Darenci v1.00

Darenci on Necessan kumppanisovellus, jolla voi laatia välitavoitteista koostuvia suunnitelmia, missä välitavoitteiden kesken voi olla riippuvaisuuksia, jotka määräävät missä järjestyksessä välitavoitteet on käsiteltävä. Yksittäinen välitavoite on tarve/aikomus, joka on joko johdettu Necessaan talletetusta harkittavasta, jolla on yhteys johonkin tiettyyn käsittelypaikkaan tai sitten se on johdettu erillisestä harkittavasta, joka on kuvailevan tekstinsä osalta vapaamuotoinen.

Esimerkki välitavoitteellisuuksia sisältävästä suunnitelmasta

Darencin ominaisuudet ja ohjeistus

Ensiarvoisen tärkeää voi olla huomioida se, että Darenci pitää kirjaa vain suunnitelmista ja ryhmien id-koodeista, muun ollessa tallennettuna Necessan puolelle ts. Necessan poistaminen poistaa suunnitelmien oleellisen sisällön. Muuta alkuun pääsemiseksi huomioitavaa ovat Necessan erottelukokoelmakohtaisesti säädettävät löydettävyys- ja operoitavuus-asetukset, sekä niihin liittyvät tietosuojakoodit, mikä selitetään tarkemmin alla olevissa kuvallisissa ohjeissa. Necessahan on avoimen ohjelmistorajapinnan sisältävä sovellus (laajemmin alkaen versiosta 1.41), johon kertyvää käyttäjän tuottamaa tietoa voidaan lukea ja käsitellä muista sovelluksista käsin, jos käyttäjä erikseen on antanut siihen luvan asetuksia valitsemallaan tavalla säätämällä.

Toiminnallisesti suunnitelmien laatiminen kulkee suunnilleen seuraavanlaisesti: 1) luo uusi suunnitelma; 2) lisää ainakin yksi ryhmä, johon välitavoitteita lisätään; 3) lisää uusia välitavoitteita, joka niitä Necessassa olevista harkittavista johtaen tai tyystin uuden sellaisen luoden; 4) aseta riippuvaisuuksia välitavoitteiden välille siten, että riippuvaisuudet pakottavat suorittamaan välitavoitteita tietyssä järjestyksessä (mikään ei tosin estä jättämättä niitä poiskaan). Kaikki luodut ryhmät ja välitavoitteet päätyvät Necessan puolella siihen erottelukokoelmaan, mikä on ollut valittuna. Riippuvaisuuksia ei voi asettaa kahden eri erottelukokoelman välille, vaikka samassa suunnitelmassa voi ollakin kahdesta eri erottelukokoelmasta peräisin olevia ryhmiä. Suunnitelmien välitavoitteiden käsitteleminen tapahtuu Necessan puolella, missä voi huomata senkin, että toisin kuin Necessan tavalliset aikomukset/tarpeet, suunnitelmiin kuuluvia välitavoitteita ei voi poistaa Necessan puolelta yksitellen, vaan ne pysyvät ryhmässä mukana niiden käsittelyn jälkeenkin (käsittelyn merkkinä tekstin yliviivaus). Necessa avaa uusia mahdollisuuksia suunnitelmassa määritellyn mukaisesti sitä mukaa, kun välitavoitteita merkitään käsitellyksi. Suunnitelmiin itseensä tapaa muodostua verkostomaisia rakenteita, mitä ei tietenkään voi esittää siinä muodossa Necessassa, sillä se näyttää välitavoitteet listoina, mutta tämä ei selkeästi ja riittävän yksiselitteisesti määritellyissä suunnitelmissa haittaa, sillä ihmismieli kykenee tiedostamaan välitavoitteiden väliset yhteydet järjestyksestä välittämättä ja ilman niiden välillä näkyviä viivojakin (suunnitelman kuvaustekstiin on tarkoitus kirjoittaa, mistä suunnitelmassa on kyse).

Suunnnitelmien tallennus NFC-tageihin ja takaisinluenta niistä

Darenci tekee helpoksi säilöä laajemmatkin suunnitelmat NFC-tageihin, mistä ne on nopea palauttaa takaisin käyttöön. NFC-tageja on lukuisan eri muotoisia ja esim. luottokortin kokoisten, lituskojen esineiden koskettelu ja valkkaaminen käsin kosketellen tuo suunnitelmien käsittelyyn tietyn erityisen lisän, jota ei voi saavuttaa pelkästään näyttöruutua täppäillessä. Tietoa kirjoitetaan tagiin viemällä se tietyssä tilanneyhteydessä mobiililaitteen läheisyyteen ja luetaan takaisin toisessa tilanneyhteydessä; ei dialogeja, ei ruudulla olevien näppäimien painalluksia. Sisäänluetut suunnitelmat ovat samantien myös Necessan käytössä, mikä on varsinainen tarkoituskin. Erottelukokoelmakohtaiset suojausasetukset ovat kuitenkin aina voimassa ja näin on myös suunnitelmia NFC-tageista käyttöön palauttaessa.

Rajoitteeksi muodostuu lähinnä se, että NFC-tageihin ei tavanomaisesti tallenneta paljon tietoa, vaan esim. ID-koodeja, joita vastaan voisi hakea palvelimelta suunnitelmiin liittyvää tietoa kaikessa laajuudessaan (Darenci ja Necessa eivät käytä taustapalvelimia, vaan kaikki tieto on niiden omiin tietokantoihin talletettuna), joten suurikapasiteettisten tagien hinta voi olla jopa 5 euroa. Siihen hintaan saa yhden kappaleen Desfire EV1 4k -tageja, yhteensopivuuden ollessa päätelaitekohtaista. Vähänkään suuremmissa erissä tilattaessa hinnat kuitenkin laskevat varsin jyrkästi. Käytännössä NFC-tagiin tallennetaan niin vähän tietoa kuin on tarpeen suunnitelman palauttamiseksi, joten jos tagiin voi kirjoittaa 1000:kin merkkiä, se riittää varsin hyvin. Necessa itsessään tukee atomistisempien tietojen tallennusta ja lukea, joita varten riittää 100:kin merkkiä.

Sovelluksen tekijä

Marko Seppänen, lappeenrantalainen tietotekniikan insinööri. Verkkosivut osoitteessa http://hoito.org