Tässä kategoriassa on esittelyjä sellaisista asioista, jotka ovat otettavissa käyttöön suhteellisen nopealla aikataululla (esim. asettamalla jotain ranteeseensa ja asentamalla älypuhelimeen jokin sovellus). Esiteltyinä on sekä yksittäisiä laitteita ja selainkäyttöisiä verkkopalveluita, että myös useammasta osatekijästä koostuvia palveluja ja kokonaisratkaisuja. >> näytä kaikki
Onyx 9560 – oksimetri Bluetooth-tuella

Onyx 9560 – oksimetri Bluetooth-tuella

Implementoidessaan Bluetooth Health Device Profile -standardin Noninin Onyx 9560 -oksimetrin mittaamat lukemat (veren happisaturaatiotaso ja pulssi) ovat vietävissä kaikkiin sellaisiin sovelluksiin ja tietojärjestelmiin, jotka pystyvät tunnistamaan tämän läheisyydessään sijaitsevan Bluetooth (2.0) -pohjaisen laitteen. Microsoftin Healthvault on eräs niistä verkossa käytettävistä terveystaltioista,... »

InsideTracker – ruokavaliosuosituksia veriarvojen perusteella

InsideTracker – ruokavaliosuosituksia veriarvojen perusteella

Suosituksena parantamaan ja ylläpitämään hyvää mielialaa, energisyyttä, unenlaatua, metaboliikkaa ja suorituskykyä, sekä vähentämään kipua ja särkyä InsideTracker ehdottaa otattamaan palvelun toimivuuden kannalta oleellisen verinäytteen 3 – 6 kk välein, minkä voi otattaa joko LabCorpin laboratoriossa (Yhdysvalloissa) tai tilaamalla Home Kit -pakkauksen. Heti kun tulokset verinäytteestä ovat ... »

Hexoskin – älypaidalla mittava sensorivalikoima muidenkin sovelluksissa hyödynnettäviksi

Hexoskin – älypaidalla mittava sensorivalikoima muidenkin sovelluksissa hyödynnettäviksi

Vielä hiukan kehittämisvaiheessa oleva Hexoskin koostuu lukuisia sensoreita sisältävästä älypaidasta, sen lantion oikealle puolelle asettuvaan pieneen pussiin asetettavasta kontrollilaitteesta, sekä mobiilisovelluksesta henkilökohtaiseen valmennukseen ja verkkosovelluksesta suorituksen seurantaan ja raportointiin. 41 gramman painoinen kontrollilaite ei tarvitse käytön aikana älypuhelinta toimintan... »

SceneTap – menojalan suuntaamista iän ja sukupuolen mukaan

SceneTap – menojalan suuntaamista iän ja sukupuolen mukaan

Kasvojen tunnistaminen on siitä hankala käsite, että intuitio voi johtaa henkilön tunnistamisen idean äärelle, vaikka kyse olisi kasvojen piirteiden esiintymisen tunnistamisesta. SceneTap-järjestelmässä ei ole tarkoitus henkilöidä väkijoukossa liikkuvia ihmisiä, vaan muodostaa algoritmisesti tunnistettujen kasvojen piirteiden perusteella tilastoa siitä, minkälainen on jonkin paikan ikäjakauma ja m... »

Beddit – riskiarviointia unen varaan antautumisesta

Beddit – riskiarviointia unen varaan antautumisesta

Kun monitoroidaan unta, voidaan nukkumiseen laskea sisältäväksi myös yölliset heräilyt siinä missä unen syvyyden eri vaiheetkin. Bedditin USB:n kautta virtansa saava filmisensori, joka asetetaan petauspatjan tai lakanan alle, muodostaa yhdessä nukkumisen aikaista ympäristöä monitoroivan ja filmisensorilta dataa keräävän älypuhelimen kanssa eräänlaisen henkilökohtaisen valmentajan, jonka on tarkoit... »

GolfSense – swingin paranteluun

GolfSense – swingin paranteluun

17 grammaa lisäpainoa golf-hansikkaaseen liitettäväksi on toinen niistä hinnoista, jonka maksamalla pääsee keräämään 3D-dataa golf-lyönneistään ja sitä kautta tuottamaan lyöntisuorituksestaan interaktiivisesti käsiteltävän virtuaalisen mallin, jota voidaan tarkastella mistä suunnasta tahansa älypuhelimen ruudulla. GolfSensen avulla saa täsmällisen selvyyden mm. siitä, mitä kädet tekevät taaksevien... »

Tässä kategoriassa tuodaan esille asioita, jotka selventävät jonkin aiheeseen liittyvän termin tai konseptin merkitystä tai avaavat sitä jollakin soveltuvalla tavalla (videot, tekstidokumentit, diaesitykset yms.). Lisäksi tänne kertyy mm. näkemyksien ja tulevaisuusvisiointien ilmentymisiä, joiden kautta välittyy kokemuksena rikastuttavaa tunnelmaa aiheesta, toisaalla käsiteltyihin asioihin liittyvästi. Näihin syventyminen voi olla hiukan enemmän aikaa vievää kuin toisaalla esiteltyihin yksittäisiin tuotteisiin ja palveluihin tutustuminen, mutta käytetty aika tulee hyötykäyttöön sitä kautta, että pystyy asettamaan asioita sopiviin perspektiiveihin. >> näytä kaikki
ZigBee – vähemmän reititinrikoista välittävä itsekonfiguroituva solmuverkko

ZigBee – vähemmän reititinrikoista välittävä itsekonfiguroituva solmuverkko

Kiinteäasenteisten, langattomasti kommunikoivien ZigBee-laitteiden kohdalla lienee helpompi hahmottaa niiden muodostaman solmuverkon kautta automaattisesti löydetyt reitit solmuverkon yhdeltä laitteelta toiselle laitteelle – ne kun ovat tietoisia vain kantaman ulottuvilla olevista laitteista – kommunikoinnin aloittaneen laitteen pyrkiessä saamaan jotain tietoa omaan käyttöönsä tai ohja... »

ANT+ – sertifioidusti yhteentoimivia elektronisia mittaus-, kontrolli- ja näyttölaitteita

ANT+ – sertifioidusti yhteentoimivia elektronisia mittaus-, kontrolli- ja näyttölaitteita

ANT+ Allience, joka ANT+ -tekniikan standardoinnista vastaa, varmistanee laitteiden sertifiointiprosessien kautta sen, että ANT+ -laitteet todellakin toimivat yhteen, mikä kuluttajatasolla tarkoittaa sitä, että kuluttajan tarvitsee vain löytää samannäköisiä symboleita sensori-, kontrolli- ja näyttölaitteista, jottei tule tehneeksi ns. hukkaostosta suhteessa aikomukseensa, sekä tietää mikä omista n... »

DASH7 – bittipurske kerrallaan, mutta sentään läpi veden ja betonin, langattomasti kilometrien päähän

DASH7 – bittipurske kerrallaan, mutta sentään läpi veden ja betonin, langattomasti kilometrien päähän

Siitä erikoisia nuo DASH7:ää, Bluetoothia, WiFiä ja ZigBeetä keskenään vertailevat taulukot, että monet ylivoimaisesti paremmat ominaisuudet, joita DASH7-pohjaisilla laitteilla on, ovat ilman sen syvällisempää miettimistäkin ymmärrettävissä sellaisiksi, jotka puoltavat DASH7-tekniikan valintaa lukuisissa erilaisissa sovellutuskohteissa: kantama lasketaan kilometreissä ja tekniikan sisältävät mikro... »

Bluetooth 4.0 – teknologista yhteensopivuutta metrienkin päästä, mukana myös vähävirtaisuus

Bluetooth 4.0 – teknologista yhteensopivuutta metrienkin päästä, mukana myös vähävirtaisuus

Yhteensopivuus niihin vanhempiin Bluetooth-tuettuihin laitteisiin, jotka eivät ole Bluetooth Smart Ready -tyyppisiä, on taattu, sillä Bluetooth-standardin versio 4.0, johon Bluetooth Smart Ready perustuu, asettaa radioitse viestinnälle vaatimuksen tietynlaisesta yhteensopivuudesta näille uudemmille laitteille. Vanhempia Bluetooth- ja uudempia Bluetooth Smart Ready tuettuja laitteita voivat olla mm... »

Kehoalueverkot – sisemmällä tai ulompana, kunhan tarkkuus riittää ja on käytännöllinen

Kehoalueverkot – sisemmällä tai ulompana, kunhan tarkkuus riittää ja on käytännöllinen

Kahteen eri kategoriaan vähän virtaa kuluttavia, langattomia, kehoalueverkkoja (eng. body area networks, BAN) jaettaessa päädytään päälle puettaviin ja implantoituihin sellaisiin. Näiden toteutusteknologiat viestintäliikenteen osalta vaihtelevat (esim. Bluetooth, ZigBee, WiFi, ANT tai jokin omisteinen teknologia), tavanomaisena tarkoituksena ollen esim. elinvoimaisuuden merkkien tarkkailu, fysiolo... »

RISR – päälle puettava sensoriverkko

RISR – päälle puettava sensoriverkko

Ei aivan olemassa olematonta, mutta fiktiivinen RISR kuitenkin on. RISRin (päälle puettavan sensoriverkon) kehittäjät kertovat nähneensä kelpoisan ja tarkoituksensa mukaisen skenaarion konseptilleen, joka perustui olemassa olevaan terveysteknologiaa käsittelevään tutkimukseen. Perimmäisenä ideana on ollut visualisoida, kuinka konsepti voisi olla hyödyllinen, mistä on tuotoksena filmi- ja televisio... »

Tässä kategoriassa on esittelyjä sellaisista asioista, joista ohjelmisto- ja laitesuunnittelijat koostavat erilaisia uusia mielenkiintoisia palveluita, laitteita ja sovelluksia. Esimerkkeinä sensoreiden tuottaman datan tallennuspaikat, sensoripaketit, helpohkosti ohjelmoitavat mikrokontrollerit, päätelaitteet erilaisten tagien lukemiseen, dataloggerit, ohjelmistorajapinnat yms. >> näytä kaikki
Estimote Beacon – sovellutuskohteiden keksimistä Bluetoothilla lähestyjien hyödyksi

Estimote Beacon – sovellutuskohteiden keksimistä Bluetoothilla lähestyjien hyödyksi

Tilattuaan ohjelmistokehityspaketin Estimote Beaconin valmistajalta saa omakseen kolme suhteellisen pientä, kuorin suojattua beacon-laitetta ja ohjelmistokoodin, joka mahdollistaa Bluetooth-pohjaisen beaconin tunnistamisen älypuhelimella. Se, mitä tapahtuisi sen jälkeen, kun älypuhelinsovellus on tunnistanut beaconin, riippuu täysin sovellutuskohteesta. Valmistajan ehdotuksena on käyttää niitä esi... »

Meshlium Xtreme Scanner AP – Bluetooth- ja WiFi-käyttäjien havaitsemiseen

Meshlium Xtreme Scanner AP – Bluetooth- ja WiFi-käyttäjien havaitsemiseen

Linux-pohjaisen ja Ethernet-liitäntäisen Meshlium Xtremen Scanner AP-malli löytää asennusympäristöstään kaikki ne laitteet (mm. iPhone- ja Android-älypuhelimet, sekä kannettavat tietokoneet), joissa on joko Bluetooth tai WiFi kytkettynä päälle. Näiden laitteiden normaaliin toimintaan kuuluu tietynlaisen langattomasti välittyvän datan lähettäminen ympäristöönsä niiden itsensä etsiessä muita laittei... »

Fo̱s – nauhamuotoisia LED-näyttöjä infonäytöiksi tai animointitarkoituksiin

Fo̱s – nauhamuotoisia LED-näyttöjä infonäytöiksi tai animointitarkoituksiin

Jos Kickstarter-kampanja olisi onnistunut Fo̱sin kohdalla, olisi ehkä nopeammin tullut saataville päälläpidettävä LED-pohjainen näyttö, jonka esittämää tietoa tai kuvioita pystyisi vaihtamaan ja animoimaan reaaliajassa itse tehdyllä Android-pohjaisella sovelluksella, joka olisi näyttöön yhteydessä Bluetoothin välityksellä. Kehitystyö kuitenkin jatkuu ja valmistaja tarjoaa jo nyt räätälintyönä teht... »

Nymi – sydänkäyrällä autentikointia

Nymi – sydänkäyrällä autentikointia

On ymmärrettävää, että Nymin kehittäjät ovat arvioineet ennalta useita mahdollisia kysymyksiä, joita käyttäjät saattaisivat esittää liittyen henkilötunnistukseen, joka on johdettu sydänkäyrän tunnistamisesta, ja vastanneet näihin kysymyksiin. Varsinaista, yksityiskohtia ja tarkkuutta selventävää työpaperia (eng. white paper) laitteen kehittäjät eivät vielä ole julkaisseet, mutta sekin on kerrotun ... »

Xively – ohjelmistorajapintainen alusta kytketyille

Xively – ohjelmistorajapintainen alusta kytketyille

Connected Object Cloud on se osa Xivelyä, joka mahdollistaa omien Xivelyn kautta saavutettavaksi asetettujen laitteiden, sensoreiden, datan, sovelluksien ym. tarjoamisen muidenkin käyttöön. Xivelyn tarjoamia ohjelmistokirjastoja, joita on saatavilla useille eri ohjelmointikielille ja alustoille, hyödyntämällä tulevat myös käyttäjäoikeuksien hallinta, käytöstä laskuttaminen ja erilaiset integraatio... »

SensorTag – Bluetooth-tuettu sensoripaketti

SensorTag – Bluetooth-tuettu sensoripaketti

Texas Instrumentsin SensorTagin sensoreiden (6 erilaista) mittaamista asioista saa tietoa joko esimerkinomaisesti luotujen iOS- tai Android-sovellusten kautta, tai vaihtoehtoisesti voi käyttää tarjolla olevien mobiilisovellusten (molemmat käyttöjärjestelmät) lähdekoodia uuden, itse luodun sovelluksen pohjana. Sensoripaketti itsessään on pienehkö, käteen mahtuva pakkaus, joka sisältää seuraavat sen... »

Tässä kategoriassa on esittelyjä sellaisista asioista, jotka erityisesti liiketaloudellisista näkökulmista asioita tarkastelevat voisivat kokea hyödylliseksi. Se, mitä tarkoittaa asioiden tarkastelu liiketaloudellista näkökulmista on monimerkityksellistä ja voi liittyä niin yrityksen tiedonhallinnan parantamiseen, asiakkaiden haalimiseksi kerrytettävän datan hyödyntämiseen kuin myös erityisesti yrityskäyttöön soveltuvien palveluiden ja kokonaisratkaisujen esittelyyn. >> näytä kaikki
Motionloft – simppeliä ohikulkijoiden laskentaa ja raportointia

Motionloft – simppeliä ohikulkijoiden laskentaa ja raportointia

Huolimatta siitä, että Motionloftin sensorit jäävät asennuksen jälkeen valmistajan omistukseen ja että niiden keräämä data jää myös Motionloftin aineettomaksi omaisuudeksi – vakiomuotoisen sopimustekstin mukaan – voi esim. jälleenmyyjiä, kiinteistöjen omistajia ja kiinteistöjen välittäjiä kiinnostaa tietää ennalta tunnustelevasti tai jatkuvasti seuraten, kuinka monia jalankulkijoita ku... »

SynergyBus ja Tilausajot.net – tarjouspyyntöjen jättämisen jälkeistä odottelua puolin ja toisin

SynergyBus ja Tilausajot.net – tarjouspyyntöjen jättämisen jälkeistä odottelua puolin ja toisin

Sitä voi pitää suhteellisen tehokkaana myyntipuheena tilauspalveluita tarjoavien linja-autoyhtiöiden suuntaan, että tarjouspyyntöjen määrän kasvu nostattaa todennäköisyyttä, ettei ihmisiä etäälle vietäessä tarvitse ehkä tulla takaisin auto tyhjänä, vaan voi paluumatkalla kuljettaa uuden lastillisen ihmisiä. Tilausliikenne.net-palveluun on liittynyt jo toistasataa linja-autoyritystä, joiden kerrota... »

Heeros Circula – ostolaskujen kierrätys, tiliöinti ja ostoreskontra

Heeros Circula – ostolaskujen kierrätys, tiliöinti ja ostoreskontra

Heeroksen tuoteperheeseen sisältyvät sähköisen taloushallinnon kannalta oleelliset tuotteet paperilaskun skannauksesta osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn ja arkistointiin. Näistä tuotteista Circula tarjoaa selainpohjaisen ratkaisun ostolaskujen kierrätykseen ja matkalaskujen kirjaamiseen, mukana tullen myös sähköinen asiakirja- ja tositearkisto (Admina), sekä liittymät “yli 50 taloushallinn... »

Proveca-ohjelmisto – yrityksen toiminnan laatuprosessien ja aloitetoiminnan kehittämiseen

Proveca-ohjelmisto – yrityksen toiminnan laatuprosessien ja aloitetoiminnan kehittämiseen

Ulkoisten ja sisäisten laatuprosessien parantamisen, auditointisuunnitelmien muodostamisen ja aloitetoiminnan kehittäminen ovat eräitä työvälineitä Proveca-ohjelmistossa pienehköltä muutaman hengen yritykseltä, Neovicalta. Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei kannattane arvioida liian varhaisessa vaiheessa, kuinka suurelle tai pienelle yritykselle siitä erityisesti olisi hyötyä; Provecan ... »

Reaaliaikaista suoritustietoa joukkueesta roolikohtaisin algoritmein

Reaaliaikaista suoritustietoa joukkueesta roolikohtaisin algoritmein

Tiettyihin stadionilla käyttöön ja muihin GPS:n toimivuuden kannalta haastaviin olosuhteisiin optimoidun Catapultin urheilijanseurantalaite OptimEyen malleihin on integroitu tuki Inertial Movement Analysisin (IMA) käytölle, mikä tarkoittaa käytännössä urheilijan mikroliikkeiden algoritmisen havainnoinnin perusteella muodostettavaan käsitykseen siitä, miten hän roolistaan suoriutuu. OptimEye on urh... »

Placemeter – voi älykkään kaupungin idean näinkin ymmärtää

Placemeter – voi älykkään kaupungin idean näinkin ymmärtää

Perustuen asennettujen videokameroiden ja käyttäjien mobiilipuhelinten verkostoon, Placemeter pystyy tuottamaan tosiaikaista tietoa siitä kuinka esim. täpötäysi jokin paikka on, onko sisäänpääsyssä pitkäkin jonotusaika ja lieköhän lähimmän tunnin aikana väen määrässä tapahtuu jokin muutos. Järjestelmä kerää ja tallentaa tietoa pitkältä ajalta voidakseen tehdä hyviä ennusteita, hyödyntäen konenäköä... »

LawLoop – perushyvää lakidokumenttien sosiaalista käsittelyä pilvipalveluna

LawLoop – perushyvää lakidokumenttien sosiaalista käsittelyä pilvipalveluna

Eräs avainkäsitteistä lakimiesten sosiaalisessa dokumenttienhallintapalvelu LawLoopissa on “loop”, jolla tarkoitetaan palvelussa luotuja ryhmiä, jonka jäsenet voivat määritettyjen oikeuksien rajoissa käsitellä ja keskustella jaossa olevista dokumenteista (esim. lakifirman edustajan ja hänen asiakkaansa kesken, tai pelkästään useamman lakifirman edustajien kesken). Looppiin voi olla lii... »

Points – herätteisiin ja käyttäjien valintoihin reagoiva informaatioviitta

Points – herätteisiin ja käyttäjien valintoihin reagoiva informaatioviitta

Jos voidaan olettaa, että jonkin tilanteen, tapahtuman tai paikan äärellä käyvillä ihmisillä on sen verran aikaa pysähtymiseen, että he ehtivät lukaisemaan muutamia lyhykäisiä viestejä, ohjeita tai tiedotteita, voi tällaiselle paikalle sopia asennettavaksi digitaalinen, motorisoiduilla viitoilla, sensoreilla, menuvalikolla ja Ethernet-liitynnällä varustettu alumiinirakenteinen Points-tolppa. Point... »

RELEX – tietojärjestelmä toimitusketjujen hallintaan

RELEX – tietojärjestelmä toimitusketjujen hallintaan

Voidaan ajatella, että toimitusketjunhallintajärjestelmä RELEXin tekijöillä on suuri luottamus järjestelmäänsä, sillä täydennystilausten automatisoinnin ollessa eräänä sen toiminnallisista ominaisuuksista, järjestelmän tehtäväksi asettuu vastuu mm. siitä, että täydennyksiin ei käytetä liikaa rahaa, mutta tuoteostoissa pystyy silti säästämään järjestelmän tilatessa tuotteita määräalennuksella; vara... »

Tässä kategoriassa on esittelyjä sellaisista asioista, joilla ohjelmistosuunnittelijat, tietokanta-arkkitehdit, ohjelmoijat ym. työskentelevät. Silloin kun asiat pyritään tekemään huolella, on tärkeää, että asioita voidaan suunnitella tarkasti ja tarvittaessa automatisoida. Tämä pätee useilla eri osa-alueilla ohjelmistotestaamisesta verkkosovelluksen ohjelmistokoodin versionhallintaan; raportoinnin tuottamisesta järjestelmien väliseen integraatioon; asiakastarpeiden kartoituksesta projektinhallintaan. >> näytä kaikki
Neo4j

Neo4j

Curabitur facilisis laoreet risus, vitae dictum eros interdum consectetur. Etiam eu dictum libero. Nam facilisis, lectus non convallis dapibus, lectus lorem convallis sapien, sed porta lectus enim quis arcu. Nulla facilisi. Mauris ac lectus eget sem tempor ullamcorper. Vestibulum bibendum feugiat lectus, quis condimentum erat pharetra sed. Aliquam eros lectus, hendrerit ut semper vitae, tincidunt ... »

Bizagi

Bizagi

Curabitur facilisis laoreet risus, vitae dictum eros interdum consectetur. Etiam eu dictum libero. Nam facilisis, lectus non convallis dapibus, lectus lorem convallis sapien, sed porta lectus enim quis arcu. Nulla facilisi. Mauris ac lectus eget sem tempor ullamcorper. Vestibulum bibendum feugiat lectus, quis condimentum erat pharetra sed. Aliquam eros lectus, hendrerit ut semper vitae, tincidunt ... »

Oracle: Java

Oracle: Java

Curabitur facilisis laoreet risus, vitae dictum eros interdum consectetur. Etiam eu dictum libero. Nam facilisis, lectus non convallis dapibus, lectus lorem convallis sapien, sed porta lectus enim quis arcu. Nulla facilisi. Mauris ac lectus eget sem tempor ullamcorper. Vestibulum bibendum feugiat lectus, quis condimentum erat pharetra sed. Aliquam eros lectus, hendrerit ut semper vitae, tincidunt ... »

Git

Git

Curabitur facilisis laoreet risus, vitae dictum eros interdum consectetur. Etiam eu dictum libero. Nam facilisis, lectus non convallis dapibus, lectus lorem convallis sapien, sed porta lectus enim quis arcu. Nulla facilisi. Mauris ac lectus eget sem tempor ullamcorper. Vestibulum bibendum feugiat lectus, quis condimentum erat pharetra sed. Aliquam eros lectus, hendrerit ut semper vitae, tincidunt ... »

JIRA

JIRA

Curabitur facilisis laoreet risus, vitae dictum eros interdum consectetur. Etiam eu dictum libero. Nam facilisis, lectus non convallis dapibus, lectus lorem convallis sapien, sed porta lectus enim quis arcu. Nulla facilisi. Mauris ac lectus eget sem tempor ullamcorper. Vestibulum bibendum feugiat lectus, quis condimentum erat pharetra sed. Aliquam eros lectus, hendrerit ut semper vitae, tincidunt ... »

TestRail

TestRail

Curabitur facilisis laoreet risus, vitae dictum eros interdum consectetur. Etiam eu dictum libero. Nam facilisis, lectus non convallis dapibus, lectus lorem convallis sapien, sed porta lectus enim quis arcu. Nulla facilisi. Mauris ac lectus eget sem tempor ullamcorper. Vestibulum bibendum feugiat lectus, quis condimentum erat pharetra sed. Aliquam eros lectus, hendrerit ut semper vitae, tincidunt ... »