EVRYTHNG – tagitettuja esineitä unohtamatta

Asioiden ja esineiden Internetiin liittyvissä visioissa tapaa esiintyä esimerkkejä skenaarioista, joissa voi etsiä tietynlaista tietoa tai palveluita tarjoavia asioita tai esineitä jopa biljoonien sellaisten joukosta. EVRYTHNGin sanotaan olevan alunperinkin kehitelty sellaiseksi järjestelmäksi, että se pystyy käsittelemään jopa biljoona siihen liitettyä asiaa tai esinettä, mukaan lukien niihin kohdistuvat tietokyselyt ja niiden käsittelytoimenpiteet. Jokaista liitettyä asiaa tai esinettä varten on oma uniikki koodinsa, joilla ne ovat löydettävissä tietokyselyitä tehtäessä. EVRYTHNG on SaaS-hinnoiteltu (maksat käytön mukaan) pilvipalvelu, johon voi liittää sekä suoraan sen kanssa kommunikoivia laitteita (esim. sulautetut laitteet, joissa on sisäänrakennettu WiFi), että esineitä, jotka on pilvipalvelun ulkoisessa maailmassa tagitettu esim. QR-, NFC tai RFID-koodilla.

EVRYTHNG mahdollistaa lukuisia erilaisia käyttötapauksia, joiden suunnittelu ja toteutus jää järjestelmän hyödyntäjän tehtäväksi, EVRYTHNGin tarjotessa datasäilön, ohjelmointirajapinnan, käyttäjäoikeushallinnan, selainkäyttöisen hallintakojelaudan, mahdollisuuden liittää järjestelmä esim. omaan ERP-järjestelmään (tai mihin tahansa muuhun järjestelmään, joka pystyy käsittelemään EVRYTHNGin REST-tyyppistä ohjelmointirajapintaa), asioiden ja esineiden semanttisen kuvailun koneluettavassa muodossa (hProduct, RDFa), asioiden ja esineiden tietojen lukemisen/kirjoittamisen ym. Ymmärrettävästi tagein varustettuja esineitä itseään ei voi kontrolloida palvelun kautta, mutta palvelun kautta (Internetin kautta) voi selvittää esim. sen, minkälaiseksi jonkin tagitetun esineen sen hetkinen tila on määritelty, kenties myös sijaintitieto ja muuta mahdollista metatietoa.

Java-ohjelmoijia varten on tarjolla valmiita ohjelmistokirjastoja ja koodiesimerkkejä, joiden käyttäminen nopeuttaa palvelun ottamista hyötykäyttöön ja osaksi omia kokonaisratkaisuja. Vaihtoehtoisesti käytössä on REST API. Semanttisten määritysten avulla voi asettaa esineille ja asioilla erilaisia suhdemäärittelyjä kuten “tämän esineen omistaa henkilö x”, molemmilla ollen oma uniikki tunnisteensa (URI). Tämä ei tarkoita, etteikö yhdellä henkilölle voisi tätä palvelua käytettäessä olla useitakin tunnisteita (esim. erilaisia rooleja varten).

EVRYTHNG

 

Leave a Reply