Optimism-sovellukset – mielenterveyden hallintaan

Yksittäiselle käyttäjälle ilmainen, mutta klinikan pitäjälle lievästi maksullinen Optimism on ohjelmistosovellus, joka toimii mielenterveyteen negatiivisesti ja positiivisesti vaikuttavien tekijöiden tunnistamisen apuna, ennakkovaroitusjärjestelmänä, mielenterveyteen pro-aktiivisesti vaikuttavien strategioiden muodostamisen perustana. Ohjelmiston tarkoituksen luonnehditaan olevan sellaisen suunnitelman luomisessa, joka vie kohti (ja ylläpitää) terveyttä, eikä pelkästään sairaustilan etenemisen ylöskirjaamisessa.

Yksittäinen käyttäjä voi ladata itselleen maksutta sovelluksen, josta on versionsa muutamalle eri alustalle (Windows, Max OSX, iPad/iPhone ja selain-versio). Tultuaan sovelluksen kanssa tutuksi ei päivittäisten havaintojen ylöskirjaamisessa pitäisi mennä kuin muutama minuutti. Annettujen tietojen perusteella muodostuu tarkasteltavaksi kaavioita, joita havainnoimalla voi huomata jotain sellasta, jonka muuten saattaisi missata.

Jos käyttäjällä on hoitosuhde johonkin esim. terapiaa tarjoavaan palveluntarjoajaan, voi tämä palveluntarjoaja ostaa itselleen käyttöoikeuden selain-pohjaiseen kojelautaan, jonka kautta hän voi nähdä samat tiedot, jotka hänen asiakkaansa on itse kotonaan syöttänyt. Asiakkaan pitää vain ensin antaa erillinen lupa tietojen katseluun. Vaihtoehtoisesti myös esim. jonkun “huolehtijan”, aviomiehen, vaimon tai elämänvalmentajan voi päästää katsomaan tietojaan.

Optimism

Leave a Reply