Reaaliaikaista suoritustietoa joukkueesta roolikohtaisin algoritmein

Tiettyihin stadionilla käyttöön ja muihin GPS:n toimivuuden kannalta haastaviin olosuhteisiin optimoidun Catapultin urheilijanseurantalaite OptimEyen malleihin on integroitu tuki Inertial Movement Analysisin (IMA) käytölle, mikä tarkoittaa käytännössä urheilijan mikroliikkeiden algoritmisen havainnoinnin perusteella muodostettavaan käsitykseen siitä, miten hän roolistaan suoriutuu. OptimEye on urheilijan lapaluiden väliin asettuva laite, joka sijoitetaan tavanomaisesti päälle puettavan urheilupaidan (tai vastaavan) sisältämään pieneen taskuun, mikä mahdollistaa mm. urheilijan kentällä sijaitsemisen paikantamisen korkeahkolla paikalla sijaitsevien GPS-paikantimien avulla (useita, niistä saatava paikkatieto yhdistetään triangulaatio-tekniikalla tarkan sijainnin selvittämiseksi). Sijaintitieto yksinään ei kuitenkaan riitä kaiken kertomaan montaakaan sellaista asiaa, minkä urheilijan valmentaja ja urheilija itse kokee hyödylliseksi esim. urheilusuorituksen parantamisen, loukkaantumisen välttämisen ja ylisuorituksen estämiseksi. Yhdessä tarkan GPS-seurannan ja tiettyjen OptimEye-laitteiden sisältämien sensoreiden (kiihtyvyysanturi, gyroskooppi ja kompassi) avulla saadaan kerättyä langattomasti sellaista dataa urheilusuorituksesta, jonka perusteella pelkästään voidaan tietää esim. se, onko kyseessä oleva urheilija esim. maalivahti vai jokin tietynlainen kenttäpelaaja.

Catapultin pyrkimyksenä onkin Inertial Movement Analysis -teknologian edelleenkehittäminen siten, että siinä olisi eri urheilulajeihin kuuluville rooleille omat algoritminsa, sillä pelillisestihän esim. jalkapallo, rugby, amerikkalainen jalkapallo ja baseball ovat varsin erilaisia keskenään ja niitä pelaavien pelaajien liikehdintä ym. erilaisissa joukkueen sisäisissä rooleissa on erilaista. OptimEyen kiihtyvyysanturi tarjoaa tietoa pelaajan kiihdytyksistä ja hidastuksista, gyroskooppi kertoo mm. liikekierrosta ja kompassi mittaa suuntavektoreita ja validoi kiertyviä liikkeitä. Inertial Movement Analysis ei mahdollista vain horisontaalisesti suuntautuneita liikkeitä, vaan myös esim. hyppyjen havaitsemisen, joista saanee tarkempaa selvää soveltuvien matemaattisten algoritmien avulla. Catapult on aloittanut näiden algoritmien kehitystyön maalivahdin “työnkuvaan” sovitetetuista algoritmeista, muiden seuratessa ajan mittaan perässä. Eräs tärkeimmistä koko järjestelmän hyödyistä voi olla siinä, että sitä kautta selviää reaalijassa urheilijan kuormituksen aste ja energian kulutus suorituksen (harjoittelun) aikana.

Urheilijan suorituksesta kertyy tietoa myös muilta laitteilta, OptimEyessä ollessa tuki myös erilaisten fysiologisten mittareiden (ANT-laitteet) käytölle, kaiken kertyvän datan siirtyessä langattomasti ja reaaliajassa seurantajärjestelmään, jota kautta on reaaliajassa saatavilla tietoa sekä suoraan mitatuista asioista, että mahdollisesti myös algoritmisesti analysoiduista seikoista. Käytännössä koko joukkueen suoritusta tulee olemaan mahdollista seurata visuaalisena esityksenä esim. iPhonen, tablet-laitteen tai kannettavan tietokoneen ruudulta, kunhan Catapultin OpenField-ohjelmisto tulee yleisemmin saataville. Se tulee mahdollistamaan erilaisten taktisten, teknisten ja fyysisten aspektien seurannan koko tiimin suorituksen osalta, mikä muokannee valmennustyöstä helpompaa – tai vie sen jopa aivan uusille korkeammille tasoille. OpenField tekee myös yleisön ja median osallistuttavuudesta erilaista riippuen siitä, missä määrin toimittajat ja yleisö pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä pelinaikaisia tietoja he voivat saada valita nähtäväkseen tai esitettäväkseen. Catapultin Sprint-ohjelmisto, joka on ollut saatavilla jo pidempään, mutta joka näyttää ulkonäöllisesti varsin vanhahtavalta, sisältää jonkin verran OpenFieldin tulevista toiminnoista ja sen kerrotaan kehittyvän OpenFieldin rinnalla.

Catapult: Software
Catapult: Outdoor
Catapult: Integrating triad of performance with new platform

 

Leave a Reply