ShareDesk – toimisto- ja muuta tilaa vaikka tuntiperusteisesti

sharedesk

Siinä missä esineidenkin myynnin hallinnassa hyötyy taustajärjestelmästä, johon kirjautuu myytäviin tuotteisiin liittyvää numeerista ja sanallista tietoa, mitä voidaan selailla soveltuvien kojelautojen ja raportointitoimintojen avulla, voi toimistotilastakin ylijäävän osuuden vuokraamisessa hyötyä vastaavanlaisesta. ShareDesk-palvelu (selainkäyttöinen) tarjoaa mahdollisuuden esitellä vuokralla olevaa tilaa, hoitaen siinä ohessa maksujärjestelyiden teknisen puolen ja käyttäjärekisteröinnin. Vuokrattavia tiloja voivat olla esim. mainitut toimistotilat, mutta myös yleensäkin kanssatyöskentelyyn tarkoitetut tilat, sekä business-keskittymät, yrityshautomot, studiot, laboratoriot ym. Tilaa esittelevällä sivulla voi lisäksi kertoa, mitä esim. laitteita, palveluita ja muuta käyttökelpoista/tarpeellista on saatavilla.

Vuokralaisiksi voi ottaa sellaisen kenen arvelee sopivan esim. oman yrityksen työntekijöiden luomaan työskentelykulttuuriin. Vuokrattavien tilojen fyysisellä muodolla ei ole merkitystä ja hinnoittelumalli voi olla monenlainen (esim. tunti-, päivä- tai kuukausikohtainen). Palvelu on käytössä vain tietyissä kaupungeissa eri puolin maailmaa (ei vielä Suomessa), ShareDeskin ottaessa prosenttihinnoitteluun perustuvan osuuden vuokralaiselta peritystä maksusta.

ShareDesk

 

Leave a Reply