ThingWorx – lupaus skaalautuvuudesta miljoonien esineiden Internetiin

ThingWorxin ratkaisuvaihtoehto esineiden Internetiin (eng. Internet of Things) liitettävissä olevien asioiden tekemiseksi etsittäväksi, sosiaaliseksi, mobiiliksi ja kojelaudan kautta kontrolloitavaksi, vaikuttaa kykeneväiseltä lunastamaan lupaamansa. Palvelu on soveltuva niin älykodin ideasta viehtyneille, joille riittää, että oman kodin esineet voivat kommunikoida keskenään ja että niitä voi kontrolloida etäluonteisesti mobiililaitteen avulla, kuin myös sellaisissa skaalautumistarpeissa, joissa mahdollisesti jopa miljoonien esineiden on tarpeen toimia businesslogiikkaa (käsittelylogiikkaa) myötäillen.

Liitynnäisyyttä ThingWorx luonnehtii IT-ystävälliseksi, sillä laitteiden liittäminen onnistuu lukuisten erilaisten metodien avulla, joita ovat mm. suora verkkoyhteys, kolmannen osapuolen pilvipalvelu ja Open API. Tämä tekee mahdolliseksi helpon datan keräämisen sekä tosiaikaisen laitteiden välisen interaktion ja tätä kautta businesslogiikan muodostettavuuden. Raahaa- ja tiputa -tyyppisesti tapahtuva rikkaiden interaktiivisten sovelluksien ja tosiaikaisten kojelautojen (eng. mashup) muodostaminen ei vaadi koodaustaitoja. Myös yhteistyön mahdollistavien työskentelytilojen (eng. workspaces) muodostaminen onnistuu.

Siitä ei ollut tarkemmin kerrottu, minkälainen kokemuksena on omassa hallinnassa olevien esineiden käytettävyyden tai niistä kertyvän datan jakaminen esim. kahden eri kaupunginosan, kaupungin, yrityksen tai toimialan toimijoiden välillä, sekä erityisesti, kuinka tietoturvasta on huolehdittu ja kuinka siitä itse huolehditaan. ThingWorxin partneriekosysteemiä tarkastellen voitaneen tehdä olettamus, että kehitystyö näiltä osin on ehtinyt kulkea useammankin iteraation kautta, siihen kuuluen mm. Grok, libelium, SAP, Oracle, KORE Telematics ja Eurotech.

ThingWorx Platform

Leave a Reply