Viimeisteltyjä ratkaisuja liikevoiton tuottamiseen ja haasteiden ratkomisiin

Motionloft – simppeliä ohikulkijoiden laskentaa ja raportointia

Motionloft – simppeliä ohikulkijoiden laskentaa ja raportointia

Huolimatta siitä, että Motionloftin sensorit jäävät asennuksen jälkeen valmistajan omistukseen ja että niiden keräämä data jää myös Motionloftin aineettomaksi omaisuudeksi – vakiomuotoisen sopimustekstin mukaan – voi esim. jälleenmyyjiä, kiinteistöjen omistajia ja kiinteistöjen välittäjiä kiinnostaa tietää ennalta tunnustelevasti tai jatkuvasti seuraten, kuinka monia jalankulkijoita ku... »

SynergyBus ja Tilausajot.net – tarjouspyyntöjen jättämisen jälkeistä odottelua puolin ja toisin

SynergyBus ja Tilausajot.net – tarjouspyyntöjen jättämisen jälkeistä odottelua puolin ja toisin

Sitä voi pitää suhteellisen tehokkaana myyntipuheena tilauspalveluita tarjoavien linja-autoyhtiöiden suuntaan, että tarjouspyyntöjen määrän kasvu nostattaa todennäköisyyttä, ettei ihmisiä etäälle vietäessä tarvitse ehkä tulla takaisin auto tyhjänä, vaan voi paluumatkalla kuljettaa uuden lastillisen ihmisiä. Tilausliikenne.net-palveluun on liittynyt jo toistasataa linja-autoyritystä, joiden kerrota... »

Heeros Circula – ostolaskujen kierrätys, tiliöinti ja ostoreskontra

Heeros Circula – ostolaskujen kierrätys, tiliöinti ja ostoreskontra

Heeroksen tuoteperheeseen sisältyvät sähköisen taloushallinnon kannalta oleelliset tuotteet paperilaskun skannauksesta osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn ja arkistointiin. Näistä tuotteista Circula tarjoaa selainpohjaisen ratkaisun ostolaskujen kierrätykseen ja matkalaskujen kirjaamiseen, mukana tullen myös sähköinen asiakirja- ja tositearkisto (Admina), sekä liittymät “yli 50 taloushallinn... »

Proveca-ohjelmisto – yrityksen toiminnan laatuprosessien ja aloitetoiminnan kehittämiseen

Proveca-ohjelmisto – yrityksen toiminnan laatuprosessien ja aloitetoiminnan kehittämiseen

Ulkoisten ja sisäisten laatuprosessien parantamisen, auditointisuunnitelmien muodostamisen ja aloitetoiminnan kehittäminen ovat eräitä työvälineitä Proveca-ohjelmistossa pienehköltä muutaman hengen yritykseltä, Neovicalta. Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei kannattane arvioida liian varhaisessa vaiheessa, kuinka suurelle tai pienelle yritykselle siitä erityisesti olisi hyötyä; Provecan ... »

Reaaliaikaista suoritustietoa joukkueesta roolikohtaisin algoritmein

Reaaliaikaista suoritustietoa joukkueesta roolikohtaisin algoritmein

Tiettyihin stadionilla käyttöön ja muihin GPS:n toimivuuden kannalta haastaviin olosuhteisiin optimoidun Catapultin urheilijanseurantalaite OptimEyen malleihin on integroitu tuki Inertial Movement Analysisin (IMA) käytölle, mikä tarkoittaa käytännössä urheilijan mikroliikkeiden algoritmisen havainnoinnin perusteella muodostettavaan käsitykseen siitä, miten hän roolistaan suoriutuu. OptimEye on urh... »

Placemeter – voi älykkään kaupungin idean näinkin ymmärtää

Placemeter – voi älykkään kaupungin idean näinkin ymmärtää

Perustuen asennettujen videokameroiden ja käyttäjien mobiilipuhelinten verkostoon, Placemeter pystyy tuottamaan tosiaikaista tietoa siitä kuinka esim. täpötäysi jokin paikka on, onko sisäänpääsyssä pitkäkin jonotusaika ja lieköhän lähimmän tunnin aikana väen määrässä tapahtuu jokin muutos. Järjestelmä kerää ja tallentaa tietoa pitkältä ajalta voidakseen tehdä hyviä ennusteita, hyödyntäen konenäköä... »

LawLoop – perushyvää lakidokumenttien sosiaalista käsittelyä pilvipalveluna

LawLoop – perushyvää lakidokumenttien sosiaalista käsittelyä pilvipalveluna

Eräs avainkäsitteistä lakimiesten sosiaalisessa dokumenttienhallintapalvelu LawLoopissa on “loop”, jolla tarkoitetaan palvelussa luotuja ryhmiä, jonka jäsenet voivat määritettyjen oikeuksien rajoissa käsitellä ja keskustella jaossa olevista dokumenteista (esim. lakifirman edustajan ja hänen asiakkaansa kesken, tai pelkästään useamman lakifirman edustajien kesken). Looppiin voi olla lii... »

Points – herätteisiin ja käyttäjien valintoihin reagoiva informaatioviitta

Points – herätteisiin ja käyttäjien valintoihin reagoiva informaatioviitta

Jos voidaan olettaa, että jonkin tilanteen, tapahtuman tai paikan äärellä käyvillä ihmisillä on sen verran aikaa pysähtymiseen, että he ehtivät lukaisemaan muutamia lyhykäisiä viestejä, ohjeita tai tiedotteita, voi tällaiselle paikalle sopia asennettavaksi digitaalinen, motorisoiduilla viitoilla, sensoreilla, menuvalikolla ja Ethernet-liitynnällä varustettu alumiinirakenteinen Points-tolppa. Point... »

RELEX – tietojärjestelmä toimitusketjujen hallintaan

RELEX – tietojärjestelmä toimitusketjujen hallintaan

Voidaan ajatella, että toimitusketjunhallintajärjestelmä RELEXin tekijöillä on suuri luottamus järjestelmäänsä, sillä täydennystilausten automatisoinnin ollessa eräänä sen toiminnallisista ominaisuuksista, järjestelmän tehtäväksi asettuu vastuu mm. siitä, että täydennyksiin ei käytetä liikaa rahaa, mutta tuoteostoissa pystyy silti säästämään järjestelmän tilatessa tuotteita määräalennuksella; vara... »

ShareDesk – toimisto- ja muuta tilaa vaikka tuntiperusteisesti

ShareDesk – toimisto- ja muuta tilaa vaikka tuntiperusteisesti

Siinä missä esineidenkin myynnin hallinnassa hyötyy taustajärjestelmästä, johon kirjautuu myytäviin tuotteisiin liittyvää numeerista ja sanallista tietoa, mitä voidaan selailla soveltuvien kojelautojen ja raportointitoimintojen avulla, voi toimistotilastakin ylijäävän osuuden vuokraamisessa hyötyä vastaavanlaisesta. ShareDesk-palvelu (selainkäyttöinen) tarjoaa mahdollisuuden esitellä vuokralla ole... »

Aito CEA – asiakaskokemusanalytiikkaa operaattoreille

Aito CEA – asiakaskokemusanalytiikkaa operaattoreille

Verkko- ja viestintäpalveluiden tarjoajilla kerrotaan olevan haasteena useisiin järjestelmiin levittäytyneen tiedon hyödyntäminen, mihin Aito CEA vastaa tarjoamalla asiakaskokemusanalyytikkaa ohjelmistopalveluna. Se yhtenäistää liiketoiminnallisen ja verkkoliikenteellisen datan, sekä tuote- ja asiakasdatan sellaiseen muotoon, että sitä voi tarkastella reaaliajassa, sen perusteella voi reagoida aut... »

Bright – työnhakijoiden tekoälyavusteiseen pisteyttämiseen

Bright – työnhakijoiden tekoälyavusteiseen pisteyttämiseen

Suuren työnhakijajoukon pisteyttäminen täysin ohjelmiston tekemänä, vaikkakin datatieteen ja tekoälyn vahvasti tukemana, ei ehkä ensimmäisessä ohjelmiston suunnittelun iteraatiossa tuota tuloksia, joissa kukaan ei kokisi korjaamisen tarvetta, mutta algoritmien hienostuessa voi odottaa parannusta ilmenevän. Joidenkin tarkasteltavien asioiden kuten työjaksojen pituuksien ja ajoituksien, käytyjen kou... »

Cream.hr – huijaamattomissa oleva testi työnhakijakandidaattien tehtäväksi

Cream.hr – huijaamattomissa oleva testi työnhakijakandidaattien tehtäväksi

Siitä on useita variaatioita, kuinka suoritetaan arvio siitä, ketä voisivat tai tulevat olemaan jonkin yrityksen uusia työntekijöitä. Cream.hr-palvelun lupaus on, että jokainen kandidaatti, joka käy läpi heidän erittäin vaikeasti huijattavissa olevan testinsä, tulee automatisoidusti arvioiduksi tieteellisesti pätevin algoritmein, mikä mahdollistaisi sen, että työntekijöitä tarvitseva yritys voi la... »

Shopgate – ratkaisu joka paikassa ostamiseen

Shopgate – ratkaisu joka paikassa ostamiseen

Niin printtimainokset kuin myös tuotekatalogit, mainostaulut ja näyteikkunat voidaan muuntaa helpon ostamisen väyliksi niille tuotteille, joiden myyjät ovat tehneet sopimuksen Shopgaten kanssa. Tuotteista kertovan tiedon yhteydessä on tällöin joko skannattavissa oleva QR-koodi tai sitten mainostettu tuote itsessään on skannattavissa Shopgaten mobiilisovelluksella. Skannaus-vaiheen jälkeen potentia... »

Euclid Analytics – asiakasanalyysiä WiFi-verkkojen pingaajista

Euclid Analytics – asiakasanalyysiä WiFi-verkkojen pingaajista

Liikkeenharjoittajat, tavaratalot, kahvilanomistajat ym. voivat kerätä älypuhelinten lähettämien verkonetsintäsignaalien avulla anonyymiä tietoa kuluttajien liikkeistä, minkä perusteella saadaan analytiikkaa esim. siitä, kuinka pitkään kävijät viettävät aikaansa ulkoikkunan äärelle ennen kuin astuvat sisään ja suuntaavatko he sen jälkeen jonkin tietyn tuotteen luo vai kenties myyjän pakeille. Entä... »