Beddit – riskiarviointia unen varaan antautumisesta

Kun monitoroidaan unta, voidaan nukkumiseen laskea sisältäväksi myös yölliset heräilyt siinä missä unen syvyyden eri vaiheetkin. Bedditin USB:n kautta virtansa saava filmisensori, joka asetetaan petauspatjan tai lakanan alle, muodostaa yhdessä nukkumisen aikaista ympäristöä monitoroivan ja filmisensorilta dataa keräävän älypuhelimen kanssa eräänlaisen henkilökohtaisen valmentajan, jonka on tarkoitus johdattaa kohti parempaa unenlaatua. Bedditin ultraohuen filmisensorin toiminta perustuu BCG:hen (ballistografiaan) eli ilman, että mikään sensori ihoa koskettaisi, saadaan sydämen ja hengityselimistön toiminnasta johdettua analysoitavaa tietoa liittyen mm. unirytmeihin, sydämen sykkeeseen, hengitykseen ja unen laatuun. Nukkumisen aikana älypuhelimen osuudeksi jää ympäristön valoisuuden ja äänien tarkkailu, sekä niin valittaessa tietynlaisen univaiheen aikana tai tiettyjen univaiheiden jälkeen herättäminen (filmisensoriyksikkö kommunikoi älypuhelimen kanssa Bluetoothin kautta).

Yhden tai useamman nukkumissession jälkeen pääsee tarkastelemaan nukkumisiaan informaatio visuaalisesti ja numeerisesti esitettynä (älypuhelimen ruudulla). Asennettava mobiilisovellus kertoo mm. sen, mihin aikaan varsinaisesti nukahti, kuinka pitkään meni ennen kuin alkoi kuorsaamaan (jos alkoi), oliko jossain vaiheessa unta esiintynyt kovia ääniä tai valoisuuden vaihtelua, kuinka pitkään oli poissa sängystä noustuaan yöllä ulos vuoteesta, muut unen aikaiset liikehdinnät, sekä lisäksi tarkasteltavissa ovat tiedot aiemmista nukkumisista ja jonkinlainen selvitys nukkumisista pidemmältä ajanjaksolta. Sovelluksen valmentava puoli tulee esille sen antamien parempaan unen laatuun tähtäävien vinkkien kautta. Sensori itsessään on sen verran herkkä, että se voi kerätä tietoa myös vieressä nukkujan liikehdinnästä, jos varsinainen monitoroitava on noussut yöllä pois vuoteesta, minkä vaikutus on pyritty häivyttämään pois dataa prosessoivien algoritmien hienosäädöllä.

Lisätoimintoina järjestelmässä on kerätyn tiedon varmuuskopiointi pilvipalvelimelle, sekä tiedon sosiaalinen jakaminen. Ohjelmistokehittäjien hyödynnettäväksi on saatavilla myös ohjelmistorajapinta, jota voi hyödyntää omien Beddit-filmisensorilta dataa keräävien Android- tai iPhone-sovellusten kehittämisessä. Bedditin arvioitu saatavuusaika alkaa marraskuusta 2013.

Beddit

 

Leave a Reply