HarvestGeek – puutarhan ja farmin hoitoa sensoreitse, automatisoidusti, pilvipalveluna

Tuotekehittäjiksi soveltuvien ja saatavilla olevien insinöörien hankkiminen ei ilmeisesti aina luonnistu siten, että asioiden toivotaan sujuvan aiotunlaisesti, minkä HarvestGeek on Kickstartin tietojen mukaan joutunut kokemaan, mutta on kerrotun mukaan esteenä jo ylittänyt, joten se on täten tuloillaan saataville heidän käytettäväkseen, jotka kokevat hyötyvänsä puutarhan tai kasvihuoneen monitoroitavuudesta ja hoidon automatisoinnista. Käytännössä HarvestGeek koostuu HarvestBoteista ja pilvipalvelusta, jonka kanssa ne kommunikoivat ja jonka kautta tapahtumia voi automatisoida, sekä asettaa itselleen erilaisia hälyttimiä.

HarvestBot-mallistoon sisältyy 4 erilaista, miniUSB:n kautta virtansa saavaa asemaa (eng. stations): BaseStation, HydroStation, AutomationStation ja SensorStation. BaseStation toimii Ethernet-kytkentäisenä väylänä niille muille asemille, jotka vastaavat sensoroiden toiminnasta ja automaattitoiminnoista. Sensorityyppejä on 8 erilaista: ilman lämpötila, suhteellinen ilmankosteus, valoisuus, maaperän (tai ruukkumullan) vesipitoisuus, hiilidioksidi, veden lämpötila, sekä pH- ja PPM-arvot. Pilvipalvelun kautta kontrolloitavat automaattitoimintaiset laitteet (AutomationStation) voivat säätää valaistusta, tuulettimia, pumppuja, tuuletusta, kosteuttimia ym. – myös mobiililaitteen kautta. Luonnollisesti myös puutarhan tms. tilaa voi seurata reaaliajassa ja mobiilisti. Hälytinasetuksista voi säätää hälytyksen tulevan itselleen tekstiviestinä, sähköpostina tai Twitter-viestinä.

Idean kehittäjällä itsellään on ollut mielessään kasvien hoidosta kertyvän tiedon jakaminen ja vertaileminen myös muiden HarvestGeek-käyttäjien kanssa – järjestelmän kerrotaan tuottavan yksityiskohtaista ja selailtavaa dataa kasvien kasvusta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä yms. – minkä osalta hän heittää retorisen kysymyksen siitä, kuinka voisimme hyödyntää vertailutietoa parhaan laatuisten ja eniten tuottavien kasvien kasvattamiseen. HarvestBotit ovat avointa laitteistoa, mikä tarkoittaa tässä sitä, että niiden kytkentäkaaviot yms. tullaan julkaisemaan vapaasti käytettäväksi. HarvestGeekin ohjelmointirajapinta tulee myös käytettäväksi, kunhan järjestelmä on ensin viimeistelty.

HarvestGeek

 

Leave a Reply