23andme API – ohjelmallista perimätutkimusta

23andmeapi

23andme kertoo uskovansa, että geneettiseen tutkimukseen soveltuvat työvälineet voivat olla ja niiden pitäisi olla antamassa meille syvempää ymmärrystä siitä roolista, jota geenit näyttelevät elämässämme. 23andme tarjoaa DNA-analyysipalveluita, koulutusta, tutkimusvälineitä ja asiantuntemusta vastaamaan yksilöiden itsetietoisuudellisiin tarpeisiin. Omaa perimäänsä pääsee tietyissä rajoissa tarkastelemaan verkkokäyttöliittymän lisäksi myös ohjelmointirajapinnan kautta, mikä mahdollistaa monenlaisten sovellusten rakentelun ja DNA-tiedon hakemiseen omaan yksityiseen käyttöön.

Käytettävissä olevan ohjelmointirajapinnan kautta (kyselyt REST-tyyppisiä, vastausviestit JSON-rakenteisia) voi saada vastausviesteinä tietoa mm. sairastumisriskeistä, sukulaisuussuhteista ja haploryhmistä, sekä koko genomin emäspareina. Tutkittava näyte toimitetaan siten kuin tilattavissa olevassa pakkauksessa ohjeistetaan.

23andme API

Leave a Reply