Bright – työnhakijoiden tekoälyavusteiseen pisteyttämiseen

bright

Suuren työnhakijajoukon pisteyttäminen täysin ohjelmiston tekemänä, vaikkakin datatieteen ja tekoälyn vahvasti tukemana, ei ehkä ensimmäisessä ohjelmiston suunnittelun iteraatiossa tuota tuloksia, joissa kukaan ei kokisi korjaamisen tarvetta, mutta algoritmien hienostuessa voi odottaa parannusta ilmenevän. Joidenkin tarkasteltavien asioiden kuten työjaksojen pituuksien ja ajoituksien, käytyjen koulujen ranking-sijoituksien ja ansioluettelon pituuden automatisoitua arviointia voi moni epäillä pitkäänkin, mutta Bright-järjestelmää hyödyntävät työnantajat ovat ilmeisesti olleet suhteellisen tyytyväisiä satojen tarkasteltavien variaabeleiden tuottamaan Bright-arvoon, jonka perusteella työnhakijat palvelussa järjestykseen asetellaan.

Bright Media Corporation, Inc. ei paljasta kaikkia eri variaabeleita, joita se käyttää pisteyttämiseen, mikä palvelun itsensä arvottamisen kannalta harmi, koska esitellyt variaabelit kuten oikeinkirjoitus, ansioluettelon rakenne, tavoitteiden sanallinen rajaus ja osaamiset avainsanoilla, eivät kuulosta siltä, että niillä saisi aikaiseksi pisteytyksiä, missä ei esiintyisi suurta häilyvyyttä (palvelu on käytettävissä vain USA:ssa, joten sitä ei tässä yhteydessä selvitetty, mitä tietoja työnhakijat kaiken kaikkiaan antavat). Kuitenkin, palvelua tarjoava yritys itse ilmaisee palvelun olevan enemmän kuin vain innovaatio työn hakemiseen liittyen, missiona ollen työnhakumarkkinoiden muuttaminen ripeätempoisammaksi (heinäkuussa 2013 palvelua oli käyttänyt lähes 5 milj. uniikkia käyttäjää). Siihen, mikä lopulta tekee Brightin niin tehokkaaksi, voi ehkä eniten vaikuttaa sen valtava ansioluetteloiden tietokanta, jonka avulla Bright pystyy laskelmoimaan, mitkä ominaisuudet ovat tärkeitä ja tarpeellisia tietynlaisiin työnimikkeisiin liittyen.

Bright

 

Leave a Reply