Bluetooth 4.0 – teknologista yhteensopivuutta metrienkin päästä, mukana myös vähävirtaisuus

Yhteensopivuus niihin vanhempiin Bluetooth-tuettuihin laitteisiin, jotka eivät ole Bluetooth Smart Ready -tyyppisiä, on taattu, sillä Bluetooth-standardin versio 4.0, johon Bluetooth Smart Ready perustuu, asettaa radioitse viestinnälle vaatimuksen tietynlaisesta yhteensopivuudesta näille uudemmille laitteille. Vanhempia Bluetooth- ja uudempia Bluetooth Smart Ready tuettuja laitteita voivat olla mm. puhelimet, tabletit, PC:t, TV:t, mediasoittimet ja pelikonsolit. Bluetoothin eräänä hyötykäyttökohteena on puheen, datan, musiikin, kuvien, videoiden ja muun informaation (paljon erilaisia sovellutuksia) jakaminen langattomasti keskenään paritettujen laitteiden kanssa. Lisäksi on vielä Bluetooth Smart -laitteet, nekin Bluetooth 4.0 -standardiin pohjautuvia, joiden suunnitelluksi käyttötarkoitukseksi on määritetty jonkin tiedon kerääminen ja tämän tiedon välittäminen lähistöllä olevalle Bluetooth Smart Ready -laitteelle (voi olla useitakin).

Erittäin vähän virtaa käyttäviksi (toimivat ns. sormiparistolla jopa vuoden) suunnitellut Bluetooth Smart -laitteet kykenevät viestimään vain Bluetooth Smart Ready -laitteiden kanssa tai toisten Bluetooth Smart -laitteiden kanssa. Molemmat näistä perustuvat Bluetooth 4.0 -standardin määrittämään Generic Attribute Profile (GATT) -profiiliin, josta on muutamia erilaisia johdoksia erityistarkoituksiin (mm. profiilit: Blood Pressure, Find Me, Proximity ja Cycling Power). Bluetooth Smart -laitteita ovat esim. älykellot, verensokerimittarit ja erilaiset sensorit.

Laitteiden sisällä olevien Bluetooth-mikropiirien valmistajia ovat mm. Broadcom, Texas Instruments ja Marvell Semiconductor. Sekä vanhemmat, että uudemmat Bluetooth-laitteet käyttävät samaa, useimmissa maissa lisensoimatonta, radiotaajuutta välillä 2.4 – 2.485 GHz. Bluetooth-teknologia mahdollistaa pikonetin muodostamisen, mikä tarkoittaa sitä, että yksi laite voi viestiä samanaikaisesti (korkeintaan) seitsemän laitteen kanssa, jotka omalta osaltaan voivat olla yhteydessä muihin pikonetteihin. Toteutuksesta riippuen Bluetooth-laitteet voivat olla yhteydessä laitteisiin, joiden etäisyys on maksimissaan (kolme eri luokitusta) muutama metri, muutaman kymmentä metriä tai joitakin satoja metrejä.

Bluetooth: What is Bluetooth Technology
GATT Spesifications: Profiles

 

Leave a Reply