RELEX – tietojärjestelmä toimitusketjujen hallintaan

relex

Voidaan ajatella, että toimitusketjunhallintajärjestelmä RELEXin tekijöillä on suuri luottamus järjestelmäänsä, sillä täydennystilausten automatisoinnin ollessa eräänä sen toiminnallisista ominaisuuksista, järjestelmän tehtäväksi asettuu vastuu mm. siitä, että täydennyksiin ei käytetä liikaa rahaa, mutta tuoteostoissa pystyy silti säästämään järjestelmän tilatessa tuotteita määräalennuksella; varastotilan käyttö ja tuotteiden saatavuus loppuasiakkaan kannalta pysyy hallinnassa silloinkin kun myytäviä tuotenimikkeitä on satoja tai jopa tuhansia; useiden varastojen tapauksessa myytäväksi ostetut tuotteet sijoittuvat myyntipaikan kannalta sopivalle etäisyydelle. Sinänsä RELEX ei ole sillä tapaa valmis tuote, etteikö sitä asiakkaan kanssa hienosäädettäisi käyttöönoton aikana ja sen jälkeenkin. Järjestelmän koettelun ensi vaiheisiin kuuluu myös pilotointi, jossa kerrytetään kokemuksia seuraavia vaiheita varten ja jonka pohjalta suunnitellaan käytännön toteutus. Riippuu tietenkin RELEXin hankkivasta yrityksestä, minkälaista kustomointia sille halutaan tehdä ja mitä rajoitteita järjestelmän toiminnalle asetetaan, yhtenä rajoitteena voiden olla juurikin esim. täydennystilausrajojen määrittäminen. Tämä tosin sisältynee RELEXiin jo muutenkin ja näitä voi säätää se henkilö, joka on erikseen koulutettu sen käyttöön RELEXin ostavan yrityksen puolelle.

Kilpailijoiden toimiin järjestelmä ei osanne itsestään reagoida, elleivät ne käy ilmi suoraan tai analysoidusti myyntitiedoista tai kysyntäennusteista, sillä näiden perusteella RELEX täydennystilaukset automatisoi. Täten kilpailijoiden toimiin reagoimiseen osallistunee enemmänkin RELEXiä hyödyntävän yrityksen strategiasta, varastonhallinnasta ym. vastaavia ihmisiä, missä RELEXiä hyödynnetään mm. sen tarjoamilla mahdollisuuksilla saada vastauksia kysymyksiin kuten “mitä tuotteita on parhaiten tuottavien asiakkaiden ostoskoreissa”, “miten uutuustuotteiden myynti sujuu”, “mitkä tuotteet olisivat hyvä lisä omien merkkien tuotevalikoimiin”, “oliko edellinen kampanjamme kannattava”, “mitkä tuotteet houkuttelevat parhaiten uusia asiakkaita” ym.

RELEX-järjestelmä tarjoaa erilaisia ennustemalleja, joita voi mukauttaa yrityksen tarpeisiin ja erilaisiin tapahtumiin. Kaupan alalla merkittäviä tapahtumia voivat olla niin juhlapäivien läheisyys kuin esim. jonkin sellaisen asian julkistaminen, jonka esille tuontiin RELEXiä hyödyntävä yritys ei ole osallistunut, mutta jonka voidaan ajatella muuntavan asiakasvirran volyymia ja koostumusta, sekä asiakkaiden ostokäyttäytymistä joksikin aikaa. RELEX mahdollistaa myös allokoinnin (kohdistaa, suunnata, jakaa) optimoimisen ja täten esim. varastossa jäljellä olevien tuotteiden jakamisen myyntipisteisiin, joissa ne todennäköisimmin saadaan myytyä (esim. ennen jonkin sesongin loppua). RELEX-järjestelmän mahdollistama reaaliaikaisten analyysien hyödyntäminen esim. raportteihin tai ennusteiden tuottamiseen tarkoittaa sitä, että yrityksen toiminnanohjaus- tai kassapäätejärjestelmiltä saatavissa olevien tietojen analysointia ei tarvitse odotella johonkin järjestelmien käytön kannalta hiljaisempaan ajankohtaan (esim. viikonlopun myöhäisempiin tunteihin). RELEXin eräinä oleellisina hyötyinä mainitaan, että sitä käyttävät yritykset ovat onnistuneet pienentämään sen avulla varastotasojaan jopa 30 prosenttia, onnistuneet vähentämään hyllypuutteita jopa 80 prosenttia ja parantamaan tulosta jopa 5 prosenttia.

RELEX-järjestelmät

 

Leave a Reply