WellnessFX – biomarkkereita konsultoinnin kera

Numeeristen biomarkkereiden, joita WellnessFX tarjoaa paljon, esittäminen visuaalisesti, on vain osa tarjolla olevaa palvelua, henkilökohtaisen puhelinkonsultoinnin tarkoituksenmukaistaessa saadun tiedon käytettävyyttä. Palvelun käyttö alkaa verkkosivujen kautta tapahtuvasta rekisteröinnistä, jonka jälkeen valitaan partnerilaboratorio, joka ottaa tarvittavan verinäytteen, jonka perusteella saadaan tietää erilaisia arvoja liittyen mm. kolesteroliin, kilpirauhaseen, verensokeriin, maksaan ja munuaisiin, sekä valikoimaan ravintoaineita ja elektrolyyttejä. Laajemmista tutkimuspaketeista löytyy myös testosteronia, kortisolia ja 7 erilaista kilpirauhaseen liittyvää biomarkkeria. Vaivalloisinta lienee syömättä oleminen 12 tunnin ajan, jotta näytteistä saataisiin kelpoisia.

Tulosten valmistuttua niitä pääsee tarkastelemaan visuaalisen kojelaudan kautta, joka on pelkästään asiakkaan omassa yksityisessä käytössä. Konsultointiin varataan aika sille hetkelle, kun itselle parhaiten sopii (WellnessFX on kokonaisuudessaan ainakin toistaiseksi käytettävissä vain Yhdysvalloissa). Konsultoinnin (vain puhelimitse) voi ajatella rationalisoivan lisää henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista; WellnessFX:n konsultit ovat kukin erikoistuneet johonkin osaamisen erityisosa-alueeseen, jolloin asioita voi tarkastella korostaen esim. ruokavalion säätämisen näkökulmaa pyrkimyksenä korjata jokin hormonaalinen epätasapainotila tai keskustellen siitä, kuinka voisi kehittää itseään siten, että voisi viedä suorituskyvykkyytensä hyvältä perustasolta erityisen hyvälle tasolle ja mitä asioita tuolloin pitäisi tarkkailla. Otettaessa uusia verinäytteitä, liitetään niistä saadut tiedot saman visuaalisen kojelaudan kautta tarkasteltavaksi kuin aiemmatkin.

Palvelu on saatavilla myös yrityksille, jolloin työnantaja pystyy saamaan jonkinlaista kokonaiskuvaa työntekijöidensä terveydentilasta, sekä henkilökohtaisille valmentajille ja kuntosaleille, jotka haluavat tarjota asiakkailleen lisäpalveluja.

WellnessFX

 

Leave a Reply