ANT+ – sertifioidusti yhteentoimivia elektronisia mittaus-, kontrolli- ja näyttölaitteita

ANT+ Allience, joka ANT+ -tekniikan standardoinnista vastaa, varmistanee laitteiden sertifiointiprosessien kautta sen, että ANT+ -laitteet todellakin toimivat yhteen, mikä kuluttajatasolla tarkoittaa sitä, että kuluttajan tarvitsee vain löytää samannäköisiä symboleita sensori-, kontrolli- ja näyttölaitteista, jottei tule tehneeksi ns. hukkaostosta suhteessa aikomukseensa, sekä tietää mikä omista näyttölaitteista (esim. älykello) toimii yhteen esim. kuntosalin laitteen kanssa. ANT+ Allianceen kuuluu useita satoja ANT+ MEMBER -jäseniä (vähempioikeuksisten ANT+ ADOPTER -jäsenten lisäksi), jotka voivat tehdä ehdotuksia uusiksi laiteprofiileiksi, jos entisistä ei löydy sopivia heidän kehittämälleen laitteelle, mutta ainakaan toistaiseksi sekä tarjolla olevia symboleita, laitteita ja sovelluksia (älypuhelinsovellukset) silmäillen, on huomattavissa, että esim. terveyden osa-alueella (fitness, urheilulajit ja muut aktiviteetit erikseen) on tarjolla pelkästään melko tavanomaisia mittareita ja sensoreita, näiden liittyessä lähinnä sydämen sykkeen, glukoosiarvojen ja verenpaineen mittaamiseen. Voisiko tämä liittyä jonkinlaisesta varovaisuudesta, sillä voidaan ajatella olevan mahdollisuus, että symbolin muodostava standardoidun ikonin ja sen yhteydessä olevien kirjainten (esim. Activity: ACT ja Continuous Glucose Monitoring: CGM) kehittely ajautuu jossain vaiheessa tilanteeseen, jossa ei löydetä sopivan erottelevaa ikoni&kirjaimet -paria, jos erilaisia laitteita alkaisi pyrkimään julki kovinkin paljon?

Kuntosalilaitteet, jotka hyödyntävät ANT+ -teknologiaa, ovat eräitä niistä laitteista, jotka voivat toimia sekä sensoreina, että tiedon vastaanottimina: ne lukevat yhteensopivista laitteista käyttäjän profiilin ja säätävät kuntosalilaitteen käyttäjän profiilin mukaisesti, sekä ne voivat välittää tietoa esim. juoksumaton nopeudesta laitteen oman näyttöpäätteen lisäksi käyttäjän muihin yhteensopiviin laitteisiin (esim. mobiililaitteeseen, johon asennettu sovellus vie kerättävän tiedon jonnekin pilvipalvelimelle myöhemmin tarkasteltavaksi). Kuntosalilaitteiden kohdalla – voinee ne kotiinsakin asentaa – joissa on Link here -symboli, hyödynnetään kahta eri toimialuetta, joista seuranta-alue aktivoituu vasta sen jälkeen, kun käyttäjä on parittanut ANT+ -älykellonsa laitteen kanssa vieden sen laitteen välittömään läheisyyteen. Käyttäjäprofiilin hyödyntämiseksi on kuntosalilaitteessa ja parittavassa laitteessa oltava molemmissa FIT-symboli, mutta kuntosalin keräämän sensoridatan tarkastelemiseksi riittää kun tietoa näyttävästä laitteesta löytyy esim. sama HR-symboli (sydämen syke) kuin kuntosalilaitteesta. ANT Wirelessin verkkosivuilla (linkit tekstin lopussa vievät sinne) on erittäin selkeä ja helppokäyttöinen hakemisto yhteensopivien laitteiden löytämiseen.

ANT+ on suunniteltu sellaiseksi, että käyttöskenaarioina mahdollistuvat esim. sellaiset, joissa usea näyttölaite lukee yhtä aikaa samaa sensoria; usean sensorin tiedot saadaan yhtä aikaa yhteen näyttölaitteeseen; usean sensorin tiedot saadaan yhtä aikaa useaan eri näyttölaitteeseen. ANT+ -tekniikka toimii hyvin myös ympäristöissä, joissa sensoreita ja muita laitteita on paljon toisiaan lähekkäin (esim. kuntosaliympäristössä ohjatulla tunnilla).

Terveys ja urheilu eivät ole ainoita teemoja, joihin ANT+ -tekniikka sopii, sovellutuskohteita löytyen myös esim. pääsyoikeuksien valvonnasta, varastonhallinnasta, geokätkennästä, tuotemyynnin avustamisesta ja ympäristöön tiedottamisesta. Geokätkentään liittyen itse asiassa jo onkin oma symbolinsa, mikä viittaa maastoon jätettäviin laitteisiin, jotka ovat löydettävissä GPS-koordinaattien avulla ja jotka viestivät läheisyydessä olostaan ja muusta itseensä liittyvästä ne tunnistaville laitteille. Symboleista hiukan uskaliaalta (valintana) tuntuu symboli, jossa yhdistyy lämpömittarilta näyttävä ikoni ja kirjaimet TEMP, sitä kutsuttaen ANT+ Environment Sensoriksi, sillä voidaan ajatella ympäristöstä löytyvän muutakin mitattavaa (ja eri tavoin) kuin lämpötilaa ja toisekseen tipan ja vaa’an symbolit ovat jo ihmisen mittaamiseen viittaavassa käytössä. Toistaiseksi lämpötilaa mittaavia sensoreita näyttää olevan tarjolla vain yksi Garminin malli, jonka kerrotaan olevan yhteensopiva 15 erilaisen käsikäyttöisen GPS-paikantimen kanssa, jotka nekin ovat kaikki Garminin tuotteita. Ei siis esim. yhtään sertifioitua älypuhelinsovellusta tähän tarpeeseen.

Android-sovelluskehittäjien ei välttämättä tarvitse käydä sertifiointiprosessin kautta voidakseen hyödyntää ANT+ -laitteita, sillä heille on tarjolla ilmaiseksi saatava ohjelmistokehityspaketti (ANT Android SDK v4.0), joka tarjoaa suoran tuen sensorien välittämien tietojen hyödyntämiseksi omissa sovelluksissaan, sekä mahdollisuuden välittää kuntosalilaitteille käyttäjäprofiili. Sisäänrakennettuna ANT+ -tuki on vielä melko harvassa älypuhelimessa (lähinnä Samsung Galaxy Note 3, HTC:n Rhyme ja puolisenkymmentä Sonyn Xperia-merkkistä), mutta ongelman voi kiertää hankkimalla microUSB-adapterin, johon voi liittää ANT+ -tikun. iPhone-käyttäjiä varten ei ole tarjolla samankaltaista ohjelmistokehityspakettia, mutta erillinen ANT+ -adapteri olisi, mikä mahdollistaa esim. tiettyjen Garminin älypuhelinsovellusten käyttämisen.

ANT+ In Action: View Activities
ANT+ 101: Activity Icons
Opportunities: ANT+ In Mobile
Why ANT+: The Facts
ANT: Ant in Android

Leave a Reply