Euclid Analytics – asiakasanalyysiä WiFi-verkkojen pingaajista

Liikkeenharjoittajat, tavaratalot, kahvilanomistajat ym. voivat kerätä älypuhelinten lähettämien verkonetsintäsignaalien avulla anonyymiä tietoa kuluttajien liikkeistä, minkä perusteella saadaan analytiikkaa esim. siitä, kuinka pitkään kävijät viettävät aikaansa ulkoikkunan äärelle ennen kuin astuvat sisään ja suuntaavatko he sen jälkeen jonkin tietyn tuotteen luo vai kenties myyjän pakeille. Entä ovatko useimmat ostajat ensikertalaisia vai vakioasiakkaita? Vetääkö asiakkaita sisään jokin tietynlainen tarjous? Kuinka moni kulkee liikkeen ohitse hidastamatta? Kuinka moni asiakas käy useammassa kuin yhdessä saman ketjun liikkeessä? Nämä ovat esimerkkejä niistä kysymyksistä, joihin Euclid Analytics lupaa vastauksia älykkäitä näkemyksiä tuottavan pilvipalvelun prosessoimana.

Teknologisesti kyse on siitä, että älypuhelimet lähettävät lyhyistä pingauksia etsiessään WiFi-verkkoja, jotka sisältävät kyseisen laitteen uniikin MAC-osoitteen, signaalin vahvuuden ja muita ei-personoituja tietoa. Nämä tiedot järjestelmä kerää talteen, mutta sitä ei mainittu, pystyykö järjestelmä jotenkin kompensoimaan sitä, jos älypuhelimet eivät lähetä pingauksia riittävän taajaan eli käyttäjä ehtisi kahden pingauksen välillä kulkemaan ehkä pitkänkin matkan. Laitteiden MAC-osoitteita ei kerätä talteen, vaan niiden sijaan käytetään yhdensuuntaista kryptausta, joka tuottaa uniikin merkkijonon, jota ei voi palauttaa takaisin MAC-osoitteeksi ja täten identifioida käyttäjää sitä kautta.

Euclid Analyticsiä hyödyntävän tahon ei välttämättä tarvitse hankkia mitään lisälaitteita, jos kyseiseen kohteeseen sopii ratkaisu, joka voidaan toteuttaa ja ottaa helposti käyttöön olemassa olevalla WiFi-laitteistolla, jos kyseessä on jokin seuraavista valmistajista: Aruba, Aerohive, CISCO, Fortinet, Meraki, Ruckus tai Xirrus (tai jokin muu “johtava” valmistaja). Tarvittaessa Eucleidilla on myös erilliset sensorit signaalien keräämiseen, jotka voi asentaa ja kytkeä Internetiin parissa minuutissa. Järjestelmän hyödyntäjä pääsee tarkastelemaan anylytiikka selain-käyttöisesti kojelaudasta.

Euclid Analytics

Leave a Reply