Termejä, konsepteja ja näkemyksiä

ZigBee – vähemmän reititinrikoista välittävä itsekonfiguroituva solmuverkko

ZigBee – vähemmän reititinrikoista välittävä itsekonfiguroituva solmuverkko

Kiinteäasenteisten, langattomasti kommunikoivien ZigBee-laitteiden kohdalla lienee helpompi hahmottaa niiden muodostaman solmuverkon kautta automaattisesti löydetyt reitit solmuverkon yhdeltä laitteelta toiselle laitteelle – ne kun ovat tietoisia vain kantaman ulottuvilla olevista laitteista – kommunikoinnin aloittaneen laitteen pyrkiessä saamaan jotain tietoa omaan käyttöönsä tai ohja... »

ANT+ – sertifioidusti yhteentoimivia elektronisia mittaus-, kontrolli- ja näyttölaitteita

ANT+ – sertifioidusti yhteentoimivia elektronisia mittaus-, kontrolli- ja näyttölaitteita

ANT+ Allience, joka ANT+ -tekniikan standardoinnista vastaa, varmistanee laitteiden sertifiointiprosessien kautta sen, että ANT+ -laitteet todellakin toimivat yhteen, mikä kuluttajatasolla tarkoittaa sitä, että kuluttajan tarvitsee vain löytää samannäköisiä symboleita sensori-, kontrolli- ja näyttölaitteista, jottei tule tehneeksi ns. hukkaostosta suhteessa aikomukseensa, sekä tietää mikä omista n... »

DASH7 – bittipurske kerrallaan, mutta sentään läpi veden ja betonin, langattomasti kilometrien päähän

DASH7 – bittipurske kerrallaan, mutta sentään läpi veden ja betonin, langattomasti kilometrien päähän

Siitä erikoisia nuo DASH7:ää, Bluetoothia, WiFiä ja ZigBeetä keskenään vertailevat taulukot, että monet ylivoimaisesti paremmat ominaisuudet, joita DASH7-pohjaisilla laitteilla on, ovat ilman sen syvällisempää miettimistäkin ymmärrettävissä sellaisiksi, jotka puoltavat DASH7-tekniikan valintaa lukuisissa erilaisissa sovellutuskohteissa: kantama lasketaan kilometreissä ja tekniikan sisältävät mikro... »

Bluetooth 4.0 – teknologista yhteensopivuutta metrienkin päästä, mukana myös vähävirtaisuus

Bluetooth 4.0 – teknologista yhteensopivuutta metrienkin päästä, mukana myös vähävirtaisuus

Yhteensopivuus niihin vanhempiin Bluetooth-tuettuihin laitteisiin, jotka eivät ole Bluetooth Smart Ready -tyyppisiä, on taattu, sillä Bluetooth-standardin versio 4.0, johon Bluetooth Smart Ready perustuu, asettaa radioitse viestinnälle vaatimuksen tietynlaisesta yhteensopivuudesta näille uudemmille laitteille. Vanhempia Bluetooth- ja uudempia Bluetooth Smart Ready tuettuja laitteita voivat olla mm... »

Kehoalueverkot – sisemmällä tai ulompana, kunhan tarkkuus riittää ja on käytännöllinen

Kehoalueverkot – sisemmällä tai ulompana, kunhan tarkkuus riittää ja on käytännöllinen

Kahteen eri kategoriaan vähän virtaa kuluttavia, langattomia, kehoalueverkkoja (eng. body area networks, BAN) jaettaessa päädytään päälle puettaviin ja implantoituihin sellaisiin. Näiden toteutusteknologiat viestintäliikenteen osalta vaihtelevat (esim. Bluetooth, ZigBee, WiFi, ANT tai jokin omisteinen teknologia), tavanomaisena tarkoituksena ollen esim. elinvoimaisuuden merkkien tarkkailu, fysiolo... »

RISR – päälle puettava sensoriverkko

RISR – päälle puettava sensoriverkko

Ei aivan olemassa olematonta, mutta fiktiivinen RISR kuitenkin on. RISRin (päälle puettavan sensoriverkon) kehittäjät kertovat nähneensä kelpoisan ja tarkoituksensa mukaisen skenaarion konseptilleen, joka perustui olemassa olevaan terveysteknologiaa käsittelevään tutkimukseen. Perimmäisenä ideana on ollut visualisoida, kuinka konsepti voisi olla hyödyllinen, mistä on tuotoksena filmi- ja televisio... »

Näkemys integroidun terveydenhuollon ja personoitujen terveysvälineiden tulevaisuudesta

Näkemys integroidun terveydenhuollon ja personoitujen terveysvälineiden tulevaisuudesta

“The Future of Integrated Health Care esittää skenaarion, joka levittää mielikuvituksen rajoja bio- ja nanoteknologian piiriin. Elimistömme biologiset systeemit generoivat jatkuvasti dataa itsestämme: biometristä dataa, joka voi paljastaa käytöksellisiä trendejä ja kaavamaisuuksia. Monitoroituna oikeanlaisesti, tämä data voi tarjota meillä ja terveydenhuollon ammattilaisillemme arvokasta inf... »

Semanttinen web – johdanto

Semanttinen web – johdanto

Semanttisen webin suhdetta tekoälyyn voi luonnehtia määrittelemällä niille kaksi erilaista lähestymistapaa: joko opetetaan tietokoneet älykkäiksi, jotta ne osaisivat tulkita datan merkityksen tai tehdään datasta sellaista, että se olisi tietokoneille helpompaa tiedon löytämisen, saavutettavuuden ja prosessoitavuuden kannalta. »

Kartta ohjelmoitavaan maailmaan

Kartta ohjelmoitavaan maailmaan

IFTF-tulevaisuusinstituutin kartta “ohjelmoitavaan maailmaan”, joka esiteltiin alunperin sen Technology Horizons -konferessissa (2009) “When Everything is Programmable”, on suunniteltu auttamaan enenevässä määrin tietokoneellistuvassa maailmassa navigoimisessa. “Aika, jolloin kaikki on ohjelmoitavissa, tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia organisaatioille ja yksilöille.... »

Mobiilimarkkinointia tosiaikaiseen sijaintiin perustuen

Mobiilimarkkinointia tosiaikaiseen sijaintiin perustuen

Esittely mobiilimarkkinointiprojektista Prahassa, yhteistyössä kansainvälisen PAUL-ketjun (leipomo-kahviloita) kanssa. Luvan SMS-viesteillä lähestymiseen antaneet ihmiset saivat eräänä tiettynä lauantai-iltapäivänä viestin PAUL-ketjulta, jos he olivat 1 km:n säteellä siitä, jossa kerrottiin heidän noudettavanaan olevan ilmainen kahvi ja kroisantti. »

Sensorit – Rock Healthin raportti aiheesta

Sensorit – Rock Healthin raportti aiheesta

Siemenvaiheen yrityskiihdyttämö Rock Health mainitsee vuonna 2011, etteivät he ole työpapereiden (eng. white paper) kirjoittamisen asiantuntijoita, mutta tekemiensä haastattelujen perusteella he arvioivat sensoriteknologiamarkkinoiden olevan vuoteen 2014 mennessä 4 mrd:n arvoista liiketoimintaa. »

Rimino – Ihmiskosketus mobiiliin kokemukseen

Rimino – Ihmiskosketus mobiiliin kokemukseen

"Rimino on Amid Moradganjehin konsepti mobiiliksi e-paperiksi. Se esittää tulevaisuuden, joka olisi enemmän linjassa sen suhteen, mitä tarvitsemme ja haluamme ihmisinä sen sijaan, että tarpeemme ja halumme olisi mukautettava saatavilla oleviin teknologioihin." »

Itsensä monitorointi, sensorit ja mobiiliavusteinen terveys: trendit ja mahdollisuudet

Itsensä monitorointi, sensorit ja mobiiliavusteinen terveys: trendit ja mahdollisuudet

"Mobiiliavusteinen terveys (mHealth) tarjoaa täydellisen alustan yhdistää itsensä monitorointia harrastavat yhteisöt ja sensoriteknologiat; mittaaminen, jakaminen ja vertaileminen tulevat välittömästi hyödynnettäviksi sosiaalisen verkostoitumisen kykenevyyden kautta." »

Quantified Self – mitä se on?

Quantified Self – mitä se on?

"Pioneerit Zeosta, InsideTrackerista ja Affectivasta sukeltavat syvälle liikkeeseen, joka tunnetaan nimellä Quantified Self. Mikä muotouttaa liikettä? Mitä se sisältää ja keihin se vaikuttaa?" »