Meshlium Xtreme Scanner AP – Bluetooth- ja WiFi-käyttäjien havaitsemiseen

meshliumxtremescannerap

Linux-pohjaisen ja Ethernet-liitäntäisen Meshlium Xtremen Scanner AP-malli löytää asennusympäristöstään kaikki ne laitteet (mm. iPhone- ja Android-älypuhelimet, sekä kannettavat tietokoneet), joissa on joko Bluetooth tai WiFi kytkettynä päälle. Näiden laitteiden normaaliin toimintaan kuuluu tietynlaisen langattomasti välittyvän datan lähettäminen ympäristöönsä niiden itsensä etsiessä muita laitteita. Tämän datan keräämisen kautta, kun se sitä toteutetaan laajassa määrin jollakin alueellisesti merkittävässä sijainnissa ja tietyllä ennalta määritellyllä skannausetäisyydellä, tehdään mahdolliseksi erilaisten sovellutusten kehittäminen, joihin liittyy joko ihmisten tai liikennöintivälineiden seurantaa. Laitteiden lähettämän datan kerääminen ei sinänsä kerro suoraan mitään kenenkään esim. henkilöllisyystiedoista, mutta jollain taholla voi olla intresseissään kauppakeskuksessa tai jollain kadunpätkällä liikkuvien ihmisvirtojen seuranta. Esim. jossain paikassa viivähtävien ihmisten kokonaismäärä ja ohikulkujen ajankohdat voivat olla liiketaloudellisesti merkittävää tietoa. Tai ehkä ihmisten ja liikennöintivälineiden joukosta halutaan löytää niiden laitteiden esiintyvyys, joita ei ole tunnistettu aiemmin, mahdollisuudella selvittää myös mm. yksilöllinen kulkunopeus ja keskinopeudet.

Kerättyä dataa ovat laitteiden MAC-osoitteet (jokaisella laitteella yksilöllinen), signaalin vahvuus (tästä saadaan laskennallinen etäisyys skannauspisteeseen, varsinkin jos käytetään useita skannerilaitteita täsmentämään laskentakaavojen antamia tuloksia), laitteen valmistajan nimi, laitteen käyttämä tukiasema, sekä Bluetoothin tapauksessa Bluetooth-nimi ja laitteen luokitus (Class of Device, CoD), mikä antaa mahdollisuuden tunnistaa laitteen tyyppi (älypuhelin, handsfree-laite, tukiasema). Skannerilaite itsessään tarjoaa mahdollisuuden kontrolloida sikä joko tarjotun hallintaohjelmiston avulla, SSH-konsolin kautta tai omavalintaisten sovellusten kautta, sillä Linux-pohjaisena siihen asennettavissa olevien sovellusten kirjo on laajaa. Tallennuskapasiteettia on käytettävissä 8, 16 tai 32 GB. Tarjolla on myös malli, jossa on sisäänrakennettu 3G/GPRS, jolloin laitteen voi asentaa paikkoihin, joihin koko ajan käytettävissä oleva langaton WiFi-verkko ei yllä, mutta jossa on käytettävissä matkapuhelinverkko.

Meshlium: Smartphone detection

 

Leave a Reply