Fo̱s – nauhamuotoisia LED-näyttöjä infonäytöiksi tai animointitarkoituksiin

Jos Kickstarter-kampanja olisi onnistunut Fo̱sin kohdalla, olisi ehkä nopeammin tullut saataville päälläpidettävä LED-pohjainen näyttö, jonka esittämää tietoa tai kuvioita pystyisi vaihtamaan ja animoimaan reaaliajassa itse tehdyllä Android-pohjaisella sovelluksella, joka olisi näyttöön yhteydessä Bluetoothin välityksellä. Kehitystyö kuitenkin jatkuu ja valmistaja tarjoaa jo nyt räätälintyönä tehtyä takkia, jossa tämä LED-näyttö on integroituna, mutta ilman ohjelmoitavuuden mahdollisuutta – animaatioiden vaihtaminen onnistuu vaihtamalla näytön SD-kortin sisältö toisenlaiseksi sen USB-portin kautta. Ohjelmoitava versio kykenisi ohjaamaan jokaista erillistä lediä (32×8, 32×16 tai 96×8) 30-ruudun päivitysnopeudella (65536 eri valoisuuden tasoa), sillä täydentävällä mahdollisuudella, että näyttöjä voisi tarvittaessa asettaa fyysisesti vierekkäin ja synkronoida niiden toimintaa yhdestä sovelluksesta käsin. Alkuperäisenä aikomuksena on ollut tarjota käytettäväksi myös iOS-pohjainen ohjemistokehitysrajapinta, mutta rahoituskampanja toimimattomuus voi muuttaa valmistajan aikomuksia. Valmistajalla on tarjota käytettäväksi ohjelmisto, joka muuntaan esim. videokuvan editointiohjelmassa tuotetun videon sopivaan formaattiin LED-näytössä käytettäväksi.

Erogear

 

Leave a Reply