Nymi – sydänkäyrällä autentikointia

On ymmärrettävää, että Nymin kehittäjät ovat arvioineet ennalta useita mahdollisia kysymyksiä, joita käyttäjät saattaisivat esittää liittyen henkilötunnistukseen, joka on johdettu sydänkäyrän tunnistamisesta, ja vastanneet näihin kysymyksiin. Varsinaista, yksityiskohtia ja tarkkuutta selventävää työpaperia (eng. white paper) laitteen kehittäjät eivät vielä ole julkaisseet, mutta sekin on kerrotun mukaan tulossa. Nymillä on monenlaisia potentiaalisia käyttökohteita, joiden toimivuus on riippuvaista siitä, että Nymi-ranneke voi varmentaa käyttäjän identiteetin. Ranneke ei mittaa sydänkäyrää jatkuvasti, vaan sydänkäyrästä otetaan näyte vain siinä yhteydessä kun laite asennetaan ranteeseen, missä tarkasteltaisiin sydänkäyrästä sellaisia piirteitä, joilla voidaan erottaa ihmiset toisistaan.

Ranneke toimii autentikointivälineenä niin kauan kuin sitä pidetään ranteessa, mikä varmistetaan muille laitteen sensoreille, jotka tarkkailevat sitä onko laite edelleen kädessä. Sen jälkeen kun ranneke on otettu pois kädestä, se on uudelleenautentikoitava (asettamalla yksi toisen käden sormista rannekkeen päällä olevalle sensorille, samalla kun toisen käden ranne koskettaa rannekkeen alempaa sensoria). Ranneketta autentikoidessa voi olla tarpeen saattaa itsensä siihen tilaan, ettei ole esim. kiihtynyt tai stressaantunut, sillä nämä tekijät voivat aiheuttaa merkittävää muutosta sydänkäyrään — jonka luettavuudessa tosin kerrotaan olevan tiettyä sietokykyisyyttä sydänkäyrän variaatioille.

Varsinainen muiden laitteiden kanssa tapahtuva kommunikointi tapahtuu rannekkeen pariksi rekisteröidyn laitteen kanssa Nymin älypuhelinsovelluksen kautta. Ts. käyttäjästä vain tuntuu, että ranneke viestii suoraan jollekin Nymin läheisyyteen reagoivalle laitteelle. Langattoman tiedonsiirron teknologiana on käytössä Bluetooth low energy. Potentiaalisina käyttökohteina voivat olla esim. luottokortin näyttämisen korvaaminen tai älyauton oven avaaminen käden eleillä — Nymissä on kiihtyvyysanturi ja gyroskooppi, jotka mahdollistavat yksinkertaisten eleiden tunnistamisen. Nymin kehittäjät pyrkivät tekemään ohjelmisto- ja laitekehittäjille helpoksi löytää sovellutuskohteita, joissa Nymiä voisi käyttää, tarjoamalla (myöhemmin) käyttöön ohjelmistorajapinnan (API) ja ohjelmistokehityspaketin (SDK). Nymi tulee saataville vasta 2014, mutta sen voi ennakkotilata.

Nymi

 

Leave a Reply