Aito CEA – asiakaskokemusanalytiikkaa operaattoreille

aitotechnologies

Verkko- ja viestintäpalveluiden tarjoajilla kerrotaan olevan haasteena useisiin järjestelmiin levittäytyneen tiedon hyödyntäminen, mihin Aito CEA vastaa tarjoamalla asiakaskokemusanalyytikkaa ohjelmistopalveluna. Se yhtenäistää liiketoiminnallisen ja verkkoliikenteellisen datan, sekä tuote- ja asiakasdatan sellaiseen muotoon, että sitä voi tarkastella reaaliajassa, sen perusteella voi reagoida automatisoidusti, siitä voi tehdä erilaisia löytöjä ja havaintoja, sekä se tukee erilaisia käyttäjiä (yritysjohto, tuotehallinta, markkinointi, myynti, verkko-operoijat, mobiilimarkkinointi, asiakaspalvelu ym.) läpi koko liiketoiminnan. Otettavissa käyttöön viikoissa, helppo käyttää ja ymmärtää, kerrotaan. Palvelun kerrotaan auttavan vastaamaan kysymyksiin kuten mitä palveluita käyttäjät käyttävät, milloin he käyttävät, millä laitteilla, mistä käsin ja erityisesti kuinka paljon liikevoittoa kertyy/häviää, sekä kuinka tehokkaasti omat tarjotut palvelut toimivat käyttäjänäkökulmasta.

Aito-alusta on suunniteltu ja rakennettu mahdollistamaan helppo integraatio lukuisiin todennäköisiin datalähteisiin, jotka voidaan jakaa seuraaviin neljään kategoriaan:

– dataliikenne (puhe, SMS, MMS ja mobiilidata)
– asiakastiedot, demografeineen, tariffeineen (hinnastoineen) ja asiakkaana olemisineen
– yritysdata, laskutustietoineen
– liiketoimintaa tukeva metadata, sisältäen mm. laitetiedot, tukiasematiedot, verkkotopologia ja maantieteelliset sijaintitiedot

Aidossa on omat erityiset näkymänsä (Specialist views) erityyppisille käyttäjärooleilla, tarkoittaen, että esim. yritysjohtoa lähempänä oleville henkilöille voi sopia paremmin sellainen näkymä, joka tarjoaa reaaliaikaisen, dynaamisen ja täsmällisen näkymän yrityksen liiketoiminnallisesta tilasta (rahavirrat, kustannukset ja liikevoitto, asiakasmäärien kehitys, tuote- ja palveluportfoliot ym.), muissa rooleissa (esim. markkinoinnissa tai asiakaspalvelussa) toimiville ollen soveliampaa tarjota jokin toisella tavalla rajattu näkymä käyttöön.

Aito CEA sisältää neljä pääasiallista sovellusryhmää: Customer Behaviour and Experience analysis, Customer Profiling and Analysis, Revenue and Profitability analysis and Actions, Reporting, and Data Export. Näistä esim. Customer Profiling and Analysis näyttää kokonaiskuvan asiakaskunnasta ja mahdollistaa sen pilkkomisen segmentteihin, joissa esiintyviin tapahtumiin voi asettaa automaattisesti reagoivia toiminteita. Kaikkea Aito CEA:ssa saatavilla olevaa tietoa voidaan käyttää raporttien luomiseen, jotka itsessään voidaan asettaa luotavaksi automaattisesti (esim. kuukausiraportti).

Aito CEA

 

Leave a Reply