RescueTime – selvyys tietokoneen käyttöön uppoavasta ajasta

Oman tai tiimin tehokkuuden lisäämisen ei tarvitse olla niin pahaenteinen asia kuin miltä se tietynlaisista näkökulmista ajatellen voi kuulostaa. RescueTimen avulla pystyy saamaan kokonaiskuvan siitä, mihin asioihin tietokoneen käytössä kuluu aikaa (ohjelmat, verkkosivustot ja optionaalisesti myös dokumenttitiedostojen käsittely). Ohjelma on taustaohjelma, joka tallentaa tietoa siitä, kuinka kauan mihinkin monitoroitavaan asiaa kuluu aikaa. Se mitä ohjelmia monitoroidaan ja minkä käytöstä kertyy logitietoa on täysin omassa kontrollissa. Kun omaa ajankäyttöä voi tarkastella visuaalisen raportin avulla, on sitä kautta helpompi reflektoida itselleen miten omaa toimintaa voisi perustellusta syystä muuttaa esim. tuotteliaan ja muun ajan välisen suhteen säätämiseksi. Ohjelma tukee myös mahdollisuutta kirjata manuaalisesti ylös myös muita aktiviteettejä kuten tapaamisissa olemiset ja puheluihin käytetyn ajan.

Eräs tapa suhtautua tähän ohjelmaan voi olla kaksivaiheinen, missä ensi vaiheessa haetaan muutaman päivän ajan tuntumaa omaan ajankäyttöön ja sen jälkeen poistetaan ohjelma käytöstä, jolloin jäljellä jää pelkkä tuntuma siitä, mikä aiemmassa ajankäytössä oli ehkä vikana eli ohjelmaa ei välttämättä tarvitse pitää jatkuvasti käytössä. Ohjelmasta löytyy myös lisätoimintoja kuten tavoitteiden asettaminen ja hälytykset ajankäytön rajojen ylittämisestä.

RescueTime

 

Leave a Reply