Wild Divine Iom – mielellään ohjaaminen

Teknisesti ottaen, Wild Divine Iom on tieteellinen instrumentti, joka toimii vaihtoehtoisena tietokoneen tiedonsyöttövälineenä. Iom-laitteen kerrotaan olevan siinä määrin herkkä poimimaan hienoiset emootioiden, stressin, tyyneyden, jännitteen ja onnellisuuden signaalit, että käyttäjä pystyy näitä kontrolloimaan oppimalla ohjaamaan sitä mitä hän monitorin ruudulla näkee. Laitetta varten on tarjolla joukko pelejä ja harjoitteita (hengitys, meditaatio) ansioituneiden luotsien ohjastaessa niiden käyttöä (ohjelmistoihin sisäänrakennettuna). Relaxing Rhythms -tuotteessa on mahdollista vaihtaa Grapher Modeen, jolloin voi tarkastella laitteen keräämää raakadataa ja tehdä huomioita itsestään sitä kautta. Laite kytketään Macin tai PC:n USB-porttiin, ohjelmistot saatavilla CD:llä, DVD:llä tai verkosta ladattuna.

Iom Active Feedback Hardware (pelkkä laite)
Relaxing Rhythms (eräs ohjelmistoista, kuvakaappauksia sivun loppupuolella)

 

Leave a Reply