Heeros Circula – ostolaskujen kierrätys, tiliöinti ja ostoreskontra

heeroscircula

Heeroksen tuoteperheeseen sisältyvät sähköisen taloushallinnon kannalta oleelliset tuotteet paperilaskun skannauksesta osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn ja arkistointiin. Näistä tuotteista Circula tarjoaa selainpohjaisen ratkaisun ostolaskujen kierrätykseen ja matkalaskujen kirjaamiseen, mukana tullen myös sähköinen asiakirja- ja tositearkisto (Admina), sekä liittymät “yli 50 taloushallinnon ja toiminnanohjauksen ohjelmistoon”. Joihinkin muihin vastaaviin tuotteisiin verrattuna käyttöliittymä todella vaikuttaa helppokäyttöiseltä, lupauksen mukaisesti, eikä siinä näyttäisi olevan esim. runsasta muistikuormitusta aiheuttavaa ja erheille altistavaa syvissä ja pitkissä menuvalikoissa navigointia.

Selainkäyttöisyyden ja käyttäjäoikeuksien asettumisten kautta järjestelmä mahdollistaa laskujen asianmukaisen ja ennen kaikkea nopeutetun kierrättämisen (hyväksynnät, maksuun viemiset, hylkäämiset). Palvelu oppii siitä, mitä valintoja käyttäjä tietynlaisissa tilanteissa tekee ja osaa täten asettaa sopivia esivalintoja seuraavalla kerralla, minkä voi ajatella sujuvoittavan palvelun käyttöä, kuten myös laskujen automaattinen tiliöinti (kirjanpitoon liittyvää). Link-tuotteen avulla verkkolaskuoperaattorilta saadut laskut päätyvät automaattisesti Circulan käyttöön, paperisten laskujen mukaan sisällyttämisen onnistuessa oppivan skannaus-ohjelmiston (Identa) käyttämisen kautta. Laskuille voi asettaa kommentteja ja lisätä viitteitä. Niin valittaessa laskujen maksatuksen voi tehdä suoraan Circulasta eli käyttää Circulaa ostoreskontrana tai lähettää laskujen tiedot ulkoiseen kirjanpitoon.

Raportointitoiminnoista löytyvät mm. ostolaskupäiväkirja, avoimet laskut, ostosuorituspäiväkirja ja maksuennuste. Matkalaskujen osalta käytettävissä on mahdollisuus liittää tositteet, kuten hotellilaskut, matkalaskuun skannaamalla ne, minkä lisäksi palvelussa luotaviin matkalaskuihin voi sisällyttää tietoja esim. paikoituskuluista, kulkuvälineestä, lisäkuormasta, kyydissä olleista matkustajista yms. Matkalaskut käyvät myös hyväksyntävaiheen läpi, jonka läpi ne voidaan siirtää maksatukseen tai palkanlaskentaan. Kilometrikorvaukset ja päivärahat lasketaan automaattisesti.

Heeros Circula

 

Leave a Reply