SynergyBus ja Tilausajot.net – tarjouspyyntöjen jättämisen jälkeistä odottelua puolin ja toisin

synergybus

Sitä voi pitää suhteellisen tehokkaana myyntipuheena tilauspalveluita tarjoavien linja-autoyhtiöiden suuntaan, että tarjouspyyntöjen määrän kasvu nostattaa todennäköisyyttä, ettei ihmisiä etäälle vietäessä tarvitse ehkä tulla takaisin auto tyhjänä, vaan voi paluumatkalla kuljettaa uuden lastillisen ihmisiä. Tilausliikenne.net-palveluun on liittynyt jo toistasataa linja-autoyritystä, joiden kerrotaan saavan yhteensä useita tuhansia tarjouspyyntöjä per vuosi. Palvelun asiakkaina voivat olla nin yksityishenkilöt, yritykset kuin matkatoimistotkin. Järjestelmän ei voine nähdä johtavan siihen, että linja-autoyritykset kilpailisivat nopeasti hintatasonsa liian alas, sillä tehdyt tarjoukset eivät ole kaikkien nähtävillä; asiakas tekee tarjouspyynnön, antaa tarjouksen tekemiselle aikaa vähintään 3 ja enintään 21 vuorokautta, minkä jälkeen asiakas itsenäisesti hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Järjestelmä mahdollistaa myös oman linja-autoyhtiön kuljetuskaluston vapaan kapasiteetin ilmoittamisen muille linja-autoyhtiöille, mikä helpottaa alihankintaverkoston kasvattamista ja yritysten välistä verkostoitumista. Toisinaanhan voi olla tilanteena se, että oman kuljetuskaluston kapasiteetti loppuu juuri sillä tapaa kesken, ettei johonkin tarjouspyyntöön voisi osallistua. Asiakkaat esittävät tarjouspyynnöissä matkojen lähtöpaikan, määränpään ja ajankohdan lisäksi toiveensa auton varusteista ja mahdollisista muista oleellisista seikoista kuten matkustajien määristä. Linja-autojen matkustapaikkojen määrä vaihtelee tavanomaisesti 8 ja 65 välillä. Arvailtavaksi jää se, millä kriteerein asiakas lopulta tarjouksen hyväksyy – vaikuttaako siihen enimmäkseen hinta vai onko mukana vaikuttamassa jonkinlainen mieltymys tiettyihin alalla toimijoihin, mikä tosin tarkoittaisi sitä, että suora yhteydenotto olisi tuolloin todennäköisempi vaihtoehto kuin tarjouspyyntöjen jättäminen ja vastauksien odottelu.

Synergybus
Tilausajot.net

 

Leave a Reply