Espruino – JavaScriptillä ohjelmoitava mikrokontrolleri

Ei ole tavanomaista, että mikrokontrolleria voidaan ohjelmoida ohjelmointikielellä, jota yleensä käytetään verkkosivujen ohjelmoimiseen eli JavaScriptillä. Teholtaan se riittää esim. pienten moottoreiden ja LCD-näyttöjen ohjaamiseen (ei kuitenkaan videon näyttämiseen). Nimensä samankuuloisuudesta huolimatta Espruino ei ole Arduino-yhteensopiva eli siinä ei voi käyttää suoraan hyväkseen Arduinon “shieldejä” eli ydinosan päälle pinottavia muita piirilevyjä (vain adapterin kanssa). Arduinoon Espruinoa verrataan esittelymateriaaleissaan useita kertoja tuotaessa esiin paremmuutta, mutta Espruinon kehittäjät ovat kuitenkin avoimen tiedon kannattajia, sillä laitteiston ja ohjelmiston itserakentamiseen tuodaan myöhemmin yksityiskohtaiset ohjeet.

Espruinon käyttöönottaminen on lyhytvaiheinen toimenpide, sillä ainoa erikseen asennettava asia on terminaalisovelluksen asentaminen (esim. Putty), jonka kautta Espruinoa voi ohjelmoida. JavaScriptin käyttämisen etuina ovat mm. koodin pysyminen lyhyempänä ja sitä kautta luettavampana, sekä koodin kompiloinnin tarpeettomuus eli koodia voi muokata samanaikaisesti laitteen ollessa toiminnassa. Käytettävissä on myös selainkäyttöinen graafinen koodieditori niille, jotka haluavat kontrolloida laitteen pinnejä, ohjelmakoodia enemmän hiiriavusteisesti tuottaen. Espruinossa itsessään on valmiiksi Micro USB -liitäntä, mutta siihen voi lisätä tietyntyyppisen Bluetooth-moduulin, jos kolvaustaidot antavat myöten (sama pätee muidenkin liitettävien asioiden kiinnittämiseen). Espruinossa on paljon erilaisia pinnejä, joista osalla on ennalta määritetty käyttötarkoitus (esim. muistikorttia varten ja laitteen boottaamiseen). Kuvassa oleva piirilevy ei kerrotun mukaan ole lopullinen versio, mutta siitä saa käsitystä pinnien määrästä ja Espruinon käytettävyydestä.

espruinob

Espruino

 

Leave a Reply