Xively – ohjelmistorajapintainen alusta kytketyille

Connected Object Cloud on se osa Xivelyä, joka mahdollistaa omien Xivelyn kautta saavutettavaksi asetettujen laitteiden, sensoreiden, datan, sovelluksien ym. tarjoamisen muidenkin käyttöön. Xivelyn tarjoamia ohjelmistokirjastoja, joita on saatavilla useille eri ohjelmointikielille ja alustoille, hyödyntämällä tulevat myös käyttäjäoikeuksien hallinta, käytöstä laskuttaminen ja erilaiset integraatiot helpommaksi toteuttaa. Omat esineensä ja asiansa voi pitää myös pelkästään itsensä tai organisaationsa käytettävänä, todennäköisesti liitettynä osaksi jotain omaa tausta-, kysely- tai hallintajärjestelmää. Xively tarjoaa omalta osaltaan käytettäväksi Management Consolen, jonka kautta jokainen liitetty ja saavutettava laite on monitoroitavissa reaaliajassa. Vaihtoehtoisesti hallintakapabiliteetti on mahdollista valjastaa käyttöön myös Xivelyn ohjelmointirajapinnan kautta (REST API tukee vastausviestien muotoina JSON:nää, XML:lää ja CSV:tä, vaihtoehtoisesti valmiskirjastot käytettävissä). Ohjelmistokehittäjille on tarjolla myös Developer Workbench, joka tarjoaa hienostuneet debug-työkalut reaaliaikaiseen HTTP-viestien monitorointiin, API-kyselyiden rakentelijan, sekä käytön seurannan ja visualisoinnin. Xively korostaa organisaatioiden kannalta olevan hyödyllisempää käyttää aikaa liitettyjen laitteiden hyödynnettävyyden innovointiin kuin tätä varten tarvittavan infrakstuurin toteuttamiseen.

Xively

Leave a Reply