LawLoop – perushyvää lakidokumenttien sosiaalista käsittelyä pilvipalveluna

lawloop

Eräs avainkäsitteistä lakimiesten sosiaalisessa dokumenttienhallintapalvelu LawLoopissa on “loop”, jolla tarkoitetaan palvelussa luotuja ryhmiä, jonka jäsenet voivat määritettyjen oikeuksien rajoissa käsitellä ja keskustella jaossa olevista dokumenteista (esim. lakifirman edustajan ja hänen asiakkaansa kesken, tai pelkästään useamman lakifirman edustajien kesken). Looppiin voi olla liitettynä erinäisiä asioita (eng. matters), jotka liittyvät joukkoon dokumentteja, mikä helpottanee dokumenttien organisoitavuutta, sillä tällöin kaikkia tietyn tyyppisiä dokumentteja ei tarvitse pitää kerralla näkyvissä tietyn tyyppisesti nimetyissä kansiossa (esim. invoices, responses, research, evidence, agreements tai appeal).

Dokumentit, joita käsitellään aina suojatun verkkoyhteyden kautta, ovat yhteismuokattavissa, niitä voidaan ladata omalle koneelle ja niitä voidaan siirtää palveluun, sekä niihin voidaan tehdä (jonkinlaisia) merkintöjä (eng. annotations). Dokumenttien käsittelyyn sisältyvät myös dokumenttien sähköinen leimaaminen (eng. document stamping), versionhallinta, historiatiedot ja oikeustasot, sekä luonnollisesti dokumenttien etsimiseen on omat hakutoimintonsa. LawLoopin kautta myös kaikki oleelliset yhteystiedot ovat saatavilla, varmaankin sillä oletuksella, että esim. asiakas on tullut laittaneeksi esille Skype-numeronsa. Palvelu sisältää myös yksityisviestinnän mahdollisuuden ja ryhmäkeskustelutoiminnot. Palvelu on käytettävissä selaimella ja integroitavissa Microsoft Officeen ja Adobe PDF:ään (?).

LawLoop

 

Leave a Reply