Sensorit, alustat, ohjelmointirajapinnat ja rakentelu

Estimote Beacon – sovellutuskohteiden keksimistä Bluetoothilla lähestyjien hyödyksi

Estimote Beacon – sovellutuskohteiden keksimistä Bluetoothilla lähestyjien hyödyksi

Tilattuaan ohjelmistokehityspaketin Estimote Beaconin valmistajalta saa omakseen kolme suhteellisen pientä, kuorin suojattua beacon-laitetta ja ohjelmistokoodin, joka mahdollistaa Bluetooth-pohjaisen beaconin tunnistamisen älypuhelimella. Se, mitä tapahtuisi sen jälkeen, kun älypuhelinsovellus on tunnistanut beaconin, riippuu täysin sovellutuskohteesta. Valmistajan ehdotuksena on käyttää niitä esi... »

Meshlium Xtreme Scanner AP – Bluetooth- ja WiFi-käyttäjien havaitsemiseen

Meshlium Xtreme Scanner AP – Bluetooth- ja WiFi-käyttäjien havaitsemiseen

Linux-pohjaisen ja Ethernet-liitäntäisen Meshlium Xtremen Scanner AP-malli löytää asennusympäristöstään kaikki ne laitteet (mm. iPhone- ja Android-älypuhelimet, sekä kannettavat tietokoneet), joissa on joko Bluetooth tai WiFi kytkettynä päälle. Näiden laitteiden normaaliin toimintaan kuuluu tietynlaisen langattomasti välittyvän datan lähettäminen ympäristöönsä niiden itsensä etsiessä muita laittei... »

Fo̱s – nauhamuotoisia LED-näyttöjä infonäytöiksi tai animointitarkoituksiin

Fo̱s – nauhamuotoisia LED-näyttöjä infonäytöiksi tai animointitarkoituksiin

Jos Kickstarter-kampanja olisi onnistunut Fo̱sin kohdalla, olisi ehkä nopeammin tullut saataville päälläpidettävä LED-pohjainen näyttö, jonka esittämää tietoa tai kuvioita pystyisi vaihtamaan ja animoimaan reaaliajassa itse tehdyllä Android-pohjaisella sovelluksella, joka olisi näyttöön yhteydessä Bluetoothin välityksellä. Kehitystyö kuitenkin jatkuu ja valmistaja tarjoaa jo nyt räätälintyönä teht... »

Nymi – sydänkäyrällä autentikointia

Nymi – sydänkäyrällä autentikointia

On ymmärrettävää, että Nymin kehittäjät ovat arvioineet ennalta useita mahdollisia kysymyksiä, joita käyttäjät saattaisivat esittää liittyen henkilötunnistukseen, joka on johdettu sydänkäyrän tunnistamisesta, ja vastanneet näihin kysymyksiin. Varsinaista, yksityiskohtia ja tarkkuutta selventävää työpaperia (eng. white paper) laitteen kehittäjät eivät vielä ole julkaisseet, mutta sekin on kerrotun ... »

Xively – ohjelmistorajapintainen alusta kytketyille

Xively – ohjelmistorajapintainen alusta kytketyille

Connected Object Cloud on se osa Xivelyä, joka mahdollistaa omien Xivelyn kautta saavutettavaksi asetettujen laitteiden, sensoreiden, datan, sovelluksien ym. tarjoamisen muidenkin käyttöön. Xivelyn tarjoamia ohjelmistokirjastoja, joita on saatavilla useille eri ohjelmointikielille ja alustoille, hyödyntämällä tulevat myös käyttäjäoikeuksien hallinta, käytöstä laskuttaminen ja erilaiset integraatio... »

SensorTag – Bluetooth-tuettu sensoripaketti

SensorTag – Bluetooth-tuettu sensoripaketti

Texas Instrumentsin SensorTagin sensoreiden (6 erilaista) mittaamista asioista saa tietoa joko esimerkinomaisesti luotujen iOS- tai Android-sovellusten kautta, tai vaihtoehtoisesti voi käyttää tarjolla olevien mobiilisovellusten (molemmat käyttöjärjestelmät) lähdekoodia uuden, itse luodun sovelluksen pohjana. Sensoripaketti itsessään on pienehkö, käteen mahtuva pakkaus, joka sisältää seuraavat sen... »

HarvestGeek – puutarhan ja farmin hoitoa sensoreitse, automatisoidusti, pilvipalveluna

HarvestGeek – puutarhan ja farmin hoitoa sensoreitse, automatisoidusti, pilvipalveluna

Tuotekehittäjiksi soveltuvien ja saatavilla olevien insinöörien hankkiminen ei ilmeisesti aina luonnistu siten, että asioiden toivotaan sujuvan aiotunlaisesti, minkä HarvestGeek on Kickstartin tietojen mukaan joutunut kokemaan, mutta on kerrotun mukaan esteenä jo ylittänyt, joten se on täten tuloillaan saataville heidän käytettäväkseen, jotka kokevat hyötyvänsä puutarhan tai kasvihuoneen monitoroi... »

mPrinter – kun esitettävä mahtuu pienempäänkin paperiin

mPrinter – kun esitettävä mahtuu pienempäänkin paperiin

Laitteen ominaisuuksiin nähden suhteellisen riittävän ohjelmointirajapinnan tarjoava mPrinter on kooltaan hyvin pieni, musteeton, suoralämpöä käyttävä, USB:llä ja WiFi:llä varustettu tulostin. Tulostuvan kuitin leveys on 80 mm (200 dpi). Ohjelmallisesti siihen tulostetaan kertomalla tarpeistaan JavaScriptinä. Tällöin vaihtoehtoina on käyttää omaa mPrinteriä tai hyödyntää jaettua sellaista (verkon ... »

Meta – lasit täydennetyn todellisuuden käsittelyyn

Meta – lasit täydennetyn todellisuuden käsittelyyn

Silmien äärelle ja silmien kautta käytettäväksi tarkoitettu Meta on laite, joka mahdollistaa holografisten, täydennetyn todellisuuden käyttöliittymien toteuttamisen siihen tapaan, että käyttäjä voi nähdä edessään virtuaalisia esineitä, joihin hän voi vaikuttaa siten kuten nämä virtuaaliset esineet on ohjelmoitu reagoimaan järjestelmän tarkkaillessa käyttäjän kädenliikkeitä. Käyttäjä voi esimerkiks... »

EVRYTHNG – tagitettuja esineitä unohtamatta

EVRYTHNG – tagitettuja esineitä unohtamatta

Asioiden ja esineiden Internetiin liittyvissä visioissa tapaa esiintyä esimerkkejä skenaarioista, joissa voi etsiä tietynlaista tietoa tai palveluita tarjoavia asioita tai esineitä jopa biljoonien sellaisten joukosta. EVRYTHNGin sanotaan olevan alunperinkin kehitelty sellaiseksi järjestelmäksi, että se pystyy käsittelemään jopa biljoona siihen liitettyä asiaa tai esinettä, mukaan lukien niihin koh... »

Espruino – JavaScriptillä ohjelmoitava mikrokontrolleri

Espruino – JavaScriptillä ohjelmoitava mikrokontrolleri

Ei ole tavanomaista, että mikrokontrolleria voidaan ohjelmoida ohjelmointikielellä, jota yleensä käytetään verkkosivujen ohjelmoimiseen eli JavaScriptillä. Teholtaan se riittää esim. pienten moottoreiden ja LCD-näyttöjen ohjaamiseen (ei kuitenkaan videon näyttämiseen). Nimensä samankuuloisuudesta huolimatta Espruino ei ole Arduino-yhteensopiva eli siinä ei voi käyttää suoraan hyväkseen Arduinon &#... »

PublicData.eu – eurooppalaisia datasettejä selailtavaksi ja jatkojalostettavaksi

PublicData.eu – eurooppalaisia datasettejä selailtavaksi ja jatkojalostettavaksi

Pitkään jo olleen ja edelleen beta-vaiheessa olevan PublicData.eu:n perimmäiseksi tarkoitukseksi on määritelty sen nykytilanteen korjaaminen, missä tieto eurooppalaisista dataseteistä on nykyisellään hajautuneena, usean kielisenä, eri datakatalogeihin, portaaleihin ja verkkosivustoihin. Tiedon tyypit, joista on saatavilla tietoa, vaihtelee maittain ja rekisteristä rekisteriin. PublicData.eu kerää ... »

AllJoyn – laitteet kommunikoimaan keskenään saman protokollan kautta

AllJoyn – laitteet kommunikoimaan keskenään saman protokollan kautta

Kuluttaja-asiakkaat eivät välttämättä mieltyisi kovin helposti ajatukseen, että saadakseen erilaiset esim. kotitalouden elektroniset laitteet langattomasti keskenään kommunikoiviksi ja kontrolloitavaksi, heidän pitäisi käyttää yhden ja saman valmistajan tuotteita. Tuotekehityssyklien pituuksien kannalta voi toisinaan olla parempi, että joku laitevalmistaja kehittää omaan ripeään tahtiinsa omien la... »

RFID-lukijoiden ja -tunnisteiden hyödyistä + Java SDK niitä varten

RFID-lukijoiden ja -tunnisteiden hyödyistä + Java SDK niitä varten

Standardoituihin viivakoodeihin voidaan tallentaa vähemmän tietoa kuin RFID-tunnisteisiin, sillä viivat itsessään veisivät liikaa tilaa useimmissa käyttötarkoituksissa. RFID-tunnisteiden etuihin sisältyy niiden suuremman muistikapasiteetin lisäksi myös se, että niihin tarvita suoraa näköyhteyttä lukijalaitetta varten (luettavuus jonkin läpinäkymättömän materiaalin läpi), sekä mm. pidempi lukuetäis... »

ThingWorx – lupaus skaalautuvuudesta miljoonien esineiden Internetiin

ThingWorx – lupaus skaalautuvuudesta miljoonien esineiden Internetiin

ThingWorxin ratkaisuvaihtoehto esineiden Internetiin (eng. Internet of Things) liitettävissä olevien asioiden tekemiseksi etsittäväksi, sosiaaliseksi, mobiiliksi ja kojelaudan kautta kontrolloitavaksi, vaikuttaa kykeneväiseltä lunastamaan lupaamansa. Palvelu on soveltuva niin älykodin ideasta viehtyneille, joille riittää, että oman kodin esineet voivat kommunikoida keskenään ja että niitä voi kont... »

Yhden piirilevyn minitietokoneet, Arduino-mikrokontrolleri ja UDOO (all-in-one)

Yhden piirilevyn minitietokoneet, Arduino-mikrokontrolleri ja UDOO (all-in-one)

Yhden piirilevyn minitietokoneet Lukuisat pöytätietokoneista ja vastaavista kannettavista malleista tutut liittimet (kuten HDMI, USB, Ethernet ja RCA), prosessoritehot ja muistin määrät saadaan mahdutettua hyvinkin pieneen, mutta edelleen hyvinkin käyttäjäystävälliseen tilaan piirilevylle, jota voi käyttää esim. Linux- tai Android-käyttöjärjestelmällisenä tietokoneena. Tällaisten laitteistojen tot... »

MedM Platform – välittäjä viestivien terveyslaitteiden ja tietojärjestelmien välille

MedM Platform – välittäjä viestivien terveyslaitteiden ja tietojärjestelmien välille

Swissmed Mobile perustavana ideana on tehdä älypuhelimesta osallistuva välittäjä (eng. mediator) sensorilaitteiden ja tietojärjestelmien välille, Bluetooth- ja NFC-teknologioita hyödyntäen. MedM Platformin tukemien mobiilialustojen joukkoon sisältyvät iOS, Android, Windows Phone 8, Symbian, bada, J2ME ja Windows CE. Tuettujen sensorilaitteiden joukko on runsas (yli 40 erilaista): verenpainemittari... »

Waspmote, Waspmote Plug & Sense – sensori-pohjaisiin ratkaisuihin, lähtötaso valittavissa

Waspmote, Waspmote Plug & Sense – sensori-pohjaisiin ratkaisuihin, lähtötaso valittavissa

Waspmote on sensorilaite, josta on oma versionsa sekä erityisesti laitetason (elektronisten) ratkaisujen kehittelystä kiinnostuneille (laajennusmahdollisuudet, muistikortti, sulautettavuus muihin laitteisiin ym.), että enemmän palveluiden ja sovelluksien kehittelyistä kiinnostuneille. Jälkimmäinen versio kulkee tuotenimellä ”Waspmote Plug & Sense” ja siitä on kahdeksan erilaista mallia, joiden... »

EEG-SMT – amatööripohjainen lähestymismitapa EEG-mittaukseen

EEG-SMT – amatööripohjainen lähestymismitapa EEG-mittaukseen

Olimex Ltd on osallisena OpenEEG-projektissa, jonka tarkoituksena tuottaa suunnitelmia ja toteutuksia (mm. piirilevyt ja ohjelmistot), joiden lopputuotteena olisi halvahkoja EEG-laitteita eli laitteita, joilla voi kerätä dataa aivojen elektronisesta aktiviteetista. Projekti ei pyri lupaamaan laitteiden korvaavan kalliita kaupallisia laitteita, vaan painottaa amatööripohjaista lähestymistapaa eli p... »

23andme API – ohjelmallista perimätutkimusta

23andme API – ohjelmallista perimätutkimusta

23andme kertoo uskovansa, että geneettiseen tutkimukseen soveltuvat työvälineet voivat olla ja niiden pitäisi olla antamassa meille syvempää ymmärrystä siitä roolista, jota geenit näyttelevät elämässämme. 23andme tarjoaa DNA-analyysipalveluita, koulutusta, tutkimusvälineitä ja asiantuntemusta vastaamaan yksilöiden itsetietoisuudellisiin tarpeisiin. Omaa perimäänsä pääsee tietyissä rajoissa tarkast... »

Sensor Cloud – sensoriverkoston keskitettyyn hallintaan

Sensor Cloud – sensoriverkoston keskitettyyn hallintaan

MicroStrainin SensorCloud on pilvipalveluna toteutettu palvelu, jota voi sen OpenData APIa hyödyntäen käyttää lukuisten erilaisten kolmannen osapuolen laitteiden, sensorien tai sensoriverkostojen tuottaman datan tallentamiseen, sekä tallennetun datan ohjelmalliseen analysointiin ja visualisointiin. MicroStrainin omia sensorilaitteita käyttäen mahdollistuu myös sensoreiden etäohjaus. OpenData APIa ... »

Sensordrome – sensoreita samassa paketissa älypuhelinsovelluksella

Sensordrome – sensoreita samassa paketissa älypuhelinsovelluksella

Sensordroneen on integroitu lukuisa joukko erilaisia sensoreita: kaasusensori, kosteussensori, painesensori, värisensori ym. Laite on pieni, kevyt ja Bluetoothilla varustettu. Käytön aloittaminen on erityisen helppoa: tarvittavan sovelluksen asentamisen jälkeen älypuhelin (tai tablet-laite) näyttää reaaliajassa numeerisessa tai muussa muodossa sen, mitä laitteen sensoreiden antamat mittaustulokset... »

Onset: HOBO-dataloggerit – ehtii sen datan myöhemminkin

Onset: HOBO-dataloggerit – ehtii sen datan myöhemminkin

Onsetilla on yli 30 vuotta kokemusta HOBO-dataloggereidensa suunnitellusta ja valmistamisesta. Niiden avulla on mahdollista kerätä ympäristöstä dataa eri tarkoituksiin soveltuvien sensoreiden välityksellä, sensoreiden kerätessä automaattisesti dataa määrätyin aikavälein. Sensoridataa voi laitetyypistä riippuen tarkastella suoraan joko langattoman tai langallisen yhteyden kautta, eräissä malleissa ... »