Valtakunta ajoittaisesta mielenrauhasta

Marko Seppänen

Copyright notice

Marko Seppänen (c) 2007 - 2015

Preface

Ja seis. Ajallinen ero tämän teoksen sisältämien kirjoituksien vanhempien ja uusimpien välillä alkoi olla varsin suurta, sekä kirjoituksien tyyli ja laatu ovat uusimpien kirjoituksien kohdalla hioutuneet siinä määrin, että niiden arvolle sopii paremmin jokin ihan uusi teos (ja ilmaisun muoto). Tässähän on kyse teoksesta, johon on uudelleenversioinnin kautta päätynyt kirjoituksia, jotka ovat alunperin julkaistu vuosien 2007 - 2015 välisenä aikana "Uskottavaa vai totta"-blogissa. Ko. blogin nimi viittaa siihen, että sellaisen selityksen luominen käsitellyistä asioista, jota kukaan ei kyseenalaistaisi tai väittäisi todistusta riittämättömäksi, olisi erittäin työteliästä, koska kyse on usein - ei aina - sen verran monimutkaisesta teknologiasta ja/tai tieteestä ammentamisesta, että on helpompaa viedä lukija mahdollisimman lähellä ymmärtämisen mahdollisuutta ja antaa hänen "kulkea loppumatka itse".

Ajatuksena oli kerätä tähän teokseen suuri joukko toisiinsa riittävän hyvin sointuvia kirjoituksia ja lähettää se sitten kirjakustantamoille arvioitaviksi, josko he sitten kokemukseensa perustuen pystyisivät arvioimaan omalta osaltaan sitä, miten teosta kannattaisi muuttaa, että se toimisi sopivasti jonkin kohderyhmän kannalta. Siis, jokaisella erillisellä kirjoituksella on toki oma ansionsa ja tarkoituksensa, mutta painetun kirjan muodossa kirjan täytyy olla sopivalla tavalla lähestyttävä, jotta se voisi tulla luetuksi tai edes valituksi monien muiden kirjojen joukosta. Lokakuussa 2014 lähti versio käsikirjoituksesta valikoiduille kirjakustantamoille ja muutaman kuukauden kuluttua tästä alkoikin palautetta tulla. Jotenkin ajattelin, että Into Kustannus olisi saattanut olla se taho, joka kiinnostuisi, mutta ehkeivät hekään tohdi lähteä mukaan, ellei kyse ole vähintään Assangesta. Käytännössä jokainen vastannut kustantamo (mm. Sammakko, Art House ja Otava) kertoi, että teos ei sovi heidän kustannusohjelmaansa.

Tällä teoksella, jonka työnimenä oli "Kreivin aikaan", on tarkoitettu kokeilla myös sitäkin, kuinka omaa tuotantoa oleva KotvaWrite-verkkopalvelu (versiot 1 ja 2), jolla sen struktuuri ja sisällön sommittelu on tuotettu, vaikuttaa kirjoituksien tuottamisen työnkulkuihin, sekä siihen, kuinka luontevaa sen avulla on tuottaa kokonaisen kirjan verran tekstiä luettavaksi. KotvaWrite 2 on ollut monien kuukausien mittainen kehitysprojekti, jonka edelleenkehittämiselle on varattu oma aikansa, jos sellaista on muulta tekemiseltä riittänyt. Se ei ole ollut aivan parhaimmillaan tavoitteissa, joissa pyritään luomaan yhtenäisyyttä yksittäisten kirjoituksien välillä, varsinkin kun teoksessa itsessään on sivuja useita satoja, mutta sehän tarkoittaa vain, että sitä on kehiteltävä lisää. Eli muutama kirjoitus kuvituksineen on tullut tehtyä, mutta olisihan niissä vielä jonkin verran muokkaamisen varaa esim. siinä mielessä, että jotkin niistä ovat niin "ideatiiviitä", että ne ovat sen tautta jääneet vaikeasti ymmärrettäväksi (ohje: lue hitaammin, jolloin mielesi ehtii herätellä asiaan liittyviä mielteitä, mikä tekee helpommaksi pitää ajatukset koossa ja luettavana oleva teksti enemmän koherentin tuntuisena).

Introduction-osiosta saa tuntumaa siitä, mitä aiheita tässä teoksessa käsitellään, mutta mainittakoon erikseen eräs tämän teoksen kantavista teemoista, joka liittyy ihmisten mieleen/aivoihin vaikuttamiseen ja sitä kautta heidän ajatusmaailmansa ja käytöksensä ohjailuun. Ymmärrykseen siitä, mitä tarkoittaa, saattanee päästä helpoiten käymällä läpi niitä tekstejä, joissa asiaa avataan ajatustyötä avustavien kuvituksen avulla. Seuraavassa lista tällaisista kirjoituksista:

- Sisältäpäin muokkaamaan harkitsevien kohtaama vastus
- Koviin muutoksiin käytöstieteiden avulla
- Bilasse-kauppa hyödyntää teknologiaa, psykologiaa ja matematiikkaa väärin
- Kerryttämistä eli miten jostain tuli niin tärkeää ja mitä sillä sitten tehdään
- Signaaliensummaamispeli
- Graafin piirtäminen toisen ihmisen mieleen
- Samanryhmäisyydellä aktivointia
- Ihminen suhtautuu toisiin ihmisiin kuin robotteihin
- Jospa ne nyt kuitenkin tarkkailee ja ohjailee, eikä vain ehkä
- Mielessä olevien edustajien aktivoimisesta ja tämän tilastoimisesta
- Ajatteluunvaikuttamispeli
- Tänne ne varastetut potilastiedot, Facebook päivitykset ym. menivät
- Mielteiden inkrementaalisesta aktivoimisesta ja havainnoille herkistymisestä
- Tekemiseksi vaikeaksi
- Otaksumat -- läpi yhteiskunnan käytetyt ikivanhat lievikkeet vallantarpeisiin
- Sensori- ja tietomurtoavusteisesta herkistettävien ajatusten istuttamisesta
- Omista ajatuksistaan eksymisestä

Jos olet eräs niistä, jotka ovat lukeneet teokseen lisättyjä kirjoituksia sitä mukaa, kun niitä on lisätty, halunnet tietää, että viimeisimpinä muutoksina sisältöön ovat 26.5.2014 tehdyt ylimääräisten tyhjien reunuksien leikkaaminen kuvista pois (pienetkin tekstit erottuvat kuvaskaalauksen jälkeen paremmin) ja kolmen kirjoituksen lisääminen (edellisen listan kolme viimeisintä).

HTML-versioon saatetaan jossain vaiheessa lisätä mahdollisuus katsoa kuvia suuremmassa koossa. PDF-versiosta voi zoomaus-toiminnon avulla tarkastella kuvia lähemmin. Molemmat version on optimoitu tulostamista varten siinä määrin kuin se on automaattiasettelun rajoissa mahdollista. Kaikki saatavilla olevat versiot löydettävissä kotisivujen kautta.

Yhteyttä voi ottaa esim. sähköpostin kautta: (smarko at hoito dot org)
Kotisivut osoitteessa: http://hoito.org

Lappeenrannassa 31.5.2015

Introduction

"Ensin sitä tehtiin omalla tahollaan muutamien kesken. Sitten tiedostettiin ne, jotka tekivät samankaltaista toisaalla muutamien muiden kesken. Tutustuttiin. Löydettiin toisensa. Oltiin itsenänsä, mutta silti yhtä. Pahiksina."

Luvussa "VERKOSTOT, JÄRJESTÄYTYMINEN JA YKSINTOIMIMINEN" olevat kirjoitukset ovat omia erillisiä teoksiaan, joita yhdistävänä teemana on "verkostot, järjestäytyminen ja yksintoimiminen". Tämä luku luo omalta osaltaan pohjaa luvulle "Osaamisten yhdistämisestä", keskittyen vaikutelmien luomiseen mm. siitä, miksi ihmiset kokevat sosiaaliset verkostot hyödylliseksi tavoitteiden saavuttamisten kannalta. Tämä luku kertoo myös jonkin verran ryhmittymisestä ja siitä, miksi yksittäiset monisuuntautujat voivat olla verkostomaiselle toiminnalle jopa uhka. Tietoverkkojakin tässä luvussa hivenen sivutaan, mutta niistä on kerrottu enemmän luvussa "Ohjelmistot, laitteistot ja valvonta". Siitä miten viestintä vaikuttaa ihmisiin, kerrotaan luvussa "Viestintä, kielenkäyttö ja dokumentit".

Luvussa "VIESTINTÄ, KIELENKÄYTTÖ JA DOKUMENTIT" olevat kirjoitukset ovat omia erillisiä teoksiaan, joita yhdistävänä teemana on "viestintä, kielenkäyttö ja dokumentit". Tämä luku rikastaa monia muita lukuja ja luo pohjaa mm. sen ymmärtämiselle, miksi viesti ei välttämättä mene ns. perille (ymmärrykseen asti) ja mikä on tiettyjen toimijoiden rooli ihmisiin kielellä vaikuttamisessa. Luvussa "Psykologia ja neurotieteet" käsitellään lisää kielen ja symbolien hienovaikutteisuutta. Viestintää ohjelmistoteknisessä ja viestiliikenteellisessä mielessä käsitellään enemmän luvussa "Ohjelmistot, laitteistot ja valvonta".

Luvussa "OHJELMISTOT, LAITTEISTOT JA VALVONTA" olevat kirjoitukset ovat omia erillisiä teoksiaan, joita yhdistävänä teemana on "ohjelmistot, laitteistot ja valvonta". Muut luvut ovat teemansa ja monien yksittäisissä kirjoituksissaan käsiteltyjen asioiden osalta riippuvaisia tässä luvussa esiteltyjen ohjelmistojen, laitteistojen ja tekniikoiden väärinkäytön mahdollisuuksista. Tähän lukuun sopivaa kerrottavaa olisi käytännössä rajaton määrä. Luvussa "Osaamisten yhdistämisestä" käsitellään jonkin verran tähän aihealueeseen sopivia asioita, joita ei käydä erikseen läpi tässä luvussa.

Luvussa "PSYKOLOGIA JA NEUROTIETEET" olevat kirjoitukset ovat omia erillisiä teoksiaan, joita yhdistävänä teemana on "psykologia ja neurotieteet". Eri lukuihin jaetuista aihealueista tämä on ehkä kaikista haastavin lukijan kannalta, sillä monien tämän luvun kirjoituksien ymmärtämisen tukena olisi hyödyllistä olla sellaista esitietoa, jonkalaista ei tyypillisesti käsitellä kovinkaan kattavasti tai tuoda edes esille ennen kuin siinä vaiheessa, kun on tullut päätyneeksi tietynlaisten yliopisto-opintojen suorittajaksi.

Luvussa "OSAAMISTEN YHDISTÄMISESTÄ" olevat kirjoitukset ovat omia erillisiä teoksiaan, joita yhdistävänä teemana on "osaamisten yhdistämisestä". Luvussa "Verkostot, järjestäytyminen ja yksintoimiminen" tuotiin esille sekä alustavasti, että erikseen joitakin vaihtoehtoisia skenaarioita, joita keskenään eri tavoin verkostoituneiden ihmisten toiminta mahdollistaa. Tässä luvussa korostetaan erityisesti sitä, mihin erilaisten osaamisten yhdistämiselle voidaan pyrkiä ja mitä sillä voidaan saavuttaa. Kuviteltavissa olevia pyrkimyksiä, visioita, projekteja ja suunnitelmia voitaisiin kuvitella lukuisia erilaisia, joten näissä kirjoituksissa on tuotu esille vain valikoituja maistiaisia. Eräs pyrkimys, mikä tulee osoitetuksi näissä(kin) kirjoituksissa, vastaten sitä minkälainen tosimaailma nykyään monin paikoin on, liittyy muiden ihmisten (useiden tai vain tiettyjen) aseman, liikkumahdollisuuksien ja vaihtoehtojen yleensä, rajoittamiseen. Ts. on ihmisiä, jotka haluavat olla suhteessa muihin ihmisiin eräänlaisia tamagotchien käyttäjiä (komennellaan, ohjaillaan ja monitoroidaan niiden tilaa erilaisten indikaattoreiden avulla). Jos pääsee mukaan sellaiseen (invite-only) verkostoon, joka tekee tällaisen toiminnan mahdolliseksi (tai mahdollisemmaksi), voi siitä muodostua erittäin koukuttava kokemus, joka voi konvertoida mukaan päässeen uuden ohjailijan elämäntarkoituksen tyystin toisenlaiseksi.

Prologue

Ei ole tiedossa yhtään tapausta, jossa syntynyt lapsi olisi saanut vanhemmiltaan geneettisen periytymisen kautta hänen vanhempiensa aatteet ja käsitykset maailmasta. Tiedetään, että esim. ympäristötekijöistä johtuen jotkin perintöaineksen geeneistä voivat joko aktivoitua tai kytkeytyä pois päältä (epigeneettinen periytyminen), ilmeten lapsessa siten kuin on ilmennyt jossain aiemmassa sukupolvessa (viimeksi ehkä jopa sata vuotta sitten), mutta se minkälaiseksi hänen oma tuleva elämänsä muodostuu, on myös muista tekijöistä johtuvaa kuin hänen geneettisestä perimästään.

Osa kansallisista ja ylikansallisista instituutioista, organisaatioista, yrityksistä ja yhteisöistä on ollut vaikuttamassa erilaisten asioiden kehitykseen jo niin pitkään, että niiden toimintaan on tullut mukaan myös tiettyä jähmeyttä, vaikka ne saattavat ajoittain uudistuvina ketteryyteen pyrkiäkin. Niiden kansallisen ja ylikansalllisen toiminnan yhteensovittaminen tuottaa lisää jähmeyttä, mikä "kadunmiehen" tasolta tarkasteltuna ilmenee siten, että monet asiat ja konformistiset tavat toimia vaikuttavat olleen olemassa "aina".

Instituutioilla terveydenhuollosta journalismin kautta mainostamiseen, on erilaisia itsesääntelyelimiä neuvostojen ja eettisten toimi- tai lautakuntien muodossa, sekä niillä on omia ammattieettisiä ohjeita ja ohjeistuksiaan. Mikään niistä ei kuitenkaan, sanoisiko, tohdi osoittaa tunnistavansa yhteiskunnassa esiintyvän ylimääräisten etujen hakemiseen tai ylemmyydentuntoiseen ohjailuun pyrkiviä pelejä, koska heidän edustamansa tahot pelaavat niitä itsekin - saati, että määrittäisivät tekniikoita ja metodeita, joilla niitä pelataan.

Erilaisissa sosioekonomisissa asemissa olevien ihmisten verkottuneisuus, yhdessä ICT-avusteisen tietotaidon ja erilaisista tieteistä johdettujen oivalluksien kanssa, mahdollistaa kuitenkin lukuisten erilaisten pelien pelaamisen, joilla voi olla hyvinkin merkittäviä vaikutuksia koko yhteiskunnan kannalta - tai sitten niitä pelataan esim. jonkin organisaation yksittäisessä yksikössä tai jossain pienemmässä tilassa kuten opettajainhuoneessa tai virtuaalimaailmassa. Jossakin vaiheessa elämäänsä ihmiset tapaavat kokea, että he haluaisivat saada aikaan muutoksia asioihin, jotka vaikuttavat joko hänen omaan tai muiden elämään. Näitä pyrkimyksiä voi luonnehtia hyviksi tai pahoiksi, jos niitä voi hahmottaa siinä määrin, että niistä voi esittää näkemyksen, mutta yleensä erilaiset pyrkimykset eivät ole kovinkaan yksiselitteisiä; hyviä ja pahoja ne ovat aina suhteessa johonkin muuhun, harvemmin itseisarvoisesti.

Ei ole mitenkään harvinaista, että ne ihmisyksilöt, jotka päätyvät pyytämättä erilaisten pelattujen ja käynnissä olevien pelien piiriin, ovat hankalassa asemassa itsepuolustuksen kannalta - he joutuvat itse keräämään ja jalostamaan oman puolustusarsenaalinsa, mikä voi viedä aikaa vuosia. Mediasta ei useinkaan ole tässä asiassa apua, koska aiemmin pelatut pelit, joihin voisi viitata, eivät koskaan nouse julkiseen keskusteluun sillä tapaa, että voisi sanoa, että "tällaista samaa tapahtuu juuri nyt". Tämä tiedon vaje johtuu siitä, että media tarvitsee omassa toiminnassaan osittain samoja metodeita ja tekniikoita kuin aiemmin käytetyissä peleissä, eikä se halua muuntaa niitä yleiseksi tiedoksi.

Riippuu pyrkimyksestä kuinka monenlaisia ja kuinka paljon erilaisia ihmisiä minkäkin pelin pelaamiseen tarvitaan. Äärimmillään kyse voi olla sinänsä huolella määritellyistä visioista, mutta ajallisesti niin etäistä, että muutoksen aikaansaaminen voi viedä aikaa vuosikymmeniä. Visio ja strategiat pelien eteenpäin kuljettamiseksi voivat myös muuttuvat ajan mittaan, sillä myös muilla on visioita ja strategioita, joiden kanssa voi joutua ns. törmäyskurssille. Jos kyse on valtioiden harrastamasta visioinnista, voidaan hyvinkin päätyä visioiden yhteensovittamiseen, mutta jos on kyse kahden hormoniherkän teinin kinastelusta liittyen siihen, kuka saa juoda viimeisen oluen bilekaapista, voi visioiden yhteen sovittelu korvautua rähinällä. Välimaastoon mahtuu monenlaista.

Jos salaliittoteoreetikoiksi luonnehdittavilta kysyisi, heiltä voi saada vastauksen, jonka mukaan "tulevaisuuden historia on jo kirjoitettu", tarkoittaen sitä, että esim. jotkin sodat on jo etukäteen suunniteltu alkavan tietyllä tavalla, tietyssä vaiheessa, päättyen tiettyyn tapahtumaan, tiettyyn aikaan. Vastaustaan he saattaisivat täydentää pyrkimällä osoittamaan kuinka media, poliitikot ja erilaiset yritykset edesauttavat tulevaisuuden kirjoittamista ennalta. Osa näistä tällaisten haastavien näkemyksien esittäjistä on itse osana verkostoa, jolla on jokin intressi tuottaa salaliittoteorioita. [ajatushyppäystä tässä] Eräs tällainen intressi on salaliittoteorioiden uskottavuuden heikentäminen sullomalla samalle verkkosivulle kaikki mahdollinen astrologiasta ja ufoista Kennedyn murhaan. Tämä on johtanut siihen, että sana salaliittoteoria on sekä vääristynyt, että melko käyttökelvoton: sitä on hyvin hankala käyttää viittaamaan mihinkään "pienimuotoiseen", jossa osallisena ei ole jokin valtiollisesta kunnalliseen tasoon toimija, vaan kenties heterogeeninen ja diversiteetin asteeltaan erittäin monenkirjava joukko useita erilaisia toimijoita; lisäksi sanasta herää vääränlaisia konnotaatiota.

Käytännössä yksittäiseen ihmiseen kohdistuvaa häirintää, monitorointia, manipuloimista, ohjailua yms voi laajentaa lähes äärettömyyksiin, jos sen osaa tehdä riittävän todistamattomasti - tähän voi osallistua kuka tahansa, jolla on siihen jokin intressi ja mahdollisuus - sillä kohdehenkilön täytyy pystyä todistamaan olettamuksensa/väitteensä 100-prosenttisesti. Vain täydellinen todistettavuus ("jotain on tapahtunut") olisi riittävää asian tekemiseksi uskottavaksi, kaikki muu olisi joko "ehkä tapahtunut" tai "mitään ei ole tapahtunut". Väliin jäävä "ehkä tapahtunut"-vyöhyke on erittäin laaja ja väittämien esittämisen kannalta riskialtis, viitaten siihen, että ne väittämät, mitä joutuisi esittämään, olisivat todennäköisesti sellaisia, ettei niistä olisi sopivia ennakkotapauksia.

Tyypillinen mediassa esiintynyt selitys monille tapahtumille on se, että "joku oli mustasukkainen jollekin toiselle" ja sen vuoksi hän ampui/räjäytti/hajotti jotain. Täytyy tohtia asettaa edes jokin todennäköisyysarvo sille, että todellisuudessa kyse saattoi olla siitä, että [seuraava lista voi olla lukijan kannalta liian hankala pala tällä lailla tekstin alkuvaiheilla] a) media valehteli täysin tai joiltain osin, b) paikalla olleesta yleisöstä valitut haastateltavat valehtelivat, c) paikalla ollut poliisi valehteli, d) asiaa tutkinut psykiatri valehteli ja e) parisuhde oli alun ns. järjestetty juttu, jonka oli tarkoituskin johtaa parisuhteen toisen osapuolen itsetuhoon (tai muuhun haittaan itselleen). Tilanteita tulkittaessa on olennaista edes yrittää nähdä tapahtunut (mahdollisten) esisuunnittelijoiden näkökulmasta, erityisesti siltä osin, miten erilaiset intressit on saatu sopimaan yhteen ja kuinka paljon on ollut monipuolisuutta kombinaatiovaihtoehdoissa.

Tulevien tapahtumien historian ennaltakirjoittamisessa - jos on sitä lajia, joka sellaista tekee - voi hyödyntää lukuisia erilaisia asioita, joista eräät olennaisimmista liittyvät viestintään (sisältäisi myös informaatio- ja viestintäteknologiat). Internetissä viestiessään ja siellä esiintyvää viestintää seuratessaan yksilö on sekä riippuvainen ohjelmistojen ja laitteistojen toimivuudesta, että myös alttiina niiden toimivuudelle väärin tai epätoivottavasti. Verkossa tapahtuvien rikosten osalta (kyberrikollisuus, esim. tietoturvaloukkaukset ja ns. mustahattu-hakkerointi) voi joillakin tahoilla olla tarkoitus saada ns. pikavoittoja, mutta kyse voi olla myös vuosia tai jopa vuosikymmeniä jatkuvasta teknologioiden heikkouksien hyödyntämisestä laajassa määrin. Sitä mihin suurempiin tarkoituksiin tämä yhdistyy, ei välttämättä ole helppo todistaa (tai edes hahmottaa). Tietoverkkorikoksiksi määriteltyihin tekoihin, joihin myös pelkkä luvatun tietoverkon monitorointikin lukeutuu, voidaan haalia osallistujiksi sekä ns. taviksia, että johonkin erityisalueeseen erityisen hyvin perehtyneitä spesialisteja; riippuu käytettävien hyökkäys-, tarkkailu- ja ohjailuvälineiden osaamisvaatimustasosta kuinka paljon perehdytystä niihin tarvitaan.

Eräs asia, mikä yhteiskunnallisten rakenteiden tiettyyn jähmeyteen kyllästyneitä vetoaa, liittyyelämän eri osa-alueiden pelillistymiseen tai sen huomaamiseen, että tietyt osa-alueet ovat aina olleetkin pelimäisiä. Ihmiset oppivat erilaisia asioita nykyään aina vain aikaisemmin, mikä saa osan lapsistakin esittämään itselleen jo varhaisessa vaiheessa aidosti mietiskelevästi esitetyn kysymyksen: mikä on elämän tarkoitus? Lapsi ei vielä siinä iässään osaa siihen vastata, eikä se ole triviaali kysymys aikuisemmillekaan, mistä tavallaan seuraa se, että ihminen on koko elämänsä alttiina vaikutteille, jotka ohjaavat häntä johonkin uskoon siitä, mikä elämässä on, jos ei aivan tarkoituksena, niin ainakin jonakin tiettynä aikana tärkeää tai mielenkiintoista. Useiden ihmisten kohdalla valinta tärkeän ja mielenkiintoisen kohdalla kallistuu mielenkiintoisen puolelle, koska tärkeät asiat ovat usein vaikeampia kuin mielenkiintoiset.

Mitä varhaisemmalla iällä ihminen mieltyy tietyntyyppisiin asioihin, sitä todennäköisemmin (tilastollisesti) hänen asenteensa jähmettyy tiettyihin malleihin ja ajatusskeemoihin, minkä ei minkään välttämättömyyden vuoksi tarvitse olla lopullista tai peruuttamatonta, mutta on todennäköistä, että herkemmin säläviihteen puolelle kallistuvat ihmiset (vrt. älykäs viihde), ovat vähemmän viitseliäitä muuntamaan itseään toisenlaiseksi tai irtautumaan yhteisöjen aiheuttamista paineita. Sanaa viihde ei tässä yhteydessä kannata ottaa itsestäänselvyytenä, sillä se voidaan nähdä huomattavasti moniulotteisempana käsitteenä kuin voisi ensi alkuun ajatella. Lukemalla tekstin "For the lulz -ajoista asiantuntijarooliin (esim. opetusalalle)" saat viitteitä siitä, mitä tämä voisi tarkoittaa. Kantavana teesinä tässä teoksessa on se väittämä, että on kasvava määrä ihmisiä, jotka haluavat pitää elämän rennon pelillisenä, tarkoituksenaan omien ja sosiaalisten verkostojensa jäsenten etujen kasvattaminen, piilossa julkisuudelta ja mahdollisesti siinä ohessa erilaisia yhteiskunnassa esiintyviä järjestelmiä muokaten ja luoden - välittämättä siitä, mitä haittaa siitä seuraa niille, jotka eivät ole heidän kanssaan asenteellisesti samoilla linjoilla.

Verkostot, järjestäytyminen ja yksintoimiminen

Ohjataan se vinoon

Tuolla jossain on paljon ajattelevia, mutta vertauskuvallisesti tai tosiasiallisesti hiljaisia suomalaisia nuoria miehiä/naisia, jotka, kenties toisistaan tietämättä, haluavat muuttaa maailmaa tai aluksi ainakin esim. suomalaista koulutusjärjestelmää tai jotain muuta instituutioistunutta. Voi käydä niin, ettet koskaan tule kuulemaan heistä, sillä heille on vastustajansa, joista he itse eivät ehkä koskaan tule suoranaisesti tietoiseksi.

- "Voitto, joka on saavutettu jo ennen kuin tilanne on kristallinkirkas, on asia, jota tavallinen ihminen ei ymmärrä. Siksi sen suunnittelija ei saa mainetta teräväjärkisyydestään."
- "Sotataidon huippu on vihollisen kukistaminen ilman taistelua."
- "Jos pidät hallussasi kriittisiä pisteitä hänen strategisilla reiteillään, hän ei voi edetä."
- "Sodassa suurinta etevyyttä on hyökätä vihollisen suunnitelmia vastaan."
- "Viisaat ja hyveelliset voidaan houkutella pois vihollisen luota, jolloin hän jää ilman neuvonantajia."
- "Vihollisen liikkeiden ohjaamisessa taitavat luovat tilanteen, johon hänen on pakko vastata, he houkuttelevat hänet jollakin, johon hän varmasti tarttuu, ja ilmeisen voiton syötit odottavat häntä voimat koossa."
- "Kun vihollinen on levossa, säilytä kykysi väsyttää hänet."
Otteet ovat teoksesta "Sodankäynnin taito" (suomentanut Heikki Karkkolainen, WS Bookwell, Juva 2002, alkuteos Sun Tzu: The Art of War, toimittanut ja englannistuttanut Samuel B. Griffith, Oxford University Press, 1963).

Kaiken näkevän valtio-yrityksen kehittämiseen johdattelun keinoista

Diplon (Le Monde diplomatique ja Novaja Gazeta samassa lehdessä) numeroon 1/2012 oli sisällytetty niin paljon tietopuolista ainesta liittyen mm. sensuuriin, nettivakoiluun, geopolitiikkaan, vallanpitäjien nuoleskeluun ja lakien massiiviseen uusiksi säätämiseen, että sitä taustaa vasten alkoi tuntua lähes luonnolliselta, että Suomessakin voisi jo nyt olla laaja hyväksyntä esim. Internetin monitoroinnille ja kontrolloinnille, sekä rekistereiden lupia pyytämättömälle tietojen hyödyntämiselle ja erilaisten eavesdropping- ja etäohjaus-tekniikoiden käytölle. Erilaisia perustaltavissa olevia syitä tällaisten vaihtoehtojen käytölle olisi esitettävissä lukuisia.

Kaikesta päätellen tämä hyväksyntä ei kuitenkaan vielä ole tarpeeksi laajaa (Suomessa), joten lienee katsotun tarpeelliseksi johdatella ihmiset hyväksymään yksityisyydensuojaan liittyvien oikeuksien ohittaminen luontevilta tuntuvien perusteluiden avulla. Tämä ei tarkoittaisi, että niistä tulisi kenties koskaan lakien muodossa hyväksyttyjä asioita, vaan ne jäisivät laajalti epävirallisesti hyväksyttyjen asioiden joukkoon.

Yksi näistä luontevista johdatteluista on tietenkin rikollisuuden ehkäisyyn vetoaminen, mutta voidaan olettaa, että pelkästään tämän reitin kautta on erittäin hankala saada riittävästi ihmisiä hyväksymään tietynlaiset luvattomat, mutta "yhteistä hyvää" palvelevat teot hyväksytyiksi keinoiksi, vaikka tietyt uutismediat runsaasti tukeaan antavatkin.

Varsinaisena päämääränä voi pitää sitä, että valtiota voitaisiin johtaa kuin yritystä, siinä ollen mahdollisimman vähän sellaista, mistä ei voitaisi ottaa heti selvää ja vieläpä niin, että kansalaisista tietyllä tapaa yhteen pelaava osa pystyisi ottamaan tällaisen "valtio-yrityksen" toimintaan osaa yhtä helposti kuin sosiaalisessa mediassa kantaa ottaen - sillä erolla, että kantaa ottaminen tapahtuisi suojattujen privaattiverkostojen kautta. Tällöin valta ei olisi pelkästään sosiaalisissa hierarkioissa ylimpänä olevien käsissä kuten jotkut väittävät ylimmän vallan olevan esim. Bilderberg-ryhmällä, Illuminatilla tms.

Käytännössä kansalaiset on saatava uskomaan, että on olemassa laaja hyväksyntä jonkin tietyn tyyppiselle toiminnalle, jotta täten hyväksyttyjä keinoja voi käyttää ilman (liiallisia) vastareaktioita. Yleinen hyväksyntä jonkin asian suhteen on siitä hankala käsite, että se pohjautuu paljolti gallup-kyselyiden tuloksiin ja uskomuksiin siitä, mitä ihmiset uskovat muiden ihmisten ajattelevan jostain asiasta. Kuvaillun päämäärän kannalta asioiden tekeminen riittävän laajalti ja riittävän pysyvästi hyväksytyksi onnistuu joissakin tapauksissa helpoiten tekemällä se hitaasti, vuosia kestävän projektin kautta kulkien, jonka aikana tapahtuisi niin paljon pieniä muutoksia yhteiskunnan toiminnassa, ettei olisi ehkä mahdollistakaan palata kovin nopeasti lähtötilanteeseen.

Tiedon avoimuus on asia, joka on suhteellisen helposti ihmisille myytävissä, varsinkin jos kyse on virastojen tai valtion tietojen avaamisesta yleiseen käyttöön, siinä kun on niin vaikea nähdä mitään pahaa. Tämä ei kuitenkaan vielä johtaisi siihen, että ihmiset alkaisivat pitää oikeutettuna tiirailla kenen tahansa tietoja tietojärjestelmistä - tai kiikaritähtäimen läpi. Lisäksi valtaa (parlamentarismistakin huolimatta) pitävät tulisivat laittamaan sopivissa kohdin "jarrua", jottei valtaa lipsu "vääriin käsiin".

Kun hyväksynnän kasvattamista esim. ihmisten ja erilaisten tapahtumien/asioiden salakatselulle tehdään hallitusti, ei järjestetä kovinkaan usein sellaisia paljon mediajulkisuutta saavia tilanteita, jotka suorastaan ällöttävät ihmisiä kuvamateriaalinsa osalta, koska tämä tietty ällöys voi liikaa käytettynä haitata varsinaisien päämäärien saavuttamista. Yleensä näissä ällöä kuvamateriaalia sisältävissä jutuissa onkin jokin hyvisryhmä, joka ei ole koskaan ryvettynyt missään imagonsa osalta, ja joka sitten hyökkää esim. salaa kuvaten jotain määrittelemäänsä pahaa vastaan. Ajattele tässä kohdin esim. aktivisten salakuvailuja, joissa paljastetaan eläinten kehnoja olotiloja - ei tällaisia voi päästää julkisuuteen edes joka viikko, koska se toimisi päämäärän saavuttamista vastaan.

Mielenkiintoista on, että kukaan ei kai koskaan mieti sitä, josko näissä hyvisryhmissä olisi yksi tai useampi sellainen soluttautuja mukana, jonka on mahdollista vaikuttaa esim. tekojen ajoitukseen ja tekotapaan.

Aktivistiryhmät ovat siinä mielessä erilaisessa asemassa kuin Anonymous-liikkeen jäsenet, että niiden jäsenet toimivat usein omilla kasvoillaan ja tietyn melko tarkkarajaisen brändin rajoissa, josta he eivät voi poiketa liikaa ilman uskottavuuden menettämistä. Anonymous-liikkeen jäsenillä näitä ongelmia ei ole, joten ne voivat melko vapaasti "paljastaa jonkin pahan tahon pelikortit kesken pelin". Anonymous-liikkeen edustajiksi voi ryhtyä kuka vain, joten sitä voi hyödyntää kuka taho tahansa, jolla on hyvä suunnitelma toteutettavaksi ja jonka voi ajatella saavan laajaa hyväksyntää anonymous-tyyppisiksi itsensä katsovien keskuudessa (momentum-efekti). Kuten avoin tieto -reitin osalta, tässäkin voidaan joskus käyttää jarrutus-mekanismia, joka Anonymous-liikkeen toiminnan tapauksessa aiheuttaisi yleisen hyväksynnän heikentymistä sitä kohtaan - mutta vain joksikin aikaa. Käytännössä tämä voisi tapahtua esim. siten, että jotkut naamion ja/tai nimimerkkien taakse kätkeytyvät järjestäisivät liikaa hölmösti kohdistettuja palvelunestohyökkäyksiä (DDos) joidenkin yrityksien verkossa näkyvyyden estämiseksi. Anonymous-liikkeen toiminta on kuitenkin jo niin laajaa, että näitä hölmöilyjä ei muistettaisi kovinkaan pitkään, kuten ei muisteta ison yrityskonserninkaan kaikkia tiettyjä tekoja kovin pitkään (tai ainakaan ne eivät ns. tunnu missään).

Koska ihmisiä on monen asian suhteen melko helppo turruttaa toistojen ja saman asian lukuisten variaatioiden avulla, voidaan eräänä keinona määritellyn päämäärän saavuttamisen kannalta nähdä tietojen julkisteleminen siitä, kuinka jossain päin maailmaa on jälleen päässyt (massiiviset määrät) tietoa vääriin käsiin. Sitä voisi luulla, ettei se vaikuta itseen mitenkään, kun tällaisista tapahtumista lukee, jos ne eivät tunnu suoranaisesti itseen liittyvän, mutta todellisuudessa tarpeeksi monta kertaa tällaiselle uutisoinnille altistuttuaan, vaaditaan aina vain isompi ja merkittävämpi tietovuoto, jotta ne tuntuisivat samalta kuin miltä ne tuntuivat silloin, kun niille ensi kertaa altistui. Kaikki vähäisempi aiheuttaa täten "ihan sama, ei kiinnosta"-efektin.

Privaatisti, ja tämä on eri keinoista kaikista tehokkain ja pysyvimmin hyväksynnän mieleen jättävää, voidaan käyttää esim. joidenkin tiettyjen ihmisten vuosia kestävää teknistä salatarkkailua, johon pääsee osalliseksi invite only -tyyppisesti. Katseltavana voi olla esim. reaaliaikaista syötettä esim. näyttöpäätteeltä tai piilokamerasta. Tai voi kyseessä olla päivittäinen koostekin. Vaikutusta tehostetaan sillä, että jossain uutismediassa esitetään kenties hyvinkin suoria viittauksia siihen, mitä samaisen tai edellisen päivän aikana tapahtui jonkin salatarkkaillun kotona tai mitä joku salatarkkailtu teki. Koska tällaisesta ei suoranaisesti julkisuudessa kerrota, osalliseksi päässyt tuntee itsensä etuoikeutetuksi.

Erityisesti sellainen vetoaa ihmisiin, missä he voivat olla mukana jossain "itseään suuremmassa". Jotkin asiat ovat sellaisia, että kerran niihin saavuttaessa, "ei ehkä enää koskaan" voida palata takaisin vanhaan. ICT-alalla on paljon tällaista. Erilaiset tieteet ja teknologiat tarjoavat paljon sellaista, jota ei vielä ole julkistettu, eikä ehkä koskaan julkistetakaan, joilla voi ohjata, tarkkailla ja jopa tuhota sekä ihmisiä, että laitteita. Kun valtio-yrityksen tukemiselle myötämieliset ovat jonkin aikaa saaneet maistaa ja tuntea minkälaista on olla mukana sellaisessa, he eivät enää halua luopua siinä mukana olemisesta, eikä heitä tarvitse esim. "kiristyksen tai uhkailun" avulla sitouttaa toimintaan mukaan.

Sitten kun valtiota voidaan johtaa kuin yritystä, josta voidaan helposti lukea kaikki hiljaiset signaalit, jotka voisivat uhata sen toimintaa sisältäpäin, siitä saattaa muodostua sellainen, että joukosta halutaan poistaa sellaisia yksilöitä, jotka ovat esim. ei tuottavia, "passiivisia" tai vahingollisia tämän uuden yhteiskuntajärjestelmän kannalta tjms. Tähän voidaan päätyä jos tässä valtio-yrityksessä alkaa ilmenemään laajaa hyväksyntää saavaa halukkuutta ajatella Maapalloa geopoliittisena pelikenttänä, jossa pärjätäkseen valtio-yrityksen toimintaa on tehostettava.

Sisältäpäin muokkaamaan harkitsevien kohtaama vastus

Kun ihmisistä muodostuvan yhteisön tai verkoston koko kasvaa, alkaa niiden jäsenkerrostumissa esiintyä jaettua tarvetta pitää tietynlaiset ihmiset poissa "kuvioista", mutta kuitenkin siten, ettei mitään varsinaista kirjoitettua kieltoa olisi olemassakaan. Tämä tarve ei välttämättä ole lähtöisin ns. huipulta eli sieltä, missä olisi eniten valtaa, sillä erilaisten peliteorioiden mukaan voi olla helpompaa "pelata omaa peliä", kun pää on ns. tutkan alapuolella.

Eräänä uhkana yhteisössä/verkostossa jo olevien kannalta (joidenkin tiettyjen kannalta), voi pitää sitä, että joku ulkopuolinen henkilö voisi nähdä kehittyvässä tai melko stabiloituneessa vaiheessa olevassa yhteisössä/verkostossa ns. hyvät pohjat sen muokkaamiselle, sivutuotteena ollen, että nämä tietyt henkilöt eivät enää sopisi mukaan kuvaan muokkauksen jälkeen. Tämä uhka on sitä todellisempi, mitä enemmän tämän yhteisön/verkoston olemassa olo on riippuvainen ns. heikomman kansanosan auttamiseen vetoamisen toimivuudesta. Heikompi kansanosa on tässä aika löyhästi määritelty, tarkoittaen melkein ketä vain, joka ei ole rikas.

Attribuoinnilla pelottelu on yllättävän tehokas keino. Ts. jos menee ja liittyy tuohon johonkin yhteisöön/verkostoon, joutuu alttiiksi erilaisille luuloille siitä, että "sinäkin olet ilmeisesti sellainen tietynlainen tyyppi". Osa pelotteista on liittynyt varsin olennaiseksi osaksi tuon jonkin yhteisön/verkoston olemusta, osan pelotteista ollessa sellaisia, että ne kaivetaan "varastosta" aina tarvittaessa esiin. Voidaan myös ajatella tapahtuvan niinkin, että attribuointien käyttäjä on joku ulkopuolinen taho, jolla on riittävästi ns. ilmaisuvoimaa ja halua pelata sellaista omaa peliä, jossa ohjaillaan "koko kenttää" eli ihmisten suhtautumisia useampaan kuin yhteen erilaiseen yhteisöön/verkostoon.

Toisinaan näiden yhteisöjen/verkostojen "vaikuttavat jäsenet" nappaavat näistä ulkopuolisten ideoista kiinni ja ottavat ne mukaan omaan attribuoinneillapelottelurepertuaariinsa. Sosiaalinen media on mahdollistanut sen, että attribuoinneilla pelottelun voi viedä erittäin lähelle sellaisia henkilöitä, joita ei syystä tai toisesta haluta mukaan peliin. Tämän voi tehdä esim. viemällä pelotteleva kommentti (yleensä kuitenkin suggestoiden tai vihjaten) tietyn henkilön oman kommentin perään, koska yleensähän sitä käydään seuraamassa, onko joku kommentoinut omaan kommenttiin eli täten pelotteluviesti tulee todennäköisesti luetuksi (vrt. viereiseen pöytään istuminen).

Attribuoinneilla pelotteluun tarvitaan usein toistoa ja vaihtelua, koska niiden teho vaimenee ajan mittaan, mikä voi johtaa siihen, että johonkin yhteisöön tai verkostoon liittymistä harkitsemista miettivä voi rauhaisamman hetken vallitessa todeta itselleen, että "noh, liitynpä nyt kuitenkin". Riskitekijänä on, että liittymisensä kautta voi saada jonkinlaisen ansan laukeamaan.

Yhteiskunnan dataistamisesta ja voittajien intressien tukemisesta

Kun toisaalla on pyritty käyttämään lainmuutoksia yhteiskunnan dataistamiseksi ja uusien tiedonhankintaoikeuksien vaiheittaiseksi lisäämiseksi siinä tarkoituksessa, että mahdollistetaan haikaillut mahdollisuudet puuttua logististen ja tietoverkottuneiden järjestelmien kautta kulkeviin fyysisiin ja digitaalisiin lähetyksiin monitoroitavuuden, suodatuksen, uudelleenajastuksen ja jopa muokkaamisen, väärentämisen ja uudelleenkokoamisen kautta - joiltain osin tavoitteet vielä saavuttamatta - on toisaalla kehitelty epävirallisia keinoja pitää ns. aisoissa nimettävissä olevia tahoja, ohjailla heitä tai tarvittaessa saada aiheutettua heille suoranaista haittaa, perustuen mielen uudelleenohjelmointiin. Lainmuutoksia ovat usein edeltäneet arkijärjen ulottuvissa olevat tai erinomaisilla esimerkeillä perusteltavissa olevat käytännöt, epävirallisten keinojen pohjautuessa lukuisiin kokeiluihin, jotka ovat johtaneet keinojen välineellistymiseen. Kun tähän yhdistää sen, että lukuisat erilaisissa sosioekonomisessa asemassa olevat ihmiset ovat alkaneet kasvamaan luuloon, että tiettyjen asioiden osalta yhteiskunta ja sitä ympäröivä muu maailma voi kehittyä vain yhteen suuntaan ja kaikki sitä vastaan oleva on vain viivytystaistelua ja alle jäävää hidastetta, päädytään siihen, että moni ihminen hyväksyy sen, että ajoittain kenenkään asiasta meteliä nostamatta puututaan laista ja hyvästä etiikasta poikkeavalla tavalla nimettävissä olevien ihmisten toimintaan, riippumatta siitä onko tarve saanut alkunsa "katutasolta" vai joltain "hallinnolliselta tasolta".

Ne, joilla on valtaa, eivät useinkaan malta olla käyttämättä sitä tai, jossain tapauksissa, eivät voi olla käyttämättä sitä, koska jokin sidosryhmä sen käyttöön pakottaa. Tämä johtaa siihen, että vaikka erilaisissa sosioekonomisissa asemissa olevat ihmiset pelaavat paljonkin yhteen ja lainaavat ajoittain toistensa tarjoamia mahdollisuuksia mm. juuri mielen uudelleenohjelmoimistarkoituksiin, tarvitsevat vähemmän vallan tunteesta nauttivat joko "sirkushuveja" tai pysyväluonteista osallistuvuuden tunnetta pysyäkseen tyytyväisenä. Toisaalta, jos he eivät pysy tyytyväisenä, heillä olisi varsin suuri työ edessään estää sitä, mikä tapahtuu heistä riippumatta. Joka tapauksessa, toistensa näkökantoja ymmärtävien ihmisten joukko, joilla on käyttökelpoista valtaa tai jotka ovat "yhteistyökykyistä materiaalia", lisääntyy mm. virastojen ja erilaisten yritysten henkilöstövaihtuvuuden kautta, mihin osallistuvat merkittävässä määrin henkilöstörekrytointiprosessin osana olevat psykologiset testit. Kun samanmielisiä ihmisiä on riittävästi, luonnistuu epäeettisten tekojen peittelykin paljon helpommin.

Sitä mukaa kun asiat etenevät poliittisen ja piilo-ohjailun kautta Suomessa mm. siihen suuntaan, että lapsista ja nuorista on tulossa eräänlaista yhteiskunnan omaisuutta, joissa nähdään mahdollisuus ohjata heidät sopiviin lokosiin, joissa he joko tukevat yhteiskunnan toimintaa tai eivät ole sille uhkaksi, ja jotka eivät itse vielä hahmota, kuinka heitä ohjaillaan, kokevat monet poliittisen (julkisesti tunnustetun ohjailun) ja piilo-ohjailun tunnistavat ihmiset, että heille ei jää tarpeeksi omia vaikuttamisen mahdollisuuksia, mikä yllyttää heitä soveltamaan välineellistettyjä keinoja muiden ihmisten mielen uudelleenohjelmoimiseen.

Toisinaan eri tahojen intressit kohtaavat, mitä voi ajatella tapahtuvan mm. tapauksissa, joissa halutaan demonisoida tai horjuttaa niitä ihmisiä, joilla voisi olla eri näkemys siitä, miten ihmisen persoonan ja elämänkaaren kehitykseen vaikutetaan ja jotka olisivat valmiita aiheuttamaan vastareaktioita vallitsevia käytäntöjä ym. vastaan. Erinomaisia esimerkkejä eräiden yhteiskunnan tukipilarien vankistamisen tarpeista saadaan demonisoimalla mediassa näkyvästi lasten tai nuorten parissa työskennelleitä, joihin on liitetty jonkinlaista väärää suhtautumista hoidokkeihinsa, opastettaviinsa, opetettaviinsa tai valmennettaviinsa. Median tarjoaman "päättelyaineiston" perusteella ei yleensä pysty arvioimaan sitä, onko mitään erityistä todella tapahtunut, onko jokin esitetty väittämä täysin lavastettu juttu vai onko lapsia tai nuoria itseään käytetty kohdeyksilön mielen uudelleenohjelmointitarkoituksissa täytyy huomioida se mahdollisuus, että heidän vanhempansa tai joku muu aidosti heille läheinen ihminen on kasvattanut heitä sellaiseen muottiin, jossa he ymmärtävät, miksi toisinaan taktisesti kohdistetulla vilunkipelillä on saavutettavissa paljon hyötyä joltain kantilta. Tyypillisesti tällaisen pelin esivalmisteluihin osallistuu lukuisia ihmisiä ja se aloitetaan paljon aikaisemmin kuin kohdeyksilön on suunniteltu reagoivan jollain tietyllä, seuraamuksia aiheuttavalla tavalla. Tämä siis vain yhtenä mahdollisena "vaikuttamispelin" teemoista.

Yksittäisten eri asemissa olevien ihmisten ja erilaisten oikeushenkilöiden intressien ja hetkellisten tarpeidenkäsittelytapojen kasvettua monilta osin yhteen, käy ilmeiseksi, että yhteiskunnan dataistaminen, tietoverkoistaminen ja laittomista keinoista mm. tietomurrot ja salamonitorointi mahdollistavat muiden ihmisten toiminnan helpomman ymmärtämisen ja helpomman heidän toimintaansa vaikuttamisen. Tarvitaan vain pääsy soveltuvaan sosiaaliseen verkostoon, jolla on käytössään webkonferenssiohjelmisto tai muu reaaliaikaisen online-yhteistyön mahdollistava (paikkariippumaton) järjestelmä, sillä kohdeyksilöiden toiminnan ja osallistujien omien tekojen vaikutuksen ymmärtämiseen tarvitaan usein muutama erilainen näkökulma, jonka soveltuvan tietotaidon hankkineet voivat lyhyen, tehokkaan, mielenkiintoisen ja mieleen jäävän online-kerronnan avulla tarjota. Tällainen tarjoaa monelle ihmiselle kiihdytyskaistan ymmärryksen kehittämiseen tietyiltä osin ja tekee jo hyvinkin nuorille ihmisille mahdolliseksi ymmärtää muiden ihmisten mahdollisia elämänkäänteitä "ennenaikaisesti" ts. heidän ei tarvitse odottaa vuosikymmeniä kerryttääkseen sopivia elämänkokemuksia tai tietämystä voidakseen ymmärtää muiden ihmisten motiiveja ja tekemiä valintoja.

Sitä mukaa kun yhteiskunta dataistuu, sensoreiden ja dataloggereiden käyttö lisääntyy (ulko ja sisätiloissa), ihmisajattelun ymmärtämisen vaatiessa entistä vähemmän abstraktia ajattelua ihmisajattelun ilmiöiden tullessa selitetyksi helpohkosti ymmärrettävien visualisointien kautta ja sitä mukaa kun matematiikka mahdollistaa kertyvien, valtavien datamassojen semiautomaattisen tai täysin automatisoidun käsittelyn (omasta sosiaalisesta verkostosta saatavia palveluja), aikaistuvat niiden tuntemuksien esiin tulemiset, että ymmärtää elämää itsessään. Tämä on merkittävä lisäys siihen, että vain viettäisi jonkinlaista elämää päivä kerrallaan jonkin verran omaan henkilökohtaiseen tulevaisuuteensa ajoittain silmäillen. Erityisesti ihmismielen ilmiöiden visualisoiminen saa ihmiset kokemaan tuntemuksia, että he ymmärtävät muiden ihmisten aivoituksia, varsinkin jos visualisoinnin pohjana olevan, aiemmin kertyneen datan perusteella voidaan määrittää, miltä kohdeyksilön "mieli näyttää" tulevaisuudessa ja minkälaisia muutoksia siinä välissä tapahtuu. Sosiaalisesta verkostosta riippuen tämä voi johtaa myös siihen, että muita ihmisiä käydään ajattelemaan androideina, eikä niinkään inhimillisinä olentoina. Tämän ei kannata antaa johtaa olettamukseen, että olisi ihmisiä, jotka voivat (yhdessä tai erikseen) ymmärtää muista ihmisistä kaiken, mikä on ymmärrettävissä; tyypillisesti, kun on kyse muihin ihmisiin vaikuttamisesta, rajaudutaan pienehköön valikoimaan varioiden käytettävissä olevia välineitä, jotta "vaikuttamisprojektin" hallittavuus ei käy liian ongelmalliseksi ja monimutkaiseksi. Käytännön pakottamista syistä suuri osa kohdeyksilöiden toimintaan vaikuttamisesta jääkin tietojärjestelmien tehtäväksi, jotka voivat käsitellä paljon enemmän ja nopeammin erilaisten tietorakenteiden avulla tallennettua dataa kuin ihmisaivot pystyvät, mutta joiden toiminta voi kuitenkin olla vain niin kelpoista kuin minkälaiseksi ihminen on ne ohjelmoinut.

Ts. jos kohdeyksilön toimintaan osallistuneet eivät halua olla vain pelkkiä suorittajia, jotka toimivat tietokoneiden ohjeiden mukaan, he tyytyvät siihen, että toiminnan perustana olevat mielen uudelleenohjelmointiin tarkoitetut metodit ja toimintaa tukevat välineet ovat sillä tapaa sopivan yksinkertaisia, että niitä voi käyttää vähemmälläkin älyllä, jolloin suuri osa tiedon prosessoinnista tapahtuu ihmisten kesken heidän mielessään. Monesti päämäärät ovat kuitenkin tärkeämpiä kuin yksittäisen osallistujen älykkyyden rajojen koettelu, jolloin toiminnan rajoitteet ovat enemmän riippuvaisia siitä, ketä tai mitä on hyödynnettävissä eli kuka osallistuvista tuntee datatiedemiehen MITistä, kuka ohjelmistoarkkitehdin älyautojen kehitysosastolta, kuka näyteputkia käsittelevän henkilön tietystä laboratoriosta, kuka tiettyä piiriä hoitavan postinjakajan, kuka sen jolla on käyttöaikaa grid-laskentapalveluun, kuka vaihtaa tietokoneen emolevyn sellaiseen, jossa on haittakoodia sisältävä mikroprosessori, kuka kulkee aamuisin samaa reittiä kuin kohdehenkilö yms.

Kohdehenkilön mieleen jätetyillä muistoilla, mielteillä, käsitteillä, ajatusklustereilla jne. on keskeinen merkitys mielen uudelleenohjelmoinnin kannalta ja sitä kautta kohdeyksilön profiloitavuuden ja tulevan käytöksen ennakoinnin kannalta, kuten on myös kohdeyksilön toiminnasta kertyvällä datalla (netinkäyttö, episodiset tapahtumat, sensoreiden keräämä data, kohdeyksilön havaitut ja arvioidut tulevat valinnat ja käytöksenpiirteet muiden ihmisten ja tietokoneiden arvioiden perusteella, kuullut ja lausutut sanailut, tilanteissa paikalla olleet ihmiset, kuljetut reitit ym.). Kaikki tämä päätyy soveltuvien tietokantojen ja järjestelmien sisällöksi. Toistensa näkökantoja ymmärtävien ihmisten joukosta, joka yhteistoimin kohdehenkilön elämään kajoaa ja joka ei minkään välttämättömyyden vuoksi ehkä koskaan kokoonnu minnekään yhteiseen fyysiseen tilaan kuulemaan toisiaan (esim. jääkiekkoareenalle), mutta joilla on käyttökelpoista valtaa tai jotka ovat "yhteistyökykyistä materiaalia", eivät kaikki osallistu toimintaan samalla säntillisyydellä kuin tavallisia töitä tehdään, mutta tarvittaessa heidän voi olla hyvinkin helppo päivittää tietonsa siitä, mikä on kohdeyksilön mielen uudelleenohjelmoinnin tila milläkin hetkellä.

Kerätty data pyritään tallentamaan ja käsittelemään niin huolella, että siitä muodostuu niin koherentteja datamassoja, että dataa analysoivat algoritmit pystyvät tuottamaan (riittävän) luotettavia ennusteita kohdehenkilön tulevasta käytöksestä ja tekemistä valinnoista. Mikään ei kiellä myöskään muihin käytettävissä oleviin tietojärjestelmiin kytkeytymistä ja ennusteiden parantamista sitä kautta.

Kun toimintaan osallistuneet ovat päässeet havainnoimaan mielen uudelleenohjelmoinnin vaikutuksia tarpeeksi kauan (vaihtelee yksilöstä toiseen), vähemmänkin valtaa nauttivat alkavat mieltyä, jotkut suorastaan huumaantuvat, siitä, että pääsevät ideoimaan, millä tavoin kohdeyksilön mielen uudelleenohjelmointia voisi hyödyntää. Kohdeyksilön toimintaa arvioivat, enemmän valtaa käsittelevät ihmiset, saattavat tulla miettineeksi myös sitäkin millä tavoin yhden kohdeyksilön kautta hankittua ymmärrystä voisi hyödyntää laajemminkin, useisiin ihmisiin kohdistuvana. Tässä kohdin ollaan lähellä niitä mietintöjä, jotka vaikuttavat siihen ketkä yhteiskunnassa pärjäävät paremmin ja keille menee entistä huonommin.

Nykyajan nukkekotina äärimmillään koko maailma

On haihattelua ajatella, että julkiseen Internetiin tietoverkkojen avulla keskenään useita kertoja päivässä kytkeytyneet lapset voitaisiin pitää sillä tapaa mieleltään turmeltumattomina ym. kuten "ennen vanhaan", jolloin heille voitiin antaa turvalliseksi testattu, standardihyväksytty nukkekoti, johon he saattoivat projisoida erilaisia kuvitelmiaan siitä, miten ihmiset toimivat.

Internetin verkkopalvelujen kautta lapset ja nuoret tulevat tutustuneeksi asioihin, joihin ei varmasti tutustuttu kovinkaan nuorena silloin, kun värillistä televisiotakaan ei ollut kuin naapurikylässä ja jota pääsi vain kerran viikossa katsomaan. Kategorisesti erilaisten aiheiden esiintymiä, joiden "voi ajatella olevan haitallisia", karsimalla (niiden luo pääsy estämällä), voidaan toki luoda aikuisten maailmassa hyväksyttävä illuusio siitä, että "nyt on tehty jotain lastemme hyväksi", mutta se ei ole missään järkevässä suhteessa siihen, mitä tiedämme ihmisen oppimiskyvykkyydestä ja siitä miten ihminen luo käsityksiä sellaisista asioista, joista ei ole empiiristä, omakohtaista kokemusta.

Lisäksi se, mikä pikaisemmin tarkasteluna voi näyttää "liian monimutkaiselta lapselle tai nuorelle", voi muuntua hyvinkin helposti ajateltavaksi, kun sen esittää sopivasti visualisoituna. Visualisointi- ja kuvioidentunnistuskyky ovat olleet läsnä ihmisajattelussa jo vuosituhansien ajan ja ne ovat kognitiivisesti huomattavasti vähemmän kuormittavia kuin sellaisten asioiden ajatteleminen, joissa vaaditaan samanaikaisesti sekä abstraktia, että käsitteellistä ajattelua (esim. fysiikka).

Nykyajan nukketaloina, nykyajan lapsille, on äärimmillään koko maailma. Ajattele esim. tilannetta, jossa lapsi oppii, kuinka data liikkuu tietoverkoissa ja kuinka datan liikkumisen voi estää asettamalla reititinlaitteeseen muutaman ylimääräisen käskyn, jotka suodattavat pois tietystä IP osoitteesta tulevat data paketit. Tämä on kognitiivisesti vähän kuormittavaa, nopeasti opittavissa ja helppo soveltaa laajalti. Tai entäpä sosiaalisten verkkojen kautta tapahtuva yhteispeli, jossa suomalaiset lapset pyytävät norjalaisia ikätovereitaan siirtämään paperiliitintä kaksi senttiä pöydän reunaa kohti jossain päin Norjaa? Onhan sekin jo melkoinen kokemus, että pystyy saamaan jotain tapahtumaan jossain aivan toisaalla. Se mitä haluttaisiin saada tapahtumaan aivan jossain toisaalla, voisi olla periaatteessa mitä tahansa. Kuinka pitkälle itse olet valmis menemään sen kuvittelemisessa, mitä lapset voisivat haluta saada tapahtumaan?

Oikeudesta nimetä luvattomat mielensä ohjelmoijat ilman kunnianloukkaussyytteitä

Suomessa ei ole sellaista käytännöksi muodostunutta virallisluonteista tai lakiin perustavaa tapaa hallita väittämiä, joissa kuvaillaan tiettyyn yksilöön kohdistuvaa systemaattista häirintää tai ns. mielen uudelleenohjelmointia, sekä kerrotaan (mahdollisesti eri tarkkuustasoilla) ketä toimintaan on osallisena, millä tavoin osallistutaan, minkälaisia tekniikoita käytetään yms. Tällaisen haitanteon kohteena olevan yksilön ottaessa mielensä puolustamisen hallinnan itselleen, joutuu hän mitä todennäköisemmin esittämään ihmisiä ja/tai oikeushenkilöitä yksilöiviä väitteitä, mikä johtaa kunnianloukkaussyytteen mahdollisuudelle altistumiseen, mutta jos hän ei toimi näin, hänen mielensä uhkaa turmeltua, mikä voi pilata hänen koko elämänsä.

Mielen uudelleenohjelmoinnista ja sen ennalta suunniteltavuudesta

Mielen uudelleenohjelmointia olisi esim. seuraavanlainen:

Henkilö A on kutsuttu mukaan ikkunaverholliseen paikkaan k1 muutaman muun henkilön kanssa, jotka saman pöydän ääreen mahtuvat. Paikan k1 seinillä on muutama pienehkö taulu, joista järviaiheinen sellainen erottuu helposti, koska teeman puolesta siinä ei ole samaa samanryhmäisyyden tunnetta kuin muissa esillä olevissa tauluissa. Huomattuaan henkilön A havaitsevan järviaiheisen taulun, kertoo henkilö B tauluun liittymättömän vitsin, jolloin samassa pöydässä istunut henkilö C aloittaa nauramaan rytmillä "hheeh heh heh heheheh". Koska henkilö A oli juuri aktivoinut mielessään järven käsitteen ja vetisyyden käsite oli tullut hänen tietoisuuteensa edessään näkemänsä vesilasin kautta, saivat nämä muutamat ajatuksia aktivoivat tekijät aikaan sen, että hänen mielessään heräsi assosiaatio eilen katsomaansa YouTube videoon, jossa näytettiin, kuinka kuka tahansa pystyy heittämään kymmenittäin ns. leipiä eli saamaan aikaan veden pinnan suunnan suhteen viistosti heitetyn esineen pompahduksia veden pinnalla käyttäessään tietynlaista erikoisvalmisteista palloa. Kyseisen esineen pompahdusprofiilista muodostuu erilainen kuin littanoiden kivien heittämisestä, mutta koska hänen aiempi muistikuvansa esineiden heittelemisestä kohti veden pintaa (tietyssä tarkoituksessa) on vahvempi kuin vast'ikään saatu, tulee hänelle herkemmin mieleen sellainen pompahdusprofiili, joka vastaa rytmiltään henkilön C suorittamaa nauramista. Nämä kaksi erilaisista asioista muodostuvaa rytmikkyyttä muodostavat yhdessä korkean todennäköisyyden sille, että henkilölle A herää mielleyhtymä edellispäivänä kaupungilla sattuneeseen onnettomuuteen, jossa hän itse oli yleisöksi muodostuneessa joukossa silminnäkijänä ja jossa auton töytäisemä mies kieri pitkin asfalttia, eikä tästä ollut spatiaalisesti ottaen matkaa kuin sata metriä kyseisestä paikasta k1. Varmuus tämän mielleyhtymän syntymiselle varmistui sitä kautta, että henkilö A kuuli ulkoa kirskumisen ääntä, muttei varsinaisesti nähnyt mitään erityistä paikan k1 ikkunasta ulos vilkaistessaan. Hänen mieleensä on kuitenkin täten muodostunut jonkin vahvuinen linkki auton töytäisystä vahingoittuneen miehen kierimisen ja asfalttiin ruhjoutumisen, sekä kuullun nauramisen välillä. Ajan kanssa tämä yhteys vaimenee, hapertuu ja voidaan ajatella synapsisten linkkien irtoavan hänen aivojensa hermoverkoston uudistuessa jatkuvasti, mutta kunnes tiettyjen asioiden vahvin esiaktivoituminen hänen mielessään päättyy (mikä voi kestää tunneista viikkoihin), hän on alttiina uusien epämiellyttäväksi luonnehdittavien ajatusten kertymiselle hänen mieleensä, mikä tekee omatoimisen mielen siivoamisen työläämmäksi - ei mahdottomaksi, mutta työläämmäksi.

Olennaista edellisessä esimerkissä on se, että se voidaan mallintaa ennalta tietokoneella (riittävän täydellisesti), jotta tapahtumien ajoituksista ja yksityiskohdista saadaan kohdeyksilön mielen muokkaamisen kannalta soveltuvaiset. Esim. ei olisi tarvinnut olla niin, että henkilö C on se, joka nauraa, vaan se olisi voinut olla joku muissa pöydissä istuneista, tällaisen suunnitelmallisen valinnan vähentäessä riskiä, että henkilö A alkaa epäillä jonkinlaista huijausta. Ulkoa kuuluneen kirskunnan tilalla olisi voinut olla jokin muukin ääni, ajoituksen perustuessa joka tapauksessa siihen, että joku paikassa k1 olleista piti älypuhelimensa linjaa avoinna, jotta keskustelun etenemistä saattoi seurata. YouTube videokin, jonka henkilö A edellispäivänä näki, olisi ollut esille nostatettu käyttäen hyödyksi ko. Googlen ylläpitämän palvelun algoritmisia heikkouksia eli pystyttiin luomaan botti, joka nostatti tietyn videon yhteydessä olevat "related videos" listan videot tiettyyn järjestykseen ja joista yksi oli juuri tämä veteen heitettävää välinettä esittelevä. Se miksi tiedettiin, että henkilö A saapuu katsomaan ensimmäistäkään näistä videoista, johtui siitä, että hänen Internet-käytöstään oli seurattu hänen tietokoneelleen asennetun troijalaisen avulla jo kuukausien ajan, mikä keräsi analysoitavissa olevaa dataa henkilön A persoonan piirteistä, minkä pohjalta saatettiin luoda matemaattinen malli sen määrittämiseen, mitä valintoja hän tulee erittäin korkealla todennäköisyydellä tekemään jonkin tietyn esim. mediassa esiintyneen uutisoinnin seurauksena, josta heillä sattui jostain syystä olemaan ennakkotieto.

Mieltä haittaavaan toimintaan osallistuneiden tarkoituksien ja käytettyjen tekniikoiden osoittamisesta

Esimerkin henkilöllä A, kuten kenelläkään muullakaan mielen uudelleenohjelmoinnille alttiiksi joutuvalla, ei olisi suoraa mahdollisuutta arvioida sitä, keitä kaikkia olisi mukana toiminnassa ja olisi mahdollista, ettei hän hahmota itseensä kohdistuneen suunnitelman toteutuneisuutta, koska todellinen tilanne ei tunnu hänestä niin selkeältä kuin miltä se olennaisilta kohdin aukikirjoitettuna vaikuttaa. Huomioitavaa on, että kyse ei välttämättä ole siitä, että henkilöä A vastaan toimittaisiin esim. vankan ideologisista syistä, vaan esim. tarpeellisten matemaattisten mallien ja niiden visuaalisen esityksen (Internet sivustojen käytön rytmi ja ajankohdat, kohdehenkilön muistikapasiteetti ja kognitiivisten toimintojen rajoitteet ym.) kehittely voi kiinnostaa yliopisto opiskelijaa, joka ei vain jostain syystä pidä henkilöä A riittävän merkityksellisenä ollakseen tekemättä häntä haittaavaa matemaattista mallia. Päämäärästä riippuen nämä matemaattiset mallit ja niihin liittyvä ohjelmistokoodi voi olla itseoppivaa (neuraaliverkkoihin perustuvaa) tai ne voivat olla sen verran yksinkertaisia, että niiden määrittäminen ja soveltaminen onnistuu vähemmälläkin koulutuksella, mikä jättää moneen suunnitelmaan jäljelle lähinnä "yritys ja erehdys" tekniikalla hienosäädettäviä yksityiskohtia, sekä sen varmistamista, että tekijät eivät itse vaikuttaisi syyllistyneen mihinkään. Päätekijöiden omat motiivit voivat olla mitä vain alkaen esim. siitä, että he haluavat oppia uusia yhteispelin taitoja, mikä olisi vaikkapa siitä juontuvaa, että he kokevat heitä ympäröivän yhteiskunnan muodostuneen niin jäykäksi, että konventionaalisia ja formaalisia tapoja noudattaen he eivät voi edetä omassa elämässään riittävän nopeasti. Ts. henkilö A olisi heillä vain harjoittelu- ja opiskeluväline, jota voi käyttää yhdestä moneen kertaan joihinkin tietynlaisiin oppimistarkoituksiin.

Tilanne henkilön A kannalta voisi olla paljon pahempikin, hänen kokiessaan, ettei hänelle jää riittävästi aikaa mielensä puhdistamiseen tai ehkei hän edes tiedä, miten se tehdään, mistä seuraa se, että hän on enimmäkseen mielensä uudelleenohjelmoimisen (tai pelkän hienostuneen häirinnän) vastaanottaja, aistien "jotain olevan meneillään" ja tuntien kuinka hänen elimistönsä immuniteettijärjestelmä on jonkinasteisesti heikentynyt ja/tai kuormittunut (stressi mahdollisena pääasiallisena vaikuttimena), mutta ei tiedä, kuinka kääntäisi haitalliselta tuntuvan suuntaan vievään spiraalin toiseen suuntaan vieväksi. Haitallisinta hänen kannaltaan voi olla se, jos hänen elimistöään ja mieltään vahingoittavat tahot eivät aivan täysin ymmärrä mitä ovat tekemässä, vaan vain harjoittelevat kaikenlaista, jonka luonnehdinnaksi sana 'epäeettistä' ei ehkä olisi aivan riittävää - mahdollisesti lähinnä töykeää ja tökeröä, sillä juuri aivojen osalta ei vielä ymmärretä aivan kaikkea, vaikka esim. EU:n tasolla on projekteja, jotka pyrkivät aivojen toiminnan entistä tarkempaan selvittämiseen.

Viranomaistahojen osallistettavuudesta mielen suojaamiseksi

Mielen suojaamisen kannalta Suomen laki, sekä sellaiset toimijat kuin poliisiviranomaiset ja psykiatrit, lääkärit ym. (liitännäislaitoksineen ja virastoineen) eivät kuvatunlaiseen systemaattiseen mielen uudelleenohjelmointiin liittyen tarjoa helppoja oletettujen ja väitettyjen tapahtumien käsittelykeinoja, vaan henkilö joutuu altistumaan sen riskin alle, että häntä pidetään psykoottisena tai paranoidisena - tämän riskin voi luonnehtia korreloivan väitettyjen osallistujien määrän ja tapahtumakuvausten loogisuuden suhteen, sillä häntä kuulevat terveysalan viranomaiset eivät tyypillisesti konsultoi ulkopuolisia neuvonantajia, joilla voisi olla erityisosaamista esim. tietomurtojen ja tietosuojan, tai neurolingvistiikan osalta, vaan päätelmät tehdään usein kirjaimellisesti "siltä istumalta". Seuraavat viikot väitteiden esittäjä saattaakin joutua viettämään psykiatrisessa tarkkailulaitoksessa, primäärisena tarkoituksena ollen seurata sitä onko hän vaaraksi yhteiskunnalle.

Jos tuollaisessa tarkkailussa ollessa tehdyt päätelmät menevät oppikirjaperusteisesti, ne perustuvat vallitseviin käytäntöihin, jotka voivat joiltain osin olla yhteisiä koko Euroopalle, mikä ei välttämättä ole pelkästään hyvä asia, vaan kyse voi olla sarjasta kompromisseja, joiden vaikutus lääkärikoulutukseen on voinut olla kymmenien vuosien mittainen iteratiivinen prosessi ja uusien, parempien käytäntöjen ja doktriinien (oppimisjärjestelmien) muotoutuminen, sekä tuleminen osaksi lääkärien päivätyötä voi sekin kestää erittäin kauan.

Lisäksi, jos "mielen suojaa hakeva" joutuu tahtomattoon psykiatriseksi potilaaksi kerrottuaan asiasta "väärälle henkilölle", on riski, että psykiatrista hoitolaitosta organisatorisesti hallinnoiva taho näkee tilaisuuden nostattaa hallinnoimiensa yksiköiden ja niissä työskentelevien ihmisten tarpeellisuudentunnetta ns. suuren yleisön mielissä, mikä voi ilmetä sitä kautta, että psykiatriseksi potilaaksi joutunutta kohdellaan sillä tapaa huonosti, että hänen aiemmin mahdollisesti olematon aggressiivinen puolensa tulee esille, mikä voi sitten myöhemmin heijastua tosielämässä tapahtuvina "räjähtelyinä" (esim. ostoskeskuksen kassajonossa), joka sitten vahvistaa hänen toimintansa huomanneissa alitajuisia uskomuksia siihen, että psykiatriselle hoidolle on tarvetta.

Poliisin taasen voi luonnehtia "kahmineen" itselleen oikeuksia seurata kansalaisten tekemisiä ja mitä ilmeisimmin lisää valvontaoikeuksia olisi edelleen saatava, perusteluna ollen tavanomaisesti kansainvälinen terrorismi ja "muuttuneet uhkakuvat", mutta tämä ei edesauta mielensä luvattoman uudelleenohjelmoinnin lopettamista haluavaa juuri muilta kuin siltä osin, että haitantekijät saattavat tehdä tietoverkkoja käyttäessään jonkin sellaisen virheen, joka oikeuttaa asettamaan heidät jonkinlaisen teknisen tarkkailun alle, mutta tällaisten virheiden tapahtumiselle on melko pienet todennäköisyydet, koska se vaatisi melkeinpä sen, että tekijät ilmoittaisivat julkisesti blogissaan suunnittelevansa jotain haitantekoa.

Riippumatta siitä, kokeeko mielensä uudelleenohjelmoinnin kohteena ollut tai oleva olevansa jonkinlaisessa ahdingossa vai kokeeko hän edelleen olevansa kaikin puolin hyvinvoiva, hänellä pitäisi olla oikeus esittää julkinen teoria (kirjoitettu, äänitetty, kuvattu tms.) siitä, minkälaista haittaa häneen on kohdistunut ja jopa keistä arvelee olevan kyse. Hänen ei pitäisi kokea joutuvansa mahdollisille kunnianloukkaussyytöksille alttiiksi, jos pystyy esittämään asiansa siten, että se ei kohdistu pelkästään yhteen nimettyyn tahoon vaan esittää teoriansa sellaisessa muodossa, että siitä ilmenee, kuinka moni taho on yhdessä (synkronisesti tai asynkronisesti) toiminut häntä vastaan ja että toiminta jatkuu edelleen. Ts. tämä oikeus ei ulottuisi sen mahdollistamiseen, että voisi esittää mitä tahansa väitteitä, jos vain kertoo uskovansa asioiden olevan jollakin lailla, vaan tapahtumien keskiössä täytyy olla jatkuva itseensä kohdistuva haitta, jonka toteuttamiseen moni taho tahallaan osallistuu. Jos tämä ehto täyttyy, silloin voisi spekuloida niin naapurin ja paikallisradion työntekijöiden osallisuudella kuin myös sosiaaliseen mediaan osallistuvien ja entisen työpaikkansa kollegoiden osallisuudella kuin myös verkkopalveluita kehittävien insinöörien ja ulkomaisen viraston edustajan osallisuudella.

Tavoite ja hyöty

Jos häirinnälle ja mielen uudelleenohjelmoinnilla jatkuvasti alttiiksi joutunut ei saa soveltuvaa apua tai neuvoja poliisin, psykiatrien tai oikeuslaitoksen kautta, kuten nykyisellään voi pitää todennäköisenä, ei hän nykyisellään voi vaikuttaa asiaansa myöskään Internetin blogien, keskustelufoorumeiden tai muiden useita muita ihmisiä tavoittavien viestintävälineiden kautta, koska hän ei voi mainita haitantekijöiden tiedettyjä tai ounasteltuja nimiä edes suuntaa antavasti. Tällä ei siis tavoitella yleistä ilmiantojärjestelmää vaan pelkästään mahdollisuutta suojata omaa mieltään monen taholta kohdistuvalta häirinnältä ja mielen uudelleenohjelmoinnilta.

Tietomurtojen käyttämisestä osana kaupunginhallintaa

Kaupunkien organisaatioissa työskentelevät ihmiset päätyvät usein siihen havaintoon, että he eivät pysty saavuttamaan haluamaansa tai ylläpitämään toimintaansa ilman tietomurtojen ottamista osaksi tavanomaista keinovalikoimaa ja täten henkilökohtaisen hyväksyntänsä piiriin kuuluvaksi, sillä se tekee riskienhallinnan ja asioiden ennakoimisen niin paljon helpommaksi kuin aiemmin, ettei siitä vaihtoehdosta haluta luopua. Tämä perustuu "muutamalta monelle"-medioiden tahoilta injektoituun ajatukseen siitä, että "tehkää maailmastanne sellainen kuin haluatte tai jollaiseksi tarvitsette sen muuttuvan". Käytännössä tämä vaatii muidenkin kuin esim. toimihenkilöiden ja oman alansa asiantuntijoiden konvertoimista "yhteisen hyvän" puoltajaksi, sillä tarvitaan myös paljon ihmisiä, jotka tekevät erilaista ns. ruohonjuurityötä.

Tietomurrot tai pelkkä tietoliikenteen seuranta, joiden toteuttaja ei välttämättä ole suoraan kaupungin palkkalistoilla, voi kohdistua kaupungin tietohallinnon ulottuvilla oleviin kohteisiin (reitittimet, älypuhelimat, läppärit, ym.), paikallisen - mahdollisesti valtakunnallisen - Internet-operaattorin ulottuvilla oleviin kohteisiin ja erityisvalmistelua vaativien suljettujen verkkojen seurantaan (esim. kotiverkot).

Tämä on toimintaa, jossa idea ja päätökset eivät ole lähtöisin joltain korkealta valtiolliselta taholta, vaan se on toimintaa, jota kumpuaa ja lähtee laajenemaan eri puolin, eikä tämä rajaudu pelkästään Suomeen - samaa asennetta tai ymmärryskykyä toiminnan (todetuista tai oletetuista) hyödyistä on löydettävissä mahdollisesti kaikista eri kansallisuuksista.

Kaikki eivät tällaista hyväksy, mikä asettaa tarpeen kehittää ratkaisuja, keinoja, taktiikoita ja metodeita, joilla toimintaa voidaan jatkaa - koska siitä on tullut välttämätön osa muun, virallisesti hyväksytyn toiminnan ylläpitämiseksi (julkisten palvelujen tarjoaminen, tilannekartoitukset ym. eli kaupunginhallinta yleensä). Eräs ilmeisen toimiva ratkaisu on nostaa media-avusteisesti muutama pysyväluonteinen esimerkki pitämään ihmisiä ns. ruodussa, mikä ei toteutuksena ole edes kovinkaan haastava tehtävä, koska ihmiset tyytyvät mielellään omaan elinlokeroonsa, jos siellä on riittävän paljon mukavampaa kuin jossain toisaalla.

Olennaista on huomioida, että jos tietomurtojen ottaminen osaksi yhteiskunnan tiettyjen osien (ei siis kaikkien) "yhteistä hyvää", laajenee asennetasolla ihmisestä ihmiseen nopeammin kuin ihmisvaihtuvuus organisaatioissa ja muualla lisääntyy, voi se saavuttaa monin paikoin 100 %:n kattavuuden (esim. yksittäiset organisaatiot tai suuryrityksen tytäryhtiö). Jos nämä ihmiset tulevat itse tietoiseksi siitä, että kattavuus tietylle asenteelle on näin suurta (tai lähes niin paljon), niin mikä voima enää voisi aiheuttaa tilanteen "normalisoitumisen"?

Hidasta, julkistat aivan liikaa ja kymmenen vuotta liian aikaisin

Monesta yrityksestä saa vaikutelman, että heillä on kyllä visio siitä, minkälaiseksi yritystä halutaan kehittää, mutta vision saavuttamiseen kuluvaa matkaa pyritään tarkoituksella pitkittämään - kysehän on kuitenkin liiketoiminnasta, jonka ei ole tarkoitus päättyä kovinkaan pian. Kuluttajan ja lopputuotteiden käyttäjien kannalta ongelma voi pahentua, jos a) jo lähes monopoliaseman saavuttanut yritys valitsee taloudellisista syistä vertikaalisen integraation eli ottaa ohjaukseensa kaksi toisiinsa liittyvää arvoketjuprosessin tuotantovaihetta ja b) saman hidastavuuden idean ovat oivaltaneet myös muut samoilla aloilla toimijat - tällöin ei edes varsinainen sopimuspohjainen kartelli ole tarpeen.

Googlen johtohahmoihin kuuluva kertoi taannoin, että Googlekin on siinä tilanteessa, että yrityksen monenkirjavista palveluista, erilaisista pyrkimyksistä ja yleensä yrityksen koosta johtuen, sen ei ole helppo tehdä hyviä "hitaita päätöksiä", pitkän tähtäimen päätöksiin viitaten. Ihan kaikilla johtajilla ei liene kompetenssia kyseenalaistaa tai edes arvioida tätä väitettä. Se mikä erottaa Googlen monista muista yrityksistä, on mainittu erikseen Google yritysfilosofiasta kertovassa tekstissäkin: "Mielestämme se, että on hyvä jossakin, on alkupiste, ei päämäärä." Tässä mieleessä olisi hyvin mielenkiintoista lukea erilaisten pienyritysten liiketoimintasuunnitelmista mm. ne rivit, jotka on kirjoitettu alaotsikoiden Yrittämisen motiivit, Tapa toimia ja Tarve/hyöty asiakkaalle kohdalle, sekä SWOT-kaavion muotoon kirjatut yhteenvetoanalyysit yrityksestä suhteessa toimintaympäristöönsä.

Vasta visioidensa tavoittelun alkumatkaa taivaltavat yritykset, mitä voi joissakin tapauksissa jatkua useamman vuodenkin, ovat eri tavoin herkkiä heidän liiketoimintamalliaan potentiaalisesti uhkaaville tekijöille kuin ne yritykset, joiden toimintaan on jo tullut tiettyä, valitettavaa, jähmeyttä. Ensimmäiset vuodet voivat olla niille yritystoiminnan oppimisen aikaa ja tulevan liikevaihdon arviointitaidot vielä ns. hakusessa, mistä johtuen aloittelevassa yrityksessä ei välttämättä olla kovin mieltyneitä siitä, että joku toinen taho osoittaa, kuinka jonkin heidän tekemänsä asian voi suurelta osin tai kokonaisuudessaan tehdä helpommin, halvemmalla ja aikaisemmin. Laajasta ja monipuolisesta ICT-alasta voi ajatella löytyvän paljonkin tällaisia tilanteita, sillä erilaisia tapoja tehdä samankaltaisia asioita on valtavasti. Riippuu markkina-alueesta (esim. Suomi), ovatko asiakkaat miten valveutuneita sen suhteen, mitä he ovat hankkimassa ja mitä heille voidaan myydä, vaikka ohjelmistoteknisesti tai muuten olisi parempaakin tarjolla - jossain toisaalla.

Voi myös muodostua ammattiylpeyttä kolhivaksi tai ammatti identiteettien uniikkiuden illuusiota rapauttavaksi, jos joku vähemmän koulutettu saisi esim. data-analyysin näyttämään helpolta ihmisten mielestä yleensä, mikä voi käytännössä johtaa siihen, että data-analyytikko joutuu jatkokouluttamaan itseään voidakseen tarjota parempaa palvelua, vaikkei vielä ole ehtinyt rahastaa edes aiemmalla koulutuksellaan. Näin kuitenkin jossain vaiheessa käy, ainakin joillekin ja jollakin ICT-alan osa-alueella, sillä ainakin toistaiseksi on aina ollut erilaisia voimia, joiden vaikutuksesta esim. yleinen ohjelmistotekninen taso kehittyy. Kuka esim. enää muistaa mikä oli WAP?

Asiakkaiden valveutuneisuuden aste eri asioiden suhteen riippuu omatoimisen tiedonhankinnan ja median lisäksi myös instituutioiksi muodostuneista koulutusjärjestelmistä. Voisi nimittäin olla niinkin, että ihmiset oppisivat vuosikurssitasolla (eri oppilaitoksissa) monenlaisia asioita varhaisemmin kuin ennen (esim. filosofiaa ja innovaatiotoimintaa), mikä voisi heijastua siihen minkälaiseksi he itse haluaisivat maailman rakentaa ja minkälaista yritystoimintaa tukea.

Lisäksi, sekä tulevan ohjelmistokehittäjän, että muidenkin opiskelijoiden opintojen kulkuun ja sisältöön voi vaikuttaa ratkaisevastikin se, minkälaisia, kenties kymmenen vuotta käytössä olevia, lisensseillä hankittuja tietokoneohjelmia heidän käytettävissään on. Ohjelmiston toteuttanut taho tietenkin hyötyy siitä, että ohjelmisto pysyy käytössä ja lisenssimaksuja kertyy, mutta opiskelijoiden kannalta se ei välttämättä ole ideaalista, vaikka tuotepäivityksiä ajoittain tehtäisiinkin.

Vastakkaiset voimat: yhtenäistävä ja erilaistava

Maailmassa on kaksi yhteiskuntien kehitystä ohjaavaa voimaa, jotka ovat toisilleen vastakkaisia: yhtenäistävä ja erilaistava. Asioiden hallinnoitavuuden näkökulmasta yhtenäistäminen tekee asioiden käsittelyn paljon helpommaksi, mutta liika yhtenäistäminen ei aina onnistu, eikä siihen ryhdytäkään, koska se kohtaisi liikaa kapina voimaa ja lisäksi se antaisi syyn epäillä hallinnoijan hallinnointikykyjä. Myös toisessa ääripäässä, jossa diversiteetin aste on erittäin korkea, hallinnoijan kykyjen uskottavuus joutuisi koetukselle. Sen sijaan siinä jossain välimaastossa hallinnoitavuus on sekä käytännössä, että arvostelijoiden mielestä sellaisella tasolla, että suuremman napinan todennäköisyys jää melko pieneksi.

Yhtenäistävä tarkoittaa yleensä sitä, että jotain yksinkertaistetaan jonkin järjestelmän abstraktioiden ylätasoilla ja alemmilta tasoilta jätetään jotain pois tai käyttämättä. Tätä voidaan hahmottaa analogialla liittyen tietokannanhallintajärjestelmien ominaisuuksien käyttämiseen vain siltä osin, että tarvittaessa koko tietokannanhallintajärjestelmä voidaan helposti vaihtaa jonkin toisen valmistajan tuotteeseen, tietokannanhallintajärjestelmän ollessa vain yksi osa laajempaa ohjelmisto-/kokonaisarkkitehtuuria.

Tietokannanhallintajärjestelmät perustuvat tavanomaisesti johonkin tiettyyn standardiin (ollen sen implementointi) kuten SQL92:een, joka määrittää mm. sen minkälainen on se kielellinen syntaksi, johon esim. datan tallennus- ja kyselykäskyt perustuvat. Lisäksi on varsinainen ohjelmointikielinen osuus (osa tietojärjestelmän kontrollilogiikkaa), jonka sisään nämä talletus ja pyyntökäskyt ikään kuin "kääritään" ja joka perustuu kullekin tietokannanhallintajärjestelmälle ominaiseen ohjelmointirajapintaan, jossa on eroja mm. käytettävissä olevien metodien nimeämiskäytäntöjen ja monipuolisuuden osalta. SQL92 on siis tietokannanhallintajärjestelmän "sisällä" käytettävä kieli ja ohjelmistorajapinta tarkoittaa liittymää muihin järjestelmiin.

Tietokannanhallintajärjestelmät voivat erota toisistaan SQL92 standardin implementoinnin osalta: jotain on erilaista, jotain puuttuu tai jotain sen on lisäksi. Onkin kehitetty standardin asemaan päässeitä "yhtenäistäjä"-komponentteja (IT-alan termistössä adaptereita), joiden kautta esim. eri valmistajien tietokantajärjestelmiä voidaan ainakin rajapintojen osalta käyttää yhtenäisellä tavalla, mutta koska näitä yhtenäistäjä-komponentteja kehittävät eri tahot ja eri tahtiin kuin tietokannanhallintajärjestelmiä, ei tällaisen yhtenäistäjän käyttö voi taata sitä, etteikö jotain olennaista tietokannanhallintajärjestelmän tukemaa ominaisuutta tai toimintoa jäisi hyödyntämättä. Yhtenäistäjän vaikutus ulottuu siis vain tiettyyn rajaan asti.

Eri valmistajien tietokannanhallintajärjestelmissä (ja niiden eri versioissa) on suuria eroja niinkin yksinkertaisen asian tekemiseen kuin tietokannan taulun rivien yhteenlinkittäminen (eng. string aggregation). Eräässä tietyssä tietokannanhallintajärjestelmässä tämän pystyy tekemään yhdellä ainoalla funktiokutsulla, mutta toisessa sama vaatii kirjoittamaan funktionsa itse. Yhtenäistäjä-komponentti ei huomioisi tällaistä eroa mitenkään, mikä käytännössä tarkoittaisi sitä, että siinä vaiheessa kun tietojärjestelmää, jonka osana tietokannanhallintajärjestelmä olisi, ohjelmoidaan, saatettaisiin käyttää vain niitä suunnittelumalleja, jotka olisivat yhtenäisiä eri tietokannanhallintajärjestelmissä. Toisin sanoen karsitaan jo ennalta pois sellaisia asioita, joiden parissa tietokannanhallintajärjestelmän kehittäjä on työskennellyt ehkä jo vuosia tehdäkseen jotain parempaa kuin mitä kilpailijoilla on. Kun tälläinen päätös on kertaalleen tehty, on hyvinkin todennäköistä, että kehitettyyn tietojärjestelmään, jossa tietokannanhallintajärjestelmä on vain yhtenä osana, ei tehdä pitkään aikaan sellaisia muutoksia, jotka hyödyntäisivät jonkin tietyn tietokannanhallintajärjestelmän erityisominaisuuksia jollain tietyllä tapaa.

Olennaista tässä on se, missä kohdin näitä valintoja tehdään ja kuka niistä milläkin kriteereillä päättää. Jos päättävä taho on kovin kaukana ohjelmointikoodia tuottavan ajatusmaailmoista, hän saattaa viehtyä yhtenäistävyyden ideasta haitallisen paljon.

Vastakkainasetteluun vaatijat, vaikutus asian edustajan persoonaan

Aiemmin tapahtuneet tapahtumat vaikuttavat ihmisten käytökseen, joka taasen vaikuttaa muiden ihmisen käytökseen, heidän huomioidessaan, kuinka heitä kohtaan käyttäydytään, mikä taasen saa heidät itsensä muuttamaan omaa käytöstään, joka sitten vaikuttaa joidenkin muiden käytökseen. Ad infinitum.

Jos ihmiseen, jonka voi kaiken muun lisäksi ajatella olevan eräänlainen tietoa aktiivisesti tai passiivisesti välittävä kone, kohdistuu vaikutteita useilta suunnilta, hänen voi käydä erittäin hankalaksi saada pidettyä yllä samanlaatuisena pysyvää ihmiskontaktien verkostoa, koska hän joutuu tekemään valintoja, priorisoimaan sekä toimimaan eräänlaisena "pienenä, ajoittavana uutistoimistona". Eri ihmiset alkavat ajan kuluessa suhtautumaan häneen eri tavoin, koska samankin tiedon kierrossa on eroavaisuuksia. Mielenkiintoisena kontrastina tälle on se, että ihminen, joka ei tiedonvälityksellisen toimintansa osalta toimisi informaation rajapintana johonkin ryhmään, eikä ryhmässä liikkuva tieto muutenkaan kanavoituisi hänelle missään merkittävässä määrin, häneen silti suhtaudutaan tämän ryhmän edustajana, jos hänestä on havaittavissa sellaiset ulkoiset merkit.

Ulkoiset merkit ja virallinen asema jonkin ryhmän edustajana, kuten vaikkapa työpaikan luottamusmiehenä, voi aiheuttaa sen, että suorastaan odotetaan tietynlaista vastakkainasetteluun haastavaa asennetta. Näistä aistituista ja kerrotuista odotuksista muodostuu vaikuttimia, jotka hiljalleen muokkaavat vaikutteiden kohteena olevaa persoonaa ja kiihdyttävät muutoksen kehitystä ainakin johonkin rajaan asti. Tämä raja, harkitsemisen paikka, voi tulla vastaan siinä kohdin, jossa hänen on tietyssä mielessä pakko jatkaa samaa linjaa, johon häneen vaikuttaneet tekijät ovat hänet "suistaneet", mutta hänen on sillä linjalla jatkaakseen joko suorastaan tuhottava joitakin ihmissuhteitaan tai vähintäänkin esitettävä, ettei hän ole ns. hyvää pataa "vastapuolen kanssa".

Tästä vastakkainasettelusta on helppo löytää esimerkkejä opposition ja hallituksen esittämistä asenne-eroista, ainakin siltä osin kuin journalistit asian polarisoivat: "Se, että SDP oppositiosta tyrmää hallituksen [porvareiden] paperin, ei ole mitenkään kummallista." (politiikan toimittaja Jari Korkki YLEn Uutisissa, vuonna 2011).

Toisena esimerkkinä toimikoon Teliasoneran pääluottamusmies (2009), Taru Mari Solakivi, joka kommentoi Toimihenkilöunionista saamiaan potkuja seuraavasti: "on annettu ymmärtää, että olen liian sovittelevainen". Hän oli aiemmin kertonut julkisuudessa Toimihenkilöunionin jakavan virheellistä tietoa, mikä oli tietenkin omiaan heikentämään Toimihenkilöunion senaikaista Teliasoneraan kohdistunutta argumentointia (yt neuvottelut meneillään).

Fiksuille ihmisille tarkoitetuissa neuvottelu- ja viestintätaidon oppaissa ohjastetaan vastapuolen kuunteluun ja muiden näkemysten huomioimiseen, mutta jos kyse on brandin ylläpitämisestä, olkoon kyse liitosta tai yksittäisestä työporukan edustajasta työpaikalla, niin onko silloin muuta mahdollisuutta kuin olla mahdollisimman vahvasti jonkin valitun mielikuvan takana - vaikkei mielikuva olisikaan kovin vankkarakenteinen eikä selviäisi tarkemmasta tarkastelusta?

Huolella rakennetulta luottotoveriverkostolta voi pyytää mitä vain

Eräänlaiseksi ihmisten väliseksi invite only verkostoksi voidaan nähdä esim. venäläinen blat-tyyppinen -verkosto ("jonkin tarpeen järjestämisestä verkostoa hyödyntäen"). Se ei välttämättä ole sellainen, jossa kaikkien osallisten yhteistoimintaa tarvitaan jatkuvasti, vaan jotkin tarpeet saadaaan hoidettua kahdenkin ihmisen kesken. Tällaiseen verkostoon voi kehittyä konsensus siitä, että verkoston jäsenten välisiä (ulkomaailman) sosioekonomisia arvohierarkioita voidaan ohittaa, jos osalliset pystyvät olemaan levittelemättä tietoa verkoston olemassa olosta.

Jos verkostoon kuuluvuus tarkoittaa sitä, että sen jäsenillä on yhteisiä päämääriä, ei verkoston toiminnan piirissä välttämättä laskeskella sitä, kuinka monta palvelusta ollaan velkaa muille osallisille ja kuinka monta palvelusta itseltä on vielä lunastamatta - paitsi siinä tapauksessa, että tällainen laskeminen sisältyy verkoston toiminnan ideaan (vrt. vaihtotalous).

Laskien tai ilman, rajoitetun kokoisesta verkostosta voi tulla niin kiinteä osa ihmisen elämää ja siihen osallisesta niin merkittävä verkoston toiminnan kannalta, että siinä olevaa ihmisyksilöä ei pysty helposti irroittamaan ja vaihtamaan johonkin toiseen, mikä tekee tästä yksilöstä tärkeän verkoston toimivuuden kannalta. Joissakin tapauksissa tämä voidaan nähdä riskinä verkoston tavoitteiden kannalta, mikä johtaa siihen, että verkoston toimintaa muokataan sellaiseksi, että se pystyy adaptoitumaan muutoksiin, joita ilmenee esim. johonkin tiettyyn asiaan erikoistuneen yksilön poismenemisen seurauksena.

Joidenkin sellaisten ihmisverkostojen toiminta, jotka tukeutuvat merkittävässä määrin tietokoneavusteisuuteen, on samalla tapaa aiemmasta toiminnasta riippumatonta kuin kolikkoa heitettäessä uusi kolikon heitto on riippumaton edellisistä heitoista. Tällaisia voisivat olla esim. vedonlyöntiverkostot, joissa arvuutellaan rahapelin muodossa sitä, kuka ampuu seuraavat Sarajevon laukaukset. Nämä eivät välttämättä ole invite only, vaan kaikki ihmiset voivat osallistua.

Mystinen tuhoaja ja hänen takinliepeensä

Yhteiskunnissa on jatkuvasti meneillään sellaisten ihmisten etsintä (ja eräänlainen kasvatus), jotka ovat osoittaneet merkittävää taipumusta "vääriä tyylimyllyjä vastaan taistelemiseen" (viittaus Don Quijoteen). Tavoitteena tällaisessa on sellaisten pienten tai suurten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen, joita ei voi ratkaista esim. lakiteitse tai muiden normaaleiksi ja yleisesti hyväksytyiksi muodostuneiden käytäntöjen kautta, vaan tietynlaisten kyseenalaisten tekojen suorittajaksi tarvitaan ns. syntipukki. Tämän jonkun ei tarvitsisi itse suorittaa yhtään näistä teoista, vaan riittäisi, että voitaisiin riittävän todennettavasti antaa vaikutelma, että juuri hän on se "mystinen laivanupottaja", "ihmeellinen tietoverkkohyökkääjä" tai "kotikamaran vääristä ihmisistä siivooja".

Käytännössä olisi tarpeen saada tämä joku henkilö toimimaan aiemman elämänsä aikana lukuisten erilaisten ihmisten nähden tavoilla, jotka luovat vaikutelmallista pohjaa sille, mitä myöhemmin on tapahtuva ts. jos on suunniteltu hänestä tulevan ns. muukalaisvastainen henkilö, järjestetään tilanteita, joissa hän tulee antaneeksi vaikutelman, että hän on erityisen muukalaisvastainen. Sitten kun häntä tai pikemminkin hänen mainettaan on varsinaisesti tarkoitus käyttää, järjestetään niin, että hän itse ei pääse kontaktiin muiden ihmisten kanssa (enää koskaan), minkä jälkeen hänen mainettaan voidaan melko vapaasti käyttää hyödyksi esim. muukalaisvastaisissa attentaateissa. Tai tietoverkkohyökkäyksissä tai miten olikaan alunperin ajateltu.

"Vääriä tuulimyllyjä vastaan taistelevan" mielen jatkuvaa kuormitusta (ja tarkkailua) tarvittaisiin, jotta hänet saataisiin tekemään asioita, jotka hänen mainettaan sopivasti (ennalta) vääristävät. Jos palkintona on se, että saadaan vaikkapa seuraavaksi 20 vuodeksi syntipukki teoille, jotka voidaan järjestää kuin tilauksesta, niin tällaiselle toiminnalle voi ajatella löytyvän paljon kannattajia ja osanottajia. Jopa hänen oma äitinsäkin saattaisi hänet "myydä" - saisihan sillä nimensä historiankirjoihin.

Tällaiseen mielen kuormituksen soveltuvat tai toimivat hyvänä pohjana mm. seuraavat asiat:

a) Henkilö on alituisessa "kapinassa" kieltä vastaan (on valppaana sanojen ja ilmausten kömpelyyksille ja epätäsmällisyyksille).

b) Henkilö altistuu toistuvasti korkean abstraktiotason käsitteiden ristiriitaisuuksille (esim. "kauniit ihmiset eivät olekaan ilkeitä, ei kun ovatpas, ei kun eipäs").

c) Henkilölle auktoriteettiset ihmiset pilaavat vaikutelman luotettavuudestaan (esim. vanhemmat ja terapiaa tarjoavat asiantuntijat).

d) Henkilö ei voi pitää eri roolejaan sillä tapaa "puhtaina", että voisi irtaantua yhdessä roolissa häiritsevistä asioista ollessaan toisessa roolissa (esim. muut ihmiset tuottavat samoja ärsytystä aiheuttavia signaaleja useissa eri konteksteissa).

e) Henkilö joutuu usein mahdottomien tai ajatuksellisesti työläiden valintatilanteiden (*) eteen, jotka kuohuttavat tai aiheuttavat muita emootioita (esim. auttaisiko epilektisen kohtauksen saanutta vai kiirehtisikö kokoukseen).

f) Henkilön päivät alkavat jo heti aamusta jollain ärsyttävällä tavalla (esim. tie aamun lehden ääreen on "miinoitettu" muiden lehtien otsikoilla kuten "rasismi jyllää Suomessa", "huumevalistus ei tehoa" ja "kun kukaan ei välitä").

g) Henkilö kokee hankalaksi määrittää itseään erilaisten testitulosten avulla, koska niiden määritykset eivät tunnu riittävän pysyviltä (kuka oikeasti on koko ajan persoonaltaan esim. spontaani tai harkitseva).

h) Henkilö ei saa riittävästi toipumisaikaa itsereflektiolle ja pään sisäisen "säpinän" tyynnyttämiseen (yhdet hyvät unetkin auttaisivat paljon, jos seuraava päivä olisi mielekäs).

--

(*) Hankalien valintatilanteiden ja itsensä määrittelemisen vaikeuden ymmärtämisessä pääsee alkuun esim. seuraavista testeistä lukemisen kautta:

http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_differential
http://en.wikipedia.org/wiki/Likert_scale
http://en.wikipedia.org/wiki/Thurstone_scale
http://en.wikipedia.org/wiki/Myers Briggs_Type_Indicator

Monisuuntautuja, varaudu syytöksiin ja muuhun vastustukseen

Eräs maailman vaarallisimmista ihmisistä on monisuuntautuja, sillä omalla esimerkillään hän näyttää mallia siitä minkälaista voisi olla "liiallinen riippumattomuus" muista ihmisistä. Tällainen ihminen on kerryttänyt itselleen sekä erittäin hyvää osaamista tietyillä osa alueilla, sekä hyvää perusosaamista lukuisilla muilla osa alueilla. Ihminen ei pysty aktiivisesti ja jatkuvasti olemaan hyvä kaikessa, mutta sopivilla kombinaatioilla hän pystyy luovimaan maailmassa siten, että hän pystyy ilman merkittäviä muista ihmisistä riippuvaisuuksista sekä ns. pärjäämään, pätemään ja näyttämään taituruuttaan useilla eri osa alueilla, sekä toimimaan ns. vaikuttajana.

Ongelmaksi muodostuu erityisesti nykyisessä ekonomisessa ilmastossa se, että monet ihmiset (eivät kaikki) visioivat monisuuntautujat uhkaksi sekä heidän omalle tarpeellisuudelleen, että yleisemmin uhkaksi kansakunnan vaurauden ylläpitämiseksi, sillä jos riittävän moni alkaa harrastaa monisuuntautuneisuutta, seuraa siitä heidän visiointiensa mukaan vähentyvää tarvetta työllistäville palveluille jne. Tällainen, ehkä todellinenkin uhka kohdistuisi herkimmin sellaisille aloille, joilla käytetään paljon sellaista työvoimaa, joka ei vaadi kovin vaativaa koulutusjaksoa. Neuropsykologin tai muun korkeatieteen harjoittajan tietotaitoa ei ole niin helppo saavuttaa itsenäisellä opiskelulla, mutta esim. IT-alalla on valtavasti sellaista, jota voi kuka vain oppia "ihan tuosta vaan".

Vaarallisuutta alkaa kertymään lisää, jos omaa poliittista pelisilmää, kykenee tuottamaan itsenäisesti materiaalia eri viestintäkanaviin, hallitsee sosiaalisen median työvälineet, osaa ohjelmoida ja suunnitella vähintään pienehköjä tietojärjestelmiä, osaa hoitaa kehoaan ja mieltään perustarpeissa ilman lääkäreiden, fysioterapeuttien ja tuote esittelijöiden tukea, ym. Voidaan toki väittää, että tällaisia ihmisiä on vaikka kuinka paljon, eivätkä ne kovin "vaarallisilta" vaikuta, mutta se johtuukin pitkälti siitä, että he eivät yritäkään vaikuttaa maailmaan millään erityisen merkittävällä tavalla. Heille riittää, kun itsellä on hyvä fiilis ja muille riittää, kun he kuitenkin aina silloin käyttävät toisten tarjoamia palveluita.

Monisuuntautujan repertuaariin kuuluisi luonnollisesti hyvälaatuinen artikulaatio, argumentointikyky ja luonteva retoriikka. Kirjoitustaito, mitä se sitten onkaan, tulee herkästi tarpeeseen, jos on jostain syystä pärjättävä omillaan. Sinänsä aivan tavanomaisia taitoja, joita koulussa opitaan, mutta erityisen tarpeellisia silloin, jos ei (vielä) ole mahdollista delegoida jonkin asian kirjoittamista omaan sosiaaliseen verkostoon kuuluvalle ja on ehdittävä tuottamaan vastaisku.

"Paul Maederin mainitsema toinen välimaastossa menestymisen ominaispiirre oli omin päin kouluttautuminen. Kun opiskelemme jotain alaa tai aihepiiriä omin päin, meillä on paremmat mahdollisuudet lähestyä niitä eri näkökulmasta. Virallisen koulutuksen ja luovassa työssä menestymisen välillä vallitsee usein käänteinen U-suhde. Toisin sanoen virallinen koulutus lisää luovan menestyksen saavuttamistodennäköisyyttä optimikohtaan asti, mutta sen jälkeen heikentää sitä. Tätä kohtaa tulee taideuralla vastaan jonkin verran aikaisemmin kuin tiedeuralla." (Johansson, Frans: Medici-ilmiö, 2005)

Useiden eri asioiden omaksumiseen menee yleensä pitkä aika, mutta ajan kanssa ymmärrystä kertyy paljonkin siitä, mitä kaikkea tapahtuu erilaisten suunniteltavien ja toteutettavien asioiden (esim. sanomalehden taitto, kuratointi, lautakunnan jäsenyys, puutavaran lastaus, projektin johtaminen ja viestikapulan sorvaaminen) suunnittelun ja toteutuksen aikana, sekä miten erilaiset ihmiset tapaavat mihinkin yksittäiseen asiaan suhtautua (esim. puritanistiseen kirjoitusvirheiden huomioimiseen ilmaisjakelulehdestä, kaupassa käyntiin iltapäivällä, lehden nipsaisemiseen oksasta syksyllä, piirilevyn kolvaamiseen valvovan katseen alla ja upseerikokelaiden käskyttämiseen ensi kertaa).

Monisuuntautuneisuus ei tarkoita tässä sitä, että joka ikinen asia pitäisi tehdä itse, vaan se on enemmänkin luonnehdinta sille, että on kerryttänyt ymmärrystä ja/tai osaamista eri tavalla kuin suorempia linjoja kulkenut uraohjus (tai nahjus). Voidaan kuitenkin nähdä joidenkin ihmisten intressinä olevan estää jonkun tietyn ihmisen kehitystä monisuuntautujaksi, mikä voi ilmetä periaatteessa missä tahansa elämän vaiheessa, jossa muut ihmiset alkavat aistimaan minkälaiseksi joku voi kehittyä, jos sitä kehitystä ei torpata. Tämä torppaaminen voi tapahtua ennen kuin kohdehenkilö itsekään täysin ymmärtää, minkälaiseksi hänen mielensä muotoutuu, jos hän jatkaisi samoja linjoja vielä muutaman vuoden ajan. Jos hän on jo tiedostanut minkälaiseksi hän haluaa kehittyä ja on jollain tapaa uhka esim. jollekin järjestelmälle tai verkostostolle, hän joutuu vähimmillään varautumaan siihen, että hänen maineensa yritetään loata. Hän saattaa myös esimerkillään ärsyttää sellaisia ihmisiä, jotka kokevat hänen aiheuttavan suorituspaineita niille, jotka ovat mieltyneet vähempään vaivaan. Vertaa tätä esim. seuraaviin katkelmiin, jotka ovat poimintoja "Ohjelmistotuotannon projektityö"-kurssilta vuosilta 2009 ja 2010 (Helsingin Yliopiston kurssi, aineisto ollut internetissä):

"Kun lusmuilua oli jatkunut riittävästi, pidettiin sähköpostikeskustelu jatkosta ja saatiin lisämotivaatiota jatkamaan kurssi kunnialla loppuun."

"Vaikka projektiryhmän jäsenet ottivat aktiivisesti ja itsenäisesti työtehtäviä itselleen tehtäväksi, päädyttiin aina joskus tilanteeseen, jossa projektin kannalta ei keskitytty ehkä kaikkein tärkeimpiin työtehtäviin. Tehtiin siis mieluummin tehtäviä, jotka olivat mieluisia, kuin niitä, jotka olivat tärkeitä."

"Most of the group members were unknown to each others before project and there were big differences about skill levels and backgrounds. Amount of commitment and work done varied a lot between group members. At all phases it was very difficult to get motivation to start doing. After things were started motivation level was good, but most task were started at latest possible time. More internal deadlines and doing together could help."

Täydellinen maailma verkossa

YLE Teemalta tuli taannoin "Täydellinen maailma verkossa" ohjelma, jossa erittäin suositun verkkopelin, EVE Onlinen pelaajista valittu neuvosto kertoi tehokkaimman aseen tuossa laajassa virtuaalimaailmassa olevan disinformaation välittäminen. Se on keino, jolla saadaan vihollinen luopumaan aseistaan tai hyökkäämään toisen vihollisen kimppuun. Sitä, että kyse on pelistä, ei kannata vähätellä, sillä ihmisten käyttäytyminen virtuaalimaailmassa myötäilee käyttäytymistä reaalimaailmassa ja sama toisinpäin.

Koviin muutoksiin käytöstieteiden avulla

Vallan ohjaksissa olevilla ihmisillä ja heidän toimintaansa tukevilla tahoilla on usein seuraavanlaisia tarpeita: a) heidän toimiaan tukevien ihmisten lisääminen (konversio) ja b) jonkin tapahtuneen asian merkkaaminen askeleeksi johonkin suuntaan ilman, että moista sanotaan ääneen. Lisäksi heillä on tarpeen osoittaa, miksi juuri heidän puolellaan kannattaa olla, mikä tapahtuu yksilö ja kunnallistason, sekä kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin vaikuttamisen kykenevyyden osoittamisella. Juuri tämä kontrollikykyisyyden osoittaminen valaa uskoa heidän toimiaan puoltaviin, varsinkin jos nämä puoltajat pääsevät itse vaikuttamaan siihen mihin suuntaan vallan ohjaksissa olevat ja heidän puoltajansa asioita kehittävät. Vallan ohjaksissa olevilla ei viitata tässä erityisesti poliitiikkoihin, sillä verratessa esim. Yhdysvaltoihin, huomataan, että tietyt IT-alan yritykset ja julkaisut pelaavat erinomaisen taitavasti yhteen.

Kun miettii missä skenaariossa yhdistyy mainitut vallan ohjaksissa olevien kehitystarpeet, kontrolloimisen osoittamisen mahdollisuudet ja puoltavuuden ylläpysymisenkin ehdot täyttyisivät, hoksaa aika pian, että tarvitaan jotain vastakohtaista tai ainakin siltä toistuvasti vaikuttavaa. Kun miettii vielä vähän lisää, hoksaa aika pian, että ei näitä vastakohtaisuuksia montaa tarvita. Pikemminkin yksi ainoa sellainen on parempi kuin monta, koska silloin kenenkään ei tarvitse erikseen pähkäillä ketä vastakohtaista milloinkin tarkoitetaan ja mihin erityisesti halutaan kiinnittää huomiota. Tässähän on kyse siis ääneen sanomattomista asioista ja lisäksi sellaisista vastakohtaisuuksista, joista ei myöskään puhuta missäänpäin julkisuutta.

Kontrolli ei viittaa tässä mihinkään pakottavaan kontrolliin, vaan sen voi ajatella perustuvan esim. "huiskis"-tekniikkaan eli sellaiseen, missä käytetään sanoja, symboleita ym. osoitettavissa ja rajattavissa olevaa, aktivoimaan kohteen mielessä sellaisia mielikuvia, ideoita ja mielteitä, joilla on suora ja läheinen assosiatiivinen yhteys tai jotka "koostuvat" osittain samoista asioista kuin ensinnä aktivoitu(*).

Huiskis-tekniikkaa esiintyy joka puolella, läheisimmin sitä muistuttavan, psykologian termistössä esiintyvän vastineen ollessa sana 'priming', joka tarkoittaa suunnilleen sitä, että jokin aiempi ärsyke vaikuttaa siihen, miten myöhemmät ärsykkeet vaikuttavat. Uuteen suosioon nousseet Gif-animaatiot ovat hyvä esimerkki erityisen selkeästä priming-efektin aiheuttajasta, joilla on myös erittäin pitkäaikainen vaikutus, niiden ollessa tavanomaisesti muutaman sekunnin mittaisia videoklippejä, joita näytetään ikuisessa loopissa, sellaisen täten aktivoidessa mieltä "samasta kohtaa" lukuisia kertoja.

Käytän priming-sanan sijaan mieluummin sanaa huiskis ja annan sille tietyn määritelmän, koska se miten vallan ohjaksissa olevien puoltajat kohteen mieltä aktivoimaan pyrkivät, tapahtuu usein tilanteissa, jotka eivät muistuta ns. laboratorio-olosuhteita, vaan niissä joudutaan toimimaan tilanteen ehdoilla, mikä voi tarkoittaa monenlaisten häiriötekijöiden hyväksymistä - paitsi jos tilanne itsessään on jollain tapaa kontrolloitavissa, mitä se ei todennäköisesti ole esim. "suurkaupungin vilinässä". Samassa mielessä on omat haasteensa ujuttaa esim. kertaluettavaan uutistekstiin jotain tietyllä tavalla aktivoivaa, jos lukija lukee lehteä pikaselaamalla ja bussin kyydissä kuoppaisella tiellä. Sanavalinnan (priming vai huiskis) osuvuus riippuu toki vähän siitäkin kenen kannalta asiaa ajatellaan. Ns. suunnittelupöydällähän kaikki on tietenkin täysin eksaktia ja todella selkeää.

Jos nyt ajatellaan, että vallan ohjaksissa olevat, joita voivat erilaisilla esim. maantieteellisillä rajauksilla ajatellen olla eri henkilöt, haluaisivat saada aikaan esim. voimakkaasti kääntyvää muuttoliikettä kasvukeskuksista poispäin, he voivat tehdä sen järkiperustein ja varsin avoimesti julkisuudessa aiheesta keskustellen. Sen sijaan, jos ajatellaan, että pyrkimys olisikin sorsia kaikkia yli 40-vuotiaita, joilla ei ole työelämässä hyödynnettävää koulutusta, eikä ole muutenkaan suurempaa toivoa olla muuta kuin "taakka muille veronmaksajille", kuten joku voisi argumentoida, ei tällaista voida julkisuudessa sanoa kovin vahvalla taustatuella.

Kun pyrkimyksenä on ajaa jotain "kovaa" asiaa eteenpäin, tulee tarpeelliseksi ottaa käyttöön vallan ohjaksissa olevien ideoiden kannalta vastakohtaisuuksia ilmentäviä ihmisiä ja kontrolloida heidän käytöstään siihen tapaan, että a) saadaan samalla kertaa osoitettua kuinka paljon asian suhteen on jo aiemmin pohjustettu ja b) saadaan kontrolloitava tekemään tiettyjä valintoja, varsin tarkalla ajoituksella ja huomattavan läheltä oletettua toimintajärjestystä. Neuro- ja käyttäytymistieteet ovat nykyisin jo varsin pitkälle kehittyneitä ja kun Suomi muutenkin on kehittymässä siihen suuntaan, että esim. kaikki valvontakamerat liitetään pian yhteen ja samaan järjestelmään, voidaan varsin helposti hyödyntää tietokoneiden apua käytöksen analysointiin ja sitä kautta tulevaisuuden ennustamiseen. Tarvitaan vain pieniä ohjaavia tekoja, jotta tietyn henkilön lähitulevaisuuden ennustukset saataisiin käymään toteen. Juuri tähän tarvitaan kuvailtua huiskis tekniikkaa. Sitä voi käyttää ihan kuka vain, eikä sen jonkun tarvitse olla edes Suomesta. Se voi olla vaikka Barak Obama, jolle hänen piilaaksolaiset kaverinsa ovat esittäneet jonkin herttaisen pikku pyynnön ja joilta itseltään asiaa tuli pyytäneeksi joku muu ja jolta asiaa tuli pyytäneeksi esim. joku Bonnierilta. Eihän siinä ole vielä edes pitkäkään ketju.

Koska tarkoituksena on siis myös se, että vallan ohjaksissa olevien puoltajien määrää tarvitsisi kasvattaa, asettuu sitä kautta tarve sille, että potentiaaliset uudet puoltajat tarvitsisi toistuvasti saada altistetuksi vertailulle, mikä saa heidät pitämään yhtä suuntaa hyvänä suuntana ja toista huonona. Jos oletetaan, että heitä ei heti alkuunsa voida laskea katselemaan valvontakameralähetyksiä tai kertomaan heille kenen tietokoneen portit on jätetty auki muulle maailmalle, pitää kohteena olevan vastakohtaisen itse saada tuomaan omin sanoin esiin asioita, joiden kautta hän tekee itse itsensä vastakohtaiseksi jollekin sellaiselle, johon vallan ohjaksissa olevat itse ovat suuntautuneet. Lisäksi hänet pitäisi saada tekemään tämä jokin sillä ajoituksella, että se tapahtuu vasta jonkin tietyn tapahtuman jälkeen (esim. jonkin yrityksen pressijulkaisu klo 11.00), mutta kuitenkin ennen iltauutisia, jolloin tietyltä kantilta ajateltuna vaikuttaisi, että hän on vain joku huomiota haluava tyrkky. Myös tietty uutuudentarpeen vaatimus asettuu sitä kautta, että jonkin tapahtuman uutuusarvon laskiessa sillä ei enää ole lukijan/kuulijan aivoihin samaa vaikutusta kuin aivan tuoreeltaan olisi.

Käytännössä vallan ohjaksissa olevien ja heidän toimintaansa puoltavien toimintaa tekee varsin helpoksi se, jos mikään ei ole estämässä esim. tietomurtoja tai livefeedin saamista kauppojen hi def videokameroista, mitä edesauttaa jos poliisi ja internetoperaattorit ovat heidän puolellaan (tai edes riittävän suuri osa näissä työskentelevistä). Tieteiden ja tekniikan puolelta löytyy myös kaikenlaista hyödynnettävissä olevaa (3D laser scanning näppäränä esimerkkinä). Heidän ei tarvitse varata kokoontumisiinsa mitään isoa kisahallia, sillä he eivät ole aikoneetkaan jakaa kaikkea kyvykkyyttään tai tietämystään ihan kaikille heidän toimintaansa puoltaville "edestäpäin kertoen", vaan he soittelevat ihan tavallisilla älypuhelimilla niille, joille on tarpeen soitella, jotta asiat saadaan tapahtumaan ja nämä soittelevat sitten edelleen niille, joita myös tarvitaan. Useimpien vallan ohjaksissa puoltajien osaksi jääkin usein toistuvien välinäytelmien seuraaminen ja sen ymmärtäminen, mihin sillä kaikella pyritään.

--

(*) Varsinaisesti ajatukset ovat eräänlaisia kontruktioita eli niitä ei varsinaisesti ole olemassa, eivätkä ne täten ole on/off tyyppisesti aktivoitavissa, vaan ne luodaan aina uudelleen.

Viestintä, kielenkäyttö ja dokumentit

Sanasta tarkemmin: asenne

Asenteen käsite on näennäisestä tutunomaisuudestaan huolimatta eräs niistä asioista, joita kannattaa ajoittain selkiyttää omassa mielessään ja selventää itselleen miten se eroaa esim. mielipiteestä ja käsityksestä. Seuraavassa on tuotu esille muutamia asenteen käsitteeseen liittyviä huomioita kirjasta "Argumentaatio ja tulkinta - laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa" (toim. Kari Mikko Vesala & Teemu Rantanen).

Useimpia asennekäsitteen määritelmiä yhdistävänä tekijänä voidaan pitää sitä, että asenne liitetään jonkin kohteen arvottamiseen. Asennekäsitteelle onkin esitetty kymmenittäin erilaisia määritelmiä, joiden taustalla on monenlaisia teoreettisia paradigmoja. (Vesala ja Rantanen 2007)

On esitetty, että asenteet voivat olla tilannesidonnaisia, mitä korostetaan kognitiivisessa asennetutkimuksessa. Siinä kontekstitekijöitä on korostettu myös siten, että asenteiden ilmaiseminen nähdään läpikotaansa tilannevihjeiden ja tilanteessa aktivoituvan muistitiedon varaiseksi prosessiksi (Vesala ja Rantanen 2007). Tällöin yksilö "rakentaa" asenteen mielessään aina tilanteen tai hetken mukaan. Vaikka tällaisissa asenteissa voidaan tunnistaa pysyvyyttä, ei se kuitenkaan olisi palautettavissa yksilön sisällä sijaitsevaan "todelliseen" asenteeseen (Vesala ja Rantanen 2007).

Asenne on nähty mentaalisena tilana tai piirteenä tai yksilön oppimana taipumuksena arvottaa jotain kohdetta tietyllä tavalla. Tällainen taipumus oletetaan ainakin jonkinasteisella tavalla pysyväksi. Kuitenkin, joidenkin näkemyksien mukaan asenne on "hypoteettinen konstruktio", jota ei voida suoraan havaita, vaan se voidaan ainoastaan päätellä muista havainnoista. Joidenkin näkökantojen mukaan uskomukset ja aivojen tiedonkäsittely ovat keskeisiä asenteen synnyttäjiä ja muokkaajia, mikä olisi samalla myös kritiikkiä teorioille, joissa asenteet oletetaan yleisiksi, laajoihin joukkoihin yhtäläisesti kohdistuviksi arvottamistaipumuksiksi.

Erään näkökannan mukaan asenne on ennen kaikkea suhdekäsite, joka kuvaa sitä, miten sosiaalinen, ihmisten jakama maailma heijastuu yksilössä. Suhdekäsitteenä asenne siis sisältää sosiaalisen elementin, joka kytkee yksilön sosiaaliseen maailmaan (Vesala ja Rantanen 2007). Saman näkemyksen jakavat eräät muutkin tutkijat: "asenne syntyy sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation myötä; se saa alkunsa ja nousee sosiaalisesta elämästä itsestään". Voidaan myös puhua asenteen tuottamisesta, asenteeseen päätymisestä tai asenteen ottamisesta. Voidaan myös kuvitella tilanteita, joissa tietynlaisten asenteiden on mahdollisempaa esiintyä kuin toisten ja rooleja, joiden kautta tiettyä asennetta on mahdollisempi edustaa. Ts. asenteen samankaltaisenoloinen esiintyminen ei välttämättä tarkoita sitä, että asenne olisi tullut esiin "luonnollisesti", vaan "tilanne on voinut vaatia" ottamaan tietynlaisen asenteen. Poliitikot ja monet muutkin ponnistelevat kovasti ollakseen asenteen ilmaisemisessaan johdonmukaisia, vaikkapa antaakseen itsestään luotettavan kuvan (Vesala ja Rantanen 2007).

Kansa on ilmaissut mielipiteensä.
Kansa on ilmaissut käsityksensä.
Kansa on ilmaissut asenteensa.

Matti on ilmaissut mielipiteensä.
Matti on ilmaissut käsityksensä.
Matti on ilmaissut asenteensa.

Uutismedioiden epäsuorasti todistettavista agendoista

Sitä on toisinaan vaikea olla miettimättä, millä perusteella esim. YLE valitsee miljoonista erilaisista näkökulmista tai tutkimustuloksista jotain tiettyä, johonkin tiettyyn aihepiiriin liittyen. Vai oliko vain jonkinlaista sattumaa, että päätettiin julkaista tieto tutkimustuloksesta, jonka mukaan ihmisen älyllinen taso alkaa laskea jo 45-vuotiaana? Siinä tule esiin erottuvuus (ei sotkeutunut muihin uutisoituihin tutkimustuloksiin), rytmi ja itseensä viittaavuus (sopii yhteen tiettyjen tyydytettävien kohderyhmien jo aiemmin YLEn kautta tietoonsa saamaan), sekä rinnasteisuus (verkkosivuilla taiton ja sommittelun kautta tehty rinnastus eri aihepiiriin).

YLEn hakukoneella ei taida päästä kovin kauaksi ajallisesti, mutta parin vuoden edestä ainakin. Näiden parin vuoden osalta jää varsin kiistattomasti vaikutelma, että esim. ADHD:stä kerrotaan uutisissa lähes pelkästään negatiiviseen sävyyn: diagnoosina se ennakoisi YLEn mukaan varasteluun, rötöstelyyn ja jännityksen hakemiseen liittyvään toimintaa aikuisiällä. Lisäksi siihen liittyvät lääkkeet demonisoidaan. Olennaista tässä on ymmärtää se, mille YLEn sivuilta löytyvään materiaaliin ihmiset altistuvat ja mille eivät: dokumentteja katsovat huomattavasti harvemmat kuin mitä luetaan vähintään otsikkotasolla YLEn uutissivuilta.

Voisi jopa väittää niin, että aiheesta ei kiinnostuneille jäävät ne negatiiviset vaikutelmat ja ne kiinnostuneet menevät ahmimaan lisää tietoa esim. YLEn dokumenteista. Ei välttämättä juuri tämän aiheen kohdalla, mutta monessa muussa tapauksessa auktoriteettista uskottavuutta vaikutetaan haettavan sillä, että tietyistä aiheista kertovat melko tyypillisesti aina tietyt samat "luottohenkilöt" (osittain tulkintaa).

Kun miettii niitä valintoja, joita YLEssä on tehty uutisia julkistettaessa tai ei julkistettaessa, niin jää tuntuma, että kyse ei ole pelkästään toimituksellisista valinnoista (laveasti ajateltuna), vaan toiminta vaikuttaa myötäilevän useiden YLEn ulkopuolisten ihmisten tahtotiloja. Asiaa ei voitaisi todistaa suuntaan tai toiseen siten, että poimittaisiin esille ne uutiset, joissa esiintyi jotain tiettyä aihetta tai aihepiiriä suoraan käsittelevää, koska uutisia lukiessaan lukijan lukukokemukseen ja muodostuviin käsityksiin vaikuttavat myös kaikki se muu, mitä lukutilanteena aikana, sitä ennen ja sen jälkeen tulee huomioiduksi.

Lisäksi, koska ihmiset tapaavat ahmia uutisia useammasta lähteestä yhtä aikaa, voi sinänsä positiiviselta uutisoinnilta vaikuttava uutinen mitätöityä toisen uutismedian julkaistua jotain syntyneitä positiivisia mielikuvia tuhoavaa. Toisinaan on vaikea kieltää sitä mahdollisuutta, että uutisten julkaisemisessa olisi yhteistä koordinointia eri intressiryhmien välillä, jotka sitten eri mediatalojen kautta asiansa julki tuovat (vrt. rahanpesu).

Sitä on aina kovin hankala osoittaa, että jotkut tahot olisivat yhdessä suunnitelleet tekevänsä jotain tietynlaista, saati sitä, että eri tahot ymmärsivät toistensa tarkoitukset ja tätä kautta olisivat tulleet myötäilleeksi toistensa toimintaa ilman varsinaisia keskinäisiä yhteydenottoja.

Niin kauan kuin kukaan ei sano ääneen, että "emme suunnitelleet tätä yhdessä, mutta ymmärsimme toistemme tarkoituksen", ei kukaan voi osoittaa yksittäisen osallistujan toiminnassa mitään sellaista, mitä hänenlaisensa tai sellainen ei muutenkin tapaisi tehdä. Olennaista on siis toimijoiden yhteisvaikutus.

Se mikä uutismediataloista kerrottaessa voi helposti jäädä ajattelematta on se, että uutismediatalo ja mm. sen sisältämä työväki kehittää jatkuvasti kontaktiverkostoaan, individualistisesti ja kollektiivisesti, ja myös muualla kuin Suomessa, eivätkä ideat minkään välttämättömyyden vuoksi ole aina lähtöisin uutismediatalosta itsestään.

Uutismediatalot ovat niitä tahoja, joilla on enemmän ja tehokkaampia julkaisukanavia käytettävissään kuin muilla, ja tämän tiedostavana ne ovat pyrkineet tasapainottelemaan useiden eri intressiryhmien halujen välittäjänä, mikä on tietyllä luontevuudella johtanut siihenkin, että eri tahojen intressit ovat tulleet yhteneväisemmiksi.

Psykiatriassa enemmänkin kyse kielipeleistä

Psykiatrisen tautiluokituksen nimikkeissä on kaikissa vikana se, että niiden oirekriteerit ja kuvaukset mahdollistavat monitulkintaisuuden eli ts. niiden merkitys ei pysy vakiona tilanteesta riippumatta. Tästä seuraa se, että näistä nimikkeistä tulee eräänlaisia käsitepooleja, joista voi ammentaa keskenään ristiriitaisiakin merkityksiä (masennus, tarkkaavaisuushäiriö ja skitsofrenia ovat kaikki tällaisia nimikkeitä).

Pelkästään lukemalla alaan liittyvien tutkimuksien tiivistelmiä (PubMed) ja seuraamalla asiaan liittyviä internetkeskusteluja voi kohtuullisella vaivalla ymmärtää, etteivät monetkaan aivojen seutuville liittyviksi sairauksiksi määritellyt asiat voi mitenkään olla yksi yhtenäinen sairaus/tila, vaan jokainen niistä käsittää joukon täysin tai osittain erillisiä asioita, joille on asioita sekavoittavasti annettu sama nimike. Ts. masennusta ei ole vain yhtä lajia, kuten ei myöskään tarkkaavaisuushäiriötä tai skitsofreniaa. Lisäksi näiden sairaustilojen määritelmien rajat suhteessa muihin sairaustilojen määritelmiin ovat täysin sopimuksenvaraisia.

Ihmisten välisessä puheen avulla tapahtuvassa reaaliaikaisessa kommunikoinnissa monimerkityksellisistä sanoista seuraa ongelmia, sillä ne tukahduttavat ajattelua (aivot sitovat suhteellisen vähäisiä resurssejaan tarpeettomasti sanojen eri merkityksiin ja niihin edelleen liittyviin asioihin). Tapahtuu myös "ajatushypähdyksiä", kun keskustelijaosapuoli käyttää kyllä samaa nimikettä, mutta käykin huomaamattaan puhumaan hiukan eri asiasta. Tämä koskettaa sekä ammatti ihmisiä, että "tavallisia ihmisiä". Tämä vaikeuttaa suuresti asioista keskustelemista. Tekstin avulla tapahtuvassa viestinnässä tämä on helpommin vältettävissä, koska omia ajatuksia on helpompi jäsennellä, mutta ei kannata olettaa, etteikö silti erittäin moni "kompuroisi" näistä asioista kirjoittaessaan. Käytännössä ihmiset vaikuttavat ajattelevan psykiatrisia sairauksia kuin ne olisivat piirrettyyn palloon (nimike) tökättyjä viivoja (oireet, attribuutit).

Yksittäisestä oireesta voidaan johtaa syitä moniin eri aiheuttajiin, mutta eri oireiden sanallisen muodon ollessa sama syntyy jälleen ajatuksellista sotkua. Esim. ilmaisusta "väsymystä miltei joka päivä" voi johtaa syitä melkein mihin vain. Käsite "keskittymiskyvyttömyys" on niin "ympäripyöreä", että se voi myös tarkoittaa lähes mitä vain. Oirekriteereiden määrän kasvaessa päästään suurempaan tarkkuuteen, mutta nykyisillä diagnoosikriteereillä tämä tarkkuuden hakeminen jää ikään kuin kesken. Kriteereitä voi olla vaikka kuinka paljon määrällisesti, mutta jos ne kaikki tarjoavat mahdollisuuden laajaan monitulkintaisuuteen kuten "pyrkimys eristäytyä", "harhaluulot" tai "neologismit" (itse keksityt sanat), niin ei niillä kovin syvälle yksilöön pureuduta. Tästä seuraa, että saman diagnoosin saaneilla henkilöillä voi olla samannimisiä oireita, jotka johtuvat täysin eri asioista.

Voidaankin sanoa psykiatrian olevan pseudotiede, joka on vain todellisten sairauksien hoitamisen tiellä. Sen sijaan, että se auttaisi ihmisiä ymmärtämään paremmin itseään, se ikään kuin pitää ihmiset riittävän välimatkan päässä "paremmasta ymmärryksestä". Parempi ymmärrys voisi tarkoittaa esim. sitä, että paniikkihäiriötä ei tarkasteltaisi yksinomaan psykiatrisena sairaustilana, joka tunnistettaisiin monivalintakyselykaavakkeen täyttämisen ja lyhyen haaastattelutuokion kautta ja jota sitten hoidettaisiin aivotoimintaan vaikuttavilla lääkkeillä, vaan nähtäisiin mahdollisuus sille, että oireissa voisi olla kyse yksinomaan ruokavaliosta ja ruoansulatusjärjestelmän toiminnasta.

Liittojen, yhdistyksien ja ryhmien vastuu nimensä vaikuttavuudesta

Huolimatta siitä kuinka voimakkaasti mediatalot viestintäkanavineen yksilön maailmankuvaan vaikuttavat, eivät monien instituutioituneiden tai strategisen nimivalinnan tehneiden rekisteröityneiden yhdistysten ja liittojen perusmerkitykset huuhtoudu pois ihmisten mielestä minkään määräisen uutisvirran jälkeen.

Arvaukset siitä mitä esim. Keliakialiitto todennäköisesti tekee tai mihin aiheeseen Uniliitto saattanee keskittyä, osuisivat melko hyvin kohdilleen. Tehnevät merkittävää työtä, mutta pitäisikö suomenkielen kannalta erityisen oleellisten sanojen valitsijoita velvoittaa kantamaan vastuuta siitä, että

a) käsitykset heidän oletetusta kapabiliteetistaan (kyvykkyys, pystyvyys) olisivat linjassa heidän todellisen kapabiliteettinsa kanssa,
b) kukaan ei jättäisi perustamatta toista samantapaisesti nimettyä yhdistystä sen vuoksi, että uskoo jo olemassa olevan "hoitavan hommat" parhaalla mahdollisella tavalla
c) kukaan ei jättäisi ottamatta huomioon ihmistä, joka väittää jonkin tietyn aiheen kaipaavan lisähuomiota, vain sen vuoksi, että sen nimisesti on jo nimetty joku yhdistys?

Ehtiikö tai pystyykö esim. Syöpäliitto tai Muistiliitto keskittymään ja edistämään kaikkea kyseiseen laajoihin aiheisiin liittyvää toimintaa? Monen yhdistyksen toiminta on itseasiassa suuressa määrin sitä, että ne kyllä vertaisuuden hengessä yhdistävät jäseniään, sekä ovat mukana aiheisiin liittyvillä messuilla tiedoitteiden jakelijoineen, mutta onko heistä edunvalvojina siihen, että pystyisivät laajassa määrin vaikuttamaan esim. Suomessa tapahtuvaan "syöpätutkimukseen" tai "muistitutkimukseen".

Yhdistykset eivät mitenkään itsestään selvästi ole täysimääräisesti edistämässä sitä, mitä he ilmoittavat edistävänsä tai tukevansa, vaan erottuvuutensa vuoksi ne ovat päätyneet osaksi jotain suurempaa peliä. Voisi sinänsä olla mielenkiintoista koettaa muodostaa käsitystä ihmisen persoonasta sen perusteella minkä liittojen taustalla tai hallituksissa hän vaikuttaa. Samoja henkilöitä toimii tai on toiminut esim. Piraattiliiton, Effin ja Transhumanistiliiton taustalla.

Noista viimeksi mainittu on yksi liitoista, joka on pitkään tehnyt ei juuri mitään, jos ei lasketa sitä, että aiemmilla saavutuksillaan se tekee osaltaan transhumanistien maapallonlaajuista kattojärjestöä merkittävämmäksi. Transhumanistiliiton kanssa samoja aiheita jossain määrin sivuaa Tulevaisuuden tutkimuksen seura, jolla sentään vaikuttaa olevan jotain toimintaa, mutta silti se ei vaikuta "näkyvän tai vaikuttavan" kovinkaan paljolti.

Vasemmistoliitto on hyvä esimerkki nimestä, jonka voi ajatella palauttavan mieleen jonkin "alkuperäisen" merkityksen, vaikka sitä kuinka huljuttelisi eri uutisvirroissa. Verrattuna esim. Muistiliittoon sillä ei ole samanlaista nimestä johtuvaa painetta jatkuvaan toimintansa kehitykseen tieteellisen tutkimustyön vanavesiä seuraillen, vaan se voi uudistua paljon vapaammin ja verkkaisemmin.

Piraattiliitto on uudempi tulokas kuin Vasemmistoliitto. Se on hyvä esimerkki siitä, kuinka erottuvuus sanaan liittyvien konnotaatioiden avulla toimii kantavana rakenteena liiton pyrkimyksien eteenpäinviemisessä. Lainaliitto olisi ollut vähän "lässy" nimivalinnaksi ja erottuvuuskin joutuisi heti koetukselle.

Useinkin ilmenee jotain sellaista, jonka voisi ajatella kuuluvan jonkin tietyn (nimisen) yhdistyksen tai liiton kantaaottamisen piiriin, mutta jostain syystä tuo yhdistys ei sitten esitäkään mitään kannanottoa tai ilmennä itseään millään muullakaan tavalla. Terveysaiheissa pysytellen, voisi kysyä kuinka moni yhdistys on millään tavoin edes yrittänyt vaikuttaa vuonna 2013 julkaistavaksi aiottuun "psykiatrian raamatun" Diagnostics and Statistics Manual of Mental Disordersiin (DSM) uudistettavaan versioon, joka tulee pienellä viiveellä vaikuttamaan erittäin merkittävästi myös suomalaisiin hoitokäytöntöihin kymmenien vuosien ajaksi? Verkkosivujensa sisällön perusteella ei kantoja ole ainakaan julkistettavaksi asti tuotu.

Kertoo sinänsä paljonkin suomalaisesta yhteiskunnasta ja median vaikutuksesta että esim. Rayn avustuksen hakijoina ei ole yhtään bioteknologiaa puoltavaa paikallisyhdistystä, tietyn geeniryhmän säilyttämistä ajavaa tahoa, otsalohkojen suojelemiseksi pehmustettuja ovikarmeja vaativaa ryhmää, lisää endokrinologian koulutusta halajavia tai mikroravinne ja ravintolisätietämyksen lisäämistä peruskoulussa vaativaa kansallista liikettä. Sen sijaan esim. Uusi Suomi verkkojulkaisusta on voitu lukea, kuinka viharyhmäläiset eivät ole enää "propellipäitä", vaan järjestäytyneitä toimijoita, joilla on jokin agenda.

Kuulijan vastuu ja rikkinäinen puhelin

Monien ihmisten mieliin lienee jäänyt lausahdus, että jokainen kantaa vastuuta omista sanoistaan, mutta onko monikaan tullut ajatelleeksi sanojen vastaanottajan vastuuta? Entä vastuu tämän samaisen kuullun tai luetun eteenpäin välittämisestä? Voi olettaa, että on monia ihmisiä, jotka eivät tarkkaile aktiivisesti omaa sanojen käyttöänsä sillä tapaa, että pyrkisivät tietoisesti välittämään kuulemansa asiat eteenpäin mahdollisimman eheänä ja vääristymättömänä. Voi ajatella, että kyse on eräänlaisesta taidosta, jonka (jonkinasteinen) saavuttaminen ja ylläpitäminen vaatii jonkin verran vaivaa.

Kuultu (tai luettu) viesti voi helpostikin vääristyä jo ensimmäisen henkilön kohdalla ja mitä enemmän viestijöitä matkalla on, sitä epätodennäköisemmäksi viestin ehjänä perille päätyminen käy. Käytännössähän viesteihin sekoittuu mukaan myös viestijän omia ajatuksia ja tulkintoja. Vertaa tätä monen tarhassa leikkimään "rikkinäiseen puhelimeen":

Kymmenen lasta istui vierekkäin urheilusalissa, pitkällä penkillä. Tarhatäti laittoi viestin matkaan kuiskaamalla jotain penkin toisessa päässä ensimmäisenä istuneen lapsen korvaan. Viestin täten saaneen lapsen tehtävänä oli kuiskata saamansa viesti toisella puolella vieressään istuneelle. Jos kuiskattua viestiä ei kuullut kunnolla tai siitä unohti jotain, ei viestin kuiskannut saanut toistaa viestiä uudelleen, vaan se joka oli viimeeksi viestin saanut, oli velvoitettu kuiskaamaan penkillä seuraavana olleen korvaan sen, mitä oletti kuulleensa tai sitten hän vain keksi jotain ns. omasta päästään. Tätä jatkui kunnes viestinkuljetus oli viety läpi jokaisen penkillä istuneen lapsen. Aloitusviestijästä kauimpana eli penkin toisessa päässä istuneen lapsen tehtävänä oli lopuksi kertoa, mitä juuri hän oli toiseksi viimeiseltä viestijältä kuullut. ja niin edelleen. Kun viesti lopulta saavutti toisessa päässä penkkiä istuneen lapsen, oli hänen tehtävänään kertoa muille missä muodossa viesti oli hänelle päätynyt. Viesti ei koskaan päätynyt perille alkuperäisessä muodossaan.

Maine

1 mitä on ihmisen maine?
2 onko se jotain joka leijailee ilmassa ihmisten ja rakennusten välissä?
3 onko maine jotain, joka alkusysäyksen saatuaan, laajenee itsestään kattamaan aina vain laajempia alueita?
4 voiko olla mainevapaita alueita?
5 saavuttaako maine sellaisiakin alueita, kuin sysimetsän, tutkimattomat luolat ja lukitut huoneet?
6 onko maine tietoinen olio?
7 onko maine tietoisuutta vailla oleva virus, joka levittää itseään jonkin säännönmukaisen algoritmin mukaan?
8 miten maine käytännössä saa aikaan muutoksen ihmisessä, johon saa kosketuksen?
9 voiko maineen vaikutukselta suojautua esim. suojaamalla ihonsa vaatteilla tai suihkuttamalla iholleen jotain ainetta, kuten hyttysiltä suojauduttaessa?
10 voiko samasta ihmisestä olla liikkeellä useita eri maineita?
11 onko maine jatkuvassa kosketuksessa ihmisiin, kuten meitä ympäröivä ilma vai onko kyse pikemminkin rokotteenantamisen tapaisesta kerta annoksesta?
12 miten maineessa tapahtuvat muutokset tavoittavat ihmiset?
13 muuttuuko koko maineen kattama alue kerralla, vai hitaammin, esim. spiraalimaisesti laajeten?
14 missä kohtaa maineen kattamaa aluetta on se kohta, josta muutos saa alkunsa?
15 onko tuo muutoskohta aina sama kohta?
16 tavoittavatko muutokset maineessa aina kaikki maineen aiemmankin version kattamat alueet, vai jääkö jokin alue muuttumatta?
17 voiko maineen kattamassa alueessa syntyä useita eri muutoskohtia, jotka alkavat laajeta yhtäaikaa?
18 mitä sitten tapahtuu, kun kaksi maineen uutta versiota kohtaavat samassa maineen solussa?

Kieliopillinen sekaannus

"Ihmiset ovat syvästi sidoksissa filosofisiin, ts. kieliopillisiin sekaannuksiin. Heidän vapauttamisensa niistä edellyttää heidän irroittamistaan niistä suunnattoman moninaisista yhteyksistä, joihin he ovat vangittuja. Heidän koko kielensä on niin sanoaksemme ryhmiteltävä uudelleen. Tämä kieli on kuitenkin syntynyt sellaiseksi siksi, että ihmisellä on ollut - ja on edelleen - taipumus ajatella tällä tavoin. Siksi irti repäiseminen onnistuu vain niiden kohdalla, jotka elävät vaistomaisessa kapinassa kieltä vastaan. Se ei onnistu niiden kohdalla, jotka elävät kaikilla vaistoillain siinä laumassa, joka on luonut tämän kielen varsinaiseksi ilmaisukeinokseen." (Ludwig Wittgenstein, suomennetusta kirjasta Filosofisia kirjoituksia)

Tosimaailman ja fiktiomaailmojen hetkelliset synkronisaatiot ja pahuus

Tosimaailman ja fiktiomaailmojen välillä esiintyy nykyisin omituisen paljon synkronisuutta, olettaen, että esim. Helsingin Sanomat edustaa tosimaailmaa. Fiktiomaailmoja edustaisivat tässä erityisesti tv-sarjat ja ns. videopelit. Jos lajittelee nämä huomioidut samanaikaisuudet kahteen eri ryhmään, voi huomata, että ajoituksellinen yhteys tosimaailmaan raakuuksiin ja julmuuksiin löytyy esim. tv-sarjoista CSI ja agenttisarja Nikitasta, joista jälkimmäistä voi katsella netistä "sopivilta sivustoilta", vaikkei sitä vielä Suomessa näekään. Esim. silloin kun mediassa kerrottiin Gaddafin pojan Saif al Islamin sormien olevan rikotut, oli Nikita sarjassa saatu kiinni eräs paljon tapahtumiin vaikuttanut henkilö, jolta sitten kuulustelussa rikottiin vasaralla sormet. Nikita Fouganthinekin pääsi jostain syystä vankilasta pakoon melko lailla samoihin aikoihin, kun Nikita sarjassa tietyt henkilöt muilutettiin rajan yli. Jos YLE:n uutisissa kerrotaan, että jossain päin maailmaa on bussilastillinen ihmisiä suistunut rotkoon, se voi hyvinkin ajoittua "sattumalta" sellaisen videopelin trailerin julkaisuajankohtaan, missä esiintyy heti alussa bussin suistuminen rotkoon.

Jos ajattelisi pyrkimyksenä olevan saada nuorten ja ehkä vähän vanhempienkin tv:n ja netin katselijoiden mielessä tosimaailma ja fiktiomaailmat yhtenemään (rajat sumeutuvat), niin tällainen tapahtumien synkronoiminen olisi siihen aivan omiaan.

Opittavuuden kannalta on itse asiassa tehokkaampaa, että havaitun yhteyden eri päissä olevat tapahtumat eivät ole tismalleen samanlaiset, mutta kuitenkin havaittavissa, sillä tällöin mieli työskentelee intensiivisemmin ja aivot aktivoituvat laajemmalti, mikä takaa varmemmin sen, että mieleen jää vahvemmat muistijäljet - olisi kuitenkin liikaa yksinkertaistettua sanoa, että tämä yhteys jäisi "olemaan sellaisenaan"; mieli uudistuu jatkuvasti.

Aina nämä havaittavissa olevat yhteydet eivät liity julmuuksiin tai edes sellaisiin fiktiomaailmoihin, joissa rikollisuus tai pahuus on korostuneessa asemassa, vaan kyse vaikuttaa olevan lähinnä siinä, että tosimaailman uutisen julkaiseva taho haluaa osoittaa seuraavansa samoja asioita kuin katsoja/lukija. Esim. tänään illalla saattaa jossain tv ohjelmassa ilmetä jotain sillä tapaa hupaisevaa, että siitä voi olettaa syntyvän internet meemin. Tokihan sellaiseen kannattaa "kiinnittyä".

Ihmisten käytökseen vaikuttamisen kannalta pahuussävytteiset yhteydet ovat siinä mielessä huolestuttavia, että niillä voidaan vahvistaa jo muodostumaisillaan olevaa "sisäistä pahuutta". Lisää tukea tälle teorialle antaa esim. HS.fi:n Oma Kaupunki -verkkojulkaisu, jonka toimitukselliseksi sisällöksi (osittain peräisin Sanoma Kaupunkilehdet julkaisusta) on katsottu sopivan tuhopoltot, huumekuskit, varkaudet, tapot, kaappaukset, uhkaukset, kiduttamiset, silpomiset, vahingoittumiset, varoitukset yms.

Kuinkahan nuorten mielet selviävät siitä, kun pahuuteen viekoittelevaa ainesta tulee mahdollisesti synkronoidusti useiden eri julkaisuvälineiden ja -kanavien kautta? Tätä kirjoittaessa TV1:ltä tulee illalla ajankohtaisohjelma bioaseista ja edellisenä päivänä oli dokumentti superviruksesta, joka voisi teoriassa tappaa puolet maailman väestöstä.

Uutismediat voivat dominoida joidenkin asioiden opetusta

Suomenkielessä on paljon sellaisia sanoja, joiden koetaan kuvaavan sitä, minkälainen joku "on koko ajan" (ihmistyyppi). Osa näistä sanoista on sellaisia, ettei monikaan niitä omassa arki- tai työelämässään käytä, minkä vuoksi ihmiset oppivat niiden käyttötapoja "puolivahingossa" medioiden kautta (suoraan tai epäsuorasti muiden ihmisten kautta). He ovat voineet kuulla tai lukea niistä kouluaikana jostain kirjasta, mutta kuten monen koulussa opitun asian kohdalla on, ihmiset eivät käytä näitä joitain asioita mihinkään/missään.

Ihmisiä onkin mahdollista uudelleenopettaa suhtautumaan johonkin ihmiseen, esineeseen tai asiaan, sellaisella tapaa, että emotionaalinen suhde tuota jotakin kohden muuttuu. Tämän mahdollistaa mm. se, että mediataloilla on vuosikymmenien edestä tietoa ihmisten taipumuksista liittyen mediasisällön havainnoimiseen/sisäistämiseen ja vapaaehtoisesti asioista lisää oppimiseen.

Uutismediatalojen ulkoisesta käytöksestä (oikeushenkilönä) voidaan tulkita, että ne eivät halua tehdä "huteja", vaan kaikella uutisoinnilla on oltava jokin opetusvaikutus, jonka syyt juontuvat jostain "uutismediataloja itseään suuremmista tarkoituksista". Näihin tarkoituksiin sisältyvät niin asenteiden muutokset kuin pyrkimykset mobilisoida ihmiset tekemään jotain, mikä olisi jonkin tahon intressien mukaista. Tällainen opettaminen voidaan myös hajauttaa useiden eri uutismedioiden tehtäväksi, olettaen, että joku pystyy koordinoimaan tätä toimintaa.

Tarpeeksi kauan ja sopivan hitaammalla temmolla ihmisiä median kautta opettaen, ihmiset tapaavat unohtaa mahdollisen aiemmin käsityksensä asioista ja alkavat myötäilemään ajatuksissaan ja toiminnassaan sitä, miten media on heille asioita opettanut. Toki voi väittää, että ihmiset osaavat keskustella keskenään ja tehdä itse omia johtopäätöksiään ja yleensä ottaen se on aivan totta, mutta kun on kyse sellaisista asioista, jotka eivät ole lähellä omia mielenkiinnon kohteita tai ei ole halua keskustella asioista, jotka kenties jopa ärsyttävät, käy väistämättä niin, että monien ihmisten kohdalla oppi tiettyihin asioihin liittyen tulee vain ja ainoastaan uutismedioiden kautta. Sosiaalisen median nousu ei tätä tosiasiaa paljonkaan muuta.

Muista ihmisistä muodostuvat tarinat

Ihmiset ovat tarinakoneita. He rakentavat kohtaamiensa ihmisten ympärille (mielessään) Tarinan, mutta jostain syystä monet heistä eivät kovin helpolla suostu muuttamaan Tarinaa, saati myöntämään itselleen tai muille, että heidän Tarinansa voisi olla jotenkin pielessä. Sen sijaan he hakevat mielellään vahvistuksia olemassa olevalle Tarinalleen, jotta heillä säilyisi illuusio Tarinan virheettömyydestä. Ihmiset eivät käytä Tarinoissaan kovin monimutkaisia skeemoja. Tarina koostuu rajatusta määrästä asioista, sanoja, kuvia, tapahtumia, tilanteita, käsityksiä, luuloja..

Olennaista on, että Tarinoihin kertyvät vain ne asiat, jotka on tottunut huomioimaan muissa ihmisistä tai yleensäkin osaa huomioida. Havainnoijan huomioimat asiat eivät välttämättä kerro niinkään itse kohteesta, vaan pikemminkin havainnoijasta itsestään. Liian monesti Tarinan henkilöt nähdään huonommassa valossa kuin nähdään itsensä.

Ihmiset vaihtelevat mielellään Tarinoita keskenään, mutta liian usein vain niiltä osin, jonka he osaavat kertoa uskottavasti. Liian usein Tarinat osaset kerrotaan siten, että kuulija käsittää kohteen entistä huonommassa valossa (havainnoijan mielessä oleva Tarinahan saattoi olla jo valmiiksi vääristynyt).

Kaikki ihmiset eivät tarkoituksellisesti vääristä kerrontaa, vaan toimivat vain passiivisina Tarinan osien välittäjinä. Jostain syystä Tarinan kerronnan yhteydessä pyöristetään liian harvoin positiiviseen suuntaan. Asian voi, useita ihmisiä läpikäyneiden kerrontavaiheiden jälkeen, nähdä spiraalinomaisena ilmiönä, jossa jopa mielikuva "hyvästä tyypistä" vääntyy lopulta muotoon "***tumainen jätkä".

Alkuperäiset Tarinat murenevat usein pienempiin osiin, joista tietyt pääkohdat esiintyvät eri ihmisten mielissä usein ja jotkut Tarinan osaset eivät koskaan joitakin ihmisiä tavoita. On liiankin todennäköistä. että Tarinan kohteelta ei koskaan pyydetä vahvistusta joidenkin Tarinan osien suhteen, paitsi korkeintaan johdattelevasti.

Havainnoijien muistikuvat tilanteista ovat usein varsin "pyöristyneitä" ja vielä enemmän ne pyöristyvät, kun niitä välitetään eteenpäin jollekin kuulijalle. Kuulijalle herää käytetyistä sanoista sellainen mielikuva kuin tuo kuulija itse nuo samat ymmärtää. Kertojan muistikuva ei hänelle välity. Eli jos sanotaan esim. että "hän talutti pyörää", on näistä sanoista syntyvä mielikuva täysin kuulijan omasta kokemusmaailmasta peräisin. Jos samat sanat sanottaisiin vaikkapa kymmenelle eri henkilölle, kaikille heistä syntyisi erilainen mielikuva.

Jos Tarinan kohde poikkeaa myöhemmällä käytöksellään Tarinasta, silloin hänen liiankin todennäköisesti kerrotaan "yrittävän olla jotain" (muuta kuin mitä Tarina väittää) - vaikka kuvitelmat ovat itseasiassa havainnoijien ja kuulijoiden mielessä. Havainnoijien on liian usein tapana sortua ajattelemaan, että se miten he itse kuvittelevat (omassa mielessään) kohteen ajattelevan, kertoisi siitä miten kohde ajattelee omassa mielessään. Toisin sanoen, he projisoivat omat ajatuksensa kohteen ajatuksiksi.

Jo ala-asteella opetetaan lapsia kehittämään Tarinoita annetuista sana aineksista (esim. tyttö, poika, polkupyörä ja luola) parin sivun mittainen tarina. Jos luokalla oli 20 lasta, syntyi 20 erilaista tarinaa. Taitavimmat tarinoijat kehittelivät useiden sivujen mittaisia Tarinoita, välttäen käyttämästä kaikkia annettuja sanoja heti alkuunsa ja todella miettien Tarinan loogisuutta ja antaen sille monipuolista ja rehellistä sisältöä, mutta moni lapsi halusi vain nopeasti saada annetut sanat käytetyiksi, jotta saisivat homman pois alta. Lapsille tämä on täysin anteeksi annettavaa, mutta voiko sellaista hätäisyyttä antaa anteeksi aikuisille?

Huomioimattomien vaikutusmekanismien nostamisesta vaikuttavasti esille

Kun esim. teen tapauksessa ei puhuta siitä mihin se todella vaikuttaa, vaan käytetään siitä puhuttaessa luonnehdintasanoja kuten rauhoittava tai virkistävä - jotka, hassua kyllä, ovat lähestulkoon toistensa vastapareja - ei synny keskustelua olennaisten avainsanojen ympäriltä, joita teen tapauksessa olisivat mm. dopamiini, gaba ja serotoniini. Jos esiintyisi tihentyvää keskustelua, jotka liittyvät dopamiiniin, gabaan ja serotoniinin, seuraisi siitä jatkoajatuksia, jotka voisivat johtaa esim. uusien tuotteiden tulemiseen markkinoille tai jonkin käytännön mullistumiseen esim. urheiluterapiassa tai ihmisten kohtaamistilanteissa esim. ruokalassa, tarjotin kädessä, liian yllättäin sattuneen vanhan tuttavan huomaamisen jälkeen, jolloin normaalisti ei tavoitettaisi mielestä kenties yhtäkään soveltuvaa toimintaohjetta "ajatussignaalien etenemisen hyytymisen" vuoksi. Mutta koska asioista puhutaan vain luonnehtivalla tasolle, ei muodostu tietynlaista momentumia, joka olisi lähtöisin usealla eri taholla ilmenevästä samoista yksityiskohdista keskustelemisesta.

Saatat muistaa nuoruudestasi tilanteita, joissa ajat skootterillasi tai mopollasi nuorison yhteiselle kohtaamispaikalle, missä sitten kuunneltiin kun pari puheliainta piti tunnelmaa yllä kertomalla muistumiaan jostain menneestä tapahtumasta ja muut olivat samaan aikaa tyytyväisiä siihen, ettei ole hiljaista. Se on ihmeellistä, kuinka ihmisille riittää olemassa olemisensa tyydyttymiseksi se, että ei ole hiljaista, vaan voi kuunnella kuinka joku toinen puhuu. Nämä puhuvat ovatkin sitten niitä, jotka määrittävät sen mitä muiden mielissä aktivoituu. Lopuksi tumpattiin tupakat ja lähdettiin taas pärräämään jonnekin. Voit toki kuvitella muitakin yhteisiä, lyhyen kokoontumisen tilanteita, mutta tulet löytämään niistäkin analogian sille tosiasialle, että helpoiten viestittävät asiat ovat niitä, jotka tätä yhteiskuntaa keikuttavat. Kaikki muu on jonkinlaista pientä kopsetta ja kopinaa, jolla ei näytä olevan erityisempää vaikutusta.

Jos mainitusta teestä ottaa erilleen yhden sen vaikuttavista komponenteista eli teaniinin, saadaan aine, jonka selkeästi tunnistettavat vaikutukset on houkuttelevaa attribuoida juuri tiettyihin aivojen välittäjäaineisiin (gaba, dopamiini ja serotoniini), sillä silloin kun niihin on mediassa viitattu, niitä on melkeinpä valitettavan konventiaaliseksi muodostuneeseen tapaan luonnehdittu niillä ainaisilla samoilla fraasimaisuuksilla (gaba tyynnyttää, serotoniini pitää hyvällä tuulella ja dopamiini kiihdyttää).

Gaba on moduloiva aine eli se vaikuttaa aivoissa varsin kauttaaltaan, dopamiinin ja serotoniinin ollessa paikallisvaikutteisempia. Teaniini on vaikutukseltaan sillä tapaa dynaaminen, että sen vaikutus riippuu siitä, mitä on adaptoitunut tekemään. Se sopii erinomaisesti esim. päiväunelmointiin ja mentaalisiin aikamatkoihin, sillä se vahvistaa varsin välittömästi kykyä katsella mielikuvia (dopamiinin ja/tai serotoniinin vaikutusta), tarjoten samalla erittäin miellyttävän levollisuuden tunteen. Jos valitsee niin, ettei asetu aloilleen, vaan haluaa viettää normaalia arkea tai työelämää, saa teaniinista tällöin aineen, jossa gaban vaikutus asettuu enemmän taka alalle, tarjoten käyttäjälleen mukavan perusrauhallisuuden, joka sisältää mahdollisuuden suhtautua leppoisammin muuttuviin tilanteisiin ympäristössään, mutta tietynlainen skarppius on kuitenkin dopamiinivaikuttaisuuden vuoksi sopivasti koholla. Teaniinin dopamiinivaikutteisuus tehostaa myös urheilusuorituksia, mikä on kiistatonta heti ensikokeilun ja seuraavan sadan kerran jälkeen. Kun haluaa järjestää itselleen mahdollisuuden nukkua erittäin sikeästi ja herätä aamulla erittäin raukeana ja hyvin levänneenä, toimii teaniini dopamiinivaikutteisuudesta huolimatta (vrt. dopamiiniin yleisesti attribuoitu stimuloiva vaikutus) erittäin hyvänä unilääkkeenä (liittynee serotoniinin konvertoitumiseen melatoniiniiksi).

Nyt jos tässä olisi tiettyjen avainkäsitteiden aktivoimisen kautta avattu mahdollisuus laajentaa välittäjäaineista käytävissä olevaa keskustelua ja edellä kerrottu olisi esitetty jossain paljon yleisöä tavoittavassa ajankohtaismediassa, voisi jo piankin esiintyä kaikki kohderyhmät tavoittavaa keskustelua, joka olisi edennyt luonnehdinta- ja välittäjäainesanojen kautta esim. sen merkityksestä keskustelemiseen, miksi aksonit eivät aina liity dendriittien tarjoamissa liitoskohdissa lähinnä neuronia oleviin tai sen merkityksestä keskustelemiseen, pitäisikö työtiloihin saada erillinen paikka, jossa voisi vapaasti "leijua" viitisentoista minuuttia ja palata sitten takaisin jatkamaan töitä.

Monien aineiden dynaamisesta vaikutuksesta johtuen eli niiden vaikutus on käyttötilanteesta riippuvaista, seuraa se, että sekä esim. instant tee -juomien valmistajien ja lääketehtaiden on oltava erittäin huolellinen liian vaikuttavuuden karsimisessa pois tuotteistaan, jotta vaikutus olisi riittävän yhtenäinen sen kanssa, mitä tuoteselosteessa lukee. Tai näin se ainakin siinä vaiheessa menee kun tuotteen valmistusprosessia suunnitellaan, toteutetaan ja testataan, mutta sitten kun tuote lopulta on asiakkaiden käytössä, tulee sitten kuitenkin ristiriitaista palautetta. Kuvan 1 voi ajatella esittävän esim. kahden eri instant teen väitettyjä vaikuttavuuksia, jotka eivät luonnehdintasanojensa osalta menisi päällekkäin.

Kuvan 2 avulla pyritään tuomaan helpommin hahmotettavaksi sitä erittäin mahdollista tosiasiaa, että eräänlaisen vaikutusrekisterin avulla ei ole ollenkaan vaikeaa pitää koko kansaa erossa sellaisten tuotteiden saamisesta näppeihinsä, joiden avulla olisi liian helppo hienosäätää omaa fysiologista toimintaansa siten, että ne eivät kuormittaisi elimistöä ylenmäärin tai kehittäisi persoonasta jotenkin omituista, vaan niiden avulla voisi helposti ja pikaisesti parantaa sekä fyysistä, että älyllistä suorituskykyään. Huomaa tässä, että tarvittavaksi lisähyödyksi esim. urheilussa voi riittää se, että saa jostain tuotteesta hyvän alkuboostin, jonka avulla tavoittaa helpommin aerobisesti tehokkaan suoritustason, jota jaksaa sitten muutenkin ylläpitää (ns. luonnollisesti). Ts. ei ole tarpeen koko ajan stimuloida joitain reseptoreita päässään, koska tavoitettu aerobisesti tehokas suoritus parantaa muutenkin verenkiertoa koko elimistössä, mikä saa aikaan mm. mitokondrioiden lisääntymistä, mikä taasen tekee helpommaksi saavuttaa sama tai lähes sama suoritustaso ilman sitä aiemmin käytettyä apuainetta. Mutta tähän ei siis päästä, koska yksityiskohdista ei keskustelulla usein, eri näkökulmista, pitkään, lyhyesti ja useiden eri ihmisten toimesta. Kummallista miten vielä nykyaikanakin on trendikkäämpää keskustella siitä miten saadaan ihmiset vähentämään ns. nautintoaineita kuin keskustella siitä, missä menee nautinto ja hyötyaineen raja. Ehkä se liittyy jotenkin samaan kuin aseiden poiskerääminen kansalaisilta?

Historiasta ammentamisesta

1. Valitaan henkilö.
2. Poimitaan tämän henkilön historiasta muutamia irrallisia tapahtumia tai yksityiskohtia, joiden ympärille voisi rakentaa halutunsävyisen tarinan. Tässä kohdin voi kuvitella vasemman kämmenen avoinna ylöspäin, johon oikealla kädellä poimitaan asioita läheltä ja kaukaa - jos mukaan tulee liikaa kontekstia (asioiden juuret), ne karsitaan pois (puraistaan poikki sopivasti kohdin ja sylkäistään pois).
3. Kun on poimittu tarpeeksi, suljetaan vasen käsi painamalla oikean käden kämmen sitä vasten. Ravistellaan. Tämän vaiheen tarkoitus on pyöristellä käsitteitä ja tapahtumia, jotta ne olisivat monikäyttöisempiä ja irroitella viimeisiä liikoja irto osia.
4. Lopuksi sijoitellaan tapahtumat sopivaan järjestykseen, ripotellaan niiden päälle hiukan ylimääräistä tarinahöttöä ja asetetaan tarjolle.

Yletön luottamus uutismedioihin

Asioiden kehittyessä demokraattisen pääperiaatteen eli enemmistösäännön mukaisesti, monien asioiden kehitys itse asiassa junnaa melko lailla paikoillaan tai menee huonompaan suuntaan. Samaan aikaan tulevaisuustutkijat huhuilevat jossain kaukana edessäpäin: "joko te kohta tulette, tulkeepa nyt jo". Sen, että monet futuristisiksi luonnehdittavissa olevat asiat pysyvät alati melko kaukana arkitodellisuudesta (pois lukien pelit), ei nykyisin enää voi sanoa johtuvan siitä, että media on yhteinen pooli, jonka reunoilla on liian vähän erilaisia tiedontuottajia, sillä informaationkulutus on hajautunut useisiin eri medioihin.

Tästä hajanaistumiskehityksestä on seurannut se, että ne mediat, joiden tuottama sisältö vetoaa useisiin erilaisiin persoonallisuuksiin, sovittelevat yhteen sellaista audiovisuaalista ja tekstuaalista ainesta, joka ei karkottaisi liiaksi heidän tuotantojensa seuraajia, mistä taasen seuraa se, että joitain asioita ei yksinkertaisesti ole järkevää painottaa liikaa toistojen kautta, koska se aiheuttaisi vaikeasti hallittavia vastareaktioita.

Kun tällaisten yleisuutisointia harrastavien medioiden antia tarkastelee pitemmällä ajanjaksolla, huomaa niissä erottuvan tiettyjä selväpiirteisiä elementtejä, joilla on myös runsaasti jatkuvuutta ja variaatioita. Lisäksi huomaa, että tietyt aiheet tai aiheiden käsittelytavat ovat täysin poissa ja tiettyjä aiheita käsitellään vain harvoin. On tosin todettava, että samoin kuin peruskoulun oppilaiden lukujärjestykset ovat jo nykyisellään täynnä monenlaista aihetta, ei uutismedioidenkaan päiväjärjestykseen voi sisällyttää kaikkea mahdollista.

Tästä tietoisesta aiheiden ja niiden käsittelytapojen rajaamisesta on kuitenkin se haitta, että ihmiset eivät voi muodostaa käsitystä siitä, mitä muut ihmiset jossain toisaalla ajattelevat niistä asioista, joita ei käsitellä ollenkaan tai riittävällä tavalla yleismedioissa. Toki he saavat viitteitä ja tietoa mainitsemattomista asioista useista muista lähteistä omia henkilökohtaisia tarpeitaan varten, mutta yleismedioiden toimiessa keskusteluja asioista virittävinä ja ylläpitävinä tahoina, ei ulosrajatuista aiheista synny erityisemmin keskustelua näiden yleismedioiden muodostaman egosysteemin ulkopuolella, mikä taasen johtaa siihen, että nettiä selaileva ei tiettyihin aiheisiin tai sitä käsitteleviin keskusteluihin edes törmää. Tämä ei tarkoita, etteikö eri aiheita olisi jollain tasolla käsitelty jossain muualla, yleisesti saatavilla olevasta paikasta.

Tämä yleisesti saatavilla oleva paikka voi olla myös uutissisältöä tuottavien tahojen omien tv-kanavien ohjelmatarjontaan upotettu sarja tai show, mutta moni ihmismieli tapaa ajatella, että se aihe, mikä on eräänlaisten ylentämisvaiheiden kautta saavuttanut sen aseman, että siitä voidaan kertoa useaan kertaan tv uutisissa, on jotain yleisesti hyväksyttyä tai matkalla sinne. Tv-kanavat ovat itse brandanneet tv-uutisensa sellaiseksi, minkä tehon huomaa esim. siinä, että esim. lifestyle-ohjelmien (tv:ssä tai verkossa) yhteydessä todettu ajankohtainen, useita suomalaisia koskeva väite, jonkun auktoriteetin asemaan päässeen asiantuntijan kertomana, on vähempitehoinen ja helpommin unohtuva. Todennäköisesti tämä asetelma ei tule lähiaikoina muuttumaan sillä transmediallisuuden lisääntyessä ja ohjelmakategorioiden rajojen hämärtyessä ihmiset alkavat luontaisesti kaipaamaan selkeyttä, jonkalaista esim. tv-uutisissa on aina ollut.

Uutis- ja ajankohtaismedioita ei kuitenkaan ole optimoitu kehittämään asioita eteenpäin, vaan kierrättämään aiempaa ja tuomaan hyvin verkkaasti uutta prosessoitavaa esille. Tähän voi tottuakin, eikä kaipaakaan mitään sen erityisempää mitä tarjotaan. Ilmiö on sukua sille, että pysytellään riittävän kauan "samoissa rajatuissa piireissä ja ympyröissä" ja totutaan siihen. Sosiaalinen media ja erityisesti nuorisolle suunnattu audiovisuaalinen aines muodostavat jossain mielessä oman maailmansa, mutta demokraattisen mielipiteen muodostumisen kannalta tietyt aiheet ja aiheiden käsittelytavat jäävät silti tulematta tutuiksi monille ihmisille. Lisäksi on huomioitava, että asioiden tutuksi tuleminen yksilötasolla - toiston kautta tai ilman - ei välttämättä riitä siihen, että ne varsinaisesti vaikuttaisivat yksilön tekemiin valintoihin, saati saisivat hänet ryhtymään jonkin asian aktiiviseksi kannattajaksi tai viestinviejäksi. Tämä heijastuu myös siihen, mitä asioita ihmisille opetetaan oppilaitoksissa ja mitä asioita ei opeteta, mikä taas vaikuttaa siihen, mistä asioista ihminen joutuu hankkimaan tietonsa omatoimisesti.

Systemaattinen ideologinen manipulaatio (katkelma artikkelista)

Poiminto Heikki Ikäheimon artikkelista "Persoonuudesta, sen tilasta ja tulevaisuudesta", joka on ilmestynyt filosofisessa aikakauslehdessä Niin ja Näin (4/2006):

"Jonathan Gloverin kirjan Ihmisyys kuvauksissa 1900-luvun hirmuhallitsijasta, kuten Hitlerin ajan Saksasta, Stalinin Neuvostoliitosta tai Pol Potin Kamputseasta on aiheeni kannalta eräs silmiinpistävä yhdistävä tekijä. Kaikissa tapauksissa tiettyihin ihmisryhmiin kohdistuneita massamurhia edelsi systemaattinen ideologinen manipulaatio, jonka enemmän tai vähemmän harkittuna ja suunniteltuna tarkoituksena oli hämärtää joidenkin toisten yksilöiden kykyä tai taipumusta kokea massamurhien kohteeksi joutuviin ihmisryhmiin kuuluvia yksilöitä täysimääräisinä persoonina. Näin valmisteltiin toimeenpanijoiden ja sivustakatsojien psykologista valmiutta kohdella uhreja käytännössä ei persoonina, vahingollisena aineksena tai syöpäläisinä, joiden tuhoaminen voitiin kokea pikemminkin hygieenisenä toimenpiteenä kuin murhana."

Yhteiskunnan toiminta on riippuvainen vertailukohteiden olemassaolosta

Suomalaisessa hallitsemis- ja asennekulttuurissa esiintyy, eri tasoilla, erikokoisissa yhteisöissä ja erilaisissa konteksteissa, suoranainen tarve käyttää (media avusteisesti) vertailukappaleina sellaisia ihmisiä, jotka saavat muut ihmiset joko välttämään toimimasta tietyllä tavalla tai välttämään suuntautumasta tietynlaisesti.

Yhdelläkin tällaisella ihmisellä, joita voi olla sijoitettuna vaikkapa työyhteisöön esim. oppisopimuksella tai virkamiehenä, tai joita pallotellaan paikasta toiseen, jolloin he vaikuttavat aina olevan jollain kadulla, tai joiden olemassaolosta ja luonteesta esitetään suggestoivia vihjailuja mediassa (osa mukana Pelissä tietoisesti ja mielellään), voi saada vaikutettua kymmenistä satojen tuhansien ihmisten käytökseen.

Olennaista on, että Suunnittelijat kokevat, että näitä tällaisia ihmisiä (tai pikemminkin heistä syntyviä vaikutelmia ja heidän muiden käytöstä ohjaavia piirteitään) on pakko olla, koska muuten hallinta pienessä ja suuressa mittakaavassa ei kerta kaikkiaan toimisi. Suunnittelijat kokevat olevan välttämätöntä, että tällaisia vertailukohteita on, koska se tekee helpommaksi muille esiintyä tärkeinä ja merkityksellisinä:

- Yhden leimautuessa megalomaaniseksi, voivat muut esiintyä rauhallisesti ja harkiten merkittäväksi kehittyneinä.
- Yhden leimautuessa laajalti tiedostettuna, mutta nimeltä mainitsemattomana putkiasennus- ja muita virheitä tuottavaksi (väärin perustein), voivat esim. putkialan yritykset karsia lähes kenet tahansa pois työnhakijoiden joukosta, viittaamalla vain ohimennen laatuvaatimuksiin ja johonkin joka assosioituu tuohon tiettyyn henkilöön, jota kukaan ei varsinaisesti tunne, mutta joka on tullut ikään kuin tutuksi laajalti levinneiden vaikutelmien kautta.

Tietyissä rajoissa pysyvien (väärien tai vääristelevien) vaikutelmien antamisessa on se käytännöllisyyteen liittyvä seikka, että kun tietyt asiat on ikään kuin esiopetettu, riittävät hyvin heikotkin signaalit aiheuttamaan suuren vasteen ennen kuin tietoinen ajattelu ehtii ollenkaan mukaan. Täten on jossain määrin epäolennaista, missä määrin vaikutelmat vastaavat tosiasioita.

Rekisteritiedoista ja raporttien sisällöistä itsehuolehtiminen

Eri rekistereissä olevista omista tiedoista kannattaa itse pitää edes jonkin näköistä huolta, sillä pidemmän päälle niihin voi alkaa kertymään niin paljon väärää tai vääristävää tietoa, että niiden perusteella muodostettava "tarina" voisi olla kohteen itsensä mielestä suorastaan omituinen. Pääpiirteissään erilaiset lausunnot, lääkärin kirjoittamat raportit ja muut edes yhden tekstikappaleellisen tietoa sisältävät tekstit voivat olla kohdettaan suhteellisen hyvin kuvaavia, mutta jo pelkästään yksi yksittäinen väärä sana voi muokata vaikutelmaa täysin toisenlaiseksi.

Harvemmin on niin, että kaikista eri rekistereistä käydään haalimaan kasaan tietoa, jonka perusteella pyrittäisiin, osaltaan, muodostamaan kokonaiskuvaa jostain tietystä henkilöstä. Enemmän ja todennäköisemmin tapahtuvina voidaan ajatella olevan tilanteet, joissa tietoa haetaan yhdestä keskitetystä rekisteristä, joka sisältää tietoa, jonka ovat tuottaneet useat eri yksiköissä työskentelevät henkilöt - mahdollisesti kohteena olevan luvalla tai sitten jonkin painavan syyn vuoksi ilman erillistä lupaa. Tällainen keskitetty rekisteri voisi olla esim. jokin terveydenhuoltoalaan liittyvä. Lisäksi saatettaisiin kaivata tietoa jonkin viranomaisen rekisteristä (esim. poliisi).

On myös huomioitava, että käyttäjäoikeuksien hallinta eri rekistereihin pääsyn suhteen voi olla liian lepsua, minkä vuoksi esim. terveyspalveluiden tuottajien tapauksessa joku sellainen sairaanhoitaja, jota et ole koskaan tavannut, voi lukea sen mitä lääkärisi on sinusta kirjoittanut. Jos tämä lukija on tietoa vuotavaa tyyppiä, voi yksittäisillä merkittävillä sanavalinnoilla, joita sinua koskevissa teksteissä esiintyy, olla suurikin merkitys.

Ajattele yksittäisten merkityksien osalta esim. tilannetta, jossa lääkäri on kirjoittanut, että "potilas ei koe jaksavansa aloittaa opinnäytetyön tekemistä", vaikka todellisuudessa kyseinen opinnäytetyö olisi tehty ja kyse oli siitä, että potilas kokee toisinaan uupumusta, eikä sen vuoksi koe olevansa ideaalinen työntekijä.

Mielenkiintoista on se, kuinka tällainen vääristymä on päässyt syntymään, jos olisi niin, että sanaa "opinnäytetyö" ei olisi lääkärin kanssa käydyissä keskusteluissa koskaan edes esiintynyt, mutta sana "työharjoittelu" kyllä (molemmat osana amk-opintoja). Myöhemmin näitä kirjoitettuja tietoja lukevan vaikutelmaksi tästä potilaasta, jonka hän saattaa tuntea tai tietää jotain kautta, voi jäädä se, että tämä potilas ei kykene suoriutumaan niin merkittävästä ponnistuksesta kuin opinnäytetyö.

Olisi naiivia ajatella, että ylöskirjatut tiedot eivät koskaan olisi tahallaan väärin kirjoitettuja tai saneltuja. Ihmiset ovat kuitenkin ihmisiä, mikä tarkoittaa sitä, että valkealla kaavulla tai essulla ei voi saada katoamaan mahdollista halua olla asiakkaana tai potilaana olevalle ilkeä. Jos virheiden syytä lähtee selvittelemään, voi olla melko varma, että syyksi ei ihan ensimmäiseksi myönnetä tahallisuutta, vaan vedotaan esim. sanelun purkamisessa tapahtuneeseen virheeseen.

Joissain tapauksissa sekä sanelun purkaja, että sanelija voivat olla yhtämielisiä siitä, että asiakas/potilas ansaitsee jonkin tietynlaisen haitallisen kohtelun, mutta lääkäri voi niin halutessaan vääristellä raportteja myös ilman, että hän käyttää jotain toista apuna tai syntipukkina. Omiin terveyskeskuskäynteihin voi päätyä merkintä "opiaattilääkemääräyksestä" (opiaatti = morfiini), vaikkei koskaan olisi saanut mitään sellaiseenpäin vivahtavaakaan Tai työterveyslääkäri taasen voi kirjata tapahtumakuvaukseen, että olisi ollut "ruhje rinnassa", vaikka käytiin näyttämässä selkää.

Haitallisinta väärien tietojen esiintyminen rekistereissä on silloin, jos ne päätyvät poliisitutkimuksen kautta mediassa julkistettavaksi. Useimpien ihmisten kohdalla näin ei varmaankaan käy, mutta teoreettinen mahdollisuus tällaiseen rekisteritietojen julkaisemiseen on olemassa.

Riippuu hiukan rekisteristä ja rekisterinpitäjästä, kuinka rennolla otteella sinne tekstiä kirjoitetaan eli kuinka vastuulliseksi tietojen ylöskirjaajat tehtävänsä kokevat. Toisinaan väärää tietoa päätyy rekistereihin aivan aidosti tahattomista syistä, mutta jos niitä ei kukaan tarkista, niin väärät tiedot jäävät sinne.

Omien tietojen korjaaminen tai edes itsensä nähtäväksi saaminen voi joissain tapauksissa olla erittäin hidas prosessi, hitauden koostuessa lähinnä odottamista, eikä niinkään prosessin työläydestä. Jos mahdollisuutta täysin sähköiseen asiointiin ei ole, joutuu täyttämään paperisen lomakkeen ja lähettämään sen käsiteltäväksi rekisterinpitäjälle.

Odotusaikaa voi esim. poliisilaitokselta tietoja itsestään pyytäessä kertyä jopa useita kuukausia. Jos odotusaika tympii ja viiveestä tiedustelee erikseen, voi jopa kuulla kerrottavan, että asian käsittely on "unohtunut" ja että "nyt se otetaan käsittelyyn". Tällainen "unohtaminen" voi kieliä siitä, että tietojen pyytäjää ei koeta riittävän merkitykselliseksi tai sitten kyse voi olla myös jonkinlaisesta egokysymyksestä, jossa tietojen pyytäjä on jollain tapaa merkittävä ja rekisterinpitäjän edustaja haluaa esim. asenteellisen syyn vuoksi "näpäyttää" tietojen pyytäjää hidastelemalla tahallaan (ylemmyyden osoituksen halu). Sitenkin voi käydä, että kun pyydetyt tiedot lopulta tulevat, niin sisältönä on käytännössä pelkkiä otsikoita. Mitä sellaisilla tekee?

Kaikkia tapahtumia, joita esim. lääkärit ja terveysalalla työskentelevät ovat jopa velvoitettuja kirjaamaan ylös, ei välttämättä kirjata mihinkään ylös. Tämän voi kukin itse todeta pyytämällä nähtäväkseen omia terveystietojaan. Oikeusturvan kannalta tämä on erityisen haitallista esim. sellaisissa tapauksissa, joissa henkilö on otettu tutkittavaksi esim. psykiatriselle osastolle. Voi hyvinkin käydä niin, että tutkivat ja hoitavat henkilöt saavat ulkopuolisten kanssa keskustelun kautta tutkittavasta tietoa, mutta jos täten saatu tieto on ollut vääristelevää tai väärää, ei tämä välttämättä mitenkään käy ilmi potilasasiakirjoista, koska niihin ei ehkä ollenkaan ole kirjautunut ylös mitään ulkopuolisten kanssa tapahtuneita keskusteluita.

Suosituksena voikin pitää, että psykiatrisella osastolla potilaana ollessaan, kannattaa itse kirjoittaa asiat ylös mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Jos on paljon ylöskirjoitettavaa, kannattaa kirjoittaa ylös sellaisia merkittävimpiä suurempia linjoja ja joukko yksityiskohtia, joiden avulla voi myöhemmin palauttaa tilanteen mieleensä ja kirjoittaa tapahtumat varsinaisten virkkeiden muotoon.

Journalistisen toiminnan lopputuotteiden sijoituspaikka

Mitä tapahtuu kaikelle sille tiedolle ja niille havainnoille, joita journalistit ja heidän mukanaan kulkevat video-/valokuvaajat keräävät ja tallentavat? Päätyykö kelpoisin materiaali aina lukijoiden ja katselijoiden tarkasteltavaksi? Mitä tässä tarkoittaisi "kelpoisin"? Sitäkö, että se saisi lukijan/katsojan hymähtämään edes yhden kerran vai sitä, että lukija/katsoja ajattelisi: "juuri tässä laajuudessa halusinkin tästä asiasta saada tietoa, jotta voin muodostaa oman käsitykseni asiasta"?

Erityisesti silloin, kun tapahtuu jotain sellaista, joka kohahduttaa tai ainakin jollain tavoin "koskettaa" suurta osaa koko Maapallon väestöä, journalisteilla on erityisen hyvä peruste tulla mitä erilaisimpien haastateltavien tykö tai ottaa yhteyttä vaikkapa puhelimitse mielipidettä kysyäkseen. Mutta mitä tuosta käydystä kommunikoinnista lopulta päätyy yleisön nähtäväksi/kuultavaksi? Jos puhelinkeskustelu on kestänyt lähemmäs vartin ajan ja lopulta lehteen päätyy pelkkä nelisanainen mielipiteen tynkä kuten "Minun mielestäni ei ole", joka ei välttämättä ole edes suora sitaatti, voinee pitää todennäköisenä, että joitain osia puhelinkeskustelusta jäi julkistamatta. Taitto- ja tilankäyttösyistä tai tv-uutisten tapauksessa ajallisen tilan riittävyydestä, on tietenkin ymmärrettävää, että ihan kaikkea ei voi mahduttaa mukaan, mutta onko se varmasti ainoa peruste sille, mitä julkistetaan ja mitä ei? Vai käyttääkö journalistinen organisaatio johonkin omiin tarpeisiinsa sitä kertyvää tietoa?

Ajattele esim. sitä kuinka paljon tietoa jonkin laajalti vaikuttaneen henkilön poismeno (eufenismi) kerryttää teemasta johtajuus. Jos tuo poismennyt henkilö on ollut sellainen, että hänellä on ollut merkittävä vaikutus lukuisiin erilaisiin demograafisiin, psykograafisiin tai käytöksellisiin segmentteihin (markkinointitermejä) eli siis suureen määrään erilaisia ihmisiä, niin haastattelemalla tai jututtamalla aiheesta useita näiden segmenttien edustajista saadaan kerrytettyä erittäin paljon tietoa. Kysymys onkin siinä, pitävätkö journalistiset organisaatiot tämän tiedon omassa käytössään vai myyvätkö ne niitä eteenpäin? Vai heittävätkö he kaiken kertyneen ylimääräisen tiedon pois jutunteon jälkeen? Tällä tavoinhan esim. lääketehtaat toimivat aloittaessaan uuden lääkkeen kehittämisen, missä kestää taas yhdet 20 vuotta (vitsi).

Voidaan myös kuvitella tilanteita, joissa lukijan/katsojan hymähdykseen päättyneen journalistisen tiedoksiannon (uutinen, artikkeli, dokumentaarinen esitys, jne.) avulla voidaan jopa estää lukijan/katsojan mielenkiinnon kasvaminen jonkin aiheen suhteen. Taloussanomat näytti tästä esimerkkiä (1.10.2011) julkistamalla uutisen Cornwellin yliopiston tutkijoiden kahden vuoden mittaisesta tutkimuksesta, jossa analysoitiin Twitter-viestien perusteella ihmisten mielialojen vaihtelua. Taloussanomat kuittasivat tutkimuksen tiettyä huvittavuutta aiheuttavalla kommentilla "Tarvitsemmeko todella tiedemiehiä kertomaan, että mieli on aamulla parempi?" Se mikä Taloussanomilta jäi kertomatta, oli se, kuinka hienostuneita tutkimusprosessin metodeita tutkimukseen sisältyi.

Katkelma kokotekstistä: "We measured PA and NA using Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC), a prominent lexicon for text analysis (17). The LIWC lexicon was designed to analyze diverse genres of text, such as e mails, speeches, poems, or transcribed daily speech. LIWC contains lists of words or word stems that measure 64 behavioral and psychological dimensions, including PA and NA, as well as anxiousness, anger, and inhibition. These lists were created using emotion rating scales and thesauruses and validated by independent judges."

Saattoi toki olla niinkin, että Taloussanomat (sen toimittaja) ei ollut edes vilkaissut kokotekstiä, vaan oli poiminut "jotain pientä" 85 sanaisesta abstraktitekstistä, mutta on myös se mahdollisuus, että tämänkin journalistisen toiminnan "ylijäämätuotteet" sijoitettiin siten, että julkisuuteen päätyi hyödyttömämpi aines ja se käyttökelpoisempi aines otettiin käyttöön toisaanne.

Ohjelmistot, laitteisto ja valvonta

Pahanilkinen laitteisto

Scientific Americanissa oli taannoin pitkähkö artikkeli "The Hacker in Your Hardware", jonka sisältöä voi hyvin käyttää pohjustuksena kysymykselle: "Mihin perustat uskomuksesi tai varmuuden tunteesi siitä, että elektroniset laitteesi eivät sisällä mitään sellaista, jota tuotteen valmistaja ei siihen tarkoittanut sisällyttää?" Ajatuksesi voivat tällaisen kysymyksen kohdalla suuntautua ensin kohti jotain valtiota, kuten vaikkapa Kiinaa, mutta parempilaatuinen mietintä lähtee muodostumaan pikemminkin valmistusprosessin ja kuljetuslogistiikan kautta asiaa ajatellen. Ennen kuin mikropiiri on pakattu suojaavaan koteloonsa ja siitä ulkonee joukko liitäntänastoja, sitä on ollut suunnittelemassa usea eri taho, jotka eivät välttämättä ole toisistaan edes tietoisia, vaan he ovat suunnitelleet ehkä vain jonkin tietyn osuuden yksittäisen mikropiirin tai laitteistosarkkitehtuurin toimintaan liittyen. Heidän toimiaan on mahdollisesti koordinoinut tuotantoa out sourcing -mallisesti ulkoistanut taho, joka on lopulta koostanut saaduista erillisistä suunnitelmista lopullisen version ja käyttänyt sen jälkeen vielä yhtä tai useampaa alihankkijaa valmistamaan varsinaiset fyysiset tuotteet. Töiden eri vaiheissa ja niiden välillä suunnitelmiin ja toteutuksiin voi päästä mukaan jotain ylimääräistä tai muokattua, jotka läpäisevät kaikki tuotetarkastuksen vaiheet, päätyen täten esim. loppukäyttäjän tietokoneeseen.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää, ja paljon käytetäänkin, valmiskomponentteja, mutta voiko lopputuotteen valmistaja olla varma siitä, että komponentit, joiden päällä lukee jokin koodi, ovat varmasti sellaisia kuin mitä luki B2B-verkkomarkkinapaikan (Business To Business) tuotetiedoissa, tuotteita tuhatmäärin ostoskoriin laitettaessa? Entä voiko olla varma siitä, että ostavan tahon käyttöön päätyy juuri ne komponentit, joita tilattiin? Nykyisin voidaan rahtien kulkua seurata varsin tarkkaan ja kollien ollessa merkittyjä RFID-tageilla eivät ne ainakaan muihin normaaleihin lähetyksiin sekaannu, mutta riippumatta siitä onko lastien käsittelijöinä ihmisiä vai johonkin tehtävään ohjelmoituja tietokoneita, ei ehkä silti voida saavuttaa aivan täyttä varmuutta siitä, että kuljetusreitti on suojattu alusta loppuun.

Ote artikkelista: "In today"s world, however, the design process for a single, large integrated circuit can involve contributions from hundreds or even thousands of people at locations on multiple continents. As this design goes through various stages of development, portions of the design are stored on many different physical platforms and repeatedly exchanged among many parties. For example, an American manufacturer might combine designs from separate branches of the company with designs from third party vendors in the U.S., Europe and India, then fabricate the chip in a Chinese factory." (Villasenor 2010)

Laitteiden virtapiirit ovat siitä hankalia, että ihmismielen on hankala ymmärtää niiden käyttötarkoituksia ja käytöstä ilman erilaisia instrumentteja ja apuvälineitä toisin kuin lähempänä ihmisajattelua olevaa englanninkielisiä termejä sisältävää ohjelmointikoodia. Tämä tekee virtapiirien testaamisen eksponentiaalisesti hankalammaksi, minkä vuoksi pelkästään kaikkien mahdollisten testitapausten ja varmistusten määrittely olisi erittäin paljon aikaa vievää työtä, eikä välttämättä edes mahdollista. Valistunut ja pitkälle kouluttautunut asiantuntija kykenee kyllä lukemaan sujuvasti virtapiirien toimintalogiikkaa vastaavaa dokumentaatiota, kaavioita ja kuvailuja, mutta kokonaisuus voi olla niin laaja, ettei yksittäinen ihminen pysty tajuamaan sitä.

Haittakomponentit (eng. malicous hardware) tietokoneissa tekevät erilaiset verkon kautta tapahtuvat hyökkäykset normaalia helpommaksi, niiden usein kohdistuessa suuryrityksien sijaan pienyrityksiin, koska niillä ei ole vastaavia resursseja "suojavarusteluun". Olennaista on se, mihin tarkoituksiin haittakomponentteja käytetään. Yksittäisten ihmisten kohdalla voi olla niin, että samaa tietokonelaitteistoa käytetään esim. viisi vuotta, minä aikana hänen elämässään ehtii tapahtumaan kaikenlaista - viisi vuotta sitten hän oli ehkä vielä tavallinen opiskelija, mutta viiden vuoden jälkeen oman pienyrityksen toimitusjohtaja tai kansalaisaktiivi.

Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaatiolla (DARPA) on luontainen kiinnostus kaikenlaisiin uhkiin ja se on ilmaissut aidon huolensa siitä, että Yhdysvaltain armeijan käytössä olevan aseistuksen sisältämät mikropiirit voisivat sisältää tuntemattoman osapuolen "pahansuopaiseksi" luokiteltavia virtapiirejä. Tähän liittyen DARPA:n kymmenien eri projektien joukosta löytyykin projekti nimeltä TRUST In Integrated Circuits.

Ote Scientific Americanin artikkelista: "Given the sheer number of people and complexity involved in a large integrated circuit design, there is always a risk that an unauthorized outsider might gain access and corrupt the design without detection. A very small - but not zero - risk also exists that a design could be corrupted by someone with internal access. While the overwhelming majority of people involved in any aspect of circuit design will endeavor to deliver designs of the highest quality, as with any security issue, malicious actions taken by even a very small minority of those with inside access acting maliciously can create significant problems." (Villasenor 2010)

Tällaisissa asioissa ei aina ole kyse sellaisista toimijoista, joilla on suuret resurssit (esim. "vieras valtio"), vaan tietämys ja dokumentaatio johonkin tuotteeseen lisätystä esim. kaukoaktivoitavasta toiminnosta voi vuotaa myös "pikkutekijöiden käsiin". Sanalla pikkutekijä viitataan tässä lähinnä osallisten verkoston pienuuteen, eikä niinkään heidän kyvykkyyteensä. Tällainen verkosto voi koostua esim. rikosten tekemiseen taipuvaisista yliopisto opiskelijoista, joilla on erinomaiset tekniset taidot ja suhteita ihmisiin, jotka hoitavat erilaiset vaadittavat käytännön työt.

Jos tällaisen pienverkoston tietoon pääsee esim. sellaista, että jonkin älypuhelinmallin voi saada täydelliseen etäkontrolliin kunhan ensin lähettää sille tietyn käskysarjan, voi tätä tietoa hyödyntää monella tavalla. Itseasiassa tällaista tietoa hyödyntääkseen ei tarvitsisi olla edes erityisen pitkälle ohjelmistoteknisellä alalla kouluttautunut, vaan pelkkä sopivanlainen itsekouluttautuneisuus riittäisi myös, mikä lisäisi mahdollisten tiedonhyödyntäjien joukkoon monenlaiset seikkailun- ja kokeilunhaluiset aikamiehet ja teinipojat - ja miksei myös naispuoliset henkilöt, vaikka heitä ohjelmistotekniset asiat ainakin toistaiseksi ovat vähemmän kiinnostaneet.

Kokeilunhaluisuus voi tarkoittaa tässä sitäkin, että halutaan kokeilla, kuinka joku kohteeksi valittu henkilö, jolla on tietynlaisen laitteen tietty malli käytössään, reagoi, kun hänen laitteensa käyttäytyy tietyissä olosuhteissa aina jollain tietyllä poikkeavalla tavalla, jonka syytä hän ei osaa purkaa esiin päättelyn kautta.

Tällainen poikkeava toiminta voisi olla esim. tablet-laitteen näytön kirkkaussäätimen siirtyminen toiseen ääriasentoon näennäisen itsestään, vaikka kirkkausasetus ei olisi asetettu säätymään automaattisesti. Tällaisen kokeilun uhriksi joutuminen voi pidemmän päälle olla erittäin stressaavaa. Ns. kertalaakista pysyvää haittaa aiheuttava voisi olla sellainen teko, jossa jotain laitetta ohjataan ylikuormittumaan siten, että jokin sen sisällä oleva komponentti ylikuumenee ja sytyttää esim. tulipalon tai yksinkertaisesti tuhoaa laitteen käyttökelvottomaksi. Oikosulkusuojauksien ja virrankulkurajoituksien osalta voinee olettaa olevan omat suojausstandardinsa ja testauskeinonsa, mutta kuten toisinaan voi sanomalehdistä lukea on yksinkertaisimmissakin laitteissa toisinaan paloturvallisuusriskin vaaroista varoittavia tuotteidentakaisinvetoja.
The Hacker in Your Hardware. By: Villasenor, John, Scientific American, 00368733, Aug2010, Vol. 303, Issue 2

Bilasse-kauppa hyödyntää teknologiaa, psykologiaa ja matematiikkaa väärin

Erään perhemarketin, jota tässä Bilasseksi kutsuttakoon, työntekijät eivät mitä ilmeisimmin halua olla vain suorittavan työn tekijöitä ja muiden ihmisten palvelijoita, vaan he haluavat olla osana jotain sellaista, joka saa heidät tuntemaan olevansa jotain erityistä, joka yhdistää heitä sosiaalisesti ja joka viehättää heitä yksilöinä (intellektuellisti ja viihteellisessä mielessä). Kassatyö ja tavaroiden siirtely ei tarjoa tätä, vaan se mikä Bilassen työntekijöitä viehättää, liittyy teknologian, psykologian ja matemaattisten mallien hyödyntämiseen ihmisten käytöksen seurannassa, muokkaamisessa, analysoimisessa, selittämisessä ja erityisesti ennustamisessa. He eivät pysty tällaiseen pelkästään keskenään, vaan tarvitsevat toiminnan tueksi joukon muita ihmisiä - tai vaihtoehtoisesti muut ihmiset tarvitsevat oman toimintansa tueksi bilasselaisia.

Toiminnan takaisinmallintaminen osoittaa, että kyse ei ole satunnaisista kokeiluista, joilla saa aikaa kulumaan, vaan systemaattisesta ja vuosien ajan jatkuneesta metodien ja keinojen kehittelystä, kohteiden joutuessa alttiiksi kokeilujen ja jo vakiintuneiden menetelmien aiheuttamalle stressille, mielipahalle, kognitiivisten toimintojen häiriintymiselle ja näiden kautta mm. immuniteettipuolustuksen kuormittumiselle, elimistön metaboliikan häiriintymiselle, käytöksenpiirteiden muuntumiselle ja erheellisille uskomuksille siitä, kuka häneen tällä tavoin vaikuttaa. Käytöksen muutos, elimistön oireilu ja julkinen arvailujen esittäminen voivat johtaa spiraalimaiseen maineen vahingoittumisen kierteeseen.

Viitatessa erityisesti Bilassen työntekijöihin, osoittaa heidän tietynlaisen osallisuuteensa mm. se, kuinka he toistuvasti käyttävät aiemmin johonkin tiettyyn työntekijään liittämiään "ankkureita" (vrt. neurolingvistisen ohjelmoinnin eli NLP:n termiin: "Ankkuri on muistuttava, laukaiseva ärsyke (ulkoinen merkki, kuva, aistimus, sana), joka linkitetään tiettyyn kokemukseen, niin että ankkuri vie suoraan tuohon mielentilaan tai reaktioon.") joko ohjatakseen kohdeyksilön mielentilaa tiettyyn suuntaan tai liittyäkseen mukaan kohdeyksilön toisaalla jo nostattamaan mielentilaan. Vaatii erityistä koordinointia työntekijöiden ja muiden osallistujien kesken, että saadaan luotua nämä mielentilaan vaikuttavat ankkurit tietyn ihmisen mieleen ja jotta voidaan olla liittämättä samoja ankkureita useisiin eri Bilassen työntekijöihin.

Toimintaan osallistuvien tietoon eli siis myös Bilassen työtekijöiden tietoon on saatavilla reaaliaikaisesti (ja samalla luvattomasti) se, mitä on nähtävillä kohdeyksilön tietokoneen monitorilla, mikä mahdollistaa sen helpomman selvittämisen, missä mielentilassa kohdeyksilö on tai tulee olemaan tai ainakin mitä asioita hänen mielessään on vast'ikään aktivoitu ja mihin voi täten liittää muita ajatuksia (ei pysyvää yhdestä kerrasta, mutta toiminnan systemaattisuus pyrkii varmistamaan sen, että "asiaan palataan vielä"). Ts. Bilassen työntekijät eivät toimi tässä pelkästään sen arvauksen varassa, josko kohdeyksilö olisi lukenut tai katsonut jonkun tietyn ajankohtaisen uutisen, vaan he tietävät täsmälleen ja varmuudella, mitä on luettu ja milloin.

Ennakkotietojen avulla Bilassen työntekijät pystyvät olemaan varautuneena kohdeyksilön mielentilan olemiseen tietyllä tapaa aktiivisena riippumatta siitä, onko kohdeyksilö aiheuttanut itselleen tietyn mielentilan vietettyään pitkään aikaa jonkin tietyn aiheen äärellä Internetistä lukien vai onko kyse jostain, joka aiheutettiin juuri hetkeä ennen kuin hän pääsi viimeiselle suoralle ennen Bilasseen saapumista. Mielentila ei viittaa tässä sellaiseen, minkä voisi kuvailla yhdellä adjektiivilla, vaan se on enemmänkin jonkinlainen profiili, joka muodostuu erityisen aktiivisena olevista ajatuksista ja tiettyihin ajatuksiin (mielteet, symbolit, eleet, sanat ym.) liittyvistä tietynlaisista tuntemuksista, sekä mahdollisesta moduloivasta, kauttaaltaan vaikuttavasta tunnetilasta.

Ennustettavuus tulee kuvaan sitä kautta, että kohdeyksilöstä kertyy eri tietolähteiden kautta niin paljon analysoitavissa olevaa tietoa, että sen perusteella voidaan määrittää paljon muutakin kuin pelkkiä todennäköisyysarvoja sille, minä päivänä soijamaito on lopussa ja hakeeko kohdehenkilö tuotteen mistä kaupasta. Lisäksi, pienehkön kaupungin ollessa kyseessä, ei vaihtoehtoja eri asioiden tekemiseen, varsinkaan pyörällä kuljettaessa, ole kovin monia. Kriittistä tähän ennustettavuuteen liittyvien väittämien osalta on mm. se, missä määrin väitetään tietoa vuotavan muista kaupoista ja mitkä ovat kohdehenkilön elämän muut aktiviteetit ja mihin aikoihin hän niitä suorittaa. Siltikin, väittämänä on, että Bilassen työntekijöiden käyttöön on vuosien aikana päätynyt niin paljon tietokoneavusteisessa ennustamistarkoituksessa hyödynnettävää tietoa, että sen pohjalta voidaan luoda työvuorolistoja, joissa esiintyvät juuri ne henkilöt, jotka täsmäävät kohdehenkilön tulevaan mielentilaan, eikä heitä täten tarvitse erikseen kutsua kotontaan työpaikalle 15 minuutin ajaksi tätäkin voi olettaa tapahtuneen. Mitä enemmän "ankkuroituja työntekijöitä" on ja mitä enemmän työntekijöitä on paikalla yhtä aikaa, sitä todennäköisemmin kohdehenkilön mielentila ja aktiivisena olevat ajatukset voidaan saada täsmäämään ostosreissulla läsnä oleviin, soveltuviin työntekijöihin. Tällä on mm. se merkitys, että näistä henkilöistä tulee muutaman altistumiskierroksen jälkeen kohdehenkilön mielen kannalta entistä merkityksellisemmän tuntuisia ja samalla myös näiden henkilöiden läheisyydessä olevat, jotenkin erityiseltä, erikoiselta tai poikkeukselliselta tuntuvat asiat nousevat ympäristöstään herkemmin esiin ja sitä kautta lisää kohdehenkilöön vaikuttamaan.

Toimintaan osallistuvat Bilassen työntekijät muodostavat eräänlaisen entiteetin, jolla on muiden osallistujien suhteen sitä enemmän merkittävyyttä, mitä enemmän he pystyvät sisällyttämään Bilasseen sisälle aina samankaltaisesti vaikuttavia ankkureita, väliaikaisemman oloisia asioita, jotka ohjaavat kohdeyksilön mieltä tai viittaamaan johonkin, joka on Bilassen läheisyydessä. Periaatteessa kaikki mikä on liikuteltavissa tai ympäristöstään esiinkorostettavissa, on mahdollisesti käyttökelpoista, mukaan lukien toimintaan osallistuvat venäläiset turistit, pihalla olevien autojen rekisterinumerot ja läheinen lenkkeilyreitti, jossa kohdeyksilö kävi juoksemassa tunti ennen Bilasseen saapumistaan. Tämän kaiken hallitseminen ja käytön koordinoiminen vaatii jonkinlaista tietojärjestelmää, koska hyvin harva ihminen kykenisi muistamaan edes nimeltä kaikkia esineitä, joita toiminnassa käytetään tiettyyn kohdeyksilöön liittyen. Tämä voi olla kaukana (suomalaisen) median luomasta todellisuudesta, mutta ohjelmistoteknisessä mielessä tässä ei ole mitään ihmeellistä (kaikki tarvittava projektinhallintaohjelmista pilvilaskentapalveluihin ja dataloggereista mobiilikäyttöisiin tehtävänjakosovelluksiin on heti saatavilla).

Osa toiminnasta ei perustu niinkään paljolti teknologian hyödyntämiseen yksittäisten suoritusten osalta, vaan osallistujilta vaaditaan lähinnä sen varmistaminen, että kohdeyksilö päätyy tietylle kassalle, jossa hän tulee yli minuutin ajan altistuneeksi jonkin tietynlaisia (mielen) ankkureita kerryttäneen henkilön olemukselle ja samalla muille ympäristöön varta vasten sijoitetuille ihmisille ja esineille. Ennen kassoille asti pääsyään kohdeyksilön liikkeitä hyllyrivien välissä voidaan kuitenkin seurata mm. sen perusteella, mitä signaaleita hänen älypuhelimensa jättää ympäristöönsä, minkä perusteella jo pelkästään voi useiden erillisten seurantajaksojen aikana muodostaa ennusteita esim. siitä, mitkä tulevat olemaan hänen tulevia kulkureittejään, hienoisesti ohjastettuna tai ilman ohjastusta. Kohdeyksilön tulevan toiminnan ennustamisen mielessä kohdeyksilön toiminnan seuraamisessa ei ole (ehkä mitään) katkoja, Internetin käytön monitoroinnin lisäksi voidaan erilaisia teknologioita hyödyntäen kattaa monet muutkin tiedon ja datanharkintatarpeet.

Kuvassa 1 on eräs hienostuneemmista tekniikoista (sama algoritmina: http://jsfiddle.net/persilj/5d5BR), minkä avulla on ymmärrettävissä, että kyse ei ole vain "yksi havainto, yksi tietty ajatus" tyyppisestä altistumisesta, vaan jokainen havaittavaksi tarkoitettu asia valmistelee osaltaan useamman kuin yhden muun ajatuksen "valmistumista".

Sähköpostiliikenteen piilokontrolloinnista

Ihmiset ovat ainakin jollain tasolla tietoisia minkälaisten uhkien toteutumisesta he itse eivät pitäisi, mutta tiettyä hankaluutta voi esiintyä muodostettaessa varmuutta siitä, pitääkö mahdollisena, että Suomen kattava internetinseurantajärjestelmä on jo olemassa ja päivittäisessä käytössä. Jopa Euroopan parlamentti (2001) on pitänyt "hämmästyttävänä ja jopa huolestuttavana" sitä, että "monet kuulluista yhteisön vastuuhenkilöistä, etenkin komission jäsenet, ovat ilmoittaneet, etteivät he olleet tietoisia tietyntyyppisen järjestelmän (yksityistä ja talouselämän viestintää sieppaavan maailmanlaajuisen Echelon sieppausjärjestelmän) olemassaolosta. [1]

pitää käytettävissä olevien viitteiden ja hyvin erilaisilta tahoilta, myös yhdysvaltalaisista lähteistä, saatujen samansuuntaisten lausuntojen perusteella oletettavana, että järjestelmästä tai sen osista on ainakin jonkin aikaa käytetty Echelon peitenimeä

Euroopan parlamentti ei kuitenkaan arkaillut esittää ounasteluja muiden mahdollisten sieppausjärjestelmien mahdollisuudesta: ottaa huomioon, että viestinnän sieppaaminen on tiedustelupalvelujen yleisesti käyttämä vakoilukeino ja myös muut valtiot voisivat pitää yllä vastaavanlaista järjestelmää, jos niillä on siihen riittävät taloudelliset ja maantieteelliset mahdollisuudet; katsoo Ranskan olevan ainoa EU:n jäsenvaltio, joka merentakaisten alueidensa ansiosta pystyisi maantieteellisesti ja teknisesti käyttämään itsenäisesti maailmanlaajuista sieppausjärjestelmää, ja lisäksi sillä on tähän tarvittava tekninen ja organisatorinen infrastruktuuri; ottaa myös huomioon runsaat todisteet siitä, että Venäjä todennäköisesti pitää yllä vastaavaa järjestelmää,

Suomessa esiintyi vuonna 2004 Soneran ohjelmointivirheeksi kutsuma ongelma, joka ilmeni Kalevan [2] mukaan siten, että TeliaSonera Finlandin sähköpostiasiakkaat saivat viime viikon lopulla erikoisia virheilmoituksia. Epäonnistuneen sähköpostilähetyksen yhteydessä saadussa virheilmoituksessa on ollut osoite echelon@sonera.inet.fi, mikä nimensä puolesta viittaa Yhdysvaltojen Echelon vakoilujärjestelmään.

Erään yksityishenkilön kooste hänen omista mielipiteistään tähän Soneran Echelon aiheiseen toimintaan löytyy verkosta:http://www.helsinki.fi/~vmkari/sonera echelon/Jos Suomessa haluttaisiin ottaa vaivihkaa käyttöön sellainen teleliikenteen seurantajärjestelmä,että se kattaisi edes sähköpostiliikenteen osittaisen seurannan (esim. jossain runkoverkon solmukohdassa) tai tiettyjen palveluntarjoajien sähköpostipalvelimilla sijaitsevien asiakassähköpostien luennan ja jopa poistamisen ja muokkaamisen vaadittaisiin siinä varmaankin monien ihmisten keskinäistä "ollaan hiljaa tästä" sopimusta, jottei järjestelmä paljastuisi. Tällaista mahdollisuutta ei liene perusteltua sulkea poiskaan? Sähköposti on viestintävälineenä siitä erikoinen, että vaikka lähetetyn sähköpostin tavataan ajatella olevan perillä samantien lähettämisen jälkeen, voidaan silti pitää aivan normaalina, että "joskus sähköpostilla vain kestää vähän pidempään se matka".Jos jollakulla taholla olisi edes sellainen vaikeasti todistettava tilaisuus käytössään, että hän voisi vaikkapa vain viivyttää jonkin tärkeän sähköpostin saapumista vastaanottajan tiedostettavaksi, voisi tällä viivytyksellä aiheuttaa merkittävää haittaa erilaisissa kriittisissä tilanteissa. Esim. kansanedustaja ei saisi ajoissa tietoonsa jotain asiakirjaa henkilöltä, jonka kanssa ei olisi aiemmin ollut tekemisissä, mutta lähettäjä olettaa, että sähköposti "meni perille". Tai jonkun IT alalle töihin hakeutuvan työhakemus katoaa mystisesti sähköisellä matkallaan.
[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef= //EP//TEXT+REPORT+A5 2001 0264+0+DOC+XML+V0//FI
[2] http://htf.kaleva.fi/index.cfm?j=38218

Pilvi, sä turmelit mun tiedostot

Mediatiedotesivusto Cision Wiressä julkaistiin taannoin HP:n ja Cloud Security Alliancen tutkimusraportti pilvipalveluiden turvallisuusuhista. Näiden internetissä tarjottujen palveluiden ero SaaS-palveluihin (Software as a Service) on äärimmillään erittäin ohut ja mitä enemmän sitä eroa yrittää miettiä, sitä, Ron Millerin sanoin [linkki?], epäselvemmäksi se käy. Monet ovat vuorollaan yrittäneet asiaa pähkäillä. Turvallisuusuhat ovat pitkälti samoja ja tutkimuksessa mainittiin niistä muun muassa:

- Vihamieliset sisäpiiriläiset
- Jaetun teknologian haavoittuvuus
- Tiedon katoamiset ja tietovuodot
- Tilin, palvelun ja tietoliikenteen kaappaukset

Selkeimmin SaaS-palveluiksi voidaan ajatella tai määritellä sellaiset palvelut, joilla on suhteellisen alhainen kuukausiperusteinen laskutus ja asiakkaaksi voi ryhtyä heti ilman pitkällisiä käsittelyprosesseja ja siitä aiheutuvia viiveitä. Käyttäjätunnuksen rekisteröinti on mutkatonta ja SaaS-palvelun testikäyttöön on usein esim. 30 päivän mittainen aika, jonka jälkeen tai sen aikana voi valita maksullisen palvelun. Maksuperusteena voi olla kuukausilaskutus, palvelun käytön määrästä riippuva hinta tai valituista ominaisuuksista kertyvästä kustannus. Esimerkkinä erilaisten kaavioiden piirtelyyn tarkoitettu Creately (hintahaitari 4.95 - 9.95 USD per kk).

Keskiraskaan sarjan SaaS-palveluista esimerkkinä toimii hyvin vaikkapa lappeenrantalaisen Severan toiminnanohjausjärjestelmä Severa 3. Hinnat alkaen 25 euroa kuussa, 30 päivän ilmaisella testijaksolla. Sen sijaan Timmi Software Oy:n tilanvarausjärjestelmä Timmi ei ole SaaS-kriteereitä täyttävä, koska sitä ei voi tilata ja ottaa käyttöön sillä minuutilla, kun tekisi mieli. Sekin on kuitenkin internetin yli käytettävä palvelu, joka on käytössä monessa suomalaisessa organisaatiossa.

Jos kysyttäisiin Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:ltä (TIEKE) miten SaaS määritellään, niin vastaus voisi edelleen olla: "SaaS tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että asiakas ostaa ohjelmiston kokonaispalveluna sisältäen sovellus , käyttökeskus sekä ylläpitopalvelut tuotettuna julkisen verkon kautta." TIEKE ei mainitse viitatussa tekstissä mitään palvelun hetisaatavuudesta, minkä nojalla mainittu Timmi tuotekin sopisi mukaan.

Lisäsekavuutta termien käyttöön tuo sekin, että kun puhutaan tiedon (kuvat, dokumentit..) tallettamisesta johonkin Internet palveluun, tavataan yleisesti viitata vain johonkin pilveen (Internet tavataan kaavioissa kuvata pilvenmuotoisella symbolilla). Kun pilven yhteyteen lisätään sana laskenta, saadaan aikaiseksi selkeämpää eroa SaaS-palveluihin, sillä pilvilaskennan (eng. cloud computing) käyttäjänä on yleensä toinen tietokone tai kokonainen tietojärjestelmä; SaaS-palvelut tarjoavat käyttöliittymän, jota ihminen käsittelee suoraan suorittaakseen tarjolla olevia toimintoja.

Asiakkaan hyötynäkökulmasta tarkasteltuna kaikille mainituille palveluiden muodoille on yhteistä hyöty nopeasta ja helposta käyttöönotosta, ilman omien laitesalien rakentamisen tarvetta, mikä näkyy siinä, että he voivat välttää taloudellista riskiä kasvattavia suuria aloituskustannuksia.

Palveluntuottajan kannalta tarjotun palvelun päivittäminen on helpompaa ja hallitumpaa, koska asiakkailla on aina tuoreimmat versiot ja samat versiot käytettävissään, eikä täten tuotetuenkaan tarvitse hallita yksityiskohtaisesti jokaisen joskus aiemmin käytössä olleen version erityisominaisuuksia ja mahdollisia virheitä. Palvelun ominaisuuksien laajentaminen käy täten ketterämmin ja pikkuvirheet on mahdollista korjata samantien, ilman tietylle ajankohdalle ajoitettuja julkaisuajankohtia odottelematta.

Palveluntarjoajan tarjoaman tietojärjestelmän kannalta on tärkeää, että palvelu kykenee skaalautumaan eli käyttäjämäärien kasvaessa sen täytyy toimia asiakastyytyväisyyttä häiritsemättä. Globaalisti verkottuneella Maapallolla uusien käyttäjien ryöppy saattaa yllättää, jos palvelu tulee saaneeksi hyvänlaatuista julkisuutta jossain alan laajalti seuratussa julkaisussa kuten vaikkapa Slashdotissa tai TechCrunchissa. Asiakkaan on myös melko lailla mahdoton tietää, mikä on palveluntarjoajan kyvykkyys suojata asiakkaan tiedot ongelmatilanteissa, kuten levyrikkojen tapauksessa tai tietoturva aukon kautta mellastavan krakkerin saapuessa. Ei valitettavasti ole ollenkaan tavatonta, että pienillä resursseilla toimivien palveluiden kaikki asiakkaiden tallentamat tiedot tuhoutuvat siinä yhteydessä, kun levyrikon sattuessa on huomattu, että ainoa varmuuskopiokin on jostain syystä korruptoitunut.

Resurssien laajuutta ei aina voi arvioida ulkoisesti havaittavista asioista käsin. Esim. eräällä tiedostojen talletuspalvelulle oli sinänsä vaikuttavan oloinen tekijätiimi, jolla hyviä aiempia meriittejä, mutta silti sen kanssa kävi niin (kirjoittajalle), että palveluun tallennettuja tiedostoja tuhoutui (joko niitä siirrettäessä tai palvelussa sijaitessaan, mistä seurasi, että zip-paketit eivät enää auenneet kun niitä myöhemmin tarvitsi). Toisen palveluntarjoan kanssa ei omiin tiedostoihin päässyt käsiksi, koska ei voinut maksaa kuukausimaksua rikkinäisen maksujärjestelmän vuoksi. Ylläpitävä taho kertoi useaan kertaan tehneensä jonkin pienen muutoksen, jonka olisi pitänyt korjata tilanne, mutta mikään ei käytännössä ollut muuttunut. Puolisen vuotta myöhemmin ko. yritys siirtyi kokonaan palvelemaan kuluttaja asiakkaiden sijaan pelkästään yritysasiakkaita.

Laadunvalvontaprosesseista (case Apple)

Juuri parahiksi ennen Where 2.0 -konferenssin päättymistä O'Reillyn tutkijat Alasdair Allan and Pete Warden julkaisivat iPhonen tallettamiin sijaintitietoihin liittyvän löydöksen, josta nousi tietyissä kapeissa rajoissa pysytellyt meteli uutismedioissa ja blogeissa. Se mikä tässäkin hälinässä jäi täysin käsittelemättä, oli ICT-alan yrityksien laadunvalvontaprosessit.

Kyse on siis älypuhelimessa sijaitsevasta tiedostosta, johon tallettuu lähimpien 3G-tornien perusteella arvioidut sijaintitiedot. Tämä tiedosto tallettuu myös tietokoneelle, johon asennetun iTunes ohjelmiston kanssa laite synkronoituu ja siinä samalla varmuuskopion tekee. Tämä logitieto ei pyyhkiydy vanhimpien tietojen osalta pois.

Verkossa, hieman "pintakerrosta alempana" esiintyneen keskustelun perusteella voidaan havaita, että asia on ollut tietoturvaskenen tiedossa jo pidempään, eikä sinänsä ollut varsinaisesti yllättävä asia. Alex Levinson kertoi blogissaan, että mainitun logitiedoston olemassa olosta ja saavutettavuudesta on kerrottu edellisvuoden puolella kirjassa iOS Forensic Analysis (Apress).

Medialle tämä on ollut helppo aihe, sillä talletettujen sijaintitietojen visualisoiminen on varsin havainnollistava keino, toimii erinomaisesti huomionkiinnittäjänä ja näiden tietojen käytettävyys on kaikkien ymmärrettävissä ainakin jollain tasolla. Esimerkkinä tästä The New York Timesin blogisti (Pogue's Posts), joka sai otsikoinnillaan "Your iPhone Is Tracking You" sekä kiteytettyä näppärästi monen ihmisen jakaman asenteen ("so what"), että hyödynnettyä sanan "tracking" uhkaavuuden.

Google ehti jo omalta osaltaan vastaamaan julkisesti huoliin käyttäjien sijaintiedoista, toteamalla, että Android-laitteiden keräämä sijaintidata, jota ei siis lähetetä minnekään ilman käyttäjän lupaa ja josta laite itse säilöö vain vähän viimeisiä merkintöjä, olevan välttämätöntä tietynlaisten sijaintiapplikaatioiden luomiseksi. Apple ei ilmeisesti vielä ole ehtinyt kommentoida asiaa omalta osaltaan, mutta vaatimuksia selvyyden saamiseksi on esitetty "korkeita tahoja myöten".

F-securen blogissa tiedettiin kertoa, että sijaintiedot eivät jää pelkästään käyttäjän iPhone-laitteeseen tai tietokoneelle tallettuvaan varmuuskopioon, iTunesiin synkronoitaessa, vaan tieto menee aina Applelle saakka, jos on tullut ruksanneeksi osallistumisensa laitteen käyttötietojen anonyymiin luovuttamiseen Applelle. Computer Worldin blogissa muistetaan, että kirjalliset suostumukset ovat usein "semantiikkapeliä" eli täten esim. kiellettäessä se mahdollisuus, että käyttäjää tietoisesti jäljitettäisiin, ei suljeta pois sitä vaihtoehtoa, että tietoa kuitenkin kerätään.

Se mikä on tällaisten asioiden uutisoinnissa erityisen pikanttia, ihan joka kerta, on se, että mahdollisesti mikään taho ei käy ruotimaan tilanteen aiheuttaneen organisaation (tässä siis Apple) laadunvalvontaa ja testausprosesseja. Tässäkin tapauksessa asiaa on käsitelty pääsääntöisesti siten, että Apple ajatellaan ikään kuin jonkinlaisena oliona, jonka sisään ei näe, jolloin argumenteissa arvioidaan Apple olion aikomuksia ("Applen tarkoituksena on saaattanut olla.." tai "Apple on harrastanut tällaista ennenkin.."). Voisi kuvitella, että ICT-alaan erikoistuneissa julkaisuissa tohdittaisiin mennä asiaan hiukan syvemmälle ja jostain enemmän originelleista kulmista, mutta näin ei ole. Olisi mielenkiintoista lukea vaikkapa jonkun projektipäällikön arviointeja jonkin toisen yrityksen laadunvalvontaprosesseista kuin missä itse työskentelee. Tai vaihtoehtoisesti jonkun IT-alan suuryrityksen palkkalistoilla työskennelleen koodarin kokemuksista liittyen ohjelmistotuotannossa esiintyvien bugien käsittelyyn.

Computer Worldin toimittaja Ryan Faas kertoi eräässä vaiheessa tapauksen käsittelyä, että kyse tiedon ylenmääräisessä tallettamisessa olisi bugista, mutta tätä tietoa ei kovin nopeasti vahvistettu (myöhemmin kylläkin). Bugin olo ja se, että asia nousi julkisuudessa pintaan niin kovin hitaasti, jättää avoimeksi mahdollisuuden, että bugi voisi olla kumpaa hyvänsä seuraavista: erheen kautta jäänyt tai tahallaan lisätty. Onhan esim. ilmennyt (CarrierIQ:n tapaus), että tiettyjen älypuhelinten tallettaessa liikaa monenlaista erilaista tietoa lokitietoihin, kyse oli kerrotun mukaan siitä, että useiden laitteiden valmistajilta oli unohtunut debug asetus päälle, joka olisi käytännössä yksi ohjelmallinen kytkin konfiguraatiotiedostossa. Miten sellainen virhe voi tapahtua useille eri toimijoille?

Olisikin mielenkiintoista tietää, miten laadunvalvonta toimii Applessa eli kuinka monien ihmisten kautta mikäkin asia kulkee. Varmaankin sellainen laadunvalvonnan osatekijä heillä on käytössään, että kaikki tuotettu ohjelmistokoodi on aina jonkun nimissä tehtyä ja koodin tarkastajien nimet helposti löydettävissä, joten ihan kuka tahansa yksittäinen insinööri ei voisi lisäillä omaa koodiaan täysin vapaasti.

Sinänsähän tämä sijaintitietojen tallennus helposti luettavaan logitiedostoon ei aiheuta varsinaista uhkaa kenellekään sellaisenaan, mutta jos logitieto siirtyy iTunesin kautta myös Windowsiin, olisi tuo logitiedosto kaapattavissa koneelta siinä missä kaikki muukin tieto - jos se ei ole riittävän hyvin suojattu.

Verkkopalvelun käyttäjän kiusaamisesta

Toisinaan ei voi olla varma siitä, onko joku kiusaavaksi luonnehdittava taho pelkästään käyttänyt hyväkseen jotain tietoturvassa ilmennyttä vajetta jossain verkkopalvelussa aiheuttaakseen haittaa jollekin tietylle ihmiselle, vai onko kyse myös tai yksinomaan palveluntarjoajan (tai sen yksittäisen työntekijän) suorittamasta haitanteosta. Seuraavassa esimerkkejä erityyppisestä haitanteosta, jonka tietynlaisen verkkopalvelun käyttö tai olemassa olo on mahdollistanut.

Tapaus 1, puolalainen erotiikkayhteisö. Tämän sivuston tietokantaan oli syötetty siementietona mm. eräs kirjoittajan sähköpostiosoitteista, mikä kävi ilmi siitä, että sieltä alkoi tulla useita kertoja viikossa viestejä siitä kuinka n määrä "samanhenkisiä, profiiliin sopivia ihmisiä" haluaisi keskustella. Sivuston ylläpito ei vastaa tiedusteluihin ja tämän ilman lupaa luodun tunnuksen poisto ei ole mahdollista. Jos sivustolla käyttää "palauta salasana" toimintoa, se kertoo selaimessa, toiminnon käyttämisen jälkeen, että uusi salasana on lähetetty kirjoittajan käyttämään sähköpostiosoitteeseen (osoite näkyvissä), mikä olisi tietenkin kätevä keino osoittaa (jonkun kolmannen osapuolen tekemänä), että kirjoittaja itse olisi itse rekisteröitynyt juuri kyseisenlaiselle sivustolle. Siitä ei ole tietoa, onko joku käyttänyt tällaista mahdollisuutta, sillä ei voi olla varma, ovatko salasanapalautusviestit menneet automaattisesti tyhjentyvään roskapostikansioon - olettaen, ettei välissä ole tahoa, joka kykenee suodattamaan saapuvia sähköposteja ennen kuin ne saapuvat Googlen palvelimille ja ettei tämän puolalaisen erotiikkayhteisön ylläpito ole itse koodannut omaan sähköpostinlähetysjärjestelmäänsä joitain ylimääräisiä ehtolausekkeita. Sivusto vaikuttaa ilmestyneen verkkoon vasta äskettäin, ikään kuin se olisi generoitu jonkin valmiin materiaalin pohjalta semiautomaattisesti, samalla joihinkin blogeihin linkkejä siitä ripotellen.

Tapaus 2, newyorkilainen verkkoyhteisö. Kirjoittaja ei ole käyttänyt ko. sivustoa ainakaan neljään vuoteen, eikä ole muutenkaan ollut siellä erityisen aktiivinen, mutta on saattanut joskus aiemmin todistaa henkilöllisyytensä luottokorttitiedoilla. Sivusto on laadukas ja on ollut olemassa ainakin viimeiset kymmenen vuotta. Erään vuoden marras- ja joulukuussa luottokorttia oli laskutettu 12.95 USD:n edestä. Aluksi ei ollut varmaa kuka laskuttaja oli, sillä tiliotteella näkyi vain yksi sana rahansaajan kohdalla. Nordean asiakaspalvelusta varmistui, että kyse oli New Yorkissa toimiva yritys, mutta osoitetietoa Nordealla ei ollut saatavilla. Tämä newyorkilainen taho vastasi sähköpostitiedusteluun ja kertoi lopettavansa jatkoveloitukset, muttei kuitenkaan ottanut kantaa poikkeavaan kahden kk:n laskutukseen.

Tapaus 3, suomalaisessa mediassakin mainostanut kansainvälinen deittisivusto. Tälle sivustolle oli myös perustettu tunnus kirjoittajalle ilman, että on itse sen luomiseen mitenkään osallistunut. Erotiikkasivustot vielä jotenkin kestää, mutta tässä tapauksessa profiiliin oli laitettu, että seuranhakijana olisi 14 vuotias mies, joka etsii 13 - 15 vuotiaita poikia seurustelukumppaneiksi. Profiili oli luotu jo useita kuukausia sitten siitä kun ensimmäisen kerran sähköpostiin tieto tunnuksen olemassa olosta saapui. Ensimmäisen sähköpostiviestin jälkeen kumppania hakevien viestien määrä roihahti kymmeniin per päivä ja sitten se taas yhtäkkiä tyrehtyi - kuin säätimestä säätämällä. Tässä herää kysymys siitä, voisiko joku ylläpitävä tai moderoiva taho asettaa profiilin sisällön joksikin aivan muuksi jonkin tietyn aikaikkunan ajaksi, jolloin ei itse ole katsomassa? Kirjainsarjojen ja numeroiden muuttaminen tietokannasta on kuitenkin vain muutaman sekunnin vievä toimenpide, josta ei välttämättä jää mitään jälkiä mihinkään ylläpitävän tahon logiin.

Arkijärjestä, sekä tietokone- ja mobiililaitteiden poikkeavasta käytöksestä

Jos tilanne on se, että joku on päässyt edes joksikin aikaa siihen asemaan, että hän pystyy etäkontrolloimaan tai monitoroimaan Android-käyttöjärjestelmällisen tablet laitteen toimintaa, ns. pöytätietokoneen Windows-käyttöjärjestelmän toimintaa tai ADSL-modeemin kautta kulkevaa tietoliikennettä, mahdollistaa tämä käytännössä äärettömän paljon erilaisia vaihtoehtoja häirintään. Kontrolloitavuuden ei välttämättä tarvitse olla täydellistä, vaan siitäkin on runsaasti riesaa, jos voi suorittaa joitain tiettyjä rajoitettuja toimenpiteitä tietyllä tarkalla ajoituksella. Tällaisten toimenpiteiden syytä voi olla vaikea todistaa sen toimesta, jolle on kohdistettu, sillä esim. kovalevyn käynnistyminen, hiiren pointterin poikkeava liikahtelu tai tietokoneen "kaatuminen" ikään kuin kuuluvat tietokoneen normaaliin toimintaan.

Kirjoittajalle itselleen on käynyt melkein kaikkien ostettujen tietokone- ja mobiililaitteiden kohdalla siten, että monen laitteen kohdalla on ilmennyt jonkinlaista vaihtumista, mutta siitä sinänsä on vaikea johtaa suoraan mitään varmaa näkemystä. Esimerkkeinä: tietokoneen emolevyn kotelosta puuttui emolevy, tablet laitteeksi tuli mustan värinen, vaikka tilasi valkoisen, monitori meni huoltoon pari päivää ostamisen jälkeen, jne. Käytännössä todistettavuus muodostuu tilastollisten epätodennäköisyyksien kautta, mikä voi olla hankala pukea sanallisten selityksien muotoon. Esim. hiiren pointterin "valumisen" johonkin suuntaan voi vielä ymmärtää normaalina ilmiönä, mutta sitä ei niinkään, että se tekee kaarroksia. Seuraavassa kolme esimerkkiä poikkeavasta tietokone- ja mobiililaitteiston toiminnasta.

Tapaus 1. Hetken aikaa ulkona oltua tai muuten jätettyä toviksi verkon selailuun käytettävissä olevia laitteita sellaiseen paikkaan, jossa niitä ei suoraan ole havainnoimassa, on takaisin tullessa ollut esillä jokin verkkosivusto, jossa ei itse ole käynyt, eikä siihen ole suoraan linkkiä niiltä sivuilta, joilla hetki sitten on saattanut olla käymässä. Tätä on tapahtunut eniten pöytätietokoneen kohdalla, mutta vasta sitten kun samaa alkoi tapahtua myös Android-pohjaisen tablet laitteen kohdalla (Samsung Galaxy Tab 10.1, käyttöjärjestelmän versio 3.1), joka perustuu Linuxiin, sekä älypuhelimen kohdalla (Samsung Galaxy S, käyttöjärjestelmän versio 2.3.3), alkoi nousta suurempi huoli siitä, kuinka mobiilejakin laitteita voidaan ottaa luvattomasti etäkäyttöön ja tehdä niillä salaa melkein mitä vain (riippuu käyttäjäoikeustasoista ja siitä tultiinko "laitteeseen sisään" jonkun asennetun sovelluksen kautta eli onko sovelluksella itsellään riittävästi oikeuksia suorittaa komentoja).

Tapaus 2. Kirjoittajan kehitellessä sosiaaliseen kuvanjakopalveluun, Flickriin, vaihtoehtoista Android-laitteille tarkoitettua hakukäyttöliittymää, ilmeni kymmeniä kertoja sovelluksen testaamisen yhteydessä sitä, että tehdessä testihakuja tietyillä hakusanojen yhdistelmillä, alkoi aina muutama minuutti uuden hakusanayhdistelmän käyttämisen jälkeen ilmetä hakutuloksissa erilaisia raakuuksia, kuten tapettua kettua tai gorea, vaikka hakusanoina olisivat olleet varsin neutraalit hakusanat kuten "fractal" ja "colorful". Tätä tapahtui niin usein, että todennäköisyys "luonnolliselle" selitykselle ei tuntunut sopivalta, jolloin ainoaksi mahdollisuudeksi tuntui jäävän se, että jonkun tai joidenkin on ollut mahdollista seurata tietoverkkoliikennettä ja saamansa tiedon perusteella lisätä nopeasti Flickriin jotain töykeällä tavalla ärsyttävää ainesta.

Tapaus 3. ADSL-reititin on alkanut menemään näennäisesti jumiin täsmälleen kotona tietokoneella tehtyjen työtehtävien suorittamisen jälkeen (eräänlaisessa ajatuksellisessa saumakohdassa). Vaikka olisi edelliset 3 - 4 tuntia käyttänyt runsasti Internettiä, niin vasta sitten kun on lopettamassa töitä siltä erää, reitittimen kautta ei enää pääse minnekään verkkosivustolle ennen kuin sen kertaalleen sammuttaa ja uudelleenkäynnistää. Tällaisen häirinnän ajoittaminen vaikuttaa mahdottomalta, ellei pysty seuraamaan sekä tietoverkkoliikennettä, että myös sitä, mitä monitorin ruudulla tapahtuu.

Mobiililaitteiden kohdalla eräänä mahdollisuutena on, että laitteiden firmwaret ovat jotenkin vaihtuneet malicious-tyyppiseen (väärennettyyn ja kustomoituun), mutta se vaatisi sen, että laitteiden toimitusketjuissa olisi vakavia puutteita. Jos mobiililaitteiden firmware on muutettu, voisi se mahdollistaa senkin, että vaikka laitteet näennäisesti olisivat pois verkosta (ledivalon indikoidessa sitä), niin näin ei välttämättä olisikaan, vaan siihen saisi silti yhteyden verkon yli. Tämä tekisi päätelmien tekemisestä huomattavasti hankalampaa, koska arkijärki antaisi olettaa väärin.

Reitittimien tietoturva-aukoista esimerkkejä

Esimerkkejä reititin laitteiden tietoturvaongelmista, jotka ovat ainakin jossain vaiheessa laitteiden elinkaarta (ennen mahdollista firmware-päivitystä) olleet läsnä ja vilpillisten ihmisten hyödynnettävissä:

D-Link Router UPNP Stack Overflow
A remote stack overflow exists in a range of wired and wireless D-Link routers. This vulnerability allows an attacker to execute privileged code on an affected device. When a specific request is sent to an affected device, a traditional stack overflow is triggered allowing an attacker complete control of the router. With the ability to execute code on the device, it is then possible to apply modified firmware, and ultimately compromise the entire network.

Zyxel Zywall 2 Multiple Vulnerabilities
During an audit of Zyxel Zywall 2 it was discovered that a cross site request forgery and persistent cross site scripting vulnerability exists in the management interface. Thus, it is possible for an attacker to perform any administrative actions in the management interface, if a logged in/authenticated user has been enticed to visit a malicious web site. These actions include e.g. changing DNS server address or other security critical configuration items.

Prestige 650R ADSL Router DoS
An undocumented feature in D-Link DSL routers allows (in some cases) to bypass the authentication prompt and gain full access to the router, and then to the network behind it.

Luvaton tietokoneen etäkäyttäjä ja reitittimen ohitettavuus

Yrityksillä ei tyypillisesti, edelleenkään, ole rohkeutta kertoa heihin kohdistuneista tietomurroista - koska sitten he ainakin saisivat lisää samaa osakseen, olettamansa mukaan, minkä voi tulkiten nähdä käyvän ilmi mm. raportissa "Tietoturvan tila Suomessa" (vuodelta 2006) mainitusta vastausprosentista: "Suoritetulla tutkimuksella [pk-yritysten tietoturva] on joitakin heikkouksia: kyselyn vastausprosentti oli alhainen (12,4 %)."

Asiasta ei ole helppo saada aikaiseksi keskustelua vapaakäyttöisillä verkon keskustelufoorumeillakaan, olettaen, että keskustelufoorumi on jonkin muun aiheinen kuin ICT-alan johonkin osaan liittyvä. Jos kysyy esim. "Kuinka korkealla on kynnyksesi kertoa jollekin toiselle ihmiselle, että epäilet jonkun käyttävän tietokonettasi Internetin kautta? Mikä vaikuttaisi tämän kynnyksen korkeuteen?", ei välttämättä kannata olettaa kovin runsasta tai syvällistä keskustelua aiheesta, sillä se koetaan liian henkilökohtaisuuksiin meneväksi. Sen sijaan hieman avoimempi kysymys kuten "Minkälaisia uhkia uskot tulevaisuudessa esiintyvän?" on helpompi, koska siihen voi vastata melko helposti jotain mielikuviteltua, liikoja itsestään paljastamatta. Ei kuitenkaan kannata olettaa liikaa ennakkoon etteikö esim. kiihdytysajoneuvoja käsittelevällä foorumilla (tai julkisella Google+-piirillä tai Facebook-ryhmällä) voisi yllättäin olla enemmän ja syvällisempää kerrottavaa kuin erityisesti tietotekniikkaan keskittyneessä paikassa.

Pääsääntöisesti ihmiset eivät kuitenkaan juurikaan ilmaise huolehtuneisuuttaan tietoturva-asioista kuin lähinnä silloin, kun joku valtakunnan uutismedioista jonkin asian esille nostaa, mikä taasen rajoittaa melko suurestikin sitä, minkälaiselle tietoturvauutisoinnille ihmiset altistuvat. Toisinaan (ei usein) tietoturva-aiheita on käsitelty ajallisesti suhteellisen pitkään esim. YLEn Aamu TV:ssä, mikä voi jättää pitkäänkin kestävän tietämyksen tietoturva-asioista liittyen esim. siihen, miten jokin tietoturva-asia on hoidettu jossain naapurivaltiossa, mutta sellainen muu tietoturvauutisointi, joka tuntuu henkilökohtaisesti vaikuttavalta, liittyy melko rajattuun joukkoon tietoturvauhkan lajeja (esim. huijauskirjeet sähköpostissa tai verkkopankkitunnusten kalastelu).

Reitittimen välimuistin ylivuodot (eng. buffer overflow) tuntee melko harva suomalainen itseensä läheisesti liittyväksi, koska ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa, vaikka nuo sanat olisivatkin jostain mieleen jääneet. Juuri se, että näistä asioista on melkeinpä aina pakko keskustella tietoturva-alan omin termein, asettaa hyvin korkean kynnyksen tietoturvauhkien todelliselle ymmärtämiselle; joitakin asioita ei voi ymmärtää ennen kuin on sitä ennen sisäistänyt hyvin jotain muuta asiaan liittyvää.

Seuraavassa muutama esimerkki siitä, minkälaista haittaa voisi aiheutua tavalliselle kotikäyttäjälle, jos

a) hänen reitittimensä, jonka kautta hänen tietokoneensa on liitetty Internetiin, voitaisiin ohittaa kuin siinä ei mitään palomuureja tai muita suojauksia olisikaan (Internetistä pääsisi suoraan kiinni ko. tietokoneeseen) ja
b) hänen Windows-käyttöjärjestelmänsä olisi tietoturvan osalta päivittämätön tai siihen olisi entuudestaan murtauduttu ja jätetty siihen jokin takaportti, jonka kautta saa helposti täydet käyttäjäoikeudet kyseiseen tietokoneeseen (käyttöjärjestelmätasolla).

Esimerkki 1: Tietokoneen käyttäjä käyttää tietokoneensa tekstinkäsittelyohjelmaa kouluun/opiskeluun liittyvien harjoitustehtävien tuottamiseen. Tietokoneen kovalevyllä on oma tiedostokansionsa näitä tiedostoja varten ja hän ottaa siitä kerran viikossa varmuuskopion USB-muistitikulleen - uusi varmuuskopio korvaisi tässä tapauksessa vanhemman (zip-paketti). Kirjoituksia olisi kertynyt jo viitisenkymmentä, mutta viimeisen kuukauden aikana hän ei olisi käsitellyt niistä kuin ehkä neljää tai viittä. Ilkeämielinen etäkäyttäjä voisi aiheuttaa pienestä haitasta suureen tuhoon tekemällä muutoksia näihin vanhoihin tiedostoihin (kovalevyllä oleviin). Hän voisi poistaa lauseen sieltä, korvata sanan tuolta tai korvata koko kirjoituksen sisällön sanalla "muffaffaa" (niin monta kertaa, että tiedoston koko säilyisi suunnilleen samanlaisena). Ilkeämielinen etäkäyttäjä voisi tehdä pieniä muutoksia myös uusimpiin, vasta ihan hetki sitten käsiteltyihin kirjoituksiin, vaihtamalla niissä esiintyviin ilmauksiin jotain mikä muuttaa ilmaisun merkitystä. Useimmat käyttäjät selittäisivät oudolta tuntuvan muutoksen syyttämällä itseään ajatusvirheestä - olettaen, että huomaisivat muutoksen. Kuvittele mitä haittaa tällaisesta voisi olla virallisissa kirjeissä, joissa on tärkeää, että virheitä ja outouksia ei esiinny yhtään.

Esimerkki 2: Tietokoneen käyttäjä huomaa toistuvasti jätettyään tietokoneen päälle ja ulosmentyään, että takaisin tultuaan, että joku on ottanut hänen tietokoneensa etähallintaan, availlen uusia ohjelmia ja käyden erilaisilla verkkosivuilla - jopa kirjautuen tietokoneen omistajan käyttäjätunnuksilla johonkin verkkopalveluun (selain asetettu tallentamaan lomakkeiden tiedot, jolloin ei välttämättä tarvitse tietää salasanaa voidakseen kirjautua johonkin palveluun).

Esimerkki 3: Jos luvattomalla etäkäyttäjällä on täydet käyttäjäoikeudet tietokoneesi käyttöjärjestelmään, hän voi asentaa siihen sellaisia taustaohjelmia, jotka luovat siihen virtuaalisen työpöydän, jolla tehdyt asiat eivät näy tietokoneen varsinaiselle käyttäjälle mitenkään, vaan hän näkee vain oman normaalin työpöytänsä. Tällä piilotetulla virtuaalisella työpöydällä voitaisiin ajaa salassa erilaisia asennettuja ohjelmia, joka ei ilmentyisi muuten kuin siten, että tietokoneen kovalevy vaikuttaa pitävän normaalia enemmän ja useammin ääntä. Käytännössä luvaton etäkäyttäjä voisi käyttää nettiselainta käydäkseen rekisteröitymässä joillekin "arveluttaville verkkosivuille", kohteena olleisiin palveluihin tallettuen kyseisen tietokoneen IP-osoite. Siinä samalla etäkäyttäjä voisi suorittaa myös jonkinlaisen tietoverkkorikoksen esim. lataamalla tai tuottamalla käyttäjän koneelta verkkoon sellaista materiaalia, joka olisi jonkin lain mukaan rangaistava teko, mikä voisi eräässä pahimmista tapauksista johtaa vääriin syytöksiin.

Laitteiden identiteetin väärentäminen lähiverkossa

Verkkoliikenne kulkee Internetiin liitetystä laitteesta useiden reitittimen kautta, joista kotikäytössä ensimmäinen on omissa asuintiloissa (esim. integroituna ADSL-modeemiin) ja kerrostalojen tapauksissa seuraava on jossain erillisessä tilassa, jonka kautta kaikkien talon asuntojen verkkoliikenne kulkee ennen kuin jatkaa matkaansa internetpalveluntarjoan tiloihin, mahdollisesti välillä jonkin vahvistimen kautta kulkien.

Jos yksittäisen kerrostalon muodostamaan taloverkkoon on liitetty useita koneita, on tuo verkko tapana pilkkoa pienempiin osiin, virtuaalisiksi lähiverkoiksi (Virtual LAN), joihin jokaiseen on liitettynä vain osa koko taloverkkoon liitetyistä tietokoneista. Lähtöolettumuksena on, että nämä virtuaaliset lähiverkot eivät "keskustele" keskenään (niihin kuuluvat laitteet eivät pääse tietoiseksi toisessa virtuaalisessa verkossa olevista laitteista). Tämä lähtöolettamus perustuu tiettyihin stardardeihin, joiden pohjalta laitteet on rakennettu, mutta siitä ei voi olla varma, onko laitteet konfiguroitu oikein tai onko laitteissa itsessään jokin ohjelmallinen vika. Jos kaikki toimii ideaalisesti, ei edes samassa virtuaalisessa verkossa olevien tietokoneiden pitäisi pystyä "keskustelemaan keskenään" niiden ollessa toisistaan kytkin laitteella erotettuja.

Verkkoliikennettä on kuitenkin mahdollista ohjata huijaamalla se kulkemaan väärien reitittimien (eng. roque router) kautta, jolloin sitä kautta kulkevalle tietoliikenteelle voidaan haluttaessa tehdä suodatuksia tai jopa muutoksia, minkä jälkeen tuo verkkoliikenne (muokattu ja eteenpäin päästetty osa) jatkaa matkaansa normaaliin päämääräänsä. Tätä kutsutaan myös "Man In The Middle" hyökkäykseksi.

The SANS Instituten paperissa "Virtual LAN Security: weaknesses and countermeasures" [1] vuodelta 2003 luodaan pitkä silmäys virtuaalisen lähiverkon arkkitehtuuriin kohdistuvaan hyökkäykseen, mistä käy ilmi, että virtuaaliset lähiverkot pystyvät sittenkin keskustelemaan toistensa kanssa, vaikka näin ei pitäisi olla. Ote paperin abstraktista:

"Many architectures use Virtual LANs, on their switches, to separate subnets from each other on the same network infrastructure. It is commonly assumed that Virtual LANs are fully isolated from each other. During the Blackhat conference 2002, a presentation from Sean Convery (CISCO) demonstrated ways of sending packets across VLANs."

Varsinaisen laiteidentiteetin väärentämistä verkossa on hankala popularisoida ja täten selittää yleisesti ymmärrettävästi, koska asian ymmärtäminen vaatii jonkin verran alan termistön tuntemista. ARP-huijaus (eng. ARP spoofing) [2] on nimitys eräällä niistä tekniikoista, joilla tällaisen identiteettihuijauksen voi toteuttaa. Yleisesti ottaen siinä olisi (tässä tapauksessa) tarkoitus assosioida "välimiehen" reitittimen MAC-osoite (jokaisella verkkoon liitetyllä laitteella uniikki tällainen) verkon yhdyskäytävän IP-osoitteeseen (reitti virtuaalisesta taloverkosta ulkoiseen verkkoon), jolloin datapaketit alkavat kulkea varsinaisen yhdyskäytävän kautta toisen laitteen kautta.
[1] http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/networkdevs/1090.php
[2] http://www.grc.com/nat/arp.htm

Internetin suodatus ja seuranta alkaa olla mahdollista reaaliajassa

Suomalaiset on opetettu ajattelemaan, että internetissä kulkee niin paljon dataa, että jo sen vuoksi mikään tai kukaan ei pysty sitä kontrolloimaan. Todellisuudessa data kulkee moneltakin osin tiettyjä samoja reittejä pitkin, riippumatta esim. siitä, käyttääkö kannettavaan tietokoneeseen liitettyä langallista yhteyttä vai älypuhelimensa langatonta yhteyttä. Android-älypuhelimen omistajat voivat todeta esim. sovelluksien CellID Info tai GSM Signal Monitoring avulla, että tietyllä melko laajalla ja väljästi tornitetulla alueella laite ottaa usein (ellei jopa aina) yhteyden tietyn saman tornin kautta (verkon rakenteessa eroja EDGEn ja UMTS:n välillä), jolla on myös oma vakioitu CellID-koodinsa. Tornista eteenpäin data kulkee monin paikoin vakioituja reittejä ennen kuin se saavuttaa varsinaisen määräpäänsä. Ajateltakoon tässä vaikkapa Internet-selaimen käyttöä, jossa selaimen käyttäjä esittää pyynnön hakea tietty sivu esille. Käytännössä siirretyn datan (langallisesti ja langattomasti) mahdolliset kulkureitit lisääntyvät vasta tietyn "vyöhykkeen" jälkeen eli vasta sitten, kun kun on päästy asunnosta palveluntarjoajan tiloihin ja sieltä eteenpäin. Jos ei kohdepalvelin aivan lähitienoilla sijaitse, tulisi data jossain vaiheessa kulkemaan Ficixin runkoverkossa (Suomessa) ja Eurooppaan suuntautuessaan EURO IX:n liityntäpisteiden kautta.

Suuren datamäärän käsittelyyn jossain tietyissä liityntäpisteissä pystytään nykyisin melko hyvinkin, päätellen esim. siitä, kuinka helposti ja nikottelematta 15 % koko Internetin tietoliikenteestä saatiin kulkemaan kiinalaisen Internet infrastruktuurin kautta 18 minuutin ajaksi (marraskuussa 2010), mistä voi vähintään sen todeta, ettei nykyteknologia tule esteeksi tällaiseen massiiviseen reitiltä poikkeuttamiseen ja kaiken uuden reitin läpi kulkeneen datamäärän sellaisenaan siirtämiseen. Se ei ole varmaa, oliko tässä 18 minuutin kestoisessa datan imemisessä ja normaalisti edelleen välittämisessä kyse Kiinan valtion toteuttamasta tempauksesta, mutta siinä oli joka tapauksessa pelattu algoritmeilla, jonka mukaan Internet reitittimet valitsevat parhaan reitin eri vaihtoehdoista tiettyihin kriteereihin perustuen.

Tietoverkoissa kulkevan datan suuntaa muuttavien pisteiden (eng. node) kautta kulkevan datan reaaliaikainen analysointi on haastava tehtävä vaadittavan tallennuskapasiteetin vuoksi. Jos kyse olisi arkistodatasta, joka ei muutu jatkuvasti, voisi käyttää tiedon kompressointia tai deduplikointia, joista jälkimmäinen tarkoittaa samana toistuvan tiedon eliminointia, mutta tiedonkäsittelyn hitaus voisi muodostua esteeksi kaiken läpikulkevan datan reaaliaikaiselle tallentamiselle. Tämä ongelma on kuitenkin ratkaistavissa siten, että tallennusvälineiden väliin asetettaisiin riittävän tehokas supertietokone, joita esim. kiinalla on useampiakin, jolloin tallennettavan tiedon määrää voidaan supistaa deduplikointitekniikalla niin paljon, että kaikki läpikulkeva data saataisiin talteen, mitään hukkaamatta.

Valokuitukaapeliyhteyksien kautta dataa voisi kerätä useasta tarkastelupisteestä, synkronoidusti ja reaaliajassa, olettaen ettei siirrettävä tietoa ole niin paljon, että siirtokapasiteetti ylittyy. Nopeusennätys tiedonsiirrossa valokuitukaapelin kautta on nykyisin jo ainakin 100 terabittiä sekunnissa ("equivalent of sending 3 months of HD video in one second", huhtikuussa 2011).

Lapset ja nuoretko eivät muka osaa käyttää projektinhallintasovelluksia?

Nuorten ja lasten tekemissä rikoksissa on erään uutisia tuottavan tahon uutisoinnin perusteella arvioituna se yhteinen piirre, että jokainen niistä on toteutettu joko vähäisen harkinnan jälkeen tai sitten jotain yksinkertaista kaavaa on toistettu moneen otteeseen. Kun näitä vertaa siihen kuinka monimutkaisia, paljon ennakkosuunnittelua ja toteutusvaiheen hallintaa vaativia rikoksia, haitantekoa tai mediapeliä aikuiset ihmiset tekevät, voisi jäädä vaikutelma, että nuoret ja lapset ovat liian "tyhmiä" tekemään rikoksia tai olemaan kenellekään toiselle haitaksi muulla tavoin kuin muksimalla, tönimällä tai sanomalla rumasti.

Rikoksia, joihin lapset ja nuoret uutisoinnin perusteella ilmeisesti tyypillisimmin syyllistyvät ovat: kananmunien heittely, bänditilojen sytettely, huumeiden kotiviljely, poliisin osoittelu laserilla, myymälävarkaudet, tupakan tumppaaninen toisen otsaan, riitely parkkipaikalla, hätävalheet ja tarinoiden sepittely, valepoliisina esiintyminen, uhkaavat kirjoitukset seinillä, koulu uhkaukset Internetissä, jne.

Ottaen huomioon, kuinka helppo Internetin viestintävälineiden kautta on vinkata muille erilaisista Internetissä käytettävissä olevista sovelluksista (SaaS-palvelut), joilla on näppärä esim. editoida videoita, pitää wikiä, tehdä merkintöjä kalenteriin, piirtää kaavioita, suunnitella projekteja, yms. voitaneen olettaa, että tietoisuus näistä ohjelmista on vain kasvamaan päin. Jo pelkästään selainkäyttöisiä projektinhallintaohjelmia (osa erittäin helppokäyttöisiä) löytää helposti lähemmäs 100 erilaista.

Voitaneen uutisoinnista saatavista vaikutelmista huolimatta lähteä siitä olettamuksesta, että lapset ja nuoret eivät ole tyhmiä, vaan he oppivat asioita erittäin nopeasti? Eikö niin ole väitetty "iät ja ajat", että "lapset opettavat vanhempiaan, koska vanhemmat ovat niin kalkkiksia kaikissa uusissa jutuissa"? Toisaalta, on myös tehty tutkimuksia, joiden mukaan lapset ja nuoret eivät oikeasti ole aivan niin tehokkaita ja taitavia Internetin ja tietotekniikan käyttäjiä kuin toisinaan tavataan hypettää, vaan käyttö on paljoltikin rajautunut tietyntyyppisiin ja usein jopa samoihin palveluihin.

Kuitenkin, olisi ajatuksena melko omituinenkin, ettäkö pitäisi ensin saavuttaa jokin titteli kuten "liikemies" tai "poliitikko", ja vasta sen jälkeen olisi kykeneväinen "kieroon peliin". Uutisointien perusteella lapset ja nuoret ovat aivan liian ärsykkeille alttiita, jotta kykenisivät viemään mitään laajempaa suunnitelmaa loppuun, saati edes aloittamaan sellaisen tekemistä. On vaikea uskoa, että näin todella olisi. Vastakkaisia todisteita saa kerättyä helposti, kun vain vähän seurailee elämää omassa elinympäristössään. Vuokaavioiden käyttö ei ole mitään erityisen vaikeaa, eikä PERT-kaavioidenkaan ideaa kauaa opettele, minkä jälkeen aletaankin olla jo aika valmiita tuottamaan Gant-kaavioita ja ottamaan esim. Microsoft Project käyttöön.

Ikkunan läpi etäkuuntelu laserin avulla

Äänenpaineen vaihtelut sisätiloissa korreloituvat ikkunassa ikkunan värähdysliikkeenä, joka voidaan sopivalla laitteistolla konvertoida takaisin ääniaalloiksi. Äänenlaatu, joka tällä tavoin saataisiin ikkunan värähdysliikkeistä luetuksi, riippuisi ikkunan ominaisuuksista. Vaadittava laitteisto koostuisi lasersäteen lähettimestä ja lasersäteen heijastuman keräävästä ja ääniaalloiksi konvertoivasta laitteesta, jotka voivat sijaita kaukana itse ikkunasta, sekä optionaalisesti äänentallennuslaitteistosta.

Lasersäde suunnattaisiin siten, että säde ei kulkeutuisi ikkunan läpi, vaan heijastuisi siitä. Heijastunut lasersäde osuu vastaanottimessa hieman eri kohtiin, riippuen siitä minkälainen äänenpaine ikkunaan milloinkin kohdistuu. Lasin ominaisuudet ja se montako kerrosta niitä on, vaikuttavat äänenlaatuun. Lasin heilahdusliikkeiden ollessa kovin laajoja lasersäteen vastaanottaminen käy erittäin hankalaksi, jos säteiden vastaanotin on kovin kaukana; iso ikkuna värähtelee laajaliikkeisemmin kuin pieni ikkuna ts. ikkunan koon kasvaessa kasvaa myös ikkunaan osuvan lasersäteen heijastuman hajonta. Teemasta on myös variaatioita, joissa lasersäde kohdistetaan 0-asteisessa kulmassa ikkunaan.

Hintaluokassaan tällaisen järjestelmän rakentaminen tee se itse periaatteella ei muodostuisi kovinkaan kalliiksi (joitakin satoja euroja), verrattuna siihen, miten monia kymmeniä tuhansia euroja kaikista hienostuneimmat "kannettavat röntgensädelaitteet" voivat kalleimmillaan maksaa. Vakoilutarvikkeissa on nykyisin runsaasti vaihtoehtoja useissa eri hintaluokissa, asennusohjeita erilaisiin tarpeisiin saaden varsin helposti kun vain sopivilla hakusanoilla Internetistä hakee.

Monitorit ja televisiot vuotavat tietoa

Seuraavissa esimerkeissä viitataan mm. plasma- ja LCD TV:n (hinnoiltaan 499 USD - 2599 USD) virtalähteiden ympäristöönsä emittoiman elektromagneettisen säteilyn tunnistamiseen, missä signaali korreloi suuresti sen suhteen, mikä elokuva juuri sillä hetkellä on näytillä TV:n ruudulla; mustavalkokuvan rekonstruoimiseen lähes 50 metrin päästä, pelkästään emittoitunutta elektromagneettisuutta tarkkaillen, kohdemonitorin sijaitessa eri talossa; vieraillun verkkosivun tunnistamiseen virtalähteen virranvaihteluista muodostuvan kaavan perusteella.

Seuraavassa listassa ensin mainitussa raportissa (julkaistu 2011) kerrotaan, että vaikka elektroniikkalaitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta on säännöksin rajoitettu, jotta eri laitteet eivät häiritsisi toisiaan, eivät säädökset ota huomioon informaation vuotamisen näkökulmaa. Samassa raportissa kerrotaan myös, kuinka signaali propagoituu joka puolen esim. asuintaloa ilman, että monitoroitavissa oleva signaali, joka siis monitorin ruudulla näkyvän kuvan kanssa korreloi, suuremmin heikentyisi. Tämä on siitä huomionarvoista, että tämä voi mahdollistaa signaalin helpomman "langattoman" siirron ulos koko talosta esim. huonosti suojatun johdon kohdalta. BBC:n uutissivuilta ja YouTubesta löytyy esimerkkiä siitä, kuinka huonosti suojatut johdot mahdollistavat niissä kulkevan signaalin lukemisen suoraan tai toiseen johtoon siirtyneenä (esim. näppäimistön johdosta).

Televisions, Video Privacy, and Powerline Electromagnetic Interference
Muun muassa Panasonicin TV:iden virtalähteiden emittoimaa säteilyä kymmenisen minuuttia tarkkailemalla saavutettiin n. 80 % osumatarkkuus siitä, mitä elokuvan kohtaa oltiin katsomassa.
http://homes.cs.washington.edu/~yoshi/papers/ccs2011 emi.pdf

Identifying Webpages by Tapping the Electrical Outlet
On luonnollista ajatella, että verkkosivu, joka näyttää lukuisia videoita kerrallaan aiheuttaa suuremman virrankulutuksen kuin pelkkä lyhyt tekstipohjainen sivu, mutta olennaistakin onkin tunnistaa "identifiable patterns of power consumption via their different use of computing resources", koskien siis hakkuriteholähteitä.
http://sharps.org/wp content/uploads/CLARK TECH PAPER.pdf

Realistic Eavesdropping Attacks on Computer Displays with Low Cost and Mobile Receiver System
Tässä ei kerrottu tarkemmin, mikä oli kaukaa tarkkaillun monitorin heikoin kohta, vaan siinä vain rekonstruoitiin 46 metrin etäisyydeltä, halvalla laitteistolla, se mitä luki eri kirjasinkooilla kirjoitettuna kohdemonitorin ruudulla etäisyyden lyhentyessä saatettiin lukea täysin selvästi 9pt kokoisella kirjasimella kirjoitettua tekstiä; erikoisuutena tässä oli sekin, että käytettiin ohjelmallisia algoritmeja kalliiden laitteistojen sijaan, mikä teki monitorointilaitteiston liikuteltavuudesta helpompaa.
http://www.eurasip.org/Proceedings/Eusipco/Eusipco2012/Conference/papers/1569583239.pdf

Metallisesta pallosta heijastuneen kuvajaisen etätarkkailu

Fysiikan puolelta on löydettävissä runsaasti sellaisia yksinkertaisia luonnonlakeja, joihin vakoilutekniikan voi perustaa. Eräs näistä liittyy kuvajaisen heijastumiseen erilaisista pinnoista. Mahdolliset pinnanmuodoista johtuvat muutokset kuvajaisesta selvää saamiseksi voidaan jättää sopivien matemaattisten algoritmien laskettavaksi siten, että lopputuloksena olisi kuva, joka vastaisi tasaiselta pinnalta heijastunutta kuvajaista.

Kuvajaisen laatuun, joka esineen pinnalle muodostuu, vaikuttavat pinnan kyky heijastaa valoa samassa kulmassa suhteessa pinnan normaaliin, valon tulokulma, pinnan topologia ja materiaalin taitekerroin. Jos pinta on muodoltaan kupera, kaareva tai pallon muotoinen, rinnakkaiset valonsäteet hajautuvat eri suuntiin, riippuen siitä mihin kohdin ja missä tulokulmassa ne pintaan osuvat.

Pinnan epätasaisuus vaikuttaa merkittävästi siihen kuinka selkeä kuvajaisesta muodostuu. Jos pinta on epäsäännöllisen karhea, selkeää kuvajaista ei muodostu, koska valonsäteet heijastuvat sinne tänne. Tätä kutsutaan diffuusiheijastukseksi. Materiaalit, joilla on sileä pinta ilmenevät kiiltävinä ja valoa tasaisesti heijastavana, karheiden pintojen ilmetessä mattapintaisina.

Erilaisilla joka kodista löytyvillä esineillä on erilaisia heijastusominaisuuksia. Jopa putkipihdit omaavat varsin hyvät heijastusominaisuudet, mutta DVD-aseman metalliset kuoret heijastanevat valoa erittäin heikosti. Antistaattinen suojapussi heijastaa sekin valoa suhteellisen hyvin, mutta siitä ei helposti saa riittävän latteaa tasoa, vaan kuvajainen näyttäytyisi vedenomaisen lilluvana.

Kun heijastava taso ei ole lattea, kuvajainen on ikään kuin "kääriytynyt" jonkin muodon pinnalla ts. kuvajainen vääristyy. Jos kyse on esim. pullistuma vääristymästä, kuvajaisen keskellä oleva vaikuttaa suhteettoman suurelta (tunnetaan myös kalansilmäefektin nimellä). Jotkin kodeista löytyvät esineet sisältävät hyvin sileäpintaisia, osittain tai kokonaan pallomaisia kappaleita, joissa heijastuu suuri osa koko huonetilasta.

Jos huoneiston katosta riippuisi halkaisijaltaan esim. 2 sentin mittainen, pinnaltaan erittäin tasainen ja hyvin heijastava pallon muotoinen metallikappale (yksi kattolampun metallisen kehikon kiinnitinkappaleista), voisi sitä kuvata kameralla kaukaakin ja saada otettuun kuvaan zoomaamalla selville miltä huoneistossa näyttää, pienimpiä yksityiskohtia myöten - kuten kolmen metrin päässä metallisesta pallosta avoinna olleen sanomalehden aukeaman tekstisisältö.

Pallomaisen kappaleen kautta ei voisi nähdä sitä, mitä jää pallon vastakkaiselle puolelle. Lisäksi koska pallo vääristää kuvajaista, olisi tarpeen korjata tämä vääristymä ohjelmallisesti. Jotkin ohjelmat osaavat kuva analyysinsa pohjalta määrittää millainen vääristymä on kyseessä ja tehdä korjaukset automaattisesti. Vääristymän korjaus voi onnistua myös sopivilla objektiiveilla, olettaen, että kuvauskaluston voi pitää paikoillaan, eikä objektiivin korjaava vaikutus kohdistuisi täten vääriin kohtiin.

Pieni valikoima valvontatutkimuksia

IEEE Xplore on verkossa käytettävissä oleva digitaalinen kirjasto, joka mahdollistaa pääsyn lukemaan useita miljoonia tieteellisiä ja teknisiä tutkimuksia, raportteja ja muita dokumentteja. Riippuen oppilaitoksestaan, käyttämästään kirjastosta tai työpaikastaan, voi näitä dokumentteja päästä lukemaan ilmaiseksi tai vaihtoehtoisesti voi käyttää DeepDyve-palvelua, jonka kautta pääsee lukemaan valitsemiaan dokumentteja pieniä kertakorvauksia vastaan. Seuraavassa on muutama poiminta valvontaan liittyvistä tutkimusraporteista, jotka on tarkoituksella valittu hieman aiemmalta ajanjaksolta kuin ihan viimeisimmiltä vuosilta antamaan ymmärtää, että näiden jälkeen kehitys on edennyt vielä pidemmälle. Jokaisesta näistä tutkimusraporteista on esitetty lyhyt kuvaava kommentti.

On the feasibility of using a cognitive model to filter surveillance data (2005)
Automaattisen valvonnan “Graalin malja" on tietojärjestelmä, joka voi monitoroida satoja kameroita samanaikaisesti ja vetää operaattoreiden huomion niihin muutamiin kameroihin, joissa rikos saattaa juuri parhaillaan olla käynnissä.

A Survey on Visual Surveillance of Object Motion and Behaviors (2004)
Ympäristöjen visuaalisen tarkkailun prosessointikehys sisältää seuraavat vaiheet: ympäristön mallintaminen, liikkeentunnistus, liikkuvien kohteiden luokittelu, seuranta, kohteiden käytöksen ymmärtäminen, ihmistunnistus ja useiden kameroiden tuottaman datan yhteensulauttaminen.

Visual Surveillance System for Monitoring of Passenger Flows at Public Transportation Junctions (2005)
Valvontajärjestelmän pilotti, automaattiseen matkustajavirtojen analysointiin. Pohjautuu tekoälyn ja visuaalisen, kameroista koostuvan hajautetun sensoriverkoston yhteistoimintaan, pyrkimyksenä kohteiden liikeratojen ymmärtäminen ja ennakointi (lähihetkellä ja pidemmän ajan kuluttua).

Performance Evaluation of a Real Time Video Surveillance System (2005)
Vartiointiliikkeiden vartijoiden työ laajoille valvonta alueilla kuten teollisuusalueilla, ostoskeskuksissa ja lentokentillä on hankalaa työtä, johtuen suuresta asennettujen kameroiden määrästä ja täten suuresta visuaalisen informaation esillä olemisesta. On väsyttävää, jopa ikävystyttävää, tarkailla videosyötteitä pitkiä aikoja kerrallaan.

Multi Sensor Technologies Augmenting Video Surveillance: Security and Data Fusion Aspects (2008)
Visuaaliseen tarkkailuun perustuvan järjestelmän "aistimistoiminnan" täydentäminen lisäämällä systeemiin erityyppisiä sensoreita (esim. auditiiviset ja infrapuna).

A Survey on Behavior Analysis in Video Surveillance for Homeland Security Applications (2008)
Kehittyneimmät käytöstä tai tapahtumaa analysoivat tietojärjestelmät ovat itseoppivia. Ne tallentavat ja määrittävät (oppivat) uusia käytöksien/tapahtumien malleja (eng. pattern).

A Detection System for Human Abnormal Behavior (2005)
Käytetty tunnistusalgoritmi kykenee tunnistamaan ihmisruuhkaisessa ympäristössä poikkeavan käytöksen kuten juoksemisen, alas kumartumisen, pitkulaisen esineen kantamisen, käden heiluttamisen, jne.

Prediction of Abnormal Behaviors for Intelligent Video Surveillance Systems (2007)
Haasteena on määrittää dynaamisia luokitteluja, jotka oppivat ja säätävät itseään sen mukaan, kuinka seurattujen kohteiden käytös muuttuu, ilman että tietojärjestelmän täytyisi käydä läpi harjoitteluvaiheita. Tyypillisesti valvonta kohdistuu turvallisuuden näkökulmasta epätavalliseen käytökseen (henkilö juoksee hotellin aulassa) ja epänormaaliin käytökseen (henkilö rikkoo rajoitettujen alueiden sääntöjä, kuten rautatien ylittäminen).

Tulostinajureiden väärentämisestä ja uudelleenohjelmoinnista

Windowin printteriajureissa ja tulostusjonoja hallitsevissa taustapalveluissa on ollut omat tietoturva-aukkonsa ainakin niin kauan kuin Windowseja on ollut olemassa. Osaa näistä aukoista väitetään pystyttävän hyödyntämään siinä määrin, että "kohdejärjestelmä voidaan kaapata kokonaan", mikä voi tarkoittaa sitäkin, että oikeuksia olisi enemmän kuin Admin-käyttäjälläkään voisi ajatella olevan eli koko käyttäjienhallinta-toiminnallisuus ohitettaisiin ja kirjoiteltaisiin bitti kerrallaan suoraan tietokoneen muistiin tai kovalevylle.

Rajatummassa hyökkäyksessä (tai pelkässä kohdekoneen tutkimisessa) tunkeutuja joutuisi tyytymään kulloinkin kohdekoneeseen kirjautuneen käyttäjän oikeustasoihin, jotka olisivat todennäköisesti peruskäyttäjän tasoiset eli ei esim. voisi asentaa minkäänlaisia ajureita.

Hakusanalla "printers", hakukohteena tunnetut ja löydetyt tietoturva-aukot, löytyy mm. SecuriTeamin sivuilta muutaman sataa aukkoa. Vuodelta 1999 löytyy Windows NT:tä koskeva tapaus, jossa tietoturvaongelma pelkistettynä muodostuu siitä, että tulostinjonosta huolehtiva palvelu ei varmistu siitä, että se kykenee ottamaan vastaan saapuvan aineiston, joka koostuu sekä varsinaisesta tulostettavasta aineistosta, että erilaisista ohjauskomennoista. Jos aineistovälimuisti ns. vuotaa yli (eng. buffer overflow), tulee kohdejärjestelmä suorittaneeksi ylivuotaneessa osassa olevan - kätketyn - ohjelmakoodin, joka taasen voisi hyödyntää jotain toista tietoturva aukkoa (esim. Windowsin sellaista). Esimerkki on vanha, mutta samaa voi tapahtua jokaisen, milloin tahansa kehitetyn tulostinpalvelun kohdalla, jos sitä ei ole tehty ja testattu riittävän huolellisesti.

Tietoturva-aukkojen semiautomatisoitu hyödyntäminen ei välttämättä vaadi kovinkaan kummoista koulutustaustaa, jos hyökkäysohjelma on jo kertaalleen ennalta ohjelmoitu jonkun tekemänä, eikä se ole liian vaikeaselkoinen käyttöliittymältään. Luonnollisesti voidaan kuvitella monia skenaarioita, joissa hyökkääjältä vaaditaan syvällistä perehtymistä tietotekniikkaan, ICT-alaan ja kohdejärjestelmiin, mutta yleensä ottaen pyrkimys on aina kohti mahdollisimman laajaa toiminnan automatisointia. Eräs pitkälti automatisoitu hyökkäys on ollut paljon julkisuutta saanut Stuxnet-virus, joka sekin hyödynsi tulostinpalvelun tietoturva-aukkoa.

Tiedon tulostamista varten tietokoneeseen tarvitaan yleensä jokin tulostinkohtainen ajuri (yksi tai useampia tiedostoja). Jos noita tiedostoja muokkaa sopivasti, voidaan tulostamisen yhteydessä saada tapahtumaan paljon muutakin kuin mitä oletetaan tapahtuvan. Tulostaminen voisi johtaa varsinaisen tulostimisen lisäksi siihen, että kaikki tulostettu aineisto lähetettäisiin jonnekin ulkoverkkoon (Stuxnetin kerrotaan lähettäneen tiedot "viattoman näköiselle jalkapalloaiheiselle sivustolla").

Jos virukselta ei onnistuisi tietojen verkkoon lähettäminen (ei yhteyttä), voisi saastunut tulostinajuri tallentaa tulostetun aineiston johonkin sellaiseen paikkaan kyseisen tietokoneen kovalevyllä, josta niiden lukeminen ei vaadi kuin tavallisen käyttäjän oikeudet, jolloin ne voisi kuka tahansa "tavallisilla oikeuksilla" varustettu käydä kopioimassa omalle muistitikulleen.

Väärentämällä tulostinajurin voisi saada aikaiseksi paljon muutakin kuin tiedon varastamista, yhtenä muuna vaihtoehtona ollen rahanmenon aiheuttaminen tulostimen käyttäjälle, jonka tulostin kaipaa entistä useammin uusien mustekasettien ostamista: tulostimen monitorointiohjelma näyttäisi vääriä lukemia, eikä tulostin ehkä toimisi ollenkaan ennen kuin kaikissa 4 värikasetissa on riittävästi mustetta. Tällainen useammin tapahtuvaan mustekasettien ostamiseen pakottaminen voisi tehdä nopeasti merkittävän loven esim. aloittelevan teini-ikäisen aktivistin tuloihin (paitsi, jos hän ostaa kokonaan uuden tulostimen, jotka eivät nykyisen ole kovin kalliita).

Toisentyyppinen haitantekokeino, joka perustuu tulostinajurien väärentämiseen ja uudelleenohjelmointiin, liittyy tulostinjäljen muunteluun. Tulostin saattaa muuten toimia ok, mutta se tulostaisi esim. yksittäisen tulostusarkin kaikki j-kirjaimet paksummaksi kuin muut kirjaimet. Tämä voisi tehdä esim. taittajan työstä kovin hankalaa työn loppuun asti viemiseksi. Kirjoittaja väittää tätä tapahtuneen itselleen hänen työskennellessään erään lehden taittajana, mutta ei voi todistaa sitä.

Muiden salaa kuikuilevien mielen muokkausta

Kirjoitin vuoden 1999 tietämillä enimmäkseen fiktiivisenä pitämäni kirjoituksen otsikolla "kalibraatioyksilöt", joka kertoi ihmisistä, jotka edustivat suurta joukkoa muita ihmisiä ja joiden käytöksen myötäiseksi muiden ihmisten käytöstä yritettiin muuttaa, jotta tätä yhtä yksilöä erilaisin menetelmin (salaa) monitoroimalla ja analysoimalla, voitiin samalla tehdä päätelmiä myös niistä ihmisistä, joita hän edusti. Nykyään kun Business Intelligence, big data ja ennakointijärjestelmät ovat jo melko tavanomaisia liiketoimintastrategioiden osia eli tiedonlouhinnalla päästään selvyyteen asiasta kuin asiasta, hahmon ja käytöksentunnistusteknologiat ovat erittäin pitkälle vietyjä, eloisia valokuvia saa otettua pelkän tulitikun tarjoamalla valovoimalla tai laserin seinistä kimpoilua hyödyntäen ja kuluttajatasollakin on jo lukuisia verkkopalveluja, jotka tarjoavat mahdollisuuden esim. viheltämällä tapahtuvaan biisin tunnistamiseen tai kuvahakujen tekemisen esimerkkikuvia käyttäen, voidaan sanoa sen vaiheen saavutetun, jossa seinät tarjoavat enää lähinnä tuulensuojaa.

Yhdistettäessä kaikki erikoiset monitorointi- ja analysointiteknologiat yhden tietojärjestelmän hallinnan alaiseksi, saadaan aikaiseksi kaikki johonkin yksilöön liittyvä tieto tarkasteltavaksi livestreaminä, editoituna ja mixattuna on demand lähetyksenä, tai jopa pilvipalvelun kautta käytettäväksi sosiaaliseksi webkonferenssiksi.

Jos valitaan näistä vaihtoehdoista sellainen, jossa yksittäinen "kuikuilija" saa käyttöönsä vain ajoittain vaihtuvan IP-osoitteen jonkin salaisen verkoston kautta ja oletetaan lisäksi, että kukaan kuikuilijoista ei tiedä ketkä osallistuvat monitoroinnin, analysoinnin ja puolijulkisen seurannan tarjoamiseen, päädytään riittävän mielenkiintoisen (tai omituisen) seurattavan kohdalla tilanteeseen, jossa toisistaan tietämättömät "kuikuilijat" alkavat ymmärtää, että näitä kuikuilijoita on niin paljon, että sitä voi käyttää jonkin sanoman viemiseen muiden kuikuilijoiden tietoisuuteen. Ongelmana, muttei ylitsepääsemättömänä, on se, että puolijulkisen monitoroinnin kohteena oleva yksilö pitää saada tekemään sellaisia valintoja ja tekoja, jotka herättävät kuikuilijoissa jonkin tietyn ajatuksen tai idean.

Siihen, miten monitoroitava kohde käyttäytyy, voidaan vaikuttaa talon ulkopuolella sekä esim. Internetissä. Siihen, miten monitoroitavan kohteen voi ajatella käyttäytyvän esim. huomenna aamupäivällä, saadaan selvyys big datan (paljon kertynyttä tietoa) ja ennakointialgoritmien avulla (voivat olla niinkin yksinkertaisia, että niitä voi käsitellä ilman tietokoneen apua, kuten olisi esim. pienehköjen vuokaavioiden tapauksessa).

Asiaan liittyy myös sellainen seikka, että kuinka saadaan toiminta pysymään sillä tapaa salassa, ettei se tule julki ja asiaa käydä tutkimaan ihan poliisivoimin tosin, mistäpä poliisi sellaisen laitteen saisi, joka selvittää kenen laite ottaa parhaillaan vastaan photoneita eli silloin asiaa pitäisi lähteä purkamaan auki jotenkin toisin. Tiedämme, että esim. 70 000+ työntekijän Apple Inc. pystyy pitämään tulevat tuotejulkistukset salassa ja tiedämme, että ihmiset yleensä ovat mielellään niitä, jotka ovat osana jotain erityistä, mutta voisiko tosiaan olla niin, että esim. 50 000 kuikuilijaa pystyisi olemaan lipsauttamatta jotain julki? Liikaa? Entä 10 000? Tai 1000?

Pystyisikö tuhat ihmistä pitämään suunsa kiinni tällaisen tietämänsä salatarkkailun (ja mitä ilmeisemmän hakkeroinnin, tietomurtojen ja käytöksen ohjailun) suhteen? Mediailmaston runsaat vihjeet salatarkkailun käytettävissä olemisesta ja sen tuloksista antavat kuitenkin ymmärtää, että tuhannen ihmisen joukko olisi rutkasti alakanttiin oleva arvio. On myös niin, että media tarjoaa julkikuvaansa muokkaamaan pyrkiville kuikuilijoille (joita myös esim. poliitikoista löytyy) hyvän mahdollisuuden esittää muille kuikuilijoille vertaista tai osoittaa kontrastisuutta monitoroitavaan henkilöön, eikä sitä tilaisuutta haluta jättää käyttämättä varsinkaan kun se ei maksa mitään ja se tehoaa tavoiteltuun kohderyhmään.

Käytännössä tämä toimii parhaiten (enemmän varmemmin) silloin, kun monitoroitava henkilö on sillä tapaa särmä tyyppi, että hän noudattaa päivärytmeissään ja käytöksessään tunnistettavissa olevia kaavamaisuuksia. Tätä voi tehostaa stressaamalla häntä, jolloin hänen otsalohkonsa eksekutiiviset toiminnot ohjaavat hänen ajatteluaan enemmän karkeille ja tutuille urille, sekä tekemällä hänestä sen verran köyhän, ettei hän voi fyysisesti poistua kovin kauas ja kovin pitkäksi aikaa. Tämä tarjoaa vakaamman pohjan käytöksen muokkaamiselle ja täten sille, että kohdehenkilö saadaan toimimaan jollain sellaisella tavalla, joka muokkaa kuikuilijoiden mieltä joidenkin tiettyjen muiden kuikuilijoiden toivomalla tavalla. Kohdehenkilön käytöstähän voidaan muokata vaikka siten, että viedään hänen ikkunastaan näkemäänsä näkymään jotain erityisiä ajatuksia herättäviä esineitä tai kuljetaan siitä ohitse tietynlaisia ajatuksia herättävän näköisenä.

Tietokoneen poikkeavaan käyttäytymiseen ehdollistamisesta

On joissain tapauksissa mahdollista, että tietoverkon kautta tapahtuvasta häirinnästä pystyy muodostamaan vaikutelmaa häirinnän toteuttajista. Oletettakoon, että kyse on sellaisesta kaksivaiheisesta häirintätekniikasta, jonka ensimmäisessä osassa opetetaan (ehdollistamisvaihe), että tietynlainen ylenmääräisesti esiintyvä tietokoneen poikkeava toimintaa "tarkoittaa" sitä, että sen esiintymisen aikaan mielen pitäisi huomioida jotain tiettyä muuta juuri sillä hetkellä havainnoitavissa olevaa. Tämä poikkeava toiminta voisi olla esim. kovalevyn toiminnasta lähtevä naksuttava ääni, tietokoneen hetkellinen jumiutuminen, hiiren pointterin omituinen viuhahtelu tms.

Käytännössä häirintä jatkuisi toisessa vaiheessa siten, että tietokoneen poikkeavan toiminnan aikana ruudulla olisi esitettynä jotain sellaista, joka olisi assosiaatioiden tai konnotaatioiden kautta liittyvä esim. sanoihin tappaminen, natsi, julmuus, nietzsche, jokela, virginia tech, myyrmannni, itsemurha, jne. Jos tätä jatkuisi kuukausikaupalla, aivoihin alkaisi muodostua neuronien klustereita, ryppäitä ja rykelmiä, joissa aktivoituisi suuri joukko neuroneita viestimään keskenään, palauttaen tietoisella tasolla mieleen suuren osan aiemmista samaan ehdollistumaan liittyneistä asioista. Aivojenhan voidaan luonnehtia olevan eräänlainen kuvion-/mallintunnistuskone (eng. pattern recognization machine), joten se "tajuaa" milloin tietyt havainnolliset kriteerit täyttävä esiintymä ilmenee uudestaan.

Erityisen alttiita tällaiselle häirinnälle ovat ne, joita stressataan jollain muullakin tavoin - päivittäin - sillä mieli voi tuolloin jäädä helpommin jonkinlaiseen kierteeseen (eng. loop), eikä se pääse niin helposti näistä ikävistä asioista irti. Meditaatio on eräs niistä keinoista, jolla tällaisen häirinnän vaikutusta voi tehokkaasti ehkäistä, mutta meditaation vaikutukseen uskominen pitää ensin muodostaa kokeilemisen kautta, minkä vuoksi monet häirinnän kohteen voivat yrittää selvitä asiasta yksinkertaisesti yrittämällä ajatella jotain aivan muuta tai ainakin olemaan ajattelematta sitä, mikä häiritsee. Tällainen ei toimi kovinkaan hyvin, jos on muutenkin stressaantunut ja mielenhallinnassa on jotain muutakin kehitettävää.

Varsinaiseen häirintään voi olla kehitetty oma etäkäyttöliittymänsä, jossa käytettävissä olevilla painonapeilla voi saada aikaan hyvinkin monimutkaisia ja moniosaisia prosesseja. Helpoimmillaan sen kautta voi tehdä yksinkertaisia toimenpiteitä kuten etätietokoneen (kohteen tietokone) kovalevyn indeksoinnin käynnistäminen tai sen prosessorin tuulettimen nopeuden muutos. Haastavin osuus häirinnän toteuttajien kannalta on saada kohteen tietokoneeseen asennettua sellainen taustaohjelma, johon voidaan milloin tahansa ottaa salainen yhteys ilman, että kohdetietokoneen verkkoliikennettä monitoroivat ohjelmat edes huomaavat minkäänlaista ylimääräistä verkkoliikennettä esiintyvän. Käytännössä tämä onnistuu hyödyntämällä Windows-käyttöjärjestelmien lukuisia julkistettuja ja julkistamattomia tietoturva aukkoja, mikä voi olla joillekin asiansa osaavilla helppo ja triviaali tehtävä. Kyseisellä taustaohjelmalla olisi rajoittamattomat oikeudet tehdä kyseisessä tietokoneessa mitä vain, mahdollisesti ohittaen koko käyttöliittymäkerroksen ja ohjaten tietokoneen toimintaa sen ohi.

Tiettyihin samoihin ehdollistumiin pohjautuvan häirinnän jatkuessa alkaa häiritsijöistä muodostua tietynlainen profiili, jos voidaan olettaa, että vain tietyt henkilöt ovat voineet olla tietoisia siitä, miksi kohdehenkilö avasi juuri tietynsisältöisen tai aiheisen verkkosivun. Tällaisille ounasteluilla tarvitaan lukuisia vahvistumia, mutta lopulta tietty varmuus alkaa muodostua. Tämä ei kuitenkaan ole mikään varsinainen todiste, vaan se on vain tuntuma, jonka yhteydessä esiintyy tiettyä varmuutta. Lisäksi häiritsijöiden on helppo kertoa erilaisia avainsanoja muille ihmisille ja täten delegoida häirintä jonkin sellaisen tehtäväksi, joka ei ole koskaan varsinaisesti tavannut häirittäväänsä.

Tapauksesta riippuen häirintä voisi olla sillä tavoin koordinoitua, että sillä pyrittäisiin aiheuttamaan esim. sitä, että tietyt aiheet olisivat jatkuvasti nousemassa uudelleen ja uudelleen kohdeyksilön mieleen (esim. sairaudet ja murhat) tai vaihtoehtoisesti tiettyjä kohdeyksilön mielekkäinä pitämiä aiheita pyrittäisiin tekemään ärsyttäväksi hänelle. Esim. aina kun hän yrittää keskittyä gradunsa työstämiseen ja tiettyyn mielentilaan sisäänpääsemiseen, alkaisi esim. tietokoneen tuuletin pitää erikoista ääntä (piilotettu taustaohjelma olisi huomannut tiedoston avaamisen ja reagoinut ennalta ohjelmoidun skriptin mukaisesti), jolloin hänen tietoisuutensa vyöryisi kaikenlaista turhaa gradun tekemisen kannalta ja sen kertainen orientoituneisuus olisi kenties aivan pilalla.

Lisähaasteita ja hyötyjä häirinnän toteuttajille muodostuu kohdeyksilön toiminnan tarkkailemisesta reaaliajassa. Tämä voidaan toteuttaa joko perinteisellä kiikarointimenetelmällä tai jollain hienostuneella keinolla, joka välittää monitorilla näkyvän kuvan reaaliajassa häiritsijöiden katseltavaksi.

Mustien listojen ICT-avusteisesta evoluutiosta

Moni on kuullut puhuttavan ns. mustista listoista, joiden käyttötarkoituksena on olla tekemättä jonkin tai jonkun kannalta huonoja valintoja, niistä voiden nopeasti tarkistaa onko joku listasta tietoinen kirjannut tähän "yleisiltä katseilta" piilossa pidettyyn listaan jonkin tietyn henkilön nimen. Niiden eräs, julkilausumaton, käyttötarkoitus onkin siinä, että niiden hyödyntäjältä säästyisi aikaa ja vaivaa. Enemmän fiksummat ovat kuitenkin oivaltaneet, että lyhyiden ja pitkän aikaa samoina pysyvien kuvaustekstien kelpoisuutta, sovellettavuutta ja mahdollisesti alkuperäistä todenpitävyyttäkin voi ja pitääkin epäillä. Tämä ei kuitenkaan, suinkaan, ole johtanut siihen, että ns. mustat listat olisi tullut hylätyksi, vaan pikemminkin ne ovat evoloituoituneet.

Mustien listojen nykyaikaisemmaksi muodoksi voi visualisoida esim. läpinäkyvän laatikon, joka on kytköksissä Internetiin. Laatikkoon voi saada yhteyden, jos tietää sen IP-osoitteen. Tietyssä mielessä tässä on kyse tiettyjen ICT-teknologioita hyödyntävien ideoiden käyttämisestä pahaan tai kyseenalaiseen, hyvän tai asiallisen sijaan. Laatikko itsessään ei olisi pelkkä staattinen laatikko, johon vain "tiputettaisiin" tietoa muiden selailtavaksi, vaan se hakee itse aktiivisesti ja reaaliajassa tietoa useista eri lähteistä, joita voivat olla periaatteessa mitkä tahansa, jotka kertovat jotain esim. jonkun tietyn henkilön sen hetkisestä sijainnista, aikomuksista ja aiemmin tekemistä asioista. Tässä viitattaisiin myös sellaiseen tiedonsaantiin, jota kohdehenkilö ei itse olisi järjestänyt omaan käyttöönsä kuten etäältä tapahtuva tekninen salakuuntelu.

Tietoa ja dataa voi kuitenkin kertyä paljon jo esim. yhdestä ihmisestä, joten tiedon "loppukäyttäjän" kannalta ajatellen tarvitaan jonkinlaisia "executive summary" tyyppisiin teksteihin verrannollisia lyhyitä lausuntoja, jotka olisivat joko a) lausuntojen kirjoittajien kirjoittamia, b) ohjaajien/valikoijien valikointeja tai c) pseudoautomaattisten algoritmien tuottamia koosteita. Käytännössä tällöin olisi päästy vanhoista staattisista mustista listoista uudemman mallisiin melko staattisiin mustiin listoihin, olennaisena erona ollen tiedonkeruun ICT-avusteisuus, lausuntojen ajantasaisena pysyvyyden rytmi ja lisätietojen tarpeen nopeampi tyydytettävyys.

Tämä lisätietojen saannin nopeamman tyydyttämisen tarve on tullut sitä merkittävämmäksi, mitä riskialttiimpaa väärien tai vaikka vain ylimääräistä vaivaa aiheuttavien valintojen tekeminen olisi ja mitä enemmän haittaa riskien laukeamisista seuraisi. Internet Explorerin, Firefoxin, Safarin ja Chromen avulla on helppo selailla sitä tietoa, mitä näihin (lukuisiin) laatikoihin on kertynyt ja tarkastella niitä näkymiä, joihin niiden kautta pääsee käsiksi. Joukkoistamisen (yhteistoiminnallistamisen) avulla voidaan ratkaista moni sellainen ongelma, joka estää saamasta reaaliaikaisesti tietoa jostain kohteesta/asiasta. Tämä voi tarkoittaa esim. piilotetun Logitechin webkameran asentamista jonnekin tai yliopisto-opiskelijoiden kehittämän prototyyppisen videokameran hyödyntämistä, jonka sensoritekniikka on niin kehittynyttä, että sen voi liimata seinään kiinni, eikä seinään jää edes kohoumaa siihen kohdin.

Tällaisten tarpeiden tyydyttäminen ei välttämättä johda vain siihen, että lopputuloksena olisi koko kansakunnan kattava valvontajärjestelmä, jossa prosentuaalisesti pienehkö joukko pystyisi tarkkailemaan ketä vain ja missä vain, mutta se voisi houkutella osallisia tarjoamaan "palveluitaan" erilaisille instituutioille, jotka ideasta viehdyttyään saattaisivat ottaa sen jollain tapaa osaksi omaa toimintakulttuuriaan tms. Esim. uutistuotantoa harjoittavan tahon, kuten YLEn, olisi helppo vinkata verkkosivuillaan tietynlaisesti kooditetun uutisoinnin avulla milloin tietystä "webbi tv:stä" tulisi mielenkiintoista katseltavaa. Avainsanana voisi olla vaikka "susi" (susi syö, susi makaa, susi ajaa takaa, susi kadottaa CV:nsä metrossa, susi lähestyy mahdollista partneria, susi kävelee näppäimistön päällä..).

Tosielämän ja bittimaailman "joku välissä"-skenaarioista

Kokemustaustasta riippuen on helpompaa hahmottaa joko se, että jonkin vaarallisen venttiilin auki vääntäminen onnistuu yhdeltäkin haitantekoon pyrkivältä ihmiseltä, jos vain vääntömomenttia saadaan tarpeeksi, kuin se, että lyhyillä tietojenkäsittelykäskyillä saadaan yhtä helposti aikaan pieni kuin valtavan suuri muutos. Esimerkiksi käskyllä UPDATE customertable SET surname = "Matikainen" saisi varsin vaivattomasti muutettua verkkokaupan kaikkien miljoonan asiakkaan sukunimeksi Matikainen. Sellainen voisi aiheuttaa jonkin verran hämmennystä.

Huomattavasti vaikeampaa on hahmottaa sitä, että massatuotantona valmistetussa esineessä kuten tietotokonemonitorissa, tietokoneen emolevyssä tai älypuhelimessa olisi muuttunut jotain, jos ne vaikuttavat toimivan kuten niiden voisi olettaakin toimivan, mutta todellisuudessa niihin on lisätty sellainen etätarkkailu ja kontrollointimahdollisuus, jota tuotteen varsinainen valmistaja ei ole auktorisoinut.

Hahmottamisongelma koostuu monesta eri asiasta, joista toimitusketjun ja komponenttien valmistusprosessin ymmärtäminen ovat vain eräitä. Hahmottamisessa ei juuri auta, että on joskus ollut esim. mehutehtaan pakkaamossa töissä ja tietää, että lähteviä tuotteita saapuu eri linjoja pitkin, ne kulkevat tiettyjen satunnaistarkistuspisteiden ohitse, ne kasataan lavoille, pakataan kelmuun ja lähtevät sitten kuorma autokyydissä jonnekin toisaalle. Pikemminkin tällainen, mahdollisesti vielä tuore, mutta melko yksinkertainen kokemusperäinen tieto saattaa vahvistaa vääriä luuloja omasta ymmärryskyvystään (ajatusten urautuminen).

Kelmuun pakatun ja lavalle lastatun rahalähetyksen katoamisen sillä tietämyksellä pystyy vielä hahmottamaan, mutta ei sitä, kuinka sellaiseen ryöstöön saatiin osallistutettua niin moni kuin mitä siihen varmastikin tarvittiin. Jos sama olisi tapahtunut bittiryöstönä, eikä olisi ICT-alan osaaja, ei hahmottaisi tapahtuneesta paljon mitään.

Vielä kauemmaksi laitteiden sisäisten komponenttien vaihtumisen mahdollisuuteen uskomisesta vievät median kautta vahvistuneet meillä/heillä tyyppinen jaottelu: kun jotain hankalasti hahmotettavaa tietoturvaongelmaa ilmenee, se tapahtuu aina jossain muualla (ei meillä täällä Suomessa). Tässä mielessä Suomessa mm. pankeilla on myös illusionistisen taikurin rooli, ohjatessaan toistuvilla tiedonannoillaan tiedonkalastelusta huomion pois vakavammista tietoturvaongelmista.

Samantapaisesti uskomuksia vääristävät myös uutisoinnit jonkin "oudon möykyn" löytymisestä elektronisessa laitteessa. Todellisuudessa "oudon möykyn" asentaminen ei välttämättä ole sen vaikeampaa kuin laitteen alkuperäisen mikropiirin korvaaminen uusilla ohjelmoinneilla ja virtapiireillä varustetulla - yhtä nätisti piirilevylle asennettuna kuin olisi suoraan tehtaalta tullut. Kuitenkin, jos ei ymmärrä miten tämä voisi olla mahdollista, saattaa pitäytyä siinä uskomuksessa, että on aina pakko olla jokin "outo möykky", muuten ei voi olla mitään poikkeavaa.

Somebody in the middle on eräs tietoturvaan liittyvistä käsitteistä (huomaa sukupuolinen tasa-arvoisuus), joka on eräinä harvoista tullut edes hiukan tutummaksi ihmisten keskuudessa, johtuen varmastikin pitkälti siitä, että se on visuaalisesti helppo hahmottaa ja sille on löydettävissä lukuisia vertauskuvia tosielämästä. Ylimääräisten etätarkkailu- ja kontrollointilisien avulla jonkun tahon on helppo pitäytyä sekä passiivisena ja huomaamattomana välissäolijana, joka vain tarkkailee, monitoroi ja tallettaa, mutta sama taho voi myös esim. kaapata kaiken viestiliikenteen joksikin aikaa ja lähettää valikoiden vain osan kaapatusta viestinnästä eteenpäin, muutettuna tai sellaisenaan.

Toisin kuin raharyöstöesimerkissä bittiliikenteen kaappaus ja vaihtaminen saattanee olla helpompi ymmärtää (tai ainakin luulla ymmärtävänsä) kuin konkreettisen esineen kaappaus ja vaihtaminen. Esineen vaihtumisen syiden miettiminen käy herkästi varsin monimutkaiseksi ja samalla myös tyssää aika nopeasti, jos esineen lähettäjä kiven kovaan väittää, että on varmasti lähettänyt tietynlaisen esineen tiettyyn aikaan.

Esimerkkinä (kuvitteellinen) konkreettisen tuotteen vaihtumisesta vaikkapa Shapewaysiä vastaavan suomalaisen yrityksen verkkosivuilta tehty tuotetilaus (itse tehdyn 3D-mallin printtauttaminen), tuloksena ollen, että vaikka kaikki merkit viittaavat siihen, että oikeanlainen tuote on mennyt tilausjärjestelmään, oikeanlainen tuote on tulostettu 3D-printterillä ja oikeanlainen tuote on lähtenyt tilaajalle, tilaaja sai silti erilaisen tuotteen kuin mitä oli tilannut. Tämän hän saattoi päätellä siitä, että tuotteen 3D-mallissa oli selkeästi ollut mukana ylimääräinen kaiverrus, jossa luki "lälläspöö". Tämä kaiverrus oli sillä tapaa tuotteen sisäpinnoilla piilossa, että oli mahdollisuuksien rajoissa, että se olisi saattanut jäädä huomaamatta siltä, joka otti tulostetun 3-ulotteisen esineen ulos tulostimesta puhdistusta varten. Eli täten ei voida olla varmoja missä prosessin vaiheessa muutos tapahtui. Toisaalta, koska kyse oli standardoiduista ja halpenemaan päin olevista 3D-printtereistä, joita on käytössä useilla eri toimijoilla, ei sekään mahdollisuus ollut varsinaisesti pois suljettua, että saatu 3D-tuloste oli itse asiassa tulostettu aivan jossain muualla ja tuotevaihdos oli tapahtunut vasta lähetyksen lähettämisen jälkeen. Lähetyspakkaus sinänsä ei ollut mitenkään erityinen: tavallinen pahvilaatikko, hiukan pehmusteita ja paketissa lähettäjän vakiotiedot.

Jos on hankalaa uskoa, että yksittäinen elektroninen laite olisi jollain tapaa päässyt vaihtumaan sellaiseen, jota voidaan etäkontrolloida, niin vielä jyrkempi uskomisen kynnys syntyy, jos joku väittäisi joutuvansa käyttämään useampia kuin yhtä tällaista laitetta. Sinänsä on mielenkiintoista on, että tällainen uskomisen kynnys muodostuu absoluuttisten määrien kautta, sillä jos on olemassa valmis, toistettavissa oleva prosessi, jolla saadaan tuotevaihdos toteutettua huomaamattomasti, niin uusi vaihdoshan on vain jonkin tutuksi tulleen toistamista. Kyse onkin siitä, kenen ymmärrys riittää ja miten pitkälle. Sellaiset "moniymmärtäjät", jotka ymmärtävät sekä kuljetuslogistiikkaa, elektroniikkaa, televiestintää, piraattitehtailua, kytkentäkaaviovarkauksia, psykologiaa ym. ja ovat lisäksi ns. "hyvien puolella", lienevät Suomessa melko harvassa?

Psykologia ja neurotieteet

Aatejärjestelmät eivät osu ja miekka ei kelpaa, mutta neurotieteet maittaa

Ihmiset ovat kautta aikain halunneet vaikuttaa omiin tai kyseisen ajan sosiaalisen verkoston määritelmän mukaisen ryhmän etuihin, mutta eivät kovin mielellään ryhdy sellaiseen, joka vaatii esim. miekan käyttöä uhkailu- tai surmaamistarkoituksessa, sillä siinähän voi tulla itseen esim. viilto tai naarmu, minkä vuoksi on ollut perusteltua kehittää keinoja, joilla voi vaikuttaa muiden ihmisten ajatteluun mahdollisimman luotettavia metodeita käyttäen. Ajateltakoon tässä sellaisia metodeita, jotka eivät perustu (niinkään) esim. hyvään argumentaatiotaitoon tai retoriseen taituruuteen, vaan sellaisten mielteiden aktivoimiseen, jotka kapeahkon aikaikkunan rajoissa havaituksi tai ajatelluiksi tullessaan aiheuttavat yhdessä jonkin tietyn muun mielteen aktivoitumisen, mikä taasen voi räväyttää esiin kokonaisen ajatuskokonaisuuden. Vaihtoehtoisesti vaikutus voi olla ei pelkästään ajattelua tietyiltä osin tyrehdyttävä, vaan elimistön homeostaasista tilaa pahemman kerran hetkauttava, minkä aistii sekä mielenrauhan jonkin kestoisena järkkymisenä, ajattelun laaja alaisena hidastumisena, hiilihydraatin kaipuuna, levottomuutena, ihoreaktioina ja muina ns. stressireaktioina, joista osa voi ilmetä vasta esim. tuntien viiveen jälkeen, eikä jonkinlainen kroonistuminenkaan aivan mahdotonta ole.

Ennen tietokoneellistumisen aikaa ei todennäköisesti ollut kovin helppoa tunnistaa samojen metodien jatkuvasta käytöstä seuraavaa kohdeyksilön tai ryhmän ajattelutaipumusten, mahdollisten stressireaktioiden ja monenlaisten persoonan ja käytöksenpiirteiden muutoksia, sillä kertyvien huomioiden ja niistä tehtyjen päätelmien määrän ylittäessä kulloisenkin vuosisadan tai vuosikymmenen aikana käytössä olleiden ylöskirjaamisvälineiden helpon käsiteltävyyden rajat, oli hyväksyttävä myös inhimillisen ajattelun rajat. Täten, voidaan sanoa, että "vasta äskettäin" on alkanut käymään helpommaksi tunnistaa näiden metodeiden käytöstä johdettavia tilastollisia ilmiöitä ja varsinkin, suorittaa kertyneeseen havaintoaineistoon pohjautuvia analyysejä, suorana hyötyä ollen metodien hienosäätämisen helpottaminen. Tosiasiassa, nykyaikana ollaan hyvin lähellä sitä, että ihmisten ajatuksiin vaikuttavien metodien hienosäätö, kalibrointi, konfigurointi ja käytön ajoituksen optimoiminen voidaan jättää lähes täysin itseoppivien koneiden suoritettavaksi.

Jonkun tai jonkin on kuitenkin oltava se, joka vie mielteitä herättävät asiat kohdeyksilön tai ryhmän tykö, sillä vaikka välillisesti on jossain määrin mahdollista lukea muista ihmisistä mitä he ovat kokeneet jossain muualla ja mitä he ovat havainnoineet, on käytännöllisempää ja tavoitteiden kannalta varmatoimisempaa viedä havaittavaksi tarkoitettu asia suoraan kohteen itsensä luo. Tästä päästäänkin siihen, kuinka muiden ihmisten ajatteluun vaikuttamisesta tulee eräänlainen peli, joka joukkoistaa ihmisiä eli saa heidät toimimaan yhdessä erilaisten päämäärien saavuttamiseksi. Jos on kykeneväinen lukemaan muista ihmisistä, ovatko he (juuri tällä tavoin) osallisena jonkin päämäärän saavuttamisen tukemisessa, tulee huomaamaan, että nämä ihmisjoukot eivät minkään välttämättömyyden vuoksi ole homogeenisiä eli tässä esim. samanmielisiä, samanaatteellisia tai samannäköisiä.

Monen käytettävissä olevan metodin perusidea on niin yksinkertainen, että kun niiden laajamittaista käyttöä havainnollistetaan tietokonesimulaation avulla, pystyy ala-asteikäinenkin nappaamaan ideasta kiinni ja ymmärtämään, kuinka hänen tekonsa voivat jättää kohdeyksilön mieleen sellaisia jälkiä, että niillä on korkea todennäköisyys vaikuttaa kohdeyksilön tulevaan käytökseen ennustettavalla tavalla. Osallistutettujen kirjon ollessa laaja, käytettävien metodien joukkoon valikoituu sellaista, joka mahdollistaa varsin yhtäläiset osallistumisen ja ymmärtämisen mahdollisuudet, mikä tarkoittaa käytännössä yksinkertaisellekin mielelle sopivien metodien ottamista mukaan ja joiden käyttöä voi luonnehtia runnovaksi. Toki, joukkoistettujen ja osallistumisen mahdollisuuden saaneiden kesken esiintyy jonkinlaista itseorganisoitumista, mikä kumpuaa osittain esim. siitä, että vähän hölmömmätkin alkavat jossain vaiheessa ymmärtää, että runnovalla otteella voi saavuttaa vain sen ja sen verran, mutta yhdistettynä hienovaraisempaan toimintaan, runnovuudesta tulee yksi monista pelin olennaisista elementeistä, joita ilman peliä ei voi pelata, mutta joka ei kuitenkaan ole pääosassa näinkin voidaan hälventää ja poisselittää runnovan otteen monen ihmisen luonteenpiirteille sopimattomuutta.

Voisi olla paikalla ja läsnä, muttei huomaisi kun toista häiritään

Joitakin säännönmukaisuuksia, kaavamaisuuksia ja templaatteja ei opi koskaan sillä tavoin, että "on vain elämässä mukana", vaan on annettava itselleen muutaman pohdiskelevan kierroksen verran aikaa todella ymmärtää sellaisia. Esim. Sudoku-pelin läpipeluu nopeutuu ajallisesti useiden satojen prosenttien edestä, kun hoksaa, miten siinä pelissä olevia numeroita pitää tarkastella, jotta osaa nähdä miten pelissä pääsee eteenpäin, mutta tätä hoksausta ei edesauta juuri minkään vertaa se, että esim. silmäilee maisemia, kuljeskelee kaduilla, keskustelee jonkin ihmisen kanssa tai katsoo netti-tv:tä. Asia voidaan ilmaista niinkin, että vaikkei pelin perusideoiden opetteluun käytettävä aika vähäisinä harjoitteluineen vie kuin muutaman kymmentä minuuttia, ei niitä säännönmukaisuuksia, joiden mukaan peliä osaa jatkossa paremmin ja nopeammin hahmottaa tulisi koskaan käyttäneeksi muissa tilanteissa kuin tuon pelin äärellä, ellei olisi ensin opetellut niitä Sudokussa toimivia säännönmukaisuuksia. Niitä ei siis ole opeteltu koulussa, eivätkä ne tule ymmärretyksi sitä kautta, että näkee päivittäin sanomalehdessä taas uuden Sudoku-ruudukon (jonkun) täytettäväksi.

Voitaneen yleistää, että maailmassa on suuri joukko opeteltavissa olevia asioita, joita ei ymmärrä, eikä niitä varsinkaan tule soveltaneeksi jollain tietyllä samalla tavalla, jollei niiden opettelemiseen ja harjoitteluun ensin syvenny.

Joidenkin pelien ratkaisemiseen liittyvät säännönmukaisuudet eivät ole samalla tavalla tyystin loogiset kuin Sudokussa, mistä seuraa se, että niiden sääntöjen itselleen selkiytymisen nopeus on suhteessa siihen kuinka hyvä on oivaltamaan asioita intuitiivisesti. Tällaisia pelejä ovat monet suoranaiseen häirintään tarkoitetut pelit, joiden toimivuus häirinnän onnistumisen kannalta perustuu sellaisille havainnoille ja ajatuksille altistamiseen, joiden yhteisvaikutuksena häirinnän kohteelle aiheutuu mm. lisääntyvää glukoosinkulutusta, stressiä, immuunipuolustuksen kuormittumista, älyllisen kapasiteetin hetkellistä laskua, dopamiinivarantojen tarpeetonta kuluttamista (oletus) ja erityisesti tietynlaisia pitkäaikaisia vaikutuksia mieleen.

Pelimäisen häirinnän kohteeksi valittu yksilö ei ehkä pitkän ajan kuluessakaan aivan täysin ymmärrä pelin säännönmukaisuuksia niin hyvin, että voisi selittää ne ymmärrettävästi jollekin toiselle, koska toimivuus perustuu pitkälti siihen, että ne ovat kustomoitu häirinnän kohteena olevan yksilön mieltä varten, eikä niitä voi selittää minkään lyhyen loogisuustäyteisen kerronnan avulla. Koska monenlaisia pelimäisessä häirinnässä käytettäviä säännönmukaisuuksia ym. ei opeteta missään koulussa millään asteella sellaisenaan, niiden aukiselittäminen itsepuolustustarkoituksissa jää häirittävän tehtäväksi, mikä ei välttämättä ole helppo tehtävä.

Joidenkin häirintään tarkoitettujen säännönmukaisuuksien, kaavamaisuuksien ja templaattien päätyminen opettelu- ja harjoitteluvaiheen kautta häirintäkäytössä hyödynnettäväksi luonnistuu sitä helpommin, mitä valmiimpi (mahdollisesti vasta aiotun) häirinnän kohde on pitämään niitä mielessään aktiivisena. Esim. jos on perehtynyt paljon esim. semanttisen tiedon verkkoihin, relaatiotietokantoihin, sanavalintoihin, esinekuvailuihin sanojen avulla, käsitekarttoihin, ovat ne muokanneet sitä, miten säilöö tietoa mielessään, miten löytää sieltä tietoa, millä tavoin erilaiset asiat ovat toistensa kaltaisia ja miten näitä suhteita, samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaillaan visuaalisesti.

Hyvin opeteltuihin säännönmukaisuuksiin, kaavamaisuuksiin ja templaatteihin perustuvat asiat "luikahtavat" syvälle tajuntaan ennen kuin tietoinen mieli ehtii rationalisoida havaittuja asioita. Tämä on ongelmallista, jos havainnot aiheuttavat yhdessä ajatusten kanssa fysiologisia reaktioita, mikä kuitenkin tapaa olla erityisenä tarkoituksena tietynlaisissa häirintään tarkoitetuissa peleissä. Tämä on sitä ongelmallisempaa, mitä heikommassa tilassa elimistö on havainnoille altistumisien hetkillä, varsinkin kun kyse ei ole siitä, että vaikutus jatkuisi vain sen aikaa, kun jokin havainto on tiedostettuna. Kyse on suurimmissa määrin siitä, minkälaisia neuronien aktivaatioiden aaltoja ja ristiinaktivointia havainnot ja ajatukset yhdessä saavat aikaan. Antihäirintää edustaisivat tässä esim. kirjat, joissa esiintyvät sanat ja mielikuvia herättävät symbolit on suunniteltu sellaisiksi, että niiden yhteisvaikutuksena päätyy hyvälle mielelle. Tietynlaisessa häirinnässä pyritään siihen, että muodostuvat tuntemukset olisivat pikemminkin musertavia.

Häirinnän kohteen kannalta häiritsevyyden tunne pysyy yllä sitä varmemmin, mitä onnistuneemmin toimintaan osallistujat varioivat esiin nostettujen havaintojen ja ajatuksien ryppäitä, sillä muutoin häirinnän kohteena olevan aivojen regulointi ja stabilointijärjestelmät tyynnyttävät hänen mielensä niin, ettei häirintä enää toimi.

Otaksumat - läpi yhteiskunnan käytetyt ikivanhat lievikkeet vallantarpeisiin

Kuva 1. Joukko otaksumia.
Kuva 2. Otaksumien sijoittumista lyhyehkölle ajanjaksolle.
Kuva 3. Kaavamainen esitys ajatusten tarjoajasta / ajattelun tuotteesta jatkoajatuksineen.
Kuva 4. Otaksuman osatekijänä olevasta ajatusten tarjoajasta voidaan hyödyntää sekä ensiajatuksia, että jatkoajatuksia.
Kuva 5. Signaalien kohtaamisten yhteisvaikutusta.
Yhteiskunnassa suorastaan kisaillaan siitä, kuka tai mikä pääsee ajatusten tarjoajaksi ja täten osalliseksi otaksumiin, joita suunnitelmallisesti keskenään verkottamalla päästään ohjaamaan nimettävissä olevien ihmisten ajatustoimintaa vähintään sen verran, että hänet saadaan ajattelemaan jotain tiettyä ilman, että siihen viitataan suoraan. Otaksumat ovat suunnittelunaikaisia arvioita siitä, mitä jonkun tietyn henkilön mieleen tulee, kun tämä altistetaan joukolle valikoituja suoria havaintoja tai hänet johdatellaan ajattelemaan tiettyjä asioita. Arvioitahan niiden täytyy ollakin, koska toisen ihmisen mieleen ei pääse katsomaan suoraan. Otaksumat perustuvat sekä yleiseen tietämykseen siitä, minkälaisia ajatusverkostoja ihmisten mieleen on muodostunut, että myös tietämykseen siitä, minkälaisia ajatusten välisiä yhteyksiä jonkun tietyn henkilön mielessä on -- usein siitä johtuen, että otaksumien asettajat itse ovat olleet niitä luomassa, vahvistamassa ja ylläpitämässä.

Kerrontaan mukaan pääsyn helpottamiseksi selitettäköön vielä, että joka ikinen pienikin suora havainto tai jatkoajatus esim. Aamu-TV:stä, lehden aukeamalta, bussimatkalla sisäänastujista tai jollain käytävällä kuullusta puheesta jättää mieltä joltain tietyltä osin esiaktivoiduksi, ja kun näitä esiaktivointeja on riittävästi ja tietynlaisia, kohdehenkilön ajatukset luikahtavat vahingonomaisesti kohti jotain tiettyä ajatusta, mitä hän ei mitenkään pysty estämään. Jokaista näistä esiaktivoinnista on mahdollista käyttää yhdessä tai useammassa otaksumassa. Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Aamulehti ja muut sanomalehdet hyödyntävät tällaista joka päivä, toimien joko itse yksittäisen otaksuman kaikkien kohtien ajatusten tarjoajana tai sitten he toimivat vain otaksuman pohjustajana eli ne tarjoavat muutamat ensimmäiset ajatukset ja jättävät jonkun toisen tahon tehtäväksi suorittaa varsinainen triggerointi eli otaksuman viimeiseen kohtaan tarvittavan ajatuksen tarjoaminen. Videokuvaa tarjoavat valtakunnalliset uutisten tarjoajat kuten MTV3 rakentaa uutisinserttinsä lähes kokonaan otaksumien hyödyntämisen pohjalla, asiasisällön ollessa toissijaista.

Otaksumia voidaan havainnollistaa kuvalla 1, jossa on 5 kpl otaksumia, jotka koostuvat numeroiduista ajatusten tarjoajista ja ennakkoarvioiden mukaan mieleen nousevista ajatuksista, jotka on merkitty kirjaimella. Jos katsot kuvaa riittävän tarkkaan, huomaat, että samaa kirjainta voi esiintyä useammassa kohdassa. Tämä johtuu joko siitä, että otaksuman tullessa toteen, aktivoitunut ajatus voi toimia muiden otaksumien osana tai sitten samaa ajatusta aktivoi useampi mielen ulkoinen ajatusten tarjoaja.

Otaksumat 1 -- 5 voidaan asettaa toteutumaan (*) kuvitellun ajanjakson 9.00 -- 13.00 välisenä aikana, oletettuna tarkoituksena ollen, että kohdehenkilö päätyy viimeisen mielen ulkoisen ajatusten tarjoajan ilmestymisen seurauksena tietyn suunnitellun tunnetilan valtaan, joka voi tapahtua ainoastaan joko hänen omasta vapaasta tahdostaan -- mitä hän ei haluaisi tapahtuvan tietyssä paikassa ja tietyssä tilanteessa -- tai sen vuoksi, että kaikki otaksunnat toteutuivat suunnitellun mukaisesti. Käytännössä tämä vaatii ajatusten tarjoajilta aktiivista toimintaa, joka sisältää sekä toteutuksenaikaista ajatusten tarjoamista, valintatilanteisiin vaikuttamista esim. tiettyyn kulkusuuntaan vaivihkaa ohjaamalla, että myös kohdehenkilön ajatusten ennalta aktivoimista niiltä osin, että se tukee tietynlaisten ajatusten esiintuloa. Lisäksi vaaditaan paljon tietoa ja dataa siitä, miten kohdehenkilö käyttäytyy, jotta voidaan tehdä automatisoidusti ennakointia siitä, miten kohdehenkilö tulee toimimaan minkäkinlaisissa tilanteissa. Riippuen siitä, miten tärkeää on, että kaikki otaksumat tulevat toteutuneeksi, voidaan ennakointiosuutta ajatella sekä vedonlyöntimahdollisuuksia tarjoavana sosiaalisena huvina, jossa väärin arvaaminen ei ole kovin merkittävä asia tai sitten ennakointi on jotain, jossa on välttämätöntä kehittyä aina vain paremmaksi.

Kuva 2 havainnollistaa otaksumien 1 -- 5 sijoittumista tietylle ajanjaksolle, missä otaksumien suunnitelman mukaisina ajatusten tarjoajina toimivat YLEn Aamu-TV:n tietty haastatteluosuus (otaksuma 1, klo 9.00), Elisa Viihde -mobiilisovelluksen kautta katsotun ajankohtaisohjelman ensiminuutit (otaksuma 2, klo 10.00), Gmail-sähköpostien selailun yhteydessä havaitut sähköpostiviestien otsikot (otaksuma 3, klo 11.00), bussimatkan aikaiset tapahtumat (otaksuma 4, klo 12.00) ja luokkahuoneeseen/palaverihuoneeseen saapuminen (otaksuma 5, klo 13.00). Päästyään sinne missä otaksuman 5 ajatusten tarjoaja 16 tarjoaa ajatuksen N, kohdehenkilössä laukeaa kuin itsestään tietty tunnetila, yhdessä episodimaisten mielikuvien mieleen juolahtamisen kanssa -- kuten oli suunniteltukin. Oletettakoon, että kyseisen suunnitelman ideana oli saada kohdehenkilö surkastuttamaan tuo esiin noussut tunne ja sysimään nuo mielikuvat pois tietoisesta mielestään, koska ne eivät sopisi kyseiseen tilanteeseen, mutta niin tehdessään hän ei pelkästään sysinyt tuota tunnetilaa ja mielikuvia syrjään, vaan teki itselleen vaikeammaksi ajatella sellaisilla käsitteillä ja muilla ajatuselementeillä, jotka ovat assosioituneita niihin asioihin joita nuo episodiset mielikuvat aktivoivat. Ts. jos mielikuvissa esiintyi esim. salmiakin muoto, olisi tuota muotoa toviin vaikeampi ajatella ilman, että väärä tunnetila alkaisi nousta uudelleen esiin, mikä taasen työntäisi tietoiseen mieleen lisää tauhkaa, stressikin lisääntyisi ja imusolmukkeisiin alkaisi kerääntyä kuona-aineita elimistön pyrkiessä rauhoittamaan itseään. Kohdehenkilö itse ei kuitenkaan helpolla pystyisi osoittamaan edes itselleen, mikä häneen oli vaikuttanut. Väittämänä tässä on, että valtamedioiden eri-ikäiset toimittajat (nuorista vastavalmistuneista keski-ikäisiin papparoihin ja mirkkuihin) kehittelevät otaksumia sekä yhteiseksi ilokseen, sillä oman työnsä he osaavat jo niin hyvin, ettei se riitä elämän sisällöksi, että myös aiheuttamaan epämukavuutta niille ihmisille, jotka voisivat jollain tapaa olla uhka esim. heidän edustamansa yhtiön sidosryhmille, valtakunnassa harjoitetulle politiikalle tjms. Tietomurrot kuuluvat osallistujien repertuaariin joko omasta takaa tai jonkinlaisena alihankintana.

Kuvat 3 ja 4 selittävät tarkemmin sitä, mihin kuvan 1 otaksumissa olevat numerot ja kirjaimet viittaavat. Numerot ovat siis "ajatusten tarjoajia (esim. ihminen tai esine jostain perspektiivistä) tai ajattelun tuotteita l. ajatuksia (esim. käsite, mielikuva tai episodinen muisto) ja kirjaimet esiin tulevia ajatuksia tai niistä seuraavia jatkoajatuksia. Kirjaimilla voidaan viitata joko ensiajatuksiin tai jatkoajatuksiin, mutta vain yhteen niistä kerrallaan.

Kuva 5 on ehkä kaikista haastavin ymmärrettävä. Se kuvastaa sitä, kuinka tiettyjen ajatusten käyttäessä osittain samoja hermoverkkoja (esim. samankaltaiset muodot tai vaikkapa samankaltaiset maneerit) ne laukaisevat riittävässä määrin aktiivisena ollessaan uusia signaaleita, jotka voivat yhtyä muihin signaaleihin ja jotka lopulta johtavat jonkin tietyn saman ajatuksen uudelleen aktivoitumiseen. Haastavaa tässä on sen kuvitteleminen mitä yhteistä voisi olla sellaisilla asioilla, joilla ei vaikuta olevan mitään yhteistä eli miten ne voisivat yhdessä aktivoida yhtään mitään, mutta kyse onkin taitopelistä, johon pääsee kyllä ns. helposti sisään, mutta jonkin taiturimaiseen hallintaan vaaditaan paljon harjoittelua ja oman ymmärryksen kehittämistä. Huomaa, että kuvassa visualisoidun algoritmin toiminta perustuu logiikkaan "riittävästi sisääntulevia signaaleja ja sitten niin monta uutta eteenpäin vievää signaalia kuin mahdollista", eikä "riittävästi sisääntulevia signaaleja ja sitten yksi uusi eteenpäin vievä signaali". Tekstin lopussa olevien linkkien takana on interaktiivinen simulaatio näistä molemmista.

Jos kohdehenkilön kannalta alkaa kyse pidemmän päälle olla siitä, että hän jollain tapaa kärsii toiminnasta tai kokee sen jollain tapaa haittaavaksi/häiritseväksi, voi hän sinällään melko helposti osoittaa vähintään sen, että "jotain epäluonnollista tapahtuu", minkä hän osoittaisi esim. takaisinmallintamalla asetetut otaksunnat ja esittämällä kysymyksiä kuten:

a) mistä tiedettiin, että esim. ajatusten tarjoaja 4:n tarjoama ajatus E oli esiaktivoitu, jotta se täten saattoi tulla helposti havaituksi tai
b) miten voisi ihan sattumalta kaikki 5 otaksuntaa tulla toteen ja täten taas kerran tulla jokin sama episodinen tapahtuma uudestaan mieleen
c) tai mistä tiedettiin, että aiemmin oli jo monesti pyritty saamaan esim. ajatuksien tarjoaja 7:n tarjoama ajatus H nousemaan esiin myös ajatuksen tarjoaja 3:sta?

Jokaiseen näistä kysymyksistä olisi vastauksena se, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että on joukko muita ihmisiä, jotka pyrkivät vaikuttamaan juuri häneen jollain suunnitelmallisella tavalla. Se ei vielä auta nimeämään tekijöitä, mutta se on alku. Seuraavaksi hänen kannattaa tarkastella sitä, minkälaista esivalmistelevaa häiriötoimintaa häneen on kohdistunut, minkälaiset epänormaalit ja poikkeavalta tuntuvat tapahtumat ovat toistuvasti vieneet hänen mieltään ärsyyntyneisyyden tilaan ja ketkä sitä aiheuttavat.

--

Lopuksi, tässä vielä interaktiiviset simulaatiot, joista Symbet-niminen simulaatio simuloi otaksumien toiminnan logiikkaa ("riittävästi sisääntulevia signaaleja ja sitten niin monta uutta eteenpäin vievää signaalia kuin mahdollista") ja Tekoneuronit-simulaatio neuronien toimintaa vanhempaan kirjallisuuteen perustuen ("riittävästi sisääntulevia signaaleja ja sitten yksi uusi eteenpäin vievä signaali").

Symbet v0.46 (JSFiddlessä koodin kera ja kotisivuilla fullscreen-moodissa):
http://jsfiddle.net/persilj/5d5BR/
http://sovelluksien.hoito.org/symbetjatekoneuronit/symbet.html

Tekoneuronit v0.46 (JSFiddlessä koodin kera ja kotisivuilla fullscreen-moodissa):
http://jsfiddle.net/persilj/4gn7kebp/
http://sovelluksien.hoito.org/symbetjatekoneuronit/tekoneuronit.html

Ihmiskohteen käytöksen tietokoneavusteisen ennakoinnin pohjustusta

Sellainen nykyaikana tapahtuva häirintä (hienovaraisesta karkeaan), mikä vaatii siihen osallistujilta erityistä, toistuvaa vaivannäköä, ei pääsääntöisesti ole pelkästään sellaista "yksinkertaista häirintää", jossa yksittäisillä häirintäkerroilla ei olisi mitään suurempaa keskinäistä merkityssuhdetta, vaan nykyaikaisessa häirinnässä pyritään oppimaan arvioimaan miten häirittävä reagoi häirintään, miten häirintä vaikuttaa häirityn tulevaan käytökseen ja erityisesti saamaan varma tuntuma siitä, millaisilla häirintäkeinoilla ja -metodeilla saadaan takuuvarmasti aikaan tietty vaikutus tai seuraus.

Häirittävä itse ei aluksi huomaa kuin intuitiivisella tasolla kuinka:

- elimistö ja mieli kuormittuvat päivittäin tai lähes päivittäin epämiellyttävällä tavalla, sillä seurauksella, että lyhytmuistin toiminta kärsii, mistä on suorana seurauksena ongelmia eksekutiivisiin toimintoihin eli toiminnanohjaukseen liittyen (päättelykyky, valintojen tekeminen ym.)
- elämänkokemuksien mielekkyyttä pilataan (ulkoillessa, seurustellessa ihmisten kanssa, opiskellessa, viettäessä muuta vapaa aikaa, asioidessaan jossain ym.)
- menestystä omaan koulutus tai ammattialaan, sekä persoonankehitykseen liittyen pyritään tyrehdyttämään ja estämään
- rahaa kuluu normaalilta tuntuvaa enemmän sellaisiin tilanteisiin joutumisen kautta, joihin ei pelkästään omien valintojen kautta olisi tullut päätyneeksi (tai sitten omaisuutta yksinkertaisesti rikkoutuu tai kuluu normaalia tiheämmällä tahdilla, mistä seuraa uusien vastaavien hankintaa ja sitä kautta rahanmenoa)
- tulee toistuvasti osoitetuksi, kuinka joku muu kontrolloi elämään liittyviä asioita (yksinkertaisimpina esimerkkeinä sähköpostin ja kirjepostin etenemiseen ja saapumisen ajoittumiseen vaikuttaminen)
- itselle mielekkäitä tai tärkeitä asioita turmeltuu käsitteellisellä tasolla (abstrakteja käsitteitä konkretisoidaan johonkin sälään tai ällöttävään; sanojen ja niihin liittyvien merkityksien välisiä kytköksiä löyhennetään/irrotetaan ja liitetään näitä sanoja johonkin sälään tai ällöttävään; liitetään sanoihin niin monia assosiaatioita, että niillä ajattelu käy työlääksi ym.)

Tuollainen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus sille, mistä varsinaisesti on kyse. Jos häirittävä terästää hiukan huomiointikykyjään, hän alkaa tajuta, että myös seuraavaa tapahtuu:

- opetetaan painokkaasti jonkun ihmisen, esineen, ilmiön tjm. olevan juuri hänelle erityisen merkityksellinen, mikä tapahtuu saattamalla tuo jokin hänen ajattelunsa piiriin erittäin usein ja monenlaisissa eri tilanneyhteyksissä
- tiettyjen symboleiden (myös mm. sanat ovat symboleita) esiintyminen lisääntyy epäilyttävässä määrin, kuten lisääntyy myös niiden osakomponenttien ja niistä assosioituvien asioiden esiintymisen määrä, samaa tapahtuen myös konnotaatioiden osalta (assosiaatioita hitaammin hoksattavaa) ja mahdollisesti myös yhden assosiaatiohypyn kautta tavoitettavien ajatusten osalta (verryttelyn vuoksi huomioi toisiinsa liittyvyyden tunne seuraavissa kahdessa sanaryhmässä: betonimylly, aivopesu ja Identiteettihippa niminen peli; Putkifirma Oy, Nokia ja Putkisalo)
- sellainen houkuttelu tai näkymätön ohjausvaikutus lisääntyy, että tulee pitäneeksi mielessään aktiivisena ajattelumalleja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia esittää niihin pohjautuvaa ajattelua visuaalisesti (esim. semanttisen tiedon verkot, sanojen perusmuotojen väliset relaatiot kaavioissa, parhaiden vaihtoehtojen löytäminen karsimisen kautta, ryhmitteleminen ym.)

Sekä silkalta häirinnältä tuntuva, että tietynlainen asioiden opetuttaminen luovat pohjaa varsinaiselle tarkoitukselle, joka on itse asiassa.. käytöksen ennustettavuus. Tällainen ennustettavuuden mahdollistaminen vaatii osallistujilta paljon pohjatyötä, mihin sisältyy erityisesti erilaisten käsitteiden, ihmisten, symboleiden, ilmiöiden, eleiden, esineiden ym. tekemistä ainakin muutaman kerran hiukan tai runsaasti ärsyttäväksi, jolloin tunnepohjainen suhtautuminen tulee aiheuttaneeksi pysyväluonteisten muistijälkien syntymistä. Näistä tällä tavoin esivalmistelluista asioista tulee sitten myöhemmin osa alati kasvavaa niiden keskinäisten suhteiden verkkoa (ajattele graafia, jossa noodeja ja painoarvollisia viivoja viiden välillä), missä yhtä niistä esim. havainnoimisen kautta aktivoimalla saadaan aikaiseksi tiettyjen muidenkin esivalmistelluiden asioiden aktivoitumista (ei välttämättä tietoiseen mieleen asti nousten). Ts. kyse on priming-tekniikan käytöstä hiukan eteenpäin jalostettuna. Sellaisenaanhan priming-tekniikka tarkoittaisi jotakuinkin sitä, että aiempi ärsyke (esim. näköhavainto) vaikuttaa ohjaavasti myöhempien ärsykkeiden vaikutukseen.

Riippuu hyvin paljolti "häiritsijöiden" kyvykkyydestä ja heidän käytettävissään olevista muista ihmisistä, laitteista ja tietokoneohjelmista, miten kehittyneitä ennustusjärjestelmiä he pystyvät kehittämään tai hyödyntämään. Yksinkertaisimmillaan edellä kuvattua pystyy toteuttamaan ihmismuistin varassakin, mutta todennäköisemmin kuitenkin tietokoneavusteisesti, sillä tietokoneiden ja niissä käytettyjen simulaatio- ja analysointiohjelmien avulla on mielekkäämpää suorittaa arvioita häirinnän kohteena olevan henkilön tulevasta käytöksestä.

Tässä kerrotusta puuttuu vielä jotain tärkeää ja se liittyy häirinnän ja ennustamisen kohteena olevan henkilön reaaliaikaisen tarkkailun mahdollistamiseen mahdollisimman monissa tilanteissa ja niin tarkasti kuin mahdollista. Tässä on hyväksyttävä se tosiasia, että tekniikka ja tiede todellakin ovat niin pitkällä, että esim. WLAN-verkkojen sisätiloissa tuottamasta säteilystä pystyy laskemaan matemaattisesti sen, minkämuotoinen olio jossain huoneessa liikkuu, sekä määrittämään automatisoidusti, missä kohdin tuota matemaattisesta määritettyä oliota ovat sen kädet, missä jalat, sekä mikä on sen todennäköinen emotionaalinen tila (esim. vihainen, tuskastunut, onnellinen, hassutteleva, vaisu, melankolinen yms.). Tällaiseen verrattuna "pelkkä" Internet-tietoliikenteen tarkkailu alkaa tuntuakin jo varsin helpolta, mikä tosin on myös toimintaan osallistujien ennalta valmistelu listalla.

Herkistettävien ajatusten istuttamisesta

Kuva 2. Vaikuttavasta henkilöstä helpoiten ja selkeimmin mieleen tulevia asioita.
Kuva 1. Runnovaa ja täsmäajoitteista häiritsevän henkilön merkittävyyden vahvistamista.
Kuva 3. Assosiaatioilla vaikuttamaan tarkoitetun henkilön merkittävyysmahdollisuuksien laajentamista.
Kuva 4. Juurrutettuja assosiaatioiden jatkoajatuksia.
Kuva 5. Voimasuhteilla pelaamisen kautta tapahtuvaa merkittävyyden vahvistamista.
Ihmismielen plastisuudesta eli tietynlaisesta alati mahdollisesta uudelleenmuotoilemisesta johtuen mikään sisä- tai ulkosyntyisille vaikutteille herkistymä ei ole loputtomiin pysyvää, mutta tämä ylläpidollinen osuus sivuutetaan tässä kirjoituksessa ja keskitytään ajatusten istuttamisen ensivaiheisiin - herkistymien ylläpidon idea saattanee tulla ymmärretyksi intuitiivisesti ilman erillistä selittämistäkin.

On varmaankin syytä aloittaa selittäminen kuvista, sillä ensivilkaisulle ne todennäköisesti tuntuvat siltä, että niistä ei tajua mitään, vaikkeivat ne piirroksina kovinkaan monimutkaisiltä näytä. Kuvasta 2 voitaneen aloittaa, siinä ollen esitettynä yksi monista tietylle henkilölle (kohdehenkilö) tutuksi tehty henkilö, jonka kohdehenkilö muistaa selkeimmin ja erottuvimmin kuudesta eri asiasta, joista osa on tässä tapauksessa tietynlaisia ääniä, joita on puskettu kohdehenkilön mieleen varsin väkisin ja tarkoin ajoituksin (esim. auton kolme erilaista piirrettä kuten auton käynnistysääni, oven läimäytysääni ja puskurista mieleen tuleva (kuviteltu) melkein-rusahti ääni), muiden ollessa yksittäisiä mieleenjääneitä tapahtumia, jotka ovat ajan kanssa saaneet niin paljon vahvistumaa osakseen, että niistä on tullut melko erottamaton osa tuosta henkilöstä mieleen tulevia asioita. Huomioitavaa on, että kaikki tämä on suht tarkkaan koordinoitua ohimennen kuultuja väittämiä myöten. Kuvassa 2 ja muissakin kuvissa olevilla kirjainten sarjoilla ei ole mitään erityistä merkitystä sellaisenaan, kuten ei myöskään neljässä eri kuvassa käytetyllä harmaalla symbolilla.

Kuva 1 ilmentää sitä, miten tämä tietty kohdehenkilöön vaikuttava henkilö hyödyntää sekä tietoverkon kautta murtautumisia, lämpökameratekniikkaa, semiautomaattisia laserkiikareita yhdistettynä verkkopalvelimiin, liikesensoroita, kohdehenkilön monitorin ruudulla nähdyn etätarkkailua ym. ajoittaakseen (*) tietynlaisen äänen tuottamisen juuri tietyntyyppisiin hetkiin. Jottei kohdehenkilö pystyisi tunnistamaan minkäänlaista erityistä logiikkaa sen suhteen, milloin voi odottaa minkäkinlaisen äänen ilmentymistä, äänien esiintymisjärjestystä vaihdellaan suhteessa kohdehenkilön toimintaan ja toisinaan esim. auton ruma ja pitkäkestoinen käynnistysääni on kokonaan poissa, vaikkei ko. autoa olisi mitenkään esilämmitetty tai ilman lämpötila täsmäisi jotenkuten aiempien äänien esiintymisten aikaisiin lämpötiloihin (kuin kojelaudassa olevasta kytkimestä tai älypuhelinsovelluksesta päälle/pois kytkien). Paljastavinta toiminnassa on se, että on todennäköisyyksien mielessä täysin mahdotonta, että häiritsevä henkilö voisi sattumalta käydä läimäisessä autonsa ovea auki ja kiinni jokaisena tietyn viikon päivänä, aina eri kellonaikaan (jopa klo 02.00 jälkeen) ja joka kerta alle minuutti sen jälkeen, kun kohdehenkilö on lopettanut esim. monituntisen vaalikampanjaan valmistautumisensa (asunnon ikkuna auki). Jollain toisella viikolla samaa epätodennäköisyyttä ilmenee monta päivää peräkkäin siten, että häirintä ajoittuu pari minuuttia ennen sitä, kun kohdehenkilön Samsung-merkkinen älypuhelin herättää kohdehenkilön (ikkuna yöllä auki) ja herätysaika olisi joka päivä ollut aivan erilainen. Sattumaa? Ei vaan sitä, että Samsungin älypuhelin vuotaa ns. tehdasasenteisilla ohjelmillakin kuin sieni. Samaisen häiritsijän toiminnan koordinoituneisuus ilmenee siinä, että häirintää ei ajoitella kaikkiin jonkin perusteen mukaan sopiviin tilanteisiin, vaan vain esim. niihin hetkiin kun kohdehenkilö on lukenut vaikkapa Verkkouutisista tai Guardianista artikkelin, jossa on kerrottu uusimmista Edward Snowden -paljastuksista. Erittäin kielivää häiritsijän ja hänen taustaverkostonsa pyrkimyksistä on sellainen, missä häirintää ajoittuu esim. uuden opiskelun huippukohtiin eli niihiin hetkiin, jolloin uuden asian opiskelijan mieli loistaa kirkkaana kaikesta dopamiinilla aktivoituneisuudestaan ja sitä myöten ollen erittäin alttiina kaikenlaisen ylimääräisen jäämiselle erittäin herkästi mieleen.

Väkisin juurruttamisen lisäksi, ja jota saattaa esiintyä jopa tuhat yksittäistä, tarkoin ajoitettua kertaa muutaman kuukauden aikana, ovat tapaukset, joita ei tarvitse tuputtaa ollenkaan väkisin, koska kohdehenkilön mieli on jo valmiiksi sillä tapaa tietyn henkilön mielessä pitävä, että niihin mielikuviin voi helposti liitättää jotain uutta (vrt. oppitunnilla tapahtuvaan opiskeluun, jossa orientoituneisuus lisää todennäköisyyttä, että uusi oppi sujahtaa kuin itsestään täydentämään aiemmin opittua). Kuvassa 2 näitä "sujautuksia" ovat tietty paikka/sijainti/kohde (esim. häirinneen henkilön yksittäinen kohtaaminen jossain tietyssä paikkaa kuten tietyn parkkimittarin tai kemiallisen pesulan ikkunan läheisyydessä), piirre/oikku/maneeri (tiettyä erottuvaa piirrettä/oikkua/maneeria käyttäneen henkilön näkeminen jossain yhteydessä, tämän habituksen ollessa samankaltainen kuin häirinneen henkilön) ja ammatti (kuultu kerrottavan häirinneen henkilön oletetusti tuntuneen henkilön puheita kuunnellessa).

Kun sekä kohdehenkilöä häiritsevä henkilö "itsessään", että hänestä mieleentulevat asiat ovat herkistyneinä kohdehenkilön mielessä, voidaan näitä herkistyneisyyksiä laajentaa, liittämällä niihin uusia assosiaatioita tuottavia ajatuksia, jolloin häiritsevän henkilön juolahtaminen mieleen ryöpsäyttää jollain tasolla aktiiviseksi myös näitä jatkoajatuksia - mikä on myös mallinnettavissa ja simuloitavissa tietokoneella. Kuva 3 ei avaa tätä tekniikkaa aivan kauttaaltaan, mutta siinä perusideana on se, että häiritsevän henkilön ei itse tarvitse olla läsnä, kun hänestä mieleen tuleviin ajatuksiin liitetään jatkoa, vaan muut ihmiset hoitavat tämän homman. Kirjainsarjalla KLIL merkittyyn mielteeseen ollaan kuvassa 3 liittämässä samankaltaisuutta ilmentävä mielle ja kirjainsarjalla NÄRS merkittyyn mielteeseen ollaan liittämässä periaatteessa mitä tahansa, jonka havaintovastine olisi ollut havaittavissa erottuvasti tietyssä sijainnissa/paikassa/kohteessa. Kuvassa 3 keskenään ristiin kulkevat viivat ilmentävät sitä, kuinka on järjestetty keinotekoinen tilanne, missä tietty selkeimmin erottuvaksi tarkoitettu aistihavainnon kohde saa piirteisiinsä kohdistuvaa vahvistusta ympäristöstään (esim. muodon samankaltaisuus), mutta joista ei seuraavana päivänä muista (ainakaan helposti) kuin sen, joka oli tarkoitettukin muistuvan helposti mieleen. Koska tämä uusi asia oli niin vahvasti kytköksissä tietystä häiritsevästä henkilöstä mieleen tulevaan assosiaatioon, ajatusten tietynlainen konteksti-/tapahtumasidonnaisuus murtuu jossain määrin, jolloin tuon tietyn henkilön ja hänestä selkeimmin mieleen tulevien asioiden ajattelemisen kautta kohdehenkilön mielessä aktivoituu myös tuo uusi mielle - aluksi jonkin verran aiempaa juurrutustapahtumaa episodimaisesti tietoiseen mieleen läikyttäen, mutta myöhemmin lähinnä tuon tietyn mielteen perustavimpia ominaisuuksia esiaktivoiden (vrt. tietyllä voimalla kiskaisu ja kiskaisu yleensä). Tällöin ollaan päästy siihen, mitä on tarkoitettu ilmentää kuvassa 4.

Koordinoidusti häiritsevät henkilöt ovat tyypillisesti sellaisia, että heidän erityispiirteensä ja heistä helpoiten esiin nousevat ajatukset eivät ole samoja, jolloin heitä voidaan toisistaan erottuvaisuudesta johtuen hyödyntää yhtäaikaakin. Jossain vaiheessa käy yleensä niin, että joku näistä häiritsevistä henkilöistä ei sellaisenaan ns. toimi, sillä kohdeyksilön mieli on alitajuisella tasolla kyllästynyt häneen niin, että häirintä ei tuota toivottujen ajatusten esiin nousemista. Tätä varten häiritsijät pyrkivät vahvistamaan tietynlaista merkittävyyttään laajentamalla heistä selkeimmin esiin nousevien ajatusten vaikutuspiiriä. Voidaan esim. ajatella, että tietylle häiritsijälle on tavanomaista, että hän köröttelee autollaan tietyllä samalla vauhdilla kohdehenkilön asuintalon ohitse mm. niillä hetkillä, jolloin kohdehenkilö on juuri tullut havainneeksi monitorinsa ruudulta jotain sellaista, jossa on jotain samanpiirteisyyttä kuin köröttelemisen ideassa. Tällainen samankaltaisuus voisi olla esim. tulivuoresta valuvan laavan katseleminen videoklipistä, joka oli katseltavana vaikkapa Reutersin videoleikekirjastossa. Huomioi myös muut ajatuksia aktivoivat assosiaatiot, konnotaatiot ja denotaatiot kuten räjähtävä purkautuminen, tulisuus, hohka, sulattavuus ja pitkän matkaa valuvuus. Tällainen merkittävyyden laajentaminen toimii helpoiten silloin, kun häiritsijän ja kohdehenkilön välillä on jonkinlainen voimasuhde, missä häiritsijä voi tehdä melkein mitä vaan ja kohdehenkilö on sillä tapaa ns. alakynnessä, ettei voi tehdä juuri mitään estääkseen.

Se miksi kohdehenkilö ei pysty estämään tällaista häiritsevää toimintaa, liittyy paljolti siihen, että vaikka paikallispoliisilla ja poliisilla laajemminkin olisi tietoa, mistä on kysymys ja keitä siihen osallistuu, he eivät viitsi tehdä asialle mitään, koska kyse on myös yhteiskunnan hallinnasta ja heille kelpaa aivan hyvin se, miten asiat nykyisellään ovat.

--

(*) On hyvin tavallista, että kun tällaisista asioista kertoo, ihmiset ottavat ne jonkinlaisena "ihmeellisenä könttänä" eli ikäänkuin valitaan kahden vaihtoehdon väliltä, joista toinen on se, että joku taho pystyy vaikka heti toteuttamaan hyvinkin monenkirjavan/kompleksisen häirintään sopivan ratkaisun ja toinen on se, että ei pysty. Ja sitten kun ei onnistuta kuvittelemaan tätä parissa minuutissa (tai parissa sekunnissa), ollaan sitä mieltä, että se ei ole mahdollista. Todellisuudessa häiritsijöillä olisi voinut olla valmistelu- ja tumpelointiaikaa vaikka 5 vuotta. Eihän tietojärjestelmiäkään julkaista "kerralla kokonaan", vaan niitä kehitetään iteratiivisesti ja niihin kertyy ajan kanssa uusia ominaisuuksia.

Kerryttämistä eli miten jostain tuli niin tärkeää ja mitä sillä sitten tehdään

Ihmiset tykkäävät kerätä muiden mielessä olevaan itsensä edustajaan ikimuistoisia asioita, joiden voi ajatella koostuvan tilannekuvista, tuntemuksista, puheenparsista ym. Tietoverkkorikoksia, sensoritekniikkaa, asioihin ehdollistamista, sopivaa ajoittamista, huolellisesta toiminnan koordinointia ym. hyödyntämällä voidaan jonkun kohdeyksilön mieleen iskostaa vaikka sataan eri ihmiseen liittyviä ikimuistoisia asioita sillä tapaa, että yksikään näistä ikimuistoisista asioista ei ole sama.

Kuvan 1 voi ajatella esittävän yhteen henkilöön liitettyjä asioita, joista kaksi on erityisen herkästi mieleen palautuvia, kymmenen muun asian tullessa mieleen hiukan viiveellä tai pienesti avustetusti, loppujen, päätteettömien viivojen esittäessä mahdollisia liittymäpaikkoja uusille asioille. Ts.yhteen ihmiseen voitaisiin liittää vain rajoitettu joukko ikimuistoisia asioita (kohdehenkilön mielessä) ennen kuin niiden liian runsas määrä alkaisi tehdä liian epätodennäköiseksi niiden kaikkien palautumisen mieleen itsestään tai vain pienesti avustetusti, alkaen siitä hetkestä, kun tämä tietty henkilö tuli nähtäväksi, kuultavaksi tai muistettavaksi (ks. kuva 2). Avusteisuus tarkoittaa tässä sitä, että asia ehti kyllä aiheuttamaan hermoverkoissa reaktioita, mutta vasta lisä-ärsyke toi sen tietoiseen mieleen asti.

Ikimuistoisuus on tässä eräänlainen toive, sillä riittävän vahvojen (tai nokkelien) ärsykkeiden toivotaan pitävien muistijäljet sen verran eheänä, että niitä voisi hyödyntää pitkän aikaa. Sosiaalisen pelin muotona tässä ei ole hyvä pelistrategia pyrkiä saamaan mahdollisimman montaa, keskenään erilaista ikimuistoista asiaa liitettyä mahdollisimman moneen ihmiseen (kohdeyksilön mielessä, mainittakoon taas), sillä se tekee vaikeammaksi hallita sitä, mitä sitten tapahtuu, kun kohdeyksilö havaitsee esim. kolme näistä ihmisistä, joihin on yhteensä liitetty 6 vahvaa ikimuistoista asiaa ja kolmatta kymmentä lähes yhtä vahvaa asiaa. Jokainen näistä asioista avaa jo ennen mieleen tulemistaan joukon uusia ajatuksia, jotka avaavat lisää uusia ajatuksia jne. aina alkusignaalin eräänlaiseen hiipumiseen asti. Tämä kaikki toimii paremmin sellaisissa kaupungeissa, joissa on kuolettavan tylsää, sillä vilkkaammissa kaupungeissa ihmisen mieli ei ehdi nappaamaan niin hyvin kiinni jokaisesta stimulaatiota aiheuttavasta asiasta.

Pelinä tässä tavataan käyttää erilaisia osanottajia sillä tapaa, että eriytyy esim. 3 - 5 erilaista osallisten käyttötapaa, joihin heidät ensin ikään kuin kasvatetaan ja joista pidetään sitten jatkossa tarkasti kiinni. Jos kohdehenkilön mm. kulkemat reitit ja hänen huoneistonsa ovat liike- ja muilla sensoreilla varustettuja, on helppo rakentaa varoitusjärjestelmä, joka varoittaa mm. siitä, jos joku osallisista on törmäämässä kohdehenkilöön väärään aikaan ja väärässä paikassa.

Jos on kyse melko yksinkertaisista osanottajista, he tapaavat liittää itseensä korkeintaan 1 tai 2 erityisen vahvaa ikimuistoa ja käyttää paljon osanottajia. Tämä on helppo hallita, koska monessa tilanteessa tarvitaan vain yksi tai kaksi osanottajaa, joilla on jokin tilanteeseen soveltuva ikimuisto liitettynä kohdeyksilön mieleen. Lisäksi useimmiten tarvitaan joukko erilaisia symboleita, jotka on voitu esitellä (jotenkin epäilyttävästi) jo aiemmin, minkä jälkeen voidaan antaa kohdehenkilön aivojen "yhteenlaskukoneiston" viedä tehtävä loppuun.

Toinen tapa käyttää osanottajia tähtää kohdeyksilön olemassa olevien käsityksien ja opittujen merkityksien purkamiseen tai vähintäänkin tekemiseen vaikeammaksi käyttää hänen ajattelussaan. Tällöin ei pyritä niinkään siihen, että tiettyyn henkilöön liittyvät ja kohdehenkilön mieleen kertyvät ikimuistot pysyisivät selkeänä, määrällisesti rajoitettuna ja helposti sellaisenaan mieleen palautettavina, vaan pyritään siihen, että ko. osallistujasta tehdään erityisen merkityksellisen tuntuinen kohdehenkilölle ja liitetään häneen alati lisääntyvä määrä asioita.

Tämä alkaa yleensä niin, että aluksi korostetaan muutamaa häneen liittyvää attribuuttia niin paljon, että ne promotoituvat ikimuistoiksi, tuodaan häntä jatkuvasti esille lukuisissa erilaisissa tilanteissa ja pidetään sitten vähän taukoa, jotta kohdehenkilön mieli ehtii rakentamaan uusia, pohjustavia hermoverkkoyhteyksiä. Tämän jälkeen käydään aiheuttamaan tilanteita, joissa tämä tietty henkilö päällimmäisine ikimuistoineen tulee jotenkin "kuvaan mukaan" (suorasti tai epäsuorasti) sellaisissa tilanteissa, joissa kohdehenkilö on juuri ajatellut jotain sellaista, joka täsmää suoraan tai vihjaavasti ko. osallisen toimintaan hetkeä aiemmin tai hetkeä myöhemmin (ennakointijärjestelmien käyttö mahdollista). Eräiden teorioiden mukaan tällaisen toistumisen kautta alkaa tapahtua vertaistumista näiden kahden ihmisen välille, vaikkeivat he olisi koskaan vaihtaneet keskenään sanaakaan.

Olemassa olevien käsityksien purkaantuminen alkaa esim. sitä kautta, että käsityksiä asioidentiloista "täydennetään" liittämällä niihin jotain ällöä. Opittujen merkityksien purkamista voidaan suorittaa johdattelemalla ajatuksia pois johonkin sanaan liitetyistä (opituista) merkityksistä ja uudelleenkytkemällä sana jonnekin muuanne. Kyse olisi molemmissa tapauksissa melko hitaasta prosessista, mutta ne voivat toimia, jos kohdehenkilö ei aktiivisesti pidä yllä käsityksiensä selkeyttä ja kohteena olevien sanojen aiemmin opittuja käyttötapoja. Lisäksi mahdolliset ajatusten kieltämiset voivat aiheuttaa ajattelua estävien synaptisten jälkien muodostumista, mikä voi tehdä kieltämisen hetkellä ajateltujen ajatusten tavoittamista kerta kerralla hiukan vaikeammaksi. Jos saadaan purettua jonkun asiantuntijan osaaminen ja tehtyä hänestä ns. tavis, kyse voi olla jonkinlaisesta työvoitosta jollekulle.

Osanottajat voivat käyttää itseään samalla tapaa kuin kuuluisuutta hankkineet muusikot voivat featuroida jonkin tuntemattoman artistin radiosoittobiisillä tai musiikkivideolla, sillä erolla, että osallistujien kesken ei välttämättä ole mitään statuksellisia eroja, vaan he ovat kaikki samanarvoisia keskenään. Olennaista tuolloin olisi, että "featuroiva" osanottaja toisi läsnäolollaan tilanteisiin itseensä kohdeyksilön mielessä liitettyjä mielikuvia, assosiaatioita ym.

Yksinkertaisimmillaan toiminta ei välttämättä vaadi edes tietojärjestelmää ja tietorekisteriä, koska osallisten kollektiivinen muisti riittää melko hyvin pitämään tiedossa sen, keneen oli liitetty mitäkin ikimuistoja, miten niitä on käytetty ja miten ne vaikuttavat, mutta aika pian sen jälkeen kun tietojärjestelmät on otettu käyttöön alkaa osallistujien tehdä mieli kokeilla esim. sitä, kuinka vähäisillä alkuperäistä muistuttavilla signaaleilla saa aikaan riittävän hyvän vasteen kohdehenkilön toiminnassa. Tämä voisi tarkoittaa vaikkapa sen kokeilemista, josko hiukan samaa näköä yhden osallistujan kanssa hankkinut voisi saada aikaan saman vasteen kuin alkuperäinen.

Onko aika ajanut psykiatrien ohitse?

Sitä mukaa kun tekniikka, erityisesti mm. ohjelmisto- , viestintä- ja informaatiotekniikka, kehittyy, psykiatrin on aina vain hankalampi takaisinmallintaa (eng. reverse engineering), mistä mikäkin potilaan oire tai muu havaittavissa oleva seikka johtuu, jos kyse on muiden ihmisten potilaalle aiheuttamasta tilasta. Samassa mielessä kuin poliisiviranomaiset haluaisivat olla myöntämättä tiettyjä seikkoja, jotka sitovat heidän toimintamahdollisuutensa, eivät psykiatritkaan mielellään myönnä, että heidän on lähes mahdoton hoitaa sellaista, joka on enimmäkseen ulkosyntyistä (eksogeeniset syyt) ja joka olisi läsnä terapian tai muun hoitomuodon jälkeenkin. Seuraavassa kuvaillaan eräs esimerkki psykiatrien kannalta haastavasta tutkittavasta.

Oletettakoon, että jonkin syyn nojalla haluttaisiin stressaannuttaa jotain tiettyä henkilöä, jonka katsotaan kuuluvan vastapuolelle jonkin tietyn asian suhteen. Tämän stressaannuttamisen halutaan olevan sillä tapaa huomaamatonta, että muut ihmiset eivät sitä havaitse, mutta kohde itse kokee sen vaikutukset useita kertoja per päivä. Stressi syntyisi tässä siitä, että tullessaan joka päivä kohdanneeksi kymmeniä kertoja jotain tietynlaista, hän alkaisi hiljalleen epäillä, että kyse ei enää voi olla pelkästä sattumasta, vaan jostain systemaattisesta toiminnasta, joka on kohdennettu häneen.

Ihminen aivothan ovat primitiivisimmältä ja alkeisimmilta osiltaan sellaiset, että jos ne jatkuvasti saavat sellaista syötetietoa, joka aktivoi esim. punaisen käsitettä, alkaa näitä aivoja kantava yksilö havaita ympäristössään entistä herkemmin asioita, joissa esiintyy punaisuutta. Aivojen eräänlaisten "suojamekanismien" ansiosta, tämä korostunut herkkyys ei normaalisti jää päälle loputtomaksi aikaa, mutta "tyyntymisaika" voi pitkittyä, jos punaisuuden esiintymisen varioivuus on sillä tavalla sopivaa, että esiintyvyyden yhteydessä ilmenee aina jotain muuta sellaista, joka stimuloi aivoja. Tähän stimuloivuuteen riittää se, että ilmenee

a) jotain havainnoijalle täysin uutta,
b) jotain, mitä hän ei ole havainnoinut pitkään aikaan tai
c) rykälmä erilaisia asioita, jotka yhdessä aktivoivat kohdeyksilössä jotain tuttua (vrt. NLP-tekniikoista implikaatioon ja suggestioon).

Näistä "aineksista" pelkästään voi jo muodostaa yksinkertaiset säännöt haitantekopeliin, jota voi toistaa pienin variaatioin pitkän aikaa ja haitanteon voi jakaa useiden eri ihmisten tehtäväksi. Normaalisti ihminen ehtii yöunien jälkeen palautua tavanomaisiin mielentiloihinsa, mutta jos tällainen stressiksi muodostava peli jatkuu pitkään, hänen käy hahkalaksi toimia ja ajatella normaalisti - mikä tekee hänet entistä alttiimmaksi lisähaitanteolle.

Tätä haitantekopeliä voidaan jalostaa edelleen ottamalla mukaan esim. GPS-seurannan hyödyntäminen, tietojärjestelmien hakkerointi ja monet muut asiat, joista psykiatrit (ja vaikkapa terveyspalveluja tarjoavien tahojen yleislääkärit) eivät tiedä käytännössä juuri mitään. Kohteeksi joutunut taho voi toki kokeilla sitä repeptillä saatavaa lääkettä, jonka lääkäri kertoo auttavan esim. sillä mekanismilla, että se estää tiettyjä välittäaineita tulemasta vedetyksi takaisin synapsiraosta (valikoitujen reseptorien toiminnan esto), josta sitten olisi jonkin teorian mukaan apua "stressioireisiin", mutta tästä voi pahimmillaan olla seurauksena se, että nämä havaitut "punaisuudet" jättävät lääkkeen käytön aikana entistä vahvempia jälkiä aivoihin. Tätä harvempi psykiatri (tai muu "sellainen") osaa tai edes viitsii ottaa huomioon, eikä heillä tyypillisesti ole konsultointiapuna esim. ICT-alan erikoisosaajia vaan vain joku Terttu neuropsykologian puolelta.

Skitsofrenia liiketaloudellisten eksperimentointien aiheuttamana

Skitsofreniaa ei vielä nykyaikanakaan ole saatu määriteltyä sillä tapaa tarkkaan, ettei kyseisen diagnoosin saajiksi päätyisi hyvinkin paljon toisistaan eroavia ihmisiä persoonallisuuksiensa, oireidensa ja muiden seikkojen osalta. Tämä johtuu sekä oirekriteereistä, että tavoista soveltaa niitä. Eräs, täysin käsittelemättömäksi jäänyt syy sille, mikä omalta osaltaan on aiheuttamassa, ylläpitämässä ja pahentamassa "skitsofreniamaista oirehdintaa" liittyy kokeellisen tutkimuksen kohteeksi joutumiseen muiden tahojen liiketaloudellisten tai muiden intressien tyydyttämiseksi (tarpeellista alleviivata terveitäkin ihmisiä varten, jotta ilmaisu olisi helpompi lukea).

Psykiatria itsessäänhän on eräänlaista kielipeliä eli se perustuu joukkoon sääntöjä ja toimintatapoja, joita pidetään yllä jos ei muuten niin psykiatria instituution uskottavuuden vuoksi. Skitsofrenian osalta tätä tosiasiaa kuvaavat seuraavat kaksi katkelmaa artikkelista "Skitsofrenia psykiatrista kielipeliä?" (1997;113(24):2585;Matti O. Huttunen):

Kirjoituksessaan "Vaikenemisen suudelma" esseisti Torsti Lehtinen (1997) kiinnittää huomiota maailmaa syleilevien yleiskäsitteiden vaarallisuuteen. Psykiatriset diagnoosit - kuten skitsofrenia - ovat tällaisia yleiskäsitteitä, joilla ei sellaisenaan ole välttämättä mitään tekemistä yksilön todellisuuden kanssa. Puhe skitsofrenian etiologiasta voi Torsti Lehtistä mukaillen olla yhtä pöllähtelevää pakkashuurua kuin lausahdus "Tuolla on lintu".

Jäykkä usko skitsofrenian tai muiden psykiatristen tautien "olemiseen" lienee tärkein syy siihen, että näiden suurta inhimillistä kärsimystä aiheuttavien käytösmuotojen yksilöllisiä etiologisia tekijöitä tai olemusta ei ole vuosikymmenienkään tutkimustyöllä kyetty itse asiassa lainkaan selvittämään.

Mainitulla kokeellisen tutkimuksen kohteeksi joutumisella tarkoitetaan tässä sitä, että jonkin Suomen laajuisesti toimivan yrityksen (esim. tavarataloketju, jonka toimipisteiden sisällä on paljon käytäviä ja pitkä rivi kassapisteitä) henkilökunta on palkattu työhönsä mm. sillä kriteerillä, että työntekijä on valmis mukauttamaan omaa käytöstään ja toimintaansa sen mukaan, minkä on simuloitu ja/tai mallinnettu olevan yrityksen liiketaloudellisten intressien kannalta perusteltua, mikä tarkoittaisi käytännössä erityisesti sitä, että henkilökunta olisi valmis, ellei suorastaan innokas kokeilemaan kaikkea sellaista, joka liittyy esim. neuromarkkinointiin, suggestioihin, NLP:hen, sekä moniin varsinaisiin tieteisiin, joista sopivanlaista hyötyä olisi ammennettavissa (esim. kognitiivinen neuropsykologia). Lisäksi yritykset ovat toki vapaita konsultoimaan tai palkkaamaan minkä alan ammattilaisia tahansa kehittääkseen liiketoimintaansa tai tehdäkseen erilaisia eksperimentaalisia kokeiluja.

Koska tässä esimerkissä olisi kyseessä usealla paikkakunnalla toimiva yritys, sen täytyisi löytää riittävän yleistettävissä olevat ihmisten käytöstä kuvaavat mallit, jotta toimiviksi koettuja niksejä voidaan käyttää kaikissa toimipisteissä. Siinäkin on oma järkensä, että tehdään tutkimusta ihmismassojen liikkeistä yleensä, mutta parempaan ymmärrykseen päästään, kun valitaan tutkimuskohteiksi sellaisia ihmisiä, jotka käyvät jossain tietyssä toimipisteessä usein. Tavaratalot ja isot ruokakaupat täyttävät hyvin tämän yksittäisen kriteerin, mutta olennaista on huomioida sekin, että aivan jokaisen työntekijän ei tarvitse olla tietoinen siitä, minkälaisista kokeellisista peleistä on kyse tai että sellaisia yleensä pelataan.

Yrityksen kannalta ajateltuna "sopivan tyhmä ja melko köyhä" tutkittava voi olla ihan yhtä hyvä tutkittava kuin "fiksu ja kohtuullisen varakas", varsinkin kun kertyvää tutkimustietoa voi myös vaihdella muiden yritysten kanssa.

Sitä mitä voitaisiin haluta tutkia tai kokeilla, on niin runsaasti kuin mitä mielikuvittelemisen kautta keksitään, mutta siinä vaiheessa kun tutkimuksen kohteena olevasta henkilöstä alkaa tuntua, että joka kerran kun hän tulee käymään kyseisessä toimipaikassa, hän ei tunne kulkureittiensä, ostostaipumustensa tai päätöstensä yleensäkään olevan "aivan hänen omiaan", hänessä voi hiljalleen alkaa kehittyä tunne siitä, että "hän on tulossa hulluksi".

Riippuu paljonkin siitä, mikä on tutkimuksen kohteena olevan tietotaso sellaisista aiheista, joiden avulla hän voisi rationalisoida asioita itselleen näihin tuntemuksiinsa liittyen, mutta useimpien ihmisien kohdalla voinee olettaa olevan niin, että jotain täyteen ymmärrykseen tarvittavaa tietoa puuttuu. Se voi liittyä esim. matemaattiseen laskentaan, sosiaalipsykologiaan tai neurotieteisiin.

Jos tutkittava lähtee omatoimisesti selvittelemään jotain sellaista, joka on kovin kaukana hänen nykyisen ymmärryksensä tasosta, hän tulee ylikuormittaneeksi aivojaan pitkän aikaa siten, että hän melko samanaikaisesti sekä yrittää ymmärtää jotain vaikeaa, soveltaa oppimaansa ja samaan aikaan olemaan uusien eksperimentaalisten tutkimuskokeilujen kohteena. Mitä kauemmin hän tätä jatkaa, sitä varmemmin hän "sotkee" omaa mieltään, koska hän käytännössä palauttaa toistuvasti mieleensä jotain keskeneräistä mietintää ja "tallettaa" mieleensä takaisin entistä sekavamman "ajatusmössön".

Jos tutkittava on lisäksi stressaantunut joidenkin muiden syiden vuoksi, hänen ajattelukykynsä on todennäköisesti aika lailla ns. kuralla, eikä hän ehkä saa kunnolla palautettua mieleensä sellaisiakaan asioita, jotka hän on aiemmin osannut oikein hyvin. Hän tekee myös erheellisiä päätelmiä ja "tallettaa" nekin takaisin mieleensä. Olisi kuitenkin väärin sanoa, että aiempi oppi ihan noin vain "tuhoutuisi", sillä kyse olisi pitkältikin tiedon käyttöön saamisesta. Tietynlaista ajatusten jäsentelyyn liittyvää vaivaa nähden on periaatteessa aina olemassa mahdollisuus "mielenjärjestyksensä normalisoimiseen", jos siihen vain on riittävästi aikaa ja rauhaa.

Jos jonkin tapahtuman seurauksena tämä tutkittava ajautuisi tilanteeseen, jossa hän alkaisi selittää esim. lääkärilleen, että "hänellä on tällainen teoria tutkimisen kohteena olemisesta", niin eihän hän sitä todennäköisesti kovinkaan hyvin saisi selitettyä, koska ei ole tajunnut sitä itsekään kunnolla. Lääkäri olisi tässä kohdin avainasemassa siinä mielessä, että hän voisi tehdä joko päätöksen lääkityksen aloittamisesta tai sitten hän voisi pysähtyä tarkastelemaan maailmaa hieman kokonaisvaltaisammasta näkökulmasta. "Mitä, jos tämä potilas tässä onkin oikeilla jäljillä ja olemme olleet jo pitkään aivan uudessa ajassa? Ei hän vaaralliseltakaan vaikuta, vaikkakin hieman sekavasti ja epäadekvaatein termein asiaansa kuvaileekin."

"Kaikki ovat kuulleet neuromarkkinoinnista, mutta kukaan ei ole tarjonnut sitä heille. Maaperä on otollinen ja tuote on hauska myytävä. Brändien puolella on selvä kysyntä." (Markkinointi & Mainonta: " Zeeland aloittaa neuromarkkinoinnin", torstaina 12.4.2012)

Pikanttina yksityiskohtana voisi miettiä vaikkapa sitä, että kuinka voidaan tilastoida jotain sellaista (skitsofrenia), jos sitä ei osata määritellä? Miten voidaan esittää väittämiä esim. alue- tai maakohtaisista eroista, jos ei osata määritellä, mitä ollaan vertaamassa?

Muiden ihmisten ohjailu NLP:llä ja suggestioilla

NLP-aiheinen (Neuro linguistics programming) kirjallisuus sekä hienovaraiset suggestiot tarjoavat runsaasti erilaisia mahdollisuuksia muiden ihmisten häirintään ja halutuilla tavoilla toimimiseen ohjailuun. NLP-termiä ankkuri (tai ankkurointi) käytetään NLP:ssä ilmaisemaan, että kaksi asiaa, ulkoinen ärsyke ja henkilön sisäinen tila, liittyy henkilön mielessä sillä lailla toisiinsa, että kun toinen esiintyy, niin toinenkin aktivoituu samanaikaisesti. Muissa viitekehyksissä ilmiöstä on käytetty myös nimityksiä assosiaatio tai ehdollistuminen (lähde: eräs NLP-kirja).

Hienovaraisilla suggestioilla ankkuroidun asian voi saada aktivoitua ilman, että ankkuroinnin vastaparia tarvitsee tuoda niin selkeästi esille. Suggestio voi olla sana, ele, ilme, signaali, mielikuva tai sisäinen emotionaalinen tai aineenvaihdunnallinen liikahdus, jonka sai aikaan jokin muu asia. NLP termistössä käytetään termiä implikaatio tarkoittamaan ilmauksen mieleen tuomaa asiaa, jota ei kuitenkaan suoraan olisi esiintynyt esim. suggestiona käytetyssä ilmaisussa. NLP tutkiikin kielen hienovaraisimpia muutoksia kuten vaikkapa objektin sijamuodon muutoksen tai han päätteen lisäämisen vaikutusta siihen, miten asia koetaan (lähde: eräs NLP kirja).

Varsinaista ankkurointia luotaessa "puhtaus varmistetaan huolehtimalla siitä, että ankkuroinnin tapahtuessa tavoitteena oleva tunne tai muu tila on mahdollisimman voimakas ja että ankkurointi tapahtuu eläytymisen tai kokemisen huippuvaiheessa" (lähde: eräs NLP kirja).

Jos on NLP:tä alun perin tarkoitettu käytettävän esim. omien voimavarojen aktivointiin, niin sitä voidaan käyttää myös toisen ihmisen "negatiivisten voimavarojen" aktivointiin. Muistolla, josta "voimavara aktivoidaan, ei tarvitse olla sisällöltään mitään tekemistä sen tilanteen tai aiheen kanssa, jossa voimavaraa on tarkoitus käyttää."

Sosiaalisen behaviorismin mielikuvateorian mukaan mielikuvat ehdollistuvat ja muodostavat ketjuja, aikaansaavat ns. mielikuvarepertuaareja eli ohjelmavarastoja, jotka syntyvät eri aistien kautta. Nämä ohjelmavarastot on jaoteltu kolmeen yleiseen personaallisuutta kuvaavaan alueeseen (siitä toisesta kirjasta):

- emootio motivaatiokäyttäytymisen perusohjelmavarasto
- kielelliskognitiivisen käyttäytymisen perusohjelmavarasto
- sensoris motorisen (instrumentaalisen) käyttäytymisen perusohjelmavarasto

Olisi liioittelua väittää, että pelkästään jotain mielikuvarepertuaarista toisen ihmisen mieleen palauttamalla voitaisiin "ohjata" ihmistä kuin robottia kaukosäätimellä, mutta teorian mukaan sieltä voitaisiin aktivoida asioita implikaatioilla ja suggestioilla, mistä taasen voi yksinkertaisimmillaan olla seurauksena se, että kohteena olevassa henkilössä voi esiintyä jonkinlaista malttamattomuutta tai kyvyttömyyttä olla ajattelematta niitä asioita, joihin muodostunut mielikuva on assosiaatioiden kautta liittynyt - mikä taasen voi heti tai viiveellä laukaista jonkinlaisia emotionaalisia reaktioita. Haitantekijän kannalta sovellusmahdollisuuksia on lukuisia.

Priming-efektistä

Ensimmäisellä kerralla pienessäkin ruokakaupassa harhailee sinne tänne, mutta silloinkin mahdollisesti matkalla tehtyjen havaintojen herättämien mielleyhtymien ohjastamana. Ohjaava tekijä voi olla vaikkapa iltapäivälehden lööpin yksittäinen sana, leipähyllyn näkeminen tai se millä tapaa valkopohjaiseen hintakylttiin vihreällä tussilla kirjoitetun hinnan väri sointuu vieressä olevien limsapullojen väriin.

Huomioitavaa tässä on sekin, että havainnot tapahtuvat monien asioiden kohdalla kokonaisuuksista pienempiin yksiköihin päin. Esim. katseen suuntaaminen leipien suuntaan kohdistuisi ensin leipähyllyyn yleensä ja vasta sitten yksittäisiin leipäpaketteihin - yksittäisiin leipiin ei ehkä ollenkaan. Tuota pientä kauppaa voi ajatella osana jotain suurempaa kokonaisuutta, josta tietoisuus "himmennetään", alkaen siitä, että astuu kaupan ovesta sisään (voidaan ajatella joko kontekstien tai erillisten tapahtumien välisenä rajana). Tämä rajaa tehokkaasti mahdollisia mielleyhtymiä. Jos kauppa olisi seiniensä osalta kauttaaltaan lasinen, tietoisuus ulkomaailmasta pysyisi paremmin tietoisuudessa kaupassa ollessaankin.

Pienessä ruokakaupassa valikoima on suhteellisen pieni, mutta sielläkin on niin paljon havainnoitavaa, ettei kaikki suoraan tai päätelmien kautta havainnoitavissa oleva pääse tietoiseen mieleen. Mandariinien tarkemmat muodot ja pintavärityksen eroavuudet erottaa vasta sitten kun niitä erityisesti tarkkailee, muuten ne ovat "vain mandariineja".

Perusteena sille miksi jonkin objektin tai ilmiön tai muun havainnoitavan asian herättämä mielleyhtymä olisi niin pysyväluonteinen, olisi se, että siinä olisi jotain "ominta itseäin" tai sitten siinä olisi jotain, jota vastaavaa olisi äskettäin havainnut jossain toisaalla.

On kuitenkin niinkin, että vahvatkaan mielleyhtymät eivät sellaisenaan ole jatkuvasti samalla tapaa esiinlaukeavia, sillä jatkuva saman ärsykkeen esiintyminen aiheuttaisi sen, että ärsykkeen aiheuttavan asian vaikutus heikkenee, ainakin joksikin aikaa. Yhteys itsessään on kuitenkin suht pysyvä.

Mielleyhtymät voivat myös väliaikaisesti "vuotaa" asiasta toiseen, mistä esimerkki seuraavassa. Ajateltakoon, että pienen ruokakaupan lattialla on heti sisääntullessa, hedelmien luona, sisääntulleen henkilön havaittavissa lähes vierekkäin valkomustakuvioinen jalkapallo ja vesimeloni. Todennäköisesti tämä erikoisuus tulee huomioiduksi, mutta asia ei vielä sillä erää herätä mitään erityistä muuta huomiota. Käveltyään sen verran eteenpäin, että ehtii kääntymään käytävillä muutamasta kohdin, hän havaitsee parikymmentä sekuntia myöhemmin, herkemmin kuin olisi muutoin havainnut, lattialla lojuvan omenan. Jostain syystä tuo omena saa hänet huomioimaan viereisellä hyllyllä olevat valkomustakuvioiset taffelsips pussit, vaikka normaalisti hän ei sipsejä syö ollenkaan, eikä kiinnitä niihin mitään erityistä huomiota.

Olisiko huomio sipseihin kiinnittynyt myös silloin, jos maassa lojuvan omenan tilalla olisi ollut jotain vähemmän "väärässä paikassa" olevaa? Oliko olennaista, että maassa lojuneen objektin (omenan) muoto oli pyöreä? Olisiko sama tai samantapainen vaste syntynyt, jos esine olisi ollut pitkulainen? Entä jos lähistöllä olisi ollut muitakin valkomustakuvioisia tuotteita? Mihin niistä huomio olisi ensinnä kiinnittynyt ja miksi? Tämä kaikki liittyy olennaisesti englanninkieliseen sanaan "priming", josta esim. Wikipediassa kerrotaan seuraavaa: "Priming is an implicit memory effect in which exposure to a stimulus influences a response to a later stimulus."

Signaaliensummaamispeli

Kun jonkin muiden ihmisten ajatustoimintaan vaikuttamiseen perustuva metodi selitetään auki siten, että metodin mysteerisyys häipyy ja jäljellä jää matemaattisella varmuudella samoja tuloksia antava metodin selitys, jonka ymmärtää myöhemminkin ilman suurempaa aukipurkamisen vaivaa sellaisenaan ja jota voi varioida loputtomasti, tulee siitä siitä todennäköisemmin eräs muiden ihmisten häiritsijöiden suosikkimetodeista.

Kuvat 1 ja 2 selventävät erästä tietynlaiseen esivalmisteluun perustuvaa metodia, jossa on tarkoituksena nostattaa esiin jokin tietty mielle kohdeyksilön mielessä. Kuvasta 2 voi sellaisenaan huomioida, että havaintojen A, B ja D annettua jonkinlaisia signaaleja, alkaa K olla valmis antamaan oman signaalinsa, minkä lopulta aiheuttaa C eli kyse on, analogisesti ottaen, eräänlaisen kynnysjännitteen ylittymisestä signaalien kasautumisen kautta. A, B, C ja D voisivat olla tässä mitä tahansa symboleita (joita myös sanat ovat), ihmisiä, maantieteellisiä sijainteja ym. Tietänet tai olet huomannut, että assosioidut itsekin (aina ja joka kerta) johonkin tiettyyn sanaan tai kuvaan, kun sinulta kysytään mitä mieleesi tulee (kriteereinä toimivista) sanoista se1, se2 ja se3?

Käytännössä A, B, C ja D toimivat edistävään signaaliin pyrittäessä tällaisina kriteereinä, mutta voisi olla myös niin, että yksi tai useampi niistä olisi ehdollistettu kohdeyksilön mielessä sellaiseksi, että aiheutuisi signaalin inhibitoitumista eli estymistä, jolloin K:n tuleminen mieleen voisi estyä.

Peliksi muunnettuna tämä vaatii jonkin verran esivalmistelua, jotta voitaisiin tietää, mikä johtaa johtaa siihen, että jollekin tietylle ihmiselle tiettyjen asioiden havaitseminen johtaa automaattisesti tietyn mielteen ja siitä seuraavien muiden reaktioiden tapahtumiseen. Esivalmisteluihin sisältyisi sekä analyysiä siitä, minkälaisia ajatusverkostoja kohdeyksilön mieleen on kertynyt, sekä ajatusverkostojen keinotekoista luomista mm. havainnoille altistumisten kautta. Aivojahan pystytään muokkaamaan läpi elämän sekä yksilön itsensä toimesta, että muiden ihmisten niihin vaikuttamisen kautta. Neuraalisella tasolla (hermoverkot, synapsit, neuronit ym.) eivät mitkään muistojen ja mielteiden pohjana olevat biljoonat synaptiset liitokset ole pysyviä, vaan aivojen neuronit ovat eräänlaisessa jatkuvassa kilpailutilassa, täydennettynä erilaisilla regulaatio- ja stabilointimekanismeilla, minkä seurauksena liitoksia muodostuu uusia ja entisiä irtoilee. Tämä irtoileminen johtuu myös aivojen tarpeesta kontrolloida energiankäyttöään ts. aivan kaikkea ei voi ylläpitää jatkuvasti.

Toisin kuin kuvasta 1 alkaen voisi ajatella, ei yksittäistä, tunnistettavissa olevaa sanaa edusta aivoissa esim. yksi neuroni, toisen neuronin edustaessa jotain toista sanaa. Kuvan 1 pallukat edustavat mielteitä, analogian neuroneihin toimiessa varsin hyvin signaalien summautumisen osalta. Käytännössä kuvan 1 asioiden A, B, C ja D voi kunkin ajatella aktivoivan useita neuroneita kerrallaan (ei piirretty), joista vähintään yksi on sellainen, joka on sillä polulla, joka johtaa K:n mahdolliseen aktivoitumiseen. K voisi tulla aktivoiduksi muidenkin asioiden ajattelemisen kautta, mutta jos kuvitellaan, että vain A, B, C ja D olisivat käytettävissä, tulisi niiden kaikkien tulla olla aktivoituja. Kuvassa 2 on esitetty kuinka K laukeaa heti, kun viimeinenkin näistä tulee aktivoiduksi.

Kuvassa 3 mahdollisia ajateltavia asioita on useampia, mistä on helpompi havaita se, että tiettyä ajatusta ei koskaan tule aktivoiduksi, jos sille ei saavu riittävästi syötesignaaleja. Yksinkertaistamisen vuoksi signaalin etenemiseen vaikuttavana keinotekoisena sääntönä on: jotta signaali voi edetä yhdeltä pisteeltä eteenpäin, siihen on saavuttava vähintään kaksi signaalia. Kuvaa 3 luetaan ylhäältä alaspäin: alimmilla riveillä on osa A:n, B:n, C:n ja D:n aiheuttamista signaaleista, jotka sitten yhdessä aiheuttavat signaalin etenemistä säännön mukaisesti. Jos yksikin A:sta, B:stä, C:stä tai D:stä olisi puuttunut, ei tietty kuvion pallukka olisi koskaan aktivoitunut.

Neuroneille, joita kuvan 3 pisteet eivät siis esitä, saapuvia signaaleita, voisi olla tuhansia. Neuroneihin ei kiinnitytä suoraan niiden reunaan, vaan niistä erkaantuu dendriittejä eli (signaalien)tuojahaarakkeita, missä merkitystä mm. signaalin etenemisnopeuden kannalta olisi mm. sillä, mihin kohdin neuronin dendriittiä jokin toinen neuroni pyrkii liittymään (liittymiskohdan etäisyys neuronien solukeskuksesta), mutta nämä ovat yksityiskohtaisuudessaan jotain sellaista, josta ei voi varmistua pelkästään ihmisen käytöstä havainnoimalla. Toisten ihmisten ajatusten ohjaamiseen tarkoitettuja metodeita käytettäessä tällainen tarkkuus ei kuitenkaan ole tarpeellista.

Kuriositeettina mainittakoon JavaScript-kielinen toteutus signaalien hienostuneemmasta etenemisestä, missä on lisänä myös mm. jäähtymisaika, jonka aikana signaaleja vastaanottava noodi ei reagoi uusien signaalien saapumiseen, vaan käytännössä hylkää ne: http://jsfiddle.net/persilj/5d5BR/

Esivalmisteluihin, joilla pyritään luomaan uusia linkkejä mieleen, käytetään mm. klassista pavlovmaista ehdollistamista, asioiden rinnastamisen kautta tapahtuvaa assosiaatioiden uudelleen järjestämistä, toistamista, erottuvuudella pelaamista, suggestioita, huomion ohjaamista, sekä aiemmin aktivoitujen käsitteiden aiheuttaman esiaktivaation laajentamista lähikäsitteiden, sanaperheiden ja laajempien konseptien aktivoimiseen. Jonkin asian tullessa havaituksi tai ajatelluksi, tulee väistämättä aiheutuneeksi lukuisien eri neuronien yhtäaikaista laukeamista ja jos tämä johtaa siihen, että jokin muu reittien varrella oleva neuroni laukeaa, tarvitaan seuraavilla kerroilla vähemmän "lähetystehoa" niiden saapuvia signaaleita lähettäneiden neuronien osalta, jotka avittivat tietyn neuronin laukeamista sillä kertaa. Tämä muutos voi kestää minuuteista jopa kuukausiin. Aiheesta on saatavilla lisätietoa verkosta mm. hakusanoilla "long term potentation" ja "hebbian theory".

Tätä esiaktivoitumista voi käyttää ajatteluunvaikuttamistarkoituksissa mm. siten, että nostatetaan ensin jotain sanaa esille, minkä ajattelemiseksi tulemisen voi varmistaa ihan kysymällä, minkä jälkeen aletaan tuomaan esille sellaiseen kontekstiin liittyviä asioita, joissa tuon sanan tai sitä vastaavan esineen voi erheellisesti ajatella esiintyvän, mistä voi olla melko peruuttamattomana seurauksena - tai ainakin kunnes synaptiset yhteydet taas irtoavat - se, että aiemmin olematon linkki tietyn sanan ja tietyn kontekstin välillä alkaa muodostumaan.

Templaatteja muiden mielen kontrollointiin

David Katzin Psykologian käsikirjassa (1958) mainitaan, että "Rohracter on määritellyt ajatuksen seuraavalla tavalla: Ajatukset ovat epähavainnollisia elämyskokonaisuuksia, joita ei voi palauttaa aistimuksiksi eikä mielteiksi ja jotka syntyvät tehtävän vaikutuksesta sekä liittyvät merkityksensä puolesta muihin aikaisempiin ajatuksiin." Tuossa väitetään, että ajatuksia ei voisi palauttaa mielteiksi, mutta se ei ole estänyt ihmisiä yrittämästä - ainakin mitä tulee muiden ihmisten mielteiden ounasteluun. Se, mikä erityisesti nykyajan kannalta on olennaista tässä, liittyy yhteistoimintaan ts. ei ole niin, että esim. jokin organisaatio tai yritys pyrkisi mallintamaan mitä sen sisällä ja siihen liittyen tapahtuu, vaan mallintamisen mahdollistajien joukkoon ei välttämättä kuulu ollenkaan esim. yrityksen johtohenkilöitä (mutta voisi kuulua), vaan kaikki tapahtuu työntekijätasolla ja heidän tuntemiensa/luottamiensa ihmisten avustuksella. Sellaisessa riittää kivasti tekemistä niin nuorille kuin vanhoillekin (ja kaikelle siitä väliltä), kunhan vain se, mitä tehdään, on keskusteltavissa olevaa. Yhteinen, intellektuellilta tuntuva puuhastelu saa myös tuntemaan olevansa elossa - varsinkin sellaisessa ympäristössä, jossa ei koskaan tapahdu mitään. Seuraavassa kuvaillaan tilannetta, jonka voi ajatella olevan järjestetty esim. Prismaan (ei välttämättä päde kaikilla paikkakunnilla).

Ajateltakoon tapahtumaa, jossa henkilö on hyllyistä muodostuvia käytäviä pitkin kulkien

a) tullut oikealta ja kääntynyt melko pikaisesti sinne suuntaan, missä tietää kassojen sijaitsevan,
b) ylittänyt nopeasti leveän käytävän sivuilleen katsomatta, ehtien kuitenkin syrjäsilmällä näkemään jotain minne ei halunnut katsoa tarkemmin,
c) päättänyt ettei halua kulkea suoraan kassoille, koska edessäpäin näkyi joku sellainen myyjä, joka herätti liikaa vääränlaisia tuntemuksia tai muistutti jostain, mitä ei sillä hetkellä halunnut tarkastella lähemmin,
d) ei kuitenkaan viitsinyt kävellä kovin pitkälle kassarivien suuntaisesti, vaan halusi nopeasti kassojen luo ja niiden läpi, mihin vaikutti myös sekin, että hänet oli praimattu (eng. priming) tekemään jyrkkä 90 asteen käännös tietyssä kohdin ja jatkamaan sitten eteenpäin,
e) kahdesta kassasta hän valitsee jälleen kerran vasemmanpuoleisen kassan kahdesta vaihtoehdosta, koska hänellä on jatkuvaa taipumusta sellaisen valinnan tekemiseen, minkä olisi myös kaupan
videokamerajärjestelmä tuettu käytöksentunnistusjärjestelmä voinut kertoa.

Henkilön itsensä kannalta kassan valinta meni kuitenkin pieleen, koska hän päätyi juuri sille kassalle, jonka vastakkaisella puolella oli juuri asioimassa henkilö X tai joku sellainen, joka tuo vahvasti henkilö X:n mieleen joko sellaisenaan (tuntemuksien heräämisien kannalta lähes sama asia) tai yhdessä jonkin muun asian kanssa (esim. jokin esine kassan lähellä tai joku tyyppi kulkemassa ihmisvirrassa henkilön X kanssa samaan vuosikymmeneen viittaava hattu päässään).

Se miten tiedettiin jo ennalta minkä kassan tämä kassoille kulkija tulisi valitsemaan, ei välttämättä ole edes kovin monimutkaiseen matemaattiseen selitykseen perustuva. Kun johdattelun toimivuutta on alun perin lähdetty kehittelemään on todennäköisesti lähdetty liikkeelle jonkinlaisesta vieruspistematriisista (*), yhdistetty siihen kerrytettyä tilastotietoa, seurailtu käytöstä videokameralla, johon on yhdistetty jonkinlaista käytöksenanalysointiohjelmointia, paranneltu matemaattisia malleja ja otettu lopulta varmuuden vuoksi käyttöön myös ihmisiä, jotka aiheuttavat (tai ovat aiheuttaneet jo aiemmin) esim. haluja vaihtaa kulkusuuntaa tietyssä kohtaa. Tämä toimii, koska ihmisillä ei ole taipumusta vaihtaa käytöstään jatkuvasti. Se, mikä tässä on erityisen mielenkiintoista, on se, että tämä toimii (monesti) myös silloin, kun kulkija tekee yhden tai useamman yllätyskäännöksen, sillä hänen mielessään on aktiivisena hermosolujen rykelmiä, jotka uuttavat häneen ideaa siitä, mihin hänen pitäisi kääntyä ja missä kohdin. Tässä mentäisiin hiukan myös filosofian puolelle, erityisesti kysymyksen "mitä on vapaa tahto" äärelle.

Ihmisillä on taipumusta etsiä muiden pään menoksi sellaisia toistuvasti käytettävissä olevia templaatteja, kaavoja ja malleja, jotka toimivat hyvin ja ovat vaikea tajuta riittävän nopeasti. Niiden kehittelyssä pyritään siihen, että a) niiden käyttöä on lähes mahdoton todistaa ja niitä voi varioiden käyttää loputtomiin (tällöin mallia ei oppia "ulkoa", eikä sen käyttöön voi täysin varautua). Ts. tällaisista malleista on tullut eräänlainen väkivallan korvike, joilla saavutetaan hiljaa erilaisia tavoitteita. Ne ovat usein melko yksinkertaisia, jotta niitä olisi helppo mallintaa tietokoneella ja jotta niiden toimivuudesta olisi mahdollista keskustella.

Erään havaintosanoilla täytetyn templaatin tuloksista voisi lukea mm. seuraavaa: Henkilö on havainnut asiat jokin4, jokin1, jokin5 ja jokin6, joissa yhdessä esiintyy niin paljon yhteistä tiedetyn asian jokin2 kanssa, että todennäköisyys sen tulemiselle tietoisuuteen on erittäin korkea. Yhteiset piirteet E, K, F ja G saavat vahvistumisien kautta aikaan mielessä "olevan" asian jokin2 tulemisen tietoisuuteen. Asia jokin3 ei todennäköisesti tule tietoisuuteen, koska sitä varten ei ole riittävästi "vihjeitä".

--

(*) http://mathworld.wolfram.com/AdjacencyMatrix.html, http://mathworld.wolfram.com/IncidenceMatrix.html

"Kun kuulemme sanan, asettuvat sanaan liittyvät merkitysyhteydet omalaatuisella tavalla esille; väliin on sanottu, että sana upotettu "sfääriin", johon mahtuu kaikki, mitä käsitteeseen sisältyy. Hollantilainen psykologi Grunbaum on kuvannut miellesisällön merkityksen omalaatuiseksi alueeksi sen sisällön ympärillä, joka käsittää siihen kuuluvien merkitysten epävakaiset havainnollistamiset, jotka on eri tavoin asetettu käyttövalmiiksi. Sama sana voi, aina siitä yhteydestä riippuen, missä se esiintyy, saada aivan erilaisen sfääriarvon." (David Katzin Psykologian käsikirjasta vuodelta 1958)

Tuleva tapahtuma saa mielesi vuotamaan tietoa

Nokkela hakkeri pystyy päättelemään siitä, mitä sanoit hetki sitten, mitä tulet ajattelemaan seuraavana päivänä. Tietoturvamielessä tällainen on sosiaalista manipulointia (eng. social engineering) hienoimmillaan. Ajatuksiensa suojaamisen mielessä on erittäin hankalaa saavuttaa varmuutta siitä, mikä itsensä kertoma paljastaa liikaa, jos mikään kertomansa ei varsinaisesti kuulosta siltä, että se vaarantaisi mitään.

Tyypillisesti tällaisessa mielen hakkeroinnissa on kyse siitä, että lähiaikoina on tapahtumassa jotain itseen liittyvää, mutta itse ei välttämättä ole (vielä) tullut ajatelleeksi, että heti seuraavana päivänä olisi otettava huomioon jotain tiettyä (esim. pysähdyttävä sillä tietyllä huoltoasemalla, joka on sen tietyn maantien varrella). Alitajunta on kuitenkin jo ottanut sen huomioon ja tuo jokin asia aktivoi sekä neuraalisella (neuronit, synapsit ym.), että käsitteellisellä tasolla kaikenlaista sellaista, jota tuohon tapahtumaan liittyy. Voisi sanoa, että tietoisuutta kohti lähtee pyrkimään ajatuksia, mutta ne saapuvat sinne vasta myöhemmin.

Vaivihkaa "alitajunnan kätköissä" tapahtuva aktivoitumisen leviäminen aiheuttaa sen, että sitä tulee herkemmin ajatelleeksi (tai tehneeksi) sellaisia asioita, joita ei olisi tehnyt, jos tuota lähiaikojen tapahtumaa ei olisi vaikuttamassa.

Nokkela hakkeri (yleensä monien muiden ihmisten avustuksella) pystyy takaisinmallintamaan kohteen käytöksen perusteella sen mitä hän todennäköisesti ajattelee - huomenna. Hakkeri tässä voi olla kuka tahansa, kuten esim. liikekumppani, joka esittää viattomalta kuulostavia kysymyksiä, joissa pyydetään luonnehtimaan sanojen avulla kumppanin erikoista salaattivalintaa.

Se ei välttämättä ole niin murheellista, jos tulee tietämättään paljastamaan, että on aikonut lähteä käymään Pärnussa, mutta se voisi olla kiusallista, jos liikekumppani saisi tietää kumppanin olevan menossa sinne kilpailijan edustajan kanssa. Mutta selviäisikö se tosiaan pelkästään siitä, mitä kertoo olevansa mieltä jostain salaattivalinnasta?

Olet varmasti useastikin huomannut jonkin yhteyden sille miksi teit jonkun tietyn poikkeavalta tuntuneen valinnan esim. sanavalinnoissasi, mutta hetken asiaa pohdittuasi ymmärsit, mikä tuleva tapahtuma sen sai aikaan ja koit ilmiön itse asiassa varsin luonnollisena, vaikkakin ehkä hiukan mystisenä. Olennaista on se, että yhteyttä piti erikseen pohtia. Reaaliajassa et ehkä olisi pystynyt estämään itseäsi kertomasta liikaa, koska yhteyden havaitseminen kestäisi pidempään kuin meneillään olevan lauseen loppuun lausuminen eikä ihminen ole kovin hyvä moniajaja (tietokonevertaus).

Käytännössä kyse on sekä assosiaatiohyppyjen takaisinmallinnuksesta, että sen arvioimisesta, mitkä uinumassa olleet käsitteet ovat aktivoiduttuaan alkaneet kehittää kuhinaa neuraalisella tasolla (eng. neuronal avalanche). Neuraalisella tasolla tämä tarkoittanee hermoverkkojen aktivointia, aksonien luikertelua, neuronien moduloitua viestintää, yms.

Helpoimmillaan pelkkien assosiaatiohyppyjen arvailun voi tehdä ilman tietokoneen apua, sillä ne noudattavat usein yksinkertaista, mikropiireistä tuttua AND operaattorin (boolean operaattorin) käyttöä (esim. kolme erillistä arkkityyppistä asiaa herättäisi aina tietyn saman assosiaation: asia 1 AND asia 2 AND asia 3 = asia 4). Tarkoitukseen voi käyttää myös tietojärjestelmien ja predictive analytics -tekniikoiden (tiedon pohjalta ennustaminen) apua.

Those word associations, lead author Pereira explained, can be thought of as "semantic threads" that can lead people to think of objects and concepts far from the original subject matter yet strangely related. [1]
[1] http://www.sciencedebate.com/science blog/matching images brain activity complex thought

Graafin piirtäminen toisen ihmisen mieleen

Tietynlaisten psykologisen häirinnän keinojen monistettavuus ja yleiskäyttöisyys tekee niistä yhteiskunnallisesti merkittävän asian. Seuraavassa kerrotaan sellaisesta laajalti käytössä olevasta keinosta, jota voi luonnehtia "assosiaatioiden välisistä yhteyksistä muodostuneen graafin rakentamisena toisen ihmisen mieleen". Graafi on yksinkertaisimmillaan verkko, jossa on joukko nodeja ja niiden välisiä viivoja. Tästä voi ajatella olevan useita versioita, joissa voidaan hienoimmillaan pelata hyvinkin taitavasti konnotaatioilla ja denotaatioilla.

Tämä on siis usean ihmisen pelaama peli, eikä se oikeastaan toimikaan ilman, että siihen osallistuu suuri joukko ihmisiä, koska assosiaatioyhteyksien hallittuun luomiseen tarvitaan tiettyä vaihtelevuutta ja yllättävyyttä. Todistettavuusmielessä tämä on kohdehenkilön kannalta haastava peli siinä mielessä, että yksittäiset altistumiskerrat eivät useinkaan ole kuvailtavissa sellaiseksi, että pelkästään niiden perusteella voisi ketään syyttää. Altistumiskerrat kuitenkin aiheuttavat tämän mieleen muodostuvan, assosiaatioiden välisistä yhteyksistä muodostuvan graafin laajentumista ja vahvistumista.

Olennaista tässä on ymmärtää se, että neuraalisella tasolla assosiaatioiden mieleen palauttaminen ei palauta mieleen pelkästään jotain tiettyä assosiaatiota, vaan se saa aina aikaan aktiviteettia myös "lähiympäristöissään", jotka taasen saavat aikaan aktiviteettiä omassa lähiympäristössään.

Altistumisen aikaansaamiseksi tarvitaan seuraavat neljä komponenttia, joiden esiintymisen voi myös hajauttaa eli niiden ei tarvitse esiintyä pelkästään esim. yhdessä vastaantulijassa ja kaikki yhdellä kertaa nähtävänä/koettavana. Näiden neljän komponentin ei tarvitse olla aivan eksakteja, koska ihmismieli näkee yhteyden myös sellaisten asioiden välillä, jotka ovat vain suurin piirtein tietynlaisia. Nämä neljä olennaista komponenttia ovat seuraavanlaiset:

1 = assosiaatioverkon yksittäisestä nodesta muistuttava asia
2 = henkilökohtaiseen asiaan viittaava asia (esim. äskettäinen tapahtuma tai asuste), jolla saattaa jo olla vastineensa (nodensa) verkossa
3 = erikoinen, poikkeava tai uusi asia, jolla ei vielä vastinetta verkossa (esim. intiaanipäähine päässä talvella tilanteessa, jossa se erottuu ympäristöstä)
4 = tietystä samasta emootioita aikaansaavasta asiasta muistuttava asia (aiheuttaa aivohormonien ryöppyä joka toimii asioiden muistettavana pysymisen kannalta kuin "liima"), jonka voi luonnehtia antavan sävytteen koko verkolle (ei tarvitse olla edes tosiasioihin perustuva, olennaista on "asian nostaminen pintaan" usein)

Pelin toimivuuteen tulee lisää tehoa kun näiden komponenttien esiintymistä keskitetään jonkin tietyn maamerkin läheisyyteen. Näihin tällä tavoin valituiksi tulleisiin maamerkkeihin tulee graafin vaikutuksesta muodostuneeksi sellainen "ominaisuus", että "graafin vaikutuspiiri" leviää laajemmalle (maantieteellisesti ottaen) eli ts. graafin osatekijät aktivoivat herkemmin muuallakin kuin alkuperäisessä tapahtumapaikassaan. Taitavimmat pelaajat kykenevät levittämään graafin vaikutusta hyvinkin kauas.

Neuraaliverkko sinusta valintojen tekijänä

Neuraaliverkko kuulostaa sanana melko tieteelliseltä ja sitä se onkin, mutta se on kuitenkin niitä asioita, jonka ymmärtämisessä pääsee helposti alkuun, kun vain antaa sille tilaisuuden - soveltaminen on se hankala osuus. Tietojenkäsittelytieteessä, neuraaliverkko on tietokoneohjelmistoista ja datasta koostuva systeemi, joka suurpiirteistää (eng. approximate) mallin esim. yksilön tekemistä valinnoista tiettyjen olosuhteiden vallitessa.

Neuraaliverkot voivat olla itseoppivia ja/tai ennalta opetettavia. "Opetusdatan" ei tarvitse pohjautua samassa ympäristössä kerättyyn dataan kuin missä myöhemmin vertailukohteena käytettävä tapahtuma sijaitsee, vaan neuraaliverkko osaa tehdä yleistyksiä eli arvioida sitä mitä valintoja kohdehenkilö, jonka "valintojentekemisekoneistoa" pyritään mallintamaan, tulee tekemään jossain muussa ympäristössä, jossa on monelta osin tiettyä samankaltaisuutta.

Neuraaliverkkojen ideana on mallintaa aktiviteetin etenemistä aivojen kuorikerroksen synapseissa (sisääntulot vaikuttavat ulostuloihin). Eräs mahdollisesti helpoimmista mallinnettavista liittyy valintojen tekemiseen vähäisestä valikoimasta kuten osareittien valitsemiseen autolla ajaessa, mutta jos neuraaliverkot ovat aivan tuntematon asia entuudestaan, tulee varmuudella käsittämään tämän aluksi vajavaisesti (tekstin lopussa linkkejä aiheisiin johdattaville sivuille).

Neuraaliverkon tuottamien arvioiden ei tarvitse olla sellaisia, että kaikki osa-arviot valmistuisivat yhdellä kysymällä jo ennen kuin mitään matkaa on edes tehty, vaikka ne ovat eräässä mielessä myös "ennustuskoneita" ovatkin. On myös aivan eri asia mallintaa yhden yksilön todennäköistä käytöstä kuin ihmisvirtojen käytöstä. Lisäksi liian automaattisesti oppiva neuraaliverkko voi tehdä itsestään tyhmän, sillä jos sitä ei ole ohjelmoitu havaitsemaan hämäystä eli jatkuvia tahallisia reiteiltä poikkeamisia, se opettaa itseään tekemään aina vain huonompia arvioita. Neuraaliverkon käsittelemät muuttujat olisivat esimerkkeihin sovellettavissa tapauksessa ihmisen valitsemia, muuttujien arvojen ollessa joko manuaalisesti käsin syötettyjä (esim. "tyypillinen viipymä jonkin mielenkiintoisen esineen äärellä silloin kun on melko kiire paikkaan x") tai automatisoidusti syötettyjä (esim. sensorin tai anturin ohittaminen).

Johdantoa neuraaliverkkoaiheeseen:

Neural Networks in Plain English (page 2: So, what exactly is a Neural Network?)
http://www.ai junkie.com/ann/evolved/nnt2.html

Neural Networks Explained
http://www.ehow.com/about_5579945_neural networks explained.html

Neuroverkot (1998)
http://www.tml.tkk.fi/Studies/Tik 110.300/1998/Newtech/neuroverkot_2.html

Neuroverkot: johdatus moderniin tekoälyyn (1996)
http://lipas.uwasa.fi/stes/step96/step96/honkela2/

Samanryhmäisyydellä aktivointia

Ihmisten pyrkiessä vaikuttamaan muiden ihmisten ajatustoimintaan, he tapaavat suosia sellaisia metodeita, joiden perusideat pysyvät mielessä yhtä helposti kuin lyhyesti ilmaistavat muistisäännöt ja joiden visuaalinen esitys ei sisällä ylenpalttisen paljon elementtejä. Ohessa olevat kolme kuviot kuvailevat erästä tällaista metodia, siinä ideana ollen se, että "aktivoitaessa" tahallaan ja riittävän voimakkaasti (dopamiinipurskauksia aikaan saavasti) useita joltain osin keskenäistä samankaltaisuutta edustavia asioita useassa eri yhteydessä ja melko kapean aikaikkunan puitteissa, näiden asioiden välillä muodostuu joksikin aikaa "samanryhmäisyyden tuntua" siinä mielessä, että ajatus lipuu helposti niiden välillä ja herkistyneisyys niissä esiintyvän samankaltaisuuden havaitsemiselle ja uudestaan ajattelemiselle on koholla. Sen mielteen, joka saatiin aktiiviseksi, ei tarvitse sisältää "itsessään" tuota tiettyä samankaltaisuutta, vaan sekin voi monessa tapauksessa riittää, että kyse on aktivoidusta mielteestä juontavasta assosiaatiosta, konnotaatiosta tai denotaatiosta, jopa jostain myöhemmin ja viiveellä aktivoituvasta jatkoajatuksesta.

Siitä, että nämä jotkin yhteiset asiat pysyvät jonkin aikaa mielessä "lähellä pintaa" seuraa se, että ne kontribuoivat vahvemmin siihen, mitä ajatuksia myöhemmistä mielteistä ja havainnoista todennäköisemmin tulee mieleen, mikä viittaa tässä siihen, että ihmisajattelu perustuu paljolti signaalien summautumisella selitettävään analogiaan eli ajatukset pulpahtelevat mieleen niiden suuntaan vievien muiden ajatusten tullessa riittävässä määrin aktivoiduksi. Ts. sitä, mikä oli jo entuudestaan aktiivisena, ei (välttämättä) tarvitse aktivoida tekemällä jotain asiaa havaittavaksi tai ajateltavaksi, koska se tuottaa hermoverkostoissa aktiviteettia jo valmiiksi.

Riippuu pitkälti mm. identiteetin vahvuudesta ja vireystilasta, kuinka helppoa tällä tavoin mieltä aktivoitaessa on haperruttaa jonkun ihmisen persoonaa ja täten vaaditaankin useita altistumisia ja usein eri variaatioin, mutta kun tällaista peliä jatketaan pitkään, toistuvasti ja aina dopamiinipurkauksia aiheutellen, alkaa tietyistä mielteistä juontuvien assosiaatioiden, konnotaatioiden ja denotaatioiden alitajuinen ja tiedostetuksi tuleva vaikutusvoima vaikuttaa niin paljon, että ne mielteet, käsitteet, muistikuvat ym., jotka tahallisten altistumisten vuoksi jäävät ilman "rajallista ajatusaikaa", mutta jotka aiemmin olivat herkemmin käytökseen, päänsisäiseen ajatteluun ja puheeseen vaikuttamassa, painuvat jonnekin mielen syvyyksiin ja kenties jopa unohduksiin. Tämä johtuisi siitä, että aivojen energiasäästöllisistä syistä yksittäisistä mielteistä tai edes esim. kokonaisen taulun katselemisesta esiin nousevat ajatukset eivät johda siihen, että kaikki aivoista rekonstruoitavissa olevat ajatukset pääsisivät samalla kertaa esille.

Pelinä tällainen on sitä vaikeampaa, mitä pidemmälle (assosiaatiohypyissä laskettuna) yritetään arvioida sitä, mihin jonkin havainnon tai ajattelemisen aiheen esiintuominen johtaa samantien ja mitä myöhempiä vaikutuksia altistumisilla on. Tämän vuoksi monet ihmiset tyytyvät siihen, että käyttävät pelkästään ensimmäisen asteen assosiaatioita, konnotaatioita ja denotaatioita, eivätkä edes yritä tehdä liian vaikealta tuntuvaa analyysiä ja arviointia. Pelinä tämä on jotain sellaista, jonka kaiken ikäiset osaavat, mikä johtuu siitä, että se on pohjimmiltaan visuaalista ja visuaalinen aivokuori taitaa olla ensimmäisiä osia, jotka ihmisaivoihin on evoluution kautta saatu eli kognitiivinen kuormitus on vähäistä iäkkäämmilläkin ihmisillä.

Induktiivisesta arkijärkeilystä

Induktiivista päätelmää voi kuvailla vaikkapa sanoen: "tähänastiset kokemukset ja havainnot vahvistavat tietyn lainalaisuuden tai säännönmukaisuuden". Mitä pidempi sarja päätelmää vahvistavia tapahtumia ilmenee, sitä taipuvaisemmin havainnoija alkaa uskoa, että sama ilmiö toistuu vastakin. Sään ennustaminen sammakoista ja kahvinpavuista perustuu induktiiviseen päättelyyn.

Nykyajan sääennusteetkin perustuvat osittain induktiiviseen päättelyyn - näin voidaan sanoa niin kauan kunnes asiaan liittyvät matemaattiset mallit ovat täydellisiä ja tuottamiltaan tuloksilta erehtymättömät. Mitä koetellumpaan ja tutkitumpaan tilastotietoon sääolosuhteiden muodostumisen tutkinta perustuu, sekä mitä tarkempaa reaaliaikaista dataa havaintolaitteistot pystyvät keräämään, sitä täsmällisempiä ennusteita tulevista sääolosuhteista pystytään kertomaan.

Arkijärkemme avulla voimme olettaa, että autot ajavat tietyllä puolen tietä, ovissa olevat kahvat avaavat oven, pesukone pesee pyykit, kiikkulaudan toinen pää nousee ylös istuttaessa toiseen päähän ja että lamppu syttyy kun painaa sen katkaisimestaan päälle.

Maailma "ympärillämme" kuitenkin muuttuu jatkuvasti, joten voisi olettaa, että arkijärjen on seurattava perässä, kuten markkinakorot tai euribor seuraisivat joitain ilmiöitä, mutta seuraako arkijärki perässä? Ovet avautuvat kyllä edelleen kahvoista, mutta ne avautuvat myös nappuloista, lämpoantureiden tunnistamina, mukana kulkevien RFID tagien luennan jälkeen tai mchammermaisen käsien veivaamisen jälkeen. Jos ovessa on sekä kahva, että nappula sen vieressä, mihin perustuu päätelmä siitä, että tietää kummasta niistä avautuu ovi ja kummasta salaluukku oven edessä olijan alta?

Voidaan kuvitella sellainen maankolkka, jossa ihmiset eivät käyttäisi samanlaisia ilmansuunnan käsitteitä kuin me länsimaiset tapaamme käyttää, vaan pohjoinen olisi se suunta, josta jumala nro 14 toisinaan ilmaisee puhkuntansa avulla suuttumuksensa. Se olisi heidän arkikäsitystään. Toisaalta heillä voisi olla käytössään yrttejä, joiden avulla saadaan jumaltenpalvontaseremonioita varten aikaan massiivinen kemiallinen reaktio, jota "länsimaat" eivät osaa toteuttaa synteettisesti, jos mitenkään, mutta joka olisi kuitenkin verrannollinen sille ennenmuinoiselle ajalle, jossa erilaisiin eliksiireihin ja lääkkeisiin luotettiin, jos kauppamies puhui niistä riittävän oivasti.

Jos ilman mitään järjellistä (lue: tiedotusvälineissä lukematonta) selitystä perinteinen posti ei kulkisi, vaan paketit alkaisivat katoilla, ohjautumaan vääriin paikkoihin, sekä lähetykset sisältäisivät vääriä sisältöjä tai paperikirjeiden kirjaimet olisivat hujan hajan, emme enää kohauttaisi vain olkapäitämme, vaan informoisimme asiasta asiasta vastaavalle taholle - olettaen, että puhelu ohjautuu niin kuin sen voisi olettaa ohjautuvan.

Induktiivinen, erheen mahdollisuuden hyväksyvä arkijärkeily voi väittää, että kun soittaa puhelun, lähettää kirjeen tai lähettää datapaketin matkaan paikasta A paikkaan B, niin puhelu ja viestit menevät perille oikeisiin paikkoihin. Olemme tottuneet siihen, että näin tapahtuu. Toisaalta olemme tottuneet myös siihen, että Internet ei aina toimi.

Arkijärkeä voisi ehkä ajatella niin, että se koostuu aksioomeista eli ilmeisinä pidetyistä lähtökohdista (premisseistä). Aksiooma olisi esimerkiksi: "aurinko on pilvien takana, vaikkei sitä näkyisikään".

Toisaalta on niinkin, että tietämyksemme lisääntyessä yksilöinä, alamme tarkastella tarkemmin omaa sanankäyttöämme ja sanojen mielekkyyttä, mikä lopulta karsii arkijärkeilystämme tietynlaiset lapsellisuudet kuten "auringon on sellainen kirkas ja lämmittävä möllykkä tuolla ylhäällä". Sen sijaan saatamme miettiä auringon koostumusta, aurinkotuulia, planeettojen ratoja, gravitaatiokenttiä, pilvien koostumusta, pilvien syntyjä, strastofääriä, seikkoja jotka vaikuttavat valon taittumiseen ja heijastumiseen, sanan paistaa mielekkyyttä kyseisessä käyttöyhteydessä, monikkomuotoisen sanan "pilvien" viittaamien pilvien limittyneisyyden käsitteen käyttökelpoisuutta ei kiinteän materiaalin yhteydessä, sekä ajaudumme miettimään onko edes olemassa mitään kiinteää materiaalia ja jos ei ole, niin kuinka silloin voidaan sanoa jonkin olevan jonkin takana?

On mahdollisuuksien rajoissa, että aivan kaikkien ihmisten ei yksinkertaisesti tarvitse ajatella asioita liian monimutkaisesti, sillä yhteiskunnassamme on sellainen konsensushenki, että erinäisten asioiden pitäisi tulla ymmärretyksi melkein kuin itsestään. Täten esim. tietoa siitä, missä ruoassa tällä viikolla ei ole lasinsiruja ei julkaista satunnaisesti valitun valtion viraston verkkosivuilla, vaan todennäköisemmin Eviran tiedotesivuilla, josta se kuplii myös uutismedioiden kautta esiin.

Liiaksi ajattelemisen kannalta helpotetussa yhteiskunnassa eläminen voi tosin tarkoittaa sitäkin, että arkijärki tuntuu riittävän niin hyvin, että kattaessaan kaikki normaaliin arkeen liittyvät toiminnot, ei vaativampi järkeily enää liiemmin houkuttele. Täten osattaisiin kyllä syödä, nukkua, käydä kaupassa, käydä töissä, avata televisio, maksaa laskunsa, hakea tenavat tarhasta, tilata lastenkutsuille tarjoilu ja viihdetaiteilija, ulkoiluttaa koira ja ottaa varmuudeksi sateenvarjo mukaan jos vaikka sattuisi satamaan, laittaa eväät valmiiksi seuraavaa työpäivää varten, kerätä netistä pari vitsiä kerrottavaksi työtovereille, varata lentoliput jonnekin samalla netistä kohdemaan paikallisia olosuhteita jonkin verran silmäillen jne. mutta moni haastavampaan mietintään kutsuva pohdittava asia jäisi kokematta.

Ihminen suhtautuu toisiin ihmisiin kuin robotteihin

Tietynlaisten psykologisen häirinnän keinojen monistettavuus ja yleiskäyttöisyys tekee niistä yhteiskunnallisesti merkittävän asian. Eräänlaista "purske"-tekniikkaa käyttäen voidaan saada aiheutettua toisen ihmisen mieleen vahvoja muistijälkiä, joita voidaan myöhemmin aktivoida hyvinkin pienien impulssien avulla. Purske tarkoittaa tässä sitä, että tietyn lyhyehkön ajanjakson ajan laajennetaan eräänlaista alkeisideaa (yksittäinen havainto, jonka kohdehenkilö on juuri äskettäin tehnyt) liittämällä siihen suurinpiirtein samaan "teemaan" liittyviä asioita. Tai paremminkin, kohdehenkilön mieli tunnistaa yhteyden ja tekee "itse" tämän liitoksen. Optimaalisin ajanjakso vaihtelee puolesta päivästä puoleentoista päivään.

Alkeisideana voi olla esim. "valkoinen nelikulmainen tekstilaatikko, jossa on vihreäsävyinen liukuvärjäys oikeassa alakulmassa". Tämän alkeisidean laajentaminen tapahtuu yksinkertaisesti siten, että tehdään havaittavaksi useita sellaisia asioita, jossa on hiukan jotain samaa kuin tuossa alkeisideassa, sekä mahdollisesti hiukan jotain samaa kuin mitä jo käytetyissä laajentimissakin. Olennaista tekniikan toimimisen kannalta on se, että laajentimen havaittavaksi asettamisen yhteydessä täytyy esiintyä jokin ärsyttävä asia.

Laajentimia ärsyttävän asian kera:

- UML kaavioiden kommenttilaatikot (taitettu kulma) + ärsyttävä asia
- dokumenttitiedostojen ikonit (taitettu kulma) + ärsyttävä asia
- talon kulma + ärsyttävä asia
- kaksi kynää 45 asteen kulmassa toistensa suhteen + ärsyttävä asia
- liukuvärivärjäys hiuksissa + ärsyttävä asia
- vanhan valokuvan kulman taittuneisuus + ärsyttävä asia

Edellisestä listasta voi havaita, että listan osatekijät ikään kuin kuuluvat yhteen, niistä välittyen "samanryhmäisyyden" tunne. Saman teeman käyttöä ei voida jatkaa ylenpitkään, joten sen käyttö on rajoitettava tietynmittaisen aikaikkunan puitteisiin, optimaalisimman ollessa yhdestä päivästä puoleentoista päivää. Teemoja voi kuitenkin olla meneillään useita samanaikaisesti (paralleerisesti) tai perätysten (sarjamuotoisesti).

Kohdehenkilö kykenee ilman erityisiä ponnisteluja tunnistamaan, että tietyn ajanjakson aikana esiintyy selkeästi aivan liikaa tiettyyn samanryhmäiseen teemaan liittyviä asioita, mikä onkin olennaista sen kannalta, että nämä asiat ryhmittyvät hänen mielessään, sekä "alempana", neuraalisella tasolla lähekkäin toisiaan. Termitettäköön tämä ryhmittyminen ja samaan teemaan liittyneiden laajentimien aktivoituminen muistijäljen muodostamiseksi/aktivoimiseksi.

Aiemmin tuotettujen muistijälkien yksittäisten osasien uudelleenaktivointi saa aikaiseksi sen, että muistijälki itsessään aktivoi yhdessä muiden samaan aikaan aktivoituneiden teemojen kanssa jonkin tietyn saman asia. Sitä on hankala määrittää sanalla sanoen, mikä tuolloin aktivoituu, mutta ajateltakoon, että tuolloin aktivoituu jokin tietty sama muistijälki, tietty sama käsite tai tietty sama skeema. Aivojen toimiessa monella eri tasolla JA veräjän toimintaperiaatteen mukaisesti (kun kaikki sisääntulot aktiivisia eli bitti tyyppiä 1, virtapiirin lähtevä signaali on myös bitti tyyppiä 1), mistä johtuen tiettyjen samojen muistijälkien, käsitteiden tai skeemojen aktivoituminen aktivoi itsessään jonkin tietyn saman asian, olettaen, että muodostuneet hermoverkkoyhteydet ovat pysyneet melko samanlaisina.

Tuotteistetusta haitanteosta, kohteena hippokampus ja otsalohkot

Tämän tekstin tapahtumasarjoja kuvailevat osuudet, jotka liittyvät stressiin ja mantelitumakkeeseen ovat (enimmäkseen) referointia Joseph LeDouxin Synaptic Self -kirjan suomennoksesta (Synaptinen itse).

Verkosta saa jo nykyisin tilattua ns. exploit kittejä, joiden avulla kenestä tahansa voi tulla automatisoitujen verkkohyökkäysten anonyymi tekijä, troijalaisten levittäjä ja bottiverkon hallitsija. Myös ihmiselimistön toimintaan liittyvän informaation voi sopivasti rajattuna tuotteistaa helppokäyttöisiksi haitantekovälineiksi, joista ostaja voi valita omansa samanlaisen uteliaisuuden vallassa kuin uutta musiikkialbumia ostaessaan. Seuraavassa kuvaillaan sitä teoriaa, mihin tietynlaisen haittakeinon toimivuus perustuisi. Keino itsessään olisi helppokäyttöinen ja loputtomasti toistettavissa oleva, perustuen klassiseen ehdollistamiseen (ankkurointiin NLP-terminologiassa).

Aivojen ohimolohkoissa sijaitsevat kaksi mantelitumaketta (eng. amygdala) eivät opi reagoimaan pelkästään sellaisiin "oikeisiin" vaaroihin kuin auton päälle hyökkääminen asfalttiviidakossa, vaan ne voi saada aktivoiduksi myös a) jokin merkityksetön ja äänenvoimakkuudeltaan vaatimaton ääni, joka aiemmin liittyi kipuun ja b) ärsykkeet, joilla on tietynlainen aikaisemmasta opittu emotionaalinen merkitys.

Tämänkaltaiseen stressiin reagoidessaan mantelitumake saa aikaiseksi sekä aivojen välittäjäaine glutamaatin tasojen nousun, että myös (välivaiheiden kautta) kortisoli-hormonin erittymisen verenkiertoon ja kulkeutumisen kehon eri elimiiin ja kudoksiin. Kortisolin erittymiseen johtava tapahtumasarja on suunnilleen seuraavanlainen:

- hypotalamuksen neuronit saavat aivolisäkkeen erittämään päätteistään kortikoliberiini-peptidiä
- kortikoliberiini-peptidi saa aivolisäkkeen erittämään ACTH-hormonia
- ACTH-hormoni kulkee verenkierrossa ja aiheuttaa kortisolin erittymisen lisämunuaisista
- kortisoli kulkeutuu moniin eri paikkoihin elimistössä kuten hippokampuksen reseptoreihin ja sylkirauhasiin (josta sen voi myös mitata)

Normaalisti hippokampus säätelee mantelitumakkeen laukaisemaa stressivastetta ja pitää kortisolin erittymisen normaaleissa rajoissa, mutta pitkäkestoisessa stressissä hippokampuksen kyky säädellä stressiä heikkenee.

Stressivastetta säätelevä hippokampus suorastaan vahingoittuu pitkäkestoisesta stressistä, mikä johtuu sen neuronien solukuolemasta, joka taasen johtuu siitä, että stressihormonit (kortisoli vain eräänä niistä) kuluttavat hippokampuksen neuronien energialähteekseen tarvitsemaa glukoosia, minkä vuoksi ne tulevat erittäin alttiiksi liiallisesta välittäjäaine-glutamaatista aiheutuvan ylikiihottumisen tuhoavalle vaikutukselle (neurotoksisuus). Normaalisti glutamaatin haitalliseksi kohoavaa vaikutusta estäisi GABA-välittäjäaine, mutta jo "tavanomainen" masennuskin aiheuttaa GABAenergisen systeemin toiminnan heikentymistä.

Hippokampuksen toiminnalle stressistä on paljon haittaa, sillä hippokampuksen muistitoiminnoiksi on liitetty mm. episodinen muisti, deklaratiivinen muisti ja kognitiivinen kartta. Lisäksi nouseva kortisolitaso vaikuttaa haitallisesti myös otsalohkon etuosan aivokuoreen, jonka on katsottu liittyvän suuressa määrin mm. päättelykykyyn ja emotionaaliseen kontrolliin.

Mieltä vahingoittavan merkitykselliseksi lataamisesta

Ihmisten ja yritysten edustajien valmistellessa itseään merkitykselliseksi tekemiseen jonkun tietyn henkilön mielen vahingoittamispyrkimyksissä ja sitä kautta ennustamistarkoituksissa, he tekevät usein tämän alustusvaiheen heille jo konventionaaliseksi muodostuneeseen tapaan, runnomalla (pelkistetysti: kohdehenkilöä varten kustomoitua ilmestymisen toistoa; selittyy tekstissä olevan listan lukemisen kautta). Kohteena olevan henkilön kannalta olisi suotavaa puuttua häirintätoimintaan jo heti alkuvaiheessa, eikä vasta sitten kun niiden aiheuttamat muistijäljet ovat tulleet pysyväluonteisiksi ja sitä kautta niitä vastaavien hermoverkon vasteiden tullessa helposti uudelleen aktivoitavaksi on demand tyyppisesti.

Perimmäisenä ongelmana on se, että kun kertoo muille ihmisille tällaisista asioista, jotka laajenevat varsin monimutkaiseksi asioiden ja tapahtumien vyyhdiksi, ihmiset ottavat ne jonkinlaisena "ihmeellisenä könttänä" eli he yrittävät kuvitella mielessään liian paljon kerralla, mistä seuraa takuuvarmasti se, että he eivät asiaa ymmärrä, mistä sitten monen kohdalla seuraa näkemys, että se mistä on kerrottu ei ole mahdollista, vaikka todellisuudessa häiritsijöillä olisi voinut olla valmisteluaikaa vaikka 5 vuotta (sisältäisi myös harjoitteluajan, jolloin vasta haeskeltiin sopivia toimintamalleja).

Seuraavassa ei kerrota siitä, kuinka aktivoituja käsitteitä, symboleita ja niiden aktivoimia konnotaatioita ym. voidaan käyttää hyväkseen, vaan esimerkit rajautuvat "ihmisten ja muiden asioiden merkitykselliseksi lataaminen" vaiheeseen:

- Naapuritaloon muuttaa uusi pariskunta. Molemmat alkavat "ladata itseensä merkitystä" ajoittamalla näkyväksi tulemisensa sellaisille hetkille, jolloin kohdeyksilö on saattamassa loppuun jotain aloittamaansa kuten lumenkolausta tai nurmikon ajamista. Toisen vakiokuviona on lähteä tai tulla autolla 45 tai 90 minuuttia kestävän suorituksen viimeisellä minuutilla. Toinen lähtee tai saapuu pyörällä (ei koskaan molemmat, aina jompikumpi). He eivät voi nähdä suoraan omasta talostaan tai pihaltaan, missä vaiheessa suoritus kulloinkin on, saati olla siitä näköyhteyden kautta tietoisia saapuessaan jostain etäämpää eli he saavat vinkin muuta kautta.

- Opettajan vapaa-ajan lukuhetkiä häiritsevyys. Tietokantojen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä asioita koulussa opettava opettaja alkaa tuppautua niihin vapaa-ajan tilanteisiin, joissa on lukemassa ulkosalla jotain kirjaa (suihkulähteiden viereisillä kivisillä penkeillä, nurmikolla rannan läheisyydessä, menneen ajan jäljiltä jääneiden vallihautojen luona, kahvilassa tms.). Ei tule puhumaan, ei tule aivan lähelle, kulkee vain eteenpäin hetken aikaa nähtävillä ollen. Yhteensä vajaa kymmenen eri tapausta parin viikon aikana eri puolin kaupunkia, eikä kertaakaan muissa tilanteissa kuin ollessa lukemassa jotain kirjaa sen verran aikaa, että ehtii "pääsemään siihen sisään".

- Suomen suurimpiin lukeutuvan Business Intelligence -ohjelmistotalon toimitusjohtajana olevan naisen sukulaiset havaitaan touhuamassa pihamaallaan, jolla sijaitsevassa talossa myös samainen toimitusjohtaja aiemmin asunut, jotain erityisen poikkeuksellista, kun siitä kulkee ohitse lenkille mennessään ja ollessaan niinä päivinä aloittanut uudemman kerran suorittamaan tietokoneella jotain sellaista, joka liittyy Big Dataan, ERP järjestelmiin tai muuhun datamassojen käsittelyyn. Tälle ei ole aikarajaa, tätä vain tapahtuu ilman poikkeuksia.

- Availlessa aamulla ikkunaa tai päättäessä päivällä tai illalla ohjelmointisessioitaan, lähtee naapuri käynnistämään vinkunaa ja kirskunaa n. 50 sekunnin ajan pitävää autoaan. Tätä jatkuu yhdestä syksystä seuraavan vuoden kevääseen (n. 6 krt viikossa), minkä jälkeen tapahtui jyrkkä häirintävuoron vaihdos toisen autonkäyttäjän kanssa (ks. listan viimeinen kohta). Mahdollista vain, jos naapuri kykenee näkemään reaaliajassa, mitä tapahtuu kohdeyksilön monitorin ruudulla ja pystyy saamaan viiveettä tietoonsa, milloin kohdeyksilön asuintalon ikkuna aukeaa tai sulkeutuu.

- Saapuessa metsästä tai metsän kautta lenkiltä, joka on varsinaisesti maanpuolustusvoimien harjoitusaluetta, mutta jossa sotapoliisit ja sotaa harjoittelevat alikersantit, tykkimiehet ym. käyvät vain n. kaksi kertaa vuodessa, on joko naapurin tytär tai neitihenkilö itse suorittamassa jotain toimintaa, jossa käytetyt eleet, sanat, symbolit, asettelut, värit tjm. assosioituvat suoraan sellaiseen erityisen vahvasti symboliikalla jo ladattuun asiaan, joka on aktivoitu ärsyttävällä tavalla edellisenä päivänä tai samaisena aamuna. Lisäksi heidän esityksessään on mukana sekä viittauksia samojen henkilöiden aiempiin vastaaviin suorituksiin, että sellaiseen tekemiseen, mikä kohdehenkilöllä olisi joko kesken ennen lenkkeilemään lähtöään ja/tai sellaiseen tekemiseen, joka kohdehenkilöllä on edessään samaisena päivänä. Metsään ei voi nähdä suoraan kuin lähinnä satelliitin kautta ja epäsuorasti sellaisten sensoreiden avulla, jotka pystyvät muodostamaan kulkunopeuksien avulla profiilin siitä, kuka metsässä liikkuu ja milloin on poistumassa metsästä. Jatkunut vuosien ajan, ei merkkejä loppumisesta, välillä monien päivien mittaisia taukoja, sitten jatkuu taas tai sitten on otettu käyttöön muita tapoja kytkeytyä esim. opittuihin käsitteisiin tai episodisiin tapahtumiin.

- Pörrrrrr-ääntä pitävä auto alkaa ajella hitaasti asuintalon ohitse, valiten suunnaksi jonkin Y-risteyksen mahdollistavista reiteistä. Ajoitukset täsmäajoituksia, kohdistuen mm. kaikkeen sellaiseen, jossa juuri saavuttanut jonkin huippukohdan jossain suorituksessa (erityisesti ohjelmointi ja lukemalla oppiminen). Kymmeniä kertoja per viikko, arkena ja viikonloppuna, aamukahdeksasta yökahteen. Joka kerta kun kirjoitti tapauksesta esim. privaatin Facebook-viestin tuttavalleen, saapui kyseinen autoilija herättämään huomiota eli hän oli kykeneväinen näkemään, mitä tapahtuu kohdeyksilön monitorin ruudulla. Erittäin aggressiivista toimintaa. Laajensi parin viikon kuluttua toiminnan aloittamisesta esiintymisensä tilanteisiin, joissa kohdehenkilö aloitti tai keskeytti hetkeksi suorituksensa ulkosalla (esim. aidanleikkuu), sekä "hyökkäsi" mukaan muissakin rooleissa vallitseviin orientaation tiloihin. Jatkui viitisen kuukautta, minkä jälkeen kyseistä autoa ei näkynyt enää missään, mutta se ei estänyt kohdeyksilön mieleen jätettyjen muistijälkien myöhempää aktivoimista ja niiden liittämistä osaksi laajempaa ärsyttävien mielteiden verkostoa.

Kokemuksien "puhtauden" pilaamisesta, tarkoituksella

Jokainen opettaja tietää, että hyvät kokemukset ovat ratkaisevassa merkityksessä tulevien onnistumisien kannalta, sillä aiemmat hyvät kokemukset toimivat voimavarana ja ajatusten rakennusaineksena. Valitettavasti antiteesi tästä on päätynyt kovin laajaan yleiseen käyttöön, mikä ei sinänsä ole kovin yllättävää, koska ei ole päätelmänä kovinkaan kummoinen oivallus, että tahallaan aiheutettuja huonoja kokemuksia on hankalampi käyttää tulevien onnistumisien aineksena sellaisenaan.

Eräs kaavamainen tekniikka huonojen kokemusten aiheuttamiseen on sellainen, jossa ensin annetaan jonkun ikään kuin uppoutua johonkin tilanteeseen, jossa vasta harjoitellaan jotain ja heti tilanteen päätyttyä liitetään tilanteeseen jotain sellaista, joka tekee tilanteen muistelun epämielekkääksi. Esimerkkinä tällaisesta pilatusta tilanteesta toimii pienehkössä neuvotteluhuoneessa käyty, jonkinlaista struktuuria myötäillyt palaveri muutaman henkilön kesken, missä tietoisuus ulkomaailmasta ehtii toviksi hälvenemään, mutta tulee ärsyttävästi vastaan heti kun avaa neuvotteluhuoneen oven.

Käytännössä tämä pilaava tekijä voi olla esim. kuultu leikkikeskustelu, jossa näennäisesti keskustellaan siitä, kuinka joku kävi pitkiä neuvotteluja torikauppiaan kanssa, jotta sai tingattua perunoiden hinnan puoleen alkuperäisestä, varsinaisen neuvotteluhuoneessa käsitellyn keskustelun ollessa ihan "eri sfääreihin" liittyvää. On hyvinkin mahdollista, että hyvin sujuneen palaverin jälkeen haluaisi pitää mielensä jonkin aikaa onnistumisen tunteessa, eikä haluaisi ärsyyntymisen kautta aiheuttaa ei kaivattuja muistijälkiä (aivohormoniryöpsähdys). Tätä voi olla vaikea välttää, jos joku taho on päättänyt aiheuttaa tahallaan sen, että palaverikokemuksesta ei tulisi "puhdasta", vaan siihen tulisi liittyneeksi jotain ylimääräistä höttöä.

Jos häiritsevä tekijä on suunniteltu ja toteutettu riittävän hyvin, sitä voi olla hankala olla ajattelematta niissä yhteyksissä, missä tuon palaveritilanteen mieleensä palauttaa, mistä voi seurata se, että yrittäessään haihduttaa mielestään häiritsevää muistoa, haihduttaa samalla muistoa tuosta palaverikokemuksesta, koska ne ovat tietyllä tapaa kytköksissä toisiinsa (näin ainakin eräiden teorioiden mukaan).

Tällaista häirintää on helppo toteuttaa, niiden kaavamaisuus ja toimintaidea on helppo mallintaa visuaalisesti. Toteutuksessa ei tarvitse olla turhan tarkka eli laiskankin luovuus riittää (leikkikeskustelun voi myös korvata esim. jollain näköpiiriin sijoitetulla esineellä) ja lisäksi häirinnän todistettavuus tulee useimmiten mahdolliseksi vasta sitten, kun häirintää on harjoitettu niin monta kertaa, että siinä itsessään voi nähdä systemaattisuutta.

Ymmärtämättömyyden koskemattomana pitämisen vaikeudesta

Jo melko tärkeän viran, roolin tai statuksen saavuttaneet tapaavat yhdessä "vähäpätöisimpien" kanssa aiheuttaa tietyn yksilön tiettyihin asioihin liittyvälle "ymmärtämättömyydelle varatun tilan" täyttämisen turhalla sälällä eli kun kohdehenkilö joskus myöhemmin haluaisi tulla hyväksi jossain tietyssä asiassa, se tulisi olemaan huomattavasti työläämpää, koska mielessä on siihen liittyen tätä turhaa sälää.

Ajateltakoon tässä, että ymmärtämättömyys liittyisi esim. hienoisten puheeseen sijoitettavien signaalien ymmärtämiseen "eliitin keskuudessa". Tällaista ymmärrystähän ei voi johtaa mistä tahansa omasta keskustelukokemuksesta, vaikka orastava ymmärrys voikin alkaa muodostumaan sitä kautta, että seurailee kaikenlaista uutisointia ja katsoo vaikkapa paljon elokuvia. Täysin "puhtoisen" ymmärryksen tällaisesta voi saada vain sitä kautta, että viettää paljon aikaa lukuisten erilaisten ihmisten parissa, joista moni kuuluu ns. eliittiin ja on ajoittain mukana (vertailun avulla oppiminen) tilanteissa, joissa on pelkästään tätä "eliittiä" paikalla, jolloin heidän ei tarvitse sovittaa puheviestintäänsä ihan kaikenlaisille ihmisille. Tässä pätee sellainenkin, että ymmärrys voi "loksahtaa" paikalleen hyvinkin nopeasti, jos on seuraillut asioita riittävän paljon (vrt. luentokurssille valmistautumiseen ja luentokurssille valmistautumattomuuteen) ja sen jälkeen saa erinomaisen hyvän kokemuksen eliitin kanssa oleskelusta.

Ymmärtämättömyyden korvaantuminen sälällä viittaa tässä siihen, että tulee

a) liian aikaisin käsitelleeksi, jollain aktiivisesti ajatuksia muokkaavalla tavalla, esim. hienoisten puheeseen sijoittuvien signaalien ymmärtämistä eliitin keskuudessa ja lisäksi
b) tulee käsitelleeksi näitä asioita tilanteessa, joka ei orientoituneisuuden kannalta ole ollenkaan sopiva hetki ajatella moisia ja lisäksi
c) tilanteeseen liittyy jokin ärsyttävä tekijä (ihminen, esine, ilmiö jne.).

Käytännössä tällaisen toteutus alkaa usein jonkin tietyn julkisuudessa usein esiintyvän eliitin edustajan tekosesta (*), joka ei sellaisenaan ole ehkä mitään poikkeavaa tai erityistä hänelle, mutta joka kuitenkin jää katsojan/lukijan/kuulijan mieleen. Tästä alkaa aikaikkuna, jonka puitteissa tuon henkilön tekosia voidaan uudelleenaktivoida muissa yhteyksissä kuten esim. jonkin kaupan jonossa tai sanotaanko vaikka snakarin jonossa, niin tavoitat väärän orientoituneisuuden idean helpommin.

Kertaluonteisena tällaisella ei ole mitään erityistä merkitystä tai haittaa siinä tapahtuman hetkellä (mitä voi kestää esim. useita minuutteja), hetkeä myöhemmin, eikä edes vuosienkaan päästä, mutta jos tätä toteutetaan sillä tapaa systemaattisesti, että puretaan ensin keskusteleminen yleensä erilaisiin komponentteihin (keskustelukulttuuri, pukeutuminen, katseet yms.) ja käydään yksi kerrallaan tekemään niihin liittyvä ymmärtämättömyys sellaiseksi, että ymmärtämättömyyksien tilalle tulee jotain sälää, niin siitä voi jo ajatella olevan sellaista haittaa, että kun käy ihan tavallisiakin keskusteluja ihmisten kanssa, tulee välttäneeksi kaikkea sellaista, joka aiheuttaisi yhtäaikaisesti (mutta toisistaan erillisinä) ärsyyntymisen ja mielikuvien heräämisen eliittiin liittyen, sillä tästä voisi olla seurauksena se, että ärsyyntyneisyys alkaa tulemaan esille muissakin tilanteissa triggerinä toimien pelkkä jonkin tietyn eliitin edustajan ajatteleminen. Ärsyyntyneisyyskynnys tältä osin on aika pitkälti sidoksissa siihen mikä on esim. tietämys- ja koulutustaso (tai senhetkinen kyvykkyys tavoittaa omia ajatuksiaan), sillä harvempaa ärsyttää "eliitti yleensä", vaikka "heissä" jonkinlaista yhtenäisyyttä voikin kuvitella esiintyvän, sekä siihen minkälaisessa ympäristössä päivänsä viettää. Ärsyyntyneisyyttäkään ei kannata ajatella tässä jonakin tietynlaisena, sillä sitä on niin monenlaista aina tukahdetusta sellaisesta alkaen.

Kuitenkin, voittajina tässä voisi ajatella olevan niiden eliitin edustajien, jotka ovat täten hidastaneet merkittävästi yhden potentiaalisen kilpailijan - olkoonkin, että tämä olisi kilpailija vaikka vasta kymmenen vuoden kuluttua etenemistä, sillä hänen keskustelutaitonsa kehittyvät hitaammin. Hidastumista tapahtuu myös sitä kautta, että negatiivissävytteisten asioiden ajattelu yleensäkin on kognitiivisesti hitaammin käsiteltävää (liittyy ehkä siihen, että mieleltä menee aikaa "putsata" niitä kelvolliseksi ajateltavaksi). Se onkin sitten oma kysymyksensä, miksi ne vähäpätöisemmät auttaisivat näitä eliitin edustajia?

Aivojen plastisuus eli se, että niitä voi muovata läpi koko elämän, mahdollistaa sen, että mitään pysyvää vahinkoa tällä tavoin ei voi saada aikaiseksi, mutta ajatuksiensa uudelleenorganisoimisessa on aina oma vaivansa ja se on sitä työläämpää, mitä enemmän ympäristössä on ihmisiä, jotka aktivoivat tarkoituksellisesti vääränsävyisiä ajatuksia.

--

ps. Voit kopioida tämän tekstin tekstinkäsittelyohjelmaan ja korvata sanan eliitti jollakin toisella sanalla.

(*) Tätä ei pidä ajatella sillä tapaa loogisesti, että ajattelee eliitin edustajaa esim. kirjaimella A, vaan on otettava huomioon, että jokaisella hahmotuskerralla havainnoi hiukan eri asioita. Ts. A:n alaindekseillä (A1, A2, A3, A4, A5, A6 jne.) päästään jo hiukan parempaa tarkkuuteen.

Muka ystävän kyvykkyyden selvittely piilokysymyksillä

Ihmiset jaksavat antaa vaikutelman ystävyydestä tai hyvälaatuisesta tuttavuudesta hämmästyttävän pitkiäkin aikoja. Voi olla, että suurimman osan aikaa tällainen suhde on aito ja vilpitön, mutta niiden hetkien tunnistaminen, jolloin ystäväosapuolista toiselle kytkeytyy päälle tiedonurkkimis-moodi, ei välttämättä ole erityisen helppoa. Ystävänä olemisen hatarimpia määritelmiä lienee se, että on sillä tapaa siedettävä, että pystyy esittämään toiselle osapuolelle kaikenlaisia kysymyksiä, ilman että tämä niihin lähtökohtaisesti suurella varauksella suhtautuu. Vaikka epäilys heräisi, on epäilyksen syytä vaikeahko määrittää, varsinkin jos kysyjän puolustusreaktiona on "hei, nostin juuri kädet eteeni ja työnnän sormillani ilmaa sivuun sen merkiksi, etten tiedä ollenkaan mistä puhut".

Kysymys kuten "kummalta puolen aurinko viimeksi paistoi, kun matkasitte bussilla Lahdesta Jyväskylään.. ajattelin varata paikan ei auringon puolelta" voi kuulostaa sekä äkkiseltään ja että hetken miettimisenkin jälkeen varsin viattomalta kysymykseltä, vaikkakin ehkä hivenen omituiselta ajoituksen ja kysymyksen tarpeellisuuden suhteen. Se mitä kysyjä olisi saattanut pyrkiä selvittämään, liittyi itseasiassa vastaajan havaintojen rekisteröimiseen ja rekisteröimättömyyteen sekä muistikuvien käsittelyyn. Jos kysymykseen vastaaja ei olisi tavoittanut mielestään mitään sopivaa mielikuvaa, hän olisi voinut tehdä myös päätelmän auringon sijainnista, sillä Jyväskylä on suoraan Lahdesta ylöspäin, mikä taasen olisi paljastanut sen, kuinka kauan vastaaja miettii mitäkin vaihetta ja milloin hän hoksaa siirtyä kokeilemaan jotain toista ratkaisuvaihtoehtoa. Vastaaja olisi myös voinut välttää tyystin koko asian tarkempaa miettimistä, mutta se olisi myös kertonut hänestä jotain oleellista.

Muita melko viattomia persoonallisuudesta tai melko pysyvistä kyvykkyyden rajoista tai toistaisesta kykenevyydestä kertovia kysymyksiä voisivat olla esim. "miltä punainen näyttää mustavalkokuvassa" tai "kumpi näistä lipastoista mallaisi paremmin sen olohuoneen pöydän kanssa". Vertailuun pyytävä kysymys on aina myös päättelyä vaativa ja sopivasti kysymyksen muotoilemalla, voi löytää ne rajat, jolloin vastaaja ei pysty enää pitämään kahta tietynlaista vertailtavaa asiaa mielessään yhtä aikaa, mikä jälleen paljastaa hänestä jotain oleellista.

Ala-arvoisten asemaan joutumisella pelottelusta

Verkkokeskusteluista on ollut luettavissa joitakin irtonäkemyksiä siitä, että esim. Helsingin rautatien lähistöllä oleskelleet kerjäläiset ovat näyttelijöitä, jotka on palkattu tehtäväänsä. Arvailut syistä ovat olleet hajanaisia, mutta eräs mahdollinen tarkoitus on voinut olla siinä, että kerjäläisten läsnäolo saisi kaupungiin saapuvat kuluttamaan rahaa enemmän, sillä se saa ihmiset tarkastelemaan omaa olemustaan ja vertaamaan sitä näihin kerjäläisiin ja muihin ympäristössä läsnä oleviin, mistä voi seurata, että hetken kuluttua he löytävät itsensä ostamassa esim. uusia kenkiä tai paitaa. Riippuu siitä, mihin sosioekonomiseen ryhmään itse sijoittuu, kuinka näkemiinsä tietoisesti (ja alitajuisesti) reagoi.

Jos tätä suunnitelmallisuuden ideaa miettii eteenpäin, voisi löytää siitäkin mahdollisuudesta todennäköisyyttä, että kerjäläisten on olemuksellaan tarkoitus muistuttaa siitä, minkälaiseksi ei ainakaan kannata kenenkään tulla, mikä osaltaan kiihdyttäisi, ainakin jossain määrin, kaupungin ekonomista toimintaa esim. sillä tapaa, että työntekijöitä on helpompi pitää lieassa, koska he eivät halua joutua työttömäksi ja täten alhaisempaan asemaan (ei välttämättä itseisarvoisesti alempi asema, mutta esimerkki onkin melko karkea). Tässä mielessä olisi periaatteessa mahdollista, että samat tahot, jotka suunnittelivat tällaista, voisivat pyrkiä järjestelemään asioita siten, että kaupungilla kulkiessaan olisi havaittavissa useita "luontaisesti" huonompaan asemaan joutuneita, joita tahallisesti pidettäisiin tuossa asemassa ikään kuin varoituksena muille. Tämä vaatisi useiden eri ihmisten yhteispeliä, sekä esivalmisteluna myös melko runsaasti maineen lokaamista.

Tällaisen tietynlaiseen opetusvaikutukseen pyrkivien keinojen vaikuttavuuden logiikkaa saattaisi olla hankala selittää, jos se tapahtuu pitkän ajan kuluessa, sillä hitaita muutoksia itsessä on hankalampi huomata kuin nopeita muutoksia. Ihmiset oppivat asioita alitajuisesti (neuraalisella tasolla jää jälkiä havainnoista ja tuntemuksista, vaikkei sitä tietoisesti huomaakaan), mikä käy ilmi seuraavasta koejärjestelystä, joka on esitelty kirjasta "Neuro Web Design what makes them click?" (Susan M. Weinschenk, 2009, New Riders).

Tässä koejärjestelyssä koehenkilöiden piti painaa 2x2 -ruudukon ruutua vastaavaa nappulaa, johon merkki X tiettyjen ennalta ohjelmoitujen sääntöjen mukaan kulloinkin ilmestyi. Sääntöjä itsessään ei koehenkilöille kerrottu ja säännöt itsessään olivat sen verran monimutkaiset, ettei koehenkilö kyennyt niitä testin aikana tietoisesti oivaltamaan, eikä myöskään testin jälkeen sanallisesti ilmaisemaan. Tästäkin huolimatta koehenkilöiden reaktionopeus kasvoi sitä mukaa, kun testi eteni, vaikka X-merkkien ilmestyminen sinänsä jatkui koko testin ajan samalla vauhdilla vain merkin ilmestymispaikka vaihtui. Tästä saatettiin päätellä, että koehenkilöt oppivat, vaikkakin ei tietoisesti. Kun kokeen järjestäneet tutkijat vaihtoivat kesken testin sääntöjoukkoa, jonka mukaan merkkiä ilmestyi, koehenkilöillä alkoi ilmetä suoritusvirheitä ja painalluksien viive kasvoi. Koehenkilöt eivät tienneet, että sääntöjoukko oli vaihtunut, kyeten tietoisesti selittämään erheitään vain sillä, että "rytmi oli vaihtunut" tai koejärjestelijät olivat jotenkin heidän alitajuntaansa vaikuttaen häirinneet heitä. Näin ei kuitenkaan ollut asian laita. Ts. Ihmiset oppivat alitajuisesti erilaisia kaavoja ja malleja, mutteivat osaa selittää, kuinka ne ovat tapahtuneet.

Ihmisistä kertyvä tieto vaihtokaupan välineenä tai opetusmateriaalina

Tietyistä henkilöistä kerättyistä tiedoista voi olla hyötyä useissa eri yhteyksissä, joihin niitä esim. Suomen lain mukaan ei saisi päästää ilman tämän tietyn henkilön lupaa. Voidaan kuvitella esim. työnantaja, joka ei halua palkkalistoilleen epäsopivaa henkilöä, vaan haluaisi sellaisen mieluummin karsiutuvan pois jo ensimmäisellä kierroksella tai jo ennen kuin koko haastatteluvaiheeseen ryhdytään. Voidaan myös kuvitella, että tietynlaisista henkilöistä ei ole riittävästi kokemusta varsinaisen työvaiheen osalta, minkä vuoksi joku henkilö saatetaan palkataan osaksi normaalia koeaikaa ja irtisanoa työsopimus jossain vaiheessa ennen esim. 4 kk työjakson päättymistä. Kokemukset tästä voivat olla hyvinkin arvokasta kauppatavaraa, kuten voivat olla myös videonauhoitteet haastattelutilanteista joiden kerrotaan tuhotun, kun haastateltu niitä itse tiedustelee.

Ajateltakoon esimerkkinä tiedonkerryttämisestä sellaista skenaariota, jossa joku tietty henkilö on palkattu IT-alan työtehtäviin ja jossa häntä on ajateltu pitää vain juuri sen aikaa, että hänen suoriutumisestaan on saatu riittävästi tietoa. Tämän tietotyöläisen instrumentteina olisivat esim. Eclipse, Wacom, Git, SQL ja Flex.

Syy siihen, miksi hän tuli valikoiduksi, voi perustua esim. siihen, mitä hän aatteiltaan edustaa tai mitä asenteellisia suuntauksia hän tiedostaen tai tietämättään myötäilee. Tai ehkä hänet vain halutaan "laboratorio-otukseksi" joidenkin ajatuksellisten tai muiden taipumustensa vuoksi. Esitietoa kohdehenkilöstä vaihtuu nopeasti esim. Skypen ja Google+:n hangouttien kautta (tai perinteisesti puhelimitse) tai joissain tapauksissa aiemmin kerättyä tiettyjen piirien yhteistä tietokantaa selailemalla. Intressiryhmään voi kuulua muitakin ihmisiä kuin työnantajia kuten mihin tahansa sosiaaliseen verkostoon.

Eräänä tutkimusintressinä voi olla se, että työnhakija/tekijä rikkoo merkittävällä tavalla koulutus ja ammattinimikkeiden asettamia rajoja ja täten halutaan kokeilla, kuinka tämä osittain itseoppinut henkilö pärjää todellisissa työelämän tilanteissa, jotka normaalisti olisi tarkoitettu esim. informaatioteknologiaan tai tietojenkäsittelyyn perehtyneille Tampereen teknillisen yliopiston tai Helsingin yliopiston käyneille. Mahdollisuuksiin sisältyy, että halutaan tarkoituksella saada tämä työntekijä epäonnistumaan työtehtävissään (useita mahdollisia syitä).

Sen, joka kokee olevansa joutunut tällaiseen piilotutkimukseen mukaan, kannattaa tarkkailla ilmeneekö jotain seuraavista:

- asetetaan tekemään lukuisia lyhytkestoisia, irrallisia tehtäviä, jotka vaikuttavat mittaavan aivan erityyppisissä tehtävissä suoriutumista, kuin mihin omien työtehtävien alun perin kerrottiin liittyvän

- käsitetuntemusta kartoitetaan runsaassa määrin kompetenssin ulkopuoliselta alueelta (puhellaan esim. white papereista, vaikkei varmasti tule niissä työtehtävissä sellaisia kirjoittamaan)

- joku muista työntekijöistä alkaa hivuttautua kaveriksi toisen työntekijän esiintyessä vastaan olevana (vrt. good cop, bad cop), tullen työajalla kaveeraamisen ohessa tuoneeksi tietoisuuteen asioita, jotka mieluummin pitäisi jonkun toisen ihmisen vapaa ajan tekemisinä (esim. jääkiekon seuraaminen oluen kera)

- lähetetään asiakaskäynnille liian vähäisin valmistautumisen mahdollisuuksin

- valetaan liiallista itseluottamusta kompetenssin laita alueiden tietämille juuri ennen kuin on tarkoitus mennä tapaamaan yrityksen toisen yksikön työntekijöitä, jossa sitten mahdollisesti hölöttää (pönkitetystä) osaamisestaan enemmän kuin olisi järkevää

- puhutaan puppua siitä, että yrityksellä olisi sivutoimipiste esim. Lontoossa, vaikkei näin olisikaan

- kokeillaan, uskooko yrityksessä olevan enemmän työntekijöitä kuin siinä oikeasti onkaan, vaatimalla käyttämään selaimessa käytettävää keskustelufoorumia tai pikaviestinvälineitä, joiden kautta on nähtävissä useiden eri henkilöiden nimimerkkejä, joita ei kuitenkaan koskaan varsinaisesti tapaa

- saatu asiakascase on sisällöltään täysin vastoin omia aatteita, mikä pakottaa sivuuttamaan omat aatteet projektin ajaksi ja tutustumaan vastapuolen aatteisiin

- kehittyvää tittelintajua hämmennetään antamalla graafisen suunnittelijan titteli, vaikka on frontend-koodari, joka tekee satunnaisesti suorakaiteen muotoisten graafisten elementtien kulmien pyöristyksiä Photoshopissa

- vaaditaan tallentamaan koodiin tehdyt muutokset versionhallintajärjestelmään huomattavasti useamman kuin olisi perusteltua, vaikkei kukaan muu koodaa samaa moduulia (muutoshistoria kasautuu ja on myöhemmin tarkasteltavissa mistä kohdin tahansa ja vertailtavissa mihin kohtaan tahansa)

- vaaditaan laajan ja pitkään kehitetyn ohjelmiston ymmärtämistä ilman, että saa ymmärtämisen tueksi minkäänlaista dokumentaatiota tai kaavioita

- tehtäväksi päätyy ketterän kehityksen menetelmiä noudattavassa tiimissä sellaisia haasteita, joissa jo opitun ja uuden asian suhde on 20/80, vaikka pitäisi mieluummin olla 80/20

Olennaista on ymmärtää, että "jonkun tyypin" palkkaaminen pariksi kuukaudeksi ei oikeasti maksa juuri mitään, varsinkin jos intressiryhmä jakaa maksun keskenään.

For the lulz -ajoista asiantuntijarooliin (esim. opetusalalle)

Wiredin Thread Level -blogissa julkaistiin taannoin kolmiosainen Anonymous ryhmästä kertova juttusarja. Artikkelin toisessa osassa mainittiin siitä, kuinka Anonymous-ryhmän keskuudessa esiintyi tietynlaista kahteen eri suuntaan repiväisyyttä, missä osa osallistujista koki tarpeelliseksi muistuttaa vakavoitumaanpäin olevia osallistujia siitä, että Anonymous ei ollut hyökkäyksissään moraalisella ristiretkellä (eng. moral crusading), vaan jekuttelemassa ja tekemässä kepposia.

Tätä lulz-kulttuuriksi luonnehdittavaa toimintaa ("we are doing it for the lulz") ei esiinny pelkästään Anonymous-ryhmän toiminnassa, vaan samaa sukua olevaa LOL asennetta (eng. lots of laugh) voi nähdä esiintyvän missä tahansa virallisesti hyväksytyn kokeilun muodossa, jolloin ne näyttäytyvät aivan eri sävyssä kuin ne tavataan esittää. Tällaisia kokeiluja tässä voisivat olla yhteistuumin tehdyt lainmuutokset kuten Lex Karpela (LOL), pedagogiset kokeilut kuten yhden viivan tiputtaminen pois numeron seitsemän kirjoitusasusta (LOL), yhden ala-asteen kuudennen luokan oppilaiden jakaminen jonkin kokeiluluonteisen testin avulla kahteen eri ryhmään, jotka sitten yläasteella muodostavat A- ja B ryhmät, joista A-ryhmässä ovat paremmin testeissä pärjänneet (LOL).

IT-alalta löytyy runsaasti kokeiluluonteista toimintaa, jossa arviot esim. tietojärjestelmien stressinkestävyydestä tehdään aluksi suurpiirteisesti (LOL) ja sitten myöhemmin arvioidaan uudestaan (LOL) ja sitten myöhemmin lisätiedon kertyessä arvioidaan vielä kerran uudestaan (LOL), vaikka tietojärjestelmiä sinänsä onkin tehty jo kymmeniä vuosia (verrattain nuori toimiala, mutta silti monilta osin pitkälle kehittynyt).

Uutisten perusteella voisi ajatella, että esim. johtoasemissa olevat ihmiset ovat varsin asiallista porukkaa, mutta jos esim. heidän uudelleenjakomieltymyksistään liittyen Google+- , Facebook- ja Twitter-palveluissa jaettuihin linkkeihin voi jotain päätellä eli sieltä käsin, missä he paljastavat itsestään rennompia piirteitä, voidaan havaita, että heidän edelleenjakamissaan linkeissä on mukana aivan samat hassutukset kuin kenen tahansa muunkin (kuvitteellinen täsmäesimerkki: "usean auton ketjukolari ruuhkaisella tiellä: autoista muodostui sana LOL").

Pedagogisissa kokeiluissa LOL-asenteen voisi ajatella esiintyvän erityisesti niissä kohdin, missä suunnitellaan toteutettavaksi tai ollaan jo viemässä läpi sellaisia kokeiluja, joiden toimivuudesta ei olla aivan varmoja. Vaikkei kukaan suunnittelutyöryhmässä tunnustaisi nauraneensa mielessään kuvittelemalleen tilanteella, jonka tietyt havaittavissa olleet epäkohdat saattaisivat toteutukseen vietäessä aiheuttaa, niin juuri se, että potentiaalisista epävarmuustekijöistä huolimatta kokeilua viedään eteenpäin, tekee siitä LOL-asenteisen. Erilaisista pedagogisista kokeiluista, joita historian varrella on tehty, löytää esimerkkejä esim. Karl Bruhnin kirjasta "1900 luvun pedagogisia virtauksia" (suom. Raili Malmberg, painos vuodelta 1968, josta seuraavassa kaksi erillistä katkelmaa):

Daltonsuunnitelmahan on selvä vastine Montessori menetelmälle, se on yritys yksilöllisen työskentelytavan toteuttamiseksi leikkikouluiän sivuuttaneiden lasten parissa. Eivät enää edes vain sellaiset käsitteet kuin "koulu" ja "läksyt" kelpaa käytettäviksi, vaan nyt puhutaan "laboratorioista" ja "sopimuksista"."

"Peter Petersenin järjestelmä ja aatteet soveltuivat siihen kansankasvatusohjelmaan, jonka Adolf Hitler oli kaavaillut. Kolmikymmenluvun keskivaiheilla Petersen ilmeisesti hyvin vastahakoisesti, säilyttääkseen kouluaan liittyi natsismin kannattajiin; entisestä demokraatista tuli totalitäärisen yhteiskuntajärjestelmän kannattaja. Hänellä oli pian ilo nähdä, kuinka uusia Jena kouluja perustettiin kaikkialle Saksaan."

Kun on kyse asiantuntijaroolissa toimivista ihmisistä, LOL-asenne ei ole niin selkeästi havaittavaa kuin Anonymous-ryhmän jekkuilussa ja keppostelussa, eikä se välttämättä olekaan jokaisessa tapauksessa läsnä, mutta jos riittävän suuret ulkoiset voimat (esim. erilaiset sidosryhmät ja suorituspaineet) ovat vaikuttamassa ja kokeilijoiden yhteiskunnallinen asema on riittävän vahva ja vakaa, LOL-asenteen esiintulevuuden todennäköisyys kasvaa huimasti. Vuoden 1995 Opettaja-lehden mukaan vielä seitsemänkymmentäluvun alkupuolella suomalaisten lasten vanhemmat pitivät opettajia auktoriteetteina, joita vanhempainillassa kohdatessa ei olisi tullut kuuloonkaan ohjeistaa tai kritisoida, mikä varmastikin teki erilaisten koko opetushenkilöstön hyväksymien kokeilujen aloittamisen helpommaksi (LOL).

Nykypäivänäkin voisi olla melkeinpä missä laajuudessa tahansa tapahtuvia pedagogisia kokeiluja, joille ei erityisemmin vanhempien lupia kysellä. Aina löytyy sellaisia kaupunkeja, joissa yhden tai useamman ala-asteen oppilaista suuri osa on jollain tavoin erilaisissa kokeiluissa mukana, muiden samaan ikäryhmään sijoittuvien opiskellessa normaalisti tai toisin. Tällaisia eroavaisuuksia voivat olla esim. oppituntien pitäminen 45 minuutin pätkissä yhdessä koulussa, oppiaineiden vaihtuessa siinä välissä, muissa kouluissa käytettäessä kahden tunnin mittaisia saman oppiaineen käsittelemisiä lyhyiden taukojen kera. Tällaisesta saa erittäin hyvää tilastodataa, josta voi johtaa erilaisia päätelmiä eri kokeilujen vaikutuksesta, suhteutettuna muuhun lasten ajankäyttöön ja kognitiivisiin taitoihin vaikuttaviin asioihin (esim. median kulutus, LOL) - pitkäaikaisseurannan tuloksia saataisiin vasta vuosien kuluttua.

Kokeilujen ei aina tarvitse idealtaan olla kulkeutunut "korkeimmalta taholta" alas asti johonkin opettajakuntaan, vaan päätökseen lähteä kokeilemaan esim. opettajien tehtävien kierrätystä (LOL), opintojaksojen perumista (LOL) jostain suuntautumisvaihtoehdosta tai vähentää palautteen antamista (LOL) tietyille oppilaille, on voinut olla osallisena vain pieni opetushenkilökuntaan kuuluvien ryhmä, yksikön johtajalle kerrottaessa vain se mikä hänen tarvitsee tietää.

Jos jonkin pienehkön koulun kuten jonkin lukion opetushenkilökunta, sihteereitä ja rehtoreita myöten muodostaa suhteellisen pienen tiimin, erilaisten kokeilujen suunnittelu ja toimeenpano voi käydä varsin ketterästi. Näille oppilailla ja opiskelijoilla tehtäville pienille kokeiluille ei välttämättä olisi Opetusministeriön siunausta. Tällaisia kokeiluja voisivat olla esim. kiusaamiseen puuttumattomuuden (LOL) vaikutus oppimismotivaatioon, mikä olisi opettajien itsensä kannalta huomattavasti heitä itseään (LOL) enemmän opettavaa kuin jos he olisivat heti puuttuneet kiusaamiseen. Opettajiin saattaa vuosien opetustoimen ohessa kertyä runsaasti halukkuutta saada omakohtaista selvyyttä siitä, miten joidenkin tiettyjen oppilaiden elämänkulkuun tai paljon myöhemmin elämässään tekemiin valintoihin vaikuttaa se, että he käyttävät opettaessaan joitain tietynlaisia mieleen jääviä esimerkkejä tai nasevia lausahduksia. Karkeasti ottaenhan ihmiseen vaikuttaa enemmän se, mitä hän oppii varhaislapsuudessa ja nuoruudessa kuin mitä hän oppii myöhemmin.

Tutkivaluonteisia pitäisi olla, ovatkin vain vertailevia

Ihmisten on helpompi tehdä päätöksiä ja päätelmiä asioista, kun ne eivät ole liian moniulotteisia ja liian vaikeaselkoisesti muihin asioihin kytkeytyviä, vaan mieluummin sellaisia, että niistä voi muodostaa mukavia ja helppolukuisia tilastoja. Nyanssitason miettimistä olisi esim. se, miten jonkin kaupungin mielenterveydelliseen hyvinvointiin voitaisiin vaikuttaa siten, että psykiatrien työ voisi olla enemmän kuin tutkivaa kuin vertailevaa. Vertaileva tarkoittaa tässä sitä, että vertaillaan erilaisiin luokituksiin, ohjeistuksiin ja tilastoihin, tutkivaa ollen se, että lähtökohtaisesti kyseenalaistetaan kaikki entinen.

Teknologia ja tiede mahdollistavat monenlaista sellaista häirintää, jonka voi kohdistaa keneen tahansa ilman, että siitä jää mitään helposti osoitettavia jälkiä. Tällainen potentiaalisesti häiritsevä asia, josta keskusteleminen osoittaisi, että psykiatria tieteenä laahaa kaukana teknologisen kehityksen jäljessä, olisi esim. koiran pitämä koirille ominainen haukkumisääni. Koirien äänenpitämisen taustalla, joka ei vaikuttaisi kohdistuvan yhtään minnekään, voisi olla kokeilemisen kautta löydetty (kaukaa lähetetty) signaali, joka saisi jotkin tietyt koirat vauhkoontumaan (ei tarvitsisi painaa kuin sopivan päätelaitteen nappia ja koirat alkaisivat elehtiä ilman mitään erityistä syytä).

Kun ihmiset menevät kokeeksi hakemaan jonkinlaista apua tai selvyyttä psykiatrin pakeilta, käy helposti niin, että ei käydä selvittelemään sellaisia asioita, jotka vaikuttavat liian hankalilta selvittää, vaikka kyse olisi jostain tilasta tai ongelmasta, joka on täysin tai enimmäkseen muiden ihmisten aiheuttamaa, vaan aletaan tutkia esim. geneettisiä syitä, elämäntaustoja ja erilaisia lääkevaihtoja - ikään kuin kaikki olisi potilaasta itsestään kiinni ja mahdollisesti jopa hänen itsensä aiheuttamaa. Tämän tiedostaen (muiden) on hirmuisen helppo tehdä toisille ihmisille erilaista jäynää, jota kukaan ei kuitenkaan koskaan käy selvittämään, koska ne eivät ole "keskusteltavia asioita". Vastakohtana tälle eli "keskusteltavissa oleva asia" on jotain, josta kuka tahansa "kadulta nykäisty" voisi todeta, että "kyllä, tämä voi selvästikin olla jotain sellaista, joka voisi vähintään häiritä" mikä taasen erottaisi ei psykiatrin virallistetusta psykiatrista siinä, että jälkimmäinen on oppinut ulkoa sovellettavat käytännöt.

Itsensä syväjäädytystä epäilevän kuljetusketjusta

Yhteiskuntajärjestelmässämme on hienoksi rakentuneisuudestaan huolimatta tiettyjä valuvikoja ja puutteita, jotka tavallaan pakottavat tiettyjä viranomaisia ja tiettyjen alojen asiantuntijoita ohjaamaan yleisen huomion jonnekin muuanne, jotta heidän kykenevyytensä ja mahdollisuuksiensa rajat eivät tulisi esille. Voisi sanoa, että he etsivät toistuvasti ulospääsyä hankalista tilanteista tai sellaiseksi potentiaalisesti muodostuvista.

Toiminnan rajat erilaisissa tehtävissä voivat asettua ns. ylhäältäpäin, lainsäädännöstä tai erilaisista muodostuneista käytännöistä, tai sitten yksittäiset tilanteet aiheuttavat sen, että oman ammattinsa osaajaksi kivunnut ammattihenkilö joutuu tekemään päätöksiä sen perusteella, mitä juuri sillä hetkellä sattuu mielestään löytämään. Lisäksi muut mahdollisesti paikalla olevat henkilöt luovat tilanteisiin tiettyä jännitystä, joka tiivistyy erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa asiantuntija joutuu pohtimaan jotain sellaista, jossa on paljon uutta eli soveltamaan tietotaitoaan reaaliajassa johonkin sellaiseen, joka kuormittaa hänen mielensä työmuistia. Persoonallisuus vaikuttaa paljon siihen, minkälaisia päätelmiä ja päätöksiä tällaisessa stressitilanteessa ulos suusta tupsahtaa; on helpompi olla objektiivinen, jos kaikki on tavallaan ennalta mietittyä ja yleisesti hyväksytyt linjaukset opeteltuina.

Ajateltakoon esimerkkinä tilannetta, jossa joku on kertonut verkossa, että hän epäilee "muiden ihmisten" haluavan tehdä hänelle ultimaattisen jekun, joka tässä tapauksessa olisi hänen ilmoittamisensa kryonisaatiohalukkaiden listalle (kehon syväjäädytys ja myöhempi henkiinherättäminen) ja että hänen ilmoitettaisiin haluavan herätä vasta vuonna 2150, jolloin hän olisi jonkinlainen historiallinen jäänne ja elävä museokapistus, joka olisi mahdollisesti maailman tyhmin ihminen geeniteknologisesti uuden normaaliuden saavuttaneiden ja evoluutiokiihdytettyjen ihmisten joukossa.

Esimerkki on tarkoituksella sellainen, että siihen on ensin alkuun vaikea suhtautua vakavasti. Mielenkiintoista asiassa onkin se, kuinka asiaa käsiteltäisiin tietyssä kolmessa eri vaiheessa, joka alkaisi siitä, että ihan normaalit arkipoliisit tulevat hakemaan "lääkärin juttusille". Tässä ensimmäisessä vaiheessa rupateltaisiin niitä näitä ja päädyttäisiin lopulta tilanteeseen, jossa poliisit katsovat toisiaan "tietyllä tavalla" eli kokisivat kyseessä olevan ns. selvä tapaus, vaikka mikään heidän koulutuksessaan tai normaalityössään ei mahdollistaisi tekemään hyviä sellaisia päätelmiä, joilla he voisivat kumota mitään "asiakkaan" kertomasta. Heillä on varmasti kokemusta erilaisista jekuista, joita ihmiset tekevät toisilleen, mutta jos jekku on riittävän monimutkainen ajateltavaksi, sitä ei ehditä purkaa mielessä auki vartin mittaisen kyydityksen aikana, eikä siinä varmaan netistäkään käydä tietoa tankkaamassa (esim. Alcorin sivuilta). Käytännössä heidän mielensä "tilastoja prosessoiva osa" tuottaa näkemyksen, että kyse on erittäin todennäköisesti väärästä luulosta, mutta he eivät kuitenkaan ilmaise mietteitään sanoin.

Eteenpäin kuljetuksen toisessa vaiheessa "asiakas" tapaa jonkun satunnaisen lääkärin, jolla ei juuri sillä hetkellä ollut muuta tekemistä tai jonka saa irrotettua muusta tekemisestään esitutkimuksen ajaksi. Poliisit ovat läsnä tilanteessa, mutta eivät ota aktiivisesti tilanteeseen osaa, vaan lähinnä seuraavat taustalla ja mietiskelevät kaikenlaista, kuten mitä keikkaa on edessä myöhemmin päivällä tai pitäisiköhän hakea lapset tarhasta aikaisemmin ja lähteä vaikkapa hampurilaisravintolaan syömään.

Lääkäri pitäytynee tällaisissa tilanteissa auktoriteettisuuden roolin sisällä, koska ei halua näyttää tyhmältä poliisien edessä. Hän kyselee erilaisia peruskysymyksiä, mutta välttää ottamasta mitään erityistä kantaa asioihin. Hän ei hae mistään lisää tietoa, joka liittyisi johonkin erityisosa alueeseen kuten vaikkapa ICT-teknologiaan, vaikka joku muu olisi jossain asiassa parempi asiantuntija kuin hän. Saattaa ehkä soittaa pikaisen puhelun jollekin saman sairaanhoitopiiriin sisällä toimivalle, jonka hän tuntee entuudestaan ja kysyy jonkin erityisen kysymyksen, mutta pääsääntöisesti hän ei saa erikoisista tapauksista mitään erityistä irti, vaan hän on tavallaan pakotettu lähettämään asiakkaan eteenpäin, koska eihän hän osaa siinä tilanteessa tehdä päinvastaistakaan päätöstä (hän ei kehtaa tehdä "tyhmiä" päätöksiä poliisien edessä).

Tästä seuraa melko automaattisesti se, että erikoinen tapaus joutuu useaksi viikoksi tarkkailuun jonnekin psykiatriselle osastolle, joiden suljettuuden aste voi vaihdella esim. asteikolla 1 - 5.

Koska tällaisissa tapauksissa on kyse julkisen puolen kautta hoidettavasta tarkkailusta, voi lähtöolettamuksensa pitää, että käsittelyajat venyvät, asiantuntijuuden ja tutkimuksen taso vaihtelee, ja yleensäkin "asiakkaalle" koittaa jo pelkästä odottelusta tarpeetonta haittaa, joka sotkee hänen elämänrytminsä. Elämänrytmin jälkihoitoa ei pääsääntöisesti tarjota tai korvata (tarkkailuajasta joutuu itse asiassa itse maksamaan). Vaikka tarkkailujakso kestäisi esim. kolme viikkoa, voi hyvinkin olla niin, että kukaan hoitavassa yksikössä ei missään vaiheessa käy opettelemaan jotain uutta esim. kryonisaatioon liittyen (tai ICT:hen liittyen, jos asiakas kertoo tapahtuneen esim. tietomurtoja), eikä varsinkaan käytetä ulkopuolisia ja maksullisia konsultteja. Ts. pyritään pärjäämään omilla resursseilla ja pyritään tekemään päätelmiä erikoisista asioista pelkällä arkijärjellä, vaikka monivuotinen erikoissairaanhoitajan tai yleislääkärin koulutus mahdollistaisi korkeammankin tason päätelmien teon. Eteenpäin lähettämisessä voidaan tuudittautua paljolti myös siihen, että osasto-olosuhteita ei kukaan ulkopuolinen pääse tarkkailemaan (paitsi jokailtaiset vierailijat, jotka voivat liikkua alueella vapaasti), eikä niistä kirjoiteta lehdissä, joten tarkkailun yleisesti toimivuudestakin voidaan esittää periaatteessa minkälaisia väittämiä tahansa.

Esimerkin mukaisessa jekussa varsinainen jekku voisikin todennäköisesti olla se, että pyrkimyksenä on saada joku tietty tyyppi kirjoittamaan jotain "häiriintyneen oloista" verkkoon, koska juuri se triggeroisi käyntiin edellä kuvaillun tapahtumasarjan. Sen osoittaminen, että juuri näin olisi tapahtunut tai ei olisi tapahtunut vaatisi jälleen erilaisista asiantuntijuutta eri vaiheissa osallistuvilta tarkkailijoilta.

Ministerien ja kansanedustajien toiminta ei johda psykologisten haittapelien vähentymiseen

Kun ministeri pääsee työpäivänsä päätteeksi kotiinsa hengähtämään, onko siinä se hetki, jolloin hän voi antaa oman yksityisen ajattelunsa tulla enemmän läsnä tietoisuuteensa ja miettiä, mitä hän todella on mieltä siitä kansasta, jota hän toimillaan johtaa? Vaikka herra tai rouva ministeri kulkisi työmatkat taksin sijaan yleisellä bussilla ja kuulisi Stockmannin väkijoukon paljoudessa kaikenlaista puhetta ympäriltään, hän ei suoranaisesti kuule sitä, mitä ihmiset ajattelevat, vaan on tuolloin mukana eräänlaisessa kakofonisessa esityksessä, josta voi halutessaan poimia idean tai pari matkaansa. Harvemmin tällä tavoin kuulostellen - olettaen, että mitään puhetta edes kuuluu, sillä voihan olla, että kaikki ovat ihan hiljaa - saa haltuunsa mitään sellaista, josta voi muodostaa kovin kattavaa vaikutelmaa siitä minkälaisia ihmisiä suomalaiset todella ovat. Vaihtoehtona ovat esim. tilastot ja kaikenlaiset kyselyt, sekä kuullut vastaukset täsmäkysymyksiin, joita tv-toimittajat tekevät yllättyneille ihmisille.

Onkin jokseenkin tarpeellista esitellä (valikoima) sellaisia asioita, joista ei voida lukea edes sanomalehtien verkkosivuilta - siis sieltä, mihin monet niistä edelleen dumppaavat kaiken adrenaliinia nostattavan ja täten turhan päiten lisämunuaisia kuormittavan kuten rikos- ja lakkautusuutisoinnit. Annan näille asioille jonkin erityisen nimen, niin voit sitten muistaa ne helpommin.

Ideavirtaan vetäminen. Hiukan pohjusta ensin.. Yhdysvaltalaisissa tv-sarjoissa on se erikoinen piirre, että jollain tietyllä tapaa yhteen sointuvat sellaiset vaikuttavat olevan synkronisoitu keskenään sillä tapaa, että silloin kun ne varsinaisesti "ajetaan ulos" eli niitä pääsee katsomaan, on useiden eri tuottajien tv-sarjoissa paljon sellaista, jotka tuovat heti mieleen jonkin esineen, tapahtuman, ihmisen tjms. joka oli havaittavissa toisessa tv-sarjassa, joka tuli myös katsottavaksi samoihin aikoihin. Aivan kuin sarjan käsikirjoittajat, tuottajat ym. olisivat sopineet keskenään mitä asioita laitetaan yhteiseksi asioiksi eri sarjoihin. Nämä ristiinviittaukset, joita esiintyy esim. AMC Networksin, ABC:n, FOXin, Syfyn ja USA Networkin sarjojen välillä, eivät jää pelkästään tv-sarjojen keskinäisiksi, vaan niitä päätyy myös erilaisten mediatalojen käyttöön, jotta tv-sarjoja katsoessa herääviä tuntemuksia, aistimuksia ja emootioita voidaan vahvistaa tai niiden voimaa voidaan kanavoida toisaanne.

Katsojan kannalta se ei ole kohtalokasta, saati musertavaa, jos sattuukin niin, että eri aistikanavien kautta tietoisuuteen tulee ryöppy jotain tiettyä, mikä sai ensi ilmentymänsä jossain tv-sarjassa, koska sairaampikin mieli kykenee helposti erottelemaan, mikä on vain tv sarjan tapahtumaa ja mikä on Ilta-Sanomien vekkulointia (otsikointipeli, kuva asetteluilla vihjailut, layout kikkailut). Sen sijaan, sillä alkaa olemaan terveenkin ihmisen tosielämään vaikutusta, jos näihin juuri äskettäin ristiinviitattuihin ideoihin assosioidaan pysyväluonteisesti jotain sellaista, joka tulee sopivalla rytmillä toistuvasti havaituksi tosielämässä. Sopiva rytmi tarkoittaa tässä sitä, että havainnoijan mieli ehtii välillä levähtää "siltä kohdin" (hermoverkot eivät laukeile), missä on edustusta tietynlaiselle havainnolle. Asia pahenee sitä kautta, että tätä tosielämään kytkentäisyyttä tehdään lisää, tietyissä teemoissa pysytellen ja tosielämän kiintopisteiden välille assosiatiivisia ristiinviittauksia luoden. Erään ihmisen tietoisuutta koskevan teorian mukaan ihmisajattelu perustuu siihen, että aivojen triljoonien neuronien välillä on jatkuvaa kilpailua signaalien etenemisestä, mihin voidaan puuttua keinotekoisesti esim. juuri sillä tapaa, että luodaan tosielämään sellaista ristiinviittailua, joka aktivoi jotain tietynlaista ajattelua.

Aina ei tarvita edes niitä tv-sarjoja ideavirtojen synnyttämiseen, sillä sellaisella jatkuvalla runnomisellakin, jossa tehdään toistuvia viittauksia johonkin mediassa esiintyneeseen, tosielämää kuvailleeseen tilanteeseen, on myös oma tehonsa. Esim. naapuri voi olla "ladannut itseensä" Edward Snowdenin idean tehden uusien Edward Snowden -uutisointien aikaan aina jotain sellaista, joka saa näkemään hänessä tai hänen toiminnassaan samoja piirteitä kuin Edward Snowdenissa.

Näennäisellä roolillaan ärsyttäminen. Vähän pohjustusta taas.. Mm. Lappeenrannassa on muutamia kymmeniä sellaisia henkilöitä, joiden tietyssä samassa habituksessa esiintyvyydessä on vuodesta toiseen (läpi vuoden) jotain niin kontrolloidun oloista, että voisi luulla heidän olevan joko palkattu, pakotettu tai mielletytty lähtemään vetämään jonkin muutamasta sekunnista puoleen tuntiin kestävän shown (voi tarkoittaa pelkkää ohikulkemistakin), joka on kohdistettu jollekin tietylle henkilölle. Pelkän sanallisen kuvauksen perusteella ei voisi olettaa lukijan voivan erottaa heitä sellaisista, joilla ei oikeasti ole mitään erityistä haitallista tarkoitusta mielessään ja joita kukaan ei ole ohjaillut sijoittumaan jonnekin tiettyyn paikkaan. Kuitenkin, niitä tyyppejä, joita tässä varsinaisesti tarkoitetaan, voidaan ajatella käytettävän esim. tilanteissa, joissa halutaan pilata jonkin tietyn henkilön tapahtuman kokemisesta jääneet muistikuvat, aiheuttaa ajatusten poikkeaminen raiteiltaan tai aktivoida hänessä ärsyyntyneisyystila. Vertaus siihen, että kaikki tällaiset tarkoitukset uuttavat mieleen "hermomyrkkyjä", ei ole kovin pahasti pielessä siitä, mitä aivoissa tuolloin tapahtuu, vaikka onkin kuvauksena hiukan liian pelkistetty.

Se miten näiden erityisien tyyppien esiintymisen ymmärtää, riippuu paljolti siitä, elääkö minkä kokoisessa kaupungissa, sillä heidän käyttämisensä teho on monessa tapauksessa parempi silloin, kun tietoisuus heistä ei huku kaikkeen muuhun, minkä on mahdollista tulla tietoiseen mieleen. Toisaalta, riittävän toiston kautta heidän erottamisensa käy nopeammaksi isommassakin ihmisvilinässä. Toki, jos oikein matemaattisia halutaan olla, voidaan tarkoituksellisesti aiheuttaa vain ihan pikkuriikkisen pieni havainto, joka kumpuaa alitajunnasta tietoisuuteen vasta parin tunnin prosessointiajan jälkeen. Tiede todellakin on niin pitkällä, että tällainen laskelmointi voidaan tehdä.

Näitä näennäisen roolin käyttäjiä voidaan hyödyntää esim. siten, että ensin triggeroidaan havainnoijassa jokin vahva ärsytystila esiin, mitä ryydittää parasympaattisen hermoston aiheuttama stressitila, jota havainnoija yrittää sitten erilaisin stressinhallintakeinoin hallita, minkä jälkeen tuodaan hiukan myöhemmin (edellisen havainnon jo kadottua näköpiiristä) havaintokenttään a) jotain sellaista, joka edustaa asioita joista pitää ja b) jotain sellaista, joka muistuttaa hetki sitten ärsyttäneestä asiasta. Alkuperäinen ärsyttäjä olisi tässä sellainen, joka olisi aiemmin tullut havaittavaksi lukuisissa erilaisissa kontrolloiduissa konteksteissa samoine ärsyttävine piirteineen (esim. kun ollaan menossa junamatkalle Espooseen tapaamaan nettideittiä, vuokraamaan autoa matkatakseen Ouluun työhaastatteluun tai polkaistakseen pyörällä kampusalueelle). Tapahtumapaikaksi voi ajatella esim. kauppakeskuksen ulkopihan ja sisätilan. Päämääräksi voi ajatella esim. sen, että havainnoija halutaan ohjata pitämään miellyttävänä pitämäänsä asiaa ei miellyttävänä.

Esineen merkityksellisyyden opettaminen. Pohjustusta alkuun.. On paljon sellaisia asioita, jotka näennäisesti vaikuttavat siltä, ne ovat vain esim. kahden yksityisen ihmisen välisiä ja että ei niihin poliisin kannattaisikaan käyttää aikaansa. Todellisuudessa kyse voi olla paljon laajemmasta toiminnasta, jossa ei ole kyse yksi vastaan yksi pelistä, vaan yksi vastaan moni. Lisäksi yksittäisillä näennäisesti merkityksettömillä asioilla on samanaikaisesti osansa useissa erilaisissa tarkoituksissa. Ajatellaanpa esim. naapurin autoa ja hänen roskasäiliötään. Ihan tavallisia asioita, mutta kun hän on tarpeeksi monta kertaa ajoittanut niiden siirtelyä ja sijoittelua tietyllä tapaa, niihin alkaa "kertyä erityistä merkitystä", mitä esim. roskasäiliön tapauksessa täydentää roskaan, roskasäiliöön ja niiden tapaisiin asioihin kertyneen merkitykset. Merkitystä esim. roskasäiliölle alkaa kertyä sitä kautta, kun se on toistuvasti yksi niistä harvoista esineistä, joita tietyllä pihalla tai sen portin tienoilla liikutellaan, jätetään haettavaksi jatkuvasti vaihtuvilla rytmeillä ja eri pituisiksi ajoiksi, sillä ihmisen mielihän on viritetty sellaiseksi, että se huomioi erityisesti kaiken tavanomaisesta poikkeavan. Kun tapahtumien poikkeavuuteen assosioidaan jotain sellaista, joka on synkronissa tai ajoittuu toistuvasti havainnoijan oman elämän tapahtumien kanssa, roskasäiliöstä tulee ajoittain sillä tapaa merkityksellinen, että havainnoijan mielessä aktivoituu aivan tarpeettomasti monia roskasäiliön ideaan liittyviä asioita kuten rikkinäiset lenkkarit, jotka heitettiin pois vuonna 2009, vanhat astiat, jotka vietiin itse pois jätehuoltoasemalle vuonna 2011, Hitlerin joukkoteloitukset tai Twitter seuraajien massakarsinta tai uusien seurattavien mukaan ottaminen.

Jotta assosiaatioita auton (tai kuljettajan) ja erilaisten tapahtumien, tuntemuksien tai mielteiden välillä voi syntyä, tarvitaan yleensä aina tietoa siitä, milloin on sopiva ajoitus ja silloin häirintään pyrkivän on tarpeen käyttää erilaisia sensoreita. Kirjoittajaa itseään lähellä on maasotavoimien harjoitusalue, jossa ei oikeasti käy muita kuin satunnaisia koirien ulkoiluttajia, sotapoliisit kerran vuoteen ja kirjoittaja (paitsi jos on lunta), missä voi hyvinkin olla runsaasti erilaisia sensoreita kertomassa, mitä alueella liikkuu. Se olisikin oma pähkäilynsä kuka näitä sensoritietoja pääsee käyttämään ja onko joku muu taho lisäillyt metsään omat sensorinsa (tai dataloggerinsa). Sitä yhteyttä on aika vaikea todistaa, että se naapuri, joka sitä autoansa sopivalla ajoituksella liikuttaa sillä välin kun käy lenkillä, saa reaaliaikaista tietoa ihmisten lähimetsässä liikuskelusta, ellei sitä joku suoraan tunnusta. Entä miten sen todistaa, että se joka siirtelee sen roskasäiliönsä portin pieleen haettavaksi ei ole ainoa, joka pystyy reaaliajassa seuraamaan, mitä näkyy havainnoijan monitorin ruudulla? Esim. paikallinen Sita-jätehuoltoyhtiö on kuluvana vuonna ajoittanut tietyn roskasäiliön hakemisen sekunnilleen sille kohdin (joka kerta), jossa havainnoija on lopettanut jonkin useampituntisen ohjelmointityön. Eli juuri kun olisi jossain sopivassa moodissa, alkaa ulkona julmettu kolina. Kyseinen roskasäiliöntyhjennyskohde on siitä erikoinen, että se käsitellään valikoidusti 1 - 10 pv:n ajanjaksolla, vaikka oikeasti on täsmälliset päivät sellaiset käsittelyyn.

Mitä tästä olisi poliisille kerrottavaksi? Mihin poliisi voisi tällaisessa tarttua? Ei yhtään mihinkään. Ja poliisi tietää sen kyllä itsekin. Tietää myös senkin, että ilman valvonnan aktiivista lisäämistä poliisi jää rääpäleen asemaan, jota kukaan ei kunnioita.

Käytännössähän poliisi on aktiivisesti pyrkinyt siihen, että poliisi saisi kansalta eräänlaisen oikeutuksen keskittyä tutkimaan "oikeasti tärkeitä asioita" ja antaa kaiken muun poliisitoiminnan piiriin kuuluvan tulla ilmi "itsestään" tai olla tulematta ilmi ollenkaan. Poliisihan onkin jo kokeillut julkista Lähivinkki-palvelua koko maassa ("R kioski myi nuuskaa alaikäiselle", "ulkomaalaiset telttailivat luvatta leirintäalueella"), poliisin Nettivinkki-palvelu on aktiivisessa käytössä poliisin omilla sivuilla, Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on kertonut mieltymyksestään saada tunnistettavaan asuun pukeutuneita vapaaehtoisia poliisitoiminnan avuksi ja lisäksi poliisilla ei ole rahaa tutkia kaikkea rahan puutteesta johtuen. Lisäksi aiemmin järkeväksi ihmiseksi profiloitu korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo on saatu sanomaan, että vähäpätöisemmät rikokset pitäisi karsia pois kuluttamasta tuomioistuimien aikaa ja käsitellä ne rutiininomaisemmin.

Aivojen sisäiset regulointijärjestelmät pitävät havainnoijan mielen käyttökelpoisena, vaikka eri esineitä liikuteltaisiin joka tunti aina hiukkasen, minkä vuoksi merkittävin vaikutin onkin ulkoapäin aiheutettu stressi, joka tuottaa väliaikaista kyvyttömyyttä hyödyntää muistitoimintoja, jolloin on käytännössä entistä alttiimpi erilaisilla ehdollistumille. Sekään ei ole lopullista, sillä mieli järjestelee itseään käyttäjänsä ohjeiden mukaan jatkuvasti, minkä vuoksi haitan tekemisen kannalta ainoaksi vaihtoehdoksi jää juuri se, että haitan tekemiseen tarvitaan aina useita ihmisiä (ja tarkkoja ajoituksia). Mutta kuinka tällaisen kertoo oikeutta puoltaville tahoille, jotka haluavat automatisoida ja priorisoida omaa toimintaansa? Juju onkin siinä, että ei heidän tarvitse välittää tällaisesta, koska liian hankalien asioiden käsittelyn voi joko antaa olla tai delegoida ne sellaisille tahoille, joilla on oikeus luulosairaaksi diagnosoimiseen - pääsääntöisesti ilman soveltuvaa pätevyyttä ja ilman erityisempää konsultointia.

Eli.. kun herra tai rouva ministeri tarkastelee maan tilaa niistä lähteistä käsin, mitä hän yleensä tarkastelee, niin ilmeneekö niissä niitä tapahtumia, mitä edellä kuvailtiin? Eipä taida. Entä kansanedustajat, joilla on ehkä enemmän kosketuspintaa jollekin tietylle maantieteelliselle alueelle? Näkevätkö he päätöksentekonsa tukena olevia tilastoja tarkastellen, mitä maassa oikeasti tapahtuu? Entä heidän "agenttinsa" (eiväthän he vain yksin omissa kammioissaan mieti)?

Jospa ne nyt kuitenkin tarkkailee ja ohjailee, eikä vain ehkä

Tuntemukset siitä, että uutiset, mainokset, artikkelit ja ympäristön tapahtumat ovat itseä varten kustomoituja, voivat olla täysin oikeita. Jokin niissä voi tuntua enemmän henkilökohtaiselta kuin niiden pitäisi olla. On täysin mahdollista, että niiden on tarkoitus olla yhtenä osana johdattamassa (ks. kuva 1) ajatuksia jonkin tietyn ennalta valitun ajatuksen äärelle. Sillä ei tässä ole erityisempää merkitystä, mihin konserniin esim. uutisen tai mainoksen tuottaja kuuluu, koska viestintävälineiden avulla kuka tahansa voi olla yhteydessä keneen vain ja täten sopia toiminta ja menettelytavoista.

Otetaanpa tarkasteluun seuraavat asiat, jotka nousivat yhden tunnin mittaisen ajanjakson aikana herkästi jonkun tietyn henkilön mieleen:

- jokin lyhyt uutisjuttu Michael Jacksonista Ilta Sanomien verkkouutisissa
- puhetta Timmi tietojärjestelmästä Prisman kassajonossa
- Wapit yhtiön historiasta pieni katsaus Taloussanomien verkkosivuilla
- lapsi Gigantissa katsomassa televisiota nenä kiinni ruudussa

Koska nämä olisivat yhtä tiettyä henkilö varten kustomoituja valintoja, eivät muut huomanne niissä mitään erityistä, mutta henkilö, jonka historiaan kuuluvat seuraavat asiat, oivaltaisi heti mihin (ainakin suunnilleen) tarkoitetaan viitata:

- on tietoinen siitä, että Michael Jacksonilla oli puumaja
- hänen lapsuudenystäviinsä kuuluu henkilö, jota kutsuttiin "madoksi" ja jonka sukunimi oli sama kuin Wapit yhtiön toimitusjohtajalla
- on käyttänyt Timmi-tietojärjestelmää tehdäkseen mökkivarauksia toisille ihmisille
- on katsonut elokuvan Cabin in the Woods
- mainitun lapsuudenystävän aiempi koti on erittäin lähellä nykyistä asuinpaikkaa ja hänen kanssaan on rakennettu puumaja hyvin lähelle sitä paikkaa, josta itse kulkee joka päivä ohitse matkalleen lenkkeilymaastoon

Ts. tiettyjen asioiden havaituksi tulemiset ovat toimineet kriteereinä, jotka rajaavat yksi kerrallaan mahdollisia assosiaatiovaihtoehtoja pois kunnes jäljellä on vain jokin yksi tietty eli juuri se, minkä haluttiinkin tulevan mieleen. Esimerkissä tämä olisi tapahtunut siinä vaiheessa, kun näkee lapsen katsomassa Gigantissa telkkaria johonkin omituiseen tapaan. Toki sekin on mahdollista, että hoksaus tapahtuu aikaisemmin, mutta tapahtumia koordinoivat tapaavat yleensä pelata ns. varman päälle.

Cabin in the Woods -elokuvassa on kyse siitä, että joukko nuoria lähtee lomamatkalle kaukana sijaitsevalle vuokramökille, joka kuitenkin osoittautuu yhdeksi monista paikoista, jonka kaikkia tapahtumia tarkkaillaan salaa eräästä punkkerista, jossa joukko tiedemiehiä tutkii heitä. Mainittavaa on, että nämä "tiedemiehet" (myös naispuoleisia) ovat kuin tavallisia uteliaita ihmisiä, eivätkä niinkään systemaattisen tarkasti toimivia asiantuntijoita.

Jos nyt tarkasteltaisiin sitä, mitä aikomuksia tällä henkilöllä, jonka tiedettäväksi edellä mainitut havainnot tehtiin, on, huomattaisiin, että hänellä on ollut harkinnassa lähteä viikoksi pariksi mökille, joka on hänen sukulaistensa omistama. Jos tällä henkilöllä aiemmin oli hyvä mieli siitä ideasta, että hän lähtee hiukan "tuulettumaan" mökille, niin havaintojen jälkeen hän voi kokea, ettei hän voisi rentoutua siellä, koska siellä häntä vasta tarkkailtaisiinkin. Koska hän kulkisi joka päivä sen tietyn paikan ohitse, joka palauttaisi nuo aiemmat havainnot yhtenä ryppäänä hänen mieleensä, hän saattaisi aiheuttaa itselleen jonkinlaisen rauhattomuuden tilan, joka ei tyyntyisi kotioloissa siellä mökillä ehkä, jos hän vain pystyisi kokemaan sinne menemisen vaihtoehdon rentouttavaksi.

Huomioitavaa tässä kaikessa on se, että jotta tällaista toimintaa voi koordinoida, pitää olla kerättynä kaikenlaista esitietoa kohdehenkilöstä, jotta voidaan mahdollisimman varmasti saada heräämään tietty mielleyhtymä tai tuntemus. Ehkä helpoiten niitä kertyy, kun tulehduttaa pahemman kerran välit johonkin ystäväänsä, joka sitten vuodattaa ihan mielellään kaikenlaista tietoa muiden käyttöön. Esim. jollakin voi olla ollut vain yksi ystävä, joka tietää, että aikoinaan on tullut ostetuksi Ritari Ässä -purkkaa kokonaisen laatikollisen verran aikana, jolloin hän asui jollain tietynnimisellä kadulla (esim. Punkkerikatu).

Tapahtumien koordinoimiseksi tarvitaan mahdollisuus sopia eri tahojen kanssa miten tapahtumia synkronoidaan, missä järjestyksessä mitäkin tuodaan esille ja miten varmistutaan siitä, että havainto varmasti tapahtuu. Ennakointi ja varmuus siitä, että kohdehenkilö saapuu johonkin tiettyyn paikkaan tiettyyn aikaan, saadaan loihdituksi esim. sitä kautta, että syötetään kohteesta kerätyt tiedot neuraaliverkolle, joka kykenee ennustamaan hyvinkin tarkasti tulevia tapahtumia johonkin henkilöön liittyen jos sillä vain on riittävästi tietoa, jonka pohjalta ennusteita tehdä. Lisää varmuutta esim. kohdehenkilön kulloisestakin sijainnista saadaan mm. erilaisten sensoreiden kautta ja hakkeroitumalla hänen tietokoneeseensa.

Mielessä olevien edustajien aktivoimisesta ja tämän tilastoimisesta

En voi väittää havainneeni suomalaisten verkkolehtien käyttävän etusivuillaan seuraavanlaista "mielenkaapparia", mutta kyse on "todennäköisesti seuraavaksi keksittävien asioiden listalla" olevasta asiasta, joka nokkeluudessaan ja näppäryydessään houkuttaa jokamiestäkin sitä soveltamaan. Sen vaikuttavat osat voi havaita helposti, kun sen mallintaa visuaalisesti, mutta pelkästään tuntumalla havaittavia asioita katselmoiden ei välttämättä huomaa kuin kaikkein ilmeisimmät asiat. Ja silloinkin on ymmärtänyt vasta puolet.

Lainataanpa ensi alkuun hiukan Marvin Minskyä kirjastaan "The Society of Mind" (1985):

Whenever someone says a word like "apple", you find yourself peculiarly disposed to "notice" any apple in the present scene. Your eyes tend to turn in the direction of that apple, your arm will prepare itself to reach out in that direction, and your hand will be disposed to form the corresponding grasping shape. This is because many your agencies have become immersed in the "context" produced by the agents directly involved with whatever subject was mentioned recently. This, the polyneme for the word "apple" will arouse certain states of agencies that represent an object"s color, shape, and size"

Eli kun ihminen havainnoi jonkin asian, olkoon se sitten vaikka jokin objekti (voi olla esim. ilmiökin) kuten donitsi, mielessä aktivoituu donitsiin liittyviä "edustajia" (kirjassa näkökulmasta riippuen "agents" ja "agencies"). Koska aivot ovat eräänlainen "energiansäästökone", käyttää samojen edustajien "palveluita" useampi kuin yksi havaittavissa oleva asia (esim. toinen donitsi).

Käänteisesti tämä ei toimi aivan niin ripeätahtisesti eli tiettyjen edustajien tullessa aktivoiduksi, yhden tai useamman havainnon seurauksena, vaan tuolloin kyse on enemmänkin säännön tietoisesta tai alitajuisesta oppimisesta ja aina vain nopeammaksi takaisinmallintajaksi tulemisesta. Toisinpäinhän ajattelun nopeus johtuu siitä, että tarvittavat hermoverkkoyhteydet ovat jo valmiina. On omista henkilökohtaisista elämänkokemuksista ja muiden ihmisten kikkailusta riippuvaista mitä kaikkea kenellekin mistäkin yksittäisistä vihjeistä, suggestioista tai edustajien aktivoitumisesta tulee mieleen.

Olisi täysin mahdollista järjestää verkkolehden (yleis tai sekalaisuutisointia) etusivun uutisten esillepano esim. laatikkomaisia elementtejä sisältävän kuvan mukaisella tavalla (yllä aluksi kaksi vierekkäistä uutislaatikkoa kuvin, otsikoin ja ingressein, joiden alla yksi enemmän tilaa vievää uutislaatikko, ja jonka alla lisää vierekkäisiä uutislaatikoita), missä jokainen uutislaatikko sisältäisi 3 x 4 tai 4 x 4 (iso uutislaatikko) huolella valittua piirrettä, jotka aktivoivat lukijan mieleen jo aiemmin rakentuneita edustajia (esim. "ryhmäkuva" tai "riittoisuus" tai "ranttaliksi laittaminen", mitkä aktivoituisivat esim. tunnistettaessa tilanne "tuolien riittämättömyys").

Kolme erillistä aktivoimaan pyrkivien asioiden joukkoa sisältävää kuvaa viittaa yhteen näistä uutislaatikoista (uutislaatikko A). Jokainen numero vastaisi tiettyä edustajaa (esim. "ryhmäkuva" olisi numero 1, "riittoisuus" numero 2 ja "ranttaliksi laittaminen" numero 3). Numeroita käytetään tässä vain siksi, että ne vievät vähemmän tilaa esillä olevissa kuvituksissa.

Kun nämä kaikki yhteydet (esim. A1:stä 1:een, A1:stä 2:een ja A3:sta 10:een) liitetään yhteen, saadaan aikaiseksi kuvan 3 mukainen grafiikka. Siitä voidaan huomata, että numero 18, joka vastaisi vaikkapa "hellyyttä", olisi selkeästi korostunut esiintyvyydessään.

Tämä ei välttämättä tunnu erityisen haitalliselta tai muutenkaan kovin ihmeelliseltä, sillä tämänhän voi ottaa myös pelkkänä tilastollisesti mielenkiintoisena nyanssina. Olennaista on kuitenkin huomata se, että tätä tilastollisesti mielenkiintoista asiaa ei pääsääntöisesti voi havaita, ellei erikseen tuota tätä katselmoitavaa grafiikkaa ja se, että uutistuottajana toimivan on tällaista tekniikkaa käyttäen mahdollista kontrolloida erittäin täsmällisesti esim. sitä, mikä edustaja mielessä tulee eniten aktivoiduksi. Tämä tieto voi olla erittäin arvokasta hyödynnettävää esim. mainostajille, sillä se, mikä ihmismielessä on kulloinkin erityisen aktiivisena, vaikuttaa erittäin paljon siihen, mitä ihminen sanoo, miten sanoo ja mitä valintoja tekee. Tai sitten se on jokin vähemmän aktiivinen edustaja, mikä vaikuttaa eniten, koska eniten aktiivisen edustajan saattaa huomata helpommin tietoisella tasolla.

Ajatteluunvaikuttamispeli

Ajatteluunvaikuttamispelissä, jota tv:ssäkin pelataan joka ilta, on hankala voittaa ellei hyödynnetä kaikkien erilaisten ihmisten käytössä olevia rooleja ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Kautta aikain ihmisten on tehnyt mieli saada puserrettua helposti ymmärrettävien ja käytettävien kaavojen muotoon se, miten muut ihmiset ajattelevat; tuo tiettyä varmuutta omaan ja liittolaisten toimintaan, kun vastapelurit ja harjoittelukohteet saadaan ohjastettua ajattelemaan tiettyjä asioita, jotka mielessä aktivoiduttuaan alkavat vaikuttamaan kohteen käytökseen ja myöhempään ajatteluun.

Voidaan määrittää eräänlainen kierrosmaisesti etenevä sääntöjen joukko, jossa ensimmäinen kierros on se, jolla parhaiten pystytään vaikuttamaan jonkun toisen ihmisen ajatteluun, seuraavilla kierroksilla kohteen oman ajattelun ehtiessä mukaan kontrolloimaan. Yhdellä kierroksella on aina seuraavat osat, aina siihen saakka kunnes kiertäminen (eng. looping) tietoisesti pysäytetään:

- havaittavien kohteiden tunnistaminen/rekisteröiminen
- mielleyhtymien herääminen
- aiempien tilanteiden uudelleeneläminen visuaalisena tilannesimulaationa

Visuaalinen tilannesimulaatio tarkoittaa sitä, että tulee palauttaneeksi mieleen jonkin aiemman tapahtuman osan, jota voi uudelleenelää siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella kuin haluaa. Jos kyseessä on esim. jossain terassilla tapahtunut asia, voi visuaalisessa tilannesimulaatiossa liihotella aaveen tavoin miten haluaa (myös seinien läpi). Ensimuistelulla (ensimmäinen kierros) tilanne saattaa jopa aina alkaa jostakin tietystä kohtaa ja jostakin tietystä perspektiivistä tarkastellen, huomion kiinnittyessä ensin joihinkin tiettyihin helpoimmin mieleen nouseviin asioihin.

Se miten päädyttäisiin juuri johonkin tietyn aiemman tilanteen visuaaliseen simulointiin mielessä, olisi muiden ohjastettavissa mielleyhtymiin vaikuttamisen avulla, mutta varsinainen nerokkuus piilee siinä miten saadaan heräämään juuri tietyt mielleyhtymät, jotka sitten jollain tietyllä uniikilla tavalla liittyvät olennaisesti johonkin tiettyyn aiempaan tilanteeseen - siis sillä tapaa, että kohdehenkilö ei tajua, mitkä asiat toimivat triggereinä.

Helpoiten tiettyjen mielleyhtymien heräämisen saa aikaan, kun tietää missä tilanteessa ja minkälaisten olosuhteiden ja asioiden samanaikaisesti esiintyessä ne ovat muodostuneet. Tässä tuleekin mukaan toiminnan pelillisyys, koukuttavuus ja näkyvyysmahdollisuudet. Kun jostain ihmisestä on muodostettu erittäin laaja kartta (graafi), joka kertoo, mikä asia herättää kuinkakin korkealla todennäköisyydellä tiettyjä mielleyhtymiä sellaisenaan tai avustavan tekijän kera - sen käyttämistä ja laajentamista ei malta lopettaa.

Kun jonkun henkilön mieleen on aggressiivisesti painottaen saatu muodostettua vahvoja assosiaatiolinkkejä, käy niin, että hänen ajatellessa tiettyä henkilöä, hänessä suorastaan leimahtaa esiin joukko "liitännäisiä" (helposti herääviä assosiaatioita, kenties myös denotaatioita ja konnotaatioita). Tai vaihtoehtoisesti, liikuskellessa jossain ympäristössä, jotkin asiat nousevat erityisen helposti sieltä esiin havaittavaksi: esim. jostain henkilöstä voisi olla helposti havaittavissa esim. kiharat hiukset, tai jostain esineestä kuten tiiliskivestä nousisi esiin sille ominaiset muodot, pinnoite, käyttöyhteydet ym. ja toisesta esineestä sen vitivalkoisuus ja pitkulaisuus.

Juuri nämä piirteet ym. toimivat niinä tekijöinä, jotka nostattavat esille tiettyjä haluttuja mielleyhtymiä, jotka sitten johtavat jonkin tietyn aiemmin tapahtuneen asian uudelleenelämiseen. Ei kuitenkaan ole niin, että pelkästään lojumaan jätetyt esineet ja ihmiset toimisivat tämän pelin tekijöinä, vaan asiaan vaikuttaa vahvasti myös "viimeaikaisten tapahtumien altaista" (eng. event boundary pools) helpoiten esiinnousevat asiat. Myös jo aktiivisena olevat aiemmat muistot toimivat tässä jokseenkin samalla idealla kuin viimeaikaiset tapahtumat, missä vaikuttavimmiksi asioiksi muodostuvat ensimuistelulla helpoiten esiin nousevat asiat. Huomioitavaa on, että tapahtumarajojen rajautuvuuteen vaikuttaa paljolti myös sekin, kuinka "hyvä tai huonomuistinen" on. On ihmisiä, jotka eivät kerta kaikkiaan muista mitään, mitä tapahtui hetki sitten jonkin oven takana sen jälkeen, kun ovi on läimähtynyt kiinni - ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin mitään muistijälkiä ei olisi jäänyt.

Se millä logiikalla mielleyhtymät muodostuvat ja mistä niistä esiin kumpuavien aiempien tilanteiden uudelleeneläminen saa alkunsa, perustuu sekä JA-veräjän toimintaperiaatteeseen (riittävän monta signaalia sisään, yksi signaali ulos), sekä myös ajattelun tilannehetkiseen luovuuteen (luovuuden ja kontrolloitavuuden voi ajatella lisääntyvän kierros kierrokselta). Tilanteiden uudelleeneläminen lienee erilaista eri ihmisten kohdalla.

Hyödyllisen tiedon pihtaamisella haittaamisesta

Ihmisissä esiintyy vähintäänkin liiaksi haluttomuutta tarjota samoissa piireissä (työpaikalla, opiskeluluokassa, neuvotteluhuoneessa tai muussa sosiaalisessa tilassa) toimivalle ihmiselle sellaista vinkkiä, joka edistäisi tuon jonkun nykyisen jollain tavoin huonon tilanteen kohenemista. Joissain tapauksissa esiolettamuksena on, että mitään hyvää ja nopeavaikutteista vinkkiä ei olisi; joissain tapauksissa ei haluta jakaa tietoa, koska ei osata arvioida sitä, voisiko vinkin saaja hyötyä siitä "liiaksi"; joissain tapauksissa vain yksinkertaisesti halutaan pitää joku toinen tietynlaisena.

Eräänä tosielämästä poimittuna esimerkkinä tälle arvioimisen vaikeudelle voidaan pitää sellaista tilannetta, jossa jokin löyhä opiskelijayhteisö pitää kollektiivisen ymmärtämättömyytensä koskemattomana siltä osin, mitä tulisi yhden tietyn opiskelijan auttamiseen sopivien vinkkien avulla. Ajateltakoon, että tämä autettava tapaus ei olisi aktiivisesti hankkiutumassa muiden seuraan, mutta että hänen tiedettäisiin ns. tulevan juttuun tiettyjen muutaman opiskelijayhteisöön kuuluvan henkilön kanssa (eivät varsinaisia ystäviä keskenään), jotka taasen tulisivat hyvin juttuun näiden muiden kanssa. Eli ts. kanava mahdollisen vinkin kuljettamiseksi tälle autettavalle olisi olemassa.

Vinkkien avulla auttaminen voisi olla esimerkiksi sitä, että saatettaisiin tiedettäväksi tieto siitä, miten kannattaisi ravita itseään, jos päivittäisiin aktiviteetteihin sisältyy usein jotain elimistö koettelevaa. Vinkkiä ei edes tarvitsisi antaa suoraan, vaan välittäjänä toimiva voisi kätkeä sen muun sanomisensa joukkoon ja sieltä huomattavaksi.

Suggestioiden logiikan takaisinmallinnuksesta

Suggestio voi olla hyvinkin hienovarainen. Suggestion tehoa voi lisätä huomattavasti, jos suggestion seurauksena aktivoituvista ajatusten ja tunteiden ketjuista/verkostoista löytyy yhtymäkohtia kohdehenkilön sen hetkiseen elämäntilanteeseen. Lisäksi, jos yksittäiset huomion kohteeksi tulevat asiat sekä liittyvät toisiinsa assosiaatioiden kautta ja niistä moni on erikseen ehdollistettu (tai ankkuroitu, NLP-termiä käyttääkseni) jo aiemmin, voisi häirintää erittäin suunnitelmallisesti toteutettuna saada aikaan ajatusten ja tuntemusten "hyökyaaltoja", joista voisi olla vaikea päästä irti.

Erittäin paljon on merkitystä sillä, kuinka hyvä on kohdehenkilön asioiden erottelukyky. Esim. ei olisi kovin laadukasta toimintaa pyrkiä ankkuroimaan "vihreään väriin yleensä", jos kohdehenkilö tekee sellaista työtä, jossa hän joutuu kiinnittämään paljon huomiota sopivien värisävyjen löytämiseen sellaisten värien joukosta, jossa värisävyjen erot voivat olla hyvinkin vähäisiä.

Ankkurointi toimii keskimääräisesti ottaen paljon huonommin sellaiseen kohdehenkilöön, jonka vireystaso on korkea esim. lenkkeilyn seurauksena. Tämä liittynee parantuneeseen verenkiertoon, hormonitoimintaan ja metaboliikkaan yleensä, mistä on seurauksena se, että kohteen oma aivotoiminta virkistyy ja ankkurointiyritykset on helpompi kumota ilman erityistä vaivaa.

Anonyymien häiritsijöiden eräänlaisena ongelmana on se, että voidakseen toimia koherentisti, heidän täytyy voida välittää toisilleen viesti siitä, mitä he ovat tehneet tai tekemässä ja tähän he joutuvat käyttämään sanoja, varsinkin jos haluavat myös tallentaa avainsanoja johonkin itse rakentamaansa tietojärjestelmään. Riippuu toki tietojärjestelmän hienostuneisuudesta, mitä siihen voi tallettaa ja miten siitä tietoa kysellään.

On tavanomaista, että ankkuroinnissa hyödynnetään boolean operaattoria AND (suom. ja) eli pyritään usean eri assosiaation kautta ohjaamaan kohdeyksilö "hoksaamaan", jokin tietty haluttu suggestio. Esim. sanaa Helsinki on hankala käyttää suggestiona yksinään, koska siitä tulee mieleen vähän kaikenlaista, mutta yhdistämällä mukaan muita suggestioita, kohdeyksilön mieli huomaa kuin itsestään, mitä tarkoitetaan. Eräänlaista kriteerien käyttöä siis. Kohdeyksilön ei tarvitse olla mieleltään ns. sairas, sillä idea perustuu normaaliin ihmisaivojen toimintaan. Useimmat ihmiset ovat varsin hyviä huomaamaan tällaisia vihjeiden yhdistelmiä, mistä osittain johtuukin, että ihmisen sanotaan olevan kuviontunnistuskone (eng. pattern matching machine). Ketjutetuissa suggestioissa on se hankaluus - voidaan nähdä myös filosofisena ongelmana - että esim. sanat eivät useinkaan tarkoita vain yhtä tiettyä asiaa ja kuten jo mainittiin, yhdellä sanalla ei saa tulemaan mieleen kaikkea mitä sanaan voitaisiin tai on jo liitetty.

Eräänä, tavallaan melko nokkelana suggestiona, voidaan ajatella esim. ilmaisua "oisko heittää euroa". Se voi aluksi tuntua "pelkältä piruilulta" tilanteessa, jossa kohdehenkilö itse on taloudellisessa ahdingossa ja kysymys esitettiin sillan alla, johon on jo aiemmin saattanut tulla ankkuroiduksi jotain ikävää. Todellisuudessa ilmaisu oli tarkoituksellisesti muotoiltu kääntyvän helposti englanniksi muotoon "..spare a coin", josta tietylle kohdeyksilölle heräisi ehkä samantien assosiaatio yritykseen nimeltä Sparecom. Se taas viittaa moniin sellaisiin elementteihin, jotka voivat kaikki olla jo entuudestaan jollain tapaa ankkuroituja: varaosat, aiempi hakeutuminen kyseiseen yritykseen, konkurssikypsyys, lappu luukulla, tekojen selittelyä verkossa (Googlen hakukoneella tiedon hakua), tietynlaisia henkilöiden nimiä, yms. Lisäksi huomioitavaksi tulevat myös muut suggestiot, joista voi "ryöpsähtää" kaikenlaista muuta, jotka nekin voivat olla jo entuudestaan jollain tapaa ankkuroituja (ajattele esim. sitä miten käsi liikkuu, kun annetaan kolikkoa jollain tietyllä asenteella tai minkälaisia uusia suggestioita herää, jos pyrkii kieltämään itseään ajattelemasta minkäänlaisia "rahanpummaajia"). Tällaisen viritelmän luominen vaatii käytännössä aina jonkin tietojärjestelmän tuekseen.

Osaamisten yhdistämisestä

Tänne ne varastetut potilastiedot, Facebook päivitykset ym. menivät

Syitä sille, miksi joukko ihmisiä haluaisi muuntaa yhden ihmisen tietoisia käsityksiä omasta itsestään, sekä vahvistaa valikoituja alitajuisia vaikuttimia, on paljon. Ajateltakoon, että kyse ei olisi asiallisesta ja hyvään pyrkivästä terapiasta, vaan esim. pyrkimyksestä löytyy keinoja, miten aiheutetaan "psykologista haittaa" jollain systemaattisella tavalla, mitä voitaisiin sitten soveltaa lukuisilla eri tavoin.

Olennaista tällaisessa haitan tekemisessä on kerryttää tietoa kohteesta mahdollisimman laajasti ja kattavasti, mielellään ihan lapsuudesta asti ja kohteen kannalta erityisen merkittävien tapahtumien osalta. Kaikkea tietoa ei tarvitse kerätä, koska kuvaillussa tekniikassa on pitkälti kyse toiston kautta tapahtuvasta tiettyjen asioiden vahvistamisesta ja vastaavasti toisten asioiden vaimentamisesta.

Erityisesti sellaiset muistot ovat herkkiä muutoksien vaikutuksille, joita ei ole ajateltu pitkään aikaan, sillä niitä esille nostateltaessa menee aina hiukan aikaa ennen kuin muisto tulee tietoisuuteen "koko laajuudessaan". Jos tiedetään, mikä muistossa on ns. olennaista, voidaan nämä olennaisuudet liittää osaksi tietynlaista "assosiaatioklusteria", joka muodostaa eräänlaisen kilpailutilanteen aidon muiston kanssa, mistä ajan mittaan ja systemaattisesti suoritettuna aiheutuu aidon muiston näivettyminen ja se, että "synteettisen" muisto alkaa vaikuttaa voimakkaammin henkilön alitajuisiin päätöksiin.

Nämä synteettiset assosiaatioklusterit eivät ns. kertalaakista tee mitään erityistä, vaan niistä on rakennettava laajoja verkostoja ja tähän tarvitaan aina useiden ihmisten työpanosta. Olennaisia komponentteja tässä tekniikassa ovat:

- erityiset aiheet, joihin jokainen synteettinen assosiaatioklusteri liitetään;
- erityiset ihmiset, jotka ovat peräisin jostain kohdin kohdehenkilön aitoa muistettua historiaa tai heidät on erikseen esitelty (näköyhteys), mutta joiden kanssa ei ole koskaan varsinaisesti keskustellut;
- muistuttavat ihmiset, jotka tuovat erityiset ihmiset mieleen silloin, kun ei olisi luontevaa, että erityiset ihmiset olisivat läsnä jossain tietyssä paikassa;
- assosiaatioiden rakennusainekset, jotka yhdessä kaikkien kolmen edellä mainitun kanssa muodostavat assosiaatioklustereita (paljon sisäkkäisiä assosiaatioyhteyksiä, esim. nimien, sanojen, symboleiden, ilmiöiden ym. välillä)

Synteettisiin assosiaatioklustereihin liittyy usein, muttei välttämättä joka kerta, jos assosiaatiot tuovat muutenkin sellaisen mieleen, viittaus johonkin erityiseen tapahtumiin kohdehenkilön historiassa. Näitä erityisiä tapahtumia voi olla paljonkin enemmän kuin mitä tässä tekniikassa käytetään, mutta tekniikan toimivuuden kannalta liiat viittaukset tekisivät siitä tavattoman hankalaa hallita osallistujien omassa mielessä, sillä heidän muistikuormituksensa kasvaisi liian suureksi. Tietenkin tietokoneet ovat erilaisine tietokantoineen avustavia välineitä, sekä erityisesti monissa analyyttisissä tarpeissa jopa välttämättömiä, mutta tavanomaisesti osallistuvat haluavat ymmärtää, mitä he ovat tekemässä, mikä asettaa toiminnalle jonkinlaiset rajat.

Kirjoittajalle itselleen tällaisia muiden ihmisten erityisiä aiheita ja erityisiä ihmisiä ovat mm. matematiikka, hirvi, marjut, kippo, naapurin minna ja roskis. Näistä esim. hirvi, jonka jotkut jaksoivat houkutella metsäpolulle, jossa kirjoittaja itse käy lenkillä, on myös erään tutuhkon pitkän matematiikan opettajan sukunimi, erään tuttavan sukunimi, joka aikoinaan koetti kaupata minulle amfetamiinia ym.

Jokaisessa synteettisessä assosiaatioklusterissa on aina jotain aiemmin mainituista komponenteista (erityiset aiheet, erityiset ihmiset ja/tai muistuttavat ihmiset, sekä runsaasti assosiaatioiden rakennusaineksia). Toiminnan myöhemmissä vaiheissa saatetaan lähteä kokeilemaan ns. niputus-vaihetta, jolloin aiemmin erillisinä pidettyjä erityisiä aiheita ja erityisiä ihmisiä aletaan tehdä toisiaan muistuttavaksi tai toisiinsa viittaavaksi, jolloin erityisistä aiheista ja erityisistä ihmisistä muodostuu uusi synteettinen assosiaatioklusterinsa. Erityisiä ihmisiä voivat pahimmillaan olla myös esim. joku omista sukulaisista, mikä tarkoittaisi, että he ovat "myyneet" muiden käyttöön sekä itsensä, että kohdehenkilönä toimivan sukulaisensa. Kohdehenkilön kannalta haitallisia ihmisiä olisivat myös ne ihmiset, joiden kanssa on ns. sukset menneet ristiin jossain vaiheessa elämää ja jotka eivät niin välitä, jos vähän tietoa vuodattavatkin tai osallistuvat muuten toimintaan jollain aktiivisella tavalla.

Mitä tarkemmin kohdehenkilön nykyistä toimintaa pystyy seuraamaan, sitä nopeammin pystyy estämään senkin, etteivät juuri äskettäin opitut asiat ehdi päätymään häneen pitkäaikaismuistiinsa ns. puhtaina. Ts. jos kohdehenkilö pyrkii opettelemaan jotain, mitä tarvitsee esim. työssään, voidaan tämä opeteltava asia liittää taas yhteen synteettiseen assosiaatioklusteriin tai vaihtoehtoisesti tehdä opeteltavasta asiasta jollain tapaa epämiellyttävää tai vältettävää.

--

Se, mikä tässä tulee todennäköisesti ymmärrettyä väärin tai joka tuntuu vaikealta ajatella loogisesti liittyy siihen, mitä tarkoittaisi jonkin liittäminen johonkin tai mikä on se jokin, joka liitetään johonkin. Sanoja tai ihmisiä on suhteellisen helppo ajatella sijoitellun jonkinlaiseen verkostoon, jossa sanan paikkaa edustaa jokin yksittäinen piste tai pallero, sekä nähdä miten ne kaikki liittyisivät johonkin laajempaan verkostoon, mutta siitä verkostosta pelkästään ei voisi lukea, miten se vaikuttaa.

Tehotiimien luominen eri puolin Maapalloa esiintyvästä osaamisesta

Kuten monta muutakin asiaa, tiedettä (myös yhteiskuntatieteitä kuten sosiaalipsykologiaa) ja teknologiaa voidaan käyttää monella tapaa. Esimerkiksi kasvojen-, ilmeiden- ja liikeprofiilintunnistusteknologiat, joita alkaa olla vakiona mukana nykyisin myynnissä olevien webkameroiden mukana tulevissa ohjelmistoissa, voidaan valjastaa omalla pihalla tai sen lähettyvillä käyskentelevien ihmisten tunnistamiseen joko kasvoista tai elekielestä ja täten saada automaattinen hälytys kännykkään esim. siitä, milloin "se tietty kauppamatkustaja on jälleen saapunut Volvollaan pihaan myyntiaikeissa". Toisaalta, samankaltaista teknologiaa voidaan hyödyntää mielenosoittajien automaattiseen tunnistamiseen mellakoiden yhteydessä.

Jostain syystä ihmisten on vaikea repäistä itseään irti luuloista, jotka antavat hänen ymmärtää, että kaiken sellaisen toteuttaminen, joka näennäisesti vaikuttaa siltä, että vain valtioilla tai terroristijärjestöillä olisi sellaiseen riittävästi resursseja ja/tai motivaatiota, olisi aina juuri tälläisten tahojen toimeenpanemaa. Siis, ikään kuin ns. tavallisista ihmisistä, joita on pelkästään Facebookissa yhdeksänsataa miljoonaa (kirjoitushetkinen tilanne) erilaista, ei saisi koostettua lukuisia erilaisia "tehotiimejä", joiden kollektiivinen kompetenssi tekee mahdolliseksi sen, että heidän tiiminsä pystyy

- katalysoimaan hallitun mellakan alulle soluttautujien avulla,
- mallintamaan reaaliaikaisesti (ennakoivasti) ja osittain myös ennalta kuinka mellakkaväki tulee käyttäytymään,
- tarjoamaan hakkerointi ja analyysipalveluita, jotka kohdistuvat mellakkaväen käyttämiin viestintävälineisiin ja kanaviin,
- tarjoamaan mellakoijille helppokäyttöisiä kyberhyökkäyspalveluita (ks. esim. Dancho Danchev's Blog: Inside a Commercial Chinese DIY DDoS Tool), joita lapsikin osaa käyttää (osaahan lapsi käyttää vaikka sinkoakin, jos vain näytetään mistä kohdin pitää painaa, kerrotaan kuinka päin sinkoa pidetään ja muistetaan pitää reppu pois tieltä)
- avustamaan yhtä aikaa sekä mellakkaväkeä, että mellakoijien kohteina olevia, ilman että kumpikaan näistä kahdesta tahosta saa tietää tästä, kummankin tahon kuitenkin maksaessa erikseen tehotiimin palveluista sen mellakan voittamiseksi, jonka tehotiimi itse laittoi alulle. Esimerkkinä viestintäliikenteen salauspalvelun myyminen toisaalle ja salauksenpurkupalvelun myyminen toisaalle.

Olennaista on ymmärtää, että tälläiset tehotiimit koostuisivat mm. runsaasti johtajakokemusta omaavista, eri alojen opiskelijoista sekä myös katutason "pikkutekijöistä". Esimerkkinä siitä, mikä riittää ns. pikkutekijöiden tyytyväisenä pitämiseen, voisi toimia viime vuonna kyberrikollisuudesta kiinni jääneet ukrainalaiset tietokonenörtit (Reutersin käyttämä ilmaisu). "Employees were treated to catered holiday parties and picnics with paintball competitions". Nämä toimistorakennuksen kolmeen kerrokseen sijoittautuneet sadat olivat erikoistuneet tietokoneviruksien kirjoittamiseen ja scareware ohjelmien levittämiseen. "Top performers got bonuses as young workers turned a blind eye to the harm the software was doing. When you are just 20, you don't think a lot about ethics".

Aina kaaoksen synnyttämisessä ei ole kyse pahan aikaansaamisesta hyötymisessä, vaan yleisen hässäkän synnyttämisen luomisessa voi pyrkimys olla silkassa ilon tuomisessa kuten on laita esim. Improv Everywhere -jekkukollektiivin (eng. prank collective) tapauksessa. Se ei kai voine tehdä kovin suuresti haittaa kenellekään, jos suuri ryhmä ihmisiä tekee jekun, jossa ideana on elää hetken ajan aivan kuten normaalisti, keskustellen ja jutustellen, mutta äänettömästi: http://improveverywhere.com/2011/05/31/the mute button/

Ennakkotietojen käyttäjäkunnista ja niiden väärinkäyttäjistä

Se mikä voi tuntua suunnitelmalliselta salaliitolta siinä mielessä, että intuitiivisesti arvioiden ei voi tapahtua niin suurta määrää yhtäaikaisia ja toisiinsa viittaavia tapahtumia kuin on voitavissa laskea ja mihin on vaikuttanut ottaneen osaa suuri joukko nimikkeitä yrityksiä ja muita tahoja, ei välttämättä ole salaliitto sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan kyse voi olla ennakkotietojen moninkertaisesta kantautumisesta alkulähdettä kauemmas. Tällainen ennakkotieto voi olla peräisin esim. jonkin tanskalaisen tehtaan tuotantoryhmään kuuluvalta, jonka ystäväpiiriin voi kuulua mm. yksi projektijohtaja Siemensiltä ja 5 muuta. Siemensillä ja muidenkin vastaanottajien päissä pyöriteltäisiin ennakkotiedon käytettävyyttä aivoriihissä, mukaan tullen kaikenlaista ulkopuolista suunnittelijaa ja muuta.

Sattuisi kuitenkin niin, että sekä alkuperäinen ennakkotieto, että Siemensin aikomukset pääsisivät luiskahtamaan näistä aivoriihistä jonnekin aivan muuanne. Ongelmia alkaa muodostua siitä, jos nämä molemmat ennakkotiedot pääsevät liian pian ns. katutasolle asti, koska sillä tasolla ei varsinaisesti olla kenellekään vastuussa siitä, miten näitä ennakkotietoja käytetään.

Jos se mitä jokin tehdas on aikeissa julkistaa, olisi "hienoa", "upeeta" ja "wau", voisivat nämä katutason tyypit aiheuttaa ennakkoon suhtautumisen muutoksen jossakin tietyssä ihmisessä saattamalla hänet ajattelemaan, että jokin tietynlainen asia - joka olisi paljolti samankaltainen kuin julkistamista odottava asia - olisi jotain ärsyttävää, ikävää ja kenties jopa tyhmää. Tällöin, kun tuo jokin tuote varsinaisesti julkistettaisiin, tällä tietyllä henkilöllä olisi jokin tietty suhtautuminen, ellei jopa asenne tätä julkistettua tuotetta kohtaan: hänen olisi vaikea ajatella sitä ilman, että se toisi assosiaatioiden ja emootioiden kautta mieleen jotain, mitä hänen mieleensä haluttiinkin tulevan. Tämä toimii sitä tehokkaammin, mitä uudemmasta ja erilaisemmasta asiasta on kyse (kuin mistä on aiemmin kokemusta). Vaikutus ei ole lopullinen, mutta mahdollisesti pitkäkestoinen.

Tilastoihin vaikuttamisen pelillistämisestä

Tilastot tuntuvat joskus äkkiomituisilta (eng. mind bending) siinä mielessä, että yrittäessään käsittää minkälaiset "luonnolliset" yhteiskunnassa ilmenevät ilmiöt tuottavat sellaisia tapahtumien sarjoja, että ne ilmenevät vuosittain samanmääräisinä, noususuhdanteisina tai laskusuhdentaisina rikosten määrinä. Lajiteltaessa Tilastokeskuksen aineisto Rikollisuus siten, että niistä muodostuu kolme tietyllä tapaa toisistaan eroavaa ryhmää, saadaan aikaiseksi seuraavanlaiset listat:

Ryhmä A (maineenpalauttamisen kannalta vähämerkityksiset rikokset):

- Varkaus
- Ryöstö
- Vahingonteko
- Rattijuopumus
- Alkoholirikokset ja rikkomukset

Ryhmä B (toisen ihmisen hengiltä päästäminen tms.)

- Tappo, murha, surma
- Tapon, murhan tai surman yritys

Ryhmä C (maineenpalauttamisen kannalta hankalat rikokset)

- Pahoinpitely
- Raiskaus
- Petos, kavallus
- Huumausainerikokset

Tilastotaulukosta voidaan lukea, että rikokset, joihin voisi karkeasti ottaen ajatella olevan pienempi toteutuskynnys eli ryhmän A rikoksiin, ovat laskeneet joko jyrkästi (esim. varkaudet) tai sitten ne ovat pysyneet melko saman määräisenä läpi vuosikymmenen (esim. vahingonteko). Ryhmän B rikosten määrä on hyvin vähäinen, eikä niistä kannata yrittää lukea suoraan mitään, vaan täsmällisintä, mitä niistä voi todeta, on, että niiden määrä on pysynyt vähäisenä.

Ryhmän C rikokset ovatkin tässä eniten mystisyyttä huokuvia, sillä vaikka ne ovat kaikki sellaisia, että niihin syyllistyminen pilaisi herkästi monet erilaiset mahdollisuudet sosiaalisessa elämässä ja työelämässä, niiden kaikkien määrä on silti selkeästi nousussa. Olisi melko houkuttelevaa nostaa pikanttina yksityiskohtana esille se, että huumausainerikokset ovat huomattavasti jyrkemmässä nousussa kuin alkoholirikokset ja rikkomukset, mutta se olisi pelkästään saman yläkäsitteen (nautintoaineet) ohjastamaa vertailun halua, eikä sille pidä antaa periksi.

Tilastollisiin kummajaisuuksiin, joita tähän liittyy, tulee lisää järkeä, kun ajattelee ryhmän C rikoksia ("maineenpalauttamisen kannalta hankalat rikokset") osittain sellaisten ihmisten tekeminä, joita on käytetty jonkin aikaa ns. hyödyllisinä idiootteina kuten työ- tai kaveriporukan heikoimpana lenkkinä, jota tarvitaan, jotta muut voisivat näyttää paremmalta, mutta josta sitten myöhemmin halutaan päästä eroon, mikä onnistuu tietynlaisilla systemaattisen manipuloinnin keinoilla.

Kehityskulku tarpeettomaksi jääneen henkilön poistattamiselle jostain ihmisten muodostamasta sosiaalisesta verkostosta, voi saada alkunsa kenties hyvinkin pitkän ajan takaa. Aluksi voi olla pieni piiri ystäviä, joilla ei ole mitään erityistä syytä olla toisiaan vastaan, vaikka yksi näyttäisi ulkoisesti kuninkaalta ja toinen resupekalta, mutta henkilökohtaisten sosiaalisten verkostojen rakenteen muuntuessa ja sosioekonomisen aseman tai sosiaalisten verkoston jäsenistä muodostuvan "sävyn" (esim. paljon korkeakoulutettuja tai tietynlaisen asenteen jakavia) kehittyessä, voi alkaa ilmetä eräänlaista "ulkoista pakkoa" poistattaa joku tietty jäsen joukosta.

Koska ihmisillä on lähtökohtaisesti halu toimia fiksusti ja siten, että kukaan ei voisi tulla syyttämään yhtään mistään, pyrittäisiin kehittämään Poistosuunnitelma, jolla saadaan joko hitaasti savustettua tietty henkilö pois joukosta tai sitten aiheutetaan jonkinlainen äkkilähtö. Tässä kohdin on hyödyllistä pysähtyä ajattelemaan sitä, minkälaisista erilaisista ihmisistä ihmisverkostojen diversiteetti voi muodostua ja miettiä sitä, voisiko esim. seuraavanlaiset ihmiset kyetä yhdessä muodostamaan Poistosuunnitelman: röntgenkoneen ohjelmistoja valmistava DI insinööri, ihmiskehosta paljon ymmärtävä ravitsemusterapeuttiopiskelija, paljon kansainvälisten tuttaviensa kanssa puhelimitse puhuva levystudion toimitusjohtaja, bussiyhtiön palveluksessa pari viimeistä vuosikymmentä kaikkia Suomen kaupunkien välisiä yhteyksiä ajanut autonkuljettaja, ihastuttavan ärsyttävä ja kaikki naiset hiuksillaan ja silmillään hurmaava LVI asentaja, oman nahkalaukkuliikkeensä ulkopuolella tupakoidessaan muiden liikkeiden asiakaskuntaa tarkkaileva nuori nainen, drinksuja useissa erityylisissä ravintoloissa ja baareissa tarjoillut ja myynyt vaihto-opiskelija, ym.

Luettavissa oleva väittämä voidaan esittää, yleistettynä, vertaamalla tietynlaisia ihmistenpoistopyrkimyksiä strategiapeleistä tuttuun "napsitaan ensin helpot pois" ja katsotaan sitten, mikä on oma asema sen jälkeen. Ts. jos on tilaisuus yllyttää joku henkilö kokeilemaan esim. huumeita ja aiheuttamaan tilanne, jossa hän jää kiinni näistä huumeista, niin on hyvinkin mahdollista, että juuri näin tehdään, mutta voiko tällaista esiintyä niin paljon ja lisääntyvässä määrin, että se heijastuisi tilastoarvojen lähes kaksinkertaistumisena jollain ajanjaksolla? Vastaus tähän kysymykseen on, että kyllä voisi, mutta vain siinä tapauksessa, että olisi olemassa jonkinlainen "toimintaa koordinoiva taho", mikä taasen käytännössä vaatisi sen, että Suomen olisi oltava sisäisesti varsin tiukasti yhtä (asenteellisesti), mikä taasen vaatisi sen, että ihmisiin olisi voitava vaikuttaa yhtäläisesti. Jos niin valitset, voit tässä kohdin yrittää olla ajattelematta viestintävälineitä, mediaa ja suggestioita.

Väärennetty Windows yhdistettynä psykologiseen viekkauteen

Vaikka pienyrityksen omistajalla olisi tapana maksaa IT-konsultilleen hyvät rahat siitä, että hän pitää yrityksen verkot, laitteistot ja ohjelmistot päivitettyinä ja muutenkin kelpoisen oloisena, on eräs asia minkä osalta hän ei voi tehdä muuta kuin olla luottavainen ja se liittyy hankittujen/tilattujen ohjelmistojen ja laitteistojen olemiseen ei väärentämättömiä (eng. non counterfeit product). Varsinaiset uhkat eivät kuitenkaan liity pelkästään liikesalaisuuksien ja ylöskirjattujen aikomusten pääsemiseen väärien ihmisten tietoon.

Jos jonkun tai joidenkin on mahdollista nähdä väärennettyjen laitteistojen/ohjelmistojen avulla reaaliajassa kaikki se, minkä pienyrityksen omistaja näkee oman monitorinsa ruudulla, sekä suorittaa väärennetyssä tietokoneessa mitä tahansa komentoja, on tämän tunnistamattoman tahon erittäin helppoa suorittaa täsmällisesti ajoitettua "psykologista häirintää", joka voi olla mitä tahansa lähes huomaamattomasta äärimmäisen häiritsevään toimintaan. Toiminnan vaikuttavuus voisi perustua ärsykkeillä palkitsemisen ja rankaisemisen ideaan, mikä pitkään jatkuen (joka päivä ainakin hiukan), voisi aiheuttaa pysyväluonteista epämiellyttävyyden tuntemusta niitä aiheita kohtaan, joista ennen piti (esim. maisema arkkitehti ei enää haluaisi käyttää CAD-ohjelman tiettyjä toimintoja, koska ne aiheuttavat epämiellyttäviä tuntemuksia).

Windows-käyttöjärjestelmässä itsessään voisi varsinaisten tekijöidensä toimesta olla vaikka kuinka hyvät suojaukset, mutta piraattiversioissa, jotka jostakin logistisesta tai muusta syystä johtuen ovat päätyneet myyntiin virallisille jälleenmyyjille, voi olla mitä tahansa "lisäominaisuuksia". Tai ehkä kuljetusliikkeen toiminnassa on aukkokohtia. Tai ehkä koko käyttöjärjestelmä oli kopioitu kaverilta, jolla oli tarjolla "sopivasti murrettu" versio käyttöjärjestelmästä, joten se ei vaatisi erillistä aktivointia, mutta joka sattuikin sisältämään ns. troijalaisen. Mikä tosin olisi tyhmää, koska ei se Windows niin kovin paljon maksa suhteessa siihen, mitä siitä on hyötyä.

Jos kuitenkin ilmenisi, että huolimatta siitä mistä tai mitä kautta sen käyttöjärjestelmän tai laitteistonsa saa, ja riippumatta siitä, kuinka monta kertaa Windowsin uudelleen asentaa, useat "tavalliselta vaikuttavat ihmiset" vaikuttavat silti pysyvän täysin ajan tasalla siitä, mitä (Internetiin liitetyllä) tietokoneella on tehty, on todennäköistä, että kyse on joko asenteellisesti latautuneesta toiminnasta tai esim. Amelie-tyyppisestä (elokuvaviittaus) jekkuilusta (ihmiset elävät keskimäärin 70 vuotta, joten siinä välissä tavataan keksiä jotain puuhastelua). Molemmissa tapauksissa vain toiminnan alustus on se hankala osuus, siitä edespäin kaikki on helpompaa.

Eräät monille ihmisille tavoittamattomaksi jääneet psykologisen häirinnän keinot liittyvät kohteen ajatusskeemojen sotkemiseen, valemuistoihin, jo mainittuihin ärsykkeillä rankaisemiseen/palkitsemiseen, oppimisprosessien keskeyttämiseen, jo opitun käytettävyyden pilaamiseen ym. Eräs tyypillinen psykologinen häirinnän laji liittyy sana-asultaan samankaltaisten, mutta erilaisten asioiden toisiinsa sotkemiseen, mihin tulee sitä enemmän tehoa, mitä enemmän häirintää on kohdistettu sellaisiin sanoihin (tai kuviin tai symboleihin), joilla on lyhyt assosiaatioyhteys sillä kertaa valittuna olleeseen asiaan. Olisi liioittelua verrata tätä miinan räjähtämisen aiheuttamaan viereisten miinojen räjähtämiseen, jotka aiheuttaisivat niiden viereisten miinojen räjähtämistä, jne. koska ihmisen mielestä ei voi rikkoa (tai korvata) asioita aivan niin helposti, mutta tiettyjä jälkiä siitä kuitenkin jää.

Se mikä tähän häiritsemiseen voi tekijöitään koukuttaa, liittyy yhteisöllisen älykkyyden harrastamiseen. Siis.. jos kohteena ollut henkilö, jonka monitorin ruutua on voitu tarkkailla reaaliajassa käyttöjärjestelmä väärennöksestä johtuen, on opiskellut tiettynä päivänä esim. SOAP-protokollaa, saa siitä aikaiseksi esim. lukuisia erilaisia anekdootteja, allegorioita tai pastisseja, joiden mieleen jäävyys voi olla paljon vahvempaa kuin aluksi ehkä hyvinkin tylsältä tai monimutkaiselta tuntuvan tietoliikenneprotokollan yksityiskohtien mieleen jäävyys. Oppimisprosesseissa erityisen tärkeitä vaiheita ovat asioiden oppimisten alkuvaiheiden tietty puhtaus (mieli työstää asioita seuraavana yönä ja olisi parempi, jos työstettävä aines ei olisi niin "mössöistä").

Eräs keino tunnistaa olevansa tietynlaisen häirinnän kohteena on tunnistaa seuraavan kaavan toistuva ilmentyminen muualla kuin kotioloissa tai toimistotiloissa (ei voisi ilmentyä "luonnollisesti", koska todennäköisyyslait eivät mahdollista seuraavanlaisen kaavan jatkuvaa toistumista):

1. huomaat tapahtuman alussa (eng. beginning of a event boundary, esim. kauppaan sisään mennessä) jotain, joka ei vaikuta siltä, että kukaan ihminen olisi voinut jättää sen sellaiseen tilaan luonnostaan, vaan siinä on jotain asetellun omaista (virittää primitiivisen "liskomielen" etsimään ympäristöstä vihjeitä asian selittämiseksi)
2. huomaat jotain, mikä assosioituu suoraan edelliseen päivään (tiettyjen ajatusten aktivoiminen)
3. huomaat jotain, joka assosioituu erikseen sekä kohtaan 1, että kohtaan 2 (puoliväli, yhdistävä tekijä)
4. huomaat jotain, joka ärsyttää ja uuttaa tietoisuuteesi kielteisiä ajatuksia
5. huomaat jotain korostuneen erikoista/poikkeuksellista/yllättävää, joka assosioituu suoraan tai sanaperheeseen kuuluvuuden kautta siihen, mitä hetki sitten havainnoit opiskelu tai työtehtävissäsi (esim. SOAP-protokolla ja shampoo)
6. huomaat, että joudut tekemään valinnan joko kohdan 5 havainnon kieltämisen ja hyväk symisen välillä, koska koet kieltämisen voivan vaikuttaa estävästi myös siihen, mitä varsinaisesti haluaisit ajatella (esim. SOAP-protokollat SOAP-protokollina ilman juovuspäistä näyttelevän henkilön shampoohyllyn purnukoiden lattialle romauttamista)
7. huomaat tapahtuman lopussa (eng. at the end of event boundary, esim. kaupasta poistu essa) vielä yhden erikoisen, mutta suhteellisen neutraalin asian, joka ei vaikuta liittyvän suoraan edellisiin kohtiin, ja joka on jollain tapaa kiinteä osa (ihminen tai esine) tuota kontekstia, johon tapahtuma sijoittui (kiintopiste, johon tämänkertainen tapahtumakokonaisuus kytkeytyy)

Ollakseen listan mukaisen (eräs pelkistetty variaatio) toiminnan kohteena ei tarvitse olla "jotain erityisen merkityksellistä", vaan kyse voi olla myös harjoituksen kohteena olemisena sellaisille ihmisille, jotka harjoittelevat tietynlaista tiimityöskentelyä. Siis.. jos ihmisiin haluaa vaikuttaa, on oltava viekas ja ollakseen erityisen viekas, on oltava sitä yhdessä muiden kanssa. Edellinen ei vaadi keneltäkään osalliselta kuin hyvin pienen vaivannäön, sekä jonkinlaisen tietokannan asioiden ylöskirjaamiseksi, minkä voi sitten syöttää neuraaliverkon analysoitavaksi.

Joukkoistettu, epävirallinen, mobiiliavusteinen rangaistusjärjestelmä

Ihmisille tapaa kehittyä omanlaisiaan käsityksiä siitä mikä kulloisessakin oikeusjärjestelmässä on vikana tai minkälaisia asioita se ei pysty käsittelemään siten kuin moni kollektiivisesti kokee haluavansa. Viestintä- ja informaatioteknologia avusteisesti tavalliset kansalaiset pystyisivät luomaan (ja saattavat olla jo luoneet) oman rangaistusjärjestelmänsä, jos he kokevat, että virallinen asioiden hoitotapa ei tuota sellaisia tuloksia kuin he haluavat.

"Suuren valtion tai yhteiskunnan saattaminen tasapainoon yleisten lakien avulla on niin vaikeaa, ettei kukaan ihminen, olivatpa hänen lahjansa sitten kuinka suuria tahansa, kykene siihen pelkän järjen ja pohdinnan voimalla. Tämä saavutus edellyttää monien ihmisten arvostelukyvyn yhteenliittymistä: kokemuksen on ohjattava tätä ponnistusta, joka voi toteutua vain ajan myötä. Vastoinkäymisten tunteen täytyy ohjata heitä korjaamaan virheensä, joita he väistämättä ensi yrityksissään ja kokeiluissaan tekevät." (David Humen kirjoituksesta "Taitojen ja tieteiden synnystä ja kehityksestä" suomenkieliseksi toimitetussa kirjassa "Mitä on valistus?")

Käyttämällä pelkästään hyvin yksinkertaista psykologian perusteisiin liittyvää sääntöä ja tietojärjestelmäavusteista tietojen ylöskirjaamista, sekä optionaalista GPS-paikannusta, voidaan määrittää perusta mobiilikäyttöiselle rangaistusjärjestelmälle, jota lapsikin osaa käyttää.

Olennainen psykologinen lainalaisuus tässä järjestelmässä on se, että saattamalla tietty yksilö näkemään kaksi NLP-teorioiden mukaisesti ankkuroitua asiaa (tarkoittaisi ehdollistamista pavlovmaisessa teoriakehyksessä) havainnoitavaksi samoihin aikoihin, voidaan yksilön mieleen kehittyvään ankkureiden välisiin yhteyksien verkkoon liittää uusi ankkuri. Ankkuroinnin idea piilee siinä, että alitajuisestikin aktivoituessaan, ne aktivoivat samalla suuren osan tietynlaisten ankkureiden verkosta, mikä taasen aiheuttaa samankaltaista aktivoitumista kuin mielen skeemojen kohdalla: "kun skeema aktivoituu, kaikissa alasysteemeissä aktivoituvat myös vastaavat reaktiot, kuten merkitykseen liittyvät tunteet, käyttäytyminen, fysiologiset reaktiot ja motivaatio" (Wikipediasta).

Järjestelmään sisältyy "tehtäväkortteja", jotka saapuvat rankaisemiseen osallistuneen henkilön älypuhelimeen, hänen haettuaan sellaisen esille älypuhelimeensa asennettuun sovellukseen. Tehtävän suorittaja saa melko vapaasti suorittaa tehtävän, kunhan vain tietyt asiat tehdään kohdehenkilön havainnoitavaksi.

Tämä mobiilisovellus mahdollistaa varsin vähän interaktiivisuutta sen vuoksi, että sitä olisi mahdollisimman helppoa ja erheetöntä käyttää. Mobiilisovelluksen käyttöön liittyy seuraavanlaisia käyttötapauksia: tehtävien haku (verkossa oleva palvelin vastaa tehtävien jakelusta ja tietojen ylöskirjaamisesta), tehtävän valitseminen lukitsemalla se tehtäväksi, toisen henkilön suorittaman tehtävän suorittamisen vahvistaminen ja oman tehtäväsuorituksen suorittamisesta ilmoittaminen. Lisäksi voidaan raportoida sanallisesti jotain ekstraa. He, joilla on suuremmat käyttöoikeudet järjestelmään, voivat tehdä paljon muutakin, kuten suunnitella tehtävien sarjoja, joiden suorittajiksi voivat päästä vain ne mobiilisovelluksen asentaneet, joiden GPS-pohjainen sijainti on sopivanlainen.

Rangaistusjärjestelmän käyttäjänä ollakseen ja sen käyttäjänä pysyäkseen täytyy täyttää vähintään kaksi ehtoa: a) mobiilisovellus täytyy olla asennettuna ja b) ei saa kieltäytyä tehtävistä. Tietynlaiset tehtävät tulevat vain sellaisille, joiden uniikit profiilitiedot sopivat, uskottavasti, suoritettavaksi tarkoitettuihin tehtäviin.

Järjestelmä on kehitetty sellaiseksi, että vaikka joku käyttäjä jäisi konkreettisesti kiinni tällaisen mobiilisovelluksen käyttämisestä, ei käyttäjä voisi mitenkään paljastaa missä on se palvelin, josta varsinaiset tehtäväkortit tulevat ja kuka sitä ylläpitää. Tämän vaatimuksen tyydyttämiseksi on useita erilaisia vaihtoehtoja. Eräs yksinkertainen suojaustekniikka on sellainen, jossa mobiilisovellus hakee varsinaisen, senkertaisen tehtäväpalvelimen osoitteen joltain tietyltä satunnaiselta palvelimelta ja vasta sitten ottaa yhteyden varsinaiseen palvelimeen sen tiedon perusteella, mitä edellinen palvelin kertoi. Suojausmekanismin vuoksi rankaisijoita voi mennä ja tulla ilman, että olisi niin suurta pelkoa siitä, että he voisivat möläyttää jotain väärää.

Järjestelmää voi täydentää siten, että rangaistuksen kohteena olevan yksikön GPS-pohjainen sijainti välittyy reaaliajassa tehtäväpalvelimelle, mikä tekee tehtäväkorttien automaattisesta muodostamisesta helpompaa. Helpompaa kahdesta syystä: 1) Maanmittauslaitoksen tietokannoista saa ajantasaista tietoa kohteen kulloisestakin ympäristöstä ja 2) erikseen tehtävällä joukkouttamiseen (eng. crowdsourcing) perustuvalla ympäristötiedon keräämisellä on saatu täydennettyä Maanmittauslaitoksen tietoja (esim. missä jokin lava auto tulee sijaitsemaan seuraavan viikon ajan). Toki tietoa voi hakea käytettäväksi myös monista ulkoisista tietokannoista ja järjestelmistä (esim. Ilmatieteen laitokselta tai Destialta), avoimista tai sopivin oikeuksin myös suljetuista sellaisista.

Tätä voi ajatella sosiaalisena pelinä, johon voisi järjestelmää edelleen kehittämällä luoda pisteytyssysteemin, mikä hyödyttäisi erityisesti tietynlaisissa avainasemissa olevien henkilöiden sosiaalisen aseman parantamista (ainakin tämän sosiaalisen verkoston rajoissa, ehkä laajemminkin).

Ankkureina tässä järjestelmässä käytettäisiin usein arkkityyppien edustajia, mutta myös muuta helposti mieleen jäävää. Havainnoiduksi tulemiseen vaikuttaa mm. erottuvuus ympäristöstä, joka voi olla myös ajallista erottuvuutta (samantapaisen asian edustaja kuin pitkä aika sitten), ja rangaistuksen kohteen katseen ohjaaminen.

Kognitiivinen kuormitus tähän rangaistusjärjestelmään osallistuvan kannalta on erittäin vähäistä. Lähinnä sellaisessa tapauksessa, jossa tehtävän suorittaja joutuu tekemään jotain sellaista, jonka toteuttaminen vaatii tekemään jotain pervoa tai muuta tavallisuudesta poikkeavaa, voi jonkinlaista ylimääräistä jännitystä ilmetä.

Jos oletetaan, että järjestelmän ideaan sisältyisi myös jonkinlainen kyseisen sosiaalisen verkoston sisäinen eettinen koodisto, siihen täytyisi sisältyä sääntö, jonka mukaan rangaistustehtävien ankkureina ei saisi käyttää mitään sellaista, joka ylittäisi rangaistavan henkilön omat (todelliset tai väitetyt) aiemmat teot. Lisäksi, jos tehtävässä sanotaan, että "näytä ***", niin se tarkoittaisi silloin sitä, että jokainen tämän rangaistusjärjestelmän käyttöön osallistuva hyväksyy sen eivätkä koe sen vähentävän heidän henkilökohtaista arvoaan. Luonnollisesti jossain on oltava nähtävissä koko muodostettu ankkureiden verkosto (jokin Internet sivu).

Tällaiseen varsin anonyymiin järjestelmään voi herkästi jäädä sellainen valuvika, että siihen tietoa syöttävät tahot (havainnoista raportoijat) voivat esittää havaintonaan jotain sellaista, jota ei koskaan tapahtunut. Jos rankaisemisideoiksikin hyväksyttäisiin melkeinpä mitä vain, tekisi se koko järjestelmästä pelkän hupivälineen. Mikä ei sinänsä olisi kovin yllättävää.

Sosiaaliseen ja teknisesti hienostuneeseen seurantaan joutumisesta

Yksityishenkilön tietoturvan murtamisessa ja tietomurron jälkeisessä haitanteossa päästään alkuun sekä uhrin "henkilökohtaisia heikkouksia" hyödyntämällä, että tietyissä tapauksissa kuten eavesdropping-tyyppisessä etätarkkailussa ilman suoraa kosketusta uhriin. Erilaisia tekniikan lajeja (mm. tietotekniikkaa, hydrauliikkaa, digitaalitekniikkaa ja ohjelmistotekniikkaa) yhdistelemällä saadaan varsin yksinkertaisilla rakennelmilla aikaan monenlaista häijyksikin luonnehdittavaa. Sosiaalisen systeemistä tekisi se, että ohjauskäyttöliittymä olisi sisällytetty web-konferenssi -ohjelmistoon, jota tietyt valitut ja toisiinsa luottavat henkilöt pääsevät käyttämään.

Tällaiseen monen käytettävissä olevaan web-konferenssi -ohjelmistoon voisi liittää lukuisia erilaisia tietolähteitä ja ohjaustoimintoja, joita voitaisiin käyttää yhdessä muiden osallistujien kanssa. Esim. yhdestä ohjelman ikkunasta näkisi sen, mitä kohdeyksilö tekee juuri tällä hetkellä kotonaan (reaaliaikaista videokuvaa tuotuna digitaalisen, laserilla kohdennetun kiikaritähtäimen kautta), toisessa ollen joukko erilaisia toimintapainikkeita, joista saisi tapahtumaan erilaisia toimintoja kohteena olevan henkilön tietokoneessa (vaatisi tiettyä ennaltavalmistelua tietomurron muodossa).

Web-konferenssi -ohjelmisto voi mahdollistaa myös vedonlyöntikirjanpidon eli osanottajat voisivat lyödä vetoa vaikkapa siitä, milloin kohdehenkilö suuttuu siihen yksinkertaiseen asiaan, että tietokone on alkanut mystisesti tuomaan ruudunsäästäjää esiin kesken tietokoneen käytön erilaisin satunnaisilta tuntuvin väliajoin, vaikka se olisi todellisuudessa aiheutettu web-konferenssi -ohjelmiston käyttäjien toimesta. Olennaista tässä on se, ettei osallistujen tarvitse asua lähellä kohdettaan, vaan he voivat sijaita melkeinpä missä tahansa Maapallolla.

Tällaisen järjestelmän luomisen kannalta on omat haasteensa, mutta kohteen Windows-käyttöjärjestelmän murtaminen ei tietoturvamielessä ole välttämättä kovinkaan haasteellista - siihen on jopa omat exploit kittinsä (lukuisia erilaisia), joita voi ostaa verkosta, jos tietää, kuka niitä myy. Digitaaliseen kiikaritähtäimellä tarkkailuun ei pysty vastaamaan aivan samalla tapaa kuin Windowsin päivittämiseen tietoturvallisempaan versioon, sillä harvempi ihminen haluaa pitää koko ajan verhojaan kiinni.

Erilaisten tieteiden ja teknologioiden osa alueilta tulee ajoittain uusia keksintöjä ja havaintoja, joista voi johtaa ratkaisuja tällaisen seurannan tarpeisiin. Esim. Radio Tomographic Imaging (ks. http://circa.com) mahdollistaa sisätiloissa liikkuvan ihmisen sijainnin täsmällisen paikallistamisen, esivalmisteluna tietynlaisten radiolähettimien esiasentamisen tarkkailtavan kohteen ympäristöön. Haasteena tässä olisivat lähinnä radiolähettimien asentaminen, sijainnin laskevien algoritmien ollessa lähes käyttövalmiita sellaisinaan. Tässä on huomioitava ihmisten mahdollisuudet verkottua muiden ihmisten kanssa riippumatta maantieteellisestä sijainnista, viitaten siihen kuinka verkon kautta on mahdollista hankkia soveltuvaa erikoisosaamista esim. soveltuvien alojen opiskelijoista - ei tietenkään suoraan kysymällä, vaan web-konferenssi -ohjelmiston käyttäjien omien sosiaalisten verkostojan kautta soveltuvien ihmisten saatavuutta varovaisesti tiedustellen.

Mitä laajempi tästä erikoisosaajien verkostosta muodostuisi sitä hienompi muodostuva käyttökokemus olisi web-konferenssi -ohjelmiston käyttäjien kannalta: yksi voisi rakentaa servo-kontrollerin, joka ohjaa digitaalisen kiikaritähtäimen fyysistä liikkumista ja zoomia, toinen voisi laatia esim. Processing-ohjelmiston käyttöön ohjelmistokoodin, joka suorittaisi videokuvan jatkokäsittelyn (eng. post processing), kolmas voisi tehdä järjestelmästä sellaisen, että sitä voisi käyttää myös mobiilisti, neljännen erikoisosaamisena voisi olla kasvojen ilmeiden tunnistavien algoritmien ohjelmoiminen, jne. Lisäksi voisi olla henkilöitä, jotka jollain tapaa tuntevat kohdeyksilön ja voivat päästä käsiksi hänen tietokoneeseensa. Tällaisia voivat olla kohteen ystävikseen kokemat ihmiset, joilla ei kuitenkaan ole aivan rehelliset intressit hänen ystävänään näennäisesti toimimisessa. Huomioitavaa on myös sekin, että tällaisen järjestelmän toteuttamiseen ei välttämättä vaadita paljon rahaa, vaan verkoston jäseniltä voi löytyä tarvittavat osat ym. sellaisenaan käytettäväksi.

Tee se itse: Big Brother -show aka korttelianonymoussit vauhdissa

Jokaisella viranomaisella ja viranhaltijalla omat heikot kohtansa, joista he eivät mielellään puhu. Poliiseilla tämä liittyy muiden kuin poliisien tekemään valvontaan puuttumiseen. Jos kokeilee kertoa paikalliselle poliisille tietomurtoepäilystään, johon liittyisi ounastelu aiemmin asennetusta takaportista, jonka kautta tiedonsieppaaja saisi etäyhteyden uhrin tietokoneelle aina niin halutessaan, kertojaa kyllä kuullaan koko (mahdollisesti eri suuntiin haahuilevan) kertomuksen verran, mutta käytännössä asian käsittely voi jäädä tiettyjen tavanomaisten kysymysten läpikäymisen asteelle kuten "oletko kokeillut virustorjuntaohjelmia käyttää"? Jos ajatellaan olevan ihmisiä, jotka haluavat luoda omatekoisen valvontajärjestelmän, joka perustuu Internetin hyödyntämiseen, heillä on käytössään runsaasti vaihtoehtoja, joiden estämiseksi virustorjuntaohjelmien heurestisista tunnistimistakaan ei ole erityisemmin hyötyä.

Käytännössä tämä poliisin mahdollisuuksien rajoittuneisuus mahdollistaa sen, että niin halutessaan erilaiset ryhmät, joita tässä yhteydessä kutsuttakoon korttelianonymousseiksi, voivat varsin vapaasti alkaa tarkkailemaan omaa asuinaluettaan, yhteisen hyvän mielessä, erilaisiin "teknisin keinoin". Tämä voi myös riistäytyä sillä tapaa käsistä, että tästä tarkkailusta tuleekin enemmän hupia ja viihdettä kuin esim. asuinalueella tapahtuvien rikosten ennaltaehkäisyä tai tapahtuneiden rikosten selvittelyä (esim. jonkun asukkaan oltua lomamatkalla hänen taloonsa murtauduttiin). Voidaan myös ajatella olevan jonkinlaista symbioosia ja yhteisiä intressejä paikallisen poliisin ja korttelianynomoussien välillä, mikä mahdollistaisi sen, että paikallispoliisi voi pitää ihmisten elinympäristön turvallisempana saadessaan korttelianonymousseilta monenlaista ennakkotietoa.

Olennaista tässä olisi se, että tietyn alueen asukkaat olisivat yhteisesti hyväksyneet (ei demokraattisesti enemmistöpäätöksellä, vaan kaikkien hyväksymänä), että tietynlaista teknistä tarkkailua saisi alueella harrastaa pyytämättä joka kerta erikseen muilta asukkaalta lupaa. Tämä voisi toimia sellaisella asuinalueella, jossa ihmiset ovat jollain tietyllä tapaa riittävän samanmielisiä. Erilaiset seuranta- ja monitorointilaitteet voisi ostaa yhteisrahoitteisesti. Tämä olisi siinä mielessä erilaista toimintaa kuin yksityisten vartiointiliikkeiden käyttö, että korttelianonymoussit tuntisivat toisensa ja luottavat toisiinsa. Erityisen perusteltua toiminta olisi silloin, jos väitetysti yksi tai useampi alueella asuva olisi sillä tapaa "epäilyttävä" tai vähintään väitetyn todistetusti jonkin tietynlainen, että häntä ei haluta syystä tai toisesta sietää. Kyse voisi olla myös sosioekonomisesta jaottelusta tai sitten ihan pelkästä huvista, jossa moni tarkkailee yhtä.

Eräänä tarkkailukeinona olisi käyttää digiscopingia, missä kamera ja kaukoputki sovitetaan mekaanisesti ja optisesti toisiinsa, jolloin saadaan suuri suurennus (käytännössä 20 - 80 kertainen suurennus), mutta tietenkin myös monenlaista muutakin hakkerivetoista osaamista voidaan käyttää, tietomurtoja varsinkaan unohtamatta. Jos toiminta olisi hupipainotteista, olisi todennäköistä, että korttelianonymoussit alkaisivat luoda koosteita seurattavana olevien henkilöiden käytöksestä ja toiminnasta (videonauhoitteita, äänentallennusta, näppäimistön painallusten tallennusta, monitorin kuvan kaappausta, jne.), jolloin toiminta alkaisi muistuttaa tee se itse -tyyppistä Big Brother -showta.

Toiminnan suojaamisen kannalta olisi uhkarohkeaa pitää jonkinlaista keskitettyä tietokantaa, johon kaikki videoklipit, äänitteet yms. kerätään, paitsi jos voi olla varma, että kukaan ei rohkene vuotaa tietoja toiminnasta. Tätä varten olisi varmasti järjestetty erilaisia varotoimenpiteitä. Eräänä varotoimenpiteenä voisi olla se, että vain tietyillä korttelianonymousseilla olisi käytettävissään kaikki kertyvä materiaali, muiden näkiessä vain lopullisia koosteita (videovirta ajoittain vaihtuvan IP-osoitteen kautta katsottavaksi). Tosin, kuten TV:n Big Brother -tv-shown perusteella tiedämme, on niin, että jos esitettävissä olevaa materiaalia on enemmän kuin todennäköinen katsoja jaksaa käydä läpi, materiaalista koostetaan sellainen kollaasi, että siitä muodostuu jokseenkin yhtenäisesti etenevä tarina - mahdollisesti erilaisin painotuksin ja vaikutelmien antamisineen.

Täsmällisiin tuloksiin usean osanottajan yhteistyön harjoittelemisella

Siinä, että erilaisten kuluttajatuotteiden markkinoille pääsemisen kynnys on esim. turvallisuussyihin perustuen korkea, on se hyvä puoli, että kuluttajan ei tarvitse tehdä muuta kuin ottaa tuote käyttöön, mutta huonona puolena on järjestelmään pesiytyvän korruptoitumisen riski. Eikä tällainen esivarmistelu sitäkään takaa, etteikö tuote silti voisi olla erilainen kuin minkä hän luuli hankkineensa, jos tuotteen valmistus-, kuljetus- ja hyllytysketju ei ole riittävän suojattu. Lisäksi, se taho, joka pystyy koordinoidusti hyödyntämään esitarkastelua varten kertyneitä raportteja, tuotevalmistuksessa hylättyjä tuotteita, sekä valmistus-, kuljetus- ja hyllytysketjun heikkouksia, pystyy aiheuttamaan merkittävää ja tarkkaan kohdistettua haittaa tarkkaan valituille kuluttajille.

Sitä sun tätä -uutismedioiden kautta ei yleensä pysty päättelemään, mitä oikeasti voisi olla jonkin tapahtuman taustalla, josta uutisissa kerrottiin vain jonkin tuotteen rikkoutuneen tai toimineen poikkeuksellisesti, mikä johtuu osittain siitäkin, että media pimittää osan kertyvästä tiedosta itsellään (esim. haastattelujen kautta kertyneestä tiedosta tai tutkimuksista, joita kukaan "tavallinen ihminen" ei viitsisi lukea, vaikka ne olisivat julkisia).

Erilaiset instituutiot ja niissä toimivat ihmiset ovat käyneet jo läpi eräänlaiset harjoitteluvaiheet, joissa asianomaisille on kehittynyt ketteriä keinoja viedä läpi yhteisiä intressejä toiminnan keskinäisen koordinoinnin avulla. Jos kyse on sopivan kokoisella (ei liian pieni, ei liian suuri) hallinnoillismarkkinoillis-alueella toimivista tahoista, on lähes väistämätöntä, että eri tahot kyllästyvät vuosikymmenien jälkeen edestakaisin venkoilun jälkeen siihen, että muutoksien aikaansaaminen on niin työlästä ja alkavat kehittää jonkinlaista yhteistä järjestelmää. Historiallisesta painolastista johtuen eri tahojen on kuitenkin jatkettava erilaisten roolien esittämistä.

On suhteellisen haastavaa toimia samanaikaisesti niin, että (esim. ihminen, puolue tai media) esiintyy uskottavasti yhdessä tai useammassa roolissa, mutta samaan aikaan tekee yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, joiden kanssa tehty yhteistyö ei kävisi mitään kautta ilmi. Tämä on tärkeä ja hyödyllinen taito, jos pyrkimyksenä on saada mitään merkittäviä muutoksia aikaiseksi; monien muutoksien saavuttaminen vaatii hiukan huijaamista. Mitä suuremmat ovat riskit sille, että jokin Suuri Suunnitelma paljastuu, sitä paremmin harjoitetumpi täytyy olla. Näitä taitoja harjoitellaan nykyisin aina vain aiemmin, mutta ei mitenkään välttämättä siksi, että "tietää mikä harjoittelijasta tulee isona", vaan siksi, että se on sosialisoivaa, aiheuttaa endorfiini- ja dopamiinihurmaa ja kehittää yleisesti hyödyllisiä taitoja.

Oletettakoon harjoittelun kohteeksi tapaus, jossa pyrkimyksenä on saada jonkin tietyn henkilön hankkima ja itse asennettavissa oleva varaosa hajoamaan täsmälleen klo 12.00 ensi keskiviikkona. Jotta tällainen voisi olla mahdollista tarvitaan usean erilaista tietoa hankkineen tai hankkimaan kykenevän henkilön yhteistyötä. Heidän ei tarvitse olla asiantuntijoita, olennaista on pääsy tietoon ja kyky johtaa siitä hyödyllistä ainesta määriteltyä tarkoitusta varten.

Varaosana hyllystä saatavan tuotteen käsittelyyn suunnittelupöydältä, tehtaan kautta myyntiliikkeeseen, sisältyy useita eri vaiheita, joihin pääsee ottamaan osaa esim. opiskelijaharjoittelijana, mutta tietenkin hyödyllisimpiä ovat ne, joilla on pääsy arkaluonteisempaan tietoon kuten tutkimusraportteihin, joissa kerrotaan tarkkaan, missä olosuhteissa jokin sinänsä kaikki turvallisuusprotokollat huomioonottava tuote voi rikkoutua ja mitä siihen vaaditaan.

Monet tuotteet ovat sellaisia, että niitä on lopullisesta myyntipakkauksestaan helppo vaihtaa toiseen, mikä mahdollistaa viallisten tuotteiden laittamisen ehjän tuotteen tilalla myyntiliikkeessä. Sen voi tehdä kuka vain, joka tietää "kuinka myyntiliikkeessä kannattaa liikkua ja mitä huomioida, ettei kukaan huomaa vaihdosta. Mediassa saatetaan ohimennen kertoa, että "joku varasti satoja varaosia, jotka oli tarkoitettu pois heitettäväksi viallisen laadun vuoksi. Tällainen uutinen saattaa jopa olla otsikoitu seuraavasti: "turha keikka: varas varasti viallisia tuotteita", mitä uutisen kommenteissa näin sosiaalisen median aikana anonyymit kommentoijat pönkittävät naurahtavilla höräytyksillä, mikä viimeistään saa lukijan jättämään koko asian tarkemmin miettimisen sikseen.

Hienosyisempää osaamista vaaditaan mm. niissä kohdin, jossa kohteeksi valittu yksilö halutaan saada omatoimisesti ja ilman kenenkään suoraa ohjastamista valitsemaan juuri se tietty tuote, jonka hänen haluttiin valitsevan. Neuromarkkinoinnin osaajat ja opiskelijat ovat tässä eräitä niistä, joista on tässä kohdin hyötyä, perinteisen mainosväen osaamista vähättelemättä. Sisustussuunnittelun opiskelijoilta saa myös hyviä vinkkejä, kuten myös valaistuksenhallintaan perehtyneiltä. Psykologian opiskelijoista ihmisten käytöksen arvioiminen ja ennakoiminen on varmasti mielenkiintoista ammatillisen uteliaisuuden kautta (esim. semanttinen differentiaali asteikkojen soveltaminen tuotevalintatilanteeseen). Mahdollisesti myös ravitsemustieteen opiskelijoilla voisi olla kerrottavana jotain sellaista, joka auttaa arvioimaan milloin kohdehenkilö on ns. tyhmimmillään ja sitä kautta helpoimmin suggestioille alttiina. Karrikoiden sanottakoon myös sekin, merkonomiopiskelija tai liiketalouden opiskelija on varmasti kerryttänyt jo kouluaikanaan paljon tietoa siitä, mikä erityisesti ohjaa ihmisten käytöstä ja tietävät, että se on raha (tuotehinnoittelu).

Riippuen minkä tyyppisestä tuotteesta on kyse, voidaan lisäksi tarvita arvioita ja empiiristä (kokemuspohjaista) tietoa esim. muovi- ja kumitekniikan, pintakäsittelyalan, sähkö- ja automaatiotekniikan, tekstiili- ja vaatetusalan tai prosessitekniikan alalla toimivilta ihmisiltä. Tällaisena sosiaalisen osallistuvuuden aikana ei vaadita kummoistakaan syytä, että ihmiset lähtevät melko helpostikin mukaan erilaisen peleihin, varsinkin jos heiltä itseltään ei vaadita mitään erityistä osallistumista sen lisäksi mitä he muutenkin tekisivät opiskeluidensa tai työnsä yhteydessä. Jos lisähoukutusta tarvitaan, valitaan harjoituskohteeksi joku sellainen, jota on hauska härnätä. Mikään ei myöskään rajoita sitä, etteikö osallistujia voisi olla mistäpäin maailmaa tahansa.

Olennaista on ymmärtää, että melkeinpä kaiken voi mallintaa, melkeinpä kaikkia tilanteita voi simuloida ja asioita voi arvioida niin hienoiseen pikkutarkkuuteen asti (tietokoneavusteisesti), ettei erheiden mahdollisuudelle enää jää sijaa. Tavallaan se on vähän tylsääkin.

Jännitteiden tuottajien tavoitteellisuus, rikkovien reaktiosarjojen tuottaminen

On ollut aistittavissa, että on ainakin kolme (sumeasti) määriteltyä asiaa, joita kohtaan ihmiset eri aikoina ja eri määrissä kokevat tietynlaista jännitettä, joka välillä jopa uhkaavuutena koetaan. Nämä kolme asiaa ovat: "automatisoivat innovaatiot eri aloilla", "kaikkien ihmisten ulottuvilla olevat hyödylliset asiat" ja "maahanmuuttajat". On ollut aistittavissa, että on tahoja, jotka kokevat tarkoituksenmukaiseksi lisätä tuota jännitettä - hitaasti ja melko huomaamatta, vaihe vaiheelta. Vasta-argumenttien muodostaminen voi olla hankalaa, jos perustelut toteutetuille asioille ovat sinänsä kelpoisan kuuloisia.

Useimpien ns. tavallisten ihmisten (pörssimeklarikin voi olla ns. tavallinen ihminen) ollessa lähtökohtaisesti muiden ihmisarvoja kunnioittavia, he eivät halua itse, omatoimisesti, purkaa jännitteisyyden tuntemuksiaan jännitteisyyttä aiheuttavaan kohteeseen. Sen sijaan he pyrkivät löytämään keinoja, joilla saisi jonkin muun tekemään sen heidän puolestaan. He, jotka ovat sellaisessa asemassa, että pystyvät tuota jännitteisyyttä lisäämään, tiedostavat hyvin sen, että ihmisiä ei kiinnosta lähteä "melskaamaan", koska ääritapauksessa se aiheuttaisi kalliiksi tulevaa uudelleenrakentamista ja ikäviä muistoja, mutta "melskaamisen" eräänlainen delegoiminen jollekin toiselle olisi ihan eri asia, koska se ei tuntuisi niin omakohtaiselta.

Yhteistä näille on jännitteen kohteiden kokema henkilökohtaisen elinmahdollisuuden kaventumisen uhka, jota on vaikea hälventää minkäänlaisilla sivulauseilla, joten täten koetaan, että "automatisointi vähentää työssäkäyvien ihmisten tarvetta", "yleishyödyllisten palveluiden tarjoaminen [mm. vapaasti saatavaan tietoon ja materiaan liittyvät] vähentää yritystoiminnan mahdollisuuksia" ja "maahanmuuttajat muokkaavat liikaa suomalaisena olemisen identiteettiä".

Monet näistä ihmisistä ovat valmiita osallistumaan sellaiseen "kasvattamiseen" ja "kouluttamiseen", joka johtaisi muutamien harkitusti valittujen ihmisten muokkaamiseen jotakin jännitettä aiheuttavan asian vihaajaksi. Tosiasiana voi pitää sitä, että kun he kerran ovat sellaisen toiminnan aloittaneet, he alkavat pitää siitä, siitä tullen heille eräänlaista leikkiä ja peliä. Kyse on siis ns. tavallisista ihmisistä, jotka ovat tietyssä mielessä valmiita uhraamaan muutaman muun, jotta toisilla olisi parempi olla.

Tällaiset uhkat, joista seuraa pahimmillaan erilaisia joukkosurmia, voitaisiin välttää, jos ne tahot, joiden on mahdollista säätää, kuinka paljon jännitettä aiheutetaan ja erityisesti, kuinka sitä kompensoidaan, kantaisivat vastuuta myös siitä, minkälaisiin tekoihin jännitteille altistuneet saattavat olla valmiita. Ongelmaksi muodostuu se, että niitä tahoja, jotka haluavat molemmat, sekä lisätä jännitystä aiheuttavien asioiden määrää, että samaan aikaan "siivota" pois erilaiset "ylimääräiset" asiat (esim. vääränlaiset ihmiset), on melko paljon.

Suurimpana uhkana voi pitää sitä, että sekä jännitteiden aiheuttajat, että niille altistuneet liittoutuvat muodostaakseen tietynlaisia ketjureaktioita, joilla olisi erittäin suuri tuhovoima. Jännitteille altistuneiden joukossa voi varmuudella olettaa olevan sellaisia, jotka ovat samanaikaisesti "kahdella eri puolella".

Siitä irtipääseminen etteivät muut ihmiset anna menneiden olla

Jos jokin ulkopuolinen taho (yksi tai useampi) pyrkii systemaattisesti ja hienovaraisesti ajoittaen tuomaan jotain tiettyä samaa tai samankaltaista esiin useissa eri konteksteissa ja useiden roolien käyttämisten yhteydessä, alkavat näiden roolien ja kontekstien rajat sekoittua liiaksi ja aiemmin erityisesti niiden yhteydessä helposti esiin tulevat ajatukset alkavat ilmetä helpommin myös muiden roolien ja kontekstien yhteydessä. Kyse ei ole pelkästään mielenhallinnasta, sillä esim. äänet tunkeutuvat melko helposti läpi kaikkien mielen suojaimien. Kyse ei kuitenkaan ole mistään lopullisesta, sillä aivojen mukautuvuus on jatkuvaa; yhteyksiä tulee ja yhteyksiä menee.

Eräänä lähtötilanteena, joka samalla kuvaa tietynlaista asennevammaisuutta, jota Suomessa esiintyy, voisi olla yhdyskuntapalveluna esim. talousrikostuomiotaan sovittavan ihmisen talousrikoksen idean unohtamisen estäminen ja talousrikoksen idean tuominen esiin useissa hänen käyttämissään rooleissa ja asioimissaan konteksteissa.

Seuraavassa kymmenessä kohdassa esitetään eräs mahdollinen tapahtumien kulku, joka esittää sitä, minkälainen myllerrys käy talousrikostaan sovittavan ihmisen mielessä.

1. Ensivaiheessa talousrikoksen tehneellä ovat sinänsä asiat mielessä varsin hyvässä järjestyksessä, talousrikoksen ideankin ollessa varsin pienessä osassa hänen elämäänsä

2. Talousrikoksen idean saaminen esiintymään muissa konteksteissa ja rooleissa ei ole kovinkaan vaikeaa, mutta se ei riitä siihen, että talousrikoksen idea lähtisi vielä laajentumaan ja valtaamaan alaa mielessä tai päivittäisessä ajattelussa.

3. Kun talousrikoksen ideaa tuodaan jonkinlaisella systemaattisuudella ja eri variaatioin esiin lisää, se alkaa vallata alaa mielessä ja päivittäisessä ajattelussa, mikä aiheuttaa jonkin verran säröilyä aiemmin selkeinä pysyneisiin rooleihin ja kontekstitajuun.

4. ja 5. Jotta talousrikoksen idea voisi laajeta lisää, on aiempia rooleja ja konteksteja rikottava, saaden ne "sotkeutumaan" toisiinsa, mikä onnistuu esim. siten, että tuodaan niiden väliin jotain niitä yhdistävää, jolloin aivojen tietynlaiset yhteyksien karsintamekanismit karsivat kahdesta laajasta roolista ja/tai kontekstitajusta harvemmin huomioituja asioita, tehden täten tilaa talousrikoksen idealle. Tässä vaiheessa ei tuoda talousrikoksen ideaa itseään niin paljon esille (suvantovaihe).

6. Kun roolien ja kontekstien tajuissa on tapahtunut riittävästi hajoamista, yhdentämistä ja sekoittumista, tuodaan talousrikoksen ideaa esille massiivisemmin.

7. Tietoisen tason puolustusreaktiona yksilö todennäköisesti voi alkaa keskittymään erityisesti jonkin yhden asian kehittämiseen itsessään, joka voi koostua monesta eri asiasta, pitäen täten itsensä ikään kuin järjissään ja itselleen selkeämpänä hahmottaa. Talousrikoksen idea on kuitenkin tässä vaiheessa hyvin helposti esiin tulevaa ja tietynlaisen vallan ottavaa eri roolien ja kontekstien ollessa päällä/läsnä.

8. ja 9. Itsetuntemuksen kehittämisellä kohdehenkilö pystyy aistimaan itsestään mikä häneen mitenkin vaikuttaa ja hänen alkaa hiljalleen olla helpompaa ohjata omaa toimintaansa siten, että talousrikoksen idea ei ota hänestä niin helposti valtaa - mikä siis on täysin muiden ihmisten aiheuttamaa siitä, mahdollisesti jo ennen kuin hän edes ensimmäistä talousrikostaan edes teki.

10. Ajan kanssa ja mahdollisesti muiden ihmisten tuella, hän pystyy jälleen kehittämään itsessään uusia rooleja uusia kontekstien tajua, talousrikoksen ideankin jäädessä joiltain osin jopa sellaiseen asemaan, ettei se vaikutus ole enää pelkästään haitallinen ja negatiivinen. Seuraavissa vaiheissa mahdollisesti kaikki alkuperäisestä talousrikoksen ideasta juontuneet vaikuttimet voivat kaikota tyystin tai muuntua joksikin kelpoisemmaksi.

Läheisten ottaessa osansa joukkoistetun häirinnän vaikuttavuudesta

Bäng. Ja toinenkin vielä. Kolmas. Seuraavan päivän Etelä Saimaassa lyhyehkö juttu siitä, kuinka parikymppinen perheenisä on määrittelemättömästä syystä ampunut ensin perheensä ja sen jälkeen itsensä. Juttuun haastateltu komisaario spekuloi asiaan voivan liittyä taloudelliset vaikeudet, mihin vielä lisää sen olevan tyypillisin syy tällaisille teoille. Juttu vaietaan kuoliaaksi - siitä ei kirjoiteta enää myöhemmin uudelleen. Yksikään samaisen parikerroksisen talon muutamasta kymmenestä asukkaasta ei kirjoita mietteitään asiasta blogiinsa tai Facebook-sivuilleen, mutta jotkut jotka tuntevat jonkun talon asukkaista saattavat uteliaisuuttaan kysäistä, josko tapahtuneesta irtoaisi enemmän tietoa mitä lehdessä kirjoitettiin, tyytyen kuitenkin ensimmäisiin "mitään erityistä ei kuulunut tai tullut havaituksi, itsekin tuosta lehdestä luin että ihan kymmenien metrien etäisyydellä on joku ampunut aseella sisätiloissa" kommentteihin. Etelä Saimaa sentään sen verran irrottelee, että laittaa rengasliikkeen mainoksen samalle sivulle ampumisjutun kanssa, kuten sen asenteeseen hyvin sopii.

Todellisuudessa kyse on voinut olla siitä, että kuluneen parin vuoden aikana kyseiseen kerrostaloon on joko muuttanut paljon sellaisia asukkaita tai monia siinä jo asuvia on konvertoitu sellaisiksi, jotka ovat jollain tapaa sitä vastaan, mihin joku tietty siinä asuja pyrkii tai mihin siihen taloon pian muuttava pyrkii, ollen ensisijaisia syyllisiä sille, että surmatyö tapahtuu. Tämä voi vaatia sen, että niille ketkä talossa jo ennestään asuvat, ilmaantuu mystisesti esim. työtilaisuuksia jostain aivan toisaalta, mikä saa aikaan heidän poismuuttamisensa ja täten aukenee uusi sijoituspaikka tietynasenteisille asukkaille. Ts. pelataan hyvin hidasta taktista peliä, jonka pohjustusvaiheeseen sisältyy tietyn asukkaan elämän tekeminen erittäin epämukavaksi, mutta kuitenkin sillä tapaa, että häirintä ajoittuu niihin hetkiin, jolloin tämän tietyn henkilön perhe ei ole kokonaisuudessaan tai osittain läsnä, ainoan lapsenkin ollessa sen verran vanha, että tämä käy jo ala astetta, joten erilaista vuorokausirytmiä noudattava perheenisä on kotona silloin, kun muut ovat poissa. Ajateltakoon tässä sellaista kerrostaloa, joka sijaitsee lähellä jotain tehdasaluetta, muiden asukkaiden ollessa tuloiltaan keskiluokkaan yltämättömiä, lähettyvillä ollen kioski, konkurssikypsä apteekki ja hajallaan oleva rypäs omakotitaloja. Talossa on taloverkko tietoliikenneyhteyksiä varten, tietoliikenteen kulkiessa yksittäisen kytkinlaitteen kautta Internet palveluntarjoajalle.

Kerrostalon tilalla voisi olla myös joukko omakotitaloja, jotka "piirittävät" tietyssä omakotitalossa asujaa, tietoliikenteen kulkiessa suurimman osan matkaa samoja piuhoja pitkin. Olennaistahan on lähinnä se, välittyykö jonnekin kauemma se, minkälaista häirintää tiettyä henkilö vastaan harrastetaan. Vertaa: jos puu kaatuu metsässä, eikä kukaan ole näkemässä, tuleeko tämä tapahtuma koskaan kenenkään tiedostamaksi?

Jos tämän taktisen pelin ensivaiheiden kulun voi olettaa kestävän pitkäänkin esim. siitä syystä, että sopivia asuntoja ei ole kaupan, täytyy jotain kautta olla muodostettavissa varmuus siitä, että kohdehenkilö ei voi muuttaa poiskaan. Tämä onkin erityisen pikantti yksityiskohta tässä, sillä jos tällaisen varmuuden pystyy muodostamaan, se tarkoittaa sitä, että on pystytty vaikuttamaan estävästi niiden viestintävälineiden toimintaan, joita kohdehenkilö käyttää. Hänellä voi ajatella olevan liuta vaihtoehtoja sähköpostin ja puhelimen lisäksi, erilaisista verkkopalveluista ja mobiilisovelluksista lähtien, perinteistä postikirjettä unohtamatta. Toisaalta, tietynlaisissa tapauksissa voidaan ajatella olevan hyväksyttävää prosessin kannalta, ettei aina ehditä vaikuttamaan riittävästi kohdehenkilöön ennen hänen poismuuttoaan, sillä sama häirintäprosessi voidaan aloittaa uudestaan toisaallakin tai voidaan vaihtaa häirinnän kohteeksi joku toinen, jos tarkoitus ei ole saada kohdetta tappamaan itseään, vaan on tarkoitus tehdä hänestä seuraava Breivik. Tämä tarkoittaisi sitä, että tietynasenteisia henkilöitä olisi levittäytynyt pitkin Suomea.

Olennaista onnistuneessa häirinnässä on se, että häirintää ei voida osoittaa riittävällä todistettavuuden asteella, mutta sen toteuttamismahdollisuudet olisivat silti jatkuvasti korkealla sitä kautta, että erilaisten teknisten apuvälineiden kautta kohteen toiminnan monitoroitavuus pysyisi mahdollisena, mikä mahdollistaisi täsmällisen ajoittamisen. Tietoliikenteen monitoroitavuus tarjoaisi myös luvattoman paljon kertyvää tietoa kohteen käytösanalyysin pohjaksi, mitä voisi käyttää syötetietona tietokoneellisille ennakointijärjestelmille, minkä avulla voisi tilkitä ennalta ne ajalliset kohdat, joita suora, tekninen seuranta ei kattaisi. Tässä on huomioitavaa se, että asialla ei olisi mikään valtio, vaan ihan vaan ihmisistä koostuva joukko, jonka laajuudesta ei olisi tietoa kuin heillä itsellään. Eräänä olennaisimpana osallistujana tällaiseen olisivat tietoliikenneasentajat, joilla on luvallinen pääsy konfiguroimaan taloverkon toimintaan vaikuttavia laitteistoja ja täten he voivat tehdä mahdolliseksi esim. sen, että kaikki tietyn henkilön tietoliikenne kiertää toisen talon asukkaan tietokoneen kautta, joka täten pystyy estämään vaikkapa sähköpostiviestien kulkeutumisen määränpäähänsä tai niiden sisällön muuttamisen.

Jos olisi niin, että osallisina olisivat vähintään yksi tietoliikenneasentaja, joukko asukkaita ja niitä ihmisiä, jotka pystyvät sopivista naruista vetämällä mahdollistamaan sellaisia pelisiirtoja, missä asuntoja vapautuu ja pian entisille asukkaille aukenee yllättäviä työtilaisuuksia jossain toisaalla, minkä lisäksi sanomalehti "painaa tapahtumia villaisella" ja minkä lisäksi kyse ei olisi vuokra-asunnoista, vaan asunto osakkeellisista asunnoista, niin siitä kertyy jo niin paljon riskialtista toiminnan koordinoimista, että asiaan täytyy liittyä jokin "palkinto", sekä joukko muita ihmisiä, jotka varmistelevat, ettei esim. tietoliikenneasentaja voi jäädä kiinni tekosistaan.

Lisäksi, jos nuori perheenisä todella tappaa perheensäkin itseensä kohdistetun häirinnän vuoksi, täytyy tuolloin olla niin, että hän on jostain syystä kokenut olevan tarpeellista suojella heitä, mikä vaatinee mm. sen, että hänelle on erilaisin suggestioin osoitettu, että hänen perheensä liikkeitä ja toimintaa seurataan asunnon ulkopuolellakin, lapsen luokkahuoneen tapahtumista vaimon venäjänkielen kurssin tapahtumiin. Tai jos ei aivan jatkuvasti tällaista suggestiota ilmene, niin ainakin se käy selväksi, että hänen häiritsijänsä tuntevat jonkun, joka tuntee sen, joka on ollut paikalla siellä, missä hänen vaimonsa ja lapsensakin.

Suggestiot eivät ehkä sellaisenaan tunnu kovin huolestuttavilta, jos mitään fyysistä perheenjäseniin kohdistuvaa haittaa ei ilmene, mutta entäpä jos niillä annetaan ennakkoon vihjeitä siitä, mitä ns. läheltä piti tilanteita seuraavina tunteina tulee tapahtumaan jollekin perheenjäsenistä? Kuinka monta sellaista tarvitaan, että huoli vaimon ja lapsen hyvinvoinnista alkaa kasvamaan niin suureksi, että häirintä on pakko ottaa keskusteltavaksi vähintään vaimon kanssa, ellei jopa lapsenkin kanssa, vaikka hän nuori iältään olisikin?

Jos häirintä todella on laajalti koordinoitua ja moni siihen osallistuu, siihen varmastikin halutaan ympätä mukaan jokin idea siitä, mihin sillä pyritään, jotta kohdehenkilö tämän idean tavoitettuaan saataisiin tekemään tietynlaisia valintoja. Eräs tällainen voi olla esim. sellaisen illuusion luominen, että Suomesta pyritään tekemään entistä yhtenäisempää asenteellisesti ja ne jotka eivät ole samanasenteisia, ovat sitä vastaan ja täten heitä ei kaivata mukaan. Illuusiohan tämä olisi - tai ehkä paremmin sanottuna, johonkin orientoituneisuutta - koska suggestioita voi olla vaikka kuinka monta, eikä niistä silti muodostuisi täyttä ja selkeää muillekin jaettavissa olevaa varmuutta, vaan aina vain jotain, joka muodostuu tuntemuksista ja emootioista.

Tilastollisesti voisi olla osoitettavissa monien osatekijöiden luonnollisen esiintymisen mahdottomuus, mutta jos tietynlaisten esiintymien ilmeneminen tyrehtyisi heti sen jälkeen, kun niitä alkaisi kirjata ylös, ei kertyisi riittävästi sellaista, mitä olisi näytettävissä muille ihmisille. Sopisi myös kysyä, miten se päätyisi häiritsijöiden tietoon, että on alettu kirjailemaan outoja ilmiöitä ylös paperille, jos sen tekee kotonaan seinien sisällä, mutta tekniikan kehittyneisyys mahdollistaa nykyäänkin esim. sen, että kuljettaessa WLAN-verkon aaltojen lävitse, voidaan matemaattisesti laskea, minkämuotoinen olento siinä meni ja mitä esineitä hänellä on kädessään.

Laajamittaisen häirinnän mahdollisuudella tuumaillessa täytyy ottaa huomioon, että Suomessa(kin) on käytetty sotatilaa verukkeena sille, että vähemmällä vahtimisella olleet ovat ampuneet asenteellisesti eri mieltä olevia otsaan; apartheidia tapahtuu edelleen, vaikkakin hiukan muissa maissa; NSA ja muut Yhdysvaltain virastot kylvävät maailman kansalaisiin uskoa siitä, että kaiken kattava valvonta on hyväksi.

Siltikin, on aika raju loppuratkaisu tappaa itsensä lisäksi myös perheensä, sillä sen täytyisi tarkoittaa sitä, että tekijä on saanut vahvan tuntuman siitä, että ne tahot, kuten poliisi, joille hän on ounasteluistaan kertonut, vaikuttaa olevan jo ennalta tietoinen siitä, mitä hänelle on tapahtunut, mikä tukisi hänen mielessään sitä saatujen suggestioiden kautta muodostunutta käsitystä, että Suomessa on laajemminkin meneillään jonkinlaista valtatasapainojen uudelleenjärjestelyä ja asennelevitystä. Tämä saisi nuoren perheenisän kysymään itseltään mm. sitä, mitä hänen lapselleen tapahtuisi, jos hän tappaisi vain itsensä eli pystyisikö hänen vaimonsa kasvattamaan heidän lapsensa siten, että tämä ei tulisi ns. aivopestyksi näiden eriasenteellisten toimesta.

Toki tässä kerrotusta jää vielä avoimeksi monta kysymystä kuten se, eikö tällaisella perheellä olisi yhtään ystäviä ja eivätkö he parin vuoden aikana tavoittaisi edes puhelimitse sellaisia työnantajia, jotka maksaisivat heille sen verran paljon työkorvausta, että heillä olisi varaa muuttaa muuanne ja olisiko niin, että edes epäviralliset "nettiseriffit" eivät saisi selvitettyä, mistä oikein on kyse? Erityisen mietityttäväksi jäisi se, mitä tarkoittaisi "Breivikiksi kasvattaminen"? Hänen kohteenaan kerrotaan olleen kulttuurimarxilaisuus, mikä ei määritelmällisesti mahdollista ärsyyntyneisyyden purkamista kovinkaan eksaktiin ihmisryhmään tässä siis ajatuksena, että suggestioista voisi tulkita, minkähenkisiä tyyppejä on niiden takana ja ketkä täten olisivat ärsytettyä vastaan. Huomioitavaa on, että sopivan systemaattisesti toimien, häiritsijät pystyvät ohjaamaan vaikutelmaa häiritsijöiden identiteetistä mihin suuntaan vain.

Tieto- ja viestiliikenteen häirittävyydessä huomioitavaa on mm. se, että teleoperaattorit (lue: yksittäiset työntekijät, jotka pystyvät peittämään jälkensä) pystyvät ohjaamaan minkä tahansa puhelinnumeron minne tahansa, Itellalla on postikirjeiden osoitteiden automaattiset lukulaitteet, jotka sopivasti ohjelmoituna voivat ohjata tietyn vastaanottajan kirjeet syrjempään, sekä mammuttikokoisiakin verkkosivustoja voidaan väärentää kopioimalla aidon verkkosivuston sisältämältä palvelimelta sivut tietokantoineen toiselle palvelimelle ja tekemällä niihin halutunlaisia muokkauksia. Jälkimmäinen näistä vaatii lisäksi sen, että verkon selaaja ohjataan käyttämään väärää palvelinta, vaikka sivun osoite selaimen osoiterivillä näyttää olevan oikein. Tällä tavoin saadaan esim. kokonainen keskustelufoorumi kopioitua palvelimelta toiselle, yhden ainoan ihmisen (joku häiritsijöistä) esiintyessä jokaisena tuon keskustelufoorumin käyttäjänä koska hän voi kirjautua sisään kenenä tahansa.

Anonyymien häiritsijöiden arvostettavuuden vaikeus

Tosimaailma on fiktiivistä maailmaa ikävämpi ainakin siinä mielessä, että tosimaailmassa esiintyy paljon harvemmin sellaisia vihollisia (tai vastustajia, lievemmin sanottuna), joita voisi luonnehtia sanoille "oh hoh, siinäpä vasta vihollinen/vastustaja". Kysyttäessä verkon keskustelufoorumilla millainen olisi arvostettava vihollinen, on saatu vastaukseksi seuraavanlaisia (yleistettyjä) luonnehdintoja:

- ritarillisuus, vastustajan arvostaminen, kumartaminen vastustajalle ennen taistelua, ei iskuja vyön alle
- sellainen, jolta voi oppia jotakin uutta ja jonka voi voittaa puolelleen siten, että myös hän kokee voittaneensa
- kuuntelisi omat argumentit ja koettaisi osoittaa ne jotenkin vääriksi käyttämällä hieman erilaista lähestymistapaa
- pyrkisi taistelussa särkemään lentokoneen, mutta mielellään näki lentäjän pelastautuvan laskuvarjolla
- sellainen, jolle melkein yhtä mieluusti häviää kuin voittaa, tai ainakin niin ettei lopputulemalla ole kummallekaan suurempaa väliä

Kun on kyse sellaisista vastustajista, jotka pyrkivät erilaisin esim. psykologiasta ja neurotieteistä ammennettujen ja yksinkertaistettujen tekniikoiden avulla aiheuttamaan haittaa vastustajalleen (tai sellaiseksi väittämälleen, joka on siis eri asia), kyse on usein pelkästä yksittäisten haittatilanteiden aiheuttamisesta samoja tekniikoita loputtomasti toistaen, mutta toisinaan myös kohteen toiminnan rajoittamisesta siinä määrin, että kohteen ohjailu ja kontrollointi tulisi helpommaksi hallita erilaisin kenties hyvinkin hienostunein keinoin. Se mikä näitä vaihtoehtoja yhdistäisi, olisi pitäytyminen siinä määrin anonyyminä, että vaikka kohteesta vahvasti tuntuisikin, että hän pystyy tunnistamaan keitä hänen häirinnässään tai tarkkailussaan on mukana, hänen olisi käytännössä hyvin vaikea sitä todistaa.

Psykologia ja neurotieteet ovatkin juuri sellaisia, että niistä erilaisia haitantekotekniikoita ammentaen ja käyttäen ei tule jättäneeksi mitään helposti osoitettavia jälkiä kuten esim. viiltelystä voisi jäädä. Kuriositeettisena kysymyksenä voisi tässä yhteydessä ollakin, että jos moraaliin sopii psykologisen häirinnän käyttäminen, voiko siitä johtaa päätelmän, että samainen henkilö pystyisi helposti myös viiltelyyn?

Nykyajalle on varsin tyypillistä se, että psykologiaan ja neurotieteisiin pohjautuva haitanteko hajautetaan ts. sen osatekijät esiintyvät useissa eri konteksteissa ja useiden eri henkilöiden toteuttamana. Tämä tekee haitanteon takaisinmallintamisen varsin hankalaksi ja työlääksi todistaa. Internetissä lisähaastetta todistettavuuden ja tilanteiden vältettävyyden kannalta tuo sekin, että siellä toimintaan on niin helppo osallistua erilaisin nimimerkein tai vaihtoehtoisesti nimellä osallistuttaessa teho voi olla erityisen suuri, mutta todistettavuus silti erittäin vaikeaa.

Ei ole helppoa vetää rajoja sen suhteen, kumpi olisi häirinnän tai tarkkailun kohteena olemisen tunteen aiheuttaman epämukavuuden vuoksi pahempaa, se, että sitä esiintyisi vain Internetissä vai se, että sitä esiintyisi vain tosimaailman eri konteksteissa. Usein on niinkin, että tosimaailma ja Internet ovat muodostuneet siinä määrin samoiksi asioiksi, mielen järjestyksenpidon kannalta, että se mikä esiintyy Internetissä, "vuotaa" helposti myös tosimaailmaan ja sama toisinpäin. Eli niitä voi olla hankala "lokeroida" eri asioiksi. Internettiä käytetään tyypillisesti erilaisin päätelaittein, mikä eroaa ratkaisevasti siitä miten "tosimaailmaa käytetään", mutta asiaa voi pahentaa kohdeyksilön kannalta se, jos hänen tosimaailmansa on liian rajoittunut siinä mielessä, että tosimaailmassa ei ole riittävästi erilaista ja vaihtelevaa sisältöä. Tämä on osittain strateginen kysymys, eikä elämän sisällön rajoittuneisuus ja "samojen seinien jatkuva näkeminen" johda automaattisesti, ainakaan kovin nopeasti, jos lähtötilanne on hyvä, mihinkään erityisiin komplikaatioihin ja ongelmiin.

Tieteellisen tiedon helppo saatavuus on johtanut siihen, että häiritsijät voivat jo varhaisella iällä tulla tietoiseksi esim. stressin ja aivosolujen kuolemisen yhteydestä: stressi aiheuttaa kortisolin lisääntymistä, mikä taasen pidempään jatkuessaan aiheuttaa aivosolujen tuhoutumista. Stressin vaikutuksesta on kerrottu tarkemmin kirjoituksessa "Tuotteistetuista haitantekometodeista, kohteena hippokampus ja ohimolohkot". Häiritsijöiden eräänä tarkoituksena (tai kokeiluna) voi täten olla jatkuvan ulkoisesti aiheutetun stressin ylläpitäminen erilaisten häirintäkeinojen avulla. Häirintä itsessään voisi koostua esim. jatkuvasta erheiden ja virheiden tekemiseen houkuttelusta ja ohjailusta. Tähän liittyen voi lisätietona olla hyödyllistä silmäillä Wikipedian artikkelia "List of cognitive biases" ja esim. James Reasonin kirjaa Human Error. Häirinnän toimivuudesta indikoisi mm. se, kuinka kohdehenkilö oireilisi ulospäin näkyvästi (esim. ihollaan) neuronien tuhoutumisen yhteydessä vapautuneiden toksisten aineiden vuoksi, joita oli kertynyt tuhoutuneiden solujen lysosomeihin. Olisiko tämä sitten enää kovinkaan arvostettavaa vihollisen/vastustajan toimintaa, olisi jokseenkin kyseenalaista.

Auktoriteetit eivät tunnusta haittaan pyrkivän yhteispelin olemassaoloa

Kuten monen muunkin auktoriteetin julkisissa lausunnoissa, Ylilääkäri Hannu Lauermankin haastattelulausunnoissa, joukkosurmiin liittyen, esiintyy kaikissa sama puute: mainitaan kyllä usein mallin ottamisen mahdollisuus (eng. copycatting) ja mielenterveysongelmat jonkin hypoteesin sävyttämänä, mutta koskaan ei esitetä sitä mahdollisuutta, että tiettyihin tapahtumiin olisi ajauduttu muiden ihmisten systemaattisen toiminnan vuoksi. Voi nimittäin olla paljonkin vähemmän huomiota saaneita tapahtumia (mahdollista täysin poissa julkisuudesta), joihin on ollut vaikuttamassa sama "mekaniikka". Toisin sanoen se vaihtoehto puuttuu, että mitään pahaa ei koskaan olisi tapahtunut, jos tekijään ei olisi kohdistunut a) erilaisten reittien (elämässä navigointiin liittyen) tahallista sulkemista ja b) mielen uudelleenohjelmointia. Ensin mainittu olisi tässä se, joka laukaisisi jälkimmäisenä mainitun, aiemmin toteutetun.

Mielen uudelleenohjelmointi ei viittaa tässä mihinkään elokuvakliseeseen kuten sanaan 'rosebud', jonka lausuminen saisi jollain mystisellä tavalla kohdehenkilön käyttäytymään jonkin ohjelmoidun skriptin mukaisesti, vaan tämä perustuu todelliseen, tutkittuun, "kovaan" tieteeseen. Alustavana esimerkkinä ote termiin "synaptic pruning" liittyen, joka tarkoittaa synaptisten yhteyksien karsiutumista aivoissa "käytä tai kadota" periaatteen mukaisesti:

Certain terminal arbors are pruned by competition. The selection of the pruned terminal arbors follow the "use it or lose it" principle seen in synaptic plasticity. This means synapses that are frequently used have strong connections while the rarely used synapses are eliminated. (Wikipediasta [1], tarvitsisi mahdollisesti lisää tutkimusviitteitä erityisesti aikuisiän kokemusperäisiin synaptisiin muutoksiin liittyen)

Jos toisen ihmisen mieleen halutaan vaikuttaa ulkoapäin, ei ole tarpeen päästä "katsomaan pään sisään", vaan riittää, että toimitaan tiettyjen rennon systemaattisesti noudatettavissa olevien kaavojen mukaan. Esimerkkinä eräästä kaavasta voisi toimia esim. sellainen, joka perustuu "negative free lunch learning" efektiin (ilmaisu esiintynyt Science Daily verkkojulkaisussa). "Positive free lunch learning" tarkoittaisi sitä, että palauttamalla esim. sana assosiaation kautta mieleen jotain unohtunutta, tulisi mieleen myös kaikenlaista muuta, mitä tuohon mieleen palautettuun oli assosiaatioiden kautta liittyneenä, mutta tietyllä tapaa "väärin" mieleen palautettuna, noiden muiden assosiaatioiden mieleen palauttaminen muuttuisi vaikeammaksi, mistä nimitys "negative free lunch learning". Nimitys kuulostaa huvittavalta, mutta perustuu siis ilmeisesti Juppin ja Stonen tutkimukseen [2].

These are cases in which relearning parts of forgotten associations decreases the recall of the remaining parts. The authors find that the difference between free lunch learning and negative free lunch learning is due to the particular method used to induce forgetting. (Science Dailystä [3])

Koska on niin, että oppiminen perustuu paljolti siihen, että aiemman opin varaan on voitavissa rakentaa uutta oppia, on myös niin, että aiemman opin rapistuessa, sen varaan rakentuva oppi ei ole enää niin "vankkarakenteinen" (ei välttämättä parhain sanavalinta tässä yhteydessä). Eräänä toisen ihmisen mielenmurentamiskeinona onkin täten aiemman opin rapauttaminen tekemällä uudemmasta opista hankalammin käytettävää. Riittävän systemaattisesti tehtynä voidaan ohjata varsin täsmällisestikin, mitä karsitaan ja mitä vahvistetaan.

Ohjelmistoteknologia mm. algoritmien ja Internet palvelujen muodossa tarjoaa paljon apuvälineitä sellaisille, joilla on halua sotkea muiden ihmisten mieltä. Jos esim. haluttaisiin sotkea jonkun vasta ohjelmointia ja tietotekniikkaa opiskelevan mieltä, voitaisiin kuormittaa hänen tietoisuuttaan esim. sanoilla, jotka ovat perustana (aiemman opin varaan rakentaminen) tietyille ohjelmistoteknisille avainsanoille, kuten: periytyminen, puurakenne, parent, child, malli (eng. model), luokka (eng. class), puurakenne, hibernate (vrt. kylmyys), tietokannan symboli (tynnyrimäinen), repo, apache, etc. Mielelle aiheutuu runsaasti kognitiivista kuormitusta erotella samankaltaisia sanoja ja muita aistittavissa olevia kohteita toisistaan, joten haittatarkoituksiin voidaan ajatella oleva käytettävissä esim. sanariimigeneraattori, samankaltaisia kuvia hakevat hakukoneet (googleta: "similar image search") ja tietyissä erityistarpeissa samankaltaisia kasvoja tunnistavat algoritmit (googleta: "face search algorithm"), joiden jatkokehittelyyn esim. joku matemaattisesti kyvykäs yliopisto opiskelija saattaa ottaa osaa.

Helsingin Sanomat on aina, luonnolliseen tapaansa, muistanut muistuttaa, että "mielisairaus eli psykoosi, jossa kärsitään harha aistimuksista, on joka kymmenennellä henkirikoksen tekijöistä", mutta ei sekään koskaan anna ymmärtää, että mitään systemaattista häirintää, johon olisi osallistunut usea ihminen, voisi olla taustalla.

Sinä, Hannu Lauerma, Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori, olet sanonut Helsingin Sanomissa, että

"Käytännössä kaikilla Hyvinkään ampumistragedian kaltaisiin tekoihin syyllistyneillä on taustallaan jonkinlainen mielenterveyden häiriö."

Olet maininnut myös siitä, että "asiasta [joukkosurmista] puhuminen voi lisätä kopiotekojen todennäköisyyttä", mikä sinänsä on ihan ymmärrettävää spekulaatiota, jossa ei esiinny mitään lopullista varmuutta, mutta jossa kuitenkin tulee jälleen kerran selitys mallin ottamisesta jostain muualta. Ts. mediassa toistetaan jatkuvasti samoja väittämiä, joiden mukaan tekijät ovat itse aiheuttaneet mielentilansa ja/tai että malli on otettu jostain muualta.

Lukion psykologin oppikirjojen kautta kaikille opiskelijoille, jotka ovat riittävän aktiivisia, tulee tutuksi mm. skeeman ja skriptin käsitteet, missä skripti tarkoittaa tapahtumasarjaista skeemaa, jolla on ennustettavissa oleva lopputulos. Skeema taasen "tarkoittaa kaavaa tai rakennetta, ja sillä viitataan ajattelun tiedollisiin, jäsentyneisiin kokonaisuuksiin" (kognitiivisen sosiaalipsykologian sanastosta [4]). Huomaan, Hannu Lauerma, että olet kirjoittanut kirjan mm. hypnoosista ja suggestioista, verkosta löytyen mm. kirjoituksesi Terveyskirjastossa [5], mutta omalta osaltani tarkoitan korostaa tässä pitkäaikaista mielen rakenteiden, kumulatiivista ja/tai iteratiivista muokkaamista haitallisessa mielessä, enkä niinkään hetkellisesti esiintyvän suggestoitavuuden hyödyntämistä. Kirjasi "Pahuuden anatomia" on jäänyt käymättä läpi, mutta "rivien välistä lukien", kuten vaikkapa teologia.fi:n kirja arvion [6] pohjalta tulkiten, saatan muodostaa epäilyn siitä, että olet käsitellyt asiaa teemalla "ihmisessä saattaa eri määrissä asustella sellainen pahuus, jota voi luonnehtia psykoottiseksi tai mielenvikaiseksi", mutta et ole missään määrin käsitellyt sitä mahdollisuutta, että tuo pahuus olisi muiden ihmisten tarkoituksellisesti aiheuttamaa.

Sinä, Hannu Lauerma, olet aitiopaikalla siellä Psykiatrisessa vankisairaalassa. Mediassa paljonkin esiintyvänä sinun lausuntosi ovat mahdollisesti aina samalla edellä selvitetyllä tavalla puutteellisia. Olisi hyvä, jos ottaisit kantaa siihen, voiko sinun mielestäsi (voit myös konsultoida muita asiantuntijoita) tietynlainen "äärimmäisen poikkeava käytös" olla muiden ihmisten aiheuttamaa, perustuen mielen uudelleenohjelmointiin (lavea määritelmä).

Sopii myös kysyä, missä määrin esim. "ampuratasurmaaja" Sanna Sillanpää, joka oli tietojenkäsittelytieteen FM (filosofian maisteri) tai "elokuvateatteriampuja" James Holmes, jolla oli "undergraduate degree in neuroscience", tulivat häirityiksi tai uudelleenohjelmoiduksi opiskelutovereidensa ynnä muiden ihmisten toimesta, sen vuoksi, että heillä tavallaan oli "sopiva oppimispohja perustanaan"?
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Synaptic_pruning
[2] http://www.sciencedaily.com/releases/2008/08/080821211553.htm
[3] http://www.mcs.st and.ac.uk/~pej/
[4] http://www.uta.fi/avoinyliopisto/arkisto/sosiaalipsykologia/kognitiivisuus.html
[5] http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=onn00099&p_teos=onn&p_selaus=9540
[6] http://www.teologia.fi/artikkelit/etiikka/698 haastattelu missae luuraa joukkomurhaajan pahuus

Omista ajatuksistaan eksymisestä

Kuva 1. Pooli.
Kuva 2. Ajatuksiin ulottuvaisuudesta.
Kuva 3. Jatkoajatuksien todennäköisyydestä.
Kuva 4. Ajatusresurssien vähyys muokkaa ajatusten mieleentulemisen todennäköisyyksiä.
Kuva 5. Ajatuksen tuominen mieleen hienoisesti avittamalla.
Kuva 6. Hyvän opin vaikutusvallan vähentymistä ja poispurkautumista.
Kuva 7. Signaalin etenemistä ja etenemättömyyttä tiettyjen sääntöjoukkojen nojalla.
Tietynlaisissa tiettyyn henkilöön kohdistuvissa mielen uudelleenohjelmointitarkoituksissa on kyse tietojärjestelmä- ja mobiiliavusteisesta toiminnasta sellaisella osallistujien volyymillä ja sellaisella toimintaperiaatteella, että toiminnan pitkän ajan analysoitavuus pysyy mahdollisena. Merkittävin ero keskustelemisen kautta vaikuttamiseen on siinä, että kohdehenkilö ei käsittele vaikuttavia asioita (mm. tarkkaan ajoitetut häirinnät, havaittavaksi asetetut sanat ja symbolit) niinkään rationaalisella ja loogisella tasolla, vaan ne aiheuttavat estäviä ja kiihottavia (eng. inhibit ja elicit) vaikutuksia jossain ”lähempänä” tiedostamatonta, mutta kuitenkin siten, että niiden vaikutus on mallinnettavissa, ennustettavissa ja myöhemmin jatkokehiteltävissä.

Hienovaraisten, yksittäisten suggestioiden voidaan luonnehtia eroavan mielen uudelleenohjelmoinnista siten, että jälkimmäinen kietoutuu osaksi suurempaa tarkoitusta, jossa on käytössä muitakin vaikutusvälineitä ja metodeita kuin suggestio. Välineisiin ja keinoihin sisältyvät mm. malicious-tyyppisten laitteiden saattaminen kohdeyksilön käyttöön (mm. luvattomiin etämonitorointitarkoituksiin), Internet-tietoliikenteen kontrollointi, stressaaminen, rahanhankkimiskeinojen estäminen, identiteetin haperruttaminen, ystävien kaikottaminen, vääriin käsityksiin päädyttäminen, itsetunnon kolhiminen ym.

Toimintaan oleellisesti liittyvä tietojärjestelmä mm. ohjeistaa osallistujia semiautomaattisesti (mobiilikäyttöisyys sisäänrakennettuna ominaisuutena) ja johon liitettynä olevaa tietokantaa pääsee hyödyntämään web-konferenssi -ohjelmistolla, joka on tarkoitettu Internetin välityksellä tapahtuvaan yhteistyöskentelyyn. Tähän tietokantaan (voi olla useampiakin, erityyppistä dataa varten) sisältyy mm. lukuisia kohdehenkilön havainnoimia asioita, eikä siellä ole puutetta myöskään luvattomasti kerätystä sensoridatasta ja valvontalaitteistojen keräämästä videokuvasta.

Toimintaa ohjaavasta tietokannasta löytyy myös tietoa siitä, mitä erityisen erottuvia sanoja, symboleita, piirteitä, käytettyjä ilmaisuja, tapoja ilmaista jokin asia ym. kohdehenkilön mielessä on liittyneenä johonkin tiettyyn toimintaan osallistuneeseen henkilöön, yleensä tai tämän ollessa jossain tietyssä roolissa. Tästä tiedosta voi ajatella muodostuvan eräänlaisia pooleja (ks. kuva 1), joista ammentamalla muut osallistujat voivat, jatkuvasti säätyvän suunnitelman mukaan, tuoda jonkin tietyn henkilön kohdehenkilön mieleen.

Kyse on oppimisesta kaikkien osallistujien kannalta, myös kohdeyksilön kannalta, muttei kuitenkaan aina oppimisprosesseista, sillä moni toimintaan liittyvä, varsinkin tietotekniikka- ja elektroniikka-avusteinen sellainen on sovellutuksena niin uutta, ettei aiempia vertailukohteita liiemmin ole. Tietyt toimintaa kuvailevat ja toiminnan suunnittelussa hyödynnetyt visuaaliset mallinnuselementit ovat sekä toiminnalle leimallista, että myös sopusoinnussa ei pelkästään ihmisolennoille luontevan ajattelun kanssa vaan myös mm. luonnontieteistä ja psykologiasta kumpuavien ilmiöiden matemaattisen esityksen kanssa. Muutamalla erilaisella visuaalisella elementillä ja joukolla sääntöjä niiden käyttämiseksi saadaan selitettyä lukemattoman monia asioita ”elävästä elämästä”. Niiden käyttämiseksi riittää, kun osaa määritellyt säännöt, toiminnan analyysin jäädessä enemmän erityisosaamista vaativaksi.

Normaalisti ihmisajattelu ei ole pelkkien sana-assosiaatioiden varassa, vaan voidaan myös elää hetki eräänlaisessa visuaalisessa simulaatiossa katselemalla mielikuvia. Tosin, voidaan usein huomata, että tullessa jostain erityisestä äsken tietoiseksi tai jos jokin mielle on alitajuisen vahvasti aktiivisena, tämä jokin tulee uuttuneeksi mukaan tähän visuaaliseen simulaatioon. Tämän jonkin esiintyminen sellaisenaan hiipuu, jos jatkaa muiden asioiden ajattelemista, mutta silti se ehti aktivoimaan kaikenlaista muuta, joiden ohjausvaikutus voi olla niin hienoinen, ettei sitä toviin tajuakaan, vaikka vaikutus olisi pitkäaikainenkin.

Voidaanko pitää faktana sitä, että kun ihminen lähtee kuvitteellisesti liikkeelle ajatuksesta x, on ”ajatusresurssien” rajallisuudesta ja aiemmin muotoutuneista ajatusmalleista (hitaasti muuttuvaa) johtuvaa, että esim. seuraavan sekunnin aikana vain pienellä joukolla tiedostettavissa olevia ajatuksia on mahdollisuus tulla tietoiseen mieleen? Tätä voisi havainnollistaa kuvalla 2, missä pallojen koko korreloisi ajatuksien mieleentulemisen todennäköisyyden kanssa. Ajatusresurssit vaikuttaisivat siihen, kuinka kauaksi ajatuksesta voi ilman erityistä keskittymään pysähtymistä päästä; ensiajatusten ja sitä mahdollisesti tukevien muiden ajatusten juolahdettua mieleen, jäävät nämä ajatusresurssit osittain ikäänkuin ylläpitämään ensiajatuksien pysymistä tietoisuudessa, jolloin ajatusresursseja jää vähemmän kovin toisenlaisten ajatusten nostattamiseksi esiin. Kuvan 3 viivojen paksuus kuvastaisi todennäköisyyksiä, joiden nojalla jokin neljästä ajatusresurssien rajoissa mahdollisesta ajatuksesta tulee seuraavaksi tietoiseen mieleen (karkeasti ottaen: enemmän liitännäisyyttä senhetkisiin ajatuksiin liittyen = suurempi mieleentulemisen todennäköisyys). Ajatusresurssien ”takertuvaisuus” vähemmän olennaisiin ajatuksiin tekee hankalammaksi ajatella niitä asioita, joita todella haluaa ajatella, saati käyttää niitä hyväkseen tehdäkseen hyviä päätelmiä (päätelmien teko kuluttaa erityisen paljon energiaa ja ajatusresursseja, jos ei pysty ajattelemaan riittävän selkeästi). Tämä käy ehkä selvimmin ilmi silloin, kun on dopamiinivajeinen, sillä tuolloin aivot saanevat esiin lähinnä jotain tyypillistä, ja johon sitten jämähdetäänkin. Kuva 4 havainnollistaa sitä, miten yksi assosiaatioreitti käy todennäköisyydeltään täysin epätodennäköiseksi. Tuolloin on myös alttiimmillaan suoranaisten valemuistojen muodostamisen kannalta (ei perustella tässä yhteydessä, mutta olisi helpompaa saada aikaan pysyväluonteisia muutoksia muistettavissa oleviin ajatuksiin).

Pyrkimyksiin sisältyy erityisesti se, että kohdehenkilön assosiaatioverkostoista muodostuisi sellaiset, että kestäisi mahdollisimman pitkään ennen kuin kohdehenkilö pääsisi takaisin itselleen kelpoisiin ajatuksiin tultuaan altistuneeksi ei-mukaville ajatuksille. Eräänlaista omiin ajatuksiinsa ”eksymistä” siis, missä ei-mukavien ajatusten ajatteleminen aiheuttaa myös lyhyt- ja pitkäaikaisia fysiologisia reaktioita, mikä voi tehdä kelpoisiin ajatuksiin takaisinpääsemisen vielä työläämmäksi. Tätä valmisteltaessa on erittäin tavanomaista pyrkiä ”iskemään” assosiaatioita tuottavalla tavalla silloin, kun kohdehenkilö on uuvuttanut itseään liikaa (esim. tullessaan liian pitkältä juoksulenkiltä) tai hän on univajeinen (tuolloin olisi ajatusresurssien vajeen lisäksi myös aivojen signalointi melko kauttaaltaan vähemmän optionaalisesti).

Kyse on mahdollisimman kattavan ennustettavuuden tekemisestä mahdolliseksi ts. kohdehenkilön mielen ohjelmoimisesta ja takaisinmallintamisesta niin tarkkaan, että tiedetään mitkä mm. sanat ja symbolit aiheuttavat sellaisen esiaktivitaation, että voidaan olla varmoja esim. siitä, mitä ilmaisua kohdehenkilö käyttää tavatessaan ensi tiistaina klo 09.05 tietyn henkilön, tullessaan juuri ennen tapaamista nähneeksi käytävän perällä kukkalajitelman, jossa on vaaleanpunainen nauha (ks. kuva 5). Tämä on analoginen sille, kuinka hermoverkkojen neuronilla on useita sisääntulevia signaaleja ja yksi sen laukaisema uusi signaali (jos vain sisääntulevilla signaaleilla on tarpeeksi yhteenlaskettavaa tehoa).

Kuvassa 7 (tekstin lopussa) on eräs esimerkki sellaisesta (kuvitteellisesta) signaalien etenemisestä, missä signaalit voivat samoja reittejä edeten päätyä aina saman tietyn verkon osan luo sitä aktivoimaan. Se ei esitä neuronien toimintaa, eikä siinä huomioida edellä mainittuja ajatusresursseja ja todennäköisyyksiä, vaan tarkoitus on osoittaa olevan määritettävissä matemaattinen algoritmi, johon perustuen voidaan tietää, minkälaisella esiaktivoinnilla voidaan saadaan tietty lopputulema. Sääntönä käytetyssä algoritmissa on, että a) jos kaksi verkon osaa (noodi) pystyy signaloimaan kohti samaa viereistä noodia, ne tekevät sen, jolloin kyseinen noodi tulee seuraavalla kierroksella osallistumaan uusien noodien mahdolliseen aktivoitumiseen ja b) sama noodi voi osallistua usean noodin aktoivoimiseen, jos sillä vain riittää ulottuvaisuutta.

Todistamisen mielessä on erityisen huomioitavaa se, kuinka usean eri ihmisen yhteistoiminta aiheuttaa erittäin eksaktisti ja harhailematta eteneviä ”signaaleita”, joiden yhteisvaikutus tuottaa assosiaatioita, jotka yhdessä muiden osallistujien tuottamien ”signaalivirtojen” kanssa tuottavat uusia assosiaatiota, jotka täydentävien signaalivirtojen avulla johdattavat ajatukset ja tuntemukset sellaisten mielteiden äärelle, joiden esiintuloon osallistujat olivat jo ennalta varautuneet ja kuinka tämä pitkään jatkuessaan aiheuttaa merkittävän muutoksen sen suhteen, kuinka paljon ”huono oppi” on vallannut vaikutusvaltaa ”hyvältä opilta” ja kuinka paljon hyvää oppia on purkautunut (poisoppiminen). Tätä jälkimmäistä voi havainnollistaa yksinkertaisella pylväskaaviolla kuten kuvalla 6, jossa esim. sotaan, rasismiin, kuolemaan, sairauteen, ilkeyteen yms. liittyvä ajatussälä on vallannut vaikutusvaltaa hyvältä opilta (esim. omaan ammattiin tai koulutukseen liittyen). Aivojen plastisuudesta eli muokkautumiskyvykkyydestä johtuen tämä ei koskaan ole lopullista ja pysyvää, mutta vaatii oman vaivansa pitää mieltään riittävän selkeänä ja käyttökelpoisena.

Pitkäaikaistutkimus voidaan lyödä lekkeriksi eli menee leikkimiseksi

Ihan tavalliset ihmiset ovat oppineet, että haluttaessa oppia, miten ihminen rakentaa onnellisuuden, ei riitä, että osaa tehdä symboleilla ajatteluun pohjautuvia havaintoja kuten: "Jalle on saanut uuden perjantaipullon/läppärin/naisen, siksi Jalle on nyt onnellinen", vaan pitää ottaa käyttöön a) erilainen abstraktion taso, big data, neuraaliverkot ym. ja b) tehdä joku ensin onnettomaksi ja katsoa miten hän selviää siitä. Asian voi ilmaista myös niin, että "ihan tavalliset, mutta sosiaalisesti laajalti verkostoituneet ihmiset" voivat olla äärimmäisen tylyjä kanssaihmisiään kohtaan, silloin kun kyseessä on jonkin niin merkittävän elämään liittyvän asian selvittäminen kuin miten olla onnellinen, miten pitää onnellisuutta yllä ja miten onnellisuus saavutetaan sen jälkeen kun ote siitä on päässyt toviksi lipsumaan.

Neuraaliverkot ovat siis jotain sellaista, joka on käytössä esim. tekstintunnistuksessa l. vaikka kirjoittaisi aika lailla kiemuraisesti, älypuhelimeen asennettu ohjelmisto tunnistaa kiemuroistakin mitä kirjaimia oli tarkoitus käyttää. Ja onhan niitä käytössä esim. suomalaisessa puuteollisuudessa parantamassa tietyllä automaattisella tavalla tuotannon laatua jalostuksen eri vaiheissa. Neuraaliverkot voivat olla esiopetettuja, jolloin ne toimivat käytännössä eräänlaisina älykkäinä kuviontunnistuskoneita tai sitten ne voivat oppia (ja poisoppia) itsenäisesti. Big datalla taasen viitataan johonkin niin suureen ja jatkuvasti kertyvään datamäärään, että muodostuu haasteita liittyen datan keräämiseen, kuratointiin, varastointiin, hakuun, jakamiseen, siirtoon, analyysiin ja visualisointiin.

Neuraaliverkkoihin ja big dataan liittyvien työkalujen kehittäminen on erittäin haasteellista, mutta niiden kehityttyä tarpeeksi, niitä pystyy käyttämään melkein kuka vain. Vertaa: äänitysstudion miksauspöytää oppii käyttämään "ihan tavallinen ihminen", vaikka siinä voi olla satoja erilaisia säätimiä, eikä kertaakaan tarvitse vilkaista miksauspöydän sisään selvittääkseen miten se sisäisesti toimii - vaikka, mitäpä niistä piirilevyistä osaisikaan päätellä.

Onnellisuuden tavoittelu ei ole koskaan jäänyt pelkästään yksittäisten ihmisten mietittäväksi ja omien etujen parantamiseksi, vaan kuten kehitteillä olevia, Internet verkon valvontaan tarkoitettuja laitteita ja ohjelmistoja mennään ensiksi tarjoamaan esim. Supolle eli suojelupoliisille, on "salaisessa onnellisuusopissa" olevilla myös omat tietyt tahonsa, joiden kanssa he tekevät yhteistyötä. Yhteistyötä he tarvitsevat, koska heidän tutkimuskohteiksi valitsemiin henkilöihin saa helpoiten jatkuvan tai riittävän usein toistuvan yhteyden vain median kautta (mm. mielteiden, ideoiden, käsitteiden ja assosiaatioiden pitkäaikaisaktivointi), minkä lisäksi tarvitaan monenlaista teknistä välineistöä varsinaiseen tarkkailun suorittamiseen ja sitä kautta datan keräämiseen, analysointiin yms.

Koska tällainen toiminta vaatii usean jonkin erikoisalan ammattilaisen (tai sellaiseksi opiskelevan) asiantuntemusta analyysi vaiheen ja konsultoinnin osalta, kasvaa asiaan liittyvä ihmisistä koostuva verkosto nopeasti niin suureksi, että havaitaan helpoimmaksi pitää toiminta salassa siten, että opetetaan ihmiset pitämään ihmisten salatarkkailusta. Se taisi olla joskus 90-luvulla, kun jotkut teatterikorkeakoululaiset olivat yöt ja päivät läpeensä jonkinlaisessa vitriinissä tarkkailtavana ja YLE1:n kautta katseltavina eli jo paljon aikaisemmin ennen näitä nykyisiä "kuvataan monella kameralla, kun ihmiset toheltaa ja kilpailee keskenään". Ja lapsethan ovat leikkineet barbeilla ja muilla ihmisiä symboloivilla esineillä jo ties kuinka monien vuosisatojen ajan.

Voitaneen olettaa, että ihan kaikkia ihmisiä ei saada pelkästään esim. "onnellisuuden mekanismien" oppimiseksi aiheuttamaan jollekin toisella toistuvaa haittaa, ongelmaa ym. vain sen vuoksi, että oppisi "jotain teoreettista" - olettaen, että kokee itse olevansa riittävän onnellinen jo nykyiselläänkin. Kuitenkin, tässä on huomioitava se, että se miten muiden ihmisten äärimmäisyyksiin menevä tarkkailu ja analysointi toteutettaisiin, johtaisi siihen, että ei olisi mahdollista keskittyä pelkästään onnellisuuteen liittyvien asioiden suoraan havainnointiin ja datasta johdettuun tietoon, vaan tarkkailun ja analyysin tuloksena tulisi selville ihan kaikki, mitä tarkkailtavaan henkilöön liittyy juuri nyt, sekä myös se, mitä tulee liittymään myös tulevaisuudessa (ennakoitavuus aiemman tiedon perusteella). Mitä tarkemmin kohteesta pääsee tai kokee pääsevänsä selvyyteen, sekä mitä vahvempi osallistuvan ihmisverkoston yhteishenki on, sitä vaikeampaa siihen on olla osallistumatta paljon enemmän vetovoimaa kuin pelkässä esim. Facebookin aiheuttamassa stimulaatiossa.

Toiminnan lopettamista kesken voi jarruttaa myös se, että se on voinut kestää pidempään kuin mikään läheskään vastaava tutkimus missään aiemmin. Lisäksi, jos toiminnan voi speksata eli muodostaa siitä myytävissä olevan formaatin, siitä voi saada erittäin paljon rahaa. Vertaa tätä suomalaisen opetustaidon myyntiin ulkomaille tai Napakymppi ohjelman idean käytettävyyteen eri maissa. Tässä kohdin voi halutessaan hetken miettiä, mahtuisiko Napakymppi-formaatin speksit todellakin pienelle paperilapulle (kaikki tietävät mitä ajattelet juuri nyt).

Asiaa voisi lähestyä myös suomalaisuuden kehittämisen kautta eli käyttämällä muutamia ihmisiä koekaneina, koirina, hepokatteina ja ties minkälaisina, voisivat muut soveltaa havainnoista ja datasta johdettuja päätelmiä esim. joko omassa elämässään tai jonkin organisaation kuten MTV3:n tapauksessa liiketoiminnassaan eli sen selvittämisessä, kuinka vähäisillä rahallisilla panostuksilla saadaan pidettyä ihmiset riittävän onnellisina, sopivasti asioissa ja aina uudestaan takaisin palaavina. Ja mediatalohan voi sitten aina jälleenmyydä tai edelleenluovuttaa näiden tutkimusten kautta saadun tiedon esim. valtioneuvoston jäsenille - ellei sitten satu olemaan niin, että he ovat siitä tietoisina jo ennestään. Itse asiassa, juuri tämä asia on itseäni viime aikoina mietityttänyt: kuinka pitkälle valtion kulloisetkin kehittäjät ja vaihtopenkillä olijat ovat valmiita menemään saadakseen asiat sujumaan siten kuten haluavat niiden sujuvan?

Näissä pitkäaikaisissa tarkkailututkimuksissa kyse voi olla pelkästään passiivisesta tarkkailusta tai aktiivisesta sen kokeilemisesta saadaanko joku ihminen konvertoitua jonkin asian/aatteen kannattajaksi pelkästään esim. erilaisin suggestioin tai kuinka hänen elimistönsä toimintaan vaikuttaa, jos häntä stressataan lukuisilta eri suunnilta sillä tapaa, että kohdehenkilön "aivot ovat jatkuvasti liekeissä" eli muuttuuko ruokavalio tai alkaako elimistö oireilemaan johonkin tulehdustilaan viittaavalla tavalla? Tässä kohdin voidaan huomata, että tieto elimistön tietyistä tiloista saadaan sekä matemaattisiin laskelmiin perustuvien arvioiden kautta, että myös terveyskeskuksen teettämien laboratoritestien kautta (kaapataan tietojärjestelmiin talletettu tieto).

Erityisen mielenkiintoista tietoa voi olla se, muuttuuko kohdehenkilön tarve jäsennellä ajatuksiaan jotenkin uudella tavalla esim. jatkuvan tietoverkkojen kautta tapahtuvan häirinnän vuoksi (esim. suojautumalla, varautumalla tai jälkihoitaen) tai MTV3:n uutisten inserttien sisältämän symboliikan muodostaessa kohdehenkilön elämää kuvaavan tarinan. Vertaa:

"kirjailija abstrahoi vain tarinalleen merkitsevät tapaukset ja sitten järjestää ne mielekkääksi sarjaksi. Tämä tapahtumain abstrahointi (valinta) ja järjestäminen johonkin merkitsevään suhteeseen toistensa ja romaanin tai näytelmän "pääteeman" kanssa luo "kertomataidetta". Juonenkehittelyllä, luonteenkuvauksella, teoksen rakenteella, huipennuksilla, loppuratkaisuilla ja kaikilla muilla asioilla, joista puhutaan teknisessä arvostelussa, on yhteyttä tähän symbolikokemusten järjestelemiseen, jotta symbolikokemusten koko rakennelma (siis valmis kertomus tai näytelmä) vaikuttaisi halutulla tavalla lukijaan." (S.I.Hayakawan kirjasta Ajattelun ja toiminnan kieli)

Kahden henkilön oletettujen toimien keskenään sekoittamisesta

Ihmisiä on suhteellisen hankala saada uskomaan, että "nyt on jotain kokeilua käynnissä", koska kokeilut (esim. psykologiset kikkailut) noudattavat usein vähemmän selväpiirteisiä linjoja, mikä tekee niiden käytön todistettavuudesta haasteellista. Siinä vaiheessa, kun kokeilussa on edetty karkeampien esikokeilujen kautta hienovaraisemman toiminnan vaiheeseen, toimintaa on yleensä vaikea osoittaa, rajata tai todistaa, koska se on tarkoitettu luonteeltaan juuri sellaiseksi. Ts. pitäisi pystyä osoittamaan tuota jotain jo siinä vaiheessa, kun se on vasta kokeilun asteella. Seuraavassa kuvaillaan eräs tapahtumien kulku, jossa pyrkimyksenä on ollut yhdistää kohdehenkilön mielessä kahta eri kontekstia, ikään kuin "assosiatiivista käytävää" niiden välille luoden, vaikka kohdehenkilö haluaisi mieluummin pitää nämä kaksi kontekstia erillään toisistaan.

Kuviteltakoon venäläinen Facebook-ystävä (tekstissä fb-venäläinen, kansallisuus tässä melko epäoleellista), joka alkoi osoittaa pyrkimystä uuttaa toistuvasti kohdehenkilön tietoisuuteen asioita, jotka assosioituivat tiettyyn venäläiseen opiskelijaan (eri henkilö siis), joka opiskeli myös ohjelmistotekniikkaa samassa koulussa kuin kohdehenkilö.

Aluksi järjestys oli siten, että opiskelijavenäläinen teki jotain tiettyä koulussa tai joku teki jotain hänelle, tai hän oli mukana jossain (toiminnan hetkessä), tai hän tuli tietoisuuteen muiden henkilöiden toimesta jossain sellaisessa yhteydessä, jossa hän ei itse ollut läsnä, minkä jälkeen samana tai viimeistään seuraavana tämä fb-venäläinen liitti omaan uutisvirtaansa jotain sellaista (esim. linkki uutiseen), joka assosioitui hyvin suoraan tästä opiskelijavenäläisestä jälkeenjääneeseen viimeisimpään (tiedostettuun) havaintoon.

Tarpeeksi monen toiston kautta tilanne muistuttaa "ystävänryöstöä" tai vertaisen esittämistä. Sellainen ei kai liene kovin poikkeavaa, mutta tietty systemaattisuus ja tietynlainen ennen kuulemattomuus tekee siitä vaikeasti uskottavaa (ikään kuin pitäisi aina olla jokin aiempi esimerkki, jotta tapahtumia olisi helpompi uskoa).

Seuraavassa vaiheessa, jonka voi katsoa alkaneeksi siitä kohdin, missä kahdessa eri kontekstissa tapahtuneiden samankaltaisten asioiden (tai niihin suggestoivien/assosioituvien) lisäksi tuli uusia samoissa kahdessa kontekstissa esiintyneitä samankaltaisia asioita, minkä lisäksi tapahtumien järjestys ja synkronisaatio muuttuivat.

Tässä toisessa vaiheessa havainnoija eli kohdehenkilö ei enää pystynyt arvaamaan milloin opiskelijavenäläisen jälkeen tulee fb-venäläinen, koska järjestys saattoi olla juuri toisinpäin ja riittäväksi todettujen toistojen jälkeen rytmiä rikottiin siten, että "kontekstista vastaparia" ei aina ollutkaan. Aiemmin rytmi oli mennyt niin, että ensin kymmenisen kierroksen ajan toimi ensin opiskelijavenäläinen, jonka jälkeen aina fb-venäläinen. Lisäksi rytmiin tuli mukaan sen rikkonaisuutta ja sitä kautta vaikeampaa hahmotettavuutta.

Jos ajatellaan tässä kahta eri kontekstia "vierekkäisinä pallukoina" ja niiden välille olevan "linkki", niin niiden "portinvartijoina" toimisivat tällöin nämä kaksi eri henkilöä, joilla minkään kohdehenkilön tiedossa olleen informaation kautta ei ole varmuudella osoitettavaa sosiaalista suhdetta (kohdehenkilö ei ole nähnyt heitä yhdessä, toisen asuessa Suomessa ja toisen jossain Moskovan liepeillä).

Kuvaillun toisen vaiheen lopuille tultaessa kohdehenkilön mieli oli herkistyneempi ounastelemaan, että tämän fb-venäläisen esim. viitatessa johonkin tietynsisältöiseen artikkeliin (jakaa linkin siihen Facebook-virrassaan), opiskelijavenäläinen tekisi lähiaikoina jotain sellaista, johon tämä artikkeli jollain tapaa liittyisi. Loogisesta tämä uskomus olisi tietenkin järjetön, mutta kohdehenkilön mieli olisi tässä vaiheessa oppinut tietynlaisen ajattelunmallin, mikä aiheuttaisi ajatteluun tiettyä erheen todennäköisyyden kasvamista.

Vainomisen käsite osana sosiaalisia kielipelejä

Aamulehdestä sen vuoden 2004 paikkeilla luin, kuinka pienehkössä, kuvattomassa uutisjutussa yksilöitiin joku ulkopaikkakuntalaisille tuntemattomaksi jäänyt toisinajattelija suunnilleen sanoilla "eräs kaupungilla hyvin tiedetty henkilö", kohteena olleen henkilön jäädessä uutisessa jonkinlaisen hörhön rooliin. Tämä oli sen vuoksi mieleen jäävä tapaus, että tuollainen rajaaminen on ehkä niitä helpoimmin vältettäviä virheitä, joita uutistoimittajan voi olettaa siivoavan tekstistään pois, jos hän haluaa pitää yllä uutisten uutismaista luonnetta.

Asia palautui mieleeni vuosia myöhemmin, luettuani Kauppalehden sivuilta vainoamisen käsitteen ylösnostamisesta (oikeudenkäyntiasioita). Vainoamisenhan voi ajatella tarkoittavan siltä osin samaa piinaamisen käsitteen kanssa, että kumpikaan niistä ei ota kantaa tekijän motiiveihin, vaan niitä käytetään tekoja kuvailevissa virkkeissä. Piinaamisen eroavuus vainoamisesta riippuisi paljolti siitä, miten niitä on oppinut käyttämään: joku voi ajatella piinaamisen olevan enemmän "hermoille käyvää" kuin vainoamisen ja joku toinen ei ehkä ole edes kuullutkaan sanasta 'piinaaminen', eikä hetken makustelunkaan jälkeen koe tunnistavansa sitä.

Koska määrite vainoaminen ei siis ota kantaa mihinkään muuhun kuin siihen, mikä on empiirisesti havaittavissa tapahtuvan tai osoitettavissa tapahtuneen, sitä voidaan käyttää tietynlaisten Wittgensteinin kuvailemien kielipelien osana, jotka on valjastettu sosiaalisten pelien tarpeisiin. Koska vainoamisella yleensä on tietty "negatiivinen kaiku", on tietyissä sosiaalisissa peleissä kätevää saada aikaiseksi tilanne, jossa saadaan yleisö pitämään jotain henkilönä vainoajana, vaikka itse asiassa juuri hän olisi se, jota varsinaisesti vainotaan.

Vainoamiseksihan voidaan määritellä esim. se, että joku esittää riittävän monta kertaa todistamattomaksi esitetyn väitteen tai vahvan epäilyksensä siitä, että joku tietty henkilö/taho aiheuttaa tahallaan jonkinlaista haittaa väitteen esittäjää kohtaan.

Todistettavuudeltaan vajaaksi jääneiden väitteiden esittäminen ei sinänsä tarkoita sitä, että väittäjä olisi väärässä, mutta yleisen konsensuksen mukaan koetaan, että yhteiskuntarauhaa häiritsee liikaa, jos voidaan liian vapaasti esittää "liian tarkasti kohdistettuja väittämiä", joilla on mainetta ja kunniaa vaurioittava vaikutus. Se on tavallaan hyväkin asia, mutta ongelmaksi muodostuu se, että esim. tilanteessa, jossa esim. naapuri hyödyntää teknisen valvonnan keinoja salatarkkailuun (esim. audiovisuaalinen tarkkailu ja verkkoliikenteen monitorointiin (pätevän verkkoasentajan avustuksella) toista naapuria kohtaan, niin tämä toinen naapuri voi ihan vapaasti olla vuorenvarma, että asia on juuri näin ja olla oikeassa esim. 99 kertaa 100:sta tai 999 kertaa 1000:sta tai 9999 kertaa 10000:sta, mutta hän ei pysty todistamaan sitä.

Koska tapahtumien todistettavuuden ongelma on hyvin sellaisten ihmisten tiedossa, jotka hyödyntävät esim. teknisen valvonnan ja kontrolloinnin keinoja, muodostuu ongelmaksi se, että ei enää arvosteta hyvää peliä, vaan teknistä kontrollointia toteuttavat alkavat harrastamaan pelkkää leikkimistä. Esim. ajetaan autolla jakohihna kirskuen kohteen talon ohi sadannen kerran, painetaan älypuhelimesta yhtä näppäintä ja aiheutetaan kohteen tietokoneeseen Blue Screen of Death -tyyppinen virhetilanne, joka näennäisesti vaikuttaa aiheutuneen crcdisk.sys -virheestä (assosiaatiot: jakohihna, crc, kirskunta, öljyäminen..).

Todistettavuuden kannalta ei sinänsä olisi varsinaisesti varmaa, että aiheuttaja olisi juuri tuo kyseisen auton omistaja - ellei hän sitten muilla tavoin ole osoittanut, että juuri niin on - vaikka ajoitus olisi täsmännyt jokaisen sadan aiemman kerran ilman yhtään poikkeusta. Voisihan olla kolmaskin henkilö, joka haluaisi aiheuttaa selkkauksen näiden kahden tahon välille. Käytännössä tapaa kuitenkin olla niin, että se joka usean erityylistä häirintää kohtaa, pystyy intuitiivisesti päätymään juuri oikeisiin näkemyksiin ja arvioihin haitan aiheuttajista, mutta näiden intuitioiden rationalisoiminen sanalliseen muotoon on sitten oma tehtävänsä.

Asiaa voi ajatella myös pelinä sillä tapaa, että se joka ensiksi syyttää jotain toista vainoamisesta, häviää pelin, koska hän tulee tehneeksi eräänlaisen sosiaalisen itsemurhan - hän tavallaan myöntää tai tulee antaneeksi ymmärtää, että hänelle ei ole soveltuvaa sosiaalista turvaverkkoa käytössään lopettaakseen vainoamisen käyttämällä esim. jonkinlaista "hienovaraista vivutusta" eli esim. tuttavaa, joka työskentelisi tietyssä uutistoimituksessa ja voisi täten toimia eräänlaisena agenttina (esim. myrkyttämässä jääkaapissa olevia eväsleipiä).

Mielteiden inkrementaalisesta aktivoimisesta ja havainnoille herkistymisestä

Eräs psykologinen kikka, jota omalla tavallaan käyttävät kaikki, jotka julkaisevat tai kertovat jostain aamuisin, liittyy mielteiden inkrementaaliseen aktivointiin. Ts. kun muutamaa, kategorisesti ottaen hyvinkin erilaista asiaa tuodaan esiin sopivan lyhyen ajanjakson sisällä ja erityisesti, kun niissä on lisäksi riittävästi jotain yhteistä, aiheutuu tästä loppupäiväksi herkkyyden jyrkkä kasvu juuri tämän herkän osuuden havainnoimiselle kaikessa muussa, mikä on mahdollista tulla havaituksi (tai hoksatuksi).

Kuva auttaa tämän tekniikan hahmottamisessa, siinä käytättäen esimerkkinä kolmea erillistä tilannetta: kaulimen käytön havainnointi (kahdella kädellä taikinamassaa painellen), ikkunan asennus (asennusta katsellessa voi tuntea kuinka asennusmies tuntee sormissaan hiukan taaksepäin kallellaan olevan ikkunan painon sitä paikoilleen työntäessään) ja mustalaismiehen ohikävely. Nämä pitäisi tietenkin kokea itse tositilanteessa, jotta niistä saisi paremman vaikutelman. Viimeisimmässä mainituista ei sellaisenaan tuntuisi olevan mitään erityistä yhteistä ennen kuin hetken päästä, kun mieleen juolahtaa ajatus ennustajasta katsomassa ennustuspalloon kädet ennustuspallon yllä (joistakin stereotyypeistä ei ihan helpolla pääse eroon).

Yhteiseksi tekijäksi on täten muodostunut kaksin käsin tekeminen, molempien käsien tehdessä yhdessä töitä samankaltaisesti (symmetrian idea voi juolahtaa mieleen), sekä työntövoima joka ei suuntaudu suorakulmaisesti, vaan hiukan viistosti. Huomioitavaa on myös se, että havainnoitavien asioiden koolla ei ole erityisemmin merkitystä (esiintyvät asiat voivat olla kooltaan miniatyyrisestä kolossaaliseen). Jos nyt tämän aktivitaation ollessa voimassa lukaisee esim. verkkouutisista jotain sellaista, jossa esiintyy jotain, missä työnnellään kaksin käsin jotain, kokijat aivot suorastaan "imevät" havainnon itseensä, koska se "tuntuu tärkeältä/merkittävältä". Tämä aktivitaatio voi olla hyvinkin voimakkaana aina seuraavaan yöhön asti (googlaa pitkäaikaispotentiaatio tai long term potention).

Päivän mittaan "havaintojen imemiseen" vaikuttava, aktiivisena oleva hermoverkon osa voi muuntua ehkä paljonkin, riippuen siitä, mitä muuta tulee havainnoineeksi ja siitä, missä määrin aivot yksinkertaistavat asioita ja de aktivoivat hermoverkkojen osia. Kaksin käsin työntämisen havainnoimiselle herkistyminen voi muuntua työntämisen havainnoimiselle herkistymiselle yleensä tai lisähavainnoista johtuen herkistyy puristusvoiman havainnoimiselle tai sen kuvittelemiselle, mitä asioilla tapahtuisi (tai ei tapahtuisi), jos niitä puristaisi tai työntäisi vielä hiukan lujempaa.

Tätä voi täysin perustellusti ajatella taktiikkalajina, jossa on löydettävä sopivat ainekset, jotta saadaan jokin tietty mielle muodostumaan. Esim. jos kaulimisen tilalla olisi käsien asettuneisuus polkupyörän tangon päällä, niin siinä ei olisi ollenkaan mukana samaa työntövoimaa, joten se ei voisi kuvaillussa tapauksessa toimia initialisoivana tekijänä, mutta myöhemmässä vaiheessa kun tietty aktivitaatio olisi saatu synnytettyä, tulisi tästä tietystä herkistyneisyystilasta johtuen kiinnittämään erityistä huomiota käsien asettumiseen pyörän tangon päälle - olettaen, että käyttää polkupyörää liikkumiseen, tietenkin.

Tekemiseksi vaikeaksi ajatella

Erään populaariversion mukaan skitsofreniasta mieli "menee sekaisin" liioista asioiden välisistä yhteyksistä, mikä on vääränä näkemyksenä siitä juontuvaa, että arvioijan oma mieli rakentaa loogisuuden näkemykseensä sisään vetämällä mielessään viivoja nimettävissä olevien asioiden välille ja syrjäyttämällä kaiken muun. Tässä mielessä molemmat graafeista ovat vain karkeita pelkistyksiä. On mahdollista vaikuttaa toisen ihmisen mieleen siten, että saadaan aikaiseksi aika lailla halutunlainen assosiaatioyhteyksien joukko, mutta se ei itsessään johda minkään oireyhtymän kriteerit täyttäväksi - ikään kuin kaikki mahdolliset oireyhtymät olisi jo keksitty - vaan lisäksi vaaditaan lukuisten ehtojen toistuvaa täyttymistä.

Selkeämmän oloisessa graafissa on esitetty pelkistettynä ihannetila, johon joku kuviteltu on pyrkinyt: hän hyväksyy tiettyjen neljän aiemmin tuntemiensa henkilöiden kanssa koetut hyvät ja huonot hetket sellaisinaan, mutta pitää ne mielessään erillään hänen nykyelämästään, jonka päivittäisiin aktiviteetteihin liittyvät esimerkinomaisesti ohjelmoijan työhän liittyviä asioita kuten koodaaminen, testaaminen ja monitorointi.

Moniyhteyksisemmässä graafissa on esitetty pelkistetty tietokonemalli, joka kuvaa tarkoituksellisesti luotuja ja ylläpidettyjä erittäin vahvoja assosiaatiolinkkejä. Tämä on eräs välivaihe, joka on ollut jonkin muun tahon tavoitetila (haitan aiheutus). Pyrkimyksiin on sisältynyt kohdehenkilön kahden eri kauden (elämänjakson) sotkeminen sillä tapaa keskenään, että hänen on työlästä pitää tietoista mieltään selkeänä ja mielenkiintoiseksi kokemiinsa asioihin keskittyvänä. Tämä johtuu siitä, että hänen mielenkiintoisiksi kokemiensa asioiden käsittelyssä on paljon sellaista samankaltaisuutta, jota esiintyi jossain ärsyttävissä tilanteissa näiden hänen aiemmin tuntemiensa henkilöiden kanssa aikaa viettäessä. Lisäksi lukuisat symbolit, ilmiöt ja esineet aiheuttavat havaituksi tullessaan - nähtäessä tai pelkästään ajateltaessa - eräänlaista alitajuista kuohuntaa mielessä, joka aktivoi tiettyjä "ikäväluonteisia" hermoverkkojen osia, täten kuluttaen aivojen välittäjäaineita aivan tarpeettomasti.

Dopamiinin turha kuluttaminen heikentää osaltaan mahdollisuuksia hyvälaatuiseen keskittyneisyyteen, mikä pahentaa stressihormonien pitoisuuden jatkuvasti korkealla olemisen uhka, mikä voi suorastaan tuhota neuroneita. Stressillä on myös taipumusta ahtauttaa verisuonia, mikä taasen heikentää aivojen verenkiertoa.

Siihen, miten kuvan mukaiseen (kohdehenkilöä haittavaan) tavoitetilaan päästään, vaaditaan tietty järjestely, joka perustuu paljolti siihen ideaan, että ihminen rekisteröi valtavasti asioita ympäristöstään, vaikka voi luulla, ettei muistakaan "paljon mitään" - minkä voi todeta antamalla tällaiselle henkilölle noradrenaalia tai dopamiinia kulkeutumista keskittävää ainetta (esim. Ritalinia pienessä määrin) ja kysymällä häneltä, mitä hän todella muistaa.

Taulukkomaisessa kuvassa on esitetty järjestely, jossa toistetaan tietyn "teeman" esiintuomista muutamassa eri kontekstissa. Tilanteet voivat olla lavastettuja tai niiden esiintyminen tietyssä muodossa voi olla ennalta tiedossa kuten tv ohjelmien tapauksessa - jotka tosin nekin voisivat olla sovitettuja jotain tiettyä ennalta mietittyä tarkoitusta varten. Havainnoijana toimiva kohdehenkilö tunnistaa kyllä ilman erityisiä apuja tai vinkkejä, että jokin tietty teema toistuu useissa eri kontekteissa. Teema on tässä yhteydessä ja mieleen jäävyyksien kannalta pelkkä "kuori" tai väliaikainen apuväline, varsinaisten vaikuttavien asioiden ollessa niitä asioita, joita esiintyy teeman toteutuksen (esim. äärimmäisen hidasta toimintaa esittävän toiminnan) aikana. Jotkin näistä havaittavaksi tarkoitetuista asioista voivat olla sellaisenaan helposti mieleen jääviä kuten erilaiset symbolit, osan ollessa sillä tapaa "esiaktivoituja", että havainnoijan mieli poimii ne ympäristöstä nopeasti ja vaivatta.

Haittavaikutusten kannalta on olennaista, että teemojen käsittelyn läheisessä yhteydessä esiintyy kertaalleen jotain tiettyjä ikävää, ehkä jopa ällöä tai sairasta asiaa, sekä jotain, joka tuo jonkun tietyn henkilön mieleen - voi perustua samankaltaisuuteen tai johonkin hienostuneempaan.

On mahdollista, että tässä kuvailtu haitantekotekniikka toimii paremmin sellaiseen ihmiseen, joka on tottunut ajattelemaan kaavioilla, ryhmittelemään asioita, tuntemaan fiilispohjalta asioiden väliset suhteet ym. Ts. hän on sekä tunteikas, että järjestelmällinen - ei välttämättä helppoa yhteen sovittaa, mutta kuitenkin. Tällainen henkilö voi tunnistaa, kuten on ollut tarkoitettukin, yhteyden käytetyn teeman ja henkilön välillä, seurauksena ollen visuaalisen mielikuvan herääminen johonkin tiettyyn tapahtumaan ja sen yksityiskohtiin liittyen. Ja juuri sen tapahtuman ja yksityiskohtien samankaltaisuus jonkin nykyhetkeen liittyvän asian suhteen, aiheuttaa eräänlaisen "oikopolun" menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Yksi tällainen ei merkitse erityisempää, mutta entä kun niitä on sata? Tai tuhat?

Olennaista tässä on se, että pyrkimyksenä on aiheuttaa niin vahvoja ja pysyviä assosiaatiolinkkejä, että ne tulisivat mahdollisimman helposti esille useissa eri tilanteissa. Ihmismielellähän on taipumusta pitää opitut asiat helpommin muistettavana siinä kontekstissa, missä ne opittiin, mutta vahvat assosiaatiot "murtavat" nämä kontekstin "rajat" varsin helposti. Vähemmän helposti muistettavien asioiden osalta muistettavuuteen ja käytettävyyteen voi vaikuttaa paljonkin, missä yhteydessä sellaista yrittää tai missä yhteydessä olosuhteet ovat jollain tapaa sopivat assosiaation muodostumiselle. Assosiaatio on tässä siis jotain, joka tuo mielikuvia tietoiseen mieleen asti.

On vaikea arvioida sitä, mikä on riittävä määrä ihmisiä toteuttamaan kuvailtua haitantekotekniikka, mutta parhaiten se toimii kun kohdehenkilö saadaan kokemaan, että "kaikki tai ainakin moni osallistuu siihen". Tämä luulo on sitä helpompaa saada aikaiseksi, mitä kauemmin toimintaa jatkaa, koska aivoihin muodostuva "hötöstä koostuva hermoverkoston osa" kasvaa - tai mikä siihen sitten osallistuukaan (neuronit viestivät myös moduloimalla eli muokkaamalla lähettämiään signaaleja), mikä turhanpäiten suuressa määrin aktivoituessaan kuluttaa dopamiinivarantoja ja tyrehdyttää neuronien laukeamishalukkuutta eli ts. tekee väliaikaisesti tyhmäksi. Tässä on huomioitavaa se, että kyse ei edelleenkään ole sairaudesta neurobiologisessa mielessä, vaan aivot toimivat edelleen ihan tavanomaisesti.

Ei olisi sopivaa ajatella, että ihminen, joka on joutunut alttiiksi tällaiselle olisi ikään kuin "lopullisesti pilalla", koska aivojen neuroplastisuus (keskushermoston muovautuvuus) mahdollistaa sen, että tästä haitanteosta voi aina parantua, olettaen, että on kykeneväinen pitämään elimistönsä muilta osin kelpo kunnossa (verenkierto, hengittäminen, ruoansulatus ym.)

Ei ole myöskään niin, että aivoissa loiskuisi aina tiettyjä samoja ratoja kulkevat signaalit kun vain esim. jokin esine tulisi havainnoiduksi, vaan jokainen aktivoituminen on erilainen. On kuitenkin paljon ihmisiä, jotka ajattelevat todisteeksi saman aktivaatiovasteen synnyttämisestä sen, että henkilö vaikkapa huokaisee tietyllä samankuuloisella tapaa, kun näkee jonkin tietyn asian uudemman kerran. Varsinaiseksi todisteeksi ei kuitenkaan kelpaisi mikään vähempi kuin se, että voitaisiin määritellä millainen on tunnistamisen kokemus ja mitä silloin tapahtuu aivoissa.

Jossain vaiheessa, kun kohdehenkilö kokee jatkuvasti tietynlaista "ryöpytystä" eri kontekteissa (kontekstit jotain enemmän pysyvää kuin tilanteet ja tapahtumat, joiden rajat voivat olla häilyväisempiä), hän saattaa ajautua sellaiseen tilaan, jossa hän tarvitsisi sekä lepoa, että mahdollisuutta kehittää niitä osa alueita, joista hän oikeasti pitää ja joista on hänelle hyötyä. Tässä mielessä on jokseenkin järkyttävää huomata, että a) pidetään järkevänä sellaista avohoitoa, jossa ollaan jatkuvasti esim. muutaman kilometrin pituisen säteen alueella liikuskellen alttiina kaikella sille, joka aktivoi aivoja turhaan ja kuluttavasti ja b) laitoshoidossa pidetään perusteltuna "ajaa kaikki aktiviteetti alas" ja "olla ihan vaan olla rauhassa" - lisäksi pidetään eri tavoin pyrkimyksellisiä ja sekasotkuista sisältöä tarjoavia sanomalehtiä jonakin "neutraalina", sen sijaan, että tarjottaisiin aivoja ja henkilökohtaista mielenkiintoa oikeasti kehittävää täsmälukemista (tai pelejä tai jotain muuta).

Käytännössä riittävän taitava ajattelija selviytyy rankastakin ryöpytyksestä suh hyvin, ehkä jopa lähes vaivatta, mutta se vaatii myös elimistön muun toimintavalmiuden olemista hyvällä tasolla. Jos näin ei ole, tuolloin on riskinä esim. se, että mieli ei jaksa setviä opittujen asioiden semanttisiä (kielellisiä) merkityksiä riittävästi, mistä aiheutuu ajatusvirheitä ja muita erheitä. Tässä vaiheessa voi ajatella olevan kyseessä jonkinlainen sairaustila, mutta jos kaikki on alun perin muista ihmisistä johtuvaa ja heidän tarkoituksellisesti ylläpitämäänsä, ei oikea hoitomuoto ole lääkitys, koska todellisia "täsmälääkkeitä" ei ole olemassa, vaikka sellainen sana tuotemarkkinointiin onkin mukaan sujahtunut. Siis, lääkäri ja lääkkeen tuoteseloste voi toki väittää, että "on tutkittu, että tällaisen diagnoosin yhteydessä on todettu tällaisiin oireisiin auttavan tällaisiin reseptoreihin vaikuttavat lääke", mutta se on pelkkää sanahelinää - voisi sanoa jopa, että silkkaa valehtelua.

Oma apuna voi käyttää esim. aerobisen liikunnan lisäksi sellaisia energisoivia tuotteita, joilla on mm. verenkiertoa keskittävä vaikutus, sillä tällainen tekee huomattavan paljon helpommaksi keskittyä itselleen mielenkiintoisiin asioihin. Haittapuolena voi olla, että kaikenlaisista havainnoista jää muistijälkiä entistä helpommin ("kertalaakista").

Kuvailtu haitantekotekniikka ei ole esimerkki jostain täydellisestä tekniikasta, vaan se on vain yksi niistä, joiden avulla sekä enemmän tai vähemmän tavalliset ihmiset pyrkivät olemaan jotain enemmän kuin pelkkiä tavallisia ihmisiä. Ja korkeammassa asemassa olevat pyrkivät vahvistamaan asemiaan. Siis, elämässähän on lukuisia erilaisia tilanteita, joissa on tarpeen saada vaikutettua muiden ihmisten ajatuksiin. Huomioitavaa on, että nykyaika on vasta jonkin aikaa tarjonnut mahdollisuuksia kehittyneiden viestintävälineiden käyttöön ja vasta jonkin aikaa on ollut helposti saatavilla helposti omaksuttavaa tietoa mm. (muiden ihmisten) aivojen toiminnasta. Toisin sanoen tämäkin tekniikka on joillekin vain kokeilu, jonka jälkeen otetaan käyttöön jotain muuta.

 

Layout: