Moneinas v1.00

Moneinas on aikeidenhallintasovellus Necessaa rennompi asioiden suorittamiseen innostava mobiilisovellus, avainsanoina ollen suunnilleen ja jotakuinkin. Se sopii parhaiten sellaiselle, joka haluaisi jakaa aikaansa usealle eri kiinnostuksenkohteelle, mutta sopivan järjestelmällisyyden puutteessa huomio on tavannut jakaantua ylenmäärin tietyille muutamille asioille, muiden kiinnostuksenkohteiden odotellessa vuoroaan jopa kuukausia. Kun Moneinasin avulla tekee itselleen muutaman "huomionjakolistan" ja noudattaa itse määrittämiään suurpiirteisiä tuntien ja minuuttien jakamisia eri aiheille kaksikin viikkoa, huomaa hyvin selkeästi, kuinka paljon levollisempaakin ajan käyttö eri asioihin on tietäessään, että aikaa varmasti riittää kaikkeen mihin haluaakin sen riittävän. Moneinas toiminee parhaiten sellaiselle, jolla on päivittäin edes muutama tunti sellaista aikaa, jonka voisi periaatteessa käyttää mihin vain tai olla käyttämättä mihinkään.

Android app on Google Play

Huomionjakolistat

Suunnitelma huomionsa jakamiseksi eri päivinä eri asioille voi tehdä kahden erityyppisen listan avulla, joista toiseen merkitään päiväkohtaisesti tuntimäärinä osoitettuja mieltymyksiä ajan käyttämiseksi jollekin aiheelle. Toisentyyppisessä listassa annetaan kaksi minuuttiarvoa, joilla kerrotaan, minkä verran ainakin haluaisi antaa aikaa jollekin kiinnostuksenkohteelle, silloin kun sitä käsittelee, sekä kuinka kauan kiinnostuksenkohteen käsittely saattaisi per sessio viedä aikaa. Ensimmäinen näistä listoista on se, johon on tarkoitus kerätä erityisen tärkeältä tuntuvat asiat ja ne, joiden osalta haluaa innostaa itseään. Toisen tyyppiseen listaan, joita voi luoda useampiakin ryhmiä, voi sisällyttää kiinnostuksenkohteita, joiden prioriteetti ei välttämättä juuri tiettynä ajanjaksona ole niin korkealla. Yksittäisiä rivejä voi siirrellä helposti listasta toiseen, asetettujen tuntien ja muiden merkintöjen pysyessä tallessa.

Tuntimääriä ei tilastoida mitenkään, vaan suunnitelma on pysyvä niin kauan kunnes sen vaihtaa johonkin toiseen. Moneinas sisältää mahdollisuuden tallentaa suunnitelmat, jolloin kaikkien ylösmerkittävissä olevien kiinnostuksenkohteiden ei ole tarpeen tulla käsitellyksi edes jonakin viikonpäivänä. On todennäköistä, että ensimmäinen suunnitelma ei ole lopullinen, vaan se varioituu ehkä paljonkin kolmen ensimmäisen viikon aikana.

Jos aikomus ei aivan toteutunut, sen voi selvyyden vuoksi "sutata" yli ja jos jollekin päivälle järjestyy korvaava vastaava huomion jakaminen, sille on oma symbolinsa. Korvaavan suorituksen tuntimäärien ei ole tarkoitettu olevan niin merkittäviä, että ne pitäisi kirjata tarkkaan ylös, joten aiemmin tehtyä tuntimääräarviota pidetään riittävänä viestimään itselle, kuinka merkittävänä jotain asiaa pitää. Minuuteilla varustettuun listaan on tarkoitus merkata ylös ne päivät, jolloin tuli antaneeksi huomiota jollekin listatulle kiinnostuksenkohteelle edes sen verran, että ehti ns. uppoutumaan siihen. Ennalta kirjatuissa minuuttiarvioissa on hyödyllistä aikoa pysyä, mutta se ei haittaa, jos esim. uutisia tulee lukeneeksi aiotun puolen tunnin sijaan puolitoista tuntia. Tärkeämpää on se, että toiminnan rajaus tuntuu sopivalta ja että siihen saattoi keskittyä vapautuneesti.

Muokkausmoodi

Muokkausmoodissa on mahdollista lisätä uusia rivejä, sekä muokata, siirtää ja poistaa aiempia, sekä määrittää tunti- ja minuuttimäärät. Korkeamman prioriteetin listalla voi olla vain yksi kiinnostuksenkohteiden ryhmä, mutta toisen tyyppisellä listalla ryhmiä voi olla useita, sillä rajoituksella, että taulukoiden leveydet on asetettu portaittaisesti kapeutuvaksi sitä enemmän, mitä enemmän ryhmiä on.

Tietojen vienti Excel-tiedostoon

Tehdyt listat voi viedä tyyliteltyyn Excel-taulukkoon, jos vaikka haluaisi tulostaa tekemänsä listat ja katsella sitä mieluummmin paperisena versiona. Taulukko sisältää kiinnostuksenkohteiden nimet, sekä tunti- ja minuuttimäärät.

Tietojen tuonti datatiedostosta


Kiinnostuksenkohteiden tiedot tunti- ja minuuttimäärineen voi tuoda tiettyä syntaksiä noudattavasta datatiedostosta. Prosessi menee käänteisesti kutakuinkin niin, että tietojen tuomiseksi Moneinasiin, ne pitää lähettää sille plain text -muodossa Androidiin sisäänrakennettua Share-toimintoa käyttäen, mihin pystyy esim. monen laitteen mukana tuleva yksinkertainen HTML Viewer -ohjelma, jolla voi avata myös tekstitiedostoja. Kyseistä ohjelmaa käyttäessä tiedot saa lähetettyä siten, että maalaa tekstin kokonaisuudessaan kuvassa olevan mukaisesti, valitsee esiin tulevan Share-toiminnon ja valitsee avautuvasta dialogista Moneinas-ohjelman eli tietojen vastaanottajan. Huomioitavaa on, että mitä Moneinassa tuolloin olikaan listoilla, ne kaikki pyyhkiytyvät pois uuden tiedon tieltä.

Alla esimerkki, josta käy ilmi minkälaista syntaksia lähetettävän datan täytyy noudattaa (vrt. kuvaan, joka ilmentää lopputulosta). T1 viittaa "minuuttilistan" ensimmäiseen ryhmään, minkä lisäksi voisi käyttää myös T2, T3, T4 jne. kunhan ne vain ovat järjestyksessä ja numeroinniltaan peräkkäisiä.

L1;dgdfgdfg;0;0;0;0;0;2;0
L1;wfgedgdg;0;0;0;0;0;2;0
T1;dfgdfgdf;0;20;n;n;n;n;n;n;n
T1;dfgdfgdf;0;20;n;n;n;n;y;n;n
T1;dfgdfgdf;0;20;n;n;n;n;n;n;n

Sovelluksen tekijä

Marko Seppänen, lappeenrantalainen tietotekniikan insinööri. Verkkosivut osoitteessa http://hoito.org