keht35
Maksa- ja muut laboratoriotestit
8. elokuuta 2011

Tuloste laboratoriotuloksista vielä hakematta, mutta soiton perusteella saatu tietää, ettei laboratoriotesteissä, joissa otettiin näytteitä, joiden perusteella arvioitaisiin mm. maksan toimintaa, ilmennyt mitään erityistä. Sama päti myös joukolle muita verenkuvan tarkasteluun tarkoitettuja näytteitä. Testit valikoita siinä yhteydessä, kun kävin lääkärillä tutkituttamassa jalkojani polvista alaspäin, joista niistäkään ei sillä tutkimisella mitään erityistä löytynyt.

hoitk65 7. syyskuuta 2011 – 9. syyskuuta 2011
ruokv29 8. elokuuta 2011 – 28. elokuuta 2011

Tämä sivusto esitti sisälletyn tietoaineiston ja tämän tiedon välisten keskinäisten suhteiden avustuksella väittämän, jonka mukaan kaikki esiintyneet negatiiviset oireet olisivat pysyneet poissa ja että saadut diagnoosit ovat olleet tarpeettomia, jos olisi vain osattu tutkia ja hoitaa oikein. Hypoteesina oli, että kaikki kuvaillut oireet ovat häivytettävissä, mahdollisesti jopa pelkällä ruokavalion säätämisellä. Lopputulemana oli, että kaikki oireet saatiin häivytettyä. Palvelimen resursseja muuhun käyttöön vapauttamiseksi, on kaikista yksittäisistä sivuista tuotettu automatisoidusti esigeneroidut versiot, joista yksi sivu on juuri paraikaa tässä esillä tarkasteltavaksesi.

Lue lisää PDF-dokumentista "Ryydyiksnä — Taustakertomus ja ideakuvaus".