keht27
Vatsan sisäpuolen tutkimista gastroskoopilla
12. toukokuuta 2000

Skooppi vaivatta esophagukseen joka koko matkalta aivan siisti. Käännetyllä putkella les pitävä. Cardia, fundus ja corpus siistit. Ventrikkeli laajenee ja supistuu normaalisti. Antrumissa puntäpläisyyttä lieväasteisen gastriitin merkkinä. Prepylorisesti nuppineulanpään kokoiset 2 matalaa eroosiota. Ventrikkelissä ei ole tuumoria eikä ulcusta. Pylorus on symmetrinen. Bulbus duoden ja sen jälkeen duodenum aivan siistit. Otettu biopsioia purkkiin I duodenumista, purkkiin II anturmista, purkkiin III corpuksesta. Skopiadiagnoosi: Gastritis antri.

Tutkimusvälineet

Gastroskooppi
Näytepala

Tutkimuskohteet

vatsa

Tutkimustulos

Normaaliarvojen rajoissa

Viitteet ja liitteet

Gastroskopia (mahalaukun tähystys) (artikkeli, Gastrolab: kysymyksiä ja vastauksia)
Tämä sivusto esitti sisälletyn tietoaineiston ja tämän tiedon välisten keskinäisten suhteiden avustuksella väittämän, jonka mukaan kaikki esiintyneet negatiiviset oireet olisivat pysyneet poissa ja että saadut diagnoosit ovat olleet tarpeettomia, jos olisi vain osattu tutkia ja hoitaa oikein. Hypoteesina oli, että kaikki kuvaillut oireet ovat häivytettävissä, mahdollisesti jopa pelkällä ruokavalion säätämisellä. Lopputulemana oli, että kaikki oireet saatiin häivytettyä. Palvelimen resursseja muuhun käyttöön vapauttamiseksi, on kaikista yksittäisistä sivuista tuotettu automatisoidusti esigeneroidut versiot, joista yksi sivu on juuri paraikaa tässä esillä tarkasteltavaksesi.

Lue lisää PDF-dokumentista "Ryydyiksnä — Taustakertomus ja ideakuvaus".