keht34
Glukoosirasitustestiä
23. kesäkuuta 2011

P-Gluk (alkuarvo): 5.9 mmol/l
P-Gluk (1 tunnin kuluttua): 7.6 mmol/l
P-Gluk (2 tunnin kuluttua): 5.8 mmol/l

P-K: 3.7 mmol/l (3.3 - 4.9)
P-Na: 143 mmol/l (137 - 145)

B-HbAlc: 35 mmol/mol (20 - 42)
B-Hb-AlC: 5.4 % (4 - 6)

Tutkimusvälineet

Glukoosikoe
Verinäyte

Tutkimuskohteet

veri

Tutkimustulos

Normaaliarvojen rajoissa

Mielipide

Tulosten mukaan joillain rajoilla ilmeisesti ollaan lähtöarvojen osalta, mutta elimistö reagoi nieltyyn annokseen aivan normaalisti, eikä itse glukoosikokeen aikana ei esiintynyt mitään erityisiä tuntemuksia.

Viitteet ja liitteet

Glukoosikoe ("sokerirasituskoe") (Pt-Gluk-R1) (artikkeli, Duodecim: Terveyskirjasto)
Tämä sivusto esitti sisälletyn tietoaineiston ja tämän tiedon välisten keskinäisten suhteiden avustuksella väittämän, jonka mukaan kaikki esiintyneet negatiiviset oireet olisivat pysyneet poissa ja että saadut diagnoosit ovat olleet tarpeettomia, jos olisi vain osattu tutkia ja hoitaa oikein. Hypoteesina oli, että kaikki kuvaillut oireet ovat häivytettävissä, mahdollisesti jopa pelkällä ruokavalion säätämisellä. Lopputulemana oli, että kaikki oireet saatiin häivytettyä. Palvelimen resursseja muuhun käyttöön vapauttamiseksi, on kaikista yksittäisistä sivuista tuotettu automatisoidusti esigeneroidut versiot, joista yksi sivu on juuri paraikaa tässä esillä tarkasteltavaksesi.

Lue lisää PDF-dokumentista "Ryydyiksnä — Taustakertomus ja ideakuvaus".