keht32
Laboratoriotutkimustuloksia Ritalinin käytön ajalta
1. joulukuuta 2006

S-K: 4.1 (3.6 – 4.6)
S-Na: 143 (137 – 145)
S-Osmol: 306 (285 – 300)
P-ADH: 0.9

viitearvot:

alle 2.0 ng/l, kun S-Osmol alle 284 mosm/kg H20
2.0 – 11 ng/, kun S-Osmol 284 – 300 mosm/kg H20

Tutkimusvälineet

Verinäyte

Tutkimustulos

Nestetasapaino häiriintynyt

Mielipide

Medix-laboratoriolta kesti kokonaiset 9 viikkoa saada tulokset aikaiseksi, vaikka normaalisti nämä tulokset saataisiin aikaiseksi parissa viikossa (otettu Terveystalon laboratoriossa). Kuitenkin, jos tuloksiin on luottamista, niin tietyllä annoksella Ritalin joko itseisarvollisesti tai yhdessä ruokavalion/ummetuksen vuoksi aiheutti kehon nestetasapainon aivan pieleen heittelehtemisen (keho pyrki kuvitellusta liiasta vedestä eroon). Tila palautui normaaliksi Ritalinin vaikutuksen päätyttyä, kuten aina ennenkin.

Viitteet ja liitteet

Antidiureettinen hormoni (artikkeli, useita sisällöntuottajia: Wikipedia)
Ritalin (kuvaus, Lääketietokeskus: Lääkeinfo.fi)
Antidiureettinen hormoni, plasmasta (kuvaus, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri: Huslabin tutkimusohjekirja)
Tämä sivusto esitti sisälletyn tietoaineiston ja tämän tiedon välisten keskinäisten suhteiden avustuksella väittämän, jonka mukaan kaikki esiintyneet negatiiviset oireet olisivat pysyneet poissa ja että saadut diagnoosit ovat olleet tarpeettomia, jos olisi vain osattu tutkia ja hoitaa oikein. Hypoteesina oli, että kaikki kuvaillut oireet ovat häivytettävissä, mahdollisesti jopa pelkällä ruokavalion säätämisellä. Lopputulemana oli, että kaikki oireet saatiin häivytettyä. Palvelimen resursseja muuhun käyttöön vapauttamiseksi, on kaikista yksittäisistä sivuista tuotettu automatisoidusti esigeneroidut versiot, joista yksi sivu on juuri paraikaa tässä esillä tarkasteltavaksesi.

Lue lisää PDF-dokumentista "Ryydyiksnä — Taustakertomus ja ideakuvaus".