keht33
Poimintoja verenkuvan laboratoriotutkimustuloksista
16. maaliskuuta 2010

S-TSH: 0.71 mU/l (0.4 – 4, kaikki)
fP-PTH: 39.7 ng/l (8-73)
fS-CT: alle 1.0 (alle 3.8)
S-D-1,25: 91 pmol/l (45-165)
S-tGAbA: alle 1 U/ml (0-7)
fP-Gluk: 5.9 (4-6)
p-K: 3.8 mmol/l (3.3 – 4.9)
p-Na: 141 (137 – 145)
fS-Ca-Ion: 1.17 mmol/l (1.16 – 1.3)
fS-pH: 7.35 (7.32 – 7.42)
S-CaIon 7.4: 1.18 (1.16 – 1.3)
fP-Pi: 1.22 mmol/l (0.71 – 1.53)

Tutkimusvälineet

Verinäyte

Tutkimustulos

Normaaliarvojen rajoissa

Mielipide

Verenkuvat ja monet muut verinäytepohjaiset tutkimukset osoittautuivat yleensä aina normaaliarvojen rajoissa pysyväksi, eikä niistä sellaisenaan ole koskaan selvinnyt suoraan mitään, mikä selvittäisi esim. ummetuksen syyn tai johdattaisi edes jäljille.

Viitteet ja liitteet

Perusverenkuva (sanasto, Darwin Media Oy: Poliklinikka.fi)
Perusverenkuva ja trombosyytit (kuvaus, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: laboratorio-ohjekirja)
Täydellinen verenkuva (kuvaus, Yhtyneet Medix Laboratoriot: laboratoriokäsikirja)
Lääkehoitoon liittyvät laboratoriotutkimukset (artikkeli, Lääketietokeskus: tietoa lääkkeistä ja terveydestä)
Tämä sivusto esitti sisälletyn tietoaineiston ja tämän tiedon välisten keskinäisten suhteiden avustuksella väittämän, jonka mukaan kaikki esiintyneet negatiiviset oireet olisivat pysyneet poissa ja että saadut diagnoosit ovat olleet tarpeettomia, jos olisi vain osattu tutkia ja hoitaa oikein. Hypoteesina oli, että kaikki kuvaillut oireet ovat häivytettävissä, mahdollisesti jopa pelkällä ruokavalion säätämisellä. Lopputulemana oli, että kaikki oireet saatiin häivytettyä. Palvelimen resursseja muuhun käyttöön vapauttamiseksi, on kaikista yksittäisistä sivuista tuotettu automatisoidusti esigeneroidut versiot, joista yksi sivu on juuri paraikaa tässä esillä tarkasteltavaksesi.

Lue lisää PDF-dokumentista "Ryydyiksnä — Taustakertomus ja ideakuvaus".