8. elokuuta 2011
Tuloste laboratoriotuloksista vielä hakematta, mutta soiton perusteella saatu tietää, ettei laboratoriotesteissä, joissa otettiin näytteitä, joiden perusteella arvioitaisiin mm. maksan toimintaa, ilmennyt mitään erityistä. Sama päti myös joukolle muita verenkuvan tarkasteluun tarkoitettuja näytteitä. Testit valikoita siinä yhteydessä, kun kävin lääkärillä tutkituttamassa jalkojani polvista alaspäin, joista niistäkään ei sillä tutkimisella mitään erityistä löytynyt.

ruokv29 8. elokuuta 2011 – 28. elokuuta 2011
hoitk65 7. syyskuuta 2011 – 9. syyskuuta 2011

23. kesäkuuta 2011
P-Gluk (alkuarvo): 5.9 mmol/l. P-Gluk (1 tunnin kuluttua): 7.6 mmol/l. P-Gluk (2 tunnin kuluttua): 5.8 mmol/l. P-K: 3.7 mmol/l (3.3 - 4.9). P-Na: 143 mmol/l (137 - 145). B-HbAlc: 35 mmol/mol (20 - 42)...

Tutkimusvälineet

Verinäyte
Glukoosikoe

Tutkimuskohteet

veri

Tutkimustulos

Normaaliarvojen rajoissa

Mielipide

Tulosten mukaan joillain rajoilla ilmeisesti ollaan lähtöarvojen osalta, mutta elimistö reagoi nieltyyn annokseen aivan normaalisti, eikä itse glukoosikokeen aikana ei esiintynyt mitään erityisiä tunt...

Viitteet ja liitteet

16. maaliskuuta 2010
S-TSH: 0.71 mU/l (0.4 - 4, kaikki). fP-PTH: 39.7 ng/l (8 - 73)...

Tutkimusvälineet

Verinäyte

Tutkimustulos

Normaaliarvojen rajoissa

Mielipide

Verenkuvat ja monet muut verinäytepohjaiset tutkimukset osoittautuivat yleensä aina normaaliarvojen rajoissa pysyväksi, eikä niistä sellaisenaan ole koskaan selvinnyt suoraan mitään, mikä selvittäisi ...
1. joulukuuta 2006
S-Osmol: 306 (285 - 300). P-ADH: 0.9...

Tutkimusvälineet

Verinäyte

Tutkimustulos

Nestetasapaino häiriintynyt

Mielipide

Medix-laboratoriolta kesti kokonaiset 9 viikkoa saada tulokset aikaiseksi, vaikka normaalisti nämä tulokset saataisiin aikaiseksi parissa viikossa (otettu Terveystalon laboratoriossa). Kuitenkin, jos ...

Viitteet ja liitteet

22. huhtikuuta 2003
Vasen: 1.2, oikea: 1.2. Silmät taittovirheettömät.

Tutkimusvälineet

Näöntarkastus

Tutkimuskohteet

silmät

Tutkimustulos

Näkö ok
11. lokakuuta 2002
Histamiini > 5...

Tutkimusvälineet

Ihopistokoe

Tutkimuskohteet

iho

Tutkimustulos

Allergisoivan tekijän vahvistaminen

Viitteet ja liitteet

Ihopistokoe (kuvaus)
6. syyskuuta 2000
Bronkolyyttikoe PT-PEF: ennen lääkettä 9.82 l/s = 589.20 l/min, lääkkeen jälkeen 9.84 l/s =590.4 l/min...

Tutkimusvälineet

Bronkolyytti
Spirometria

Tutkimuskohteet

keuhkot

Tutkimustulos

Normaaliarvojen rajoissa

Viitteet ja liitteet

1. syyskuuta 2000
Tehnyt nyt kahden viikon PEF-seurannan ja toisen viikon Ventolinen kera. Kertoo, että viime aikoina hengitysoireet selvästi lisääntyneet, tosin kertoo kiinnittäneensä niihin paljon enemmän huomiotakin. PEF-tasoissa ei juuri vuorokaudenaikaista vaihtelua näy. Välillä lääkevaikutusta näyttäisi olevan ja välillä taas ei...

Tutkimusvälineet

PEF-mittari

Tutkimuskohteet

keuhkot

Tutkimustulos

Normaaliarvojen rajoissa

Mielipide

Hengitysoireet ovat todennäköisesti olleet oireita, jotka ovat johtuneet ruokavaliosta/ummetuksesta, sillä vaihtelu hyvin hengittävyyden/jaksavuuden ja nopean hengästymisen välillä on liian nopeaa, li...

Viitteet ja liitteet

Astman omahoito (artikkeli)
12. toukokuuta 2000
Skooppi vaivatta esophagukseen joka koko matkalta aivan siisti. Käännetyllä putkella les pitävä. Cardia, fundus ja corpus siistit. Ventrikkeli laajenee ja supistuu normaalisti. Antrumissa...

Tutkimusvälineet

Gastroskooppi
Näytepala

Tutkimuskohteet

vatsa

Tutkimustulos

Normaaliarvojen rajoissa

Viitteet ja liitteet

9. toukokuuta 2000
Lähetetty Gilbertin tauti epäilynä. Ollut useamman vuoden ajan ylävatsaturvottelua ja -ahdistuksen tuntua. Ummetusta. Ikteeriseksi ei ole koskaan itseään havainnut, keltaisuudesta mainitsi kerran kaveri sulkapallopelin päätteeksi.

Tutkimusvälineet

Palpaatio (käsin tunnustelu)
Auskultaatio (kuuntelu, esim. sydämen tai keuhkojen)
Haastattelu

Tutkimuskohteet

suolisto
vatsa

Tutkimustulos

Normaaliarvojen rajoissa

Mielipide

Gilbertin syndrooman osalta lääkäreitä on ohjeistettu kertomaan potilaalle, ettei se vaikuta millään tavalla elämään, eikä siitä tarvitse edes välittää. Toisaalta kaikki siihen kytketyt oireet kaikkos...

Viitteet ja liitteet

13. maaliskuuta 2000
S-BIL: 52 umol/l (2 - 20)

Tutkimusvälineet

Verinäyte

Tutkimustulos

Bilirubiini koholla

Viitteet ja liitteet

15. marraskuuta 1999
S-BIL: 35 umol/l (2 - 20)

Tutkimusvälineet

Verinäyte

Tutkimustulos

Bilirubiini koholla
8. marraskuuta 1999
Ylävatsan ultraääni oli täysin normaali. Ulosteen veri x 3 alavatsaa kuvaavana myös negatiivinen. Potilas kertoo, että vatsavaivat ovat nyt helpottaneet eikä niitä tunnu juuri ollenkaan. Keskittymishäiriöistään yms. psyykkisistä häiriöistä lukenut internetistä.

Tutkimusvälineet

Ultraäänianturi

Tutkimuskohteet

munuaiset
maksa
haima
sappi
perna

Tutkimustulos

Normaaliarvojen rajoissa

Mielipide

Näihin aikoihin alkoi syvä "akateeminen kiinnostus", joka kohdistui "aivojen seutuville" liittyviin asioihin, eikä tämä kiinnostus ole sittemmin laantunut.
3. marraskuuta 1999
Sappirakko normaali. Maksa kylkikaaressa ja normaalirakenteinen eikä laajentuneita sappiteitä ole. Haima...

Tutkimusvälineet

Ultraäänianturi

Tutkimuskohteet

munuaiset
maksa
haima
sappi
perna

Tutkimustulos

Normaaliarvojen rajoissa

Mielipide

Jälkeenpäin ajatellen suolisto olisi ollut olennainen tutkimuskohde, mutta voitaneen ajatella näistäkin tutkimuksista olleen hyötyä vaihtoehtoisten selitysten rajaamisessa.
27. lokakuuta 1999 – 30. lokakuuta 1999
F-hHb-O: negatiivinen

Tutkimusvälineet

Ulostenäyte

Tutkimuskohteet

suolisto

Tutkimustulos

Normaaliarvojen rajoissa
28. lokakuuta 1997
Krea ja laktoosirasitus normaalit. Vatsaoireita ei tullut laktoosirasituksen aikana.

Tutkimusvälineet

Laktoosirasituskoe
Virtsanäyte

Tutkimuskohteet

suolisto

Tutkimustulos

Normaaliarvojen rajoissa
Tämä sivusto esitti sisälletyn tietoaineiston ja tämän tiedon välisten keskinäisten suhteiden avustuksella väittämän, jonka mukaan kaikki esiintyneet negatiiviset oireet olisivat pysyneet poissa ja että saadut diagnoosit ovat olleet tarpeettomia, jos olisi vain osattu tutkia ja hoitaa oikein. Hypoteesina oli, että kaikki kuvaillut oireet ovat häivytettävissä, mahdollisesti jopa pelkällä ruokavalion säätämisellä. Lopputulemana oli, että kaikki oireet saatiin häivytettyä. Palvelimen resursseja muuhun käyttöön vapauttamiseksi, on kaikista yksittäisistä sivuista tuotettu automatisoidusti esigeneroidut versiot, joista yksi sivu on juuri paraikaa tässä esillä tarkasteltavaksesi.

Lue lisää PDF-dokumentista "Ryydyiksnä — Taustakertomus ja ideakuvaus".