14. joulukuuta 2010
Potilas tulee koululääkärin lähettämänä opiskelijaterveyden ja jatkotuen tarpeen arviointia varten. Potilas kokee ongelmakseen lähinnä unettomuuden ja yleensä univaikeudet, joiden kokee häiritsevän opiskelua. Potilas AMK:ssa opiskelemassa IT-alaa ja valmistumassa ensi keväänä. Nyt jo kuitenkin huolissaan tulevaisuudesta ja mahdollisesta työelämässä jaksamisesta unettomuuden vuoksi. Keskeisenä ongelmana ruoansulatushäiriöt ja ravintoon liittyvät seikat. Kokee, että ruoansulatus ei ajoittain toimi...

Mielipide

Takin riisuminen myöhemmässä vaiheessa johtui siitä, etten peittäisi takin kahinalla jo ovelta asti alkanutta keskustelua. Tuoli oli mallia "upotukseen luiskauttava", jos siihen olisi istunut vähän pe...
16. marraskuuta 2006
Kokonaisuudet eivät pysy hallussa. On oppinut opiskelustrategioita ja nyt on mennyt opiskelut jo paremmin. Aikoinaan masennukseen on saanut SSRI-lääkkeitä, joista on kokenut alkuun hyvää vaikutusta, mutta ajan oloon ei ole niistä apua saanut. Ruokavaliolla yrittänyt hoitaa, mutta siitäkin vaihtelevia tuloksia.

Tutkimusvälineet

Haastattelu
Kyselykaavake

Tutkimuskohteet

mieli

Tutkimustulos

ADHD-epäily

Mielipide

Tarkkaavaisuushäiriön hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden käyttäminen opetti erittäin paljon aivojen toiminnasta. Lääkkeet toimivat hienosti aina sen aikaa kun elimistö pystyi vastaamaan lääkkeiden aset...
25. heinäkuuta 2001
Ollut neuropsykologisissa tutkimuksissa lähinnä muistivaikeuksien vuoksi mutta oireisto vaikuttanut aikaisemmin enemmän psyykkiseltä. Myöhemmin potilasta tutkittiin v. 2000 Asperger-epäilynä ja nyt tehdyissä tutkimuksissa jossa käynyt konsultaatiossa mm. [eräässä lääkärikeskuksessa] jossa todettu Asperger-oireyhtymään sopiva oirekuva jossa mukana Touretten-oireyhtymään sopivia piirteitä. Suunniteltu että yleissairaalan poliklinikalla mietitään sopivaa lääkitystä jonka jälkeen jatkaa kuten aikais...

Mielipide

Mielenkiintoista on se kuinka pitkälle jostain saatu diagnoosi tai väittämä johonkin oireyhtymään sopivasta oirekuvasta kantaa. Touretten oireyhtymä sai lisämaininnan toisen oireyhtymän rinnalla käytä...
21. helmikuuta 2001
Potilaan on ollut vaikea tulla psykiatrin vastaanotolle, peruuttanut pari kertaa varatut ajat, mutta lopulta käynyt tutkimuskäynneillä 9.1. ja 15.1.2001. Lisäksi 17.1.2001 pidetty yhteisneuvottelu neurologien ja yleissairaalapsykiatrin kesken potilaan hoidosta. Psykiatrisilla tutkimuskäynneillä potilaan on erittäin vaikea jäsentää kokonaisuutta, vastaukset ovat hapuilevia, on vaikeuksia muistaa tunnetiloja edellisiltä päiviltä tai joidenkin kohtaustyyppisten oireiden kohdalla. Potilaan on myös v...

Tutkimusvälineet

Haastattelu

Tutkimuskohteet

mieli

Tutkimustulos

Lääkekokeilu
29. tammikuuta 2001
Yllättäen keskeisen keskustelunaihe on potilaan esittämä epävarmuus, ettei Aspergerin syndroomasta olekaan kysymys. Yritän keskustella potilaan kanssa rakentavasti aiheesta. Mielestäni on yllättävää, että asiat ovat kääntyneet näin päin. Potilas vaikuttaa varsin tyytymättömältä vastaanottokäynniltä saamiinsa vastauksiin.

Tutkimusvälineet

Haastattelu

Tutkimuskohteet

mieli

Mielipide

Kriittisyyden herääminen on alkanut.
15. tammikuuta 2001
Tuo mukaansa täytetyn BECK:n kaavakkeen, jossa on merkinnyt vointiaan eri päivinä ja kellonaikoina. Tuo taas esiin, että huono keskittymään, väsynyt, aivot eivät aina toimi, toisaalta päättelykyvyssä ei ole vikaa ja se, että on muistamaton, ei aina liity väsymykseen. Saattaa esim. mennä olohuoneesta keittiöön ja tuleekin jotain muuta mieleen, unohtaa mitä oli hakemassa, palaa takaisin ja muistaa, että oli leipiä hakemassa, tekee uudet leivät, vaikka edelliset odottivat olohuoneessa. Haluaa myös ...

Mielipide

En enää muista, miten olen kuvaillut epilepsimäistä kohtaustani, mutta kyseistä ajankohtaa läheisten kuukausien aikana oli esiintynyt viitisen kappaletta tilanteita, joiden yhteydessä päässä tuntui jo...
9. tammikuuta 2001
Peruuttanut pari kertaa aikansa, mutta soitettu ja lopulta tullut vastaanotolle. Potilas itse tuo esiin, että muistissa ongelmia, jos esim. joku kysyy liian laajan kysymyksen ja stressiä ei pysty vastaamaan kysymykseen, kun tulee stressiä, alkaa hötkyillä. Jos on niin, että tavoittelee jotain sanaa, eikä saa sitä sanottua, vaikka se on mielessä. Potilas kertoo, että kun edellispäivänä suunnittelee sanovansa jonkin asian, kuitenkin seuraavana päivänä sen unohtaa. Liian usein myös joutuu kertaamaa...

Tutkimusvälineet

Haastattelu

Tutkimuskohteet

mieli

Tutkimustulos

Lääkekokeilu

Mielipide

Mainitusta Efexorista oli sattuvasti esite erittäin helposti huomattavana, kansilehti katsojaan päin, huonetilassa olleen kirjahyllyn kirjojen selkemyksiin nojaamassa. Eli ei sinänsä ihme, jos kyseine...
7. marraskuuta 2000
Kyseessä on lappeenrantalainen mies, joka aikaisemmin ollut nuorisopsykiatrilla tutkittavana ja tuolloin todettu depression kaltaista oirekuvaa, johon liittyi epätyypillistä hajanaisuutta ja keskittymisvaikeutta. Tehdään yleissairaalapsykiatrinen konsultaatio. Hyötyisikö mistään psykiatrian puolen hoidoista ja onko mahdollisuuksia lääkehoitoon. Potilas itse on tiedustellut mahdollisia lääkehoitoja, joita en osaa tarjota.

Tutkimusvälineet

Haastattelu

Tutkimuskohteet

mieli
3. marraskuuta 2000
Aivoaineen signaali on normaalia. Harmaan ja valkean aineen jakaumassa ei tule poikkeavaa esiin. Aivokammiot ovat kooltaan tavanomaiset. Kortikaaliset sulkukset ovat kooltaan normaalit. Basaaliganglioien, talamusten...

Tutkimusvälineet

Aivojen MRI

Tutkimuskohteet

aivot

Tutkimustulos

Normaaliarvojen rajoissa

Mielipide

Jossain mielessä olen ollut hiukan pettynyt siihen, etteivät aivoni olekaan olleet erityisen erikoisia. Joudun siis perustelemaan eksentrisyyttäni jollain toisella tapaa.
10. elokuuta 2000
Kuntoutusosio konsultaatiosta oli varsin lyhyt. Todettiin että on tärkeää kuntouttaa sosiaalisesti, valmentaa yhteiskuntaa varten, miettiä mikä ammatti kiinnostaa ja mitkä resurssit siihen ovat ja miten opiskelua voitaisiin helpottaa/joustaa ja muutoinkin tukitoimia tulee miettiä.

Tutkimuskohteet

mieli

Mielipide

Tässä vaiheessa oltiin jo lähdetty väärille urille, vaikka olisi pitänyt jo aiemmin tarkastella sitä, onko todella aiheellista ikäänkuin "lukita" diagnoosi, eikä enää tarkastella sitä vaihtoehtoa, jos...
1. heinäkuuta 2000
Jonkinlaista tunteiden ilmaisun vaikeutta oli lapsena. Pienenä oli kova kiinnostus lukea, hän ei halunnut jättää yhtään lukemisen arvoista kirjaa lainaamatta ja lukematta. Lapsena oli sosiaalisen kontaktinoton vaikeuksia siten, että koulussa välitunneilla saattoi mennä mäelle istumaan tai jonnekin muuanne kauemmas jonkin kiven päälle, kun ei osannut tai tahtonut olla muiden kanssa ja ei tiennyt, miten hakea kontaktia.

Tutkimusvälineet

Haastattelu
Kyselykaavake

Tutkimuskohteet

mieli

Tutkimustulos

Aspergerin syndrooma -diagnoosi

Mielipide

Tämä diagnoosi tuli aivan liian helposti. Itseasiassa diagnoosin tekijä oli eräänlainen "diagnoosin maahantuoja", joka tavallaan tarvitsikin uusia asiakkaita viestinviejiksi jms. Jälkeenpäin ajatellen...
17. toukokuuta 2000 – 18. toukokuuta 2000
Visuaalispohjainen muistisuoriutuminen niinikään on selkeästi kielellistä parempaa: tutkittava kykenee sekä välittömästi, että viiveen jälkeen palauttamaan mieleen monimutkaisenkin kuvion miltei täydellisesti. Sen sijaan kielellisen muistin alueella laajojen loogisten asiakokonaisuuksien omaksuminen jää erittäin niukaksi...

Tutkimusvälineet

Muistitehtävät
Haastattelu
Praktiset tehtävät
WAIS-R
Keskittymistä ja toiminnan ohjausta arvioivat tehtävät
Kielelliset tehtävät
Visuaaliset tehtävät
Kyselykaavake

Tutkimuskohteet

mieli

Tutkimustulos

Työskentelyote nopea
Käsien tahdonalainen hallinta sujuvaa
Hiukka tarkkaamattomuutta
Visuaalisissa päättelytehtävissä erinomaisia suorituksia
Kielellis-loogisissa tehtävissä normaalitasoa
Kielellinen ilmaisu sujuvaa
Kielelliset muistisuoritukset heikkoja
Visuaalinen muisti toimii normaalisti
Ärsykkeiden inhiboinnin vaikeutta
Tehtävätasolla sujuvaa strategian vaihtoa
Ko-operoi asianmukaisesti
Monimutkaisissa kielellisissä tehtävissä selviytyminen hidasta ja työlästä

Mielipide

Kokotekstistä voisi poimia erilleen maininnan bussista tunnetusta hermostuneisuudesta, joka johtui itseasiassa siitä, että kun hengitys ei kulkenut kevyesti, hengittämisestä tuli sellaista, että tuli ...

Viitteet ja liitteet

15. maaliskuuta 2000
Ollut armeijassa kirjurina ja ollut A-palveluskelpoisuusluokassa. Seurustelusuhteita ei sano juuri olleen, pisimmän kestäneen noin kuukauden luokkaa. Kertoi, ettei koe mistään saavansa oikeastaan innostusta tai kokevansa minkään asian olevan hohdokasta.

Tutkimusvälineet

Haastattelu

Tutkimuskohteet

mieli

Mielipide

Myös armeijassa esiintyi toisinaan jonkinlaisia häkeltymisen hetkiä, jotka normalisoituivat vain hetkeä myöhemmin, joko urheilun tai ravitsemuksen kautta, ei tosin varsinaisesti minkään suunnitelman m...

irtkt26 15. maaliskuuta 2000

7. tammikuuta 1998
Hoidoksi on suunniteltu selventäviä keskusteluja sekä masennukseen olisi kokeiltu myös masennuslääkettä. Sen sijaan potilas ei ole saapunut useista yrityksistä huolimatta vastaanotolla tuloksia kuulemaan ja toisaalta jatkoja selvittämään.

Tutkimustulos

Depressio-diagnoosi

Mielipide

Tämä ei itseasiassa pidä paikkaansa. Potilas ei koskaan saanut kirjeitse tai muilla tavoin tietoa mistään jatkojen selvittämisestä tai erillisistä tuloksien kuulemisista.
9. joulukuuta 1997
Tutkimuskäynnillä potilas on ollut ikätasoinen, asiallinen ja orientoitunut, mutta hän on selkeästi välittänyt diffuusin ongelmakuvan itsestään. Lisäksi potilas on tuottanut ja tuonut tullessaan omaa itseä koskevia kirjallisia ilmaisuja, joissa potilas kuvaa hajanaisuuden ja depressiivisyyden piirtein. Haastattelussa potilas välittää identiteettiepäselvyyden itsestään.

Tutkimusvälineet

Haastattelu

Tutkimuskohteet

mieli
18. marraskuuta 1997
Tutkittavan kielellinen muisti toimii normaalia heikommin, mutta älyllinen suoriutuminen oli yleistasoltaan hyvää normaalitasoa.

Tutkimuskohteet

mieli

Tutkimustulos

Ei orgaaniseen neurologiseen sairauteen viittaavaa

Mielipide

Kompaktiin muotoon aseteltuna tutkimustulokset kuulostivat herkästi siltä, kuin ne kuvaisivat jonkinlaista erittäin hitaasti muutettavissa olevia ominaisuuksia. Osittain, suureltakin osin näin onkin, ...

Viitteet ja liitteet

Neuropsykologia (artikkeli)
3. marraskuuta 1997 – 6. marraskuuta 1997
Tutkittavan kanssa on nuorisopsykiatrian pkl:lla aloitettu psykologiset tutkimukset ja nämä tutkimukset jatkuneet lomittain nyt tehtävän neuropsykologisen tutkimuksen kanssa.

Tutkimusvälineet

Muistitehtävät
Haastattelu
Praktiset tehtävät
WAIS-R
Keskittymistä ja toiminnan ohjausta arvioivat tehtävät
Kielelliset tehtävät
Visuaaliset tehtävät
Kyselykaavake

Tutkimuskohteet

mieli

Tutkimustulos

Työskentelyote nopea
Käsien tahdonalainen hallinta sujuvaa
Hiukka tarkkaamattomuutta
Kielellinen ilmaisu sujuvaa
Kielelliset muistisuoritukset heikkoja
Visuaalinen muisti toimii normaalisti
Ärsykkeiden inhiboinnin vaikeutta
Tehtävätasolla sujuvaa strategian vaihtoa

Mielipide

Visuaaliset kyvyt lienevät useillakin ihmisillä niitä, jotka viimeiseksi heikkenevät ravitsemuksellisten puutteiden ja/tai ruoansulatuksen toiminnallisuuden edellytyksien häiriintymisen vuoksi. Kielel...

Viitteet ja liitteet

6. lokakuuta 1997
Taka-alueiden toiminta koostuu symmetrisesti varsin säännöllisestä noin 11 j/s alfasta, amplituudi a 100 uV. Sa- ja Sk-reaktiosymmetrio keskivahva. Betaa hemisfäärien...

Tutkimusvälineet

Aivojen EEG

Tutkimuskohteet

aivot

Tutkimustulos

Normaaliarvojen rajoissa
29. syyskuuta 1997
Hakeutunut tutkimuksiin unohtelutaipumuksen ja keskittymisvaikeuksien vuoksi. Nukkuu myös paljon, mutta on silti väsynyt, ruokahalu olematon. Mieliala vaihtelee.

Tutkimusvälineet

Haastattelu

Tutkimuskohteet

mieli

Viitteet ja liitteet

Brain (teema)
24. syyskuuta 1997
Keskustellaan psykologisista tutkimuksista ja potilas tuntuu niihin itsekin motivoituneen, koska ajatuskatkot, keskittymättömyys, ja hajamielisyys ovat arkipäivää. Aloitetaan psykologiset tutkimukset haastattelulla.

Tutkimusvälineet

Haastattelu

Tutkimuskohteet

mieli

Mielipide

Näihin aikoihin, kuten myöhempinäkin aikoina, oli huomattavissa runsaasti vaihtelua mm. jaksavuudessa, motivoituneisuudessa ja keskittymiskyvyssä, mutta niitä ei vielä tuolloin osannut yhdistää johtuv...
14. elokuuta 1997
Unirytmi sekaisin, pommiin ei ole nukkunut, mutta tunne että jatkuvasti väsynyt. Nyt viimeyönkin ollut uneton, koska töistä kahden maissa tultuaan nukkunut kello yhteen aamuyöhön. Lisäksi huolissaan hajamielisyyskohtauksista, menee huoneeseen hakemaan jotain, mutta ei muista mitä on hakemassa. Ei koe näillä käynneillä olleen mitään vaikutusta, tosin halukas olisi jatkamaan eli psykologin testauksista puhuttu.

Tutkimusvälineet

Haastattelu

Tutkimuskohteet

mieli

Mielipide

Potilas on tässä ollut itse halukas korostamaan mm. hajamielisyyttä, ehkä huomaamattaan toivoen, että se edesauttaisi haastattelijaa saamaan hänet helpommin sopimaan johonkin tiettyyn "lokeroon".

Viitteet ja liitteet

24. heinäkuuta 1997
Työporukassa on nyt 10 ihmistä, kokee ihmissuhteet siellä vaikeiksi, koska ei keksi sanomista, mutta välillä taas puhuminen helpompaa ja kokeekin, että se riippuu fiiliksestä miten ihmisten kanssa tulee toimeen.

Tutkimusvälineet

Haastattelu

Tutkimuskohteet

mieli

Mielipide

Vasta myöhempinä vuosina alkoi ymmärtää paremmin, mikä merkitys ruokavaliolla ja ruoansulatuksen toimintakuntoisuudella on olotiloihin (vireystila ym.).
22. heinäkuuta 1997
Muististaan on huolissaan, muistaen keskustelun aikana 12-vuotiaana tapahtuneesta tilanteesta, jossa hän kaverin heittämää koulureppua väistäessään löi päänsä koulun katoksen tolppaan, minkä vuoksi kävi muutamat tikitkin siihen laitattamassa. Muistelee hoitaneen lääkärin todenneen, ettei sillä olisi mitään kauaskantoisempia seurauksia.

Tutkimusvälineet

Haastattelu

Tutkimuskohteet

mieli
8. heinäkuuta 1997
Tutkimuksen aiheena on kliinisen depression kaltainen oirekuva, jossa kuitenkin epätyypilliseen tapaan korostuu ja tulee esiin potilaan hajanaisuus, keskittymisen vaikeus. Tutkimushaastattelussa potilas ikään kuin katoaa hetkittäin kontaktista, lisäksi potilas ns. kadottaa sanoja.

Tutkimusvälineet

Haastattelu

Tutkimuskohteet

mieli

Mielipide

Näihin aikoihin pidin jonkinlaisena pysyvä ongelmatilana keskittymisen vaikeutta ja sanojen kadottelua, mutta myöhemmin, paljon myöhemmin, alkoi käydä ilmeiseksi, että mm. niiden ongelmien laajuus ja ...
7. heinäkuuta 1997
Potilas tulee poliklinikalle työterveyslääkärin lähettämänä. Lähetteessä mainitaan potilaan elämäntilanteesta ja työterveyshuollossa tutkimuskäyntien yhteydessä todetussa masentuneisuudesta, välinpitämättömyydestä, hajamielisyydestä ja huonosta muistista. Tutkimustilanteessa potilaan realiteetti ja orientaatio pitävät.

Tutkimusvälineet

Haastattelu

Tutkimuskohteet

mieli

Tutkimustulos

Depressioepäily

Mielipide

Näihin aikoihin en ymmärtänyt laadukkaan ruokavalion päälle kovinkaan paljoa.

Viitteet ja liitteet

20. tammikuuta 1997
Kysymykset tunsin itseni tarmottomaksi, tunsin itseni yksinäiseksi, tulevaisuus tuntuu toivottomalta ja en nauttinut elämästäni saivat 2 pistettä, loput 1 pisteen.

Tutkimusvälineet

Kyselykaavake

Tutkimuskohteet

mieli

Tutkimustulos

Depressioepäily

Mielipide

Diagnoosina depressio on vain oireyhtymä. Arkikielessä käytettynä unohtuu lähes pääsääntöisesti se, että depression oirekriteerit voisivat täyttyä myös pitkään jatkuneen ajoittaisen tai jatkuvan ruoan...

Viitteet ja liitteet

Tämä sivusto esitti sisälletyn tietoaineiston ja tämän tiedon välisten keskinäisten suhteiden avustuksella väittämän, jonka mukaan kaikki esiintyneet negatiiviset oireet olisivat pysyneet poissa ja että saadut diagnoosit ovat olleet tarpeettomia, jos olisi vain osattu tutkia ja hoitaa oikein. Hypoteesina oli, että kaikki kuvaillut oireet ovat häivytettävissä, mahdollisesti jopa pelkällä ruokavalion säätämisellä. Lopputulemana oli, että kaikki oireet saatiin häivytettyä. Palvelimen resursseja muuhun käyttöön vapauttamiseksi, on kaikista yksittäisistä sivuista tuotettu automatisoidusti esigeneroidut versiot, joista yksi sivu on juuri paraikaa tässä esillä tarkasteltavaksesi.

Lue lisää PDF-dokumentista "Ryydyiksnä — Taustakertomus ja ideakuvaus".