UKK – Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Kenelle tämä on tarkoitettu?

Tämä on tietyssä mielessä eräänlainen prototyyppi ja tutkielma, eikä se vielä ole valmis kenen tahansa helposti käytettäväksi. Syy tähän on lähinnä ontologioiden (sanastojen) muodostamisessa ja sen mahdollisuuden huomioimisessa, että useat ihmiset voisivat yhdistää tietokorttejaan ja käyttää samaa tai yhdistettyä ontologiaa. Yhteisen ontologian luominen on siitä haasteellista, että siitä muodostuu herkästi liian laaja tai liikaa epäsopivia käsitteitä sisältävä. Lisäksi on vielä monia osa-alueita, jotka vaativat lisää tarkkuutta tai havainnollistavuutta. Esim. listat ruokavaliokorttien ainelistat voisivat hyötyä lisätarkkuudesta. Toisaalta, toisessa ääripäässä on vastassa liika tarkkuus ja informaatiosisällön määrän lisääntyminen.

Millä perusteella sivuilla olevat viitelinkit on valittu?

Erilaisilla netin hakukoneilla muutamien kymmenien ensimmäisten joukosta on valittu suoraan joitakin, valinnan osuessa toisinaan melko usein saman tiedontuottajan sivuille, varsinkin jos on haettu tietoa suomenkielellä. Linkkien valinnassa on pyritty välttämään toistoa, vaikka sama linkki sinänsä sopisi moneenkin tietokorttiin (tätä on tietyssä mielessä ongelmakin, jos sivustoa lähestyy suoraan jonkin yksittäisen tietokortin kautta saapuen). Tietystä aiheesta, jota tietokortti käsittelee ei ole pyritty löytämään "parhaita" linkkejä, vaan lähinnä jotain sellaista, joilla pääsee hiukan alkua pidemmälle asian ajattelemisessa.

Kenen tietoja tietokorteissa on käytetty?

Tekijän itsensä tietoja. Kaikki tietosisältö on paikkansa pitävää. Tiedoista puuttuu mm. monia laboratoriotuloksia vuosien 2001 ja 2010 väliltä. Ne saatetaan lisätä, mutta niistä ei välttämättä synny lisäarvoa siihen nähden mitä esillä jo on.

Onko tässä kyse täydellisen ihmisen suunnittelusta?

Jos tällä kysymyksellä viitataan siihen, että liittyykö tämä jotenkin tekijän muilla "areenoilla" osoittamaan mielenkiintoon mm. transhumanismia ja "ihmisen parantelua" kohtaan, niin tältä osin voidaan todeta, että mitään erityisiä pyrkimyksiä sellaiseen tällä projektilla ei ole.

Käyttääkö sivuston ylläpitäjä tällä hetkellä stimulantteja kuten Ritalin, joka oli eräs tietokorteissa mainittu aine?

Ei ole käyttänyt ainakaan kuluvana, eikä edellisenä vuotena.

Liittyykö tämä jollain tapaa Keskusta-puolueen väläyksiin kuten "eläkeikä ylös" ja "ihmisten pitää pyrkiä tekemään enemmän itse".

Tähän on helppo vastata lyhyesti. Ei liity.

Onko tässä projektissa ideana olla ikäänkuin "köyhän ja vaivaisen" puolella?

Ei. Asioihin voi löytää motivaation muidenkin näkökulmien kautta kuin ääripäistämisen (polarisaatio) kautta (toisella puolella köyhä ja kipeä, toisella rikas ja terveähkö, välissä ollen loput kuvitellusta jatkumosta). Tässä projektissa motivoivana tekijän on ongelmien ratkomisen mielenkiintoisuus sinänsä ja mahdollisesti, siis vain mahdollisesti, jonkinlainen paradigmojen muuttamiseen pyrkivyys. Jos siinä ohessa sattuu joku muukin hyötymään, niin onhan se tietenkin aivan kamalaa.

Saako näillä sivuilla olevaa materiaalia kopioida vapaasti?

Älä kopioi, älä levitä, linkitä vain.

Onko tämä projekti saanut inspiraatiota tai innoitteen jossain mediassa esiintyneestä?

Ei ole.

Onko tämä sivusto valmis? Muuttuuko se vielä jotenkin?

Koko konsepti ja monet nyanssit tulevat varmuudella muuttumaan vielä. Se minkälaisia muutoksia on tarpeen tehdä, arvioidaan sitten kun siihen lisätty tietosisältö alkaa loksahtelemaan sillä tapaa luontevasti paikalleen, ettei enää tarvitse miettiä ja säätää jonkin suunnittelullisen ratkaisun toimivuutta uudestaan. Tässä järjestelmässä on paljon "liikkuvia osia" ja niiden on kaikkien toimittava hyvin yhteen.

Tämä sivusto esitti sisälletyn tietoaineiston ja tämän tiedon välisten keskinäisten suhteiden avustuksella väittämän, jonka mukaan kaikki esiintyneet negatiiviset oireet olisivat pysyneet poissa ja että saadut diagnoosit ovat olleet tarpeettomia, jos olisi vain osattu tutkia ja hoitaa oikein. Hypoteesina oli, että kaikki kuvaillut oireet ovat häivytettävissä, mahdollisesti jopa pelkällä ruokavalion säätämisellä. Lopputulemana oli, että kaikki oireet saatiin häivytettyä. Palvelimen resursseja muuhun käyttöön vapauttamiseksi, on kaikista yksittäisistä sivuista tuotettu automatisoidusti esigeneroidut versiot, joista yksi sivu on juuri paraikaa tässä esillä tarkasteltavaksesi.

Lue lisää PDF-dokumentista "Ryydyiksnä — Taustakertomus ja ideakuvaus".